Anda di halaman 1dari 1

LATIHAN 18

LELAYU
INNALILLAHI WA INNA ILLAIHI
ROJIUN
Assalamu’alaikum Wr. Wb

Sampun katimbalan sowan wonten ngarsanipun


Gusti Allah Ingkang Moho Agung, semah kulo :

Alm. Bp. Saifulloh

Rikolo dinten senin Pahing, 21-Pebruari-2009, Tabuh : 19.00 jalaran


gerah sawetawis wekdal, dumugi yuswo 64 Th. Dene jenazah badhe
kasareaken benjang :

Dinten : Selasa Pon


Tanggal : 22-Februari-2009
Tabuh : 13.00 WIB
Wonten ing : Astana Pracimaloyo
Bidal saking Griyo : Perimnas Wonorejo Indah Rt 02/Rw XX, Kra

Hambokbilih rikolo sugengipun hanggadahi kalepatan dumateng


panjenengan sadoyo, keluargo ageng nyuwunaken sih samodro
pangeksami.

Wasini mugi dadosaken kawuningan

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Nderek Belo Sungkowo : Ingkang Nandang


Sungkowo
1. Kel. Ageng Almarhum Bp. Saifulloh
2. Keluarga Ageng Wargo Rt.02/Rw XX
Jl. Apel, Perumnas Wonorejo Ibu Prof.Dr. Kresno,M.Sc,M.Eng