Anda di halaman 1dari 2

c

c
cc
c
c
cc c cc 
c c  c 
c cc
c c c c c c 
 c 
 c
c! cc" c  cc
c c#cc 
c c
 
 c 
 cc
c

c$ %cc
c& 
c  c c c 
c cc
A) memahami, meramal dan mengawal tingkah laku.
B) menentukan baik buruk sesuatu tingkah laku dalam masyarakat.
C) menghubungkan tingkah laku haiwan dengan tingkah laku manusia.
D) menganalisis tingkah laku yang tidak normal dalam keadaan tertentu.
c'c
 #
 c c c cc c cc
 c
cc 
c  cc
c
cc
'c cc
(c 
 cc
)c  cc
c
*c&  c
c c  c c c 
c c
cc
c
cc
'c cc
(c 
cc
)c cc
c
+c $ c c 
c c
cc
A) menyebabkan guru mengambil tindakan disiplin.
B) memudahkan proses pengajaran dalam bilik darjah.
C) menyelesaikan masalah tingkah laku kanak-kanak dalam situasi pembelajaran.
D) membentuk tingkah laku individu supaya sesuai dengan kehendak masyarakat.

,c c c  c $c 


c 
c cc
A) membolehkan manusia membentuk tingkah laku yang sama.
B) membantu manusia membentuk dan mengawal tingkah laku.
C) membolehkan manusia mencari kesenangan dalam kehidupan.
D) meninggikan darjah kecerdasan manusia dalam pemikiran dan tindakan.

-c& 
c c 
c c cc  c c cc
c  c c
c # cc
 cc  c $ cc
c  c c$ c c 
 c cc
.c / c  c
c c
c # cc
c
A) I dan IV sahaja B) II dan III sahaja
C) I, II dan IV sahaja D) II, III dan IV sahaja
Vc0  c c  c c 
c c
cc
A) seorang pegawai membentuk matlamat pendidikan negara.
B) Psikiatri cuba menganalisis masalah seorang pesakit jiwa.
C) guru mengkaji sebab kanak-kanak tentang motivasi belajar.
D) kaunselor memberi kaunseling kepada seorang isteri yang sedang mengalami masalah keluarga.
c