Anda di halaman 1dari 13

Teks Panduan Perdana Menteri

Kata-Kata Aluan

Bismillahirrahmannirrahim,
Terima kasih Tuan Yang DiPertua, rakan-rakan kabinet Kerajaan, pihak
pembangkang dan seterusnya Ahli-Ahli Yang Berhormat sekalian.
Assalamualaikum dan selamat bersidang.

Menyatakan Sokongan Terhadap Usul

Bertindak selaku pihak Kerajaan pada hari ini, mohon izin Tuan Yang
DiPertua untuk membentangkan satu usul, iaitu
_______________________________________________________________________

Definisi Konsep

Sebelum diteruskan kepada arena penghujahan, elok kiranya saya


mendefinisikan secara konsep usul kita pada hari ini.
Tuan Yang DiPertua, .....

Premis/Pendirian Pasukan

Tuan Yang DiPertua,


Selaku pihak Kerajaan, kami berpendirian bahawa .....

Strategi / Bidang Tugas Pasukan

Justeru Tuan Yang DiPertua,


Saya selaku Perdana Menteri akan menyampaikan Hujah Pertama kami
di bawah kata kunci .....

Rakan saya, Menteri Kedua pula akan bangkit sekaligus menyampaikan


Hujah Kedua di bawah kata kunci .....
dan Hujah Ketiga kami di bawah kata kunci .....

Manakala Menteri Ketiga kami pula akan membidas segala penghujahan


pihak pembangkang.

1
Tuan Yang DiPertua,
Mohon izin untuk membentangkan Hujah Pertama kami di bawah kata
kunci .....

Hujah Pertama

Penegasan Pendirian

Tuan Yang DiPertua,


Saya tegakkan kembali pendirian kami selaku pihak Kerajaan, bahawa
sesesungguhnya .....
Maka, usul ___________________________________________ wajar diterima.

Dengan itu Tuan Yang DiPertua, mohon untuk terus mencadang.


Terima kasih.

2
Teks Panduan Ketua Pembangkang

Kata-Kata Aluan

Bismillahirrahmannirrahim,
Terima kasih Tuan Yang DiPertua, rakan-rakan pihak pembangkang,
kabinet kerajaan dan seterusnya Ahli-Ahli Yang Berhormat sekalian.
Assalamualaikum dan selamat bersidang.

Menyatakan Bangkangan Terhadap Usul

Bertindak selaku pihak Pembangkang pada hari ini, kami tidak


bersetuju dengan gagasan usul Y.A.B. Perdana Menteri sebentar tadi,
iaitu __________________________________________________________________

Bidas Definisi Konsep

Namun sebelum diteruskan kepada penghujahan bangkangan, elok


kiranya saya membidas terlebih dahulu definisi konsep Y.A.B Perdana
Menteri .....

Bidas Hujah Pertama Kerajaan

Tuan Yang DiPertua,


Sebentar tadi, Y.A.B Perdana Menteri telah menyampaikan satu hujah di
bawah kata kunci; _____________________________________________________

Premis/Pendirian Pasukan

Tuan Yang DiPertua,


Selaku pihak Pembangkang, kami berpendirian bahawa .....

Strategi / Bidang Tugas Pasukan

Justeru Tuan Yang DiPertua,


Saya selaku Ketua Pembangkang akan menyampaikan Hujah Pertama
kami di bawah kata kunci .....

3
Rakan saya, Pembangkang Kedua pula akan bangkit sekaligus
menyampaikan Hujah Kedua di bawah kata kunci .....
dan Hujah Ketiga kami di bawah kata kunci .....

Manakala Pembangkang Ketiga kami pula akan membidas segala


penghujahan pihak kerajaan.

Tuan Yang DiPertua,


Mohon izin untuk membentangkan Hujah Pertama kami di bawah kata
kunci .....

Hujah Pertama

Penegasan Pendirian

Tuan Yang DiPertua,


Saya tegakkan kembali pendirian kami selaku pihak Pembangkang,
bahawa sesesungguhnya .....
Maka, usul ___________________________________________ wajar ditolak.

Dengan itu Tuan Yang DiPertua, mohon untuk terus membangkang.


Terima kasih.

4
Teks Panduan Menteri Kedua

Kata-Kata Aluan

Bismillahirrahmannirrahim,
Terima kasih Tuan Yang DiPertua, rakan-rakan kabinet Kerajaan, pihak
pembangkang dan seterusnya Ahli-Ahli Yang Berhormat sekalian.
Assalamualaikum dan selamat bersidang.

Menyatakan Sokongan Terhadap Usul

Bertindak selaku Menteri Kedua pada hari ini, saya menyokong penuh
gagasan usul yang telah dibentangkan oleh Y.A.B Perdana Menteri, iaitu
______________________________________________________________________

Tegakkan Semula Definisi Konsep

Tuan Yang DiPertua, saya tegakkan kembali definisi konsep kami di


pihak Kerajaan .....

Bidas Hujah Pertama Pembangkang

Tuan Yang DiPertua,


Sebentar tadi, Y.B Ketua Pembangkang telah menyampaikan satu hujah
di bawah kata kunci; _________________________________________________

Premis/Pendirian Pasukan

Tuan Yang DiPertua,


Selaku pihak Pembangkang, kami berpendirian bahawa .....

Tuan Yang DiPertua,


Hujah Kedua kami di bawah kata kunci ......

Hujah Kedua
Seterusnya Tuan Yang DiPertua, Hujah Ketiga kami di bawah kata kunci
.....

5
Hujah Ketiga

Penegasan Pendirian

Tuan Yang DiPertua,


Saya tegakkan kembali pendirian kami selaku pihak Kerajaan pada hari
ini, bahawa sesesungguhnya .....
Ini amat bertepatan dengan usul yang kami gagaskan, iaitu .....
Dengan itu Tuan Yang DiPertua, mohon untuk terus mencadang.

6
Teks Panduan Pembangkang Kedua

Kata-Kata Aluan

Bismillahirrahmannirrahim,
Terima kasih Tuan Yang DiPertua, rakan-rakan pihak pembangkang,
kabinet kerajaan dan seterusnya Ahli-Ahli Yang Berhormat sekalian.
Assalamualaikum dan selamat bersidang.

Menyatakan Bangkangan Terhadap Usul

Bertindak selaku Pembangkang Kedua pada hari ini, maka saya tidak
bersetuju dengan gagasan usul Y.A.B Perdana Menteri, iaitu
______________________________________________________________________

Penegasan Semula Definisi Konsep

Tuan Yang DiPertua,


Sebelum saya membidas hujah-hujah pihak Kerajaan, elok kiranya saya
tegakkan kembali definisi konsep kami.

(tegakkan semula definisi konsep)

Bidas Hujah Kedua & Ketiga Kerajaan

Tuan Yang DiPertua,


Menerusi hujah kedua, beliau ada menyatakan tentang .....

Dalam hujah ketiga pula, beliau menceritakan tentang .....

Selesai bidasan terhadap Menteri Kedua, kita beralih pula kepada


Perdana Menteri.

Bidas Hujah Pertama Kerajaan

Tuan Yang DiPertua,


Y.A.B Perdana Menteri telah berhujah tentang .....

7
Premis/Pendirian Pasukan

Tuan Yang DiPertua,


Selaku pihak Pembangkang, kami berpendirian bahawa .....

Tuan Yang DiPertua,


Hujah Kedua kami di bawah kata kunci ......

Hujah Kedua

Seterusnya Tuan Yang DiPertua, Hujah Ketiga kami di bawah kata kunci

Hujah Ketiga

Penegasan Pendirian

Tuan Yang DiPertua,


Saya tegakkan kembali pendirian kami selaku pihak Pembangkang pada
hari ini, bahawa sesesungguhnya .....
Maka usul ..... wajar ditolak.
Dengan itu Tuan Yang DiPertua, mohon untuk terus membangkang.

8
Teks Panduan Menteri Ketiga

Kata-Kata Aluan

Bismillahirrahmannirrahim,
Terima kasih Tuan Yang DiPertua, rakan-rakan kabinet Kerajaan, pihak
pembangkang dan seterusnya Ahli-Ahli Yang Berhormat sekalian.
Assalamualaikum dan selamat bersidang.

Menyatakan Sokongan Terhadap Usul

Tuan Yang DiPertua,


Bertindak selaku Menteri Ketiga pada hari ini, saya menyokong penuh
gagasan usul yang telah dibentangkan oleh Y.A.B Perdana Menteri, iaitu
______________________________________________________________________

Premis/Pendirian Pasukan

Ini adalah berdasarkan pendirian kami bahawa .....

Tuan Yang DiPertua,


Kita mulakan dengan bidasan terhadap hujah ketiga pembangkang
kedua.

Bidas Hujah Ketiga Pembangkang

Kita beralih kepada hujah kedua pembangkang kedua.

Bidas Hujah Kedua Pembangkang

Kita beralih pula kepada hujah pertama Ketua Pembangkang.

Bidas Hujah Pertama Pembangkang

Setelah ketiga-tiga hujah pembangkang saya bidas, maka saya


perkukuhkan pula pendirian dan kes kerajaan pada hari ini.

9
Perkukuhkan Pendirian dan Kes Kerajaan

Tuan Yang DiPertua,


Pihak Pembangkang ada mempertikaikan tentang .....

Penegasan Pendirian

Tuan Yang DiPertua,


Saya tegakkan kembali pendirian kami selaku pihak Kerajaan pada hari
ini, bahawa sesesungguhnya .....
Maka, benarlah usul yang kami gagaskan, iaitu .....

Dengan itu Tuan Yang DiPertua, mohon untuk terus mencadang.

10
Teks Panduan Pembangkang Ketiga

Kata-Kata Aluan

Bismillahirrahmannirrahim,
Terima kasih Tuan Yang DiPertua, rakan-rakan pihak pembangkang,
kabinet Kerajaan dan seterusnya Ahli-Ahli Yang Berhormat sekalian.
Assalamualaikum dan selamat bersidang.

Menyatakan Bangkangan Terhadap Usul

Tuan Yang DiPertua,


Bertindak selaku Pembangkang Ketiga pada hari ini, saya tidak
bersetuju dengan gagasan usul Y.A.B Perdana Menteri, iaitu
______________________________________________________________________

Premis/Pendirian Pasukan

Ini adalah berdasarkan pendirian kami bahawa .....

Baiklah, kita mulakan dengan sesi bidasan terhadap pembangkang


ketiga.

Bidas Menteri Ketiga & Tegakkan Kembali Hujah-Hujah Pembangkang

Tuan Yang DiPertua, sebentar tadi, Menteri Ketiga ada membidas hujah
ketiga kami ..... Namun sebenarnya .....

Beliau juga ada membidas hujah kedua kami .....

Beliau turut membidas hujah pertama kami .....

Kita beralih kepada hujah ketiga Menteri Kedua.

Bidas Hujah Ketiga Kerajaan

Tuan Yang DiPertua,


Kita beralih pula kepada hujah kedua Menteri Kedua.

11
Bidas Hujah Kedua Kerajaan

Kita beralih pula kepada hujah pertama Ketua Pembangkang.

Bidas Hujah Pertama Kerajaan

Setelah ketiga-tiga hujah kerajaan saya bidas, maka saya perkukuhkan


pula pendirian dan kes pihak pembangkang pada hari ini.

Perkukuhkan Pendirian dan Kes Kerajaan

Tuan Yang DiPertua,


Pihak Kerajaan ada mempertikaikan tentang .....

Penegasan Pendirian

Tuan Yang DiPertua,


Saya tegakkan kembali pendirian kami selaku pihak Pembangkang pada
hari ini, bahawa sesesungguhnya .....
Maka, usul ..... wajar ditolak.

Dengan itu Tuan Yang DiPertua, mohon untuk terus membangkang.

12
Teks Ucapan Penggulungan Kerajaan / Pembangkang

Kata-Kata Aluan

Bismillahirrahmannirrahim,
Terima kasih sekali lagi Tuan Yang DiPertua,
Bertindak selaku pihak Kerajaan / Pembangkang pada hari ini, kami
tetap percaya bahawa sesungguhnya, .... (Nyatakan premis/pendirian)

Bidang Tugas

Tuan Yang DiPertua,


Dalam arena penggulungan ini, saya akan melakukan 2 perkara;

Pertama; rumusan dan bidasan terhadap hujah-hujah pihak lawan.

Dan kedua; rumusan serta pengukuhan terhadap hujah-hujah sendiri.

Rumusan & Bidasan Hujah Pertama (Pihak Lawan)

Rumusan & Bidasan Hujah Kedua (Pihak Lawan)

Rumusan & Bidasan Hujah Pertama (Pihak Lawan)

Rumusan & Perkukuhkan Hujah Pertama (Pihak Sendiri)

Rumusan & Perkukuhkan Hujah Kedua (Pihak Sendiri)

Rumusan & Perkukuhkan Hujah Ketiga (Pihak Sendiri)

Penegasan Pendirian

Justeru Tuan Yang DiPertua, jelaslah bahawa .....


Mohon untuk terus mencadang/membangkang.

13

Anda mungkin juga menyukai