BAHASA MALAYSIA

SEBAGAI

BAHASA PERPADUAN

KUMPULAN 3:
FAIZAN BT. AHMAD ZUHDI MOHD SOFI BIN MOHD ISHAH MUSTAKIMBILLAH BIN ISMAIL NORAZMAZIRA BINTI ZANIAL ABIDIN NUR HAFAZAH BT. MOHAMAD DZOHRI

22 FEB. 2010

MATA PELAJARAN PENSYARAH

: JPM BM2050D : PN. KARTINI

Isi Kandungan Pengenalan  Definisi  Fungsi Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Perpaduan  Sebelum Merdeka  Selepas Merdeka  Langkah-Langkah Kerajaan  Kesimpulan  .

2001)  Manusia perlu berkomunikasi untuk berkembang dan tujuan komunikasi adalah untuk mencapai persefahaman (Ahmad. bahasa Melayu adalah bahasa lingua franca (Hj. Suleiman. Sulaiman & Mary Tan. Nasir Hj. 2005) Semasa kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka.Pengenalan  Salah satu faktor utama kemunculan sesebuah tamadun adalah keintelektualan yang berkait rapat dengan kemajuan dalam bidang lisan dan tulisan (Rammani Karupiah. 2003)  . Selamat & Ismail.

Pengenalan  Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan kedudukannya dilindungi oleh Akta (Pindaan) Perlembagaan 1971 (Wong. 2004) Kebiasaannya. Raminah & Kok. setiap bahasa itu lebih menjadi alat komunikasi yang terbatas dilingkungan kaumnya sendiri  .

percantuman. penyatuan. persesuaian dan penyebatian (Kamus Besar Bahasa Melayu: Edisi Ekonomi.Definisi Perpaduan  Persatuan. perhubungan yang erat. 2002)  Penggabungan semua kaum yang telah dipisahkan oleh keadaan geografi & perbezaan dari segi kebudayaan. pakaian dan makanan (Noor Risma Salfina Muhammad Rozali. 2006) . agama. permuafakatan.

rasmi dan tidak rasmi Bahasa Malaysia terbuka kepada bahasa lain. mampu mengadaptasikan dirinya dan tidak rigid Kehadiran bahasa Malaysia tidak mengancam bahasa ibunda lain Sama-sama menyahut seruan 1Malaysia. meluas.Fungsi Bahasa Malaysia Sebagai Bahasa Perpaduan      Memenuhi keperluan menjadi bahasa kebangsaan Untuk meneruskannya. ia perlu digunakan secara bersama. bukan sahaja berkongsi satu negara malahan satu bahasa sebagai teras perpaduan bangsa .

Sekolah Cina dan Sekolah Tamil tidak menyatupadukan masyarakat Bahasa Inggeris memecahkan masyarakat kerana penguasaannya yang sukar dan khusus untuk golongan tertentu sahaja Wujud kesukaran berkomunikasi antara kaum kerana tiada bahasa rasmi dan pendidikan berbeza Sistem persekolahan mengekalkan keperibadian . Sekolah Inggeris.Sebelum Merdeka     Bahasa pengantar yang berbeza antara Sekolah Melayu.

Sebelum Merdeka  Kemerdekaan tidak dapat dicapai tanpa perpaduan antara kaum Penyata Razak. 1956 mencadangkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di Sekolah Kebangsaan dan wajib dipelajari di semua sekolah Penyata Razak menekankan aspek perpaduan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat majmuk   .

1961 menetapkan bahasa Melayu digunakan di semua peringkat pengajian   . 1960 menyokong dan mencadangkan pelajaran peringkat rendah diberi secara percuma untuk memupuk perpaduan Akta Pelajaran.Selepas Merdeka  Penyata Razak digubal menjadi Ordinan Pelajaran pada tahun 1957 Penyata Rahman Talib.

masalah melaksanakan kehendak dasar pelajaran seperti yang disarankan sebelum ini sudah selesai dan pelaksaan dasar satu bahasa penghantar berjalan lancar selama 9 bulan tanpa tentangan mana-mana pihak (EMan Ahmad. 2010) . 2006)  Iltizam utama beliau ialah menangani masalah ini hingga ke peringkat akar umbi bagi menangani masalah yang menyumbang kepada rusuhan kaum (Nurisya Mahadzir.Selepas Merdeka  Apabila Tun Abdul Razak menjadi Perdana Menteri.

2007) Nyanyian lagu Negaraku dan lagu negeri . cinta dan bangga kepada negara dan raja yang menjadi lambang perpaduan seluruh rakyat Malaysia Seminar .dapat membina perasaan setia.pembentukan jati diri bangsa Malaysia yang menggunakan bahasa komunikasi yang mudah difahami Penukaran istilah bahasa Melayu kepada bahasa Malaysia (Azman Ismail.Langkah-Langkah Kerajaan     Gagasan 1 Malaysia .mencari kaedah supaya masyarakat berbilang kaum dapat memperluaskan penggunaan bahasa Malaysia dalam kehidupan harian mereka .

Kesimpulan     Pelbagai program sebagai strategi pelaksanaan boleh dijalankan di peringkat sekolah bagi mewujudkan perpaduan kaum Bahasa kebangsaan adalah bahasa perpaduan Penguasaan yang baik mutunya boleh mempertingkat komunikasi serta interaksi antara kaum lalu memperkukuhkan lagi perpaduan kita Perpaduan rakyat amat penting kepada pembangunan negara kita demi kepentingan bersama .

Bhd. Malaysia: Pearson Prentice Hall. & Ismail. Melaka. Selangor. (2001). Selangor. Hj. Nasir Hj. (2003). Sulaiman & Mary Tan. Malaysia: Associted Education Distributors (M) Sdn. Kamus Besar Bahasa Melayu: Edisi Ekonomi. Malaysia kita: Panduan dan rujukan untuk peperiksaan am kerajaan (Cetakan kedua). N. R. Suleiman. Malaysia: International Law Book Services. Selangor. 2. Selangor. S. 3 sejarah (Fakta diagramatik). W. Malaysia: Sasbadi Sdn. Selamat.Rujukan Ahmad. E. (2002).. Revisi prioriti PMR tingkatan 1. Tabiat organisasi: Satu dimensi global. (2006).. Malaysia: . Bhd. E-Man Ahmad. K. International Law Book Services. Tun Abdul Razak. (2005). U.

Malaysia: Pustaka Sarjana Sdn. Raminah Hj. Selangor. Tokoh kepimpinan Malaysia. Pengajian am kertas 1 dan 2 STPM (Cetakan ketiga). Selangor. Malaysia: Brain Max Enterprise. (2001). Wong Khek Seng. Bhd. (2004) Nota lengkap STPM sejarah Malaysia kertas 2 (Cetakan kedua). Selangor. Malaysia: Penerbit Fajar Bakti Sdn. (2004). Ruslan Zainuddin. Malaysia: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. Bhd.Rujukan Nurisya Mahadzir. Sejarah kertas 940/1 tamadun dunia. . (2010). Kuala Lumpur. Sabran & Kok Meng Kee. Rammani Karupiah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful