CARA MENGATASI KETAGIHAN DADAH DAN ROKOK 1.

Melalui Peranan Ibu Bapa - Memberi perhatian, bimbingan dan kasih sayang kepada anak -anak mereka dari segi fizikal dan juga mental 2. Melalui Peranan Sekolah - Mewujudkan Sekolah Bebas Dadah dengan mengadakan pendidikanpencegahan dadah secara komprehensif melalui kurikulum dan kokurikulum di sekolah/IPT, intervensi, latihan guru dan penglibatan ibu bapa - Guru patutlah berkemahiran mengendalikan pelajar yang bermasalah - Usaha mewujudkan suasana seitar yang menjadikan dadah dibenci dan jijik Contoh Program yang boleh dilakukan Program Intelek Asuhan Rohani (Pintar) Kem Pintar Latihan tenaga Pengajar (TOT) Program untuk PIBG Program Sekolah Anak Didik Kami Ujian Saringan Air Kencing Aktiviti Ceramah Pameran Tayangan Video Program Kampus Sejahtera Penubuhan Skuad Antidadah di IPT 3. Melalui Peranan Masyarakat - Mewujudkan kesedaran tentang kesan dan bahaya dadah di samping merangsang penglibatan seluruh masyarakat setempat memerangi dadah kerana masalah dadah perlu ditangani bersama - Pengetahuan penduduk tentang peranan yang boleh dilakukan juga mesti ditingkatkan - Masyarakat yang bertanggungjawab memastikan kawasan mereka bersih daripada gejala dadah dengan kerjasama pemimpin yang bersungguh -sungguh - Mengadakan program-program pencegahan dadah Contoh Program yang boleh dilakukan GEMPADAH (Gempur Dadah) Hari Antidadah kebangsaan Prodram Gerak Tindak NGO/JKK Ujian Saringan Air Kencing Program Belia Berwawasan Program bersama Kementerian Belia dan Sukan Forum Perdana

Contoh Undang-undang Akta Dadah Berbahaya 1952 Akta Racun 1952 Akta Rawatan/Pemulihan 1983 Akta Dadah Berbahaya (Langkah-langkah Pencegahan Khas).Aktiviti Ceramah Pameran Tayangan video 4. aset tersebut akan dibekukan dan dirampas .Memilih rakan yang baik 5. Melalui Pelaksanaan Undang-undang .Dimaklum tentang bahaya dadah . 1988 .Undang-undang dadah di Malaysia meliputi aspek pencegahan hingga pemulihan . menjual dan membekal dadah atau rokok secara haram akan didenda atau dijatuhi hukuman.Memiliki identiti dan personaliti diri sendiri yang positif . majistret boleh membuat perintah menjalani rawatan dan pemulihan di pusat pemulihan selama 2 tahun dan kemudiannya menjalani pengawasan selama 2 tahun atau diletakkan di bawah pengawasan seseorang pegawai untuk tempoh 2-3 tahun.Setelah disahkan bahawa seseorang itu adalah penagih dadah. Melalui Tanggungjawab Diri Sendiri . 1985 Akta Dadah Berbahaya (Pelucuthakkan Harta). menyeludup. menerima.Sesiapa yang menyembunyi.Bijak mengawal diri sendiri .