Anda di halaman 1dari 9

BIL.

BIL. SALAH BETUL


LEMBAR
1 acapkali acap kali 3/2000
2 ada pun adapun 2/2003(11)
3 adakala ada kala 1/2003(10)
4 adik beradik adik-beradik 2/2001(6)
5 agreget agregat 2/20002(9)
6 aked arked 2/20002(9)
7 akitek arkitek 3/2000
8 aljebra algebra / aljabar 2/20002(9)
9 ambil-alih ambil alih 2/2001(6)
10 ampangan empangan 1/2002 (8)
11 anak beranak anak-beranak 2/2001(6)
12 andai pun andaipun 2/2003(11)
13 anggerek/anggrik anggerik 1/2002 (8)
14 Antara maklumat-maklumat Antara maklumat 2/2003(11)
15 anti agama antiagama

KESALAHAN EJAAN

BIL.
BIL. SALAH BETUL
LEMBAR
1 bagai mana pun / bagaimana pun bagaimanapun 1/2003(10)
2 bah-kan bahkan 2/2003(11)
3 baikpulih baik pulih
4 bantu membantu bantu-membantu 2/2001(6)
5 Banyak organisasi-organisasi Banyak organisasi Koleksi Pe
6 Banyak perkara-perkara Banyak perkara 2/2003(11)
7 banyak premis-premis banyak premis 4/2000
8 barang kali barangkali 1/2003(10)
9 Barisan pelatih-pelatih Barisan pelatih 2/2003(11)
10 baucer baucar 2/20002(9)
11 Beberapa orang peminat-peminat Beberapa orang peminat 2/2003(11)
12 Beberapa orang peminat-peminat Beberapa orang peminat Koleksi Pe
13 begitu pun begitupun 2/2003(11)
14 beli belah beli-belah 3/2000
15 belumpun belum pun

sumber dipetik dan diubahsuai daripada:

http://appw05.dbp.gov.my/WebDBP1/panduanbahasa/lembarbhs.html?abjad=L
BIL.
SALAH BETUL
BIL. LEMBAR
1 cahayamata cahaya mata 4/2000
2 calun calon 3/2000
3 campurtangan campur tangan 3/2001(7)
4 catitan catatan 4/2000
5 cendera mata cenderamata 1/2002 (8)
6 cendikiawan cendekiawan 3/2001(7)
7 cocok (tusuk) cucuk 1/2002 (8)
8 cokelat coklat 1/2002 (8)
9 cop (tera) cap 4/2000
10 cucuk (sesuai) cocok 1/2002 (8)
11 lain-lain cadangan cadangan-cadangan lain 4/2000
12 lain-lain cara cara-cara lain

BIL.
BIL. SALAH BETUL
LEMBAR
1 dahulukala dahulu kala 2/2003(11)
2 dailog dialog 2/20002(9)
3 dalam kawasan di dalam kawasan 4/2000
4 dari Tuan Haji Jamaluddin daripada Tuan Haji Jamaluddin 4/2000
5 deligasi delegasi 1/2002 (8)
6 demi untuk demi/untuk 4/2000
7 depoh depot 1/2002 (8)
8 deraf draf 2/20002(9)
9 Deretan kedai-kedai Deretan kedai 2/2003(11)
10 di alaf pada alaf 3/2000
11 di beri diberi 3/2000
12 di berikan diberikan 3/2000
13 di daftarkan didaftarkan 3/2000
14 di dalam usaha dalam usaha 3/2000
15 di hempap dihempap

BIL.
BIL. SALAH BETUL
LEMBAR
1 ampangan empangan 1/2002 (8)
2 ejensi agensi 2/20002(9)
3 eka atom ekaatom 1/2001(5)
4 eka bahasa ekabahasa 1/2001(5)
5 eka fungsi ekafungsi 1/2001(5)
6 eka suku kata ekasuku kata 1/2001(5)
7 eka-warna ekawarna 1/2001(5)
8 ekspress ekspres 4/2000
9 e-mail e-mel 2/20002(9)
10 emel e-mel 3/2001(7)
11 empat salinan dokumen-dokumen empat salinan dokumen 3/2000
12 Empat unsur-unsur yang berikut... Empat unsur yang berikut... Koleksi Pe
13 empatbelas empat belas 3/2000
14 engkar ingkar 3/2000
15 injin enjin

BIL.
BIL. SALAH BETUL
LEMBAR
1 faksimili faksimile 2/20002(9)
2 fax faks 3/2001(7)
3 forklift forklif 3/2001(7)
4 fotostet fotostat 2/20002(9)
5 lain-lain faktor faktor-faktor lain

BIL.
BIL. SALAH BETUL
LEMBAR
1 Gabungan persatuan-persatuan Gabungan persatuan 2/2003(11)
2 gambarajah gambar rajah 3/2000
3 gantirugi ganti rugi 4/2000
4 garispanduan garis panduan 3/2001(7)
5 garuda hipotesis 1/2002 (8)
6 gelak-ketawa gelak ketawa 2/2001(6)
7 gembeling gembleng 3/2000
8 geraf graf 3/2000
9 gilang gemilang gilang-gemilang 4/2000
10 gotong royong gotong-royong 2/2001(6)
11 Gugusan pulau-pulau Gugusan pulau 2/2003(11)
12 gulong gulung 3/2000
13 gunatanah guna tanah

BIL.
BIL. SALAH BETUL
LEMBAR
1 garuda hipotesis 1/2002 (8)
2 hajjah hajah 2/20002(9)
3 hakmilik hak milik 4/2000
4 hamba Mu (ketuhanan) hamba-Mu (ketuhanan) 1/2001(5)
5 hambaMu hamba-Mu 2/2001(6)
6 hapuskira hapus kira 3/2000
7 hasut menghasut hasut-menghasut 2/2001(6)
8 hati ku hatiku 3/2000
9 Himpunan cerpen-cerpen Himpunan cerpen 2/2003(11)
10 hipotisis hipotesis 2/20002(9)
11 hirarki hierarki 2/20002(9)
12 hormat menghormati hormat-menghormati 3/2000
13 hurmat hormat 3/2000
14 idap hidap 1/2002 (8)
15 lain-lain hal hal-hal lain

BIL.
BIL. SALAH BETUL
LEMBAR
1 engkar ingkar 3/2000
2 ia-itu iaitu 3/2000
3 ianya ia 4/2000
4 ibu mu ibumu 1/2001(5)
5 ibubapa ibu bapa 3/2000
6 ibupejabat ibu pejabat 4/2000
7 ibusawat ibu sawat 3/2000
8 idap hidap 1/2002 (8)
9 ide idea 3/2000
10 iktizam iltizam 3/2001(7)
11 illustrasi ilustrasi 1/2002 (8)
12 inipun ini pun 3/2001(7)
13 injin enjin 3/2000
14 inspekter inspektor 3/2000
15 insuran insurans

BIL.
BIL. SALAH BETUL
LEMBAR
1 janakuasa jana kuasa 3/2001(7)
2 jasabaik jasa baik 4/2000
3 jawaban jawapan 1/2002 (8)
4 jawatan kuasa jawatankuasa 4/2000
5 jeket jaket 2/20002(9)
6 jiwa-mu jiwamu 1/2001(5)
7 Johor Bharu Johor Bahru 3/2001(7)
8 jualbeli jual beli 3/2000
9 jurukur juruukur 3/2000
10 justru justeru 1/2002 (8)
11 juwita juita
BIL.
BIL. SALAH BETUL
LEMBAR
1 kadang kala kadangkala
2 kadhi kadi 3/2001(7)
3 kakilima kaki lima 3/2000
4 kalau pun kalaupun
5 kampong kampung 3/2000
6 kapitalisma kapitalisme 3/2001(7)
7 kaptain kapten 3/2001(7)
8 karenah (ragam) kerenah 3/2001(7)
9 kasih ku kasihku 1/2001(5)
10 kastad kastard 1/2002 (8)
11 katrij kartrij 1/2002 (8)
12 katun kartun 1/2002 (8)
13 kawalselia kawal selia 3/2000
14 ke 2 ke-2 4/2000
15 kearah ke arah

BIL.
BIL. SALAH BETUL
LEMBAR
1 lagi pun lagipun
2 lain-lain arahan arahan-arahan lain 4/2000
3 lain-lain bangunan bangunan-bangunan lain 4/2000
4 lain-lain cadangan cadangan-cadangan lain 4/2000
5 lain-lain cara cara-cara lain 3/2001(7)
6 lain-lain faktor faktor-faktor lain 3/2001(7)
7 lain-lain hal hal-hal lain 3/2001(7)
8 lain-lain kehendak kehendak-kehendak lain 3/2000
9 lain-lain konsep konsep-konsep lain 3/2001(7)
10 lain-lain mesyuarat mesyuarat-mesyuarat lain 3/2001(7)
11 lain-lain sumber sumber-sumber lain 3/2001(7)
12 lain-lain syarat syarat-syarat lain 4/2000
13 lain-lain usul usul-usul lain 3/2001(7)
14 lakun lakon 3/2000
15 lalulintas lalu lintas

BIL.
BIL. SALAH BETUL
LEMBAR
1 bihun mihun 3/2001(7)
2 lain-lain mesyuarat mesyuarat-mesyuarat lain 3/2001(7)
3 mahu pun mahupun
4 manafaat manfaat 3/2000
5 mana-kala manakala
6 mandi manda mandi-manda 2/2001(6)
7 margasatwa mergastua 1/2002 (8)
8 marhain marhaen 1/2002 (8)
9 mastika/mustika mestika 1/2002 (8)
10 membasoh membasuh 3/2000
11 membolakbalikkan membolak-balikkan 2/2001(6)
12 mempamirkan mempamerkan 3/2000
13 memperolehi memperoleh 4/2000
14 memporakperandakan memporak-perandakan 2/2001(6)
15 menaik-tarafkan menaiktarafkan

BIL.
BIL. SALAH BETUL
LEMBAR
1 nasionalisma nasionalisme 3/2001(7)
2 negara ku negaraku

BIL.
BIL. SALAH BETUL
LEMBAR
1 odit audit 1/2002 (8)
2 oleh kerana oleh sebab 4/2000
3 olih oleh 3/2000
4 organisme organisma

BIL.
BIL. SALAH BETUL
LEMBAR
1 audit pantomim 1/2002 (8)
2 di alaf pada alaf 3/2000
3 di masa-masa pada masa-masa 3/2000
4 di tahun pada tahun 4/2000
5 di zaman pada zaman 3/2000
6 pantomin pantomim 2/20002(9)
7 papantanda papan tanda 3/2000
8 pasca ijazah pascaijazah 1/2001(5)
9 pasca merdeka pascamerdeka 1/2001(5)
10 pasca mesyuarat pascamesyuarat 1/2001(5)
11 pasca modenisme pascamodenisme 1/2001(5)
12 pasca penerbitan pascapenerbitan 1/2001(5)
13 pasca projek pascaprojek 1/2001(5)
14 pekej pakej 2/20002(9)
15 pelancung (pelawat) pelancong

BIL.
BIL. SALAH BETUL
LEMBAR
1 radin (gelaran) raden 1/2002 (8)
2 rahmat Nya (ketuhanan) rahmat-Nya (ketuhanan) 1/2001(5)
3 raksaksa raksasa 1/2002 (8)
4 ramah tamah ramah-tamah 2/2001(6)
5 Ramai pelajar-pelajar Ramai pelajar 2/2003(11)
6 Ramai pengguna-pengguna Ramai pengguna Koleksi Pe
7 Rangkaian syarikat-syarikat Rangkaian syarikat 2/2003(11)
8 rebet rebat 2/20002(9)
9 rekabina reka bina 3/2000
10 reket raket 1/2002 (8)
11 renik (rendah) renek 3/2000
12 Rentetan peristiwa-peristiwa Rentetan peristiwa 2/2003(11)
13 Rombongan penduduk-penduduk Rombongan penduduk 2/2003(11)
14 ruangniaga ruang niaga

BIL.
BIL. SALAH BETUL
LEMBAR
1 lain-lain sumber sumber-sumber lain 3/2001(7)
2 lain-lain syarat syarat-syarat lain 4/2000
3 sabsidi subsidi 2/20002(9)
4 sabung menyabung sabung-menyabung 2/2001(6)
5 sanwic sandwic 2/20002(9)
6 satria/kesatria sateria/kesateria 1/2002 (8)
7 sayugia seyogia 3/2000
8 Sebahagian daripada peneroka-peneroka Sebahagian daripada peneroka 2/2003(11)
9 sebutharga sebut harga 3/2000
10 sediada sedia ada 3/2000
11 sediakala sedia kala
12 Sedikit sahaja daripada ulasan-ulasan Sebahagian sahaja daripada ulasan 2/2003(11)
13 segala aduan-aduan segala aduan 4/2000
14 Segala bukti-bukti Segala bukti 2/2003(11)
15 segala butir-butir segala butir

BIL.
BIL. SALAH BETUL
LEMBAR
1 tak berlampu tidak berlampu 4/2000
2 tali temali tali-temali 2/2001(6)
3 talipon telefon 4/2000
4 tari menari tari-menari 2/2001(6)
5 tata nama tatanama 1/2001(5)
6 tata rias tatarias 1/2001(5)
7 tata susila tatasusila 1/2001(5)
8 tata tertib tatatertib 3/2000
9 tata urusan tataurusan 1/2001(5)
10 tata usaha tatausaha 1/2001(5)
11 tata-tertib tatatertib 1/2001(5)
12 tatatur tataatur 4/2000
13 tatatur/tata atur tataatur 1/2001(5)
14 taugeh tauge 1/2002 (8)
15 taukeh tauke

BIL.
BIL. SALAH BETUL
LEMBAR
1 lain-lain usul usul-usul lain 3/2001(7)
2 ulang alik ulang-alik 2/2001(6)
3 urusetia urus setia 4/2000
4 usahasama usaha sama 4/2000
5 usek usik 3/2000
6 yunit unit

BIL.
BIL. SALAH BETUL
LEMBAR
1 ke-v v 1/2001(5)
2 vokasyenal vokasional

BIL. SALAH BETUL BIL.


LEMBAR
1 walau pun walaupun
2 walaubagaimanapun walau bagaimanapun

BIL.
BIL. SALAH BETUL
LEMBAR
X (Tidak perlu ada tanda sempang
1 ke-X sebelum huruf roman). Contoh: Sukan SEA
X

BIL.
BIL. SALAH BETUL
LEMBAR
1 yaitu iaitu 1/2002 (8)
2 Yang Di Pertua Majlis Perbandaran Yang Dipertua Majlis Perbandaran 3/2000
3 yang mana bersalahan yang bersalahan 4/2000
4 yunit unit

BIL.
BIL. SALAH BETUL
LEMBAR
1 zohor zuhur 1/2002 (8)

Anda mungkin juga menyukai