Anda di halaman 1dari 4

EDU 3107

TERAPI BERMAIN
AHLI KUMPULAN :Olga Mathew
Noor Khairuliza Binti Mat
Salwa Erma Kamalia Binti Ramli
Norkiah Binti Naning
Pengenalan
Main

• merupakan aktiviti yang


utama dalam perkembangan
kanak-kanak dari aspek fizikal,
intelek, sosial dan emosi.
o nse p M a i n
K
• Main merupakan aktiviti yang
bermotivasi intrinsik dan dilaksanakan
semata-mata untuk kepuasan.

• Main hendaklah dipilih secara bebas


mengikut
kehendak peserta
TERAPI Bermain
er in g d i • Mis
• S alnya t
erapis
gunakan bermai
memer n dengan
g a i a l a t hatikan
seba bermai
i a g n o s i s . n deng klien
untuk d mainan an objek
• Menurut pandangan menent untuk
psikodinamik,kanak- ukan p
ganggu unca
kanak yang melibatkan n ca r aan ting
Den g a lak kah
diri dalam main untuk • a n , unya.
menangani kebimbangan
iki
dem
dan halangan dalaman. te r a pi h
in b ol e
b e rm a
n a k a n
digu
b a g a i
se m e
a n i s