Anda di halaman 1dari 2

NAMA : ___________________

TARIKH : ___________________

Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

__________________

_________________

__________________

__________________
________________

_________________

__________________

__________________

_________________