Anda di halaman 1dari 20

c

TUGAS MATA KULIAH


OPERASI PERPINDAHAN MASSA DAN PANAS (OTK 2)
c
ñUDUL :
³ HUMIDIFIKASI DAN PERALATANNYA ³

Oleh :

c 
c c cc c
cc c c ccc

FAKULTAS TEKNIK
ñURUSAN TEKNIK KIMIA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ñAKARTA
2010

c
c

KATA PENGANTAR

c c c !


c c c c c "#$c #c %c c
 c 
c c
c c !c &c '!$c c c ! c ! c
ccc c(c)* cc
!c(+c

c ! c c c c 


c c c c 
c c c ,
 c

c c c c c ,#c c c c 
-
c 
&c .c / c #c $c
0
 c!c1
+cc

c c ! cc $c c 2!c c 2cc


c 
c
c
2
2c$ccc ccc c
cc cc%c

 cc3c

4+c c ,
c c c c !c c 2
c c c 2!c c
! c5-
cc+c
+c .2c +c .
+c ) $c . !$c #+$c c c 1
 c #c $c 0
 c
!c1
c
+c .2c c c 
$c #+c #$c c - c ,
 c 
c c c c c
c22c 
c 
c!cc2
c c! cc+c
+c #c6cc!cc2cc%
c
 + c

 c !
c 27c c c c ! !c c c 
c
 
+c ,c 
c $c c 
c 
c c 
c 
c c c !c
2
*c2+c

-c c"#c cc


c6c'!c cccc
2
c*c2c c+c

1
$c4c/2
c 44c

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc c

c
c

·A· I
PENDAHULUAN

#--ccc--c-c2c2c c2c c!c2


*c
c c c +c 8&2c c c c !c c c c
-c - c c c c !c 2
c 2c 
c !c 2
c c 2c - c
c-* c %
ccc* +c

c . 
c 
c !
c c c 2
c 72c 
%c & c !c

- c c c 2 
c 2&2c !c 2 !c 2c c c %c c
2-
-
c -c 
c 7+c 
c !
c c c 
- &
- c !c c c
c
%!c c
c c c
-c!c+c


- &
- c
2c
!cc3c

4+c 
- c
c-
c

+c 
- c
c c 3c2 -
2 $c* $cc
!c
c

+c 
- c !c 2c 
c c 3c %
$c %c 
$c
!
+c

+c 
- c!c2c
 cc c3c-
 $c-
 $c- +c

c 
- c * c 2 !c %c c 2c -c 
c c 
c c
- c 
c !c 2c 22c !c c 
%+c 1c - c c
*
c c
cc
c%cc $cc22!c+c
'c c
c
2ccc 2
cc
c-
cc!ccc

c
cc%c $c!22c- c!ccc%+c22c

c !c
c2 ccc 
 c c
c c c !c$c

c c 
 c 22c c c !c c c c c

-+c

c
c

c 
2!c c 27c 
c 22c 
c 
 c c 
c
c !c 

c 
c c c 
$c 2c 2c c c 22$c
c!+cc22
c-cc2c
cc-cc
+cc

c
c

·A· II

TINñAUAN PUSTAKA

2.1 Humidifikasi

2.1.1 Pengertian Humidifikasi

)* c c c 
- c c c 
c 
c c 
c c c
7c
c cc c%
c!cccccc +cc
- c
c c -c c 
c !c 2
c c c 2c %
c %-
c %

c c 
c

c 
c c c c c 
c 
c c 
c 27$c c c 
c 
 c 
c

+c

c c
- c* c!c
- c2cc
cc
cc
cc
- c !c
- c ccc +cc 2
2!c c

c
c!c-cc
c
- cccccc
cc

c c %c - c +c c 
- c * c c c c
c 
c !c 
c -c 
c c 2 
+c .c 22c 
c c c
c 


c 
c c c 
c 22
c *!c c 
c c
c 
c c c c 
c 2c 2 
c 2c 2c c !c c
 +c

c 0c c c * c !c $c -c 


c 
c 
c 
c
c
c2c 2 
c+c-* c!cccccc c%c
!c c c 
 c -
c 
c c c 
c 
 c 
c 
c
-c ccc
2!c c*cc
c%c--+c

c c
- c* c
c
cc
ccc
c
- +c

c c 
c c --c * c c 
c !c %c
*c c 
c 
c -c c c c 
+c c
!ccc
- c* c2
 c
c cc
c!c27c

c
c


c c 
c c c 2c c c c 
c c c
c
c
c
cc
+c

c #

c 
c !c 
c 
c 
- c * c c * c c
2
cc2 
!c-
c!c!c2
c 
c cc
c!cc
c
c
c
+c

27ccc c
- c* cc* +c

c
c

2.1.2 Istilah ± istilah dalam proses humidifikasi

c 4+c 22c !c c c !c 27c -c c c c c 22 c $c

c c !c !c 2
ccc 2cccc%
c
2cc-c+c

c +c c 2-c 2 c !c c c c c c c 2
 2c !c
%c 2c c c %c 
c 9c %
c -c c c 2c c
c
 c c!c-+c

c +c 22c c!c


cc
- c!c2
 2c
cc
c c c 
+c c %
c $c c 
c c 
c c
%
c
c&c
cc ccc
cc

c
+c

c +c 22c
c!c
-c
cc2cccc9c%
cc
c +c 8 
c c !c c 
c c :c c c 22c 4 c :c
2

c c c c22c c:c2

c c22 c+c

c ;+c -
c22c!c
c-
c!c
ccc c c c
 c2 
cc!c!+c

c <+c =c22c!cc c c c c2cc!c


cc
!+c

c +c >-c 22c !c -c -c c c c 22 c c 2 
c c !c
!ccc4c+c

c ?+c #c2c%
c

c6cc
c !c

cc c cc c
-cc
+c

2.2 Peralatan dengan Prinsip Proses Humidifikasi

c 
cc
 c* cc2c cc2c!c3c

4+c )*
ccc22cc
+c *
cc
c0
cc
+c @--c#-7
cc
ccc

c
c

2.2.1 Humidifier ( Peningkat Kelembaban )

c 
c22c
c
 c c
cc !c

c
cc
 c
$c2c 2cc c22cc!$cc22
c-c
c 2c
ccc-cc
+c
c c 2 !c 2
cc
c c 
c 2c 2

+c 0
c c 2c -c c 
c c 2
2c

+cc

2.2.1.1 ñenis ± jenis Pelembab Udara

c 1 c6c c22c


cc3c

4+c >-
9
c0c)*
cc

c 
cc2cc!c2c22c
+cc

+c .
c*
c

c 2c%
cc2

cc** 
$c!c%c
c c2
c c

- -c!c!cc
+c

+c 0
 -%c*
c

c 2c *
c -c 2

c c *
 c 
 -%c %c 2
&2
c 
c
!c %
c
c
c
c*
cc2c2c+c

2.2.1.2 Kekurangan dan Resiko Humidifier

1c 22c
c 2c 2 
c 
c < c :$c c c *
c 2 c
c

- c c 2c c 
2c 
+c 22c
c 
 c
 c 
c c :c c < c :+c 82
c 22c 
c 
c c c %
-2c
c
c
2c2
cc*
c
2+c

2.2.2 Dehumidifier ( Pengering Udara )

c c c 


c c 22c c 
c c 2c

c c 
-
+c 8 !c 
c c +c 
c c 22c

c
c

!ccc
2c 
c cc!c2c +cc c
!22c- ccc2c c
+cc

c c ccc 
cc%--!c3c
%cccc cc
22c!cc
c2

cc c c%+c

2.2.2.1 Proses Dehumidifier

c c 
- c*
cc2c cc!c3c

4+c #cc*

c
8 !c2
cc
c
c22c7c
ccc c
%+c 
c c c c 
c 
c c 
c $c 
c c 
c
2$cc ccc+c0
cc c-c cc
c

c +c 
- c c c **c c c 
c !c 2c c
c cc2c
+cc%%cc
- cc
c**+c
+c =
-c
=
-c *
c c -c c 
c c c

c !c c c - c c 
c c 
+c 1 c *
c c
c c 
c !c c c c 2 c c c 
c
cc-
 -
c +cc
+c 
c@--
c
%
c-- c2
c 2c
c22$cc
cc c
c
c c 
c +c 
- c c 2 !c c 7c 
c c
-c c 
-c 
c c !c 2c
c 
c c 2c 
c !c
 +c
c cc2
cc27cc3c
c

c
c

+c *
c

c

- c c 22c 
c c c c 7c %
c c
c2cc2c!c cc- --
ccc
c22cc
!+cc
c
c2c-c
 cc27cc2c
c c

cc2c
c
+c
c cc2
c27cc3c
c

c
c
c
2.2.3 Cooling Tower ( Menara Pendingin )
2.2.3.1 Pengertian Menara Pendingin

cc
c c
c!ccc
c c

c
cc%
c 
 c c
c
cc !cc- *
+c
c
cccc 2c
ccc
c
c!c2

c
c c 2c - *
+c 2c 2!c 
c !c 
 c c %
c
*+c
ccc
c c
c2c
c
c6c
c!c
!cc
cc2c $c 
c
-
cc-2$cc- c
c
c2!!c2c**cc* c
!+c
c cc2
c27cc3c

c
c

c
c
2.2.3.2 Cooling Tower system

c -c 
c %c 
c $c c 
c 
c c 
- c
- c c - -
+c 
c c !
c c 
c 
- c 
c c !c 
c
$cc c!c 
cc
c!c2

cc@c$cc
cc
2cc%c 
ccc cc27c c 
c ccc

+cc
c !c cc27cc
c-c
cc 
c 2c-c

*cccc*-
%c
*cc c2 
cc
+ccc c
c
cc 2c7cc"ccc22
c
cc=ccc+c c!c
c
cc
c2
 c
c
cc 
$c!cc
c2 -ccc
cc
c c c
%
%+c 
c !c c 
c 
c !c 
c c
2c 2 
c 
c !c 2c $c c c - 
 c 
c c 
c
c 2

+c0c%c- 
 c 
c
c c
c$c 2c
c

c 2
c -**c c c c c 2+c 
c 7
c c c c c 2
c c %c

c c - c !c 
c 
c 
c ! +c 
c !c
 cc2
cc27c3c
c

c
c

2.2.3.3 Komponen Menara Pendingin


c --c
ccc3c
4+c cc7c
)
c c 
c c c
c 2


c !c c c 
$c
--
$c*cc--c!+c
+c 8c c
)
c c 
c c c 2c c c 
2c 
c %c c
!ccc* c
c cc c-c
cc
+c
+c -c
cc

c -c 
c c 
c c c 2c 27c 
$c c 
c 
c c
!c
c
cc
cc2c +c

+c 
*c-
c
ccc c6c c
c!c
2cc
c
c !cccc
- *
+c
;+c 
c
c c
.c 
c c 2c 
c c 
+c 
c c 2 c 2
c c 
c

c c c 
c c c c 2
c 2c 27c 
c c c 
cc
2
7c
+c
<+c 5-
c
c !$c 
c c 
c c c 
c c -
+c c
-
c c c !c 
c 
c c 2c c c c 
c c

+c
+c '- c
c c !
-c 
c c 2 c 2c +c 
2 c 
c !c 
c
c%c2c ccccc2 c!c2
c
c

c
c2c +c
?+c /cc
/c c c c 2c 6c 2c c c 
*c !c c c 
+c
0!c *c c 2c 6c 2c c c 
c %c 
*c c *c

*ccc
c-
%c
*+c

c
c

2.2.3.4 ñenis ± ñenis Menara Pendingin


c !c
cc2c c3c

4+c 
cc c
c
*c

c c 
c 
*c c 
2c c 
c 
c 2c c

c!c2c c2cc
+c8c
c c
cc cc

$c 
c 
c !c c 
c c 
c c 
c 
c c c
2c27+c2!c!ccc c c!c2 
c 22c 

c
2-c!c2 
c%c+c
c

c
c 
c
c
*c
cc c!c3c
4+c 
c
ccc
0
c c
c!c cc2c c2
c
c
+c
+c 
cc
c!c2
7c
c
0
c c c
c !c cc-c
c c 2c c2cc

$c7c c
cc- c
c!c *+c
+c 
cc
*cc

c 
*c c c *!c 2 
c c -
-c c 
c 
c
c 
c !c 
 +c 
c c 
c c 
c 2c $c !c

c
c

2ccc7c-c
c 
cc
+c)cc2cc
 c 
c c 
c !+c 5 c !c 
c
c 2!c 

c 
c 
c *c c %c -
 $c 2c c c
c c+c

cc
*cc
2c c$c 
c cc2c3c
c
Tabel Ciri ± ciri berbagai jenis menara pendingin draft mekanik
c

1 c
cc c 
c

4+c 
cc*-
%c
*c3c oc @-%-cc
  c oc 
 c
c
0
c2 cc
c-c 
c!cc %c
c
2c*c!c
cc 
c!c*c c!cc

c
c +c c2-7
c c
c
c

*+c !c
$c!c
oc /c
cc c c
2
 +c c
cc

c2
c
2cc

c2+c
c

+c 
cc
cc oc 52c c
 
 c oc /cc c
c%c
*cc3c 
c
c*-
%c 
c--
c
oc 
c cc%cc 
*c 22c%c 2c!c
7c2c +c 
!cccc c%%c
c
oc 0
c c
c c c cc c2cc 2cc-
- c
c
c
ccccc 
c
c +c 22
c2
c
 c!c2
7cc
c
c c 
c
c
c+c 
c!c22+c
oc /c%c
*c
c
c

c
c

 c2c c cc
cc%c
+c
+c 
cc
c2
7c
c%c
*cc3c
oc 
c c cc%+cc
oc 0
c c
c27cc
c
c%+c
oc c*c*-
%cc
%c
*c
c
8
cc2
c c6c c
cc3c
c

c
A2
c
cc/-
%c
*c
c

c
c

c
c
c

c
c

c
c

2.2.3.5 Pemilihan Menara Pendingin yang ·enar


4+c  c
c 2-
- c cc%c cc c
c

 c c
c c
 c
c+c
+c c
c c 2c -c 
c $c c 
- c !c !!+c c
c 
c c c 
!c -c 22c c c c 
 c 
c !c
c 
c c c c c 
c +c c 
c * c 
c 22c
 cc
c!c 
 cc c3c
c
c,@cBc82c ccc ccc5 c 
 c
cc cc
c

c c 2 !c  c c c c 
c 
c 
c c
cc c!cc7c22c
+c
+c 
-%c
cc
-%c
c7c22$cc cc
c!c
c
!c 
+c 8 !c 
-%c $?c ,@c 
c 7c 22c 
c c 
c

c!c
 c2c
c+c
c

-%cc;$;,@ccBcc
cc $ c,@c6cc7c22cc <$c,@cc
+c 82c c
82c c !c 2
c c 
c c c -c 
- c !c
!!+c #c c !c 
c -
-c -c -
 c 
- c !c
+c 0
c c 
c 
c c c c !c 22c
 +c 2c 
c c 
c 
c %c c c 22c c !c c

c
ccc
cc
c2
2cc
c2 
cc c22c c!c
c
cccc c!c
 c
+c
82c c 
- c c 2

 c 
c c 
- c !c 
2c !c c
-c 
c c c 
c c %
c +c c c $c 22c c
! c
cc
*

 ccccc!c2c+c
c

c
c

;+c c7c22c
c 7c 22c 
c *%-
c c c 
c 
c c 
c !c

$c 22c 
c c 
c c 
c c +c ,c 
c $c
c 7c 22c 
!c c c 
c c c c c -
 c
c 
c2
$c
- $cc +c
<+c )2c
c
$c
cc22c c
cc2c c
c!c 
 cc22c c+c)cc2

c
27cc
c c
c 22c c !c2c 
c 
c !c
2c2 
+c
+c )2c
c
-%cc c7c22c
 c c7c22cc-c- c-
* +c0cc
-%c
ccc

c - c c
c 
$c c c c 7c 22$c c %c 
c !c

+c !c c 27c 
c c c 7c 22c !c 2c c c
2c2c2!c +c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

c
c

·A· III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

c 
c c cc c27c3c

4+c )* cc


- c2cc
cc
+c

+c 
- c* c2cc cc c
ccc

c!c2c2 
c
cc +c

+c * c c 


- c 
c c 
c c 
+c c c
* c2
 ccc c
cc
c
- +c

+c #

c
c!c
c
c
- c* cc* cc2
c
c 2 
!c -
c !c 2
c c c c 
c !c c c

c
c
+cc

;+c c
 !c
c* c2c cc!c3c

c +c )*
ccc22cc

c 2+c *
cc
c
cc

c %+c @--c#-7
cc
ccc

c
c

DAFTAR PUSTAKA

777+--+%-c

777+7+%-c


cc,
 c
c cc c,#c c