Anda di halaman 1dari 2

(Nama dan alamat Sekolah)

Tarikh:
Kepada,
Pegawai Pelajaran Daerah Kuala Muda/Yan,
Jalan Badlishah,
08000 Sungai Petani,
Kedah Darul Aman.

Tuan,

MEMOHON SALINAN MARKAH PRESTASI/SALINAN PRESTASI

Adalah dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.

2. Maklumat Pemohon:
2.1 Nama :
2.2 No. Kad Pengenalan :
2.3 No. JPK(P)01- :
2.4 Gred Jawatan :
2.5 No Telefon Bimbit :
2.6 Sekolah Sekarang :
2.7 Nama Sekolah 3 tahun sebelum:
2.7.1 Tahun: Sekolah:
2.7.2 Tahun: Sekolah:
2.7.3 Tahun: Sekolah:
2.8 Tujuan :
2.9 Tahun Laporan Penilaian Prestasi diperlukan : hingga

3. Kerjasama tuan memberikan salinan markah prestasi kepada guru berkenaan untuk tujuan
seperti yang dinyatakan amat disanjungi.

Sekian, terima kasih.

‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’


‘PENDIDIKAN CEMERLANG KEDAH GEMILANG’

Saya yang menurut perintah,

…………………………………………………….
Tandatangan Pengetua/Guru Besar
dan cop rasmi
PANDUAN PEMOHONAN MARKAH PRESTASI

1. Sila e-melkan surat ini kepada desa.ict.ppdkmy@gmail.com atau


myusoff.ict.ppdkmy@gmail.com (tanda tangan Pengetua/Guru Besar TIDAK diperlukan).
2. Cetak dan bawa salinan asal surat ini (lengkap bertandatangan dan cop rasmi Pengetua/Guru
Besar) dan serahkan kepada unit ICT PPD Kuala Muda/Yan semasa mengambil salinan
markah prestasi kelak.
3. Tarikh siap: 3 hari selepas permohonan diterima menerusi e-mel.

Anda mungkin juga menyukai