Anda di halaman 1dari 1

SURAT AKUAN DAN KEBENARAN

IBU BAPA / PENJAGA


SK KAMPONG MELAYU
KLUANG, JOHOR

Kepada : (Penganjur) - GURU BESAR, SK KAMPONG MELAYU


JALAN PENGHULU KASSIM,
86000 KLUANG, JOHOR.

Adalah saya…………………………………………………………………………………
Kad Pengenalan No…………………………………………………....bapa / ibu / penjaga
kepada anak yang bernama………………………………………………………………...
Kad Pengenalan / Surat Beranak No :………………………………………..….dengan ini
memberi pengakuan bahawa saya membenarkan anak saya / anak jagaan saya seperti
nama tersebut di atas untuk menyertai PROGRAM KEPIMPINAN DAN MOTIVASI
PENGAWAS pada 26 MAC 2010 (jam 3.00 petang) hingga 27 MAC 2010 (6.00
petang).

Saya sedar tentang risiko yang dihadapi dan faham bahawa Pihak Penganjur Program
akan mengambil segala langkah dan tindakan perlu serta wajar bagi memastikan
keselamatan pelajar-pelajar semasa mengikuti program ini. Saya akan menasihati dan
mengingatkan anak saya / anak jagaan saya supaya mematuhi arahan yang diberi oleh
guru-guru sepanjang program ini.

Tandatangan :………………………………………..
Nama :………………………………………..
No. Kad Pengenalan :………………………………………..
Tarikh :………………………………………..
Alamat Kediaman :………………………………………..
:………………………………………..