Globalisasi, AFTA Dan Implikasi Terhadap Pembangunan Negara Keseluruhan

Bahagian Kerjasama Ekonomi ASEAN Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri
Malaysia

modal.pasaran tanpa batasan . .evolving dan berterusan.internationalisation pengeluaran dan pengedaran .aliran bebas faktor-faktor pengeluaran. sumber manusia dan teknologi 2 .menuju ke arah satu pasaran seragam.GLOBALISASI Definisi ‡ Globalisasi merupakan satu proses: . ‡ Manifestasi globalisasi: .

Faktor-faktor yang meransang globalisasi ‡ Perkembangan/perubahan dalam teknologi: ² ICT ‡ Perubahan dalam teknologi pengeluaran: ² mass production ² transferable technology ‡ Suasana pasaran yang liberal: ² sekatan pada paras yang minimum ² liberalisasi dan komitmen di bawah WTO 3 .

seperti Singapore-New Zealand FTA. NAFTA dan ASEAN. ‡ Proses liberalisasi undang-undang dan peraturan domestic 4 .Perjanjian-perjanjian Kawasan Perdagangan Bebas Duahala.² Perjanjian-perjanjian serantau seperti EU. .

Faktor-faktor yang menyekat proses globalisasi ‡ Sekatan-sekatan tarif/ bukan tarif ‡ Undang-undang dan peraturan yang menghalang kemasukan dalam pasaran domestik. 5 .

Kesan-kesan Negatif globalisasi ‡ Keupayaan untuk bersaing dari negara-negara yang sedang membangun: ² tahap teknologi ² kos yang kompetitif dari pengeluar di kalangan negara-negara maju (economies of scale) Globalisasi telah mendorong mergers and acquisition oleh MNCs: ² bidang automotif. kewangan. Menimbulkan kuasa monopoli/oligopoli 6 ‡ ‡ . industri pengeluaran ubat-ubatan.

‡ Dalam sektor kewangan. 7 . globalisasi memberikan implikasi negatif: - telah spekulasi matawang krisis ekonomi dan kewangan industri belum matang produk-produk baru yang tidak difahami oleh negaranegara membangun.

‡ Nilai perdagangan dunia semasa telah bertambah 16 kaliganda berbanding dengan tahun 1950.IMPAK/KESAN LIBERALISASI DAN GLOBALISASI KEPADA MALAYSIA Liberalisasi Perdagangan ‡ Pengalaman Malaysia adalah positif. adalah ekoran dari 8 . disebabkan oleh dasar ekonomi terbuka Malaysia. ‡ Malaysia telah memperolehi keuntungan dari proses liberalisasi perdagangan dunia: ² Pertumbuhan ekonomi Malaysia pertumbuhan eksport negara.

9 .‡ Sebagai sebuah negara yang kecil. ‡ Buat masa ini. Malaysia merupakan negara pengeksport ke 17 dan negara pengimport ke 21 terbesar di dunia. Malaysia bergantung kepada pasaran luar negara.

8 10.Jadual I: Kadar Pertumbuhan Ekonomi Malaysia dari 1990-2000 Tahun 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Kadar pertumbuhan (%) 9.0 9.3 -7.2 9.5 Sumber: Laporan Ekonomi.0 7.8 8.4 5. Kementerian Kewangan 10 .9 9.9 9.5 8.

3 49. a kt r 10. 1990 dan 2000 Sumbangan Ke ada GDP Sektor 1980 y P rkila y P rta ia y P rl y Lai -Lai 1990 24.3 16.7 2000 33.5 45.4 8.6 16.4 Sumber: MIDA 11 .7 6.3 a 18. 18. Keluaran Negara kasar (GDP) Bagi 1980.Jadual II: Sumbangan Sektor-Sektor Utama.6 51.

² Pulau Pinang Free Trade Zone ‡ Pertumbuhan sektor ini menyumbang kepada: ² peningkatan dalam eksport ² pembangunan ekonomi negara.Liberalisasi aktiviti Pelaburan ‡ Malaysia telah mengambil kesempatan dari proses awal globalisasi dalam industri elektronik: ² Kawasan Perdagangan Bebas. ² Meyediakan suasana yang liberal bagi operasi syarikat-syarikat antarabangsa. 12 .

1 9.Jadual III: Statistik Aliran Masuk Pelaburan Luar Negeri (FDI) dari 19902000 Tahun 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Jumlah FDI (RM Juta) 17.819.472.1 17.055.3 17.8 19.056.6 17.4 Sumber: I 13 .9 13.287.1 6.143.4 11.339.772.273.5 12.2 11.063.629.

perkhidmatan dan pertumbuhan kawasan-kawasan perbandaran yang baru. ‡ Pembangunan industri-industri sampingan. dan ‡ Pertumbuhan sektor pembuatan yang pesat telah menyumbang kepada kadar pembangunan ekonomi negara yang pesat dalam akhir tahun 1980 hingga awal tahun 1990. ‡ Penyediaan peluang-peluang pekerjaan. 14 .Sumbangan FDI kepada Malaysia ‡ Perubahan Struktur ekonomi negara daripada barangan yang berasaskan komoditi kepada barangan berasaskan teknologi maklumat: ‡ Perubahan struktur eksport kepada barang-barang pembuatan.

‡ Program AFTA memerlukan semua negara anggota ASEAN menurunkan duti import bagi semua barangan yang diperdagangkan di rantau ke paras 0-5 peratus dan menghapuskan semua bentuk halangan bukan tarif. 15 .ASEAN (AFTA) ‡ AFTA ² Hasil Perjanjian Rangka Kerja Penggalakan Kerjasama Ekonomi ASEAN tahun 1992.LIBERALISASI PERDAGANGAN DI PERINGKAT SERANTAU .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful