Anda di halaman 1dari 6

PELAN STRATEGIK (2011-2015)

Bidang Kokurikulum
Olahraga

Isu Masalah Matlamat Strategik Indikator


Pencapaian
Kekuranga - Tahap - Meningkatkan - Peningkatkan - Melalui
n atlet penguasaan tahap kualiti kejayaan
sekolah teori dan penguasaan pengajaran murid
kemahiran asas teori dan guru
permainan kemahiran asas
kurang permainan - Meningkatkan
memuaskan. kemahiran
- Meningkatkan murid untuk
- Kuantiti murid kuantiti murid menjadi atlet
yang berjaya yang berjaya yang berjaya
mewakili mewakili
sekolah dalam sekolah dalam - Mencari
sukan ke sukan bakat-bakat
peringkat meningkat untuk
daerah tidak
melahirkan
memberangsan
atlet sekolah
gkan
PELAN TAKTIKAL (2011-2015)
Bidang Kokurikulum
Olahraga

Bil Program Objektif Tanggungjawa Tempoh Kos/sumber TOV ETR Indicator


b pencapaian
1 Kursus Asas
Kejurulatihan – Mendedahkan
dan teknik kejurulatihan
kepada guru-guru Semua guru 1 Hari RM 50 - Kejayaan
Kepegawaian
dalam sukan olahraga. hanya dapat
Dalam Sukan
– Memberi dilihat
Olahraga melalui
pendedahan kepada
guru tentang tugas- kejayaan
tugas kepegawaian. murid

2 Program -Memberi pendedahan Semua guru Sepanjang - - - Kejayaan


Peningkatan awal kepada murid- PJK tahun hanya dapat
Kemahiran murid tentang dilihat
Dalam Sukan kemahiran asas dan melalui
Olahraga. teknik -teknik dalam kejayaan
beberapa acara murid
olahraga.
Pelan Operasi ( 2011-2015)
Bidang Kokurikulum
Olahraga

1. Program : Kursus Asas Kejurulatihan dan Kepegawaian Dalam Sukan Olahraga

2. Matlamat : 2.1 – Mendedahkan teknik kejurulatihan kepada guru-guru dalam sukan olahraga.
2.2 – Memberi pendedahan kepada guru tentang tugas-tugas kepegawaian.

3. Aktiviti : 3.1 – Kursus Khas kepada semua guru.

4. Objektif : 4.1 – Melahirkan guru-guru yang berkebolehan


4.2 – Meningkatkan keberkesanan aktiviti kokurikulum yang diadakan terhadap murid.

5. Jangka masa : 1 hari

6. Sasaran : 6.1 – Semua guru

7. Kos : RM 50.00

8. Sumber : Unit Ko Kurikulum


Kewangan

9. Sumber : 9.1 – Guru penasihat Olahraga


Tenaga 9.2 – Guru – guru PJK

10. Strategi : 10.1 – Mesyuarat pertama,penetapan tarikh dan lantikan jawatankuasa


Pelaksanaan 10.2 – Maklum balas dan jemputan tenaga pengajar
10.3 – Surat-menyurat dan bahan kursus
10.4 – Pendaftaran dan kursus

11. Kawalan : 11.1 – Penolong Kanan Ko Kurikulum


11.2 – Guru Penasihat Olahraga

12. Penilaian : 12.1 – Petunjuk prestasi

12.1.1 – Kehadiran dan penyertaan

12.2 – Cara mengukur prestasi

12.2.1 – Ujian Amali dalam Sukan Tahunan Sekolah


1. Program : Program Peningkatan Kemahiran Dalam Sukan Olahraga.

2. Matlamat : Memberi pendedahan awal kepada murid-murid tentang kemahiran asas dan teknik
-teknik dalam beberapa acara olahraga.

3. Aktiviti : Latihan kemahiran asas dan teknik sukan olahraga.

4. Objektif : 4.1 – Mencungkil bakat – bakat baru.


4.2 – Memilih pasukan sekolah.
4.3 – Memberi pendedahan kepada murid tentang teknik-teknik dalam semua acara.

5. Jangka masa : Sepanjang tahun

6. Sasaran : Murid tahun 4, 5 dan 6.

7. Kos : Tiada

8. Sumber :
Kewangan

9. Sumber : 9.1 – Guru penasihat olahraga


Tenaga 9.2 – Guru – guru PJK

10. Strategi : 10.1 – Mesyuarat guru – guru penasihat.


Pelaksanaan 10.2 – Perjumpaan dengan semua ahli.
10.3 – Penetapan tarikh latihan dan aktiviti sepanjang tahun
10.4 – Latihan kemahiran dan teknik – teknik asas permainan.
10.5 – Pemilihan wakil sekolah.
10.6 – Pertandingan peringkat dalaman.

11. Kawalan : 11.1 – Guru Besar


11.2 – Guru Penolong Kanan Ko Kurikulum
11.3 – Guru – guru penasihat permainan.

12. Penilaian : 12.1 – Petunjuk prestasi


12.1.1 – Latihan dan ujian

12.2 – Cara mengukur prestasi


12.2.1 – Ujian amali dan bertulis
ANALISIS SWOT

KEKUATAN (S) KELEMAHAN(W)

1. Kekurangan guru opsyen PJPK


1. Guru mengajar PJPK yang ada. 2. Kekurangan peralatan.
2. Peralatan asas olahraga yang ada 3. Kekangan masa latihan.
3. Murid minat dengan PJPK 1.
4. Program UKFM untuk murid.

PELUANG (O) ANCAMAN(T)

1. Kerjasama PIBG 1. Kekangan masa


2. Sokongan daripada syarikat swasta 2. Ibu bapa kurang memberikan galakan
untuk menaja kepada anak untuk bergiat aktif
3. Sokongan daripada ibubapa
1. PJ
SEKOLAH KEBANGSAAN NUSANTARA

Jalan Ulu Choh, Gelang Patah

( UNIT KOKURIKULUM SEKOLAH)

OLAHRAGA
( PELAN STRATEGIK, TAKTIKAL DAN OPERASI)

STRUKTUR JAWATANKUASA
2011

PENGERUSI : Pn Hajjah Latiffah Binti Sulaiman

NAIB PENGERUSI : En Tuahfik Bin Ithnin

KETUA JURULATIH : Pn Siti Noor Binti Ibrahi

AJK :En Harmizi Bin Zainuddin

Anda mungkin juga menyukai