Anda di halaman 1dari 2

ASAS ELEKTRIK

Kerja pendawaian secara terus melibatkan keterampilan dengan pemasangan, pemilihan kabel,
merekabentuk litar pendawaian, mengguna dan memilih aksesori dan alatan perlindungan.
Pengagihan dan pengaliran arus dalam litar pendawaian pengguna adalah tanggungjawab pendawai.
i Dengan yang demikian pengetahuan yang berkaitan dengan asas elektrik dianggap perlu bagi mereka yang
ingin mempelajari sistem pendawaian.

Di dalam bab ini akan didedahkan dengan jenis jenis litar asas, pengiraan voltan, arus dan rintangan yang
tidak asing dengan hukum ohm dalam membentuk litar-litar elektrik.

Bahan atau benda adalah terbina daripada molekul yang terdiri daripada atom. Suatu atom
mengandungi proton di bahagian tengah dengan keupayaan cas positif yang dikelilingi oleh elektronelektron
mengikut susunan di orbit luarnya. Bilangan elektron sesuatu atom itu adalah mengikut jenis bahan.

Apabila voltan dibekalkan pada kedua hujung suatu bahan akan menyebabkan pergerakan elektron bebas
dari satu lubang ke lubang atom lain. Pergerakan ini merupakan aliran elektron pada bahan tersebut.

Elektron bergerak dengan mudah pada bahan pengalir.


Elektron TIDAK mudah bergerak pada bahan separuh pengalir dan bukan pengalir.

Pengalir: Emas, Tembaga, Kuprum, Aluminium dan Logam.

` Bukan Pengalir: Getah, Plastik, Pvk clan Kertas.

Kulom simbolnya Q dengan singkatannya C adalah kuantiti elektrik. Ampere simbolnya I dengan

singkatannya A adalah unit untuk aliran arus.

(C)

Yang mana t = masa dalam saat

Q = Ampiar-saat
Unit terbesar, jam-ampiar contohnya Ah digunakan 3.6 x 103 kulom
Panduan Pendawaian Elektrik
Beban fasa tunggal diperolehi dengan menyambungkan pengagihan hampir
kepada pemba:yang sama bagi tiga fasa-fasa dan neutral, seperti yang
ditunjukkan pada Rajah 4.3 yang juga dikenali sebagai imbangan beban. Dengan itu
bekalan fasa tunggal sebanyak 240V boleh di daripada mana-mana satu punca fasa
dengan punca neutral

(M)

Rajah 4.3 sambungan untuk bekalan fasa tunggal dan fasa tiga

4.3 Rintangan

Keupayaan menghalang kepada aliran arus dalam suatu litar atau bahan disebut
rintanQ diukur dalam unit ohm. Singkatannya R dan simbolnya S2 omega.

Semua bahan mempunyai rintangan, tetapi nilai rintangannya berbeza mengikut


pada jenis Ada bahan yang mempunyai nilai rintangan rendah, sederhana dan
tinggi. Terdapat ciri-cir. bagi mengenalpasti sesuatu rintangan, iaitu:

• Jenis bahan

• Luas keratan rentas pengalir

• Panjangpengalir

• Suhu

□ Jika kandungan rintangan pada sesuatu bahan itu rendah, halangan kepada
aliran aru rendah. Dengan itu, arus tinggi boleh mengalir pada bahan tersebut.

□ Jika kandungan rintangan pada sesuatu bahan itu tinggi, halangan kepada
aliran aa-.~ tinggi dan ini hanya membenarkan anus yang kecil melaluinya.

□ Terdapat kandungan rintangan pada sesuatu bahan itu teramat tinggi


sehingp membenarkan arcs mengalir melaluinya, bahan ini dikenalpasti sebagai
penebat,seperti getasL kertas dan bahan lain.