Anda di halaman 1dari 24

Luthfiah Nurlayla

Kelas AA / 0910212018

Row 1 CGAP > 0


Suku bunga RSA dan RSL naik, spread naik, hasilnya Net Interest Income naik

}
}
RSA = $ 250 juta dengan suku bunga pada tahun ke-1 13%
naik 2%
pada tahun ke-2 15%
spread naik 1%
RSL = $ 170 juta dengan suku bunga pada tahun ke-1
pada tahun ke-2
10%
11% } naik 1%

Δ NII = (RSA x Δ RRSA) - (RSL x Δ RRSL)


Δ NII = Δ -Interest expense
Δ Interest revenue
Δ NII = ($ 250 juta x 2 %) - ($170 juta x 1 %)
Δ NII = $ 5 juta - $ 1.7 juta
Δ NII = $3,300,000 terjadi peningkatan NII sebesar $ 3,300,000 dari tahun ke-1 ke tahun ke-2
10212018
Luthfiah Nurlayla
Kelas AA / 0910212018
Row 2
Pembuktian ambiguitas hubungan antara perubahan tingkat suku bunga (untuk RSA dan RSL), dengan perubahan spread, terhadap
naik/turunnya
Net Interest Income dengan CGAP > 0

1. Suku bunga RSA dan RSL naik, spread turun, hasilnya Net Interest Income turun

}
}
RSA = $ 250 juta dengan suku bunga pada tahun ke-1 13%
naik 2%
pada tahun ke-2 15%
spread turun 1%
RSL = $ 170 juta dengan suku bunga pada tahun ke-1
pada tahun ke-2
10%
13% } naik 3%

Δ NII = (RSA x Δ RRSA) - (RSL x Δ RRSL)


Δ NII = Δ -Interest expense
Δ Interest revenue
Δ NII = ($ 250 juta x 2 %) - ($ 170 juta x 3 %)
Δ NII = $ 5 juta - $ 5.1 juta
Δ NII = $100,000 terjadi penurunan NII sebesar $ 100,000 dari tahun ke-1 ke tahun ke-2

2. Suku bunga RSA dan RSL naik, spread turun, hasilnya Net Interest Income naik

}
}
RSA = $ 250 juta dengan suku bunga pada tahun ke-1 13%
naik 2.2%
pada tahun ke-2 15 %
spread turun 0.1%
RSL = $ 170 juta dengan suku bunga pada tahun ke-1
pada tahun ke-2
10%
12 %} naik 2.3%

Δ NII = (RSA x Δ RRSA) - (RSL x Δ RRSL)


Δ NII = Δ -Interest expense
Δ Interest revenue
Δ NII = ($ 250 juta x 2.2 %) - ($ 170 juta x 2.3 %)
Δ NII = $ 5.5 juta - $ 3.91 juta
Δ NII = $1,590,000 terjadi peningkatan NII sebesar $ 1,590,000 dari tahun ke-1 ke tahun ke-2
10212018
d, terhadap
Luthfiah Nurlayla
Kelas AA / 0910212018
Row 3
Pembuktian ambiguitas hubungan antara perubahan tingkat suku bunga (untuk RSA dan RSL), dengan perubahan spread, terhadap
naik/turunnya
Net Interest Income dengan CGAP > 0

1. Suku bunga RSA dan RSL turun, spread naik, hasilnya Net Interest Income naik

}
}
RSA = $ 250 juta dengan suku bunga pada tahun ke-1 13%
turun 1%
pada tahun ke-2 12%
spread naik 1%
RSL = $ 170 juta dengan suku bunga pada tahun ke-1
pada tahun ke-2
10%
8% } turun 2%

Δ NII = (RSA x Δ RRSA) - (RSL x Δ RRSL)


Δ NII = Δ -Interest expense
Δ Interest revenue
Δ NII = ($ 250 juta x -1 %) - ($ 170 juta x -2 %)
Δ NII = $ (- 2.5 juta + 3.4 juta)
Δ NII = $900,000 terjadi peningkatan NII sebesar $ 900,000 dari tahun ke-1 ke tahun ke-2

2. Suku bunga RSA dan RSL turun, spread naik, hasilnya Net Interest Income turun

}
}
RSA = $ 250 juta dengan suku bunga pada tahun ke-1 13%
turun 2.2%
pada tahun ke-2 10 %
spread naik 0.1%
RSL = $ 170 juta dengan suku bunga pada tahun ke-1
pada tahun ke-2
10%
7% }
turun 2.3%

Δ NII = (RSA x Δ RRSA) - (RSL x Δ RRSL)


Δ NII = Δ -Interest expense
Δ Interest revenue
Δ NII = ($ 250 juta x -2.2 %) - ($ 170 juta x -2.3 %)
Δ NII = $ (-5.5 juta + 3.91 juta)
Δ NII = $1,590,000 terjadi penurunan NII sebesar $ 1,590,000 dari tahun ke-1 ke tahun ke-2
10212018
d, terhadap
Luthfiah Nurlayla
Kelas AA / 0910212018

Row 4 CGAP >0


Suku bunga RSA dan RSL turun, spread turun, hasilnya Net Interest Income turun

}
}
RSA = $ 250 juta dengan suku bunga pada tahun ke-1 13%
turun 2%
pada tahun ke-2 11 %
spread turun 0.1%
RSL = $ 170 juta dengan suku bunga pada tahun ke-1
pada tahun ke-2
10%
8% }
turun 1.9%

Δ NII = (RSA x Δ RRSA) - (RSL x Δ RRSL)


Δ NII = Δ -Interest expense
Δ Interest revenue
Δ NII = ($250 juta x -2 %) - ($ 170 juta x -1.9 %)
Δ NII = $ (-5 juta + 3.23 juta)
Δ NII = $1,770,000 terjadi penurunan NII sebesar $ 1,770,000 dari tahun ke-1 ke tahun ke-2
10212018
Luthfiah Nurlayla
Kelas AA / 0910212018
Row 5
Pembuktian ambiguitas hubungan antara perubahan tingkat suku bunga (untuk RSA dan RSL), dengan perubahan spread, terhadap
naik/turunnya
Net Interest Income dengan CGAP < 0

1. Suku bunga RSA dan RSL naik, spread naik, hasilnya Net Interest Income naik

}
}
RSA = $ 170 juta dengan suku bunga pada tahun ke-1 13%
naik 2%
pada tahun ke-2 15%
spread naik 1%
RSL = $ 250 juta dengan suku bunga pada tahun ke-1
pada tahun ke-2
10%
11% } naik 1%

Δ NII = (RSA x Δ RRSA) - (RSL x Δ RRSL)


Δ NII = Δ -Interest expense
Δ Interest revenue
Δ NII = ($ 170 juta x 2 %) - ($250 juta x 1 %)
Δ NII = $ 3.4 juta - $ 2.5 juta
Δ NII = $900,000 terjadi peningkatan NII sebesar $ 900,000 dari tahun ke-1 ke tahun ke-2

2. Suku bunga RSA dan RSL naik, spread naik, hasilnya Net Interest Income turun

}
}
RSA = $ 170 juta dengan suku bunga pada tahun ke-1 13%
naik 2.3%
pada tahun ke-2 15 %
spread naik 0.1%
RSL = $ 250 juta dengan suku bunga pada tahun ke-1
pada tahun ke-2
10%
12 % } naik 2.2%

Δ NII = (RSA x Δ RRSA) - (RSL x Δ RRSL)


Δ NII = Δ -Interest expense
Δ Interest revenue
Δ NII = ($ 170 juta x 2.3 %) - ($ 250 juta x 2.2 %)
Δ NII = $ 3.91 juta - $ 5.5 juta
Δ NII = $1,590,000 terjadi penurunan NII sebesar $ 1,590,000 dari tahun ke-1 ke tahun ke-2
10212018
d, terhadap
Luthfiah Nurlayla
Kelas AA / 0910212018

Row 6 CGAP < 0


Suku bunga RSA dan RSL naik, spread turun, hasilnya Net Interest Income turun

}
}
RSA = $ 170 juta dengan suku bunga pada tahun ke-1 13%
naik 1%
pada tahun ke-2 14%
spread turun 1%
RSL = $ 250 juta dengan suku bunga pada tahun ke-1
pada tahun ke-2
10%
12% } naik 2%

Δ NII = (RSA x Δ RRSA) - (RSL x Δ RRSL)


Δ NII = Δ -Interest expense
Δ Interest revenue
Δ NII = ($ 170 juta x 1 %) - ($250 juta x 2 %)
Δ NII = $ 1.7 juta - $ 5 juta
Δ NII = $3,300,000 terjadi penurunan NII sebesar $ 3,300,000 dari tahun ke-1 ke tahun ke-2
10212018
Luthfiah Nurlayla
Kelas AA / 0910212018

Row 7 CGAP < 0


Suku bunga RSA dan RSL turun, spread naik, hasilnya Net Interest Income naik

}
}
RSA = $ 170 juta dengan suku bunga pada tahun ke-1 13%
turun 1%
pada tahun ke-2 12%
spread naik 1%
RSL = $ 250 juta dengan suku bunga pada tahun ke-1
pada tahun ke-2
10%
8% } turun 2%

Δ NII = (RSA x Δ RRSA) - (RSL x Δ RRSL)


Δ NII = Δ -Interest expense
Δ Interest revenue
Δ NII = $ (170 juta x -1 %) - ($ 250 juta x -2 %)
Δ NII = $ (-1.7 juta + 5 juta)
Δ NII = $3,300,000 terjadi peningkatan NII sebesar $ 3,300,000 dari tahun ke-1 ke tahun ke-2
10212018
Luthfiah Nurlayla
Kelas AA / 0910212018
Row 8
Pembuktian ambiguitas hubungan antara perubahan tingkat suku bunga (untuk RSA dan RSL), dengan perubahan spread, terhadap
naik/turunnya
Net Interest Income dengan CGAP < 0

1. Suku bunga RSA dan RSL turun, spread turun, hasilnya Net Interest Income naik

}
}
RSA = $ 170 juta dengan suku bunga pada tahun ke-1 13%
turun 2%
pada tahun ke-2 11%
spread turun 1%
RSL = $ 250 juta dengan suku bunga pada tahun ke-1
pada tahun ke-2
10%
9% } turun 1%

Δ NII = (RSA x Δ RRSA) - (RSL x Δ RRSL)


Δ NII = Δ -Interest expense
Δ Interest revenue
Δ NII = ($ 170 juta x -2 %) - ($ 250 juta x -1 %)
Δ NII = $ (-3.4 juta + 2.5 juta)
Δ NII = $900,000 terjadi penurunan NII sebesar $ 900,000 dari tahun ke-1 ke tahun ke-2

2. Suku bunga RSA dan RSL turun, spread turun, hasilnya Net Interest Income turun

}
}
RSA = $ 170 juta dengan suku bunga pada tahun ke-1 13%
turun 2.3%
pada tahun ke-2 10 %
spread turun 0.1%
RSL = $ 250 juta dengan suku bunga pada tahun ke-1
pada tahun ke-2
10%
7% }
turun 2.2%

Δ NII = (RSA x Δ RRSA) - (RSL x Δ RRSL)


Δ NII = Δ -Interest expense
Δ Interest revenue
Δ NII = ($ 170 juta x -2.3 %) - ($ 250 juta x -2.2 %)
Δ NII = $ (-3.91 juta + 5.5 juta)
Δ NII = $1,590,000 terjadi peningkatan NII sebesar $ 1,590,000 dari tahun ke-1 ke tahun ke-2
10212018
d, terhadap