Anda di halaman 1dari 8
OGOSOGOS-OGOSOGOS--SEPT.-SEPT.SEPT.SEPT. 2010201020102010 EDISIEDISIEDISIEDISI KEEMPATKEEMPATKEEMPATKEEMPAT
OGOSOGOS-OGOSOGOS--SEPT.-SEPT.SEPT.SEPT. 2010201020102010 EDISIEDISIEDISIEDISI KEEMPATKEEMPATKEEMPATKEEMPAT

OGOSOGOS-OGOSOGOS--SEPT.-SEPT.SEPT.SEPT. 2010201020102010

EDISIEDISIEDISIEDISI KEEMPATKEEMPATKEEMPATKEEMPAT BELASBELASBELASBELAS

RMRMRMRM 0.500.500.500.50

usimtoday@gmail.comusimtoday@gmail.comusimtoday@gmail.comusimtoday@gmail.com

Festival Jalinan CIPTA Mahabbah Know how to maintain your health during fasting. LAGU KKSI PATRIOTIK
Festival
Jalinan
CIPTA
Mahabbah
Know how to maintain your
health during fasting.
LAGU
KKSI
PATRIOTIK
2010
— MS 6
— Sukan 8
— MS 6
Berita di muka 2 Gambar: PRO USIM
Berita di muka 2
Gambar: PRO USIM
health during fasting. LAGU KKSI PATRIOTIK 2010 — MS 6 — Sukan 8 — MS 6
EDITORIAL   USIM TODAY / ALYAUM OGOS-SEPTEMBER 2010

EDITORIAL

 

USIM TODAY / ALYAUM

OGOS-SEPTEMBER 2010

 

USIM TODAY / ALYAUM

  USIM TODAY / ALYAUM  
  USIM TODAY / ALYAUM  
  USIM TODAY / ALYAUM  
  USIM TODAY / ALYAUM  
  USIM TODAY / ALYAUM  
  USIM TODAY / ALYAUM  
 

PENGERUSI DR MOHD RUSHDAN BIN MOHD JAILANI

Alhamdulillah, bersyukur saya ke hadrat Ilahi kerana limpah kurnia Nya dapat saya menyempurnakan ak- hbar USIM Today edisi ke-14 ini. Dengan ini ber- makna akhbar ini telah berjaya membuktikan bahawa semangat, kesungguhan, iltizam dan dedikasi yang jitu dalam usaha pendokumentasian peristiwa yang berlaku sepanjang tempoh yang diberikan. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan ju- taan terima kasih yang tidak terhingga kepada mereka yang membantu memberi sokongan dan semangat serta idea dalam menerbitkan USIM Today edisi ke 14 ini. Selain itu, terima kasih juga kepada seluruh pelajar kumpulan kewartawanan yang memberi ker-

kita menjadikan rakyat dan negara cemerlang, gemi- lang dan terbilang. Oleh itu,kita harus berubah men- jadi lebih maju kerana kegemilangan masa depan ber- mula dengan keputusan yang dibuat pada hari ini. Saya berharap agar penerbitan akhbar ini akan mem- beri satu impak kepada satu usaha yang murni dalam menjadikan warga USIM warga yang dihormati dalam segala aspek kehidupan di dunia dan di akhirat. Semoga akhbar ini akan menjadi wadah ilmu dan ti- tian penghubung kepada generasi yang akan datang. Akhir kalam,

Selamat Berpuasa dan Hari Raya Aidilfitri.

 

KETUA PROGRAM KOMUNIKASI CIK SURIA HANI A. RAHMAN

PENGARANG EKSEKUTIF NOOR ADZRAH RAMLE

KETUA PENGARANG ZAINOL ABIDIN AHMAD

 

jasama dan dorongan secara langsung atau tidak lang- sung. Secara realitinya, negara kita kini pesat mem- bangun dan selari dengan saranan Perdana Menteri

 

ﺮﻴﺧﺮﻴﺧﺮﻴﺧﺮﻴﺧﻒﻟﺄﺑﻒﻟﺄﺑﻒﻟﺄﺑﻒﻟﺄﺑ

ﻢﺘﻧأوﻢﺘﻧأوﻢﺘﻧأوﻢﺘﻧأو مﺎﻋمﺎﻋمﺎﻋمﺎﻋ ﻞﻛوﻞﻛوﻞﻛوﻞﻛو

 

KETUA EDITOR NURDIYANA KARIM

 

Pembudayaan Ilmu Cabaran Umat Islam Masa Kini

Pembudayaan Ilmu Cabaran Umat Islam Masa Kini
 

Oleh: Siti Akma Azmi

 

TIMBALAN KETUA EDITOR NOOR NAJWA SHAARI

EDITOR REKA LETAK NUUR ATIKAH MD NOOR

  TIMBALAN KETUA EDITOR NOOR NAJWA SHAARI EDITOR REKA LETAK NUUR ATIKAH MD NOOR
 

TARIKHTARIKHTARIKHTARIKH

SUBUHSUBUHSUBUHSUBUH

ZUHURZUHURZUHURZUHUR

ASARASARASARASAR

MAGRIBMAGRIBMAGRIBMAGRIB

ISYAKISYAKISYAKISYAK

 

WARTAWAN ADAM ADESHINA AHMAD

 

01/09/10

5:58

13:13

16:23

19:18

20:27

02/09/10

5:58

13:13

16:22

19:17

20:27

HUDA HASSAN

03/09/10

5:58

13:12

16:21

19:17

20:26

ROHANA NAWI

04/09/10

5:58

13:12

16:20

19:17

20:26

AZIFAH AWANG

05/09/10

5:58

13:12

16:19

19:16

20:25

MURNI MD. NOOR

06/09/10

5:57

13:11

16:18

19:16

20:25

RABIAAH ISHAK

Para pelajar berpeluang beramah mesra dengan Tun Dr Mahathir Mohamad. — Unit Hubungan Komunikasi Korporat USIM

07/09/10

5:57

13:11

16:17

19:15

20:25

NOR ATIKAH AHMAD

NILAI: Tun Dr. Mahathir Mohamad, Mantan Perdana Menteri Malaysia, menyarankan umat Islam agar menguasai ilmu pengetahuan yang pelbagai dan tidak tertumpu kepada ilmu agama semata-mata. Menurut beliau, penguasaan ilmu pengetahuan khususnya bidang sains dan teknologi mempunyai kaitan yang rapat dengan ilmu pertahanan umat Islam,dan ia juga merupakan suatu fardhu kifayah kepada umat Islam. “Penguasaan ilmu pengetahuan terutama ilmu Sains dan Teknologi amat penting dikuasai secara mendalam kerana ia dapat melahirkan individu-individu yang mempunyai kepakaran yang mampu menghasilkan senjata yang lebih canggih demi untuk mempertahankan umat Islam daripada ditindas daripada musuh-musuh Islam.” “Dengan pengetahuan Sains juga,umat Islam mampu melahirkan individu yang pakar dalam bidang perubatan yang dapat membantu umat Islam daripada terdedah kepada

penyakit-penyakit yang berbahaya,” kata beliau ketika menyampaikan Syarahan Perdana sempena 10 tahun penubuhan USIM di Stadium Tertutup Nilai di sini,baru-baru ini.

Menurut Tun Dr. Mahathir, umat Islam haruslah menguasai pelbagai bahasa asing yang merupakan alat untuk menguasai kepelbagaian ilmu itu. Tambah beliau lagi,cabaran umat Islam pada hari ini ialah untuk mengejar arus kemodenan yang telah lama di kecapi oleh bangsa-bangsa lain.Sehubungan itu,umat Islam haruslah menguasai ilmu pengetahuan secara berterusan kerana menurut beliau, ilmu pengetahuan khususnya bidang Sains dan Teknologi sentiasa bertambah mengikut peredaran zaman. Syarahan Perdana tersebut turut dihadiri oleh Tan Sri Datuk Dr. Mohamed Othman, wakil menteri di Jabatan Perdana Menteri, Prof. Datuk Dr. Mohamad Muda Naib Canselor USIM, serta Ahli-ahli Lembaga Pengarah USIM.

08/09/10

5:57

13:11

16:16

19:15

20:24

SITI AKMA AZMI

09/09/10

5:57

13:11

16:15

19:14

20:24

MOHD MUAZ ASMUNI

10/09/10

5:57

13:10

16:14

19:14

20:23

AQILAH SAIBANI

11/09/10

5:56

13:10

16:13

19:14

20:23

HISHAMUDDIN SAID

12/09/10

5:56

13:09

16:12

19:13

20:22

NORAISHAH ADNAN

13/09/10

5:56

13:09

16:11

19:13

20:22

NURHANANI AMSIN

14/09/10

5:56

13:08

16:10

19:12

20:21

ATIQAH SAMSUDIN

15/09/10

5:55

13:08

16:09

19:12

20:21

NADWA MOHD KAMIL

16/09/10

5:55

13:08

16:08

19:11

20:20

SUMAIYYAH ABDUL HADI

17/09/10

5:55

13:07

16:09

19:11

20:20

SITI HAWA ITHNIN

18/09/10

5:55

13:07

16:09

19:11

20:19

NUR FARHANA AZIZI

19/09/10

5:54

13:07

16:09

19:10

20:19

USIM TODAY / ALYAUM diterbitkan oleh

 

20/09/10

5:54

13:06

16:10

19:10

20:19

21/09/10

5:54

13:06

16:10

19:09

20:18

 

22/09/10

5:54

13:06

16:10

19:09

20:18

 

Pelajar Kursus Kewartawanan

23/09/10

5:53

13:05

16:10

19:08

20:17

Fakulti Pengajian Bahasa Utama,

24/09/10

5:53

13:05

16:11

19:08

20:17

Universiti Sains Islam Malaysia

25/09/10

5:53

13:05

16:11

19:08

20:16

Bandar Baru Nilai,

26/09/10

5:52

13:04

16:11

19:07

20:16

71800 Nilai, Negeri Sembilan

27/09/10

5:52

13:04

16:12

19:07

20:16

Tel : 06-7988000

28/09/10

5:52

13:04

16:12

19:06

20:15

Faks : 067988254

           

E-mail : usimtoday@gmail.com

29/09/10

5:52

13:03

16:12

19:06

20:15

 

30/09/10

5.51

13:03

16:12

19:06

20:14

USIM TODAY / ALYAUM

OGOS-SEPTEMBER 2010

USIM TODAY / ALYAUM OGOS-SEPTEMBER 2010 U S I M T O D A Y

U

S

I

M

T

O

D

A

Y

USIM TODAY / ALYAUM OGOS-SEPTEMBER 2010 U S I M T O D A Y
2010 U S I M T O D A Y Mahasiswa USIM perlu sedia hadapi cabaran

Mahasiswa USIM perlu sedia hadapi cabaran global: NC

Oleh: Nurhanani Amsin

NILAI: Profesor Dato’ Dr. Muhammad bin Muda, Naib Canselor USIM berkata, mahasiswa masa kini perlu kuat dan bersedia menghadapi cabaran global apabila keluar berhadapan dengan masyarakat. Beliau berucap ketika program Penerangan 1 Malaysia di DKP 3 baru-baru ini. “Menjadi harapan saya agar semua mahasiswa di negara ini amnya dan mahasiswa USIM khususnya agar bersiap sedia daripada segi fizikal dan mental dalam menghadapi cabaran serta peka terhadap isu-isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Tambah beliau lagi, “Mahasiswa perlu memiliki nilai tambah seperti teknik berkomunikasi yang baik supaya mereka tidak kekok untuk berhadapan dengan masyarakat luar. Hal ini disebabkan nilai tambah seperti ini yang memberi bonus kepada mereka untuk menempuh cabaran mendatang khususnya dalam bidang pekerjaan.” “Kejayaan seseorang pelajar bukan sahaja di ukur dari segi pembelajaran dalam kuliah semata-mata, malah

kemahiran berkomunikasi dan bersosial adalah penting supaya pelajar tidak kekok berhadapan dengan masyarakat. Tambahan pula persaingan dalam bidang pekerjaan masa kini sangat sengit dan mahasiswa perlu bersaing untuk mendapatkan yang terbaik,” katanya. Seorang pelajar tahun 3, FPBU, Nurdiyana Karim, 22, berkata, beliau sangat bersetuju dengan kenyataan yang dibuat oleh Naib Canselor itu. Menurutnya, mahasiswa USIM bukan sahaja bersaing sesama sendiri untuk mendapatkan pekerjaan tetapi perlu bersaing dengan ramai mahasiswa daripada universiti yang lain. Oleh sebab itu, mereka perlu lebih bersedia dan berdaya saing dalam menghadapi cabaran global masa kini. “Saya amat bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh beliau. Kita akan bersaing dengan universiti luar dan sudah semestinya mahasiswa USIM perlu sentiasa bersedia dengan segala kemahiran yang ada. Bak kata pepatah Melayu, ‘berpantang maut sebelum ajal’,” katanya mengakhiri ucapan.

Mahasiswa perlu memiliki nilai tambah seperti teknik berkomunikasi yang baik supaya mereka tidak kekok untuk
Mahasiswa perlu memiliki
nilai tambah seperti teknik
berkomunikasi yang baik
supaya mereka tidak kekok
untuk berhadapan dengan
masyarakat luar
Prof. Dato’ Dr . Muhammad
Muda, NC USIM

Fardu kifayah seiring tuntutan global

Oleh: Mohd Muaz Asmuni, Hishamuddin Said

NILAI: Keupayaan diri dalam menguasai dan menerokai pelbagai bidang tidak tertakluk kepada satu bidang sahaja tetapi melalui konteks fardhu kifayah, kita perlu menguasai semua bidang seiring dengan tuntutan global masa kini. Begitulah kata-kata Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam ucapan beliau bersempena Sambutan 10 Tahun USIM bertempat di Stadium Tertutup Nilai baru-baru ini. Masyarakat Islam khususnya di Malaysia seringkali keliru dengan persoalan dan penghayatan antara fardhu ain dan fardhu kifayah. Melihat situasi ini, ia boleh menyebabkan

terabainya sebahagian dari ajaran Islam untuk dihayati secara amali dalam kehidupan. Menurut Mantan Perdana Menteri Malaysia itu dalam ucapannya berkata, “Dalam proses mengembalikan semula kebangkitan umat Islam, aspek fardhu kifayah perlu dititikberatkan merangkumi semua bidang tanpa mengira kepentingan dari segi ekonomi, politik dan perundangan, ketenteraan, pendidikan, kebudayaan, kemasyarakatan dan lain-lain.” Menurut pelajar Fakulti al-Quran dan as-Sunah, Zuhdi Mat Jenin, 20, dalam membentuk sebuah masyarakat

Islam yang berdaya saing dalam pelbagai aspek, pembentukan peribadi Islam yang unggul menjadi fokus utama. Tambahnya lagi, pembentukan diri juga tergolong dalam tuntutan fardu kifayah. Keadaan ini seiring dengan gagasan 2020 yang memerlukan setiap orang berdaya saing, kreatif dan inovatif. “ D a l a m m e n g e m b a l i k a n keunggulan Islam itu sendiri, kefahaman mengenai maksud fardhu kifayah perlu diperjelas supaya masyarakat Islam itu sendiri tidak terkeliru.”

Kukuhkan perpaduan kekalkan keamanan

Oleh: Nur Farhana Azizi

SENAWANG: Y.A.B. Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Haji Hassan, Menteri Besar Negeri Sembilan menyeru rakyat Malaysia agar memperkukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini demi mengekalkan keamanan yang sedia ada. Ucap beliau ketika Majlis Pelancaran Bulan Kemerdekaan dan Kempen Jalur Gemilang peringkat Negeri Sembilan yang berlangsung di Dataran Senawang. Menurut Tuan Haji Mazlan Nawang, Penolong Pendaftar USIM berkata,kempen ini dapat memberikan kesedaran khususnya kepada golongan muda kini tentang perjuangan generasi terdahulu mencapai kemerdekaan. “Sebagai rakyat Malaysia,kita perlu bersyukur kerana dapat hidup dalam negara yang harmoni,” ulasnya ketika ditanya

pemberita. Majlis ini mendapat sambutan yang menggalakkan dari pelbagai pihak. Hal ini kerana persembahan yang ditonjolkan oleh pelbagai etnik turut menarik minat serta perhatian para penonton yang hadir. Antara aktiviti yang diadakan ialah kibaran jalur gemilang,persembahan tarian tradisional oleh kaum Melayu, Cina dan India serta nyanyian oleh artis jemputan seperti Jamal Abdillah dan Abby Yus. Ravi, 48, salah seorang pengunjung berpendapat bahawa majlis ini amat berfaedah kepada semua rakyat Malaysia. “Aktiviti ini dapat mengukuhkan lagi kesatuan dalam kalangan rakyat di Negara kita untuk saling hormat– menghormati antara satu sama lain,” katanya.

NC mahu mahasiswa USIM jadi pemimpin

Oleh: Nurdiyana Karim

NILAI: Prof. Dato’Dr. Muhannad Muda, Naib Canselor USIM mahu melihat mahasiswa USIM menjadi pemimpin masyarakat pada masa akan datang setelah tamat pengajian kelak. Menurut beliau, para pelajar perlu bersedia menghadapi segala cabaran masa kini dengan menggabungkan beberapa elemen penting seperti ilmu, r asi o nal , se rta e mo si b a gi membolehkan diri menjadi pemimpin dalam kelompok masyarakat pelbagai bangsa di Malaysia. “Sebagai seorang bakal pemimpin, amatlah wajar bagi setiap pelajar memiliki emosi yang stabil untuk memahami setiap perkara yang berlaku serta tindakan yang perlu diambil. “Emosi juga perlu disulam dengan nilai rasional bagi mencipta alasan yang mampu diterima akal di atas setiap tindakan yang dilakukan,” kata beliau ketika menyampaikan ucapan aluan dalam program Penerangan 1Malaysia oleh Setiausaha Politik di Jabatan Perdana Menteri. “Namun begitu, emosi boleh

di Jabatan Perdana Menteri. “Namun begitu, emosi boleh Emosi boleh mempengaruhi setiap keputusan yang dibuat

Emosi boleh mempengaruhi setiap keputusan yang dibuat seseorang. Oleh sebab itu, sebagai seorang pemimipin, ilmu pengetahuan sangat penting bagi mengawal emosi agar sentiasa stabil

sangat penting bagi mengawal emosi agar sentiasa stabil mempengaruhi setiap keputusan yang dibuat seseorang. Oleh

mempengaruhi setiap keputusan yang dibuat seseorang. Oleh sebab itu, sebagai seorang pemimpin, ilmu pengetahuan sangat penting bagi mengawal emosi agar sentiasa stabil,” tambah beliau lagi. Program yang berlangsung pada 5 Ogos lalu di Dewan Kuliah Pusat 3 (DKP 3) dihadiri oleh hampir 500 orang termasuk pelajar, kakitangan akademik, para pegawai USIM. Dalam ucapan Setiausaha Politik di Jabatan Perdana Menteri, Dato’ Hj Sh a h l a n Hj Is ma i l , b e l i a u mengharapkan para mahasiswa menjadi pemimpin 1Malaysia bagi membawa negara ke arah mencapai Wawasan 2020. Jelas beliau lagi, tanpa perpaduan, gagasan Wawasan 2020 tidak akan dapat direalisasikan. Selain itu, setiap rakyat Malaysia juga perlu memahami konsep 1Malaysia yang dicetuskan oleh Perdana Menteri. Program tersebut merupakan anjuran Pejabat Perdana Menteri dengan kerjasama Kelab Penyokong 1Malaysia (KPIM) dan USIM.

U S I M T O D A Y USIM TODAY / ALYAUM OGOS-SEPTEMBER 2010

U

S

I

M

T

O

D

A

Y

U S I M T O D A Y USIM TODAY / ALYAUM OGOS-SEPTEMBER 2010

USIM TODAY / ALYAUM

OGOS-SEPTEMBER 2010

Bumbung tidak dibina sepanjang laluan ke perpustakaan

Pelajar berpanas ke perpustakaan

Oleh: Nuur Atikah Md Noor

NILAI: Ketiadaan kemudahan laluan pejalan kaki berbumbung sepanjang laluan ke perpustakaan menyebabkan pelajar USIM terpaksa mengharungi panas terik untuk ke perpustakaan. Masalah ini mengakibatkan ramai pelajar tidak suka ke perpustakaan ker- ana ketiadaan pengangkutan khas yang menghantar dan mengambil mereka di hadapan perpustakaan. Perkara ini bukan sahaja menye- babkan budaya membaca di USIM terbantut, malahan mensia-siakan ke- mudahan bahan rujukan dan teknologi canggih yang disediakan di perpusta- kaan USIM yang terletak di atas bukit di belakang Canselori. Rata-rata pelajar yang ditemu bual

di belakang Canselori. Rata-rata pelajar yang ditemu bual Saya hanya pergi ke perpustakaan apabila terde- sak

Saya hanya pergi ke perpustakaan apabila terde- sak kerana perlu menyiapkan tugasan memandangkan cuaca yang terlalu panas dan membakar. -Pelajar

yang terlalu panas dan membakar . - P e l a j a r menganggap cuaca

menganggap cuaca yang panas terik sebagai penghalang mereka ke per- pustakaan selain pengangkutan bas dalam kampus yang kurang memuas- kan. “Sebelum ini terdapat bas khas di dalam kampus yang disediakan tetapi semenjak bermula semester ini, saya tidak pernah melihat bas tersebut,” ujar Nur Solehah Idrus, FPBU. “Bas khas yang disediakan

sekarang tidak naik ke lobi perpusta- kaan dan hanya berhenti di tangga ber- dekatan dengan bangunan PPITM,” tambahnya lagi. Hal ini menyebabkan pelajar meminjam buku dalam kuantiti yang agak banyak kerana mereka mengang- gap perjalanan ke sana amat memenat- kan dan hal ini menyebabkan pelajar lain sukar mendapatkan buku yang dicari. “Saya hanya pergi ke perpustakaan apabila terdesak kerana perlu meny- iapkan tugasan memandangkan cuaca yang terlalu panas dan membakar,” kata Nur Aishah Mohamed, FKP, ketika ditanya mengenai kekerapannya ke perpustakaan.

“Laluan pejalan kaki berbumbung perlu dibina supaya perjalanan ke per- pustakaan lebih selesa selain dapat menarik minat pelajar lain untuk ke perpustakaan dengan lebih kerap dan memanfaatkan segala kemudahan yang disediakan di sana,” tambahnya lagi. Laluan pejalan kaki berbumbung perlu dibina di USIM dan bukan sa- haja tertumpu di perpustakaan mala- han di tempat-tempat yang kerap di- lalui oleh pelajar. Memandangkan bilangan pelajar- pelajar USIM yang semakin bertam- bah, pihak universiti sepatutnya men- yediakan kemudahan yang lebih selesa supaya pelajar tidak perlu lagi bergan- tung kepada pengangkutan bas.

Festival CIPTA 2010

Oleh: Hishamuddin Said, Sumaiyah Abd Hadi

PUTRAJAYA: Festival CIPTA LAGU PATRIOTIK 2010 anjuran USIM bersama Jabatan Penjara Ma- laysia yang diadakan di Auditorium Cempaka Sari, Putrajaya berlangsung dengan jayanya baru-baru ini. Festival yang bertemakan "Bersama Memperkasakan Gagasan 1Malaysia" ini bertujuan untuk memilih ikon patriotik dari kalangan penghuni penjara bagi memperlihatkan keupayaan jati diri serta rasa kecintaan mereka terhadap tanah air. Hal ini juga dilihat mampu dijadikan pengajaran yang sangat berguna kepada masyara- kat. Menurut seorang Pengawai Kebu- dayaan USIM, Ismail Ahmed berkata, penganjuran festival ini bertujuan un- tuk menyemai nilai-nilai murni dalam diri mahasiswa mahupun penghuni penjara agar bersikap lebih prihatin terhadap masyarakat sekeliling. “Kita hendaklah menunjukkan

kepada masyarakat bahawa mahasiswa USIM bersikap prihatin terhadap masyarakat di sekeliling mereka seperti penghuni penjara. “Festival seumpama ini merupakan yang pertama pernah diadakan di Ma- laysia, yang mana melibatkan pelajar USIM serta penghuni penjara, seterus- nya menyemarakkan semangat patri- otisme dalam diri mereka,” tambahnya lagi. Pegawai dari Jabatan Penjara Ma- laysia, Shahrul Nizam Hussain pula berkata, program ini merupakan satu terapi kepada penghuni penjara di mana mereka boleh menginterprestasi- kan bakat dan luahan rasa keinsafan mereka melalui gubahan lagu-lagu yang dihasilkan. Beliau juga berharap agar ramai lagi penghuni penjara men- yertai pogram seperti ini pada masa hadapan. Objektif utama festival ini diadakan adalah untuk mempamerkan kemam-

utama festival ini diadakan adalah untuk mempamerkan kemam- Johan Pertandingan Mencipta Lagu Patriotik 2010. — Gambar

Johan Pertandingan Mencipta Lagu Patriotik 2010. — Gambar oleh PRO USIM

puan mahasiswa USIM dalam seni kreatif bertemakan patriotisme serta khidmat masyarakat. Di samping itu, ia juga bertujuan membuktikan ke- berkesanan program pemulihan yang

dijalankan oleh Jabatan Penjara Ma- laysia sehingga mampu melahirkan banduan mempunyai semangat cinta- kan negara.

Ilmu sebagai benteng iman dari terpesong

Oleh: Siti Akma Azmi

NILAI: Golongan Mahasiswa perlu mempertingkatkan ilmu, dan penghayatan serta memperkukuh jati diri sebagai seorang Muslim demi untuk berhadapan dengan golongan- golongan yang ingin memesongkan akidah umat Islam pada hari ini. Menurut Ustazah Marina Munira A. Mutalib, Pensyarah FKP, berkata mahasiswa perlu mempunyai ilmu yang mendalam dalam menjawab segala persoalan dan kemusykilan berkaitan dengan Islam yang dikemukakan oleh golongan bukan Islam. Ustazah Marina berkata, ramai orang Islam pada hari ini yang telah

Mahasiswa perlu mempunyai ilmu yang mendalam dalam menjawab segala persoalan dan kemusykilan berkaitan dengan Islam
Mahasiswa perlu mempunyai
ilmu yang mendalam dalam
menjawab segala persoalan
dan kemusykilan berkaitan
dengan Islam yang
dikemukakan oleh golongan
bukan Islam

terpesong akidahnya berpunca daripada memahami ideologi-ideologi serta pegangan salah daripada kalangan orang Islam sendiri, seperti mana yang berlaku kepada pertubuhan SIS atau “Sisters in Islam”. Menurut beliau lagi, Sister in Islam merupakan sebuah pertubuhan yang

terdiri daripada sekumpulan wanita profesional yang beragama Islam yang bermatlamat memperjuangkan hak-hak wanita tetapi telah memesongkan hukum-hakam Islam. “Sebagai seorang Muslim, kita perlulah memahami bahawa hukum- hakam Islam itu datangnya dari Al- Quran dan perlu menghormati serta mendalaminya.” “ M a h a s i s w a j u g a p e r l u mempertingkatkan ilmu serta kemahiran dalam pelbagai bidang untuk menangkis dakwaan, idea-idea serta ideologi songsang yang dipegang oleh golongan SIS ini,” katanya ketika menyampaikan tazkirah pada program

Bicara Wanita yang bertajuk Sisters in Islam: Apa Peranan Mahasiswa? yang berlangsung di Dewan Kuliah Utama, FPQS baru-baru ini. Tambah beliau lagi, mahasiswa khususnya dalam bidang pengajian Islam perlu mengambil tanggungjawab memberi penjelasan dan penerangan kepada orang ramai tentang ajaran Islam yang sebenarnya dan menganggap ia sebagai suatu cabaran yang harus ditempuh. Program Bicara Wanita itu dianjurkan oleh Sekretariat Naib Yang Dipertua II, Majlis Perwakilan Pelajar USIM yang diadakan pada setiap hari Jumaat jam 12.30 tengahari.

USIM TODAY / ALYAUM

OGOS-SEPTEMBER 2010

USIM TODAY / ALYAUM OGOS-SEPTEMBER 2010 U S I M T O D A Y

U

S

I

M

T

O

D

A

Y

USIM TODAY / ALYAUM OGOS-SEPTEMBER 2010 U S I M T O D A Y

Mahasiswa tidak peka kebersihan

Oleh: Nuur Atikah Md Noor

Y Mahasiswa tidak peka kebersihan Oleh: Nuur Atikah Md Noor NILAI: Tahap kebersihan yang rendah di

NILAI: Tahap kebersihan yang rendah di sekitar Pusat Kemudahan Pelajar (PKP) dan

FPQS bukti segelintir mahasiswa yang tidak begitu mengambil berat terhadap kebersihan di sekitar kampus.

k

bertanggungjawab ini bukan sahaja mencemarkan nama dan imej sebuah universiti Islam, tetapi turut memberi kesan yang tidak baik kepada pelajar lain. Perbuatan ini turut menjadi ikutan pelajar-pelajar baru yang mendaftar pada bulan Julai yang lalu. Menurut seorang pekerja kafeteria, kebanyakan pelajar y a n g m a k a n d i P K P terutamanya, mereka bukan sahaja meninggalkan lebihan makanan di atas meja malah

turut melonggokkannya di dalam

S

i

k

a

p

t

i

d

a

pinggan mangkuk yang digunakan. Hal ini bukan sahaja terjadi di kafeteria malah di dalam bilik air juga, terutama bilik air wanita. K e b a n y a k a n p e l a j a r menggunakan tisu dengan secara b e r l e b i h a n d a n t i d a k membuangnya ke bekas sampah yang disediakan. P e r b u a t a n t e r s e b u t mengundang rasa kurang senang dalam kalangan pelajar lain kerana melihat keadaan tisu-tisu yang telah basah dan bersepah di setiap penjuru bilik air. Salah seorang pelajar yang ditemu bual berkata, “Sikap sebegini tidak mencerminkan identiti mereka sebagai seorang mahasis wa Isla m ya n g berintegriti dan berintelek,” ujar Noor A’tiqah Jalil, FPBU. “Sikap ini juga merosakkan

imej Islam kerana sebagai seorang mahasiswa beragama Islam, kita perlu sentiasa menitikberatkan penjagaan kebersihan sekeliling juga dan janganlah hanya mementingkan diri sahaja,” tambahnya lagi. Nurul Aslinda Asrry, FPBU, berpendapat bahawa mahasiswa USIM tiada kesedaran tentang penjagaan kebersihan walaupun memiliki ilmu-ilmu agama tetapi tidak mengamalkannya. Dia turut mencadangkan supaya pelajar yang membuang sampah merata-rata didenda supaya mereka lebih peka terhadap nilai kebersihan. Perkara ini penting kerana warga USIM bukan sahaja terdiri daripada mereka yang beragama Islam bahkan terdapat pelajar dan kakitangan bukan Islam.

Tisu-tisu yang telah digunakan dan sampah-sarap ditimbun penuh di dalam bakul sampah mencacatkan pemandangan.

Sijil halal sebagai metode dakwah

80% pengeluar produk halal bukan Muslim

Oleh: Nurdiyana Karim

PUTRAJAYA: Dalam satu kajian yang dilaksanakan oleh JAKIM bilangan pemohon persijilan halal 80% pengeluar produk adalah dalam kalangan orang bukan Islam dan kebanyakan dari mereka memohon persijilan halal adalah untuk mengkomersialkan produk-produk mereka yang mana majoriti penduduk adalah beragama Islam, kata pegawai JAKIM, Ahmad Shahrom Zamri. Sehubungan itu, beliau berkata, JAKIM membenarkan pemerolehan sijil halal kepada mereka namun harus diteliti kelayakan pemberian sijil halal mengikut piawaian halal yang ditetapkan. Tambahnya lagi, halal bukan sahaja dari sudut kebersihan bahan produk tersebut bahkan kaedah pengeluaran dan pemprosesan produk tersebut turut diambil kira. Pemberian

sijil halal kepada agensi-agensi yang memohon perlu diteliti terlebih dahulu. Beliau juga berpendapat dengan pelaksanaan sijil halal ini secara tidak langsung sebagai salah satu metode dakwah sekali gus mendidik mereka mengenai apa yang Islam kehendaki terutama dalam aspek halal dan haram terhadap keperluan umat Islam. Ahmad Shahrom Zamri yang merupakan Penolong Pengarah Bahagian Penerapan Nilai-nilai Islam (PIN) JAKIM menegaskan bahawa dengan adanya sijil halal ini, ekonomi negara dapat dipacu ekoran majoriti produk yang dikeluarkan adalah dari golongan bukan Islam. Namun demikian, tambahnya lagi umat Islam di Malaysia kini maju setapak apabila berjaya mencipta alatan elektronik yang membolehkan produk halal diproses dan dikeluarkan

mengikut piawaian halal yang ditetapkan oleh JAKIM. “Orang bukan Islam kini dalam usaha mendapatkan sijil halal untuk mengkomersialkan hasil produk keluaran mereka tetapi dalam masa yang sama kita harus berbangga kerana orang Islam terutamanya di M a l a y s i a s e d a n g b e r u s a h a menghasilkan alatan atau mesin pengeluaran halal yang bakal digunakan oleh mereka.” Beliau ditemui ketika menerajui seminar masjid Mandiri di program Karnival Inovasi Islam 2010 peringkat kebangsaan yang berlangsung di Masjid Tuanku Mizan, Putrajaya pada 5 Ogos hingga 8 Ogos 2010. USIM juga turut mengambil bahagian dalam mempamerkan barangan inovasi iaitu KIT pengesan unsur khinzir dalam produk.

Budayakan inovasi dalam masyarakat

Oleh: Noor Najwa Shaari, Nurhanani Amsin, Aqilah Saibani

PUTRAJAYA: Timbalan Perdana Menteri Malaysia YAB Tan Sri Dato’ Haji Muhyiddin Mohd Yassin menyeru kepada masyarakat agar membudayakan inovasi dan krea- tiviti dalam memacu pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Beliau berucap ketika majlis perasmian dan pelan- caran Karnival Inovasi di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya pada 5 Ogos lalu. Menurut seorang pensyarah FKP, Suria Hani A. Rah- man berkata, karnival ini merupakan program yang amat baik dan bertepatan dengan apa yang telah disarankan oleh kerajaan. Ia juga amat penting kepada masyarakat seka- ligus memberi peluang kepada mereka untuk melakukan anjakan paradigma ke arah yang lebih baik.

“Kini sudah sampai masanya untuk masyarakat mem- buka mata dan minda untuk berubah ke arah yang lebih baik serta tidak bergantung pada penciptaan benda-benda baru sahaja tetapi berusaha menginovasikan ciptaan yang sedia ada,” katanya lagi. Sementara itu, menurut seorang pelajar USIM yang turut menghadiri majlis pada itu berkata beliau sangat teruja melihat penciptaan yang dihasilkan oleh universiti-universiti yang mengambil bahagian dan ini membuktikan bahawa pelajar universiti bukanlah semata-mata mempelajari teori sahaja bahkan mengamalkan pembelajaran praktikal dalam setiap teori yang dipelajari.

FST anjur Bazar Ramadhan USIM

Oleh: Nurdiyana Karim

NILAI: Fakulti Sains dan Teknologi (FST) julung kalinya telah menganjurkan Bazar Ramadhan yang bertempat di dataran Pusat Kemudahan Pelajar (PKP) bermula 11 Ogos sehingga 20 Ogos 2010 yang lalu. Menurut pengarah program Bazar berkenaan, Mohd Munzir Halid, 21, katanya penganjuran ini adalah bertujuan untuk mencari dana bagi mengisi tabung sekretariat pelajar Fakulti Sains dan Teknologi . Antara lain adalah untuk memudahkan para pelajar membeli juadah berbuka di dalam kampus selepas tamat sesi kuliah pada sebelah petang. “Untuk permulaan, kita hanya menyediakan 10 buah khemah sahaja. 3 khemah untuk kategori jualan makanan dan selebihnya pakaian, aksesori dan lain-lain. Walaupun ini penganjuran pertama kami, kami harapkan ia akan berterusan pada masa akan datang bergantung kepada reaksi peniaga,” katanya ketika diminta mengulas tentang jumlah gerai yang disediakan dan perancangan masa depan bazar berkenaan. Di samping itu, terdapat dua program yang dijalankan sepanjang bazar itu berlangsung iaitu majlis perasmian dan agihan bubur lambuk percuma. Agihan bubur lambuk percuma kepada 500 orang terawal menjadi perhatian umum apabila seawal jam 4 petang, bubur lambuk laris diagihkan. Bazar ramadhan itu telah dirasmikan oleh Timbalan Dekan FST, Dr Mohd Hafez Md Isa, pada 11 Ogos di dataran PKP.

R E N C A N A USIM TODAY / ALYAUM OGOS-SEPTEMBER 2010 Stay healthy

R

E

N

C

A

N

A

R E N C A N A USIM TODAY / ALYAUM OGOS-SEPTEMBER 2010

USIM TODAY / ALYAUM

OGOS-SEPTEMBER 2010

Stay healthy during Ramadhan

Oleh: Noor Najwa Shaari, Aqilah Saibani,

during Ramadhan Oleh: Noor Najwa Shaari, Aqilah Saibani, asting during the Islamic month of Ramadan can

asting during the Islamic month of Ramadan can be good for one's health and personal devel- opment. Ramadan fasting is not just about disciplining the body to re- strain from eating food and drink- ing water from predawn until sun- set. The eyes, the ears, the tongue, and even the private parts are equally obligated to be restrained if a Muslim wants to gain the total rewards of fasting. Ramadan is also about restraining anger, doing good deeds, exercising personal disci- pline, and preparing oneself to serve as a good Muslim and a good person during and after Ramadan. Ramadan fasting has spiritual, physical, psychological, and social benefits. However, manmade prob- lems may occur, if fasting is not properly practiced. But the human body is very smart. The body fig- ures out that it is only getting one meal a day and decides that it needs to store everything. So, there is no

decides that it needs to store everything. So, there is no Consuming total food intake that

Consuming total food intake that is less than the total food intake during normal days is sufficient to maintain a person's health.

need to consume excess food at iftar (the food eaten immediately after sunset to breakfast), dinner or sahur (the light meal generally eaten about half an hour to one hour before dawn). The body has regulatory mecha-

nisms that activate during fasting. There is efficient utilization of body fat. Basal metabolism slows down during Ramadan fasting and other regulatory mechanisms start functioning. A diet that is less than a normal amount of food intake but

مﺎﺴﺘﺑﻻاو ﺢﻣﺎﺴﺘﻟاو مﺎﻴﺼﻟا ﺮﻬﺷ

ﺲــﻔــﻨــﻟاو نﺪــﺒــﻟا ﺢــﻴــﺤــﺻو ﻢــﻴــﻠـﺳ ﻊــﻤــﺘــﳎ ﻖــﻠـﺧ ﻰﻠﻋ ﻞﺒﻘﻣ

.ﺎﳍ رﻮﻄﻣ ،ةرﺎﻀﺤﻠﻟ ﺞﺘﻨﻣ ،ةﺎﻴﳊا نأ ﺪﺑﻻو ً ﺎﻴﺒﻫذ ً ﺎﻳﻮﻤﻨﺗ ً ﺎﻨﻣز ﺶﻴﻌﻧ نﻵا ﻦﳓ نﺄـــﺑ ﻪـــﺻﺮـــﻓ ﻞـــﻐـــﺘـــﺴﻧو ﻪـــﻴـــﻓ تﺎـــﻓ ﺎـــﻣ كراﺪـــﺘــﻧ ءﺎﻨﺒﻟا ﺐﺳﺎﻨﺘﻳ يﺮـﻜـﻔـﻟا ءﺎـﻨـﺒـﻟا ﻊﻣ ةﺎﻴﺤﻠﻟ يﻮﻤﻨﺘﻟاو يدﺎﳌا مﺎـﺴـﺘـﺑﻻا ﺮﺸﻨﻨﻟو ﺢﻣﺎﺴﺘﻨﻠﻓ ،نﺎﺴﻧﻺﻟ ﻲﺴﻔﻨﻟاو ﻪﺘﻤﻴﻗو ﻚﺘﻣﺎﺴﺘﺑا ﺖﺴﻴﻟأ ،ﺎﻨﻠﻤﻋ ﻦﻛﺎﻣأو ﺎﻨﻗﺮﻃ ﰲ ﰲ ﺲــﻴــﻟ ﷲا ﺲــﻴــﻟأو ؟ﺔــﻗﺪــﺻ ﻚــﻴــﺧأ ﻪــﺟو ﰲ لﺎـﻗ ﺎـﻤـﻛ ﻪـﺑاﺮـﺷو ﻪـﻣﺎـﻌـﻃ ءﺮـﳌا كﱰـﻳ نأ ﺔﺟﺎﺣ ؟ﺎﻫﻮﳓ تﺎﻤﻠﻛ ﰲ ﺐﻴﺒﳊا ﺎﻧﺪﻴﺳ ﻰــﻠــﻋ جﺎــﺠــﺘــﺣا تاذ ﻢــﺴــﺘــﺒــﻣ ﻒــﻫﺮــﻣ لﺎــﻗ :حﺮﻓ بﺎﻴﻏ

.

ﺎﻤ ءﺎﻤﺴﻟا ﰲ ﻢ

ﻬﺠﺘﻓ ،ﺔﺒﻴﺌﻛ ءﺎﻤﺴﻟا

ّ

ﻬﺠﺘﻟا ﻲﻔﻜﻳ ،ﻢﺴﺘﺑا

ّ

:لﺎﻗ

:ﺖﻠﻗ

http://www.alriyadh.com :ردصم

!؟ﺔﻣﺎﺴﺘﺑا ﺪﻌﺑأو ﺎﺒﻴﻄﻘﺗ ﱪﻛأو ﺎﻤﻬﲡ اﺬـــﻫ ءﺎــﺟ ؟روﺮــﳌا ﻞــﺟر ﻢــﺴــﺘـــﺒــﻳ ﻻ اذﺎــﳌ ﺔـﻗدﺎـﺻو ﺔـﻔـﻳﺮـﻇ ﺔﻠﺧاﺪﻣ ﰲ ﻪﻨﻣ ً اﻮﳓ وأ لاﺆﺴﻟا ﻲـﻫو ﺔﻴﺋﺎﻀﻔﻟا تاﻮﻨﻘﻟا ىﺪﺣﺈﺑ ﲔﻠﺼﺘﳌا ﺪﺣﻷ ﺖــﻧﺎــﻛ ،ﻖــﺑﺎــﺴﻟا روﺮــﳌا مﺎــﻋ ﺮــﻳﺪــﻣ ﻒــﻴــﻀــﺘــﺴﺗ ﺰـﺟوأ ﺎـﻣﺪـﻨﻋ ً ﺎﻗﺪﺻو ً ﺎﻓﺮﻇ ﻞﻘﺗ ﻻ ﻞﺟﺮﻟا ﺔﺑﺎﺟإ ﻚــﻴـﺧأو ﻲـﺧأ ﻮـﻫ روﺮـﳌا ﻞـﺟر نأ ﰲ ﺔـﺑﺎـﺟﻹا ﻚــﺘــﻴــﺑو ﱵــﻴــﺑ ﻦــﻣ جﺮــﺧ ﺎــﲟرو ﻚــﺒــﻳﺮــﻗو ﱯــﻳﺮــﻗو روﺮـﳌا ﻞـﺟر ﻮـﻫ ﺲـﻴـﻟ ﰒ ،كرﺎﺟو يرﺎﺟ ﺖﻴﺑو ﻢـــﻛﺎـــﶈا ﻮـــﻔـــﻇﻮـــﻣ ،ﻢـــﺴـــﺘـــﺒـــﻳ ﻻ يﺬـــﻟا ﻩﺪـــﺣو ىﺮـــﺧﻷا ﱀﺎـــﺼﳌاو ﺮـــﺋاوﺪـــﻟا ﺔـــﻴـــﻘـــﺑو سراﺪـــﳌاو .ﻢﺴﺘﺒﻧ ﻻ ﻲﺧأ ﺎﻳ ﺎﻨﻠﻛ ،نﻮﻤﺴﺘﺒﻳ ﻻ ﻚﻟﺬﻛ ﺔـﳛﺮـﺷ ﰲ ﺔﻠﺜﳑ ﻪﻨﻴﻋ روﺮﳌا ﻞﺟر نأ ﺪﻴﻛﻷا وأ ﺔﺌﻴﺒﻟا ﻞﻌﻠﻓ ؟ اذﺎﳌ ﺎﻣأ ،ﻢﺴﺘﺒﺗ ﻻ ﻊﻤﺘا ﻦﻣ ﺐــﻴــﻌــﻳ يﺬــﻟا ﱯــﻠــﺴﻟا ثورﻮــﳌا ﻦــﻣ ﺎــﻫﲑــﻏ

ﺪـﻗ وأ ،ﺎـﻫاﻮـﺳو ﺔـﻴـﺒـﻌـﺸﻟا ﺔـﻠـﺜـﻣﻷا ﻦﻣ مﺎﺴﺘﺑﻻا ﺔﺟرد نﻮﻜﺗ ﻚـﻟذ نأ ﲑـﻏ ،لﻮﻣﺄﳌا نود ﻲﻔﻴﻇﻮﻟا ﺎﺿﺮﻟا ﱵــﻟا تﺎــﺳارﺪــﻟا ﻦــﻣ ﺔــﻋﻮــﻤــﳎ ﻞــﻫﺎــﺠــﺘــﻳ ﻪــﻠــﻛ ﺔﻘﻴﻘﺣ ﺖﺘﺒﺛأ ﰲ ً ﺎـﻤـﻬـﻣ ً ارود مﺎـﺴـﺘﺑﻻاو حﺮﻔﻟا ﺔﻋﺎﺷﻹ نأ

ﺔـﻴـﻠـﻘـﻨـﻟاو ﺔـﻴـﻠـﻘـﻌـﻟا ﺔﻟدﻷا ﺎﻬﻤﻋﺪﺗ ﱵﻟا ﺔﻤﻠﺴﳌا نأ تﺎـﻧﺎـﻳﺪـﻟاو ﻒﺋاﻮﻄﻟا ﻞﻛ ﰲ ﺮﺸﺒﻟا عﺎﲨإو ﻪـﻧأ ﲑـﻏ ،ﻪـﻟ ﻪـﻘـﻠﺧ ةدﺎﺒﻋ ﺔﺟﺎﺣ ﰲ ﺲﻴﻟ ﷲا ﺎـﻬـﻴـﻠـﻋ ﻩﺪـﺣو دارأ اذإ ﻢـﻬـﺒـﺳﺎـﳛو ﺎـ ﻢﻫﺮﻣﺄﻳ .ﺎﻮﻠﻬﳚ ﺪﻗ ﻢﻜﳊ ﺎـﻬـﻤـﻜـﺣ ﻦـﻣ ﻢـﺳاﻮـﻣ ﺎـﻨـﺑ ﺮـﲤو ،ﺎﻮﻓﺮﻌﻳ وأ يدﺎـﺼـﺘـﻗﻻاو ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو يﻮﺑﱰﻟا ﺮﺛﻷا حﻮﺿو ﺎﻨﻴﻠﻋ ،ﻞـﻀﻓﻸـﻟ ﺎـﻣود ﺎـﻧﲑـﻐﺘﻟ ةدﺎﺒﻌﻟا سرﺎﳕ ﻦﳓو .ﻒﺳﻸﻟ ﻚﻟذ ﺲﻜﻋ ﰐﺄﺗ ﺎﲟر ﺎأ ﲑﻏ ﻦـﻋ ﲔـﻨـﺳ ثﻼـﺛ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﻞﺒﻗ ﺎﻨﻫ ﺖﺒﺘﻛ ﺎـﻨـﺘـﺌـﻴـﺑ ﺮـﺛأو ،ﺢـﻣﺎـﺴـﺘـﻟاو مﺎـﺴـﺘـﺑﻻا ﺔـﻓﺎﻘﺛ بﺎﻴﻏ ﻰﻠﻋ ﺔﻓﺎﳉا ﻢـﻏﺮـﺑ ﲑـﻴﻐﺘﻠﻟ ﺎﻨﻴﻌﺳ مﺪﻋو ،ﻲﺴﻔﻨﻟا ﺎﻨﻨﻳﻮﻜﺗ طﺮـﻔـﻧ ﺎـﻨـﻨـﻜـﻟو ىﺮـﺧﻷا ﻮﻠﺗ ةﺪﺣاﻮﻟا ﻪﺻﺮﻓ ﺮﻓﻮﺗ ﺎﻬﻴﻓ

ﻩﺬــﻫ ﻦــﻣو ،ﻚــﻟﺬــﻛ ىﺮــﺧﻷا ﻮــﻠــﺗ ةﺪــﺣاﻮــﻟا تﺎـﻗﺪـﺼﻟاو رﺎﺜﻳﻹا ﺚﻴﺣ نﺎﻀﻣر ﺮﻬﺷ صﺮﻔﻟا سﺎﺴﺣﻹاو .ﻢﻬﺳﻮﻔﻧ ﰲ حﺮﻔﻟا ﺔﻋﺎﺷإو ﻦﻳﺮﺧﻵﺎﺑ ﺮــﺜــﻛأو ﺎــﺒــﻀﻏ عﺮــﺳأ نﺎــﻀﻣر ﰲ وﺪــﺒــﻧ ﻻأ

balanced is sufficient enough to keep a person healthy and active during the month of Ramadan. Eve- rything we eat gets stored as fat. Health problems can emerge as a result of excess food intake, foods that make the diet unbalanced and insufficient sleep. Ultimately also, such a lifestyle contradicts the es- sential requirements and spirit of Ramadan. To be healthy, one must con- sume food from the major food groups: bread and cereal, milk and dairy product, meat and bean, vege- table and fruit. Consuming total food intake that is less than the total food intake during normal days is sufficient to maintain a person's health. Ramadan actually the month that we able to improve our choles- terol profile, blood pressure, and help us to live healthier through food.

ﻼﻬﺳو ﻼﻫأ نﺎﻀﻣر ﺎﻳ

ﺪﲪأ ﺎﻨﻴﺷدأ مدآ : ﺮﻋﺎﺸﻟا

حﻼﻔﺑ ىرﻮﻟا ﱃإ ﺖﺌﺟ نﺎﻀﻣر حﺎﺻأ روﺮﺴﻟا ﻚﻠﻓ ﰲ سﺎﻨﻟاو ىﺮﺗ ﺎﻳأ دﻼﺒﻟا ﻦﻣﻷﺎﺑ تﻸﻣو حﻼﺻﻹا و دﺎﺷرﻹا ﻰﻠﻋ اﺪﺸﺣ ىﺪﳍا ﺮﻬﺷ ﺎﻳ تاﲑﳋا ﻰﻬﺘﻨﻣ ﺎﻳ حﺎﺒﺼﳌﺎﻛ ﺖﻧأ ﻼﻫأ نﺎﻀﻣر ؟ﺔﻳاﺪﻫ ﲑﺧ ناﻮﻛﻸﻟ ﻚﻴﻓ ﻢﻛ حﺎﺒﺻﻹاو ءﺎﺴﻣﻹا ﰱ دادﺰﺗ ﺎﻬﻠﻛﱂاﻮﻌﻟﺎﺑ كﲑﺧ ﻢﻋ ﺪﻗ حاورﻷا ﻖﻟﺎﺧ ﺪﻬﺸﻳ ﷲاو ىﺮﺜﻟا ﻰﻠﻋ ﺖﻴﻘﺑ ﺎﻣ ﻰﺣور ﻚﻳﺪﻓأ حاورﻷا ﰱ و ﻰﺸﻐﻳ ﺎﻣ ﻞﻴﻠﻟا ﰱ

ﻰﻠﻋ ﺖﻴﻘﺑ ﺎﻣ ﻰﺣور ﻚﻳﺪﻓأ حاورﻷا ﰱ و ﻰﺸﻐﻳ ﺎﻣ ﻞﻴﻠﻟا ﰱ

USIM TODAY / ALYAUM

OGOS-SEPTEMBER 2010

USIM TODAY / ALYAUM OGOS-SEPTEMBER 2010 P E N D A P A T

P

E

N

D

A

P

A

T

USIM TODAY / ALYAUM OGOS-SEPTEMBER 2010 P E N D A P A T
2010 P E N D A P A T APA KATA MEREKA BUDAYA ILMU “Persekitaran dan
APA KATA MEREKA BUDAYA ILMU “Persekitaran dan penga- ruh rakan-rakan tidak mendorong ke arah men-
APA KATA MEREKA
BUDAYA ILMU
“Persekitaran dan penga-
ruh rakan-rakan tidak
mendorong ke arah men-
dalami sesuatu ilmu tetapi
semua itu bergantung
kepada kemahuan diri
sendiri. Apabila seseorang
itu mahukan sesuatu, dia
akan berusaha untuk men-
dapatkannya, begitu juga
dalam mendalami ilmu.”
“Sebagai mahasiswa, kita
perlu mengimbangkan
antara akademik dan ko-
kurikulum bagi meleng-
kapkan diri dengan pelba-
gai ilmu pengetahuan dan
kemahiran insaniah su-
paya kita dapat menjadi
insan yang berjaya dan
berdikari dalam melaku-
kan apa jua perkara.”
“Pelajar seharusnya ber-
fikiran kreatif dan kritis
dalam proses pembela-
jaran tanpa membelakangi
al-Quran dan as-Sunnah.
Pelajar juga perlu bersikap
positif dengan menerima
segala teguran dan menga-
tasi kelemahan diri tanpa
rasa malu.”
Nurul Huda Fauzi,
FKP, Tahun 4
Siti Aisyah Md.
Nawi,
FKP, Tahun 3
Abdul Hakim Yusop,
FPBU, Tahun 2
FARDHU KIFAYAH MARTABATKAN UMAT ISLAM
“Tuntutan fardhu ki-
fayah penting untuk
memenuhi keperluan
umat islam seperti ilmu
sains bagi menjadi
pemimpin dunia yang
berkebolehan dalam
m e m b a n g u n k a n
masyarakat yang ber-
tamadun serta tinggi
akhlaknya dan paling
penting adalah merdeka
dari dijajah serta dihor-
mati oleh negara lain.”
“Hadis rasulallah saw
menyatakan bahawa sem-
bilan daripada 10 sumber
rezeki datangnya dari per-
niagaan. Perniagaan meru-
pakan satu tuntutan fardhu
kifayah yang mana umat
islam dituntut berniaga
demi kemaslatan ekonomi
islam. Disini apa yang
boleh saya katakana
fardhu kifayah memain
peranan penting dalam
memacu sektor ekonomi
umat islam kini.”
“Fardhu kifayah akan
menjadi fardhu ain apabila
tiada yang melakukannya.
Peranan besar fardhu ki-
fayah dalam memajukan
kehidupan masyarakat
islam tidak boleh dipan-
dang ringan, kerana ia
akan memudaratkan
masyrakat islam itu
sendiri.”
Nurzeta Zahari,
FPBU, Tahun 3
Muhammad Nazirul
Mubin Zamani,
FPBU, Tahun 2
Nurul Hidayah Abdul
Rashid,
FKP, Tahun 3
BAHASA ASING MEMBANTU KUASAI ILMU
“Apa yang dikatakan oleh
Tun Mahathir adalah rele-
van dan umat islam bukan
hanya perlu mempelajari
ilmu agama sahaja malah
menguasai ilmu lain juga
kerana ia ada kaitan den-
gan kehidupan kita. Seba-
gai muslim patut mengua-
sai bahasa asing untuk
belajar ilmu dari mereka
dan dengan itu kita akan
dapat mempraktiskan idea
-idea yang diperoleh.”
“Dalam menguasai se-
suatu ilmu, harus ada
minat yang mendalam
terutama sekali apabila
bahasa pengantar se-
suatu ilmu itu dalam
bahasa asing. Untuk
belajar ilmu mereka kita
perlu memahami juga
bahasa dan budaya
mereka supaya tidak
terdapat sebarang kera-
guan dalam istilah ba-
hasa tersebut.”
“Bahasa asing teras ke-
hidupan bagi mendalami
sesuatu ilmu kerana ke-
banyakan ilmu yang kita
pelajari adalah berasal
dari negara lain. Justeru,
untuk memahami ilmu itu,
kita perlu mempelajari
bahasa mereka. Bagi men-
guasai sesuatu bahasa, kita
perlu ada keyakinan untuk
berkomunikasi dan mene-
rima teguran kerana ia
akan memperbaiki kele-
mahan kita.”
Nurul Ezzah Abdul
Hamid,
FSU, Tahun 3
Ismail Ibrahim,
FPBU,Tahun 2
Nurul Jannati Abd.
Hamid,
FKP, Tahun 2
USIM TODAY / ALYAUM OGOS-SEPTEMBER 2010
USIM TODAY / ALYAUM
OGOS-SEPTEMBER 2010

Penghuni Kolej Kediaman Sutera Indah meriahkan sukaneka Jalinan Mahabbah

Oleh Nurdiyana Karim, Siti Hawa Ithnin, Azifah Awang

NILAI: Seramai hampir 200 penghuni Kolej Kediaman Sutera Indah

( K K

memeriahkan acara sukaneka program Jalinan Mahabbah KKSI sempena kemasukan penghuni semester 2010/2011 pada 7 dan 8 Ogos lalu di dataran KKSI. P r o g r a m y a n g dijalankan selama dua hari itu memperlihatkan kepelbagaian sukaneka yang dipertandingkan. Antaranya reka baju Pak Kadok, ‘Long Stuff’, pertandingan rebut kerusi, epal gantung dan ‘Black Hole’. Setiap acara ini disertai oleh lima orang ahli dalam setiap pasukan. Program itu juga turut merencanakan pelbagai aktiviti lain yang menarik. A n t a r a n y a i a l a h senamrobik 1Malaysia, cuci kereta ‘ekonomik’, aktiviti keluarga, cabutan bertuah dan jualan. Program ini yang bermatla mat untuk merapatkan ukhuwah antara penghuni juga turut disertai oleh kakitangan

a h

S I )

t e l

Hari Jalinan Mahabbah dikenali sebagai Hari

Jalinan Mesra

kolej kediaman. Menurut pengarahnya, Nor Syazwani Hashim, 22, matlamat utama program ini adalah lebih menjurus ke arah sesi suai kenal dalam kalangan penghuni dan kakitangan kolej kediaman sementelah KKSI buat julung kalinya menerima keseluruhan pelajar wanita menggantikan penghuninya sebelum ini, pelajar lelaki, sebagai penghuni KKSI yang baru. “Program ini adalah yang pertama dirancang selepas pendaftaran penghuni kolej pada 11 Julai yang lalu. “Kita kesuntukan masa untuk mengadakan program taaruf dalam kalangan penghuni, namun pada hari ini perancangan itu berjaya,” ujar beliau. Menurut penyelia asrama KKSI, Mohd Khairi Mohd Azali, Hari Jalinan Mahabbah KKSI dulunya dikenali sebagai Hari

Hari Jalinan Mahabbah KKSI dulunya dikenali sebagai Hari (Kiri) Kegembiraan terserlah dalam kalan- gan penghuni

(Kiri)

Kegembiraan

terserlah

dalam kalan-

gan penghuni

ketika acara

senam robik

1Malaysia

iaitu gerakan

senaman yang

mengikut

irama ldari

pelbagai

genre lagu

mengikut-

kaum.

(Bawah)

Antara pen-

ghuni yang

menyertai

Sukaneka

Jalinan Ma-

habbah KKSI.

Jalinan Mesra. “Program ini merupakan program tahunan yang diadakan setiap tahun oleh setiap kolej kediaman USIM,” tambahnya lagi. Majlis Perasmian dan penutupan program tersebut telah disempurnakan oleh pengetua Kolej Kediaman Sutera Indah 2010/2011, Dr. Norailis Abd Wahab. Beliau juga turut menyempurnakan majlis penyampaian hadiah dan sesi cabutan bertuah kepada para peserta yang menyertai.

dan sesi cabutan bertuah kepada para peserta yang menyertai. Alternatif sukan Ramadhan Oleh Noor Najwa Shaari

Alternatif sukan Ramadhan

Oleh Noor Najwa Shaari

PENANG, 21 Ogos - Menun- aikan ibadah puasa di bulan Ramadan bukanlah alasan bagi golongan mahasiswa terutamanya pelajar Islam untuk mengabaikan aktiviti beriadah dan bersukan. Mereka boleh mengambil inisiatif riadah yang lain se- bagai alternatif di bulan puasa. Berpuasa dan bersukan kedua-duanya merupakan aktiviti sihat yang memberi seribu satu manfaat kepada tubuh manusia. Selain itu, ia a ma t p e n t i n g u n t u k mengekalkan kecerdasan minda seseorang khususnya pelajar, yang amat sinonim dengan bebanan tugasan ku- liah. “Bersenam merupakan cara untuk menyegarkan minda serta melapangkan fikiran bagi memastikan otak kita sentiasa bertenaga,” tegas

seorang pelajar FKP, Su’ud Zhariff. “Bagi pelajar yang gemar dengan aktiviti yang menge- luarkan banyak peluh, mereka boleh memilih waktu malam selepas menunaikan solat su- nat tarawih untuk melakukan aktiviti sukan yang dige-

su- nat tarawih untuk melakukan aktiviti sukan yang dige- Para pelajar lebih ge- mar tidur dan

Para pelajar lebih ge- mar tidur dan kurang aktif ketika berpuasa. Oleh sebab itu, sukan ‘indoor’ merupakan riadah yang sesuai untuk mengaktifkan diri agar tidak lesu.

riadah yang sesuai untuk mengaktifkan diri agar tidak lesu. mari,” tambahnya lagi. “Selain itu, kita perlu

mari,” tambahnya lagi. “Selain itu, kita perlu memilih sukan mengikut tahap kemampuan diri khususnya ketika sedang ber- puasa. “Aktiviti riadah se-

benarnya sesuai dilakukan secara beramai-ramai semasa sedang menunaikan tuntutan berpuasa. Ramadan juga bu- kanlah satu kekangan kepada mahasiswa untuk beriadah dan bersukan ketika sedang berpuasa,” katanya yang dite- mui dalam Majlis Penutup PROMAJAROM 5 di Dewan Utama Desasiswa USM. Seorang pelajar FEM, Naajihah Zulkifli, 21, berkata bahawa para pelajar lebih gemar tidur dan kurang aktif ketika berpuasa. Oleh sebab itu, sukan ‘indoor’ meru- pakan riadah yang sesuai un- tuk mengaktifkan diri agar tidak lesu. “Berjoging pada waktu petang amat baik seperti yang sering diperkatakan oleh pakar kesihatan sementara menunggu masa untuk ber- buka. Tambahnya lagi, “Pihak

universiti boleh menganjur- kan aktiviti berjoging secara beramai-ramai semasa bulan Ramadan bagi menggalakkan aktiviti riadah dan bersukan dalam kalangan pelajar.” Menurut seorang orang mahasiswa USM, Rozi Nuraika, 20, menjelaskan bahawa para pelajar boleh bersenam sementara menanti masa berbuka puasa. Mereka boleh melakukan senaman ringan atau suka- neka seperti berjoging dan berjalan kaki sambil menghi- rup udara segar di taman. Tambahnya lagi, sukan ‘indoor’ juga boleh dijadikan alternatif namun ia dilihat kurang menarik dan men- cabar bagi golongan muda kini. Puasa, sebenarnya bu- kan halangan untuk bersukan tetapi segalanya bergantung kepada diri individu itu sendiri.

INFOINFOINFOINFO PUSATPUSATPUSATPUSAT SUKANSUKANSUKANSUKAN USIMUSIMUSIMUSIM

Mula ditubuhkan pada 2 April 2001 bermula dikampus pertama di Institut Profesional Baitulmal Kampung Pandan dan memulakan operasi secara berperingkat- peringkat dan beroperasi sepe- nuhnya mulai semester Mei

2001/02.

Unit ini yang dinamakan seba- gai Unit Sukan dan Rekreasi dile- takkan dibawah pentadbiran Ba- hagian Hal Ehwal Pelajar bertang- gungjawab dalam pembangunan dan perancangan aktiviti bercorak sukan dan rekreasi.

Pada 1 Jun 2008 Unit ini ke- mudiannya dinaik taraf sebagai Pusat Sukan USIM dan diletakkan dibawah pentadbiran Canselori se- laras untuk mencapai matlamat membangunkan sukan diperingkat akar umbi dan prestasi tinggi untuk s e l u r u h w a r g a k a m p u s .