Anda di halaman 1dari 7

Bulatkan jawapan yang betul. A.

Saling memerlukan untuk kehidupan


yang sempurna
1. Mengapakah manusia diseru agar menjaga
alam sekitar dengan bijaksana? B. Kedua-duanya diberi keistimewaan
oleh Tuhan

C. Kedua-duanya ciptaan Tuhan


A. Sebagai tanda kesyukuran terhadap
Tuhan. D. Manusia makhluk yang mulia

B. Supaya manusia dapat melakukan


pembangunan
5. Kawasan lombong tinggal sesuai dimajukan
C. Supaya manusia dapat mengaut sebagai
keuntungan daripada hasil alam

D. Supaya manusia tidak berasal kesal


pada kemudian hari A. Kawasan perumahan

B. Kawasan tasik rekreasi

2. Manakah antara berikut bukan kesan akibat C. Kawasan hotel


daripada aktiviti pembangunan yang tidak
D. Lapangan terbang
terkawal?

A. Habitat flora dan fauna musnah

B. Berlaku banjir kilat


6. Konsep Sekolah Lestari dapat diterapkan
C. Berlaku tanah runtuh
melalui aktiviti seperti yang berikut:
D. Pencemaran laut

I. Mengadakan projek rumah hijau


3. Pilih aktiviti yang tidak dilarang di Taman
II. Menanam tanaman secara organik
Negara sabah?
III. Melaksanakan projek anak angkat

IV. Mengadakan projek perladangan


A. Merakamkan foto di hutan

B. Membuat sebarang pembinaan


A. I dan II
C. Meneroka tanah
B. II dan III
D. Mengalihkan haiwan atau tumbuh-
tumbuhann dari taman C. III dan IV

D. I dan IV
4. Mengapakah dikatakan hubungan manusia
dengan alam sekitar penting dan istimewa?
7. Apakah yang perlu dititikberatkan sebelum
melaksanakan sesuatu pembangunan?

1
D. Dasar Pandang ke Jepun

A. Keuntungan yang bakal diterima

B. Kawasan yang hendak dibangunkan

C. Kesan dan akibat terhadap alam 11.Yang manakah bukan kesan negatif
sekitar daripada sikap hakim yang menerima
rasuah?
D. Modal untuk melaksanakan
pembangunan

A. Keadilan tidak dapat ditegakkan

8. Pekerja yang bersikap amanah... B. Jenayah akan berleluasa

C. Tiada keyakinan terhadap sistem


perundangan negara
A. Membuat kerja dengan sambalewa
D. Nasib golongan yang tidak bersalah
B. Menjalankam kegiatan luar pejabat akan terbela
tanpa kebenaran pihak pengurusan

C. Tidak akan menyelewengkan wang


syarikat 12. Orang yang pecah amanah bersikap

D. Menggunakn kedudukan dalam


syarikat untuk kepentingan diri
sendiri I. tamak

II. tidak bertanggungjawab

9. Pilih peribahasa yang merujuk kepada nilai III. malas


amanah.
IV. jujur

A. Sudah jatuh ditimpa tangga


A. I dan II
B. Keadilan tidak mengenal kawan
B. II dan III
C. Nasi sudah menjadi bubur
C. III dan IV
D. Bersatu teguh,bercerai roboh
D. I dan IV

10. Malaysia memilih Negara Jepun untuk


menjadi model pembangunan Negara 13.Belia yang perlu memiliki ciri-ciri yang
melalui... berikut, kecuali...

A. Dasar pandang ke Timur A. Harga diri dan keyakinan yang tinggi

B. Dasar Negara Jepun B. Pegangan agama yang kukuh

C. Dasar Etika Kerja Rakyat Jepun

2
C. Bermotivasi, bersemangat tinggi, 17.Apakah kegunaan sebenar pil ecstacy?
dan berfikiran positif

D. Sifat bergantung kepada orang lain


untuk maju A. Digunakan sebagai ubat pelali

B. Digunakan sebagai ubat penenang


dalam bidang psikoterapi
14. Manakah antara perkara yang berikut,
dapat menjatuhkan maruah remaja? C. Digunakan sebagai penahan sakit

D. Digunakan sebagai ubat


menguruskan badan.
A. Melepak dan berpelesaran di pusat
beli-belah

B. Mencapai kecemerlangan dalam 18. Bagaimanakah cara untuk mengelakkan


bidang akademik diri daripada terjebak dengan gejala
negatif?
C. Berjaya dengan cemerlang dalam
sukan

D. Berpakaian sopan dan tingkah laku A. mencuba sesuatu yang baru


sopan
B. mempercayai orang yang baru
dikenali

15.Semua yang berikut merupakan sangkaan C. bijak memilih rakan sebaya


yang salah terhadap penyalahgunaan pil
D. mengelakkan diri daripada bergaul
ecstacy, kecuali...
dengan orang lain

A. Dapat membawa maut


17.Apakah kesan yang akan timbul sekiranya
B. Mambantu menambahkan tenaga kita tidak mempunyai harga diri?

C. Menghilangkan rasa mengantuk

D. Menguruskan badan I. Mudah terjebak dengan gejala


negatif
16.Individu yang mengamalkan gaya hidup
sihat akan... II. Dipandang serong oleh masyarakat

III. Hilang pekerjaan dan sumber


pendapatan
A. melibatkan diri dalam kegiatan
maksiat IV. Struktur keluarga tidak akan
berkembang
B. sentiasa bersa bersalah

C. mengalami halusinasi
A. I dan II
D. tenangkan fikirannya dan bersabar
dalam menghadapi masalah B. I dan IV

C. II dan III

3
D. III dan IV

20. Pekerja yang bertugas di bahagian kaunter


pertanyaan haruslah bersikap...

A. Cuai

B. Mesra

C. Gelojoh

D. Tegas

18. Apakah peranan remaja untuk menangani


gejala sosial? 21. Sesebuah organisasi yang telah Berjaya
mencapai prestasi produktiviti yang
memuaskan,dianggap telah mengamalkan
satu budaya kerja yang cemerlang...
I. Melibatkan diri dalam aktiviri
kemasyarakatan

II. Menjaga perlakuan diri di hadapan I. Berdaya saing


orang yang tidak dikenali
II. Berwawasan
III. Berpegang teguh kepada ajaran
agama III. Beretika

IV. Menjauhkan diri daripada perlakuan IV. Bermoral


negatif

A. I dan II
A. I, II, dan III
B. II dan III
B. I, II, dan IV
C. II, III dan IV
C. I, III dan IV
D. I, II, III, dan IV
D. II, III dan IV

19. Bagaimanakah budaya kerja cemerlang


bagi sesebuah organisasi diukur?
22. Ramalkan, apakah yang akan berlaku
sekiranya seorang mekanik kereta
A. Berdasarkan keuntungan syarikat menjalankan tugasnya dengan cuai?

B. Berdasarkan jumlah tenaga kerja

C. Berdasarkan jenis produk yang A. Merugikan syarikat alat ganti kereta


dikeluarkan
B. Membahayakan nyawa pemandu
D. Berdasarkan hasil produktiviti atau pelanggan

4
C. Memberikan keuntungan yang besar D. Bersedia memperbaiki kelemahan
kepada syarikat diri.

D. Tidak memberi apa-apa kesan

23.Pekerja yang tidak bertanggungjawab


akan...

A. Menyelesaikan tugasnya mengikut


jadual yang ditetapkan

B. Akan memastikan kerja yang


dilakukan betul dan cepat

C. Datang lewat ke tempat kerja

D. Mengajar pekerja yang baru


mengunakan mesin
26. Individu yang mengamalkan nilai berhemah
tinggi akan
24. Apakah kepentingan sikap berhemah tinggi
dalam pergaulan seharian?
I. tercabar apabila tindakannya
dipertikaikan
A. Dapat mempamerkan kebaikan diri
II. sentiasa menyalahkan orang lain
B. Dapat mengelakkan perselisihan
III. tidak malu untuk membetulkan
faham
kesilapan diri
C. Mudah menerima simpati daripada
IV. bersedia menerima kritikan
orang lain

D. Meningkatkan kebolehan diri


individu A. I dan II

B. I dan IV
25.Antara berikut,perlakuan yang manakah C. II dan III
bukan mengambarkan nilai hemah tinggi?
D. III dan IV

A. Mengakui kesalahan yang dilakukan


27.Amalan berhemah tinggi ketika menerima
B. Tidak bersangka buruk terhadap kritikan mencerminkan perkara-perkara
orang lain berikut,kecuali
C. Berasa malu apabila menerima
teguran
A. Kebaikan hati

5
B. Kehebatan diri 30. Sesuatu masalah atau konflik boleh
diselesaikan dengan
C. Kerendahan hati

D. Kemuliaan peribadi
A. Berkongsi masalah dengan orang
ramai
28.Antara berikut,pernyataan yang manakah B. Membawa masalah tersebut ke
tidak menerangkan nilai toleransi? muka pengadilan

C. Berbincang untuk mencari jalan


penyelesaian
A. Bersedia memaafkan orang lain
D. Menggunakan kekerasan untuk
B. Menghormati hak orang lain menyelesaikan masalah.
C. Memberi bantuan kepada saudara
mara sahaja

D. Menerima teguran atau pandangan


orang lain.

29. Apakah kesan yang akan timbul sekiranya


kita tidak mengamalkan nilai toleransi?

A. Sesuatu masalah senang


diselesaikan

B. Wujud nilai prihatin dalam diri

C. Menimbulkan prasangka dan


perselisihan faham

D. Melahirkan masyarakat yang


progresif

6
7