Anda di halaman 1dari 5

1) Dapatkan sebuah mesin atau peralatan yang mempunyai jadual

penyelenggaraan berkala.

MESIN SHAPING

Mesin ‘shaping’ adalah satu sistem yang mana ia melibatkan penggunaan motor AC. Mesin
‘shaping’ ini selalu digunakan dalam industri-industri besar. Mesin ‘shaping’ digunakan
bertujuan melekukkan kerja-kerja pembentukan, menipiskan dan membuat lurah pada bahan
produk seperti logam, aluminium, tembaga dan besi-besi produk industri.

Butiran mengenai sistem:


Model :JIWAN SHAPPING MACHINE 24"
Weight ( Approx. ) :2000 Kg.
Butir : Electric Motor 3 H.P. C, P.B. and 5 H.P.A.G
Drive Motor : 1440 RPM

Main Switch Starter ( Push Button Type ) : 5AMP


2) Sertakan gambar mesin atau peralatan tersebut dan bahagian-
bahagian yang perlu dibuat penyenggaraan.
BAHAGIAN PENYELENGGARAAN GAMBAR RAJAH
• Kerosakan yang biasa terjadi pada tali sawat adalah seperti kehausan dan kelihatan
keretakan pada struktur tali sawat tersebut.

• Antara langkah pemeriksaan pada tali sawat adalah dengan memeriksa tahap ketegangan
tali sawat dengan menggunakan tekanan jari di setiap tali sawat pada titik tengah antara
1) kedua-dua
Drive Belts
pulley (takal) rajah 2 cara untuk memeriksa ketegangan pada tali sawat.

• Bagi ketegangan yang sesuai pada tali sawat ialah deflasi dari tidak kurang ¾ inci

BAHAGIAN
PENYELENGGARAAN KETERANGAN GAMBAR RAJAH

Drive belts berfungsi apabila mendapat power supply yang di bekalkan daripada motor
bagi membolehkan
1) Mata alatspindle berfungsi. Rajah di atas menunjukkan bahagian pada mesin
dan gear
shaping yang menempatkan tali sawat .

Pastikan bahawa punca bekalan kuasa ditutup atau di OFFKAN sebelum mana kerja-
kerja senggarakan dibuat dan pemindahan
PENYELENGGARAAN TALI SAWAT
PENYELENGGARAAN

• Kerosakan yang biasa terjadi pada mata alat adalah seperti kehausan dan lama kelamaan
menjadi patah.
• Antara langkah pemeriksaan pada mata alat pastikan menggunakan mata alat yang
rajah 2. Each belt should have approximately the
sesuai, selepas digunakan minyak kan pada mata alat supaya tidak berkarat dan
same amount of tension.
tahan lama.
 Pelarasan gear yang menjadi tidak stabil.
 Antara langkah pemeriksaan, pastikan gear dalam keadaan yang baik
atau sesuai dan selepas digunakan minyak kan pada pelarasan gear
agar tidak berkarat atau ketat ketika pelarasan.

3) Sertakan juga jadual penyelenggaraan yang disediakan oleh


pihak pembekal mesin atau peralatan tersebut.
MESIN SENARAI SEMAK HARIAN(25- BULANAN(300- TAHUNAN
50 JAM ) 500 JAM ) (1000 JAM )

M 1. MELARASKAN 
ketegangan tali sawat
E

I
2. MELARASKAN semula
N ketetapan pada mesin 
shaping dan peralatan

S
3. Membuat pemeriksaan yang
H 
menyeluruh pada bahagian
mesin tersebut
A

P
4. periksa tahap kehausan pada
I 
bahagian yang bergerak
N

JADUAL PENYENGGARAAN BERKALA


*Jadual di bawah menunjukkan jadual penyelenggaraan berkala yang perlu dilakukan pada ‘Mesin
Shaping’.

MESIN SENARAI SEMAK HARIAN (25-50 BULANAN (300- TAHUNAN(1000


JAM) 500 JAM) JAM)

1. Mengemas dan
M membersihkan tempat pada
tempat seperti pada kawasan 
E mesin dan luar sekitar mesin
pengisar(AMALAN 5 S)
S
2. MENYAPU minyak gris
I pada peralatan seperti gear , 
bering , shaft
N
3. MELETAKAN ATAU
MENAMBAHKAN minyak

hidraulik pada mesin
S pengisar

4. PEMERIKSAAN ke atas
H
MOTOR dan alat –alat
pemula (starting equipment)
A 

5. MEMBERSIH atau 
P MENCUCI mata alat.
P 6. Membuat pemeriksaan ke
atas tali sawat dan juga ke
I atas bearing ,gear , 
shaft(key)
N
7. PEMERIKSAAN ke atas
G keadaan soket dan 
penyambungan