BAHASA MALAYSIA

SEBAGAI

BAHASA PERPADUAN

KUMPULAN 3:
FAIZAN BT. AHMAD ZUHDI MOHD SOFI BIN MOHD ISHAH MUSTAKIMBILLAH BIN ISMAIL NORAZMAZIRA BINTI ZANIAL ABIDIN NUR HAFAZAH BT. MOHAMAD DZOHRI

22 FEB. 2010

MATA PELAJARAN PENSYARAH

: JPM BM2050D : PN. KARTINI

Isi Kandungan Pengenalan  Definisi  Fungsi Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Perpaduan  Sebelum Merdeka  Selepas Merdeka  Langkah-Langkah Kerajaan  Kesimpulan  .

2003)  . Sulaiman & Mary Tan. Suleiman. Nasir Hj. bahasa Melayu adalah bahasa lingua franca (Hj. 2001)  Manusia perlu berkomunikasi untuk berkembang dan tujuan komunikasi adalah untuk mencapai persefahaman (Ahmad. 2005) Semasa kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Selamat & Ismail.Pengenalan  Salah satu faktor utama kemunculan sesebuah tamadun adalah keintelektualan yang berkait rapat dengan kemajuan dalam bidang lisan dan tulisan (Rammani Karupiah.

setiap bahasa itu lebih menjadi alat komunikasi yang terbatas dilingkungan kaumnya sendiri  . 2004) Kebiasaannya.Pengenalan  Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan kedudukannya dilindungi oleh Akta (Pindaan) Perlembagaan 1971 (Wong. Raminah & Kok.

perhubungan yang erat. persesuaian dan penyebatian (Kamus Besar Bahasa Melayu: Edisi Ekonomi. percantuman. 2006) . pakaian dan makanan (Noor Risma Salfina Muhammad Rozali. penyatuan. permuafakatan. 2002)  Penggabungan semua kaum yang telah dipisahkan oleh keadaan geografi & perbezaan dari segi kebudayaan.Definisi Perpaduan  Persatuan. agama.

ia perlu digunakan secara bersama. meluas. mampu mengadaptasikan dirinya dan tidak rigid Kehadiran bahasa Malaysia tidak mengancam bahasa ibunda lain Sama-sama menyahut seruan 1Malaysia.Fungsi Bahasa Malaysia Sebagai Bahasa Perpaduan      Memenuhi keperluan menjadi bahasa kebangsaan Untuk meneruskannya. bukan sahaja berkongsi satu negara malahan satu bahasa sebagai teras perpaduan bangsa . rasmi dan tidak rasmi Bahasa Malaysia terbuka kepada bahasa lain.

Sekolah Cina dan Sekolah Tamil tidak menyatupadukan masyarakat Bahasa Inggeris memecahkan masyarakat kerana penguasaannya yang sukar dan khusus untuk golongan tertentu sahaja Wujud kesukaran berkomunikasi antara kaum kerana tiada bahasa rasmi dan pendidikan berbeza Sistem persekolahan mengekalkan keperibadian . Sekolah Inggeris.Sebelum Merdeka     Bahasa pengantar yang berbeza antara Sekolah Melayu.

1956 mencadangkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di Sekolah Kebangsaan dan wajib dipelajari di semua sekolah Penyata Razak menekankan aspek perpaduan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat majmuk   .Sebelum Merdeka  Kemerdekaan tidak dapat dicapai tanpa perpaduan antara kaum Penyata Razak.

1960 menyokong dan mencadangkan pelajaran peringkat rendah diberi secara percuma untuk memupuk perpaduan Akta Pelajaran. 1961 menetapkan bahasa Melayu digunakan di semua peringkat pengajian   .Selepas Merdeka  Penyata Razak digubal menjadi Ordinan Pelajaran pada tahun 1957 Penyata Rahman Talib.

Selepas Merdeka  Apabila Tun Abdul Razak menjadi Perdana Menteri. masalah melaksanakan kehendak dasar pelajaran seperti yang disarankan sebelum ini sudah selesai dan pelaksaan dasar satu bahasa penghantar berjalan lancar selama 9 bulan tanpa tentangan mana-mana pihak (EMan Ahmad. 2006)  Iltizam utama beliau ialah menangani masalah ini hingga ke peringkat akar umbi bagi menangani masalah yang menyumbang kepada rusuhan kaum (Nurisya Mahadzir. 2010) .

Langkah-Langkah Kerajaan     Gagasan 1 Malaysia . cinta dan bangga kepada negara dan raja yang menjadi lambang perpaduan seluruh rakyat Malaysia Seminar .pembentukan jati diri bangsa Malaysia yang menggunakan bahasa komunikasi yang mudah difahami Penukaran istilah bahasa Melayu kepada bahasa Malaysia (Azman Ismail.dapat membina perasaan setia.mencari kaedah supaya masyarakat berbilang kaum dapat memperluaskan penggunaan bahasa Malaysia dalam kehidupan harian mereka . 2007) Nyanyian lagu Negaraku dan lagu negeri .

Kesimpulan     Pelbagai program sebagai strategi pelaksanaan boleh dijalankan di peringkat sekolah bagi mewujudkan perpaduan kaum Bahasa kebangsaan adalah bahasa perpaduan Penguasaan yang baik mutunya boleh mempertingkat komunikasi serta interaksi antara kaum lalu memperkukuhkan lagi perpaduan kita Perpaduan rakyat amat penting kepada pembangunan negara kita demi kepentingan bersama .

Kamus Besar Bahasa Melayu: Edisi Ekonomi. Melaka. Selamat.. (2002). (2001). Malaysia: .. R. Selangor. Selangor. Suleiman. Revisi prioriti PMR tingkatan 1. U. E-Man Ahmad. Malaysia: Pearson Prentice Hall. Selangor. (2003). S. Malaysia kita: Panduan dan rujukan untuk peperiksaan am kerajaan (Cetakan kedua). E. (2006). N. Bhd. 3 sejarah (Fakta diagramatik). W. Hj. International Law Book Services. Malaysia: Sasbadi Sdn. Nasir Hj. Bhd. Tabiat organisasi: Satu dimensi global. & Ismail. Tun Abdul Razak. 2. Selangor. K. (2005). Sulaiman & Mary Tan. Malaysia: International Law Book Services. Malaysia: Associted Education Distributors (M) Sdn.Rujukan Ahmad.

Wong Khek Seng. (2004) Nota lengkap STPM sejarah Malaysia kertas 2 (Cetakan kedua). Malaysia: Brain Max Enterprise. Kuala Lumpur. Selangor. Bhd. Rammani Karupiah. (2001).Rujukan Nurisya Mahadzir. Pengajian am kertas 1 dan 2 STPM (Cetakan ketiga). (2010). Bhd. (2004). Raminah Hj. Sabran & Kok Meng Kee. Tokoh kepimpinan Malaysia. Selangor. Malaysia: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Ruslan Zainuddin. Bhd. . Sejarah kertas 940/1 tamadun dunia. Selangor. Malaysia: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Malaysia: Pustaka Sarjana Sdn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful