Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS

)

2011

SMKFB/MPBS/ /2011

/

MANUAL PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
Merancang Mentaksir Menskor Mengisi

Pentaksiran PBS

SMK FELDA BESOUT
(Sekolah Bestari Luar Bandar)

35600 SUNGKAI, PERAK
Phone / Fax: 054311721 E-mail: mail@smkbesout.edu.my

SMK Felda Besout, Sungkai 1

Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

2011

SENARAI KANDUNGAN

BIL

PERKARA

MUKA SURAT

1. 2. 3. 4. 6.
7.

SENARAI KANDUNGAN PENDAHULUAN SENARAI MATA PELAJARAN PBS JAWATANKUASA PENGURUSAN 5. JAWATANKUASA PELAKSANA / KERJA

2 4 4 5 6 6 6 7 7 7 8 9 10 10 12 13 13 15 15 17 17 20 21 30 32

TUGAS-TUGAS KETUA PENTAKSIR TUGAS-TUGAS PENTAKSIR PERLAKSANAAN PBS BENTUK-BENTUK PBS DOKUMEN-DOKUMEN PBS – PMR & SPM TARIKH DAN JADUAL PERLAKSANAAN PBS PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PBS – KHB PENYELARASAN PEMANTAUAN RUJUKAN LAMPIRAN A – CARTA ORGANISASI PBS LAMPIRAN B – TAKWIM TAHUNAN PBS LAMPIRAN C – SURAT PERLANTIKAN PENTAKSIR LAMPIRAN D – CARTA ALIRAN PELAKSANAAN PBS LAMPIRAN E – CARTA ALIRAN KERJA PENYELARAS PBS LAMPIRAN F – CARTA ALIRAN PENGURUSAN KEMASUKAN MARKAH PBS LAMPIRAN G – KANDUNGAN FAIL INDUK PBS LAMPIRAN H – SENARAI KETUA PENTAKSIR & PENTAKSIR LAMPIRAN 1 – BORANG PBS/LPI – PEMANTAU PELAKSANAAN PBS LAMPIRAN J - BORANG PBS/LP2 – SENARAI SEMAK PBS

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

SMK Felda Besout, Sungkai 2

Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 26. 27.
LAMPIRAN K - BORANG PBS/LP3 – PENYEDIAAN DOKUMEN & EVIDEN LAMPIRAN L - BORANG PBS/LP4 – LAPORAN PEMANTAUAN PBS BIL PERKARA 34 35

2011

MUKA SURAT

28. 29. 30

LAMPIRAN M - BORANG PBS/3 - KEHADIRAN LAWATAN PEMANTAU LAMPIRAN N - BORANG PBS/1 – LAPORAN PELAKSANAAN PBS LAMPIRAN O - BORANG PBS/2 – JADUAL LAWATAN PEMANTAU & PENTAKSIR

38 39

40 41 42

31. 32

LAMPIRAN P - SURAT PEKELILING PBS SPM LAMPIRAN Q - SURAT PEKELILING PBS PMR

SMK Felda Besout, Sungkai 3

Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

2011

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 1. PENDAHULUAN:

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan salah satu komponen pentaksiran yang wajib dilaksanakan di sekolah-sekolah yang menawarkan mata-mata pelajaran yang mempunyai komponen pentaksiran sekolah pada peringkat PMR dan SPM, seperti kerja kursus, PEKA, PAFA, modul dan lain-lain. Pentaksiran ini dilaksanakan secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. PBS hendaklah dirancang, ditadbir, diskor dan dilaporkan secara terancang mengikur prosedur yang ditetapkan oleh LPM. Buku Peraturan dan Panduan Peperiksaan SPM 2007 dan Buku Panduan dan Format Pentaksiran PMR 2007, yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) boleh dijadikan asas rujukan yang mengandungi senarai mata-mata pelajaran yang melibatkan PBS. Semua calon sekolah yang mendaftar mata pelajar berkenaan wajib melaksanakan PBS. Bagi PMR calon dikehandaki bagi sesetengah mata pelajaran PBS perlu dilaksanakan PBS sejak tingkatan 1 dan manakala bagi calon SPM perlaksanaan PBS adalah sepanjang tempoh Pengajaran dan Pembelajaran di Tingkatan Empat dan Tingkatan Lima. Guru-guru Pentaksir dan calon-calon perlulah mematuhi setiap arahan yang terkandung dalam Buku Format dan Panduan Pentaksiran Berasaskan sekolah (PBS). Sekolah adalah bertanggungjawab melaporkan prestasi kerja kursus calon bagi pelajar-pelajar Tingkaan Lima dan mengeluarkan pelaporan serentak dengan pengumuman dan penyerahan slip keputusan SPM. 2. SENARAI MATA PELAJARAN PBS 2.1. BIL 1 2 3 4 Sejarah Geografi Bahasa Arab Komunikasi Pendidikan Islam • Tilawah & hafazan PMR MATA PELAJARAN KOD 21/2 23/2 31/2 45/2


Adab & Akhlak Islamiah Penilaian Asas Fardu Ain (PAFA)

SMK Felda Besout, Sungkai 4

1.2. Sungkai 5 . KOD 1103/3 1119/3 1511/3 1225/2 2611/3 3528/3 3758/3 3759/3 3763/2 3765/2 4531/3 4541/4 4551/4 BENTUK UJIAN ULBS ULBS PEKA KERJA KURSUS KERJA KURSUS KERJA KURSUS KERJA KURSUS PROJEK PROJEK MODUL PEKA PEKA PEKA PENUBUHAN JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 3. JAWATANKUASA PENGURUSAN Pengerusi Naib pengerusi Setiausaha AJK : : : : Pengetua Penolong Kanan Setiausaha Peperiksaan Penolong Kanan HEM SMK Felda Besout. MORAL 2 PSV 3 SAINS PERTANIAN 3 ERT 3 LUKISAN KEJURUTERAAN 2 REKA CIPTA 2 ICT 2 PHYSICS 4 CHEMISTRY 4 BIOLOGY 3.Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 5 6 7 BIL 8 9 10 11 12 2. Sains 55/3 76/2 77/2 KOD 78/2 79/2 2011 • Pentaksir Kerja Amali (PEKA) Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) – Kemahiran Teknikal Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) – ERT MATA PELAJARAN Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) – Partanian Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) – P&K Bahasa Melayu • Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) Bahasa Inggeris • Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) Pendidikan Kesenian • SPM Format Pentaksiran mulai Tahun 2007 & terkini MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU 3 BAHASA INGGERIS 3 SCIENCE 3 PEND.

2. Menyelaras pentaksiran yang dilakukan bagi semua mata pelajaran yang terlibat 2. Menilai dan memberi skor kepada hasil kerja calon 3.1 KETUA PENTAKSIR SEKOLAH 1.2 PENTAKSIR SEKOLAH A Sebelum 1. Ketua Bidang Mata Pelajaran (berkenaan) Setiausaha Peperksaan Ketua-Ketua Panitia Mata Pelajaran (berkenaan) Ketua-Ketua Pentaksir Sekolah Pentaksir-Pentaksir Sekolah 4. Sungkai 6 . 4. menyimpan eviden dan dokumen-dokumen yang berkaitan 4. C Membimbing dan membantu calon meningkatkan prestasi Mengisi borang-borang penskoran individu dan lain-lain yang berkaitan Memberi kerjasama kepada pentaksir negeri / kawasan dalam urusan penyelerasan Selepas SMK Felda Besout. sekolah Menghadiri mesyuarat penyelarasan peringkat kawasan dan Bertanggungjawab memberi taklimat dan penerangan kepada calon-calon sekolah 2. 2. 3. Menghantar skor yang telah diselaraskan ke Lembaga Peperiksaan secara ‘on-line’ dan salinan bercetak. B Semasa 1. TUGAS-TUGAS PENTAKSIRAN 4.Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Penolong Kanan Petang Penolong Kanan Kokurikulum Semua Ketua Bidang Mata Pelajaran Semua Ketua Panitia (yang berkenaan) Semua Ketua Pentaksir Sekolah Guru Cemerlang JAWATANKUASA PELAKSANA Pengerusi Penyelaras Setiausaha AJK : : : : 2011 3. merekod skor.

Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 2011 5. Menyelesaikan kes-kes khas (jika ada) Dilaksanakan semasa P&P Dilaksanakan melalui evidens proses dan evidens produk Setiap calon mesti mempunyai semua markah / pencapaian PBS setelah tamat tempoh pelaksanaan Dokumen pelaksanaan perlu disediakan untuk membantu pentaksir.1.3 5. PELAKSANAAN PBS 5.1 5. Menyediakan laporan dan menyerahkannya kepada KPKw 5.4 6. Menyediakan sijil PBS bagi setiap calon 7.1. Menyimpan rekod dan evidens di tempat selamat selama 6 bulan selepas keputusan diumumkan 4. Memastikan borang penskoran individu yan gberpindah sekolah dihantar ke sekolah baru 6. Mentaksir semula keja murid jika ada perubahan selepas di selaraskan oleh KPN / KPKw 2.2 6.1. DOKUMEN-DOKUMEN PBS (PMR) BIL 1 MATA PELAJARAN SAINS DOKUMEN • • Assessment Guide : Science Practical Work Assessment (PEKA)~ PMR mulai 2007 • Kursus • Format Pentaksiran ~ PMR mulai 2005 Panduan Pelaksanaan & penilaian Kerja Kerja Kursus Panduan Kajian Geografi Tempatan ~ 2005 Panduan Pelaksanaan & Penilaian Kerja Kerja Kursus & Panduan Penskoran K2~ 2 3 SEJARAH GEOGRAFI • • • Kursus K2 SMK Felda Besout.1 6.1.1 Bagi PMR PBS terdiri daripada 5 bentuk iaitu: 6.4 5.5 1.1. BENTUK-BENTUK PBS 6.5 7.2 5. calon dan juga pentadbir sekolah Pemantauan secara berterusan dalam tempoh pelaksanaan pentaksiran 6. Menyerahkan skor kepada SUP 3. Sungkai 7 .3 Kerja Kursus Modul Ujian Lisan Berasaskan Sekolah (ULBS) Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) Projek 6.

Julai) 8.Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 2011 2011 • 4 KHB • • • • Dokumen Pentaksiran ~ 2008 Kemahiran Teknikal (76/2) ERT (77/2) Pertanian (78/2) Perdagangan & Keusahawanan (79/2) 5 BAHASA ARAB KOMUNIKASI • • Panduan Pentaksiran ~ Mulai PMR 2010 • Markah Calon PMR 20011. Bahasa.1 TARIKH PERLAKSANAAN 8.2. Sejarah. Tingkatan Dua (KHB sahaja) – Januari hingga Oktober. KHB. diambil dari modul 2 (2010) modul 3 (2011) Format Pentaksiran ~ 2005 • Panduan penilaian Ujian Tilawah & hafazan • Panduan Pemerhatian Adab dan Akhlak Islamiah Penduan Penilaian Asas Fardu Ain (PAFA) Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah ~ Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah ~ 6 PENDIDIKAN ISLAM • 7 8 8. Tingkatan Lima (Januari. Tingkatan Satu (KHB sahaja) .1 PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR) i.1 PENILAIAN MENENGAH RENDAH i. PERKARA TARIKH 4 Februari – 30 Julai 1 – 6 Ogos TINDAKAN Sekolah Sekolah BIL 1 2 Tempoh Pelaksanaan PBS Kemasukan markah PBS menggunakan Aplikasi Kerja PMR 2011. BAHASA MELAYU BAHASA INGGERUS • • 2003 2003 TARIKH DAN JADUAL PELAKSANAAN 8.1 8. Geografi. Tingkatan Empat (Januari – Oktober) ii. SMK Felda Besout.Jld. dan Pendidikan Kesenian. iii. SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) i.1. Sungkai 8 . Arab Komunikasi. Pendidikan Islam.2 JADUAL PERLAKSANAAN PMR 2011 (Ruj: KP/LP/005/08/03/01.Januari hingga Oktober. ii. Bagi Subjek-Subjek Science.5(13) bertarikh: 13 Disember 2010 8.2. Tingkatan Tiga – Februari hingga Julai.

Serah Disket markah dan cetakan markah ke PPD/UPP JPN Serah salinan cetakan markah dan disket markah ke LPM 9 – 12 Ogos 20 Ogos 2011 Sekolah/PPD/JPN SPP JPN PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PBS – KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU [KHB] 9.2 Dokumen Rujukan MATA PELAJARAN KHB KT KHB ERT KHB Pertanian KHB Perdagangan dan Keusahawanan Masa Perlaksanaan Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 9. PENGENDALIAN MARKAH PBS PENDIDIKAN KESENIAN 10.1 Tidak terlibat SMK Felda Besout.1 BIL 1 2 3 4 9. Borang Pentaksiran Individu dan sesalinan Borang Pentaksiran Kelompok hendaklah disimpan di tempat selamat dan berkunci untuk tujuan rujukan.5 Jumlah markah (40%) sahaja dilaporkan untuk dihantar ke LPM.3 : : : Januari – Disember 2009 Januari – Disember 2010 Januari – Julai 2011 DOKUMEN • Dokumen Pentaksiran KHB – Kemahiran Teknikal (76/2) mulai PMR 2008 • Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus KHB – ERT (77/2) mulai PMR 2008 • Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus KHB – Pertanian (78/2) mulai PMR 2008 • Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus KHB – Perdagangan dan Keusahawanan (79/2) mulai PMR 2008 Jadual Perlaksanaan dan pengendalian markah PBS Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) MODUL PENTAKSIRAN TING 1 2009 MODUL 1 / 10% MODUL 2 / 10% TING 2 2010 MODUL 3 / 10% TING 3 2011 MODUL 4 / 10% TAHUN PENTAKSIRAN PMR 2011 JUMLAH MARKAH 9. 10. Sungkai 9 .Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 3 4 9.4 9.

Perlantikan Penyelarasan Dalaman Ketua Bidang Guru Kanan (Mata Pelajaran Berkenaan) Ketua Panitia (Mata Pelajaran Berkenaan) Ketua Pantaksir Sekolah (Mata Pelajaran Berkaitan) Guru yang dilantik oleh Pengetua PEMANTAUAN 12. Objektif penyelarasan adalah untuk: • Pastikan penyelarasan dilaksanakan dengan adil.3 Kekerapan Penyelarasan Setiap orang pentaksir mestilah diselaras oleh Penyelaras sama ada oleh Penyelaras Dalaman atau Penyelaras Luaran satu kali per mata pelajaran Carta aliran proses kerja penyelarasan Rujuk lampiran.1 Proses untuk mempastikan pentaksiran PBS dilaksanakan dengan betul daan seragam dari segi kefahaman peraturan penskroran.6 Carta aliran proses penyelarasan skor Rujuk lampiran 11. PENYELARASAN 11. Jadual Penyelarasan: FASA 1 2 11. 11. • Menentukan ketakalan skor.5 11. penggunaan peraturan penskoran dan pemberian skor.2 11. SMK Felda Besout.1 Pemantauan ialah proses yang dijalankan untuk penjaminan kualiti bagi mendapatkan maklummat tentang pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah mengikut prinsip dan prosedur yang ditetapkan. Sungkai 10 . sahih dan amanah mengikut prosedur yang ditetapkan. • Menentukan skor pentaksir dilakukan mengikut kreteria yang ditetapkan.7 • • • • • 12.Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 2011 11.4 BULAN April hingga Oktober April dan Julai TINGKATAN YANG DIPANTAU Tingkatan 1 & 2 Tingkatan 3 11.

PANDUAN PELAKSANAAN KERJA KURSUS PSV ~ Kajian Rekaan Seni Visual Kertas 3.Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 2011 12. Penilaian adalah berdasarkan proses menghasilkan produk meliputi portfolio dan penghasilan artifak. Sungkai 11 . 14. Proses penilaian akan dilaksanakan oleh guru mata pelajaran dan guru pembimbing secara berterusan semasa proses pengajaran dan pembelajaran dan aktiviti-aktiviti luar bilik darjah. HINGGA JULAI TINGKATAN 5 SMK Felda Besout.2 Jadual Pemantauan FASA 1 2 BULAN Februari hingga Oktober Mei dan Julai TINGKATAN YANG DIPANTAU Tingkatan 1 & 2 Tingkatan 3 12.3 Kekerapan Pemantauan Tiap-tiap pusat peperiksaan mestilah dipantau sama ada oleh Pemantau Dalaman atau Pemantauan Luaran satu kali per mata pelajaran per tahun. Pelaksanaan dan penilaian kerja kursus ini dijalankan dari Februari hingga Julai pada tahun semasa. Setiap calon yang mendaftar mata pelajaran PSV peringkat SPM wajib menduduki 3 kertas iaitu Kertas 1(2611/1):Teori Seni. • • • • 13. Pengukuran dan penskoran dilakukan berdasarkan aspek dan kriteria yang telah ditetapkan bagi menentukan gred dan keselarasan penilaian.4 Kriteria Pelantikan Pemantau Dalaman • • • Pengetua Penolong Kanan Akademik Ketua Bidang (mata pelajaran berkaitan) Guru Cemerlang (mata pelajaran berkaitan) Ketua Panitia (mata pelajaran berkaitan) Ketua Pentaksir Sekolah (mata pelajaran berkaitan) Guru yang dilantik oleh Pengetua. PANDUAN PELAKSANAAN KERJA KURSUS PENDIDIKAN MORAL KERTAS 2 Tempoh Pelaksanaan : MULAI FEBRUARI TINGKATAN 4. Pendidikan Seni Visual (PSV) adalah mata pelajaran elektif dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). Kertas 2 (2611/2): Seni Halus dan Kertas 3 (2611/3): Kerja Kursus Kajian Rekaan Seni Visual. 12. Tempoh Pelaksanaan : FEBRUARI HINGGA JULAI Buku panduan ini disediakan untuk memberi maklumat yang terperinci kepada guru dalam mengendalikan pelaksanaan Kerja Kursus Kajian Rekaan Seni Visual (KRSV) bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

• 13.04. RUJUKAN 13. Pelaksanaan PBS Bahasa Melayu.07. Pendidikan Islam dan Pendidikan Kesenian. Bahasa Inggeris. Bahasa Arab. pelaporan guru dan pendokumentasian hasil kerja. Sejarah. sejarah.1 (63) : bertarikh 1 Mac 2007 . membuat keputusan dan menyelesaikan sesuatu perkara.Penilaian Menengah Rendah 2007: Perlaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS Bahasa Melayu. KP/LP/005/08/07/01.Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 2011 Peperiksaan mata pelajaran Pendidikan Moral (Kertas 1225) bagi peringkat Sijil Pelajaran Malaysia dilaksanakan melalui dua kertas ujian iaitu Kertas 1225/1 (Ujian Bertulis) dan Kertas 1225/2 (Kerja Kursus). Bahasa Inggeris.PMR.169/1/2007 Jld. 3/2007: Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran berasaskan Sekolah SPM 2007 – bertarikh 8 Januari 2007 [KP/LP/005/08/06/01(5) bertarikh: 12 Disember 2008 – Penilaian Menengah Rendah 2009: Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Bahasa Melayu. KP/LP. Geografi. Sungkai 12 . Pentaksiran kerja kursus ini lebih bersifat formatif iaitu pentaksiran yang berterusan dengan tujuan untuk membimbing.1(26) bertarikh: 28 Januari 2010 – Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 13. Geografi. Proses pentaksiran ini dilakukan melalui dua elemen iaitu: • Elemen Sahsiah : Penghayatan dan amalan nilai moral semasa berkomunikasi. Sejarah.004. Pentaksiran terhadap penghayatan dan amalan nilai memerlukan masa yang panjang dan dibuat secara berterusan melalui pemerhatian tingkah laku calon. Bahasa Arab Komunikasi dan Pendidikan Islam. Kemahiran Hidup Bersepadu. memaju dan mengembangkan nilai moral dalam diri calon mengikut kemampuan mereka. Science.5 SMK Felda Besout.1 [LPM. Science. Bahasa Inggeris.Jld. Science.3 13. Elemen Iltizam : Keterlibatan secara bersungguh-sungguh dan kebertanggungjawaban calon dalam melaksanakan aktiviti Tugasan Harian dan Kerja Amal. Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB). SP LPM (SPM) Bil. Kemahiran Hidup Bersepadu. Geografi.4 13. Bahasa Arab Komunikasi. Pendidikan Islam dan Pendidikan Kesenian.2(01) bertarikh:25 Januari 2010 – PMR 2010.2 13.

8 LAMPIRAN A JAWATANKUASA PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PENGERUSI (Pengetua) NAIB PENGERUSI (Penolong Kanan) SETIAUSAHA (Setiausaha Peperiksaan) AHLI JAWATAN KUASA PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN PETANG PENOLONG KANAN KOKURIKULUM GURU BIMBINGAN & KAUNSELING GURU-GURU KANAN MATA PELAJARAN KETUA-KETUA PANITIA (BERKENAAN) KETUA-KETUA PENTAKSIR SMK Felda Besout. Sungkai GURU CEMERLANG 13 . Bahasa Inggeris.6 2011 KP/LP/005/08/03/01/Jld. Kemahiran Hidup Bersepadu.LP/004/07/01/Jld. Sejarah. Pepriksaan Sijil Pelajaran Malaysia Ulangan (SPMU). Pentaksiran Berasaskan Sekolah. Geografi. Science. http://apps2.Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 13.7 13.my/lpm/ 13. Pendidikan Islam dan Pendidikan Kesenian.5(13) bertarikh 13 Disember 2010: Penilaian Menengah Rendah 2011: Perlaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Bahasa Melayu.moe. Bahasa Arab.gov.2(1) Bertarikh 2 Januari 2011: Jadual Kerja Tahun 2011: Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). KP.

Sungkai 14 .13/(20) boleh digunakan Penilaian PAFA PMR/SPM tamat Tarikh akhir sekolah-sekolah menghantar Borang Kelompok dan Borang Data Maklumat Calon Gagal PAFA (jika berkaitan) ke PPD masing-masing Salinan asal keduadua jenis borang hendaklah disimpan di sekolah Untuk murid Lembam dan bermasalah CATATAN 9 Julai SMK Felda Besout. PMR/SPM TARIKH 5 Januari Mulai 2 Mei 30 Julai KETERANGAN Penilaian PAFA PMR / SPM Skema ‘Pencapaian Paling Minimum dan Sah PAFA” KP 5206/8/70 Jld.Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 2011 JAWATANKUASA PELAKSANA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PENGERUSI KETUA BIDANG (Mengikut Bidang) SETIAUSAHA KETUA PANITIA (Mengikut Mata Pelajaran/Bidang) KETUA-KETUA PENTAKSIR SEKOLAH (Mengikut Bidang) PENTAKSIR-PENTAKSIR SEKOLAH (Mengikut Bidang) LAMPIRAN B TAKWIM TAHUNAN PAFA.

Tuan. PERLANTIKAN SEBAGAI PENTAKSIR SEKOLAH 2011 SMK Felda Besout. Kami Tarikh : SMKFB. Markah bagi PAFA SPM dimasukkan secara online Pihak sekolah 2011 11 – 16 Ogos 23 Ogos – September LAMPIRAN C SMK FELDA BESOUT. 35600 Sungkai. (Sekolah Bestari Luar Bandar) 35600 SUNGKAI PERAK DARUL RIDZUAN KOD SEKOLAH: AEA0037 Tel/Faks : 05-4311721 __________________________________________________________________________ Ruj.Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Tempoh Pemulihan / Bimbingan Insentif kepada murid yang bermasalah 2 – 30 Julai Pemantauan khas oleh JPN / JAIPk / PPD ke sekolah-sekolah yang tidak mencapai keputusan 100% Disket PAFA PMR dikumpulkan melalui PPD Disket PAFA sampai ke Lembaga Peperiksaan. Sungkai 15 .02/03/001 ( : FEBRUARI 2011 ) SMK Felda Besout. Perak.

SITI MARIAM BINTI JONED) Pengetua SMK Felda Besout.. Sekian...... s..k PPD Daerah Batang Padang.... Semoga tuan/puan dapat menjalankan tanggungjawab ini dengan penuh cemerlang.. ………………………………….. 35600 Sungkai. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah... 2. Sungkai 16 .. 3....... Sukacitanya dimaklumkan bahawa tuan/puan/cik telah dilantik sebagai Ketua Pentaksir / Pentaksir * Sekolah bagi _______________________________. (HJH. 4. Pentaksiran ini bermula pada 1 Februari sehingga 31 Julai 2011. LAMPIRAN D CARTA ALIRAN PELAKSANAAN PBS DI SEKOLAH TANGGUNGJAWA B PROSES PERANTARA SMK Felda Besout. terima kasih..Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 2011 Dengan hormatnya perkara diatas dirujuk. Pihak sekolah amat berbesar hati diatas kesudian tuan/puan menerima perlantikan ini..

Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 2011 Mula SU SPM SU SPM Pengetua Pengetua Pengetua Pengetua Pendaftaran Calon Menerima Pekeliling Mesyuarat JK PBS Melantik Ketua Pentaksir .PS Hantar Senarai Pentaksir ke JPN Mesyuarat peringkat Induk Taklimat kepada PS Taklimat kepada calon Taksiran 1.KP Melantik Pentaksir . 3 BPI Borang Profil Individu (BPI) / Pekeling Surat Perlantikan Surat Perlantikan Borang Senarai Pentaksir Pekeliling PBS Ketua Pentaksir Sek Ketua pentaksir Sek KPS / PS Pentaksir Sekolah Taksiran 4 (Jika perlu) KPS / KPKw / PS SU SPM Pengetua SU SPM Pelaporan Calon (masuk skor) Pengetua semak & sah Hantar disket & borang markah Induk ke JPN Selesai Disket & Borang Markah Induk -sda LAMPIRAN E CARTA ALIRAN PROSES KERJA PENYELARASAN PBS SMK Felda Besout. Sungkai 17 . 2.

Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) TANGGUNGJAWA B PROSES Mula 2011 PERANTARA Pengetua Penyelaras Pelantikan Penyelarasan Taklimat Penyelarasan Jadual Penyelarasan Surat Perlantikan Lawatan Penyelarasan Menyediakan Laporan Mesyuarat Pasca Penyelarasan Masalah Laporan Ke LPM Failkan LAMPIRAN F CARTA ALIRAN PENGURUSAN KEMASUKAN MARKAH PBS SMK Felda Besout. Sungkai 18 .

Sungkai 19 . tarikh akhir penghantaran markah Menyediakan bahan dan dokumen PBS KPS KPS Menyelia pelaksanaan PBS Memastikan semua evidens proses dan produk disimpan 6 bulan selepas keputusan diumumkan Mengumpul Borang Markah Induk PBS SuP KPS Memastikan PS memasukan markah / gred / skor PBS (SuP bertanggungjawab mendapat dan memasukkan markah calon tmbahan dari sekolah asal) Memastikan pentaksir membuat semakan dan pembetulan markah / gred / skor PBs (jika ada) 2011 PERANTARA Pekeliling PBS Surat Panggilan JPN/LPM SuP KPS Borang Senarai Pekeliling PBS KPS Borang Markah Induk SuP KPS SMK Felda Besout.Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) TANGGUNGJAWA B PROSES Mula Pengetua SuP Mewujudkan JK PBS Sekolah Menghadiri taklimat dan terima pekeliling kemasukan markah/gred/skor PBS Memberi taklimat dan memaklum kepada GPK/GKMP /Ketua Panitia/GMP .

Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) TANGGUNGJAWA B PROSES 2011 PERANTARA PS SuP KPS Mencetak markah / gred / skor PBS SuP Menghantar cetakan markah / gred / skor induk PBS ke SPP JPN / PPD Memastikan semua sijil PBS dicetak dan diiedarkan kepada calon Memastikan bengkel. studio disediakan dengan sempurna mengikut spesifikasi yang ditetapkan oleh LPM Pekeliling PBS Pekeling PBS Sijil PBS Pekeliling PBS Pengetua GKMP SuP SuP Memfailkan semua dokumen Tamat SMK Felda Besout. makmal. Sungkai 20 .

Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 2011 LAMPIRAN G KANDUNGAN FAIL INDUK PBS SEMAKAN ADA TIADA BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CD DISKET PERKARA CATATAN BUKU PENGENDALIAN PBS SURAT PEKELILING SURAT JEMPUTAN MESYUARAT SENARAI JAWATANKUASA PERINGKAT SEKOLAH BORANG PROFIL PBS BORANG PENYELARASAN CARTA ORGANISASI PERINGKAT SEKOLAH MINIT MESYUARAT SURAT LANTIKAN KETUA PENTAKSIR / PENTAKSIR MAKLUMAT PENTAKSIR JADUAL WAKTU PENGENDALIAN PBS BORANG MARKAH INDUK BORANG PEMANTAU PENYELARASAN SURAT MAKLUMAN KEPADA IBU BAPA PENJAGA SIJIL SMK Felda Besout. Sungkai 21 .

2C. Sungkai 22 .1K.2D 3AN.3C 3A.2K 2AN SMK Felda Besout. 5D. 4S 4C.3K.3D.2A. 4D.IAN IC. 5K BIDANG SAINS MATA PELAJARAN SAINS PMR KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 NUR ‘IZZATI BT ALI NAMA & NO KP 861231386372 TINGKATAN / KELAS PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 2 3 4 5 NUR ‘IZZATI BT ALI MAHRUSAH BT HARUN NOORLIZA BT MOHD NOH ASMAHANI BT AHMAD SUHAIRUN HAZEDA BT MOHD RADZALI NAMA & NO KP 861231386372 690318075290 820710015172 870927085126 800224086436 TINGKATAN / KELAS 1C. 4K 5C.ID.Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 2011 LAMPIRAN H SENARAI KETUA PENTAKSIR & PENTAKSIR MATA PELAJARAN 2011 BIDANG SAINS MATA PELAJARAN SAINS SPM KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 NAMA & NO KP HAZEDA BT MOHD RADZALI (KP) 800224086436 TINGKATAN / KELAS 5 PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 2 3 4 5 NAMA & NO KP MAHRUSAH BINTI HARUN MOHAMMAD HALMI B MISWAN KAMARULZAMAN B MOHD MAHAYADIN MOHD ASRI B ISMAIL HAZEDA BT MOHD RADZALI 690318075990 770607087853 810924145029 710830085477 800224086436 TINGKATAN / KELAS 5A 5S 4A.

5SC2.4SC1 4SC2 KIMIA BIDANG KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 NAMA & NO KP MOHAMMAD HALMI B MISWAN 770607087853 TINGKATAN / KELAS PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 NAMA & NO KP MOHAMMAD HALMI B MISWAN 770607087853 TINGKATAN / KELAS 5SC1.5SC2 4SC1 . 4SC2 BIDANG SAINS MATA PELAJARAN BIOLOGI KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 NAMA & NO KP NOORLIZA BT MOHD NOH 820710015172 TINGKATAN / KELAS PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 2 NAMA & NO KP HJH SITI MARIAM BT JONED NOORLIZA BT MOHD NOH 591216055180 820710015172 TINGKATAN / KELAS 5SC1 4SC1 SMK Felda Besout. Sungkai 23 .Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BIDANG SAINS MATA PELAJARAN 2011 FIZIK KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 NAMA & NO KP KAMARULZAMAN B MOHD MAHAYADIN 810924145029 TINGKATAN / KELAS PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 2 NAMA & NO KP KAMARULZAMAN B MOHD MAHAYADIN HABIBAH BT YUSOF SAINS 810924145029 841228085810 MATA PELAJARAN TINGKATAN / KELAS 5SC1.

2C. 1K 3D. 2AN. 1AN 3AN 2A. 2K. 2D. 2D. 2K.Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 2011 BIDANG TEKNIK & VOKASIONAL MATA PELAJARAN KH – KT KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 NAMA & NO KP MOHD AFZAM BIN MAT HUSIN 710101-03-8793 TINGKATAN / KELAS PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 2 3 NAMA & NO KP MOHD AFZAM BIN MAT HUSIN AHMAD SAZILI BIN AYIT NOR AZUAN BIN HASSIM 710101-03-8793 720808086261 811012085191 TINGKATAN / KELAS 3AN. 1K KH – ERT BIDANG TEKNIK & VOKASIONAL MATA PELAJARAN KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 NAMA & NO KP AMINAH LIZA BINTI ARUM SHAH 681202085636 TINGKATAN / KELAS PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 2 3 NAMA & NO KP AMINAH LIZA BINTI ARUM SHAH NORHAYATTI BINTI AHMAD AHMAD SAZILI BIN AYIT TEKNIK & VOKASIONAL 681202085636 750307085882 720808086261 MATA PELAJARAN TINGKATAN / KELAS 2A. Sungkai 24 . 1A. 1C. 3K. 3D. 1A. 3C KH – PERT BIDANG KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL NAMA & NO KP TINGKATAN / KELAS SMK Felda Besout. 2C. 1D. 3C. 3K 3A. 1C. 1D. 3A.

Sungkai 25 . 3C. 5D. 1A. 1C. 4D REKA CIPTA BIDANG KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 MOHD ILYAS BIN IMAM NAMA & NO KP 831029-06-5471 TINGKATAN / KELAS PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 2 MOHD ILYAS BIN IMAM ZULAZRI BIN MD ZAIN TEKNIK & VOKASIONAL NAMA & NO KP 831029-06-5471 830810085871 MATA PELAJARAN TINGKATAN / KELAS 5A. 4C. 44A. 2C. 2K. 2D. 1K 3A. 1D.Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 1 MOHD FARIDI YUSLI BIN YAHYA 661017-08-5193 2011 PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 2 NAMA & NO KP YUSMAHNIZAM BIN YUSOF MOHD FARIDI YUSLI BIN YAHYA TEKNIK & VOKASIONAL 661017-08-5193 MATA PELAJARAN TINGKATAN / KELAS 2A. 3D. 3K ERT (SPM) BIDANG KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 NAMA & NO KP NOR AINI BINTI SAMANURI 710221085690 TINGKATAN / KELAS PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 NAMA & NO KP NOR AINI BINTI SAMANURI TEKNIK & VOKASIONAL 710221085690 MATA PELAJARAN TINGKATAN / KELAS 5C. 5D. 4D 5A SAINS PERTANIAN BIDANG KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL NAMA & NO KP TINGKATAN / KELAS SMK Felda Besout.

4SC2. 4SC1. 4A. 4C ICT BIDANG TEKNIK & VOKASIONAL MATA PELAJARAN KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 ISMAIL BIN YAHAYA NAMA & NO KP 670702086703 TINGKATAN / KELAS PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 2 ISMAIL BIN YAHAYA MAHATHIR BIN ABD RAHMAN TEKNIK & VOKASIONAL NAMA & NO KP 670702086703 800415085823 MATA PELAJARAN TINGKATAN / KELAS 5SC1. Sungkai 26 . 5SC2. 4SC2 SEJARAH BIDANG KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN SMK Felda Besout. 4A 4SC1. 5C. 5SC2. 4SC2 LK BIDANG KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 ZULAZRI BIN MD ZAIN NAMA & NO KP 830810085871 TINGKATAN / KELAS PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 ZULAZRI BIN MD ZAIN KEMANUSIAAN NAMA & NO KP 830810085871 MATA PELAJARAN TINGKATAN / KELAS 5SC1.Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 1 MOHD FARIDI YUSLI BIN YAHYA 661017-08-5193 2011 PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 NAMA & NO KP MOHD FARIDI YUSLI BIN YAHYA 661017-08-5193 TINGKATAN / KELAS 5SC2.

Sungkai 27 .Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BIL 1 NAMA & NO KP RIZANA BINTI MOHD RAFIAI 760502085238 2011 TINGKATAN / KELAS PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 2 3 NAMA & NO KP RIZANA BINTI MOHD RAFIAI NORHAYATI BT MD SAAD HJ. 3C 3D SMK Felda Besout. IDRIS BIN JOHARI KEMANUSIAAN 760502085238 760418085286 608410430085 MATA PELAJARAN TINGKATAN / KELAS 3D. 3C 3K 3AN . 3A GEOGRAFI BIDANG KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 NAMA & NO KP FAZILAH BINTI AWANG KECHIK 740203085942 TINGKATAN / KELAS PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 2 NAMA & NO KP FAZILAH BINTI AWANG KECHIK NOR HAYATI BT HJ MAT SAAD KEMANUSIAAN 740203085942 760418-08-5286 MATA PELAJARAN TINGKATAN / KELAS 3A. 3C BIDANG P. 3K 3AN. ISLAM (PMR) KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 NAMA & NO KP TENGKU ZAHID BIN RAJA MUSTAFA 730260035615 TINGKATAN / KELAS PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 2 3 NAMA & NO KP TENGKU ZAHID BIN RAJA MUSTAFA SOBRI BIN ABD RAHMAN MUNIRAH BINTI BAHARI 730260035615 660306025061 841018085062 TINGKATAN / KELAS 3AN 3K. 3D.

Sungkai 28 . 5K PSV (SPM) BIDANG KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 ROSANIZAM BIN ELIAS NAMA & NO KP 720124086017 TINGKATAN / KELAS PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 2 ROSANIZAM BIN ELIAS FARHANA HAZWANEE NORA BT ABDULLAH BAHASA NAMA & NO KP 720124086017 700722135617 TINGKATAN / KELAS 5D. ISLAM (SPM) KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 SOBRI BIN ABD RAHMAN NAMA & NO KP 660306025061 TINGKATAN / KELAS PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 2 3 NAMA & NO KP SOBRI BIN ABD RAHMAN TENGKU ZAHID BIN RAJA MUSTAFA NIK ABD HADI BIN RAJA ABDULLAH KEMANUSIAAN 660306025061 730260035615 690811085305 MATA PELAJARAN TINGKATAN / KELAS 5A. 5S 5SC2. 5D.Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 4 ARIF RASIDIN BIN AWANG 690105036415 2011 3A BIDANG KEMANUSIAAN MATA PELAJARAN P. 5S 5C BIDANG MATA PELAJARAN B MELAYU (PLBS) KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 NAMA & NO KP SHARIFAH BINTI ADNAN 671015085260 TINGKATAN / KELAS SMK Felda Besout. 5C 5SC1. 5K.

3K 4S. 5C. 4S 4A 4S 4D B INGGERIS (PLBS) BIDANG KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN SMK Felda Besout. 4C 5D 5SC1. 2AN TINGKATAN / KELAS 3A. 3C 3C. 1AN 2C. 1A. PPT BAHASA 671231085732 681101086162 730113035782 680726086176 640206085739 760502085238 740203085942 680901085331 MATA PELAJARAN TINGKATAN / KELAS 5K. 2A 2K 1K. 4K. 3D. 1C 2K. 5S 5SC2. 4SC2. 2D BIDANG B MELAYU (ULBS) KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 NAMA & NO KP MAHANI BINTI MOKHTAR 671231085732 TINGKATAN / KELAS PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 NAMA & NO KP MAHANI BINTI MOKHTAR NOR AINI BINTI KAMARUDIN NOR AFIZAH BINTI MUHAMED MAZIDAH BT ABD MAJID MOHD HASHIM BIN OSMAN RIZANA BINTI MOHD RAFIAI FAZILAH BINTI AWANG KECHIK MAHHADEE BIN RAMLEE. 5A 4SC1. Sungkai 29 .Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 BIL 2 3 4 5 6 7 8 NAMA & NO KP SHARIFAH BINTI ADNAN NAMA & NO KP SITI SALIMAH BINTI ROMELI FAZILAH BINTI AWANG KECHIK KHAIRUL RIJAL BIN DZOHRI SHAHRUL HILMI BIN AYOB ABDUL RAHIM BIN GHAZALI MOHD REDZUAN BIN WAHAB MOHD KASSIM BIN HARUN BAHASA 661220025292 740203085942 721129105875 721126025597 661002025219 830902085465 640113106027 MATA PELAJARAN 671015085260 2011 TINGKATAN / KELAS 3AN. 5K. 1D.

4C 5D. 1C. 4SC1.Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BIL 1 NORIZAN BINTI ADNAN NAMA & NO KP 730205085736 2011 TINGKATAN / KELAS PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 2 3 4 5 6 NAMA & NO KP NORIZAN BINTI ADNAN RAMLI BIN MAT DESA RIZLAN BIN EMBRAN EZAZUL BAHRIN BIN ESA OTHMAN BIN JAAFAR ROSILAWATI BINTI MOHD RASLI BAHASA 730205085736 630121025391 730702086369 760128145009 700108086027 861105387371 MATA PELAJARAN TINGKATAN / KELAS 3D 3C. 5SC2. 5C. 4K 5A. 5S 5S. 2C. 3K 3A 3AN 2A. 4A. 4D. Sungkai 30 . 2K 1A. 5SC1. 2D. 1D. 4K B ARAB BIDANG KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 HALIMI BIN KASDI NAMA & NO KP 690208015721 TINGKATAN / KELAS PENTAKSIR MATA PELAJARAN SMK Felda Besout. 1K B INGGERIS (ULBS) BIDANG KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 NAMA & NO KP NUR HAFIDAH BINTI ABDUL MUES 841010145294 TINGKATAN / KELAS PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 2 3 4 NAMA & NO KP NUR HAFIDAH BINTI ABDUL MUES RAMLI BIN MAT DESA EZAZUL BAHRIN BIN ESA NORIZAN BINTI ADNAN BAHASA 841010145294 630121025391 760128145009 730205085736 MATA PELAJARAN TINGKATAN / KELAS 5K.

1 Surat Pekeliling Pelaksanaan PBS 2.4 Pembentukan Jawatankuasa PBS Sekolah 2.10 Jadual Kerja Pelaksaaan PBS diedar kepada pentaksir dan di tampal PENGURUSAN FAIL MATA PELAJARAN PBS BIL PERKARA 3. Sungkai 31 .8 Senarai Ketua Pentaksir & Pentaksir 2.9 Jadual Kerja Pelaksanaan PBS 2.Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BIL 1 HALIMI BIN KASDI NAMA & NO KP 690208015721 2011 TINGKATAN / KELAS 3AN.2 Surat Pemberitahuan PBS Kepada Ibu Bapa 2.2 Ketua Pentaksir memberi taklimat 3.1 Surat Perlantikan Pentaksir 3.1 Buku Panduan / Manual PBS (LPM) 1.5 Pembentukan jawatankuasa Pemantau PBS 2.3 Setiap calon mempunyai fail PBS (jika perlu) PELAKSANAAN PBS BIL PERKARA 4. 1 2 3 CATATAN SMK Felda Besout.6 Pembentukan Jawatankuasa Kes Khas 2. 1 2 3 CATATAN 3. 2AN.1 PBS dilaksanakan semasa proses P&P (BRM) atau aktivitti kokurikulum 1 2 3 CATATAN 2.3 Surat Pemberitahuan PBS Kepada Pelajar 2. 1 2 3 CATATAN 4. PENGURUSAN DOKUMEN PBS BIL PERKARA 1. 1AN LAMPIRAN I Borang PBS / LP1 PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH Nama Sekolah: Mata Pelajaran: Nama Pemantau: Jawatan: 1.2 Sukatan Pelajaran & Huraian Sukatan Pelajaran PENGURUSAN FAIL INDUK BIL PERKARA 2.7 Minit Mesyuarat PBS 2.

........2 4.....2 Evidens pentaksiran disimpan di tempat selamat Tandatangan Pemantau ...... ( Nota ) 1 2 3 CATATAN 1 – Tiada maklumat 2 – Kurang lengkap / Tidak mencukupi 3 – Lengkap / Mencukupi SMK Felda Besout..........Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 4.......3 Penyediaan Borang Skor Individu (BSI) dan Borang Markah Induk (BMI) Hasil Kerja / evidens pelajar 2011 5.......1 Pengetua / PK melaksana pemantauan 5. Sungkai 32 ........ PEMANTAUAN PBS BIL PERKARA 5.

0 6.0 7. Sungkai 33 .Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 2011 SENARAI SEMAK PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) NAMA SEKOLAH : Bil 1.0 4.0 Perkara Jadual Kerja Pentaksiran Disediakan Diedarkan Dipamerkan Dipatuhi Prosedur Kerja Pentaksiran Disediakan Diedarkan Dipatuhi Pelantikan Pentaksir mengikut kriteria Jawatankuasa Penyelaras Pentaksir Sekolah Ditubuhkan Bermesyuarat Minit mesyuarat disediakan Penyelarasan dibuat Carta organisasi Pemantau Sekolah Carta organisasi Pentaksir Sekolah Taklimat kepada calon Makluman kepada ibu bapa / penjaga Pengendalian Pentaksiran Semasa P&P Di luar waktu P&P Borang Profil Individu (Borang Skor Individu) Dilengkapkan Difailkan Disimpan dengan selamat Tiada .0 SMK Felda Besout.0 5.0 8. 0 Ada : 1 0 1 LAMPIRAN J Borang PBS / LP2 Catatan 2.0 3.

.........0 Bahan Bukti (Dokumen / Evidens) Fail pentaksir Pita audio/video/CD (jika ada) Surat pekeliling Buku Panduan PBS Hasil kerja pelajar Buku Rekod Mengajar JUMLAH SKOR Terdapat Kes-Kes Khas 2011 Nota: a... SMK Felda Besout.... b.........................................Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 9..... Pemantau Luar perlu lengkapkan Lampiran A – Senarai Semak PBS sekali sahaja (untuk semua Mata Pelajaran) bagi setiap sekolah yang dipantau............... Sekolah perlu lengkapkan Lampiran A – Senarai Semak PBS.. Tandatangan : .. Tarikh : ....................0 Borang Markah Induk Dilengkapkan Difailkan Disimpan dengan selamat 10..... NAMA PEMANTAU : . Sungkai 34 ..........

8.4 : digunakan pada setiap tahun kecuali hal-hal dipinda Dokumen Bil.11.6. 1.2.10.9.Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 2011 LAMPIRAN K Borang PBS/LP3 PENYEDIAAN DOKUMEN / EVIDENS PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) JENIS-JENIS FAIL DAN ISI KANDUNGAN (Pihak sekolah diminta menyediakan fail-fail dan isi kandungannya yang disenarai di bawah) Ada (/) Tiada (X) A BUKU-BUKU PANDUAN PBS / MANUAL-MANUAL PBS Rujuk Senarai / Lampiran Buku Panduan PBS/Manual PBS FAIL UTAMA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Mengandungi dokumen-dokumen seperti di bawah dan hendaklah disimpan di dalam fail berkulit keras.13: disediakan bagi tahun semasa sahaja Dokumen Pekeliling PBS Senarai/Lampiran Mata Pelajaran Komponen PBS Senarai/lampiran Buku Panduan PBS/Manual PBS Instrumen/Borang Pemantauan PBS Surat Pemberitahuan pelaksanaan PBS di sekolah Carta Organisasi JK PBS peringkat sekolah Carta Organisasi JK Pemantau Dalaman sekolah Carta Organisasi JK Kes Khas PBS sekolah Minit mesyuarat JK PBS peringkat sekolah Jadual Pelaksanaan PBS/Pelan Tindakan PBS di sekolah Surat makluman kepada pelajar mengenai pelaksanaan PBS di sekolah Surat makluman kepada ibu bapa / penjaga mengenai pelaksanaan PBS Senarai semak PBS – Lampiran A B Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 C FAIL UTAMA disediakan bagi SETIAP MATA PELAJARAN Mengandungi dokumen-dokumen seperti di bawah dan hendaklah disimpan di dalam fail berkulit nipis/keras SMK Felda Besout. Dokumen Bil.3.12.7. 5. Sungkai 35 .

2 DAN 3 Fail ini disediakan bagi setiap pelajar Digunakan ketika pelajar berada di Tingkatan 1 hingga tingkatan 3 Mata Pelajaran terlibat: Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Mata Pelajaran KHB – 76 KHB -77 KHB – 78 KHB – 79 PAFA PEKA SAINS PLBS – BAHASA MELAYU PLBS – BAHASA INGGERIS FAIL PELAJAR TINGKATAN 3 SAHAJA Fail ini disediakan bagi setiap pelajar Digunakan ketika pelajar berada di Tingkatan 3 sahaja. Mata Pelajaran terlibat: Bil 1 2 3 4 Mata Pelajaran UJIAN TILAWAH & HAFAZAN DAN ADAB & AKHLAK GEOGRAFI SEJARAH Lain-lain mata pelajaran berkenaan SMK Felda Besout. Dokumen Borang Markah Individu Hasil Kerja Pelajar Folio Pelajar (jika ada) JENIS-JENIS FAIL PELAJAR BAGI SETIAP MATA PELAJARAN Bil 1 2 3 E FAIL PELAJAR TINGKATAN 1.Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 2011 Bil 1 2 3 D Dokumen Surat-surat pelantikan sebagai pentaksir sekolah bagi mata pelajaran Borang markah Induk bagi mata pelajaran berkenaan Lain-lain dokumen berkaitan. jika ada FAIL PELAJAR – disediakan BAGI SETIAP PELAJAR BAGI SETIAP MATA PELAJARAN Perkara (D) dan (E) adalah berkaitan. Setiap pelajar mesti mempunyai SATU FAIL bagi setiap mata pelajaran Mengandungi dokumen-dokumen seperti berikut dan disimpan dalam fail berkulit nipis/ keras. Sungkai 36 .

Mata Pelajaran terlibat: Bil 1 2 Mata Pelajaran PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV) Lain-lain mata pelajaran berkenaan SMK Felda Besout. Sungkai 37 .Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 2011 FAIL PELAJAR TINGKATAN 4 & 5 Fail ini disediakan bagi setiap pelajar Digunakan ketika pelajar berada di Tingkatan 4 dan 5. Mata Pelajaran terlibat: Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Mata Pelajaran PAFA ULBS – BAHASA MELAYU ULBS – BAHASA INGGERIS PEKA KIMIA PEKA BIOLOGI PEKA FIZIK PEKA SAINS MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV) PEKA SAINS TAMBAHAN REKA CIPTA LUKISAN KEJURUTERAAN Lain-lain mata pelajaran berkenaan FAIL PELAJAR TINGKATAN 5 SAHAJA Fail ini disediakan bagi setiap pelajar Digunakan ketika pelajar berada di Tingkatan 5 sahaja.

Kelemahan 3. Tindakan SMK Felda Besout.Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 2011 LAMPIRAN L Borang PBS/LP4 SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN. Kekuatan 2. Telefon Nama Pemantau Objektif Pemantauan: 1 Memastikan pelaksanaan program PBS berjalan lancar Memastikan mendapatkan maklumat pelaksanaan program PBS dan menyampaiikan laporan 2 kepada urus setia di JPN DAPATAN PEMANTAUAN Komen dan Cadangan Aspek yang perlu diberi fokus dalam melaporkan dapatan: (Rujuk kepada Instrumen pemantauan) 1. Sungkai 38 . JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK LAPORAN PEMANTAUAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DAPATAN PEMANTAUAN PELAKSAAAN PBS (Laporan ini dikemukakan kepada sekolah dan JPN/PPD Kod Sekolah Tarikh Tempat Berkhidmat Nama Sekolah No.

... Sungkai 39 ......................Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 2011 4..... Cadangan Tandatangan Pemantau Luar / Dalaman .......................................... Tandatangan Pengetua ................................... LAMPIRAN M Borang Kehadiran Lawatan Pemantau PBS ke Sekolah/PBS/3 JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK (SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN) BORANG KEHADIRAN LAWATAN PEMANTAU PBS KE SEKOLAH DAERAH BATANG PADANG BIL SEKOLAH YANG DIPANTAU TANDATANGAAN PENGETUA CATATAN / TARIKH SMK Felda Besout.........................................

Sungkai 40 .Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 2011 SMK Felda Besout.

Sungkai 41 .Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 2011 LAMPIRAN N Lampiran PBS/1 SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK LAPORAN PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH TAHUN 2011 PEPERIKSAAN : DAERAH : BATANG PADANG MATA PELAJARAN : NAMA SEKOLAH PENGURUSAN DOKUMEN PBS PENGURUSAN FAIL INDUK PENGURUSAN FAIL MATA PELAJARAN PELAKSANAA N PBS PEMANTAUAN PBS SKOR MARKAH BIL ULASAN PELAKSANAAN PBS Skor Markah 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 Ulasan Tidak Memuaskan Kurang Memuaskan Sederhana Baik Sangat Baik / Cemerlang SMK Felda Besout.

........................... MASA: .......... Sungkai 42 .........Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 2011 JADUAL LAWATAN PEMANTAUAN & PENYELARASAN SKOR PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PEPERIKSAAN PMR / SPM MATA PELAJARAN: ............................ SEKOLAH YANG DIPANTAU 1 2 3 4 SMK Felda Besout. MASA: ...... SEKOLAH YANG DIPANTAU LAMPIRAN O Lampiran PBS/2 BIL NAMA PEMANTAU SEKOLAH TARIKH: ..... TARIKH: .............................................

Sungkai 43 .Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 2011 LAMPIRAN P Pekeliling PBS SPM SMK Felda Besout.

Sungkai 44 .Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 2011 LAMPIRAN Q Pekeliling PBS PMR SMK Felda Besout.

Sungkai 45 .Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 2011 SMK Felda Besout.