Anda di halaman 1dari 1

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

Aras Jumlah
Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Analisis Sintesis Penilaian %
Kandungan
M Sd S M Sd S M Sd S M Sd S M Sd S M Sd S
Udara 1 1 1 1 1 1 6
(30%)
Makanan 1 1 1 2 1 6
(30%)
Air 1 1 1 3
(15%)
Tempat tinggal 1 1 1 1 1 5
(25%)

Jumlah % 3 2 2 5 3 5 20
(15%) (10%) (10%) (25%) (15%) (25%) (100%)

M = Mudah Sd = Sederhana S = Sukar