Globalisasi, AFTA Dan Implikasi Terhadap Pembangunan Negara Keseluruhan

Bahagian Kerjasama Ekonomi ASEAN Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri
Malaysia

.internationalisation pengeluaran dan pengedaran .aliran bebas faktor-faktor pengeluaran.GLOBALISASI Definisi ‡ Globalisasi merupakan satu proses: .pasaran tanpa batasan . sumber manusia dan teknologi 2 . modal.evolving dan berterusan.menuju ke arah satu pasaran seragam. ‡ Manifestasi globalisasi: .

Faktor-faktor yang meransang globalisasi ‡ Perkembangan/perubahan dalam teknologi: ² ICT ‡ Perubahan dalam teknologi pengeluaran: ² mass production ² transferable technology ‡ Suasana pasaran yang liberal: ² sekatan pada paras yang minimum ² liberalisasi dan komitmen di bawah WTO 3 .

.Perjanjian-perjanjian Kawasan Perdagangan Bebas Duahala. ‡ Proses liberalisasi undang-undang dan peraturan domestic 4 .² Perjanjian-perjanjian serantau seperti EU. seperti Singapore-New Zealand FTA. NAFTA dan ASEAN.

Faktor-faktor yang menyekat proses globalisasi ‡ Sekatan-sekatan tarif/ bukan tarif ‡ Undang-undang dan peraturan yang menghalang kemasukan dalam pasaran domestik. 5 .

kewangan. Menimbulkan kuasa monopoli/oligopoli 6 ‡ ‡ .Kesan-kesan Negatif globalisasi ‡ Keupayaan untuk bersaing dari negara-negara yang sedang membangun: ² tahap teknologi ² kos yang kompetitif dari pengeluar di kalangan negara-negara maju (economies of scale) Globalisasi telah mendorong mergers and acquisition oleh MNCs: ² bidang automotif. industri pengeluaran ubat-ubatan.

‡ Dalam sektor kewangan. 7 . globalisasi memberikan implikasi negatif: - telah spekulasi matawang krisis ekonomi dan kewangan industri belum matang produk-produk baru yang tidak difahami oleh negaranegara membangun.

‡ Malaysia telah memperolehi keuntungan dari proses liberalisasi perdagangan dunia: ² Pertumbuhan ekonomi Malaysia pertumbuhan eksport negara.IMPAK/KESAN LIBERALISASI DAN GLOBALISASI KEPADA MALAYSIA Liberalisasi Perdagangan ‡ Pengalaman Malaysia adalah positif. disebabkan oleh dasar ekonomi terbuka Malaysia. adalah ekoran dari 8 . ‡ Nilai perdagangan dunia semasa telah bertambah 16 kaliganda berbanding dengan tahun 1950.

Malaysia bergantung kepada pasaran luar negara. 9 .‡ Sebagai sebuah negara yang kecil. Malaysia merupakan negara pengeksport ke 17 dan negara pengimport ke 21 terbesar di dunia. ‡ Buat masa ini.

4 5.8 8.9 9.5 8.Jadual I: Kadar Pertumbuhan Ekonomi Malaysia dari 1990-2000 Tahun 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Kadar pertumbuhan (%) 9.2 9.0 9. Kementerian Kewangan 10 .8 10.3 -7.5 Sumber: Laporan Ekonomi.0 7.9 9.

a kt r 10.6 51.3 a 18.7 2000 33.6 16. Keluaran Negara kasar (GDP) Bagi 1980.5 45.3 16.4 8. 18.7 6.Jadual II: Sumbangan Sektor-Sektor Utama. 1990 dan 2000 Sumbangan Ke ada GDP Sektor 1980 y P rkila y P rta ia y P rl y Lai -Lai 1990 24.3 49.4 Sumber: MIDA 11 .

² Pulau Pinang Free Trade Zone ‡ Pertumbuhan sektor ini menyumbang kepada: ² peningkatan dalam eksport ² pembangunan ekonomi negara. ² Meyediakan suasana yang liberal bagi operasi syarikat-syarikat antarabangsa.Liberalisasi aktiviti Pelaburan ‡ Malaysia telah mengambil kesempatan dari proses awal globalisasi dalam industri elektronik: ² Kawasan Perdagangan Bebas. 12 .

1 9.273.1 6.5 12.6 17.772.143.1 17.8 19.472.819.3 17.063.4 11.056.339.9 13.629.287.055.4 Sumber: I 13 .Jadual III: Statistik Aliran Masuk Pelaburan Luar Negeri (FDI) dari 19902000 Tahun 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Jumlah FDI (RM Juta) 17.2 11.

‡ Penyediaan peluang-peluang pekerjaan.Sumbangan FDI kepada Malaysia ‡ Perubahan Struktur ekonomi negara daripada barangan yang berasaskan komoditi kepada barangan berasaskan teknologi maklumat: ‡ Perubahan struktur eksport kepada barang-barang pembuatan. perkhidmatan dan pertumbuhan kawasan-kawasan perbandaran yang baru. ‡ Pembangunan industri-industri sampingan. 14 . dan ‡ Pertumbuhan sektor pembuatan yang pesat telah menyumbang kepada kadar pembangunan ekonomi negara yang pesat dalam akhir tahun 1980 hingga awal tahun 1990.

LIBERALISASI PERDAGANGAN DI PERINGKAT SERANTAU . ‡ Program AFTA memerlukan semua negara anggota ASEAN menurunkan duti import bagi semua barangan yang diperdagangkan di rantau ke paras 0-5 peratus dan menghapuskan semua bentuk halangan bukan tarif. 15 .ASEAN (AFTA) ‡ AFTA ² Hasil Perjanjian Rangka Kerja Penggalakan Kerjasama Ekonomi ASEAN tahun 1992.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful