DAFTAR : TUNJANGAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTA

1. PENYULUH PERTANIAN Peraturan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2007 No Jabatan Fungsional Gol 3 …………………………..………… …………………………..………… …………………………..………… …………………………..…………

1 2 1. Penyuluh Pertanian Ahli a) Penyuluh Pertanian Utama b) Penyuluh Pertanian Madya c) Penyuluh Pertanian Muda d) Penyuluh Pertanian Pertama 2. Penyuluh Pertanian Terampil a) Penyuluh Pertanian Penyelia b) Penyuluh Pertanian Pelaksan Lanjutan c) Penyuluh Pertanian Pelaksana

…………………………..………… …………………………..………… …………………………..…………

DAFTAR : TUNJANGAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUT 1. PENYULUH PERIKANAN Peraturan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2010 No
1

Jabatan Fungsional
2

Gol 3

1. Penyuluh Perikanan Ahli a) Penyuluh Perikanan Utama b) Penyuluh Perikanan Madya c) Penyuluh Perikanan Muda d) Penyuluh Perikanan Pertama 2. Penyuluh Perikanan Terampil a) Penyuluh Perikanan Penyelia b) Penyuluh Perikanan Pelaksan Lanjutan c) Penyuluh Perikanan Pelaksana d) Penyuluh Perikanan pelaksana Pemula

…………………………………….. …………………………………….. …………………………………….. ……………………………………..

…………………………………….. …………………………………….. …………………………………….. ……………………………………..

DAFTAR : TUNJANGAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHU 1. PENYULUH KEHUTANAN Peraturan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2007 No
1

Jabatan Fungsional
2

Gol
3

1. Penyuluh Kehutanan Ahli a) Penyuluh Kehutanan Madya b) Penyuluh Kehutanan Muda c) Penyuluh Kehutanan Pertama 2. Penyuluh Kehutanan Terampil a) Penyuluh Kehutanan Penyelia b) Penyuluh Kehutanan Pelaksan Lanjutan c) Penyuluh Kehutanan Pelaksana

……………………………………. ……………………………………. …………………………………….

……………………………………. ……………………………………. …………………………………….

IAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN

Besarnya Tunjangan (Rp) 4 600,000 550,000 400,000 270,000

Ket 5

300,000 265,000 240,000

NIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN

Besarnya Tunjangan ( Rp )
4

Ket
5

1,200,000 900,000 600,000 300,000

500,000 265,000 240,000 220,000

ANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN

Besarnya Tunjangan ( Rp )
4

Ket
5

550,000 400,000 270,000

300,000 265,000 240,000

AFTAR : TUNJANGAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN I. PENYULUH PERTANIAN Peraturan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2007 No Jabatan Fungsional Gol 3 Besarnya Tunjangan (Rp) 4 Ket 5

1 2 1. Penyuluh Pertanian Ahli a) Penyuluh Pertanian Utama b) Penyuluh Pertanian Madya c) Penyuluh Pertanian Muda d) Penyuluh Pertanian Pertama

IV/d - IV/e 600,000 III/ d, IV/a, IV/b, IV/c 550,000 III/a. 400,000 III/a, III/b 270,000

2. Penyuluh Pertanian Terampil a) Penyuluh Pertanian Penyelia III/c, III/d b) Penyuluh Pertanian Pelaksan Lanjutan III/b. III/a, c) Penyuluh Pertanian Pelaksana II/a, II/b, II/c, II/d

300,000 265,000 240,000

II. PENYULUH PERIKANAN Peraturan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2010 No
1

Jabatan Fungsional

Gol 3

2 1. Penyuluh Perikanan Ahli

Besarnya Tunjangan ( Rp )
4

Ket
5

a) b) c) d)

Penyuluh Perikanan Utama Penyuluh Perikanan Madya Penyuluh Perikanan Muda Penyuluh Perikanan Pertama

IV/d - IV/e. IV/a -IV/b - IV/c. III/c - III/d. III/b

1,200,000 900,000 600,000 300,000

2. Penyuluh Perikanan Terampil a) Penyuluh Perikanan Penyelia III/c, III/d. b) Penyuluh Perikanan Pelaksan LanjutanIII/b. III/a, c) Penyuluh Perikanan Pelaksana II/b, II/c, II/d. d) Penyuluh Perikanan pelaksana Pemula II/a.

500,000 265,000 240,000 220,000

III. PENYULUH KEHUTANAN Peraturan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2007 No
1

Jabatan Fungsional
2

Gol
3

Besarnya Tunjangan ( Rp )
4

Ket
5

1. Penyuluh Kehutanan Ahli a) Penyuluh Kehutanan Madya b) Penyuluh Kehutanan Muda c) Penyuluh Kehutanan Pertama

IV/a -IV/b - IV/c. III/c - III/d. III/a, III/b.

550,000 400,000 270,000

2. Penyuluh Kehutanan Terampil a) Penyuluh Kehutanan Penyelia III/c - III/d. b) Penyuluh Kehutanan Pelaksan Lanjutan III/a, III/b. c) Penyuluh Kehutanan Pelaksana II/b, II/c, II/d.

300,000 265,000 240,000

Sigi Biromaru, April 2011 BP4K KABUPATEN SIGI