Anda di halaman 1dari 1

Definisi ‘Melihat’ dalam Al Quran

Ada 3 macam suruhan Allah agar kita melihat. Tiga cara penglihatan ini perlu kita
sebaik mungkin agar memenuhi maksud ‘melihat’.

Raa – lihat dengan pandangan mata kasar – sifat orang munafiq dan kafir sentiasa
dapat kita lihat dengan mata kasar kita

Nazoro – melihat dengan akal dan ilmu

Basoro – melihat dengan mata hati

Seandainya, ketiga-tiga teknik melihat di atas tidak kita lakukan, maka teknik ke-4
yang dilarang Allah akan kita gunapakai dan merosakkan diri kehidupan kita, iaitu
lah melihat dengan pandangan nafsu semata.

18 Feb 2011

Fauzan Ibrahim