Anda di halaman 1dari 6

Salah satu aktiviti untuk mengenalpasti kehadiran murid di setiap sekolah adalah

e-kehadiran. Aktiviti ini dijalankan untuk mendapatkan jumlah sebenar ketidakhadiran


pelajar di sekolah pada setiap hari. Seterusnya, bilangan sebenar jumlah pelajar yang
ponteng akan dihantar ke Jabatan Pelajaran Negeri untuk makluman.

Dalam memastikan aktiviti ini dapat mencapai objektifnya, semua guru tingkatan
dan ketua tingkatan perlu bertindak proaktif untuk menjejak nama dan bilangan pelajar
yang tidak hadir setiap hari ke sekolah. Pada setiap perhimpunan pagi, guru-guru
tingkatan bersama-sama dengan ketua tingkatan akan menandakan nama pelajar yang
tidak hadir ke dalam buku-buku catatan yang telah diedarkan. Dengan tindakan yang
efisyen ini, bilangan pelajar yang tidak hadir dapat dihantar segera ke jabatan.

PETUNJUK PRESTASI MENGIKUT FASA


Kertas kerja diserahkan
PERANCANGAN Kertas Kerja kepada PK HEM untuk
diluluskan
Guru-guru tingkatan yang
Buku-buku e-kehadiran
PELAKSANAAN terlibat serta semua ketua
diedarkan pada setiap kelas
tingkatan
- Berjaya mendapatkan - Masih ada yang perlu
PENILAIAN bilangan pelajar yang tidak dibaiki
hadir setiap hari

Bersama dengan perancangan ini, diharap jumlah pelajar yang tidak hadir dapat
diambil dan berharap ada tindakan akan diambil agar jumlah kehadiran pelajar dapat
ditingkatkan.

Disediakan oleh: Disemak oleh:

................................................... ...............................................
.

2
(NORSURIA BINTI YAHAYA)

3
JAWATANKUASA PONTENG

KERTAS KERJA
PROGRAM E-KEHADIRAN
2009

1 PENGENALAN

Dalam memastikan kehadiran pelajar dapat ditingkatkan, satu aktiviti telah


dijalankan untuk mendapatkan jumlah ketidakhadiran pelajar di sekolah setiap hari.
Dalam aktiviti ini, semua guru tingkatan dan ketua tingkatan turut terlibat dalam
menjayakannya bersama-sama dengan jawatankuasa ponteng.

2 OBJEKTIF

2.1 mengedarkan buku edaran yang dinamakan buke e-kehadiran kepada


semua kelas
2.2 memdapatkan jumlah pelajar yang tidak hadir di semua kelas pada setiap

4
perhimpunan pagi
2.3 menghantar bilangan pelajar yang tidak hadir ke jabtan sebelum jam 9
pagi

3 JANGKAMASA, SASARAN DAN LOKASI

3.1 Jangkamasa : Januari – November 2009


3.2 Sasaran : Semua pelajar SMK Taman Seri
Saujana
3.3 Lokasi : SMK Taman Seri Saujana

4 SUMBER TENAGA

Semua guru tingkatan dan ketua tingkatan di SMK Taman Seri Saujana

5 SUMBER PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN

Tiada kos kerana kos ditanggung oleh pihak sekolah untuk urusan fotostat dan
sebagainya.

6 AKTIVITI

6.1 Mengambil kehadiran


6.2 Mencatat kehadiran
6.3 Menghantar kehadiran ke Jabatan Pelajaran Negeri

7 JADUAL PELAKSANAAN

Akan dilaksanakan pada setiap hari sepanjang tahun.

8 PENILAIAN & PEMANTAUAN

5
8.1 Memastikan semua ketua tingkatan menghantar kehadiran pada setiap hari
sebelum jam 9 pagi.

9 PENUTUP

Dengan ini diharap semua perancangan dapat berjalan lancar dan membuahkan
hasil yang memberansangkan.

Disediakan oleh: Disemak oleh:

................................................... ...............................................
.
(NORSURIA BINTI YAHAYA