Anda di halaman 1dari 1

Tulisan Tulisan Maksud

No Sifat Wajib Maksud Sifat Sifat Mustahil


Arab Arab
1 Wujud ‫ ﻭﺟﻮﺩ‬Ada Nafsiah Adam ‫ ﻋﺪﻡ‬Tiada
2 Qidam ‫ ﻗﺪﻡ‬Terdahulu Salbiah Haduth ‫ ﺣﺪﻭﺙ‬Baru
3 Baqa ‫ ﺑﻘﺎﺀ‬Kekal Salbiah Fana ‫ ﻓﻨﺎﺀ‬Binasa
Mukhalafatuhu ‫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ‬Allah Ta'ala Mumatsalatuhu ‫ﻣﻤﺎﺛﻠﺘﻪ‬
4 lilhawadith ‫ ﻟﻠﺤﻮﺍﺩﺙ‬berbeda dengan Salbiah lilhawadith ‫ ﻟﻠﺤﻮﺍﺩﺙ‬Sama dengan suatu
yang baru
makhluqNya
Qiyamuhu Qiyamuhu ‫ ﻗﻴﺎﻣﻪ‬Bergantung
5 ‫ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ‬Berdiri sendiri Salbiah
binafsih bighairi ‫ ﺑﻐﻴﺮﻩ‬dengan yang lain
Esa Allah Ta'ala
pada dzat,pada Ta'addud ‫ﺗﻌﺪﺩ‬
6 Wahdaniat ‫ﻭﺣﺪﺍﻧﻴﺔ‬ Salbiah Berbilang-bilang
sifat dan pada
perbuatan
7 Qudrat ‫ ﻗﺪﺭﺓ‬Berkuasa Ma'ani Ajzun ‫ ﻋﺟﺰ‬Lemah
Iradat ‫ ﺇﺭﺍﺩﺓ‬Berkehendak Karahah ‫ ﻛﺮﺍﻫﻪ‬Benci yaitu tidak
8 Ma'ani
menentukan menentukan
9 Ilmu ‫ ﻋﻠﻢ‬Mengetahui Ma'ani Jahlun ‫ ﺟﻬﻞ‬Bodoh
10 Hayat ‫ ﺣﻴﺎﺓ‬Hidup Ma'ani Al-Maut ‫ ﺍﻟﻤﻮﺕ‬Mati
Sama' ‫ﺳﻤﻊ‬ As-Summu ‫ﺍﻟﺻﻢ‬
11 Mendengar Ma'ani Pekak

Basar ‫ﺑﺼﺮ‬ Al-Umyu ‫ﺍﻟﻌﻤﻲ‬


12 Melihat Ma'ani Buta

13 Kalam ‫ ﻛﻼﻡ‬Berkata-kata Ma'ani Al-Bukmu ‫ ﺍﻟﺑﻜﻢ‬Bisu


Kaunuhu ‫ﻛﻮﻧﻪ‬
‫ ﻛﻮﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍ‬Keadaan-Nya Ma'naw Kaunuhu ajizan
14 qaadiran ‫ ﻋﺎﺟﺰﺍ‬Keadaan-Nya yang
yang berkuasa iyah lemah

Kaunuhu Keadaan-Nya Kaunuhu ‫ ﻛﻮﻧﻪ‬Keadaan-Nya yang


‫ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺮﻳﺪﺍ‬yang Ma'naw kaarihan
15 muriidan ‫ ﻛﺎﺭﻫﺎ‬benci yaitu tidak
berkehendak iyah
menentukan
menentukan
Kaunuhu Kaunuhu ‫ﻛﻮﻧﻪ‬
Keadaan-Nya Ma'naw jahilan ‫ ﺟﺎﻫﻼ‬Keadaan-Nya yang
16 'aliman ‫ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎ‬
yang mengetahui iyah bodoh

Kaunuhu Keadaan-Nya Ma'naw Kaunuhu Keadaan-Nya yang


17
hayyan
‫ﻛﻮﻧﻪ ﺣﻴﺎ‬
yang hidup iyah mayitan
‫ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻴﺘﺎ‬mati
Kaunuhu Keadaan-Nya Ma'naw Kaunuhu ‫ ﻛﻮﻧﻪ‬Keadaan-Nya yang
18 ‫ﻛﻮﻧﻪ ﺳﻤﻴﻌﺎ‬
sami'an yang mendengar iyah asamma ‫ ﺃﺻﻢ‬pekak
Kaunuhu Keadaan-Nya Ma'naw ‫ ﻛﻮﻧﻪ‬Keadaan-Nya yang
19 ‫ﻛﻮﻧﻪ ﺑﺼﻴﺭﺍ‬ Kaunuhu a'maa
basiiran yang melihat iyah ‫ ﺃﻋﻤﻰ‬buta
Kaunuhu
Kaunuhu Keadaan-Nya Ma'naw abkam Keadaan-Nya yang
20
mutakalliman
‫ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺘﻜﻠﻤﺎ‬
yang berkata-kata iyah
‫ ﻛﻮﻧﻪ ﺃﺑﻜﻢ‬kelu

http://id.wikipedia.org/wiki/Sifat-sifat_Allah

Anda mungkin juga menyukai