Globalisasi, AFTA Dan Implikasi Terhadap Pembangunan Negara Keseluruhan

Bahagian Kerjasama Ekonomi ASEAN Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri
Malaysia

aliran bebas faktor-faktor pengeluaran. sumber manusia dan teknologi 2 .internationalisation pengeluaran dan pengedaran .evolving dan berterusan. modal. ‡ Manifestasi globalisasi: .GLOBALISASI Definisi ‡ Globalisasi merupakan satu proses: . .pasaran tanpa batasan .menuju ke arah satu pasaran seragam.

Faktor-faktor yang meransang globalisasi ‡ Perkembangan/perubahan dalam teknologi: ² ICT ‡ Perubahan dalam teknologi pengeluaran: ² mass production ² transferable technology ‡ Suasana pasaran yang liberal: ² sekatan pada paras yang minimum ² liberalisasi dan komitmen di bawah WTO 3 .

seperti Singapore-New Zealand FTA. ‡ Proses liberalisasi undang-undang dan peraturan domestic 4 .Perjanjian-perjanjian Kawasan Perdagangan Bebas Duahala.² Perjanjian-perjanjian serantau seperti EU. NAFTA dan ASEAN. .

5 .Faktor-faktor yang menyekat proses globalisasi ‡ Sekatan-sekatan tarif/ bukan tarif ‡ Undang-undang dan peraturan yang menghalang kemasukan dalam pasaran domestik.

industri pengeluaran ubat-ubatan.Kesan-kesan Negatif globalisasi ‡ Keupayaan untuk bersaing dari negara-negara yang sedang membangun: ² tahap teknologi ² kos yang kompetitif dari pengeluar di kalangan negara-negara maju (economies of scale) Globalisasi telah mendorong mergers and acquisition oleh MNCs: ² bidang automotif. Menimbulkan kuasa monopoli/oligopoli 6 ‡ ‡ . kewangan.

7 . globalisasi memberikan implikasi negatif: - telah spekulasi matawang krisis ekonomi dan kewangan industri belum matang produk-produk baru yang tidak difahami oleh negaranegara membangun.‡ Dalam sektor kewangan.

‡ Malaysia telah memperolehi keuntungan dari proses liberalisasi perdagangan dunia: ² Pertumbuhan ekonomi Malaysia pertumbuhan eksport negara. ‡ Nilai perdagangan dunia semasa telah bertambah 16 kaliganda berbanding dengan tahun 1950.IMPAK/KESAN LIBERALISASI DAN GLOBALISASI KEPADA MALAYSIA Liberalisasi Perdagangan ‡ Pengalaman Malaysia adalah positif. disebabkan oleh dasar ekonomi terbuka Malaysia. adalah ekoran dari 8 .

Malaysia bergantung kepada pasaran luar negara. ‡ Buat masa ini.‡ Sebagai sebuah negara yang kecil. 9 . Malaysia merupakan negara pengeksport ke 17 dan negara pengimport ke 21 terbesar di dunia.

4 5. Kementerian Kewangan 10 .9 9.8 10.9 9.5 8.5 Sumber: Laporan Ekonomi.Jadual I: Kadar Pertumbuhan Ekonomi Malaysia dari 1990-2000 Tahun 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Kadar pertumbuhan (%) 9.3 -7.8 8.2 9.0 9.0 7.

4 8.7 2000 33.3 a 18.Jadual II: Sumbangan Sektor-Sektor Utama. Keluaran Negara kasar (GDP) Bagi 1980. 1990 dan 2000 Sumbangan Ke ada GDP Sektor 1980 y P rkila y P rta ia y P rl y Lai -Lai 1990 24.3 16.5 45. a kt r 10.6 16.3 49.6 51.4 Sumber: MIDA 11 .7 6. 18.

12 . ² Meyediakan suasana yang liberal bagi operasi syarikat-syarikat antarabangsa.Liberalisasi aktiviti Pelaburan ‡ Malaysia telah mengambil kesempatan dari proses awal globalisasi dalam industri elektronik: ² Kawasan Perdagangan Bebas. ² Pulau Pinang Free Trade Zone ‡ Pertumbuhan sektor ini menyumbang kepada: ² peningkatan dalam eksport ² pembangunan ekonomi negara.

9 13.1 9.3 17.Jadual III: Statistik Aliran Masuk Pelaburan Luar Negeri (FDI) dari 19902000 Tahun 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Jumlah FDI (RM Juta) 17.772.2 11.056.1 17.5 12.143.273.1 6.6 17.4 Sumber: I 13 .819.339.472.4 11.063.8 19.055.629.287.

dan ‡ Pertumbuhan sektor pembuatan yang pesat telah menyumbang kepada kadar pembangunan ekonomi negara yang pesat dalam akhir tahun 1980 hingga awal tahun 1990.Sumbangan FDI kepada Malaysia ‡ Perubahan Struktur ekonomi negara daripada barangan yang berasaskan komoditi kepada barangan berasaskan teknologi maklumat: ‡ Perubahan struktur eksport kepada barang-barang pembuatan. ‡ Pembangunan industri-industri sampingan. 14 . perkhidmatan dan pertumbuhan kawasan-kawasan perbandaran yang baru. ‡ Penyediaan peluang-peluang pekerjaan.

ASEAN (AFTA) ‡ AFTA ² Hasil Perjanjian Rangka Kerja Penggalakan Kerjasama Ekonomi ASEAN tahun 1992. 15 . ‡ Program AFTA memerlukan semua negara anggota ASEAN menurunkan duti import bagi semua barangan yang diperdagangkan di rantau ke paras 0-5 peratus dan menghapuskan semua bentuk halangan bukan tarif.LIBERALISASI PERDAGANGAN DI PERINGKAT SERANTAU .