Anda di halaman 1dari 3

PENDAHULUAN

Assalamualiakum Warahmatullahhiwabarakatuh, setinggi-tinggi


kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat saya
menyiapkan Kerja Kursus ini dengan sempurna. Walaupun terdapat
perkara yang tidak dapat dielakkan namun ia tidaklan menjadi suatu
masalah yang besar dalam menyiapkan tugasan ini.

Namun begitu kami tetap berusaha mencari dari pelbagai


sumber dan hasilnya tugasan ini dapat disiapkan atas usaha keras dan
juga bantuan daripada rakan-rakan sekumpulan dalam
menyiapkannya. Disini saya ingin mengucapkankan ribuan terima
kasih kepada Encik Zaki kerana telah banyak membantu dalam
memberi panduan dan tunjuk ajar tentang pelaksanaannya.

Saya amat berbangga kerana dapat menyelesaikan tugasan ini


tepat pada waktunya,akhir sekali saya ingin mengucapkan jutaan
terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung atau tidak
langsung dalam menyiapkan tugasan ini tidak lupa juga kepada
pasukan kakitangan pusat sumber IPDA kerana membantu kami
mencari buku yang kami perlukan.

Sekian, terima kasih.


SEKAPUR SIREH

Assalamualiakum Warahmatullahhiwabarakatuh,
setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan
limpah kurnianya dapat saya menyiapkan Kerja Kursus
Berportfolio ini dengan sempurna. Walaupun berlaku
beberapa kesulitan dalam tugasan ini seperti mendapatkan
maklumat.Sebenarnya cabaran seperti itu telah
membuatkan saya lebih bersemangat. Ribuan terima kasih
saya ucapkan kepada pansyarah pembimbing saya iaitu En
jamaludin pansyarah Ilmu Pendidikan yang begitu banyak
memberikan tunjuk ajar kepada saya. Begitu juga dengan
bimbingan yang diberikan oleh rakan-rakan bagi
menyiapkan portfolio ini.
Selain itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih
kepada mereka yang terlibat secara langsung atau tidak
dalam melaksanakan tugasan ini.Tanpa bantuan serta tunjuk
ajar belum tentu kerja ini dapat disiapkan dengan jayanya.
Akhir kata saya amat berbangga kerana dapat memenuhi
tuntutan sebagai seorang pelatih disamping dapat menjana
ilmu dan pemikiran saya dalam menghadapi hari-hari yang
mendatang.