P. 1
Bhs Jawa

Bhs Jawa

|Views: 983|Likes:
Dipublikasikan oleh masesa1

More info:

Published by: masesa1 on Mar 29, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2013

pdf

text

original

KEMENTERIAN AGAMA

UJIAN MADRASAH ALIYAH
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
MATA PELAJARAN : Bahasa Jawa KELAS/PROGRAM HARI/TANGGAL

UTAMA

: Sabtu, 12 Maret 2011 : 10.00 - 11.30 (90 menit)

: XII / IA, IS, Bhs, Agama JAM

PERHATIAN : a. Semua jawaban dikerjakan pada lembar jawaban yang tersedia! b. Nama dan Nomor test ditulis pada sudut kanan atas! c. Gunakan waktu yang tersedia dengan sebaik-baiknya!

I.

Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi menehi tandha ping ( X ) ana ing aksara a,b,c,d utawa e ana ing lembar jawab ! Wacanen kanthi premati wacana ing ngisor iki kanggo mangsuli pitakon nomer 1 – 5 ! Baratayuda Perang Ngudi Adil lan Bener ………………………………………………………………………………………………… ………………… Sri Bathara Kresna kang banget kejot ing panggalih sigra paring sabda : “Yayi Arjuna, lamun sira darbe sedya amurungake Perang Baratayuda iki, tegese selak marang wajibing satriyaning praja. Awit satriya kudu darbe darma 3 werna yaiku : Siji rumeksa lan setya marang bumi kelahirane sarta prajane, kapindo setya tuhu marang janji, angandhemi wacana kang kawedhar, katelu tumindak ing bebener lan lelandhesan sipat adil, mungguh ing kasusilan, utawa kabudayan ing bebrayan agung. Baratayuda Jayabinangun wis katetapake dumadine. Sira kang kudu setya lan bekti marang ratu lan kadang wredha mesti kudu nyengkuyung melu andhadha lan mikul. Lamun sira minta wurunge perang iki, sira kalebu ewoning satriya tan angandhemi wacana kang wus kawedhar lan suka amblenjangi janji. 1. Pethikan crita ing dhuwur saka lakon ..... a. Ramayana b. Mahabarata c. Arjuna Wiwaha d. Balakandha e. Arjuna Wiwaha Baratayuda iku perang ngudi adil lan bener, Baratayuda iku perange ..... a. Ngastina karo Mandura b. Ngamarta karo Ngalengka c. Wiratha karo Dwarawati d. Pandhawa karo Kurawa e. Kurawa karo Punakawan Sri Bathara Kresna punika nata ing ..... a. Dwarawati b. Mandura c. Ngamarta d. Ngastina e. Wiratha

2.

3.

Ing Panggung pagelaran wayang. Wisanggeni Lakon Sintha Ilang. a. 8.. Ulam d. a. a. Kresna e. Janaka b. Janaka b. Destarasthra b. 6.Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 4. Blencong 2 . Esthi 5.ada e.. Bagong Ing ngandhap punika dasanamanipun Arjuna. Mahabarata c. Anoman Duta. 7. Pandhudewanata d.. a. Setya lan bekti marang ratu d. Petruk e. Ramayana d. ana diyan kanggo madhangi wayang kang diarani …. Gareng d. klebu pethikan crita …. Pandhuputra d. Kalebu ewoning satriya kang sedya c. Ada . a. Wanara c. kajawi …. 9. Anthawacana d. Peksi b. Dananjaya Anoman punika salah satunggaling sato kewan …. Suka amblenjangi janji b. Arjuna Wiwaha Abdine Pandhawa sing nduweni dasanama Bathara Narada utawa Bathara Ismaya yaiku …. Menda e. Parta c. Bisma e. a. Balakandha e. iku ateges …. Basudewa c. Cempala b. Sugriwa Subali. Kelir c.. a. Baratayuda Jayabinangun Pandhawa iku katurunane Prabu …. 10. Baratayuda b. Setya tuhu marang janji e. Semar c. Yen Arjuna minta wurunge perang.

Watak e. Kendhangan 3 . Improvisasi d. Tema c. a. a. a. Tema c. Stage manager c. Gerongan e. Wayang e.Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 11.. Tema c. Nemtokake paraga lan watak dilakoni lewat …. Ana costume d. Naskah sing awujud pacelathon 15. Naskah sing awujud tumindak e. Drama 17. film apa dene sinetron diarani …. Srandul b.. Watak e. Alur/plot d. Bakuning crita wiwit lekas nganti pungkasan diarani …. Watak e. Ludruk d. Kethoprak c. Pentas b.. Ana panggunge b. Kang dadi bebukaning ludruk yaiku …. a. Rantaman lakon sandiwara. Skenario b. yaiku …. Skenario b. Jaipongan d.. Casting e. Alur/plot d. Tandhakan/Parikan b. Setting 14. a. Besutan c. Sing dadi Underane crita ( ide pokok ) diarani …. Salah sawijining seni panggung kang asale saka Jawa Wetan yaiku …. Setting 13. a. Setting 12. Ana paragane c. Kang dadi ciri khas drama. Skenario b. Alur/plot d. a. Sutradar 16. drama.

Salah sijining tokoh protagonis ludruk kang dadi jagowane wong Madura yaiku …. Kethoprak Panggung d. Srandul 19. kajaba . Ande ande lumut d. Angling Darma 24. Kethoprak Lesung e.. Warsa warsi b. Ludruk c. Srandil 23. Salah sawijining kesenian rakyat ing Jawa Tengah yaiku …. Ing ngisor iki kalebu cerita kang dipagelarake kethoprak. Pak Sakera e. Ki Narto Sabdo 20. Sunda d. a. Wayangan c. Tandhakan d. Parikan c.… a. Kethoprak Gamelan c. Melayu 21. a. Reog e.. Ranggalawe e. kajaba …. a. Ramayana d. jenenge yaiku …. Pradangga gamelan karo sinden 4 . Kang ngiringi irama gamelan kethoprak yaiku …. Besutan c. Batak e. a. Pak Anom Suroto d. Tandhakan b. Pak Mus Mulyadi b. Kothekan Lesung b. Kethoprak b. Surabayanan c. Geguritan d. Dhialek kang dienggo ing pacelathon ludruk yaiku . Besutan b. Bandungan b. a. Mahabarata e. Ing ngisor iki klebu jenising kethoprak. Jaipongan e. Deglung 22.… a.Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 18. Mula bukane ludruk saka kesenian rakyat. Pak Raden c.

Tembung landhep pikire tegese …. Sehat b. Kethoprak Gamelan e. Kethoprak Panggung Sinom Ayo kanca olah raga Mrih sehat badan jasmani Temah landhep badan ira Penting tumrap siswa siswi Kang lagi ngudi ngilmi Kanggo gaman sarta sangu Urip tentrem raharja Gemah ripah loh jinawi Tebih saking lara godha rencana 26. Sangu Urip 27. Kethoprak kang crito lan basane ora nganggo paugeran baku kasebut …… a. a. Kethoprak Lesung c. Kapinteran e. a. Gatra katelu 9a c. Gatra kapitu 8a e. Wong iku yen sehat jasmani lan rokhani bakal landhep pikire. Minder e. Kethoprak Jangkep b. Kethoprak Ora Jangkep d. a. Pinter d. guru lagu lan guru wilangan yaiku …. Olah raga b. Gatra kapisan 10a b. Hiburan d. Sekolah c. Ing ngisor iki kang jumbuh karo gatra. Bodho c. Tembang macapat ing dhuwur temane yaiku ….Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 25. Gatra kalmia 9i d. Ala pikirane 28. Gatra pungkasan 11a 5 ..

kajaba ……. Kabeh mau bisa kasil amarga panyengkuyung para pemain lan supporter guru. selebaran. minangka Juara yaiku MAN Karanganyar kang kasil ngalahake MI Sroyo 2 set langsung ing babak final. a. Induktif c. amarga dislametake dening Zulkifli Syukur. Ukara ing ngisor iki kang jumbuh karo wacana ing dhuwur. Salah sijine yaiku lomba bola Voli kang digelar ing MTsN Karanganyar 23 Desember 2010. ing menit kaping 73 Filipina arep madakake biji ananging ora kasil. Narasi b.. TIMNAS Indonesia bisa ngalahake Filipina kanthi biji 1 – 0. Deskripsi e.… a. ing Karanganyar dianakake maneka warna lomba. Wektu iku kipper Indonesia Markus Maulana maju adoh saka ngarep gawang saperlu nangkep bal ananging ora kasil. Tanpa ukara baku 6 . Semi final piala AFF kang digelar ing Gelora Bung Karno Jakarta 19 Desember 2010. Indonesia bisa ngalahake Filipina kanthi biji 1 – 0 b. Argumentasi c. Eksposisi d. Persuasi 31. Paragraf ing dhuwur kalebu jenise paragraf …. a. Deskripsi e. kampanye lesan mujudaken tuladha wacana …. a. Filipina ora kasil nyetak gol kanthi pungkasaning wektu c. Pemain AREMA iku kanthi patitis nyendhul bal saenggo Filipina gagal nyetak gol. Deduktif b. Zulkifli Syukur saka pemain kleb AREMA 30. Narasi b. Argumentasi c. Ineratif d.karyawan MAN Karanganyar kanthi semangat lan pengarep-arep dhuwur. Markus Maulana kelairan Makasar 3 Mei 1984 e. Untung wae pemain kelairan Makasar 3 Mei 1984 mau ana ing ngarep gawang lan bisa nylametake bal kanthi sampurna. Pak Oni minangka pemain andalan MAN Karanganyar. iklan. Propaganda (ngajak-ajak). Eksposisi d.Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 29. Deduktif – Induktif e. Persuasi 32. Kanggo Mahargya dina HAB DEPAG 2010. Miturut isine wacana ing dhuwur kalebu jinising wacana . Gawang Indonesia bias dislametake dening Zulkifli Syukur d.

Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 33. dhahar 37.... Sing golek wong tuwa 35. Manungsa lan alam b. Manungsa lan tetuwuhan c. Ing ngisor iki dhasar sing digunakake wong Jawa yen arep jejodohan yaiku . nedhi b. Pangkat. Rupa. Parikan d. eyang putri aturana . Wangsalan c. Nduk. bebet b. Unjukan. Kang dikarepake horizontal ing dhuwur.. bibit. Cangkriman b. Geguritan e. dhahar e. a. Tembang 34. Omah –omah d. nedhi d. dhaharan c. Kang dikarepake balewisma yaiku …. Bobot. Manungsa lan gusti 7 . Ngunjuk. horizontal. Ngunjuk. Mas Raharja kalian Mbak Murti anggenipun balewisma sampun 10 taun nanging dereng dipun paringi putra... a. Benteran. karo . lan integral jumbuh karo bebrayane. bandha d. a. rupa e. dhisik ! Tembung kang trep kanggo ngisi cecek –cecek ing dhuwur yaiku . Sak peteng – petenge guwa lawa Isih peteng guwa lele Sak seneng – senenge pilahan wong tuwa Isih seneng pilihane dhewe Unen – unen kasebut arane …. bandha c. Ndandani omah e. yaiku sambung rapete ing antarane …. Nginum.… a. Mungguh lakuning budaya Jawa iku vertical.… a. Tuku omah c. Katresnan. Manungsa lan kewan d. Gawe omah b. Manungsa lan manungsa e. Ngenggoni omah 36.

kaget pirsa ana gelas pecah pating slebar ing pawon. Bapak mesthi duka ki.) : (Kondur saka pasar.” (Mbok Tumi banjur njupuk sapu duk lan engkrak plastik. Mbok?” : (Tetep nyapu gelas pecah) “Tilem menawi.” : “Wah. .) ”Mbok.… a. Sing ono mung Dodi. Dina ibu dipengeti saben tanggal ….22. . mangsabodhowa mengko.. kfigfyn\ c. rigenTegenLnM|gen\ b.[f[smeB/ b. becike aku turu bae. ri[g[nTgenLnM|gen\ d. kesugihan\ b.… a.24. Rigen. Gathekna pethikan crita drama ing ngiso iki ! Panggung : Pawon utawa dhapur.) : ”Lha . wong gelas klangenane je! Tulung.” (Dodi nggremeng karo mlaku mlebu kamare. langsung ngglethak.. . yen ditulis aksara jawa . timbang mumet. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kang patitis ! 1. Kringete dleweran ing pipine. rigen\[tgenLnM|[gn\ e. bu. Dodi nyang ngendi. Ati –ati yen ngenani sikil. ora sengaja nyenggol gelas. ke[satTan\ 39.[f[smBe/ c.” 8 Bu Darmo Mbok Tumi Bu Darmo Mbok Tumi Bu Darmo Mbok Tumi . Kula wau kesah warung tumbas gendhis. Mbok. pecah.Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 38.) ”Duka.” Mbuh.) “Wah cilaka ki! Piye anggonku matur Bapak mengko. Muga –muga lakumu tansah nemoni . Raine pucet. sapa sing mecahke gelase Bapak?” : (Sing lagi mulih saka warung. Dodi : (Plonga –plongo.AgusÒ|s\ II. bu. resikana pecahan gelas iki. Ah. Matur karo gedheg.[f[smBe/ d.22.23. tegen lan mugen. turu. . . Nyekeli sirahe banjur diusek –usek. rigen\tegenLnM|gen\ c. kewir=zn\ e. Dodi arep njupuk serbet. a. kesLmetTn\ d.” : ”Nggih. ri[gn\tegenLnM|[gn\ 40. Sepi.AgusÒ|s\ e.18. Wau dereng pecah kok Bu. Swarane banter banget.

Tema b. Apa kang diarani sandiwara ? menawa nyemak sandiwara kudu nggatekake bab –bab apa wae. buktine d. Aku sing mecahke. wong aku nyang pasar. ateges kucing sing tlanyakan. Dodi. Menawi badhe dipun ukum.” : ”Arep matur apa. sejatosipun kula. Wedang wis cumepak ing dhuwur meja. Aku kudu blaka karo Bapak. Pak. kok sajak wigati?” : ”Badhe matur.) ”Dhuh. kula nggih purun nampi. Amanat 2. sebutna lan jlentrehna ! 9 . Paraga lan watake.) ”O. Kula salah lan dosa kaliyan Bapak.” : ”Siap. Awit kowe nglindur saben bengi. Saomah ora ana sing mecahke. rada duka.” : (Rumangsa salah weruh Bapake ora kaya adat saben. gelasku kok kaya ngene. Kula badhe matur. Pak. kok Bapak pirsa menawi kula ingkang mecahaken.” : ” Saiki aku wis bungah krungu pengakuanmu. Menawi Bapak badhe ndukani. nyedhaki Bapake. Paribasan luwih becik kelangan sewu gelas. Pasuryane katon sedhih. Sejatine Bapak wis pirsa yen sing mecahke gelas iku kowe. Aku sing mecahke.” : (Mung mesem. Ngger cah bagus. tinimbang kelangan watak satriya lan watak jujurmu. Ngerti?” : (Sajak isin. Dodi dirangkul.Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 Pak Darmo Bu Darmo Pak Darmo Bu Darmo Pak Darmo Dodi Pak Darmo Dodi Pak Darmo Dodi Pak Darmo Dodi Pak Darmo Dodi : (Bubar siram banjur leyeh –leyeh neng kursi teras sinambi maca koran. Mbok tumi nyang warung.” : (Lenggah ing kursi goyang.” : (Swarane banter. karo ndhungkluk. Alur c.” : ”Lho. Aku siyap nampa akibate. Bos!” (Dodi ngumbah motor karo nyanyi rengeng –rengeng) Kumpulan Naskah Juara Lomba Mengarang Cerkak Berbahasa Jawa Pak Darmo Dodi Pak Darmo Dodi Pak Darmo Pak Darmo Dodi Pethikan crita ing dhuwur golekana unsure intrinsike ! a. wis. sinten ingkang nyanjangi Bapak?” : ”Sing ngandhani. menawi ingkang mecahaken gelasipun Bapak. Gelasku endi?” : ”Anu. ora tau gujengan.” : (Nimbali putrane) ”Dodi!” : (Mara karo atine dheg –dhegan) ”Dalem. pak. saiki tak ukum ngumbah motor sing resik.) ”Ana apa. ngaten ta. Dod?” : (Mlaku alon –alon.” : (Karo getem –getem mireng wangsulane Dodi) ”Ya. kula mboten badhe mbantah.” : ”Awakmu apa mecahke gelase Bapak?” : (Glagepan) ”Sanes kula. ya? Mengko yen wis rampung terus nglencer bareng. iki sing Bapak tunggu –tunggu. Pirsa Dodi nyedhaki banjur mundhut pirsa.) ”Anu.” : (Unjal ambegan amarga bombong manahe) ”Gandheng awakmu wis ngakoni salah. pecah. ya awakmu dhewe.) ” He.) ”Aku kudu matur Bapak. Papan panggonan e.) ”Bu. Pak. piye? Pecah! Sapa sing mecahke?” : ”Ora ngerti.

PILIHAN GANDA 1. A 35. . B 10.. A 14. C 39. C 28. D 20. C 13. A 19. A II. A 4. E 37. B 21. E 15. A 18. A 22. B 12. C 17. B 33. tata susila lan subasita wigati tumraping bebrayan agung. C 7. C 36. B 2. B 8. D 38. Gawea paragraph deduktif nggunakake basa karma inggil ! 5. C 34. E 32. C 26.000 . E 25. B 24. D 3. E 23. B 31.. Sebutna watak lan ciri –cirine punakawan catur ! Tulisen aksara jawa kalimat ing ngisor iki ! Tata karma. E 29. B 40. 4.- KUNCI JAWABAN BAHASA JAWA KELAS XII UJIAN MADRASAH ALIYAH TAHUN PELAJARAN 2010/ 2011 I.Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 3. C 6. awit manungsa iku kudu sopan anggone ngendikan lan santun tindak tandukipun. D 9.. D 30. A 5. ESSAY 10 . A 27. E 11. D 16.

urip lan ora mboseni. Aku siyap nampa akibate. polatan (mimik) paraga jroning ngayati tokoh sing diparagakake. iki sing Bapak tunggu –tunggu. Blocking. Dodi. tinimbang kelangan watak satriya lan watak jujurmu. Vocal. 11 .” -” Saiki aku wis bungah krungu pengakuanmu. Wangsulan : -Semar -Gareng -Petruk -Bagong 4.” -Bu Darmo . yaiku ucapane paraga kang mesthi bae kudu keprungu dening kabeh penonton lan jumbuh karo karakter tokoh sing diparagakake.“Wah. kula nggih purun nampi. A. kula mboten badhe mbantah. Paraga Watak -Pak Darmo . Ati –ati yen ngenani sikil. Menawi badhe dipun ukum. wong gelas klangenane je! Tulung.” 2. b.Wangsulan : Kawicaksanan Guru.”Dhuh.Sabar . Bapak mesthi duka ki. yaiku solah bawa. Menawi Bapak badhe ndukani. Tema : Kajujuran B. 3.Wangsulan : ttk]m ttk]m. Sejatine Bapak wis pirsa yen sing mecahke gelas iku kowe. Paribasan luwih becik kelangan sewu gelas.awitMnu=s aikukufu [sopnH=[go[nzenFiknLnSnÒ|nTinFkTnF|kipun¿ 5. Kula salah lan dosa kaliyan Bapak. apa anane -”Duka. disiplin Bukti .Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 1.” -”Badhe matur. Kula wau kesah warung tumbas gendhis. Alur : Maju C. Babagan kang perlu digatekake nalika nyemak sandiwara: a.ttsusillnSu bsit wigtitum]p=ibeb]ynAgu=. Satriya .” -Mbok Tumi . bu. yaiku aturan pindhah papan tumrap paraga supaya sandiwara ing panggung bias luwih tumata.wicaksana.Jujur.” -Dodi . menawi ingkang mecahaken gelasipun Bapak. resikana pecahan gelas iki. Mbok. Wau dereng pecah kok Bu.Lugu. Ngger cah bagus. Acting. sejatosipun kula. Wangsulan : Sandiwara yaiku piwulang kang diandharake kanthi sinandi utawa balk-blakan. c. Aku kudu blaka karo Bapak.”Aku kudu matur Bapak.

Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 12 .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->