Anda di halaman 1dari 8

OGOS-

OGOS-SEPT. 2010 EDISI KEEMPAT BELAS RM 0.50 usimtoday@gmail.com


Festival Jalinan Know how to maintain your
CIPTA Mahabbah health during fasting.
LAGU KKSI
PATRIOTIK
2010
— MS 6 — Sukan 8 — MS 6

Berita di muka 2

Gambar: PRO USIM


EDITORIAL USIM TODAY / ALYAUM OGOS-SEPTEMBER 2010

USIM TODAY / ALYAUM

PENGERUSI
Alhamdulillah, bersyukur saya ke hadrat Ilahi kerana kita menjadikan rakyat dan negara cemerlang, gemi-
DR MOHD RUSHDAN BIN MOHD JAILANI limpah kurnia Nya dapat saya menyempurnakan ak- lang dan terbilang. Oleh itu,kita harus berubah men-
hbar USIM Today edisi ke-14 ini. Dengan ini ber- jadi lebih maju kerana kegemilangan masa depan ber-
makna akhbar ini telah berjaya membuktikan bahawa mula dengan keputusan yang dibuat pada hari ini.
KETUA PROGRAM KOMUNIKASI semangat, kesungguhan, iltizam dan dedikasi yang Saya berharap agar penerbitan akhbar ini akan mem-
CIK SURIA HANI A. RAHMAN jitu dalam usaha pendokumentasian peristiwa yang beri satu impak kepada satu usaha yang murni dalam
berlaku sepanjang tempoh yang diberikan. menjadikan warga USIM warga yang dihormati
Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan ju- dalam segala aspek kehidupan di dunia dan di akhirat.
PENGARANG EKSEKUTIF taan terima kasih yang tidak terhingga kepada mereka Semoga akhbar ini akan menjadi wadah ilmu dan ti-
NOOR ADZRAH RAMLE yang membantu memberi sokongan dan semangat tian penghubung kepada generasi yang akan datang.
serta idea dalam menerbitkan USIM Today edisi ke Akhir kalam,
14 ini. Selain itu, terima kasih juga kepada seluruh
pelajar kumpulan kewartawanan yang memberi ker- Selamat Berpuasa dan Hari Raya Aidilfitri.
KETUA PENGARANG
jasama dan dorongan secara langsung atau tidak lang-
ZAINOL ABIDIN AHMAD .‫وﻛﻞ ﻋﺎم وأﻧﺘﻢ ﺑﺄﻟﻒ ﺧﻴﺮ‬
sung. Secara realitinya, negara kita kini pesat mem-
bangun dan selari dengan saranan Perdana Menteri
KETUA EDITOR

NURDIYANA KARIM Pembudayaan Ilmu Cabaran


Umat Islam Masa Kini
TIMBALAN KETUA EDITOR
Oleh: Siti Akma Azmi
NOOR NAJWA SHAARI

EDITOR REKA LETAK

NUUR ATIKAH MD NOOR

TARIKH SUBUH ZUHUR ASAR MAGRIB ISYAK

WARTAWAN 01/09/10 5:58 13:13 16:23 19:18 20:27

ADAM ADESHINA AHMAD 02/09/10 5:58 13:13 16:22 19:17 20:27

HUDA HASSAN 03/09/10 5:58 13:12 16:21 19:17 20:26

ROHANA NAWI 04/09/10 5:58 13:12 16:20 19:17 20:26

AZIFAH AWANG 05/09/10 5:58 13:12 16:19 19:16 20:25

MURNI MD. NOOR 06/09/10 5:57 13:11 16:18 19:16 20:25

Para pelajar berpeluang beramah mesra dengan Tun Dr Mahathir Mohamad. — 07/09/10 5:57 13:11 16:17 19:15 20:25
RABIAAH ISHAK
Unit Hubungan Komunikasi Korporat USIM
NOR ATIKAH AHMAD 08/09/10 5:57 13:11 16:16 19:15 20:24
NILAI: Tun Dr. Mahathir penyakit-penyakit yang
SITI AKMA AZMI Mohamad, Mantan Perdana berbahaya,” kata beliau ketika 09/09/10 5:57 13:11 16:15 19:14 20:24

MOHD MUAZ ASMUNI Menteri Malaysia, menyarankan menyampaikan Syarahan 10/09/10 5:57 13:10 16:14 19:14 20:23
umat Islam agar menguasai ilmu Perdana sempena 10 tahun
AQILAH SAIBANI 11/09/10 5:56 13:10 16:13 19:14 20:23
pengetahuan yang pelbagai dan penubuhan USIM di Stadium
HISHAMUDDIN SAID tidak tertumpu kepada ilmu Tertutup Nilai di sini,baru-baru 12/09/10 5:56 13:09 16:12 19:13 20:22

NORAISHAH ADNAN
agama semata-mata. ini.
13/09/10 5:56 13:09 16:11 19:13 20:22
Menurut beliau, penguasaan Menurut Tun Dr. Mahathir,
NURHANANI AMSIN ilmu pengetahuan khususnya umat Islam haruslah menguasai 14/09/10 5:56 13:08 16:10 19:12 20:21
ATIQAH SAMSUDIN bidang sains dan teknologi pelbagai bahasa asing yang
15/09/10 5:55 13:08 16:09 19:12 20:21
mempunyai kaitan yang rapat merupakan alat untuk menguasai
NADWA MOHD KAMIL
dengan ilmu pertahanan umat kepelbagaian ilmu itu. 16/09/10 5:55 13:08 16:08 19:11 20:20
SUMAIYYAH ABDUL HADI Islam,dan ia juga merupakan Tambah beliau lagi,cabaran
17/09/10 5:55 13:07 16:09 19:11 20:20
SITI HAWA ITHNIN
suatu fardhu kifayah kepada umat Islam pada hari ini ialah
umat Islam. untuk mengejar arus kemodenan 18/09/10 5:55 13:07 16:09 19:11 20:19
NUR FARHANA AZIZI “Penguasaan ilmu yang telah lama di kecapi oleh
19/09/10 5:54 13:07 16:09 19:10 20:19
pengetahuan terutama ilmu Sains bangsa-bangsa lain.Sehubungan
dan Teknologi amat penting itu,umat Islam haruslah 20/09/10 5:54 13:06 16:10 19:10 20:19
USIM TODAY / ALYAUM
dikuasai secara mendalam menguasai ilmu pengetahuan
diterbitkan oleh 21/09/10 5:54 13:06 16:10 19:09 20:18
kerana ia dapat melahirkan secara berterusan kerana
individu-individu yang menurut beliau, ilmu 22/09/10 5:54 13:06 16:10 19:09 20:18
Pelajar Kursus Kewartawanan mempunyai kepakaran yang pengetahuan khususnya bidang
23/09/10 5:53 13:05 16:10 19:08 20:17
mampu menghasilkan senjata Sains dan Teknologi sentiasa
Fakulti Pengajian Bahasa Utama,
yang lebih canggih demi untuk bertambah mengikut peredaran 24/09/10 5:53 13:05 16:11 19:08 20:17
Universiti Sains Islam Malaysia mempertahankan umat Islam zaman.
25/09/10 5:53 13:05 16:11 19:08 20:16
daripada ditindas daripada Syarahan Perdana tersebut
Bandar Baru Nilai,
musuh-musuh Islam.” turut dihadiri oleh Tan Sri Datuk 26/09/10 5:52 13:04 16:11 19:07 20:16
71800 Nilai, Negeri Sembilan “Dengan pengetahuan Sains Dr. Mohamed Othman, wakil
27/09/10 5:52 13:04 16:12 19:07 20:16
Tel : 06-7988000 juga,umat Islam mampu menteri di Jabatan Perdana
melahirkan individu yang pakar Menteri, Prof. Datuk Dr. 28/09/10 5:52 13:04 16:12 19:06 20:15
Faks : 067988254
dalam bidang perubatan yang Mohamad Muda Naib Canselor
29/09/10 5:52 13:03 16:12 19:06 20:15
E-mail : usimtoday@gmail.com dapat membantu umat Islam USIM, serta Ahli-ahli Lembaga
daripada terdedah kepada Pengarah USIM. 30/09/10 5.51 13:03 16:12 19:06 20:14
USIM TODAY / ALYAUM OGOS-SEPTEMBER 2010 U S I M T O D A Y

Mahasiswa USIM perlu sedia NC mahu


mahasiswa
hadapi cabaran global: NC USIM jadi
Oleh: Nurhanani Amsin

NILAI: Profesor Dato’


Muhammad bin Muda, Naib Canselor
Dr. kemahiran berkomunikasi dan bersosial
adalah penting supaya pelajar tidak
pemimpin
USIM berkata, mahasiswa masa kini kekok berhadapan dengan masyarakat. Oleh: Nurdiyana Karim
perlu kuat dan bersedia menghadapi Tambahan pula persaingan dalam NILAI: Prof. Dato’Dr. Muhannad
cabaran global apabila keluar bidang pekerjaan masa kini sangat Muda, Naib Canselor USIM mahu
berhadapan dengan masyarakat. Beliau sengit dan mahasiswa perlu bersaing melihat mahasiswa USIM menjadi
berucap ketika program Penerangan 1 untuk mendapatkan yang terbaik,” pemimpin masyarakat pada masa akan
Malaysia di DKP 3 baru-baru ini. katanya. datang setelah tamat pengajian kelak.
“Menjadi harapan saya agar semua Seorang pelajar tahun 3, FPBU, Menurut beliau, para pelajar perlu
mahasiswa di negara ini amnya dan Nurdiyana Karim, 22, berkata, beliau bersedia menghadapi segala cabaran
mahasiswa USIM khususnya agar sangat bersetuju dengan kenyataan masa kini dengan menggabungkan
bersiap sedia daripada segi fizikal dan yang dibuat oleh Naib Canselor itu. beberapa elemen penting seperti ilmu,
mental dalam menghadapi cabaran Menurutnya, mahasiswa USIM rasional, serta emosi bagi
serta peka terhadap isu-isu yang bukan sahaja bersaing sesama sendiri membolehkan diri menjadi pemimpin
berlaku dalam kalangan masyarakat. untuk mendapatkan pekerjaan tetapi dalam kelompok masyarakat pelbagai
Tambah beliau lagi, “Mahasiswa perlu bersaing dengan ramai mahasiswa bangsa di Malaysia.
perlu memiliki nilai tambah seperti daripada universiti yang lain. Oleh “Sebagai seorang bakal pemimpin,
teknik berkomunikasi yang baik sebab itu, mereka perlu lebih bersedia Mahasiswa perlu memiliki
amatlah wajar bagi setiap pelajar
supaya mereka tidak kekok untuk dan berdaya saing dalam menghadapi nilai tambah seperti teknik memiliki emosi yang stabil untuk
berhadapan dengan masyarakat luar. cabaran global masa kini. berkomunikasi yang baik memahami setiap perkara yang
Hal ini disebabkan nilai tambah seperti “Saya amat bersetuju dengan apa supaya mereka tidak kekok berlaku serta tindakan yang perlu
ini yang memberi bonus kepada yang dikatakan oleh beliau. Kita akan untuk berhadapan dengan diambil.
mereka untuk menempuh cabaran bersaing dengan universiti luar dan “Emosi juga perlu disulam dengan
masyarakat luar...
mendatang khususnya dalam bidang sudah semestinya mahasiswa USIM nilai rasional bagi mencipta alasan
pekerjaan.” perlu sentiasa bersedia dengan segala Prof. Dato’ Dr . Muhammad yang mampu diterima akal di atas
“Kejayaan seseorang pelajar bukan kemahiran yang ada. Bak kata pepatah Muda, NC USIM setiap tindakan yang dilakukan,” kata
sahaja di ukur dari segi pembelajaran Melayu, ‘berpantang maut sebelum beliau ketika menyampaikan ucapan
dalam kuliah semata-mata, malah ajal’,” katanya mengakhiri ucapan. aluan dalam program Penerangan
1Malaysia oleh Setiausaha Politik di
Jabatan Perdana Menteri.
Fardu kifayah seiring tuntutan global “Namun begitu, emosi boleh

Emosi boleh mempengaruhi


Oleh: Mohd Muaz Asmuni, Hishamuddin Said
setiap keputusan yang dibuat
NILAI: Keupayaan diri dalam terabainya sebahagian dari ajaran Islam yang berdaya saing dalam seseorang. Oleh sebab itu,
menguasai dan menerokai pelbagai Islam untuk dihayati secara amali pelbagai aspek, pembentukan peribadi
sebagai seorang pemimipin,
bidang tidak tertakluk kepada satu dalam kehidupan. Islam yang unggul menjadi fokus
bidang sahaja tetapi melalui konteks ilmu pengetahuan sangat
Menurut Mantan Perdana Menteri utama. Tambahnya lagi, pembentukan
fardhu kifayah, kita perlu menguasai Malaysia itu dalam ucapannya berkata, diri juga tergolong dalam tuntutan penting bagi mengawal emosi
semua bidang seiring dengan tuntutan “Dalam proses mengembalikan semula fardu kifayah. Keadaan ini seiring agar sentiasa stabil...
global masa kini. Begitulah kata-kata kebangkitan umat Islam, aspek fardhu dengan gagasan 2020 yang
mempengaruhi setiap keputusan yang
Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam ki f a ya h p e r l u d i t i t i kb e r a t ka n memerlukan setiap orang berdaya
dibuat seseorang. Oleh sebab itu,
ucapan beliau bersempena Sambutan merangkumi semua bidang tanpa saing, kreatif dan inovatif.
sebagai seorang pemimpin, ilmu
10 Tahun USIM bertempat di Stadium mengira kepentingan dari segi “Dalam mengembalikan
pengetahuan sangat penting bagi
Tertutup Nilai baru-baru ini. ekonomi, politik dan perundangan, keunggulan Islam itu sendiri,
mengawal emosi agar sentiasa stabil,”
Masyarakat Islam khususnya di ketenteraan, pendidikan, kebudayaan, kefahaman mengenai maksud fardhu
tambah beliau lagi.
Malaysia seringkali keliru dengan kemasyarakatan dan lain-lain.” kifayah perlu diperjelas supaya
Program yang berlangsung pada 5
persoalan dan penghayatan antara Menurut pelajar Fakulti al-Quran masyarakat Islam itu sendiri tidak
Ogos lalu di Dewan Kuliah Pusat 3
fardhu ain dan fardhu kifayah. Melihat dan as-Sunah, Zuhdi Mat Jenin, 20, terkeliru.”
(DKP 3) dihadiri oleh hampir 500
situasi ini, ia boleh menyebabkan dalam membentuk sebuah masyarakat
orang termasuk pelajar, kakitangan
akademik, para pegawai USIM.
Dalam ucapan Setiausaha Politik di
Kukuhkan perpaduan kekalkan keamanan Jabatan Perdana Menteri, Dato’ Hj
Shahlan Hj Ismail, beliau
Oleh: Nur Farhana Azizi
mengharapkan para mahasiswa
SENAWANG: Y.A.B. Dato’ Seri Utama Haji Mohamad pemberita.
menjadi pemimpin 1Malaysia bagi
Haji Hassan, Menteri Besar Negeri Sembilan menyeru Majlis ini mendapat sambutan yang menggalakkan dari
membawa negara ke arah mencapai
rakyat Malaysia agar memperkukuhkan perpaduan dalam pelbagai pihak. Hal ini kerana persembahan yang
Wawasan 2020.
kalangan masyarakat majmuk di negara ini demi ditonjolkan oleh pelbagai etnik turut menarik minat serta
Jelas beliau lagi, tanpa perpaduan,
mengekalkan keamanan yang sedia ada. Ucap beliau ketika perhatian para penonton yang hadir. Antara aktiviti yang
gagasan Wawasan 2020 tidak akan
Majlis Pelancaran Bulan Kemerdekaan dan Kempen Jalur diadakan ialah kibaran jalur gemilang,persembahan tarian
dapat direalisasikan. Selain itu, setiap
Gemilang peringkat Negeri Sembilan yang berlangsung di tradisional oleh kaum Melayu, Cina dan India serta nyanyian
rakyat Malaysia juga perlu memahami
Dataran Senawang. oleh artis jemputan seperti Jamal Abdillah dan Abby Yus.
konsep 1Malaysia yang dicetuskan
Menurut Tuan Haji Mazlan Nawang, Penolong Ravi, 48, salah seorang pengunjung berpendapat bahawa
oleh Perdana Menteri.
Pendaftar USIM berkata,kempen ini dapat memberikan majlis ini amat berfaedah kepada semua rakyat Malaysia.
Program tersebut merupakan
kesedaran khususnya kepada golongan muda kini tentang “Aktiviti ini dapat mengukuhkan lagi kesatuan dalam
anjuran Pejabat Perdana Menteri
perjuangan generasi terdahulu mencapai kemerdekaan. kalangan rakyat di Negara kita untuk saling hormat–
dengan kerjasama Kelab Penyokong
“Sebagai rakyat Malaysia,kita perlu bersyukur kerana dapat menghormati antara satu sama lain,” katanya.
1Malaysia (KPIM) dan USIM.
hidup dalam negara yang harmoni,” ulasnya ketika ditanya
U S I M T O D A Y USIM TODAY / ALYAUM OGOS-SEPTEMBER 2010

Bumbung tidak dibina sepanjang laluan ke perpustakaan

Pelajar berpanas ke perpustakaan


Oleh: Nuur Atikah Md Noor

NILAI: Ketiadaan kemudahan laluan Saya hanya pergi ke sekarang tidak naik ke lobi perpusta- “Laluan pejalan kaki berbumbung
pejalan kaki berbumbung sepanjang perpustakaan apabila terde- kaan dan hanya berhenti di tangga ber- perlu dibina supaya perjalanan ke per-
laluan ke perpustakaan menyebabkan sak kerana perlu menyiapkan dekatan dengan bangunan PPITM,” pustakaan lebih selesa selain dapat
pelajar USIM terpaksa mengharungi tambahnya lagi. menarik minat pelajar lain untuk ke
tugasan memandangkan
panas terik untuk ke perpustakaan. Hal ini menyebabkan pelajar perpustakaan dengan lebih kerap dan
cuaca yang terlalu panas dan
Masalah ini mengakibatkan ramai meminjam buku dalam kuantiti yang memanfaatkan segala kemudahan yang
membakar. -Pelajar agak banyak kerana mereka mengang- disediakan di sana,” tambahnya lagi.
pelajar tidak suka ke perpustakaan ker-
ana ketiadaan pengangkutan khas yang menganggap cuaca yang panas terik gap perjalanan ke sana amat memenat- Laluan pejalan kaki berbumbung
menghantar dan mengambil mereka di sebagai penghalang mereka ke per- kan dan hal ini menyebabkan pelajar perlu dibina di USIM dan bukan sa-
hadapan perpustakaan. pustakaan selain pengangkutan bas lain sukar mendapatkan buku yang haja tertumpu di perpustakaan mala-
Perkara ini bukan sahaja menye- dalam kampus yang kurang memuas- dicari. han di tempat-tempat yang kerap di-
babkan budaya membaca di USIM kan. “Saya hanya pergi ke perpustakaan lalui oleh pelajar.
terbantut, malahan mensia-siakan ke- “Sebelum ini terdapat bas khas di apabila terdesak kerana perlu meny- Memandangkan bilangan pelajar-
mudahan bahan rujukan dan teknologi dalam kampus yang disediakan tetapi iapkan tugasan memandangkan cuaca pelajar USIM yang semakin bertam-
canggih yang disediakan di perpusta- semenjak bermula semester ini, saya yang terlalu panas dan membakar,” bah, pihak universiti sepatutnya men-
kaan USIM yang terletak di atas bukit tidak pernah melihat bas tersebut,” kata Nur Aishah Mohamed, FKP, yediakan kemudahan yang lebih selesa
di belakang Canselori. ujar Nur Solehah Idrus, FPBU. ketika ditanya mengenai kekerapannya supaya pelajar tidak perlu lagi bergan-
Rata-rata pelajar yang ditemu bual “Bas khas yang disediakan ke perpustakaan. tung kepada pengangkutan bas.

Festival CIPTA 2010


Oleh: Hishamuddin Said, Sumaiyah Abd Hadi

PUTRAJAYA: Festival CIPTA kepada masyarakat bahawa mahasiswa


LAGU PATRIOTIK 2010 anjuran USIM bersikap prihatin terhadap
USIM bersama Jabatan Penjara Ma- masyarakat di sekeliling mereka
laysia yang diadakan di Auditorium seperti penghuni penjara.
Cempaka Sari, Putrajaya berlangsung “Festival seumpama ini merupakan
dengan jayanya baru-baru ini. yang pertama pernah diadakan di Ma-
Festival yang bertemakan laysia, yang mana melibatkan pelajar
"Bersama Memperkasakan Gagasan USIM serta penghuni penjara, seterus-
1Malaysia" ini bertujuan untuk nya menyemarakkan semangat patri-
memilih ikon patriotik dari kalangan otisme dalam diri mereka,” tambahnya
penghuni penjara bagi memperlihatkan lagi.
keupayaan jati diri serta rasa kecintaan Pegawai dari Jabatan Penjara Ma-
mereka terhadap tanah air. Hal ini juga laysia, Shahrul Nizam Hussain pula
dilihat mampu dijadikan pengajaran berkata, program ini merupakan satu
yang sangat berguna kepada masyara- terapi kepada penghuni penjara di
kat. mana mereka boleh menginterprestasi-
Menurut seorang Pengawai Kebu- kan bakat dan luahan rasa keinsafan
dayaan USIM, Ismail Ahmed berkata, mereka melalui gubahan lagu-lagu Johan Pertandingan Mencipta Lagu Patriotik 2010. — Gambar oleh PRO USIM
penganjuran festival ini bertujuan un- yang dihasilkan. Beliau juga berharap
tuk menyemai nilai-nilai murni dalam agar ramai lagi penghuni penjara men- puan mahasiswa USIM dalam seni dijalankan oleh Jabatan Penjara Ma-
diri mahasiswa mahupun penghuni yertai pogram seperti ini pada masa kreatif bertemakan patriotisme serta laysia sehingga mampu melahirkan
penjara agar bersikap lebih prihatin hadapan. khidmat masyarakat. Di samping itu, banduan mempunyai semangat cinta-
terhadap masyarakat sekeliling. Objektif utama festival ini diadakan ia juga bertujuan membuktikan ke- kan negara.
“Kita hendaklah menunjukkan adalah untuk mempamerkan kemam- berkesanan program pemulihan yang

Ilmu sebagai benteng iman dari terpesong


Oleh: Siti Akma Azmi

NILAI: Golongan Mahasiswa perlu Mahasiswa perlu mempunyai terdiri daripada sekumpulan wanita Bicara Wanita yang bertajuk Sisters in
mempertingkatkan ilmu, dan ilmu yang mendalam dalam profesional yang beragama Islam yang Islam: Apa Peranan Mahasiswa? yang
penghayatan serta memperkukuh jati menjawab segala persoalan bermatlamat memperjuangkan hak-hak berlangsung di Dewan Kuliah Utama,
diri sebagai seorang Muslim demi wanita tetapi telah memesongkan FPQS baru-baru ini.
dan kemusykilan berkaitan
untuk berhadapan dengan golongan- hukum-hakam Islam. Tambah beliau lagi, mahasiswa
dengan Islam yang
golongan yang ingin memesongkan “Sebagai seorang Muslim, kita khususnya dalam bidang pengajian
akidah umat Islam pada hari ini. dikemukakan oleh golongan perlulah memahami bahawa hukum- Islam perlu mengambil tanggungjawab
Menurut Ustazah Marina Munira bukan Islam... hakam Islam itu datangnya dari Al- memberi penjelasan dan penerangan
A. Mutalib, Pensyarah FKP, berkata Quran dan perlu menghormati serta kepada orang ramai tentang ajaran
mahasiswa perlu mempunyai ilmu terpesong akidahnya berpunca mendalaminya.” Islam yang sebenarnya dan
yang mendalam dalam menjawab daripada memahami ideologi-ideologi “Mahasiswa juga perlu menganggap ia sebagai suatu cabaran
segala persoalan dan kemusykilan serta pegangan salah daripada me mp e r t i n gka t ka n i l mu s e r t a yang harus ditempuh.
ber kaitan dengan Isl am yang kalangan orang Islam sendiri, seperti kemahiran dalam pelbagai bidang Program Bicara Wanita itu
dikemukakan oleh golongan bukan mana yang berlaku kepada pertubuhan untuk menangkis dakwaan, idea-idea dianjurkan oleh Sekretariat Naib Yang
Islam. SIS atau “Sisters in Islam”. serta ideologi songsang yang dipegang Dipertua II, Majlis Perwakilan Pelajar
Ustazah Marina berkata, ramai Menurut beliau lagi, Sister in Islam oleh golongan SIS ini,” katanya ketika USIM yang diadakan pada setiap hari
orang Islam pada hari ini yang telah merupakan sebuah pertubuhan yang menyampaikan tazkirah pada program Jumaat jam 12.30 tengahari.
USIM TODAY / ALYAUM OGOS-SEPTEMBER 2010 U S I M T O D A Y

Mahasiswa tidak peka kebersihan


Oleh: Nuur Atikah Md Noor

NILAI: Tahap kebersihan yang pinggan mangkuk yang imej Islam kerana sebagai
rendah di sekitar Pusat digunakan. seorang mahasiswa beragama
Kemudahan Pelajar (PKP) dan Hal ini bukan sahaja terjadi di Islam, kita perlu sentiasa
FPQS bukti segelintir mahasiswa kafeteria malah di dalam bilik air menitikberatkan penjagaan
yang tidak begitu mengambil juga, terutama bilik air wanita. kebersihan sekeliling juga dan
berat terhadap kebersihan di Kebanyakan pelajar janganlah hanya mementingkan
sekitar kampus. menggunakan tisu dengan secara diri sahaja,” tambahnya lagi.
S i k a p t i d a k berlebihan dan tidak Nurul Aslinda Asrry, FPBU,
bertanggungjawab ini bukan membuangnya ke bekas sampah berpendapat bahawa mahasiswa
sahaja mencemarkan nama dan yang disediakan. USIM tiada kesedaran tentang
imej sebuah universiti Islam, Perbuatan tersebut penjagaan kebersihan walaupun
tetapi turut memberi kesan yang mengundang rasa kurang senang memiliki ilmu-ilmu agama
tidak baik kepada pelajar lain. dalam kalangan pelajar lain tetapi tidak mengamalkannya.
Perbuatan ini turut menjadi kerana melihat keadaan tisu-tisu Dia turut mencadangkan
ikutan pelajar-pelajar baru yang yang telah basah dan bersepah di supaya pelajar yang membuang
mendaftar pada bulan Julai yang setiap penjuru bilik air. sampah merata-rata didenda
lalu. Salah seorang pelajar yang supaya mereka lebih peka
Menurut seorang pekerja ditemu bual berkata, “Sikap terhadap nilai kebersihan.
kafeteria, kebanyakan pelajar sebegini tidak mencerminkan Perkara ini penting kerana
yang makan di PKP identiti mereka sebagai seorang warga USIM bukan sahaja
terutamanya, mereka bukan mahasiswa Islam yang terdiri daripada mereka yang
sahaja meninggalkan lebihan berintegriti dan berintelek,” ujar beragama Islam bahkan terdapat
makanan di atas meja malah Noor A’tiqah Jalil, FPBU. pelajar dan kakitangan bukan
Tisu-tisu yang telah digunakan dan sampah-sarap ditimbun penuh di
turut melonggokkannya di dalam “Sikap ini juga merosakkan Islam.
dalam bakul sampah mencacatkan pemandangan.

Sijil halal sebagai metode dakwah FST anjur Bazar


80% pengeluar produk halal Ramadhan USIM
Oleh: Nurdiyana Karim

bukan Muslim NILAI: Fakulti Sains dan Teknologi


(FST) julung kalinya telah
Oleh: Nurdiyana Karim menganjurkan Bazar Ramadhan yang
PUTRAJAYA: Dalam satu kajian sijil halal kepada agensi-agensi yang mengikut piawaian halal yang bertempat di dataran Pusat
yang dilaksanakan oleh JAKIM memohon perlu diteliti terlebih dahulu. ditetapkan oleh JAKIM. Kemudahan Pelajar (PKP) bermula 11
bilangan pemohon persijilan halal 80% Beliau juga berpendapat dengan “Orang bukan Islam kini dalam Ogos sehingga 20 Ogos 2010 yang
pengeluar produk adalah dalam pelaksanaan sijil halal ini secara tidak usaha mendapatkan sijil halal untuk lalu.
kalangan orang bukan Islam dan langsung sebagai salah satu metode mengkomersialkan hasil produk Menurut pengarah program Bazar
kebanyakan dari mereka memohon dakwah sekali gus mendidik mereka keluaran mereka tetapi dalam masa berkenaan, Mohd Munzir Halid, 21,
persij ilan halal adal ah untuk mengenai apa yang Islam kehendaki yang sama kita harus berbangga katanya penganjuran ini adalah
mengkomersialkan produk-produk terutama dalam aspek halal dan haram kerana orang Islam terutamanya di bertujuan untuk mencari dana bagi
mereka yang mana majoriti penduduk terhadap keperluan umat Islam. Malaysia sedang berusaha mengisi tabung sekretariat pelajar
adalah beragama Islam, kata pegawai Ahmad Shahrom Zamri yang menghasilkan alatan atau mesin Fakulti Sains dan Teknologi . Antara
JAKIM, Ahmad Shahrom Zamri. merupakan Penolong Pengarah pengeluaran halal yang bakal lain adalah untuk memudahkan para
Sehubungan itu, beliau berkata, Bahagian Penerapan Nilai-nilai Islam digunakan oleh mereka.” pelajar membeli juadah berbuka di
JAKIM membenarkan pemerolehan (PIN) JAKIM menegaskan bahawa Beliau ditemui ketika menerajui dalam kampus selepas tamat sesi
sijil halal kepada mereka namun harus dengan adanya sijil halal ini, ekonomi seminar masjid Mandiri di program kuliah pada sebelah petang.
diteliti kelayakan pemberian sijil halal negara dapat dipacu ekoran majoriti Karnival Inovasi Islam 2010 peringkat “Untuk permulaan, kita hanya
mengikut piawaian halal yang produk yang dikeluarkan adalah dari kebangsaan yang berlangsung di menyediakan 10 buah khemah sahaja.
ditetapkan. golongan bukan Islam. Masjid Tuanku Mizan, Putrajaya pada 3 khemah untuk kategori jualan
Tambahnya lagi, halal bukan Namun demikian, tambahnya lagi 5 Ogos hingga 8 Ogos 2010. USIM makanan dan selebihnya pakaian,
sahaja dari sudut kebersihan bahan umat Islam di Malaysia kini maju juga turut mengambil bahagian dalam aksesori dan lain-lain. Walaupun ini
produk tersebut bahkan kaedah setapak apabila berjaya mencipta mempamerkan barangan inovasi iaitu penganjuran pertama kami, kami
pengeluaran dan pemprosesan produk alatan elektronik yang membolehkan KIT pengesan unsur khinzir dalam harapkan ia akan berterusan pada masa
tersebut turut diambil kira. Pemberian produk halal diproses dan dikeluarkan produk. akan datang bergantung kepada reaksi
peniaga,” katanya ketika diminta
mengulas tentang jumlah gerai yang
Budayakan inovasi dalam masyarakat disediakan dan perancangan masa
Oleh: Noor Najwa Shaari, Nurhanani Amsin, Aqilah Saibani depan bazar berkenaan.
PUTRAJAYA: Timbalan Perdana Menteri Malaysia YAB “Kini sudah sampai masanya untuk masyarakat mem- Di samping itu, terdapat dua
Tan Sri Dato’ Haji Muhyiddin Mohd Yassin menyeru buka mata dan minda untuk berubah ke arah yang lebih baik program yang dijalankan sepanjang
kepada masyarakat agar membudayakan inovasi dan krea- serta tidak bergantung pada penciptaan benda-benda baru bazar itu berlangsung iaitu majlis
tiviti dalam memacu pembangunan dan kesejahteraan sahaja tetapi berusaha menginovasikan ciptaan yang sedia perasmian dan agihan bubur lambuk
rakyat. Beliau berucap ketika majlis perasmian dan pelan- ada,” katanya lagi. percuma. Agihan bubur lambuk
caran Karnival Inovasi di Masjid Tuanku Mizan Zainal Sementara itu, menurut seorang pelajar USIM yang turut percuma kepada 500 orang terawal
Abidin Putrajaya pada 5 Ogos lalu. menghadiri majlis pada itu berkata beliau sangat teruja menjadi perhatian umum apabila
Menurut seorang pensyarah FKP, Suria Hani A. Rah- melihat penciptaan yang dihasilkan oleh universiti-universiti seawal jam 4 petang, bubur lambuk
man berkata, karnival ini merupakan program yang amat yang mengambil bahagian dan ini membuktikan bahawa laris diagihkan.
baik dan bertepatan dengan apa yang telah disarankan oleh pelajar universiti bukanlah semata-mata mempelajari teori B a za r r a m a d h a n i t u t e l a h
kerajaan. Ia juga amat penting kepada masyarakat seka- sahaja bahkan mengamalkan pembelajaran praktikal dalam dirasmikan oleh Timbalan Dekan FST,
ligus memberi peluang kepada mereka untuk melakukan setiap teori yang dipelajari. Dr Mohd Hafez Md Isa, pada 11 Ogos
anjakan paradigma ke arah yang lebih baik. di dataran PKP.
‫‪R E N C A N A‬‬ ‫‪USIM TODAY / ALYAUM‬‬ ‫‪OGOS-SEPTEMBER 2010‬‬

‫‪Stay healthy during Ramadhan‬‬


‫‪Oleh: Noor Najwa Shaari, Aqilah Saibani,‬‬

‫‪asting during the Islamic month‬‬ ‫‪balanced is sufficient enough to‬‬


‫‪of Ramadan can be good for‬‬ ‫‪keep a person healthy and active‬‬
‫‪one's health and personal devel-‬‬ ‫‪during the month of Ramadan. Eve-‬‬
‫‪opment. Ramadan fasting is not just‬‬ ‫‪rything we eat gets stored as fat.‬‬
‫‪about disciplining the body to re-‬‬ ‫‪Health problems can emerge as‬‬
‫‪strain from eating food and drink-‬‬ ‫‪a result of excess food intake, foods‬‬
‫‪ing water from predawn until sun-‬‬ ‫‪that make the diet unbalanced and‬‬
‫‪set. The eyes, the ears, the tongue,‬‬ ‫‪insufficient sleep. Ultimately also,‬‬
‫‪and even the private parts are‬‬ ‫‪such a lifestyle contradicts the es-‬‬
‫‪equally obligated to be restrained if‬‬ ‫‪sential requirements and spirit of‬‬
‫‪a Muslim wants to gain the total‬‬ ‫‪Ramadan.‬‬
‫‪rewards of fasting. Ramadan is also‬‬ ‫‪To be healthy, one must con-‬‬
‫‪about restraining anger, doing good‬‬ ‫‪sume food from the major food‬‬
‫‪deeds, exercising personal disci-‬‬ ‫‪groups: bread and cereal, milk and‬‬
‫‪pline, and preparing oneself to‬‬ ‫‪dairy product, meat and bean, vege-‬‬
‫‪serve as a good Muslim and a good‬‬ ‫‪table and fruit.‬‬
‫‪person during and after Ramadan.‬‬ ‫‪Consuming total food intake that‬‬
‫‪Ramadan fasting has spiritual,‬‬ ‫‪Consuming total food intake that is less than the total food intake during normal days is‬‬ ‫‪is less than the total food intake‬‬
‫‪physical, psychological, and social‬‬ ‫‪sufficient to maintain a person's health.‬‬ ‫‪during normal days is sufficient to‬‬
‫‪benefits. However, manmade prob-‬‬ ‫‪maintain a person's health.‬‬
‫‪need to consume excess food at‬‬ ‫‪nisms that activate during fasting.‬‬
‫‪lems may occur, if fasting is not‬‬ ‫‪Ramadan actually the month‬‬
‫‪iftar (the food eaten immediately‬‬ ‫‪There is efficient utilization of‬‬
‫‪properly practiced. But the human‬‬ ‫‪that we able to improve our choles-‬‬
‫‪after sunset to breakfast), dinner or‬‬ ‫‪body fat. Basal metabolism slows‬‬
‫‪body is very smart. The body fig-‬‬ ‫‪terol profile, blood pressure, and‬‬
‫‪sahur (the light meal generally‬‬ ‫‪down during Ramadan fasting and‬‬
‫‪ures out that it is only getting one‬‬ ‫‪help us to live healthier through‬‬
‫‪eaten about half an hour to one‬‬ ‫‪other regulatory mechanisms start‬‬
‫‪meal a day and decides that it needs‬‬ ‫‪food.‬‬
‫‪hour before dawn).‬‬ ‫‪functioning. A diet that is less than‬‬
‫‪to store everything. So, there is no‬‬ ‫‪The body has regulatory mecha-‬‬ ‫‪a normal amount of food intake but‬‬

‫ﺷﻬﺮ اﻟﺼﻴﺎم واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻻﺑﺘﺴﺎم‬ ‫أﻫﻼ وﺳﻬﻼ‬


‫ﺧـﻠــﻖ ﳎـﺘـﻤــﻊ ﺳـﻠـﻴــﻢ وﺻـﺤـﻴــﺢ اﻟـﺒــﺪن واﻟـﻨـﻔــﺲ‬ ‫ﲡﻬﻤﺎ وأﻛﱪ ﺗﻘﻄﻴﺒﺎ وأﺑﻌﺪ اﺑﺘﺴﺎﻣﺔ؟!‬ ‫اﳌﺴﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ اﻷدﻟﺔ اﻟـﻌـﻘـﻠـﻴـﺔ واﻟـﻨـﻘـﻠـﻴـﺔ‬ ‫ﻳﺎ رﻣﻀﺎن‬
‫ﻣﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﳌــﺎذا ﻻ ﻳ ـﺒ ـﺘ ـﺴــﻢ رﺟــﻞ اﳌــﺮور؟ ﺟــﺎء ﻫــﺬا‬ ‫وإﲨﺎع اﻟﺒﺸﺮ ﰲ ﻛﻞ اﻟﻄﻮاﺋﻒ واﻟـﺪﻳـﺎﻧـﺎت أن‬ ‫اﻟﺸﺎﻋﺮ ‪ :‬آدم أدﺷﻴﻨﺎ أﲪﺪ‬
‫اﳊﻴﺎة‪ ،‬ﻣﻨﺘﺞ ﻟﻠﺤﻀﺎرة‪ ،‬ﻣﻄﻮر ﳍﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﺴﺆال أو ﳓﻮاً ﻣﻨﻪ ﰲ ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻇـﺮﻳـﻔـﺔ وﺻـﺎدﻗـﺔ‬ ‫اﷲ ﻟﻴﺲ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ ﻋﺒﺎدة ﺧﻠـﻘـﻪ ﻟـﻪ‪ ،‬ﻏـﲑ أﻧـﻪ‬
‫ﳓﻦ اﻵن ﻧﻌﻴﺶ زﻣﻨﺎً ﺗﻨﻤﻮﻳﺎً ذﻫﺒﻴﺎً وﻻﺑﺪ أن‬ ‫ﻷﺣﺪ اﳌﺘﺼﻠﲔ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻘﻨﻮات اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ وﻫـﻲ‬ ‫ﻳﺄﻣﺮﻫﻢ ‪‬ـﺎ وﳛـﺎﺳـﺒـﻬـﻢ إذا أراد وﺣـﺪﻩ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ‬
‫ﻧ ـﺘــﺪارك ﻣــﺎ ﻓــﺎت ﻓ ـﻴــﻪ وﻧﺴ ـﺘ ـﻐــﻞ ﻓــﺮﺻــﻪ ﺑــﺄن‬ ‫ﺗﺴـﺘـﻀـﻴــﻒ ﻣــﺪﻳــﺮ ﻋــﺎم اﳌــﺮور اﻟﺴــﺎﺑــﻖ‪ ،‬ﻛــﺎﻧــﺖ‬ ‫ﳊﻜﻢ ﻗﺪ ﳚﻬﻠﻮ‪‬ﺎ‪.‬‬ ‫رﻣﻀﺎن ﺟﺌﺖ إﱃ اﻟﻮرى ﺑﻔﻼح‬
‫ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟﺒﻨﺎء‬ ‫إﺟﺎﺑﺔ اﻟﺮﺟﻞ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻇﺮﻓﺎً وﺻﺪﻗﺎً ﻋﻨـﺪﻣـﺎ أوﺟـﺰ‬ ‫أو ﻳﻌﺮﻓﻮ‪‬ﺎ‪ ،‬وﲤـﺮ ﺑـﻨـﺎ ﻣـﻮاﺳـﻢ ﻣـﻦ ﺣـﻜـﻤـﻬـﺎ‬ ‫واﻟﻨﺎس ﰲ ﻓﻠﻚ اﻟﺴﺮور أﺻﺎح‬
‫اﳌﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻮي ﻟﻠﺤﻴﺎة ﻣﻊ اﻟـﺒـﻨـﺎء اﻟـﻔـﻜـﺮي‬ ‫اﻹﺟـﺎﺑـﺔ ﰲ أن رﺟـﻞ اﳌـﺮور ﻫـﻮ أﺧـﻲ وأﺧـﻴــﻚ‬ ‫وﺿﻮح اﻷﺛﺮ اﻟﱰﺑﻮي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي‬
‫واﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻺﻧﺴﺎن‪ ،‬ﻓﻠﻨﺘﺴﺎﻣﺢ وﻟﻨﻨﺸﺮ اﻻﺑـﺘـﺴـﺎم‬ ‫وﻗـﺮﻳــﱯ وﻗـﺮﻳ ـﺒــﻚ ورﲟــﺎ ﺧــﺮج ﻣــﻦ ﺑـﻴــﱵ وﺑ ـﻴـﺘــﻚ‬ ‫ﻋﻠﻴﻨﺎ‬ ‫وﻣﻸت ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﺒﻼد أﻳﺎ ﺗﺮى‬
‫وﻗﻴﻤﺘﻪ‬ ‫وﺑﻴﺖ ﺟﺎري وﺟﺎرك‪ ،‬ﰒ ﻟـﻴـﺲ ﻫـﻮ رﺟـﻞ اﳌـﺮور‬ ‫وﳓﻦ ﳕﺎرس اﻟﻌﺒﺎدة ﻟﺘﻐـﲑﻧـﺎ دوﻣـﺎ ﻟـﻸﻓﻀـﻞ‪،‬‬ ‫ﺣﺸﺪا ﻋﻠﻰ اﻹرﺷﺎد و اﻹﺻﻼح‬
‫ﰲ ﻃﺮﻗﻨﺎ وأﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻠﻨﺎ‪ ،‬أﻟﻴﺴﺖ اﺑﺘﺴﺎﻣﺘﻚ‬ ‫وﺣــﺪﻩ اﻟــﺬي ﻻ ﻳ ـﺒ ـﺘ ـﺴــﻢ‪ ،‬ﻣــﻮﻇ ـﻔــﻮ اﶈــﺎﻛ ــﻢ‬ ‫ﻏﲑ أ‪‬ﺎ رﲟﺎ ﺗﺄﰐ ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ ﻟﻸﺳﻒ‪.‬‬ ‫ﻳﺎ ﻣﻨﺘﻬﻰ اﳋﲑات ﻳﺎ ﺷﻬﺮ اﳍﺪى‬
‫ﰲ وﺟــﻪ أﺧـﻴــﻚ ﺻــﺪﻗــﺔ؟ وأﻟـﻴــﺲ اﷲ ﻟـﻴــﺲ ﰲ‬ ‫واﳌ ــﺪارس وﺑ ـﻘ ـﻴ ــﺔ اﻟ ــﺪواﺋ ــﺮ واﳌﺼ ــﺎﱀ اﻷﺧ ــﺮى‬ ‫ﻛﺘﺒﺖ ﻫﻨﺎ ﻗﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛـﻼث ﺳـﻨـﲔ ﻋـﻦ‬
‫ﺣﺎﺟﺔ أن ﻳـﱰك اﳌـﺮء ﻃـﻌـﺎﻣـﻪ وﺷـﺮاﺑـﻪ ﻛـﻤـﺎ ﻗـﺎل‬ ‫ﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺒﺘﺴﻤﻮن‪ ،‬ﻛﻠﻨﺎ ﻳﺎ أﺧﻲ ﻻ ﻧﺒﺘﺴﻢ‪.‬‬ ‫ﻏﻴﺎب ﺛﻘﺎﻓـﺔ اﻻﺑـﺘـﺴـﺎم واﻟـﺘـﺴـﺎﻣـﺢ‪ ،‬وأﺛـﺮ ﺑـﻴـﺌـﺘـﻨـﺎ‬ ‫رﻣﻀﺎن أﻫﻼ أﻧﺖ ﻛﺎﳌﺼﺒﺎح‬
‫ﺳﻴﺪﻧﺎ اﳊﺒﻴﺐ ﰲ ﻛﻠﻤﺎت ﳓﻮﻫﺎ؟‬ ‫اﻷﻛﻴﺪ أن رﺟﻞ اﳌﺮور ﻋﻴﻨﻪ ﳑﺜﻠﺔ ﰲ ﺷـﺮﳛـﺔ‬ ‫اﳉﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻛﻢ ﻓﻴﻚ ﻟﻸﻛﻮان ﺧﲑ ﻫﺪاﻳﺔ؟‬
‫ﻗــﺎل ﻣــﺮﻫــﻒ ﻣـﺒـﺘـﺴــﻢ ذات اﺣـﺘـﺠــﺎج ﻋـﻠــﻰ‬ ‫ﻣﻦ ا‪‬ﺘﻤﻊ ﻻ ﺗﺒﺘﺴﻢ‪ ،‬أﻣﺎ ﳌﺎذا ؟ ﻓﻠﻌﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ أو‬ ‫ﺗﻜﻮﻳﻨﻨﺎ اﻟﻨﻔﺴﻲ‪ ،‬وﻋﺪم ﺳﻌﻴﻨﺎ ﻟﻠﺘﻐﻴـﲑ ﺑـﺮﻏـﻢ‬
‫ﻏﻴﺎب ﻓﺮح‪:‬‬ ‫ﻏــﲑﻫــﺎ ﻣــﻦ اﳌــﻮروث اﻟﺴـﻠــﱯ اﻟــﺬي ﻳـﻌـﻴــﺐ‬ ‫ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮﺻﻪ اﻟﻮاﺣﺪة ﺗﻠﻮ اﻷﺧـﺮى وﻟـﻜـﻨـﻨـﺎ ﻧـﻔـﺮط‬ ‫ﺗﺰداد ﰱ اﻹﻣﺴﺎء واﻹﺻﺒﺎح‬
‫ﻓﺘﺠﻬﻤﺎ‬
‫ﻗﺎل‪ :‬اﻟﺴﻤﺎء ﻛﺌﻴﺒﺔ‪ّ ،‬‬ ‫اﻻﺑﺘﺴﺎم ﻣﻦ اﻷﻣـﺜـﻠـﺔ اﻟﺸـﻌـﺒـﻴـﺔ وﺳـﻮاﻫـﺎ‪ ،‬أو ﻗـﺪ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﻗﺪ ﻋﻢ ﺧﲑك ﺑﺎﻟﻌﻮاﱂ ﻛﻠﻬﺎ‬
‫اﻟﺘﺠﻬﻢ ﰲ اﻟﺴﻤﺎء‪.‬‬ ‫ﻗﻠﺖ‪ :‬اﺑﺘﺴﻢ‪ ،‬ﻳﻜﻔﻲ ّ‬ ‫ﺗﻜﻮن درﺟﺔ‬ ‫اﻟـﻮاﺣــﺪة ﺗـﻠــﻮ اﻷﺧــﺮى ﻛــﺬﻟــﻚ‪ ،‬وﻣــﻦ ﻫــﺬﻩ‬ ‫واﷲ ﻳﺸﻬﺪ ﺧﺎﻟﻖ اﻷرواح‬
‫مصدر‪http://www.alriyadh.com :‬‬ ‫اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ دون اﳌﺄﻣﻮل‪ ،‬ﻏـﲑ أن ذﻟـﻚ‬ ‫اﻟﻔﺮص ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ﺣﻴﺚ اﻹﻳﺜﺎر واﻟﺼـﺪﻗـﺎت‬
‫ﻛ ـﻠــﻪ ﻳ ـﺘ ـﺠــﺎﻫــﻞ ﳎ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺪراﺳــﺎت اﻟــﱵ‬ ‫واﻹﺣﺴﺎس‬ ‫أﻓﺪﻳﻚ روﺣﻰ ﻣﺎ ﺑﻘﻴﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺮى‬
‫أﺛﺒﺘﺖ ﺣﻘﻴﻘﺔ‬ ‫ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ وإﺷﺎﻋﺔ اﻟﻔﺮح ﰲ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﰱ اﻟﻠﻴﻞ ﻣﺎ ﻳﻐﺸﻰ و ﰱ اﻷرواح‬
‫أن ﻹﺷﺎﻋﺔ اﻟﻔﺮح واﻻﺑﺘـﺴـﺎم دوراً ﻣـﻬـﻤـﺎً ﰲ‬ ‫أﻻ ﻧـﺒــﺪو ﰲ رﻣﻀــﺎن أﺳــﺮع ﻏﻀـﺒــﺎ وأﻛـﺜــﺮ‬
USIM TODAY / ALYAUM OGOS-SEPTEMBER 2010 P E N D A P A T

APA KATA MEREKA

BUDAYA ILMU
“Persekitaran dan penga- “Sebagai mahasiswa, kita “Pelajar seharusnya ber-
ruh rakan-rakan tidak perlu mengimbangkan fikiran kreatif dan kritis
mendorong ke arah men- antara akademik dan ko- dalam proses pembela-
dalami sesuatu ilmu tetapi kurikulum bagi meleng- jaran tanpa membelakangi
semua itu bergantung kapkan diri dengan pelba- al-Quran dan as-Sunnah.
kepada kemahuan diri gai ilmu pengetahuan dan Pelajar juga perlu bersikap
sendiri. Apabila seseorang kemahiran insaniah su- positif dengan menerima
itu mahukan sesuatu, dia paya kita dapat menjadi segala teguran dan menga-
akan berusaha untuk men- insan yang berjaya dan tasi kelemahan diri tanpa
dapatkannya, begitu juga berdikari dalam melaku- rasa malu.”
dalam mendalami ilmu.” kan apa jua perkara.”

Nurul Huda Fauzi, Siti Aisyah Md. Abdul Hakim Yusop,


FKP, Tahun 4 Nawi, FPBU, Tahun 2
FKP, Tahun 3

FARDHU KIFAYAH MARTABATKAN UMAT ISLAM

“Tuntutan fardhu ki- “Hadis rasulallah saw “Fardhu kifayah akan


fayah penting untuk menyatakan bahawa sem- menjadi fardhu ain apabila
memenuhi keperluan bilan daripada 10 sumber tiada yang melakukannya.
rezeki datangnya dari per- Peranan besar fardhu ki-
umat islam seperti ilmu
niagaan. Perniagaan meru- fayah dalam memajukan
sains bagi menjadi
pakan satu tuntutan fardhu kehidupan masyarakat
pemimpin dunia yang kifayah yang mana umat islam tidak boleh dipan-
berkebolehan dalam islam dituntut berniaga dang ringan, kerana ia
membangunkan demi kemaslatan ekonomi a k a n me mu d a r a t k a n
masyarakat yang ber- islam. Disini apa yang masyrakat islam itu
tamadun serta tinggi boleh saya katakana sendiri.”
akhlaknya dan paling fardhu kifayah memain
penting adalah merdeka peranan penting dalam
dari dijajah serta dihor- memacu sektor ekonomi
umat islam kini.”
Nurzeta Zahari,
mati oleh negara lain.” Muhammad Nazirul Nurul Hidayah Abdul
FPBU, Tahun 3 Mubin Zamani, Rashid,
FPBU, Tahun 2 FKP, Tahun 3

BAHASA ASING MEMBANTU KUASAI ILMU


“Apa yang dikatakan oleh “Dalam menguasai se- “Bahasa asing teras ke-
Tun Mahathir adalah rele- suatu ilmu, harus ada hidupan bagi mendalami
van dan umat islam bukan minat yang mendalam sesuatu ilmu kerana ke-
hanya perlu mempelajari terutama sekali apabila banyakan ilmu yang kita
ilmu agama sahaja malah pelajari adalah berasal
bahasa pengantar se-
menguasai ilmu lain juga dari negara lain. Justeru,
kerana ia ada kaitan den-
suatu ilmu itu dalam untuk memahami ilmu itu,
gan kehidupan kita. Seba- bahasa asing. Untuk kita perlu mempelajari
gai muslim patut mengua- belajar ilmu mereka kita bahasa mereka. Bagi men-
sai bahasa asing untuk perlu memahami juga guasai sesuatu bahasa, kita
belajar ilmu dari mereka bahasa dan budaya perlu ada keyakinan untuk
dan dengan itu kita akan mereka supaya tidak berkomunikasi dan mene-
dapat mempraktiskan idea terdapat sebarang kera- rima teguran kerana ia
-idea yang diperoleh.” guan dalam istilah ba- akan memperbaiki kele-
hasa tersebut.” mahan kita.”
Nurul Ezzah Abdul Ismail Ibrahim, Nurul Jannati Abd.
Hamid, FPBU,Tahun 2 Hamid,
FSU, Tahun 3 FKP, Tahun 2
USIM TODAY / ALYAUM OGOS-SEPTEMBER 2010

Penghuni Kolej Kediaman Sutera Indah meriahkan


sukaneka Jalinan Mahabbah
Oleh Nurdiyana Karim, Siti Hawa Ithnin, Azifah Awang

NILAI: Seramai hampir (Kiri)


Hari Jalinan
200 penghuni Kolej Kegembiraan
Mahabbah dikenali terserlah
Kediaman Sutera Indah
sebagai Hari dalam kalan-
( K K S I ) t e l a h
Jalinan Mesra gan penghuni
memeriahkan acara ketika acara
sukaneka program Jalinan kolej kediaman. senam robik
Mahabbah KKSI sempena Menurut pengarahnya, 1Malaysia
kemasukan penghuni iaitu gerakan
Nor Syazwani Hashim, 22,
senaman yang
semester 2010/2011 pada matlamat utama program mengikut
7 dan 8 Ogos lalu di ini adalah lebih menjurus ke irama ldari
dataran KKSI. arah sesi suai kenal dalam pelbagai
Program yang kalangan penghuni dan genre lagu
dijalankan selama dua hari mengikut-
kakitangan kolej kediaman kaum.
itu memperlihatkan sementelah KKSI buat (Bawah)
kepelbagaian sukaneka julung kalinya menerima Antara pen-
yang dipertandingkan. keseluruhan pelajar wanita ghuni yang
Antaranya reka baju Pak menggantikan penghuninya menyertai
Sukaneka
Kadok, ‘Long Stuff’, sebelum ini, pelajar lelaki, Jalinan Ma-
pertandingan rebut kerusi, sebagai penghuni KKSI habbah KKSI.
epal gantung dan ‘Black yang baru. Jalinan Mesra.
Hole’. Setiap acara ini “Program ini adalah “Program ini merupakan
disertai oleh lima orang yang pertama dirancang program tahunan yang
ahli dalam setiap pasukan. selepas pendaftaran diadakan setiap tahun oleh
Program itu juga turut penghuni kolej pada 11 setiap kolej kediaman
merencanakan pelbagai Julai yang lalu. USIM,” tambahnya lagi.
aktiviti lain yang menarik. “Kita kesuntukan masa Majlis Perasmian dan
Antaranya ialah untuk mengadakan program penutupan program tersebut
senamrobik 1Malaysia, taaruf dalam kalangan telah disempurnakan oleh
cuci kereta ‘ekonomik’, penghuni, namun pada hari pengetua Kolej Kediaman
aktiviti keluarga, cabutan i ni per ancangan i t u Sutera Indah 2010/2011, Dr.
bertuah dan jualan. berjaya,” ujar beliau. Norailis Abd Wahab. Beliau
Program ini yang Menurut penyelia juga turut menyempurnakan
bermatlamat untuk asrama KKSI, Mohd Khairi majlis penyampaian hadiah
merapatkan ukhuwah Mohd Azali, Hari Jalinan dan sesi cabutan bertuah
antara penghuni juga turut Mahabbah KKSI dulunya kepada para peserta yang
disertai oleh kakitangan dikenali sebagai Hari menyertai.

Alternatif sukan Ramadhan


Oleh Noor Najwa Shaari

PENANG, 21 Ogos - Menun- seorang pelajar FKP, Su’ud benarnya sesuai dilakukan universiti boleh menganjur- INFO PUSAT SUKAN USIM
aikan ibadah puasa di bulan Zhariff. secara beramai-ramai semasa kan aktiviti berjoging secara Mula ditubuhkan pada 2 April
Ramadan bukanlah alasan “Bagi pelajar yang gemar sedang menunaikan tuntutan beramai-ramai semasa bulan 2001 bermula dikampus pertama di
bagi golongan mahasiswa dengan aktiviti yang menge- berpuasa. Ramadan juga bu- Ramadan bagi menggalakkan Institut Profesional Baitulmal
terutamanya pelajar Islam luarkan banyak peluh, mereka kanlah satu kekangan kepada aktiviti riadah dan bersukan Kampung Pandan dan memulakan
untuk mengabaikan aktiviti boleh memilih waktu malam mahasiswa untuk beriadah dalam kalangan pelajar.” operasi secara berperingkat-
beriadah dan bersukan. selepas menunaikan solat su- dan bersukan ketika sedang Menurut seorang orang peringkat dan beroperasi sepe-
Mereka boleh mengambil nat tarawih untuk melakukan berpuasa,” katanya yang dite- mahasiswa USM, Rozi nuhnya mulai semester Mei
inisiatif riadah yang lain se- aktiviti sukan yang dige- mui dalam Majlis Penutup Nuraika, 20, menjelaskan 2001/02.
bagai alternatif di bulan PROMAJAROM 5 di Dewan bahawa para pelajar boleh
puasa. Para pelajar lebih ge- Utama Desasiswa USM. bersenam sementara menanti Unit ini yang dinamakan seba-
Berpuasa dan bersukan mar tidur dan kurang Seorang pelajar FEM, masa berbuka puasa. gai Unit Sukan dan Rekreasi dile-
kedua-duanya merupakan aktif ketika berpuasa. Naajihah Zulkifli, 21, berkata Mereka boleh melakukan takkan dibawah pentadbiran Ba-
aktiviti sihat yang memberi bahawa para pelajar lebih senaman ringan atau suka- hagian Hal Ehwal Pelajar bertang-
Oleh sebab itu, sukan
seribu satu manfaat kepada gemar tidur dan kurang aktif neka seperti berjoging dan gungjawab dalam pembangunan
tubuh manusia. Selain itu, ia
‘indoor’ merupakan ketika berpuasa. Oleh sebab berjalan kaki sambil menghi- dan perancangan aktiviti bercorak
amat penting untuk riadah yang sesuai itu, sukan ‘indoor’ meru- rup udara segar di taman. sukan dan rekreasi.
mengekalkan kecerdasan untuk mengaktifkan pakan riadah yang sesuai un- Tambahnya lagi, sukan
minda seseorang khususnya diri agar tidak lesu. tuk mengaktifkan diri agar ‘indoor’ juga boleh dijadikan Pada 1 Jun 2008 Unit ini ke-
pelajar, yang amat sinonim tidak lesu. alternatif namun ia dilihat mudiannya dinaik taraf sebagai
dengan bebanan tugasan ku- mari,” tambahnya lagi. “Berjoging pada waktu kurang menarik dan men- Pusat Sukan USIM dan diletakkan
liah. “Selain itu, kita perlu petang amat baik seperti yang cabar bagi golongan muda dibawah pentadbiran Canselori se-
“Bersenam merupakan memilih sukan mengikut sering diperkatakan oleh kini. Puasa, sebenarnya bu- laras untuk mencapai matlamat
cara untuk menyegarkan tahap kemampuan diri pakar kesihatan sementara kan halangan untuk bersukan membangunkan sukan diperingkat
minda serta melapangkan khususnya ketika sedang ber- menunggu masa untuk ber- tetapi segalanya bergantung akar umbi dan prestasi tinggi untuk
fikiran bagi memastikan otak puasa. buka. kepada diri individu itu seluruh warga kampus.
kita sentiasa bertenaga,” tegas “Aktiviti riadah se- Tambahnya lagi, “Pihak sendiri.

Anda mungkin juga menyukai