Anda di halaman 1dari 1

Bilangan Sempurna

Sesuatu disebut sempurna apabila tidak ada yang berlubang. Permainan jigsaw puzzle
disebut selesai atau sempurna, apabila semua potongan gambar telah tersusun penuh,
tanpa bulang dan semua potongan tepat berada pada posisinya masing-masing.
Bilangan sempurna adalah suatu bilangan yang tersusun bilangan-bilangan lain, dimana
tidak lain adalah bilangan pembagi bilangan tersebut. Bilangan sempurna apabila dibagi
dengan bilangan pembagi itu tidak mempunyai SISA.

6: dapat dibagi angka 3, 2 dan 1.


3+2+1=6

28: dapat dibagi angka 14, 7, 4, 2, 1


14 + 7 + 4 + 2 + 1 = 28

496:dapat dibagi angka 248, 124, 62, 31, 16, 8, 4, 2 ,1


248 + 124 + 62 + 31 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 496

8128: dapat dibagi angka 4064, 2032, 1016, 508, 254, 127, 64, 32, 16, 8, 2, 1

Sampai hari ini di dunia hanya diketahui empat bilangan.