Anda di halaman 1dari 2

BAB 9: KESAN PENEROKAAN SUMBER

1. Penerokaan sumber boleh menyebabkan pandang darat di sesuatu kawasan berubah. Penerokaan
............................ mengakibatkan timbunan pasir, lubang-lubang yang dalam, dan kolam terbiar. Penebangan
hutan menyebabkan tanih ............................. dan ............................ Pembinaan empangan empangan pula
membantu .......................... yang luas.
2. Penerokaan sumber mineral secara berterusan menyebabkan sumber akan ........................... Penerokaan
sumber hutan menyebabkan spesis flora dan fauna diancam ...........................
3. Penerokaan hutan menyebabkan suhu semakin meningkat kerana kandungan .......................... di dalam udara
semakin berkurangan, manakala kandungan ........................ meningkat. Kekurangan hutan menyebabkan
proses ................................ berkurangan lalu mengakibatkan udara menjadi ...................... dan kering.
4. .......................... berlaku akibat penerokaan sumber hutan terutamanya di kawasan tanah tinggi dan cerun.
Penerokaan hutan menyebabkan ..................................... tanih terdedah kepada agen hakisan seperti air
mengalir dan angin. Keadaan tersebut menyebabkan ...............................menjadi longgar dan cerun bukit
menjadi tidak stabil.
5. Kegiatan pembalakan di bahagian hulu sungai menyebabkan kawasan berkenaan ......................... litupan
tumbuh-tumbuhan.Apabila hujan lebat turun, ............................. akan membawa tanih yang terhakis ke sungai
dan menyebabkan mendapan di ............................. bertambah. Keadaan ini mengakibatkan sungai menjadi
....................... dan banjir mudah berlaku terutama di kawasan yang berhampiran dengan sungai.
6. Pencemaran ...................... berlaku akibat pembakaran hutan, pertanian pindah dan perlombongan kuari
kerana udara menjadi berhabuk dan berdebu. Pencemaran air berlaku akibat air larian membawa
........................ yang terhakis ke dalam sungai. Perlombongan sumber mineral juga .............................. air
sungai kerana sungai dipenuhi sisa buangan dan kelodak.

semak samun meningkat berasid beraid air landskap ekosistem


hidupan akuatik jerebu hutan udara tercemar kelodak tasik buatan
manusia hutan pencemaran udara, wap air

1. Aktiviti penebangan pokok menyebabkan berlakunya .................... tanih kerana struktur tanah menjadi
longgar dan tidak stabil.
2. Terdapat pembalak yang membakar hutan sehingga menyebabkan berlakunya masalah ..........................
3. Proses sejat peluhan oleh pokok berkurangan akibat penebangan hutan yang menyebabkan .......................
menjadi kering kerana ..................... dalam udara semakin kurang. Kesannya menyebabkan suhu ..................
4. Penerokaan petroleum di tengah lautan menyebabkan air laut ......................................
5. Aktiviti memeproses petroleum dan gas asli akan membebaskan gas dan asap yang menyebabkan .................
6. Tumpahan minyak menjejasksn ..................... dipinggir laut dan mengakibatkan kepupusan ............................
7. Perlombongan bijih timah menyebabkan berlakunya perubahan ........................ seperti keadaan tanih yang
tandus, ditumbuhi ............................... dan terbentuknya kolam.
8. Aktiviti perlombongan bijih timah memyebabkan pepejal dan ....................... terbentuk di muara sungai. Air
dari lombong yang........................... mencemarkan sungai dan menjejaskan ekosistem.
9.Penerokaan sumber air mengakibatkan berlakunya perubahan pandang darat. Pembinaan ............................
menyebabkan kawasan .................................. ditenggelami air. Pandang darat baru wujud, iaitu ......................
yang besar

1
Pembakaran sisa balak membebaskan
…………………… lalu mengakibatkan
udara berjerebu dan ……………………..

Air larian akan membawa tanah yang


terhakis ke dalam sungai.
……………… sungai menjadi cetek
dan mudah berlaku …………………

Perhutanan …………… spesies


flora dan fauna serta mendedahkan
permukaan tanah kepada hakisan

Pembinaan empangan kuasa


Perlombongan petroleum dan gas asli
hidroelektrik ……………….. hutan
menyebabkan …………… …….
dan mewujudkan ……………….
udara dan air.Simpanan sumber
Buatan yang luas
petroleum dan gas asli semakin
………………………..

Pengasingan ……………………… daripada tanah dengan menggunakan air mencemarkan


sungai. Kolam-kolam yang dalam terbiar di …………….… lombong