P. 1
05_Pro-Forma_RBT3117-Pengenalan KHSR

05_Pro-Forma_RBT3117-Pengenalan KHSR

|Views: 1,748|Likes:
Dipublikasikan oleh YasotaKavari

More info:

Published by: YasotaKavari on Apr 02, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2013

pdf

text

original

Pro Forma Kursus Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Rekabentuk dan Teknologi – Pendidikan Rendah

)
Nama Kursus Pengenalan Kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living SchoolEducation ) RBT 3117 3 (3 + 0) 45 Jam Tiada Bahasa Malaysia Pertama/Kedua 1. Menghuraikan sistem kurikulum dan pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR) di Malaysia 2. Menginterpretasikan proses perancangan, pelaksanaan dan penilaian KHSR 3. Menganalisis dan mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk merancang, mereka bentuk dan membina kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah 4. 5. Menjelaskan skop organisasi dan pengurusan bengkel. Mengaplikasikan pengurusan keselamatan bengkel.

Kod Kursus Kredit Jam Kontak Prasyarat Bahasa Penghantar Semester Hasil Pembelajaran

6. Menghuraikan pengurusan kewangan, pengendalian bahan dan alatan. 7. Mengaplikasikan pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dengan cekap dan berkesan. 8. Menyediakan perancangan pengajaran berasaskan kepada sukatan pelajaran.

Sinopsis

Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah(KHSR); sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR; keselamatan bengkel; pengurusan kewangan; pengurusan peralatan dan bahan; peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel; strategi, kaedah dan teknik pengajaran KHSR; perancangan pengajaran KHSR; dan bahan bantu mengajar. This course emphasizes the analysis of primary living skill school curriculum; management and administration; workshop safety; financial management; tool and material management; safety and rule regulation; strategy, technique and teaching methodology; implement teaching planning and audio visual aids.

B 81
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini 15 Disember 2009)

Pemetaan dan Kesinambungan Kandungan .Objektif Kemahiran Hidup Sekolah Rendah . Hasil Pembelajaran.Keselamatan • Punca kemalangan .Pembangunan dan pemupukan pemikiran dalam inovasi kurikulum 2 • • • 3 Pentadbiran dan pengurusan KHSR Pengurusan dan pentadbiran sumber manusia Pengurusan dan pentadbiran bengkel Tugas pelajar Organisasi stor Sistem penyimpanan stok Penyenggaraan bengkel Jenis-jeins senggaraan Langkah-langkah kawalan senggaraan 3 3 Keselamatan Bengkel • Peraturan dan etika .Organisasi Kandungan .Perlaksanaan inovasi kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah .Peralatan pencegahan kebakaran B 82 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini 15 Disember 2009) .Format Huraian (Bidang/Unit/ Tajuk.Rekod kemalangan • Punca kebakaran .Tajuk 1 Kandungan Analisis Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah • Analisis Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Definisi kurikulum Konsep dan jenis kurikulum Sejarah perkembangan KHSR Jam 3 • Analisis Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah . dan Cadangan Aktiviti) • Analisis pekeliling-pekeliling ikhtisas berkaitan • Inovasi kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah .Langkah pencegahan kemalangan .Jenis-jenis api/kebabakan .Penekanan dan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran .Pengendalian aktiviti dan Penilaian .Umum .

Peti Pertolongan cemas .Tajuk 4 Kandungan .Jenis-jenis rawatan dan bantuan kecemasan Pengurusan kewangan • • • • • Sumber kewangan Perancangan perbelanjaan Bidang tugas guru Pematuhan prosedur perbelanjaan Perolehan Pematuhan prosedur perolehan Kaedah pembelian Terimaan bekalan Jam 7 Pengurusan alatan dan bahan Peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel • Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) • Objektif Dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan Perundangan Perkhidmatan Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan (NIOSH) Peranan dan tanggung jawab Hubungan dengan institusi pendidikan Misi Peranan dan tanggung jawab Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Pendaftaran Caruman Perlindungan insurans bencana pekerjaan Hubungan dengan institusi pendidikan • Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) - • Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514) Peraturan keselamatan dan kesihatan B 83 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini 15 Disember 2009) .Tanggungjawab ketika kecemasan .Langkah pencecagahan kebakaran • Pertolongan Cemas .

jawatankuasa.Simulasi .Berpusatkan bahan/aktiviti Kaedah dan teknik pengajaran pemusatan murid .Tajuk pekerja: - Kandungan Dasar. penggunaan dan standard Jam 5 Pendekatan pengajaran dan pembelajaran • Pendekatan objektivisme .Berpusatkan guru .Permainan .Pembelajaran secara kooperatif . kaedah dan teknik pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah • • Definisi strategi.Objektivisme dalam Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Pendekatan konstruktivisme .Berpusatkan murid .Pembelajaran Masteri 9 • B 84 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini 15 Disember 2009) .Konsep pendekatan objektivisme . kawalan.Konstruktivisme dalam Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Pendekatan pembelajaran secara kontekstual Pendekatan pembelajaran berasaskan projek Perubahan konsep dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Kajian Masa Depan Pembelajaran berasaskan ketrampilan (Competency Based Learning (CBL)) Pembelajaran psikomotor dalam Kemahiran Hidup Sekolah Rendah 10 • • • • • • • 6 Strategi.Konsep pendekatan konstruktivisme . pengelasan.Lawatan . kaedah dan teknik Strategi pengajaran dan pembelajaran .Projek .Pembelajaran aktif/perbincangan .

Exeter: Learning B 85 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini 15 Disember 2009) .Syarahan/kuliah .Tajuk • Kandungan Kaedah dan teknik pengajaran pemusatan guru .Bercerita Kaedah dan teknik pengajaran pemusatan bahan .Teknik-teknik menyoal . Miller. 2.Carta .Perisian kursus pembelajaran (courseware) . Columbus. Wilson. (2001). (1985). A.D. New Jersey: Prentice Hall. & Salvage..Pita rakaman . K.Peralatan/bahan Kemahiran menyoal dalam pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah . T. D. (2005).Slaid . Creativity in primary education.Laman Web/Internet .V. Ohio: NCRVE.T.Modul . Teaching today: An introduction to Education (6th edition). M. Henson. KERJA KURSUS PEPERIKSAAN AKHIR Armstrong.G. Principles and a philosophy for vocational education.Demonstrasi/tunjuk cara .Aras-aras soalan Jam • • 7 Perancangan pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah • • Penyediaan rancangan pengajaran dan pembelajaran harian Rancangan pengajaran tahunan/semester 6 8 Bahan bantu mengajar • • • • Jenis dan contoh bahan bantu mengajar Bahan bantu mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Penggunaan dan penyimpanan bahan bantu mengajar Bahan bantu mengajar berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) JUMLAH 4 45 (50%) (50%) Pentaksiran Rujukan Asas 1.

N. Kuala Lumpur: McGraw-Hill. Teaching and learning through cirtical reflective practice. Columbus. Ohio: NCRVE. Finch. Bold. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Develop a course of study. VA: International Technology Education Association. G. M. Great Britain: Antony Rowe Ltd. Hamilton.H.V. (1971). Chelliah.Matters. Falsafah pendidikan kebangsaan: Matlamat dan misi. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Massachusetts: Allyn and Bacon. T.B.J.Singapore: G.The process of hazard control. Henson. Kuala Lumpur: McGraw-Hill. Managing the occupational education laboratory. & Ghaye. Teaching today: An introduction to Education (6th edition). (1989). London: David Fulton Publisher.G. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Pedagogi 1. W. New Jersey: Prentice Hall.J. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). G. Curriculum development in Vocational and Technical.R. K. C.. E. Curriculum: Foundations. Ismail Bahari (2002). V. Kiat & Co. Great Britain: David Fulton Publisher. Petaling Jaya: Longman. (1963). & Soltis. (2nd edition).T. (2001).F. J. C. Cornstein. (1960). Pengaturan sendiri di dalam pengurusan keselamatan kesihatan pekerjaan. W. D. principle and theory (2nd edition). Rupert. Fernstermacher.D. (1999). Firenze. Storm. Huraian sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 5. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Armstrong. & Crunkilton. (1983). (1989). A history of educational policy of the Straits Settlement. Progression in primary Design and Technology. A. Hope. Ghaye. Ann Arbor. Falsafah dan konsep pendidikan (Edisi kedua). R. Ismail Bahari (2002). (1978). (2004). G. Pengaturan sendiri di dalam pengurusan keselamatan kesihatan pekerjaan. (Bandar): Kendull Hunt Publishing Company. (1998). (1960). Approaches to teaching.D. F. B 86 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini 15 Disember 2009) . Columbus. New York: Teachers College Press. (1993). Boston. Jr. Reston. Safety system design for technology education. & Hunkins. D. Huraian sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 4.W. Boston: Allyn & Bacon. & Salvage. J. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Kementerian Pendidikan Malaysia (2001). Asmah Ahmad. & Hayie. Ltd DeLuca. K. Meril Publication. Foundation of vocational education. Teaching Design and Technology 3 – 11: The essential guide for teachers. Ohio: Charles E. (1992). Michigan: Prakken Publications Inc Rujukan Tambahan Abdul Rahman Arof & Zakaria Kasa (1995).

Huraian sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 6.D. Ohio: NCRVE. New Jersey: Pearson Prentice Hall. R. (1985). Mohd Yusof Ahmad. Principles and a philosophy for vocational education. Primary design and technology: A process for learning. Pybus. Ron. (2nd edition) New York: Continuum Published.Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam 1991-2003.M. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya Miller. Kuala Lumpur: MDC Publisher Sdn Bhd. Krulik. T.A. Child development and working with children adolescent. Falsafah dan sejarah pendidikan Islam. M. Virginia: Association for Career and Technical Education. (1988). Akta Pendidikan 1996 (Akta 550 ) dan peraturan terpilih. Pollard.E. S. J. McDewitt. (1996).E. Exeter: Learning Matters. Boston: Allyn and Bacon Lembaga Penyelidikan Undang-undang (2003). Petaling Jaya: International Law Book Services. London: Butterworth-Heinemann Ltd. (2005). Wilson. Engelwood Cliffs. Reflective teaching. Alexanderia. Foundation for vocational education: Social and philosophical concepts. (1995). Creativity in primary education. (2005). (2004). Great Britain: David Fulton Publisher Southern Regional Education Board (1967). J. & Rudnik. ______ (2003). Safety management: Strategy and practice. (1973). R. Columbus. Designing challenging vocational courses. Oxford. B 87 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini 15 Disember 2009) . (2002). (2 nd edition). Thompson. A. Reasoning and problem based learning: A handbook for elementary school teachers include over 200 problems and classroom activities. J. A. & Omrod. Ltd. New Jersey: Prentice Hall.

B 88 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini 15 Disember 2009) .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->