Anda di halaman 1dari 32

DAYA HENTAMAN JET AIR C4009/UNIT 5/1

DAYA HENTAMAN
Unit 5 JET AIR
(Momentum Bendalir)

Objektif Am:

a. Mempelajari dan memahami apakah yang dimaksudkan dengan daya


hentaman jet air.
b. Mempelajari dan memahami daya hentaman jet air terhadap plat rata
yang tetap bagi keadaan pugak dan condong.
c. Mempelajari dan memahami daya hentaman jet air terhadap plat rata
yang boleh bergerak bagi keadaan pugak dan condong.
d. Mempelajari dan memahami daya hentaman jet air terhadap bilah
lengkung yang berkedudukan tetap.

Objektif Khusus:

Di akhir unit ini anda sepatutnya dapat:-

i. Mengetahui dan mentakrif daya hentaman jet air.

ii. Mengira nilai daya hentaman jet air terhadap plat rata yang tetap bagi
keadaan pugak dan condong.

iii. Mengira nilai daya hentaman jet air terhadap plat rata yang boleh
bergerak bagi keadaan pugak dan condong.

iv. Mengira nilai daya hentaman jet air terhadap bilah lengkung yang
berkedudukan tetap.

Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B. Jaafar


Che Rogayah Bt. Desa
Hayazi Bt. Hanafi
DAYA HENTAMAN JET AIR C4009/UNIT 5/2

Input 1

5.0 Pengenalan

Bendalir yang bergerak menghasilkan daya apabila kadar momentum aliran

berubah. Daya ini dikenali sebagai daya hidrodinamik. Daya hidrostatik seperti

yang telah di bincangkan dalam bab yang lalu, adalah daya yang dihasilkan oleh

bendalir statik. Daya hidrodinamik yang terhasil dari perubahan kadar

momentum boleh dimanfaatkan seperti daya jet air yang digunakan untuk

menggerakkan turbin bagi menghasilkan elektrik hidro.

Dalam situasi yang lain, daya hidrodinamik boleh menyebabkan kerosakan

seperti pada penyambungan jika tidak diimbangi, contohnya daya yang terhasil

di liku atau cabang paip. Daya hidrodinamik adalah penting dalam analisis dan

rekabentuk peralatan hidraulik seperti turbin, pam dan kipas (propeller).

Selain itu rekabentuk kapal, kapalterbang dan kereta juga dipengaruhi oleh

daya hidrodinamik. Antara contoh-contoh tindakan daya hidrodinamik adalah:-

Ø daya jet bendalir terhadap permukaan

Ø daya aerodinamik terhadap sayap kapalterbang

Ø daya terhadap siku paip

Ø daya bendalir terhadap kipas (propeller)

Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B. Jaafar


Che Rogayah Bt. Desa
Hayazi Bt. Hanafi
DAYA HENTAMAN JET AIR C4009/UNIT 5/3

5.1 Persamaan Momentum

Momentum adalah hasil darab jisim (m) dengan halaju (v) sesuatu

jasad. Bendalir yang mengalir memiliki momentum. Apabila halaju aliran

berubah sama ada magnitud atau arahnya, momentumnya akan turut

berubah. Perubahan momentum ini, menghasilkan daya hidrodinamik.

Berdasarkan Hukum Newton ke-2, kadar perubahan momentum bendalir,

pada suatu arah, adalah bersamaan dengan jumlah daya yang bertindak

terhadap bendalir berkenaan pada arah itu.

Pertimbangkan suatu aliran bendalir melalui tiub arus PQRS

(Rajah 5.1) yang berada di atas satah ufuk. Bentuk tiub arus tidak berubah

dengan masa kerana aliran yang mantap. Halaju aliran pada sebarang

keratan adalah bersamaan halaju purata di keratan berkenaan.

Keratan 2
A2
v2
v2 P2
β
R ρ2

Keratan 1
A1
v1 P
P1 x
ρ1

v1 α Q

Rajah 5.1 : Tiub Arus

Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B. Jaafar


Che Rogayah Bt. Desa
Hayazi Bt. Hanafi
DAYA HENTAMAN JET AIR C4009/UNIT 5/4

Dari Hukum Newton ke-2 :-

Jumlah daya yang Kadar perubahan


bertindak terhadap = momentum
tiub arus PQRS tiub arus PQRS

( mv) 2 − ( mv) 1
∑F = t

V m
Q= dan ρ=
t V

m
∴ =ρQ
t

∑ F = ( ρ Q v) 2
− {ρ Q v}1

di mana;
V = isipadu bendalir
v = halaju aliran

Jika ρ dan Q tidak berubah, maka;

⇒ Σ F = ρ Q (v2 - v1) ………………………………… Persamaan 5.1

Persamaan ini dikenali sebagai persamaan momentum. Persamaan ini boleh


diaplikasikan pada arah x dan y.

⇒ Σ Fx = ρ Q (v2x - v1x) …………………… Persamaan 5.2

⇒ Σ Fy = ρ Q (v2y - v1y) …………………… Persamaan 5.3

Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B. Jaafar


Che Rogayah Bt. Desa
Hayazi Bt. Hanafi
DAYA HENTAMAN JET AIR C4009/UNIT 5/5

Halaju v1 dan v2 juga perlu dihuraikan pada arah x dan y.

v1x = komponen halaju di keratan 1 pada arah x

v1y = komponen halaju di keratan 1 pada arah y

v2x = komponen halaju di keratan 2 pada arah x

v2y = komponen halaju di keratan 2 pada arah y

v1y v1

v1x = v1 cos α
v1y = v1 sin α
α

v1x

Rajah 5.2(a) : Komponen Halaju v1


Pada Arah x dan y

v2y v2

v2x = v2 cos β
v2y = v2 sin β
β

v2x

Rajah 5.2(b) : Komponen Halaju v2


Pada Arah x dan y

Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B. Jaafar


Che Rogayah Bt. Desa
Hayazi Bt. Hanafi
DAYA HENTAMAN JET AIR C4009/UNIT 5/6

5.2 Daya Hentaman Jet Air Ke Atas Plat Pegun

5.2.1 Plat Tegak 900

Arah x

Penguraian:

V2

Fx
V1x
Rx Arah x (arah normal terhadap plat)
V2x = 0
Fx

V2

Note!
Nilai adalah merujuk kepada arah x !!!

Oleh itu;

Daya hentaman jet terhadap plat, R x = ∆M(V1x – V2x)

@ Rx = ρQ(V1x – V2x)

Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B. Jaafar


Che Rogayah Bt. Desa
Hayazi Bt. Hanafi
DAYA HENTAMAN JET AIR C4009/UNIT 5/7

⇒ Rx = ρQ(V1x – V2x) ……………………………………………… Persamaan 5.4

di mana;
∆M = ρQ = Perubahan Momentum

? = ketumpatan bendalir (kg/m3)


Q = kadar alir (m3/s) @ Q = AV

V1x = ada nilai halaju

V2x = 0 (tiada nilai halaju pada arah x)

Seterusnya;

Daya tindakbalas plat terhadap jet, Fx = ∆M(V2x – V1x)

@ Fx = ρQ(V 2x – V1x)

⇒ Fx = ρQ(V2x – V1x) ……………………………………………… Persamaan 5.5

di mana;
∆M = ρQ = Perubahan Momentum

? = ketumpatan bendalir (kg/m3)


Q = kadar alir (m3/s) @ Q = AV

V1x = ada nilai halaju

V2x = 0 (tiada nilai halaju pada arah x)

⇒ @ Rx = -Fx

Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B. Jaafar


Che Rogayah Bt. Desa
Hayazi Bt. Hanafi
DAYA HENTAMAN JET AIR C4009/UNIT 5/8

Contoh Permasalahan 5.1

Seorang pekerja menyembur air ke dinding bangunan menggunakan hos.

Nosel hos menghasilkan jet berdiameter 15cm dengan halaju 1.5 m/s. Kira daya

hentaman jet terhadap dinding jika jet dan dinding bersudut tepat dan tiada

lantunan jet ketika impak.

Penyelesaian;

Data:

ρ = 1000 kg/m3

V = 1.5 m/s

d = 0.15m

A = πd2
4
= (π/4)(0.15) 2

= 0.0177 m 2

? Rx = ρQ(V1x – V2x)
R = ρAV2
= (1000)(0.0177)(1.5)2

= 21.4 N

Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B. Jaafar


Che Rogayah Bt. Desa
Hayazi Bt. Hanafi
DAYA HENTAMAN JET AIR C4009/UNIT 5/9

5.2.2 Plat Dengan Kecondongan θ

Arah x

Penguraian:

V2
V1x cos θ

θ
Rx
V1
Fx (V 2x = 0)

V3

Note!
Nilai adalah merujuk kepada arah x !!!

Oleh itu;

Daya hentaman jet terhadap plat, R x = ∆M(V1x cosθ – V2x)


0
@ Rx = ρQ(V1x cosθ – V2x)

⇒ Rx = ρQ(V1x cos θ) ……………………………………………… Persamaan 5.6

dan

⇒ Fx = -ρQ(V1x cos θ) ……………………………………………… Persamaan 5.7

Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B. Jaafar


Che Rogayah Bt. Desa
Hayazi Bt. Hanafi
DAYA HENTAMAN JET AIR C4009/UNIT 5/10

Contoh Permasalahan 5.2

Suatu jet air berdiameter 80mm menghentami permukaan condong


bersudut 60o dengan garis horizontal dengan halaju 35 m/s. Tentukan magnitud
dan arah daya yang diperlukan untuk menahan tujahan jet supaya permukaan
berkenaan tidak teranjak dari kedudukan asalnya.

60o

Penyelesaian:

60o

⇒ Rx = ρQ(V1x sin θ)
R = ρAV2 sin θ
= (1000) (π/4) (0.082) (352) sin 60

= 5333 N

Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B. Jaafar


Che Rogayah Bt. Desa
Hayazi Bt. Hanafi
DAYA HENTAMAN JET AIR C4009/UNIT 5/11

5.3 Daya Hentaman Jet Air Ke Atas Plat Bergerak

5.3.1 Plat Tegak 900

Arah x

Penguraian:

V2
u

V1
Rx Arah x

V2

Note!
Nilai adalah merujuk kepada arah x !!!

Oleh itu;

Daya hentaman jet terhadap plat, R x = ∆M(V1x – V2x)

@ Rx = ρQ(V1x – V2x)

Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B. Jaafar


Che Rogayah Bt. Desa
Hayazi Bt. Hanafi
DAYA HENTAMAN JET AIR C4009/UNIT 5/12

Tetapi;

V1x = halaju relatif jet, V1 dengan halaju plat, u, pada arah x

= (V1 – u) m/s

V2x = halaju relatif jet, V2 dengan halaju plat, u, pada arah x

= (V2 – u)

= 0

Oleh itu;

Rx = ρQ(V1x – V2x) di mana; Q = AV

= ρAV[(V1 – u) – 0] di mana; V = V1 – u

= ρA(V1 – u)(V1 – u)

= ρA(V1 – u)2

⇒ Rx = ρA(V1 – u)2 ……………………………………………… Persamaan 5.8

dan

⇒ Fx = -ρA(V1 – u)2 ……………………………………………… Persamaan 5.9

Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B. Jaafar


Che Rogayah Bt. Desa
Hayazi Bt. Hanafi
DAYA HENTAMAN JET AIR C4009/UNIT 5/13

Contoh Permasalahan 5.3

Satu plat dihentami oleh jet air yang memancut keluar dari nosel
berdiameter 25mm. Halaju jet adalah 5 m/s. Plat bergerak dengan halaju 2 m/s.
Permukaan plat adalah rata dan tanpa geseran (frictionless). Arah jet adalah
serenjang dengan plat. Kira daya terhadap plat jika;

i. ia bergerak searah dengan aliran jet.


ii. ia bergerak pada arah yang bertentangan dengan jet.

Penyelesaian:

i. Pergerakan plat searah dengan jet.

⇒ Rx = ρA(V1 – u)2
= (1000)(π/4)(0.0252)(5 - 2)2

= 4.4 N

ii. Pergerakan plat bertentangan dengan jet.

⇒ Rx = ρA(V1 + u)2
= (1000) (π/4) (0.0252) (5 + 2)2

= 24.1 N

Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B. Jaafar


Che Rogayah Bt. Desa
Hayazi Bt. Hanafi
DAYA HENTAMAN JET AIR C4009/UNIT 5/14

5.3.2 Plat Dengan Kecondongan θ (dalam arah jet)

Arah x

Penguraian: V2

V1x = (V1 – u) cos θ


u

θ
Rx
V1

V3

Tetapi;

V1x = halaju relatif jet, V1 dengan halaju plat, u, pada arah x

= (V1 – u) cos θ m/s

V2x = halaju relatif jet, V2 dengan halaju plat, u, pada arah x

= (V2 – u)

= 0

Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B. Jaafar


Che Rogayah Bt. Desa
Hayazi Bt. Hanafi
DAYA HENTAMAN JET AIR C4009/UNIT 5/15

Oleh itu;

Rx = ρQ(V1x – V2x) di mana; Q = AV

= ρAV[(V1 – u) cos θ – 0] di mana; V = (V1 – u) cos θ

= ρA[(V1 – u) cos θ * (V1 – u) cos θ]

= ρA(V1 – u)2 cos θ

⇒ Rx = ρA(V1 – u)2 cos θ ………………………………… Persamaan 5.10

dan

⇒ Fx = -ρA(V1 – u)2 cos θ ……………………………… Persamaan 5.11

Contoh Permasalahan 5.4

Jet air dari nosel tetap (fixed nozzle) mempunyai diameter 25mm.
Jet ini menghentami plat rata pada sudut 300 ke garis normal plat.
Halaju jet adalah 5 m/s. Kira daya terhadap plat jika plat bergerak dengan halaju
2 m/s ………

i. searah dengan jet.


ii. bertentangan dengan jet.

300
vj
θ

Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B. Jaafar


Che Rogayah Bt. Desa
Hayazi Bt. Hanafi
DAYA HENTAMAN JET AIR C4009/UNIT 5/16

Penyelesaian:

vj vv
0
60

i. Plat bergerak searah dengan jet.

⇒ R = ρ A (vj - vv) 2 sin θ

= (1000)(π/4)(0.0252)(5 - 2)2 sin 60

= 3.8 N

ii. Plat bergerak bertentangan dengan jet.

⇒ R = ρ A (vj + vv)2 sin θ

= (1000)(π/4)(0.0252)(5 + 2)2 sin 60

= 20.8 N

Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B. Jaafar


Che Rogayah Bt. Desa
Hayazi Bt. Hanafi
DAYA HENTAMAN JET AIR C4009/UNIT 5/17

5.3.3 Plat Dengan Kecondongan θ (dalam arah plat)

Arah x

Penguraian:

V2

V1x = V1 cos θ - u

u
θ u
Rx cos θ
V1

V2

Tetapi;

V1x = halaju relatif jet, V1 dengan halaju plat, u, pada arah jet

= V1 cos θ - u m/s

V2x = halaju relatif jet, V2 dengan halaju plat, u, pada arah x

= (V2 – u)

= 0

Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B. Jaafar


Che Rogayah Bt. Desa
Hayazi Bt. Hanafi
DAYA HENTAMAN JET AIR C4009/UNIT 5/18

Oleh itu;

Rx = ρQ(V1x – V2x) di mana; Q = AV

= ρQ(V1 cos θ - u)
u
= ρAV(V1 cos θ - u) di mana; V = V1 –
cos θ
u
[ ]
= ρA V1 - cos θ (V1 cos θ - u)

atau;
u
[
Rx = ρA V1 -
cos θ
]
(V1 cos θ - u)

……………………………… Persamaan 5.12

dan

u
[
Fx = -ρA V1 -
cos θ
]
(V1 cos θ - u)

……………………………… Persamaan 5.13

Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B. Jaafar


Che Rogayah Bt. Desa
Hayazi Bt. Hanafi
DAYA HENTAMAN JET AIR C4009/UNIT 5/19

Aktiviti 5a

SILA UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM MENERUSKAN INPUT


SELANJUTNYA……!

SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA HELAIAN MAKLUMBALAS


DI HALAMAN BERIKUTNYA.

5a.1 Suatu jet air yang keluar dari muncung berdiameter 50mm menghentam
satu plat pegun pada sudut tepat. Tentukan daya hentaman jet air ke atas
plat jika halaju jet ialah 6.3 m/s.

5a.2 Suatu jet air yang keluar dari sebuah muncung menghentam sebuah plat
secara normal terhadap permukaannya. Jika diameter jet adalah 50mm dan
halajunya ialah 18 m/s, tentukan;

i. daya hentaman jet air terhadap plat pegun.


ii. daya hentaman jet air apabila plat bergerak dengan halaju
6 m/s dalam arah jet.
iii. kuasa dan kecekapan jet dalam (ii) di atas.

Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B. Jaafar


Che Rogayah Bt. Desa
Hayazi Bt. Hanafi
DAYA HENTAMAN JET AIR C4009/UNIT 5/20

Maklumbalas
Aktiviti 5a

5a.1 Rx = -Fx = 78 N

5a.2 i. Rx = 636 N (→)

ii. Rx = 283 N (→)

iii. Kuasa keluaran = 1698 Watt

Kecekapan jet = 29.7 %

Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B. Jaafar


Che Rogayah Bt. Desa
Hayazi Bt. Hanafi
DAYA HENTAMAN JET AIR C4009/UNIT 5/21

Input 2

5.3 Daya Hentaman Jet Air Ke Atas Plat Melengkung

5.3.1 Lengkung Pegun

Satu bilah (vane) yang berada di atas satah horizontal dihentami jet
cecair seperti rajah di bawah.

v2

β
Ry

Rx

v1

⇒ Aplikasi persamaan momentum pada arah x:

∑F = ρ Q (v2x - v1x)

-Rx = ρ Q (-v2 cos β - v1 cos α)

∴ Rx = ρ Q (v2 cos β + v1 cos α)

Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B. Jaafar


Che Rogayah Bt. Desa
Hayazi Bt. Hanafi
DAYA HENTAMAN JET AIR C4009/UNIT 5/22

⇒ Aplikasi persamaan momentum pada arah y:

∑F = ρ Q (v2y - v1y)

Ry = ρ Q (v2 sin β - v1 sin α)

⇒ Magnitud daya paduan terhadap permukaan melengkung:

R = √(Rx2 + R y2)

⇒ Arah tindakan daya paduan dalam kes ini:

θ = tan-1 (Ry / R x)
θ = sudut garis tindakan daya dengan horizontal

Contoh Permasalahan 5.5

Jet cecair menghentami plat melengkung dari arah horizontal dengan

halaju 24 m/s. Lengkung membias jet ini melalui sudut 600. Luas keratan jet

adalah 0.009 m2. Ketumpatan cecair adalah 980 kg/m3. Hitung daya paduan,R,

terhadap plat.

Ry

Rx
0
60

Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B. Jaafar


Che Rogayah Bt. Desa
Hayazi Bt. Hanafi
DAYA HENTAMAN JET AIR C4009/UNIT 5/23

Penyelesaian;

Q = Av = (0.009)(24)

= 0.216 m3/s

v1 = v2 = v

∑F = ρ Q (v2x - v1x)

Rx = ρ Q( v2 cos 60 + v1)

= (980)(0.216)(24)(cos 60 - 1)

= 2540 N

∑F = ρ Q (v2y - v1y)

Ry = ρ Q (v2 sin 60 - 0)

= (980)(0.216)(24 sin 60)

= 4400 N

R = √(25402 + 44002)
= 5081 N

θ = tan -1 (4400/2540)

= 600

5081
4400

600
2540

Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B. Jaafar


Che Rogayah Bt. Desa
Hayazi Bt. Hanafi
DAYA HENTAMAN JET AIR C4009/UNIT 5/24

5.3.2 Lengkung Bergerak

Pertimbangkan jet yang menghentami plat melengkung yang bergerak

dengan halaju vv pada arah x. Seperti analisis untuk plat rata bergerak,

halaju relatif jet kepada plat digunakan.

v2

vv
Rx
v1 θ

Ry

⇒ Bagi aliran tanpa geseran:

v1 = v2 = vj

Q1 = Q 2 = Q

∴ A1 = A2 = A

⇒ Halaju relatif jet = vj - vv

⇒ Discaj relatif jet = A ( vj - vv ) = Q

Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B. Jaafar


Che Rogayah Bt. Desa
Hayazi Bt. Hanafi
DAYA HENTAMAN JET AIR C4009/UNIT 5/25

vj - vv

Rx

vj - vv θ

Ry

⇒ Aplikasi persamaan momentum pada arah x:

∑F = ρ Q (v2x - v1x)

-Rx = ρ Q [(vj - vv) cos θ - (vj - vv)]

= ρ [ A (vj - vv) ] [(vj - vv) (cos θ - 1)]

= ρ A (vj - vv)2 (1 - cos θ)

⇒ Aplikasi persamaan momentum pada arah y:

∑F = ρ Q (v2y - v1y)

v1y = 0

Ry = ρ Q [(vj - vv) sin θ - 0]

= ρ [ A (vj - vv) ] [(vj - vv) sin θ]

∴ Ry = ρ A (vj - vv)2 sin θ

Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B. Jaafar


Che Rogayah Bt. Desa
Hayazi Bt. Hanafi
DAYA HENTAMAN JET AIR C4009/UNIT 5/26

⇒ Magnitud daya paduan terhadap permukaan lengkung:

R = √(Rx2 + R y2)

⇒ Arah tindakan daya paduan dalam kes ini:

α = tan-1(Ry / R x)

α = sudut garis tindakan daya dengan horizontal

Contoh Permasalahan 5.6

Kira daya impak jet air terhadap bilah melengkung seperti dalam rajah

di bawah. Tentukan kadar kerja (the rate of work done) terhadap bilah.

120 m/s

100

60 m/s

120 m/s

Luas keratan jet tidak berubah sebelum dan selepas menghentami bilah,

iaitu bersamaan 0.001 m 2.

Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B. Jaafar


Che Rogayah Bt. Desa
Hayazi Bt. Hanafi
DAYA HENTAMAN JET AIR C4009/UNIT 5/27

Penyelesaian;
120 m/s

100

60 m/s

120 m/s

⇒ Aplikasi persamaan momentum pada arah x:

∑F = ρ Q (v2x - v1x)

-Rx = ρ Q [-(vj - vv) cos θ - (vj - vv)]

∴ Rx = ρ Q [(vj - vv) cos θ + (vj - vv)]

= ρ A (vj - vv )[(vj - v v) cos θ + (vj - vv)]

= ρ A (vj - vv ) 2(cos θ + 1)

= (1000)( 0.001)(120-60)2(cos 10 + 1)

= 7145 N

⇒ Aplikasi persamaan momentum pada arah y:

Ry = ρ A (vj - vv)2 sin θ

= (1000)(0.001)(120 - 60)2 sin 10

= 625 N

⇒ Magnitud daya paduan terhadap permukaan lengkung:

R = √( 71452 + 6252 )
= 7172 N

Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B. Jaafar


Che Rogayah Bt. Desa
Hayazi Bt. Hanafi
DAYA HENTAMAN JET AIR C4009/UNIT 5/28

⇒ Arah tindakan daya hidrodinamik dengan horizontal:

θ = tan-1(625/7145)
= 50

⇒ Kadar kerja = kuasa terhadap bilah

= (Vv) x (Rx)

= (60) (7145)

= 428700 W

= 428.7 kW

Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B. Jaafar


Che Rogayah Bt. Desa
Hayazi Bt. Hanafi
DAYA HENTAMAN JET AIR C4009/UNIT 5/29

Aktiviti 5b

SILA UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM MENERUSKAN INPUT


SELANJUTNYA……!

SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA HELAIAN MAKLUMBALAS


DI HALAMAN BERIKUTNYA.

5b.1 Suatu jet air yang berdiameter 50mm dipesongkan melalui 600 pada halaju
36 m/s di atas satu tapak pancutan air. Halaju jet air yang meninggalkan
bilah adalah 30 m/s (disebabkan oleh geseran). Tentukan magnitud dan
arah daya paduan,R, yang ditimbulkan oleh air terhadap bilah.

5b.2 Suatu jet air dipesongkan oleh sebuah bilah lengkung yang licin tanpa
kejutan. Sudut pesongan bilah ialah 1500. Jika kadar aliran jet air ialah
0.68 kg/s dan halaju jet ialah 24 m/s, tentukan;

i. daya paduan,R, hentaman jet pada bilah pegun.


ii. daya paduan,R, hentaman jet pada bilah jika bilah itu bergerak
dengan halaju 8 m/s dalam arah jet.
iii. kuasa keluar jika kes (ii) di atas digantikan dengan satu siri bilah.

Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B. Jaafar


Che Rogayah Bt. Desa
Hayazi Bt. Hanafi
DAYA HENTAMAN JET AIR C4009/UNIT 5/30

Maklumbalas
Aktiviti 5b

5b.1 R = 2361 N
θ = 51.10

5b.2(i) R = 31.5 N
θ = 150
5b.2(ii) R = 14 N
θ = 1.540
5b.2(iii) Kuasa keluaran = 162.4 Watt

Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B. Jaafar


Che Rogayah Bt. Desa
Hayazi Bt. Hanafi
DAYA HENTAMAN JET AIR C4009/UNIT 5/31

Penilaian
Kendiri

5.1 Daya yang dikenakan oleh suatu alur jet air yang berdiameter 25mm
ke atas plat rata yang diletakkan normal kepada paksi jet adalah
650N. Tentukan kadar alir dalam unit m3/s.

5.2 Suatu jet dengan halaju 3 m/s telah menghentam sekeping plat rata
yang berada pada keadaan normal kepada alur jet dengan daya
6.362N. Dapatkan diameter jet tersebut.

5.3 Suatu jet air berdiameter 90mm menghentam permukaan condong


bersudut 500 terhadap ufuk dengan kadar alir 3.5 m/s.
Tentukan magnitud daya yang diperlukan untuk menahan tujahan jet
supaya permukaan berkenaan tidak teranjak dari kedudukan asalnya.

5.4 Suatu jet air berdiameter 50mm telah menghentam satu plat
condong 300 dengan kekuatan 6000N. Dapatkan halaju jet tersebut.

5.5 Suatu jet air telah menghentam satu plat condong 450 dengan
kekuatan 2000N. Kadar alir jet adalah 0.5 m3/s.
Dapatkan jejari minimum jet.

Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B. Jaafar


Che Rogayah Bt. Desa
Hayazi Bt. Hanafi
DAYA HENTAMAN JET AIR C4009/UNIT 5/32

Maklumbalas
Penilaian Kendiri

5.1 Q = 0.018 m3/s

5.2 d = 30 mm

5.3 R = 1475.48 N

5.4 V = 78.25 m/s

5.5 j = 53 mm

Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B. Jaafar


Che Rogayah Bt. Desa
Hayazi Bt. Hanafi