Anda di halaman 1dari 3

AKTA KESALAHAN JENAYAH SYARIAH (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1997 AKTA 559

SEKSYEN

KESALAHAN

HUKUMAN

 

BAHAGIAN II KESALAHAN BERHUBUNGAN DENGAN AQIDAH

3

Pemujaan salah

Denda tidak melebihi RM3000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya

4

Doktrin palsu

Denda tidak melebihi RM5000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau 6 kali sebatan atau kombinasi antara 3 hukuman tersebut

5

Mengembangkan doktrin agama, dsb

Denda tidak melebihi RM3000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya

6

Dakwaan palsu

Denda tidak melebihi RM5000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali

 

BAHAGIAN III

KESALAHAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KESUCIAN AGAMA ISLAM DAN INSTITUSINYA

7

Menghina, atau menyebabkan dipandang hina, dll. Agama Islam

Denda tidak melebihi RM3000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya

8

Mempersendakan, dll ayat al-Quran atau Hadith

Denda tidak melebihi RM5000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali

9

Menghina atau mengingkari pihak berkuasa agama

Denda tidak melebihi RM3000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya

10

Mengingkari perintah mahkamah

Denda tidak melebihi RM3000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya

11

Mengajar tanpa tauliah

Denda tidak melebihi RM5000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali

12

Pendapat yang bertentangan dengan fatwa

Denda tidak melebihi RM3000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya

13

Penerbitan agama yang bertentangan dengan hukum syarak

Denda tidak melebihi RM3000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya

14

Tidak menunaikan sembahyang Jumaat

Denda tidak melebihi RM1000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya Denda tidak melebihi RM2000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya Denda tidak melebihi RM1000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya Denda tidak melebihi RM1000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya

15

Tidak menghormati Ramadhan

16

Tidak membayar zakat atau fitrah

17

Menghasut supaya mengabaikan kewajipan agama

18

Berjudi

Denda tidak melebihi RM3000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya

19

Minuman yang memabukkan

1) Denda tidak melebihi RM3000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. 2) bagi orang yang membuat, menjual, menawar atau mempamerkan denda tidak melebihi RM5000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua- duanya.

 

BAHAGIAN IV KESALAHAN BERHUBUNGAN DENGAN KESUSILAAN

20

Perbuatan sumbang mahram

Denda tidak melebihi RM5000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau 6 kali sebatan atau kombinasi antara 3 hukuman tersebut

21

Pelacuran

Denda tidak melebihi RM5000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau 6 kali sebatan atau kombinasi antara 3 hukuman tersebut

22

Muncikari

Denda tidak melebihi RM5000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau 6 kali sebatan atau kombinasi antara 3 hukuman tersebut

23

Persetubuhan luar nikah

Denda tidak melebihi RM5000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau 6 kali sebatan atau kombinasi antara 3 hukuman tersebut

24

Perbuatan sebagai persediaan untuk melakukan persetubuhan lu

Denda tidak melebihi RM3000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya

25

liwat

Denda tidak melebihi RM5000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau 6 kali sebatan atau kombinasi antara 3 hukuman tersebut

26

Musahaqah

Denda tidak melebihi RM5000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau 6 kali sebatan atau kombinasi antara 3 hukuman tersebut

27

Khalwat

Denda tidak melebihi RM3000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya

28

Orang lelaki berlagak seperti perempuan

Denda tidak melebihi RM1000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya

29

Perbuatan tidak sopan di tempat awam

Denda tidak melebihi RM1000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya

 

BAHAGIAN V KESALAHAN PELBAGAI

30

Memberikan keterangan, maklumat atau pertanyaan palsu

Denda tidak melebihi RM3000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya

31

Takfir

Denda tidak melebihi RM5000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali

32

Memusnahkan atau mencemarkan masjid, surau dsb

Denda tidak melebihi RM3000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya

33

Pemungutan zakat atau fitrah tanpa kuasa

Denda tidak melebihi RM3000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya

34

Pembayaran tak sah akan zakat atau fitrah

Denda tidak melebihi RM1000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya

35

Menggalakkan maksiat

Denda tidak melebihi RM5000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali

36

Memujuk lari perempuan bersuami

Denda tidak melebihi RM5000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali

37

Menghalang pasangan yang sudah bernikah daripada hidup seba

Denda tidak melebihi RM2000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya

38

Menghasut suami atau isteri supaya bercerai atau mengabaikan

Denda tidak melebihi RM5000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali

39

memujuk lari orang perempuan

Denda tidak melebihi RM3000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya

40

Menjual atau memberikan anak kepada orang bukan Islam

Denda tidak melebihi RM3000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya

41

Qazaf

Denda tidak melebihi RM5000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali

42

Penyalahgunaan tanda halal

Denda tidak melebihi RM5000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali

 

BAHAGIAN VI PENYUBAHATAN DAN PERCUBAAN

43

Penyubahatan

 

44

Menyubahati di dalam Wilayah Persekutuan kesalahan di luar Wilayah Persekutuan

45

Hukuman bagi penyubahatan

Dihukum dengan hukuman yang diperuntukkan bagi kesalahan dalam penyubahatan itu

46

Tanggungan penyubahat jika perbuatan yang berlainan

 

47

Percubaan

Dihukum dengan hukuman yang diperuntukkan bagi kesalahan dalam percubaan itu