Anda di halaman 1dari 3

Anggota kelompok (XIIpa2) :

1. Putra Ramadhani ( 26 )

2. Raka Tri Bayu Ardi ( 27 )

3. Rendy Wahyu Permadi ( 28 )

4. Rizky Nindi Pratiwi ( 29 )

5. Rizky Wilda Amelia ( 30 )

Ing dina Rabu, wayahe pelajaran pak Setyo, Rendy lagi bingung amarga dino iki wonge lagi apes
banget.

Rendy : “Asem, apes tenan aku dina iki! Wes dompetku ilang, hpku rusak sisan! Apes-apes!!“.
( mondar-mandir ing ngarep kelas karo nyekeli sirah )

Ana sing lewat ing ngarep kelas karo nyekeli hp,amarga gak ngingeti dalan, dhumadakan
nabrak Rendy.

Rendy : “ADUH!!”.

Kiky : “Ngapurane Ren, aku ora ngerti yen ana kowe”.

Rendy : “ Maksudmu opo? Mosok wong sak mene gedhe ne ora kethok??. ( karo melangkrik )

Kiky : “Ngapurane Ren..tenan aku ora ngerti..aku mau ora ngingeti dalan..”

Rendy : “Lha mripatmu wuta apa piye?? Wes ngerti lagi mlaku malah ora ngingeti dalan! Ora genah
apa nek aku lagi akeh masalah!

Kiky : “Ngapurane Ren…” ( sirahe ndingkluk karo mripate mbrabak )

Rendy : “Alah wes minggir kono!!” ( karo nyurung Kiky )

Amarga Rendy kasar, Kiky banjur mlebu kelas karo nangis..

Nindi : “Lha, kowe kenapa Kik kok nangis?”

Kiky : “Aku mau disentak Rendy Nin..” ( karo nangis )

Nindi : “Lha kok isa?? Ana ngendi Rendy? Tak parani ne!”

Nindi banjur marani Rendy karo nesu-nesu.

Nindi : “Maksudmu apa Ren wes nggawe kancaku nangis!”

Rendy : “Ana apa e?”


Nindi : “Kowe ngapakake Kiky kok bisa nangis kaya ngono?”

Rendy : “Lha, masalahmu apae? Wonge sing salah kok kowe sing nesu!”

Putra krungu ana wong sing tukaran, banjur marani Rendy lan Nindi.

Putra : “Wes ta, ora usah padha tukaran..” ( karo nggeret tanganne Nindi )

Nindi : “We lahpo tra melu-melu? Urusanmu apa!”

Putra : “Lha aku iki arep misah, kok malah nesu-nesu”

Nindi : “Yo kowe ora usah narik-narik ngopo! Iki urusanku karo Rendy, kowe ora perlu melu-melu!”

Putra : “Cuih. Kowe kuwi dikandani apik-apik kok malah ngono! Karepmu apa!” ( Putra ngidu nek
ngarepe Nindi karo nesu )

Nindi : “Loh, kowe kuwi nek ora seneng karo aku yo ora usah karo ngidu nek ngarepku! Rumangsa
mu aku wedi karo kowe!’

Putra : “Maksudmu piye? Aku wes ndue niat apik malah tanggepanmu ora penak. Ya aja nyalahake
aku ta yen tanggepanku ora penak!

Nindi : “Terus? Mbok kira aku wedi karo kowe? Wani ne kok karo cah wedok!”

Putra : “Kowe kuwi!!” ( tangane Putra banjur diangkat arep ngeplak Nindi )

Pak Setyo, guru bahasa Inggris wis rawuh awet mau. Nanging ora ana sing nyadar..

Pak Setyo : “Iki ana apa ta cah?” ( pak Setyo nyekeli tangane Putra sing arep ngeplak Nindi )

Nindi : “Niki ta Pak, Putra kurang ajar kalih kula”

Putra : “Lhah, mboten Pak..kula niku ajeng misah Nindi kali Rendy, malah niki Nindi dhuka kaliyan
kula”

Pak Setyo : “Wes..wes..padha meneng dhisik. Bapak arep takon karo Rendy, sebenere ana apa ta
Ren, kok padha padhu kaya ngene iki?”

Rendy : “Ngenten lho Pak, wau niku kula wonten ngarep kelas, lha Kiky nabrak kula.. trus kula ilingke
Pak”

Nindi : “halah, ora usah ngapusi kowe Ren, genah-genah Kiky nangis amarga mbok sentak, malah isih
ora ngnakoni!”

Pak Setyo : “Lho? Kok bisa nangis? Kepriye ta iki kok malah mbulet critane? Wes ngene wae, Kiky ana
ngendi? Ben Kiky sing crita sak benere.. Kik, rene o nduk!

Kiky : “Sendhika dhawuh Pak..”

Pak Setyo : “Ki, kowe kena apa kok bisa nangis? Coba critana sak benere..”
Kiky :”Ngeten Pak, ndek wau niku kula nembe mlampah kaliyan mbetha hp, kula mboten sengaja
nabrak Rendy, terus Rendy nyentak-nyentak kula Pak..”

Rendy : “Ora sengaja?? Layak ora sengaja! Wong semene gedhene mosok ora ketok? Ngomong wae
kowe pengen nyandak aku!”

Kiky : “Mboten Pak,saestu..”

Pak Setyo : “Lhah..lhah..masalah kaya ngene kok diributke ta?”

Rendy : “Masalahe niku ta Pak, kula nembe wonten masalah.. hp kula niku nembe rusak amarga
kecemplung WC, ditambah malih dompet kula ical Pak..”

Putra : “Lho? Kowe nggoleki dompetmu to Ren? Bukanne ndek mau isuk mbok titipke aku?”

Rendy : “Hee..? Ndak iyo lheh?”

Pak Setyo : “Lha, wes bar ta masalahe? Mula ta cah aja padha padu ndisik. Opo meneh kowe Putra,
karo bocah wadon iku aja kaya ngono. Ora becik yen kasar kaya mau.. Ngerti?”

Putra : “Nggih Pak, kula nyuwun ngapura..”

Pak Setyo : “Ya wis, sing padha akur ..”

Bocah-bocah : “ NGGIH PAK…”