Anda di halaman 1dari 1

1.

Ila hidroti nabiyyil mustafa Muhammad SAW syai’un lillahilahu (baca surat Al
Fatihah 1kali).
2. Wa khususon ila rukhi si........(sebut nama orang yang di tuju)
agar..........(tegaskan maksud kita) Al Fatihah (baca surat Al Fatihah 1 kali)
3. Baca surat Al Ikhlas - 3 kali, Baca surat Al Falaq - 1 kali, Baca surat An Nas –1 kali
4. Lalu baca Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW :
Allaahumma solli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad (baca 1 kali)
5. Terakhir baca 2 kalimat shahadat 1 kali.

11x

Allohumma shalli ‘alaa sayyidinaa Muhammadin shalatan tunjinaa bihaa minjamii’il ahwali wal
aafaati/wataqdhii lanaabihaa jamii’il ahwaali haajaati/watuthahhirunnaa bihaa minjamii’is
sayyiaati/watar fa’unaa bihaa ‘indaka a’lad darajaati/watuballi ghunna bihaa aqshal
ghaayaati/minjamii’il khairaati filhayaati waba’dal mamaati/washollallaahu ‘alaa khairi khalqihii
sayyidinaa Muhammadin wa ‘alaa aalihi washahbihii wasallam

1x subuh dan ashar


Bismilah... Kaf Haa Yaa Ain Shood 25X Allahumma bikaafi kifaayatika ikfinii syarro nafsi wal kholqi
ajma'in wa bihaa'i hidaayatika ihdinii wahdi lil kholqo ajma'in. wa biyaa'i yumnika yamminnii wa yammin
liyal kholqo ajma'in wa bi 'aini 'inayatika a'inni wa shakhir lii ma'unatal kholqi ajma'in wa bishoodi
shulhika ashlihni wa ashlih liyal kholqo ajma'in
Bihaqqi fa'syailun syaluukhiyya asyliikhuuthoo syakhuuthoo ya syaikh thoithowaal, shakhir liyal jinna wal
insa, ya man yaquulu lisyai'in kun fayaa kun
, kawwin kaf,haa,yaa,ain shood bisirri (laa illaahaa ilalaah 3X)
wa shollallaahu alaa sayyidinaa muhammadin wa aalihi wa shohbihii wa sallam, walhamdullillahi robbil
allammin..
"wahai saudaraku Kaf Ha Ya Ain Shod yg berdiam di awan merah" bantulah
aku..............................................()

Bismillahirohmanirohim, Summas tawa ilas samaa’i wa hiya. Dukhoonum, fa qolaa lahaa walil Ardhi’iyaa tou’an au
karhan qoolahaa Ataaina tooi’iin. (Asfushilat 11)

-Setiap usai salat wajib membaca:


a. Surat Al-Fatihah di tujukan kepada:
-Ruh fulan bin fulan (pihak suami)
-Ruh fulanah binti fulan (pihak istri)
b. Surat Al-Ikhlas (sebelas ) 11 kali:
Qul huwallahu ahad, Allaahush-shamad, lam yalid walam
yuulad walam yakun-lahuu Kufuwan ahad.
c. Pada jam 12 malam membaca ayat di bawah ini
sebanyak 300 x Wa-alqaytu 'alayka mahabbatan minnii walitushna'a'laa 'ainii
d. Kemudian berdoa:
"Ya Allah Yang Maha Kuasa, berikanlah kerukunan dan cinta kasih antara fulan (suami) dan fulanah binti fulan
(istri).
e. Amalan di atas di lakukan selama tujuh hari berturut-turut. Insya Allah apa yang kita minta diridhoi oleh Allah
SWT. Amin.