Anda di halaman 1dari 2

Institut Pendidikan Guru

Kampus Batu Lintang Kuching

JURNAL PRAKTIKUM

Nama Pelajar : ……………………………………………………………………………..

Kursus & Ambilan : …………………………………………………………………….

Tempoh Praktikum : ……………………………………………………………………….

Pengkhususan : ……………………………………………………………………………

Nama Guru Pembimbing : ………………………………………………………………..

Nama Pensyarah Pembimbing : ………………………………………………………….

Catatan Minggu ke - ……………… Tarikh : ……………….. hingga …………

1. Renungan Pelajar ( catatan peristiwa tentang P & P / amalan guru/ tingkahlaku murid,
profesionalisme dll )

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

2. Perasaan / pandangan terhadap catatan tersebut

………………………………………………………………………………………………………

.............................................................................................................................................

3. Analisis sebab / punca perkara itu berlaku.

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
4. Cadangan tindakan untuk mengatasinya

..........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
5. Tempoh masa untuk penyelesaian

.........................................................................................................................................

6. Cara menilai kejayaan

.........................................................................................................................................

7. Pandangan / komen guru pembimbing

..........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Tarikh : ............................................. Tandatangan : .............................................

Nama : .........................................................

7. Pandangan / komen pensyarah pembimbing

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Tarikh : .............................................. Tandatangan : ............................................

Nama : ........................................................

8. Tindakan susulan pelajar

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Tarikh : ............................................. Tandatangan : ............................................

Nama : .......................................................