Anda di halaman 1dari 1

Fatwa-fatwa berkaitan Palestin Akrimah Sobri berkata bahawa majlis untuk berjihad (tujuan lain selain darinya

kehakiman tertinggi di Palestin telah adalah tertolak meskipun untuk menziarahi


HUKUM MENJUAL TANAH PALESTIN mengeluarkan fatwa haram syar'ie untuk rakyat dan bersembahyang di dalam mesjidil
KEPADA YAHUDI. Palestin mengambil kerakyatan Israel walau Aqsa).
dalam keadaan apa sekalipun kerana ini
1. Pada 26/1/35 satu pertemuan di antara ulama'- mengiktiraf penjajahannya. HUKUM JIHAD di PALESTIN
ulama' Palsetin telah mengeluarkan satu fatwa
secara ijmak bahawa haram hukumnya menjual HUKUM MELAKUKAN PERJANJIAN Ulama al-azhar telah mengeluarkan fatwa pada
tanah Palestin atau menjadi orang tengah DENGAN ISRAEL tahun 1947, wajib berjihad untuk melindungi
dalam urusan penjualan tanah tersebut dalam masjid al Aqsa dan menyelamatkan Palestin.
apa bentuk sekalipun. (Untuk teks penuh Selepas terbinanya negara Yahudi di Palestin
ucapan yang ditanda tangani oleh Mufti Besar pada tahun 1948. Lujnah fatwa Al-Azhar pada HUKUM AMALIAH ISTISHHADIAH
Al-Haj Amin Al-Husaini sila rujuk FATAWA
tahun 1956 telah mengeluarkan fatwa bahawa (syahid bomber) di PALESTIN.
IMAM AMIN HUSAINI ALHAJ : 1)
haram dari segi syara' mengadakan sebarang
perjanjian damai dengan Israel. Fatwa telah dikeluarkan oleh ulama' al- azhar
2. Ulama Di Najd (Saudi hari ini) telah
bahawa amaliah Istishhadiah di Palestin adalah
mengeluarkan fatwa pada bulan Julai 1937
HUKUM MENZIARAHI MASJIDIL AQSA. semulia-mulia syuhada' di sisi Allah. Ulama
yang menyatakan wilayah Yahudi di
(bagi umat Islam di luar Palestin) Azhar berkata "Harus bagi rakyat Palestin
negara Islam adalah bathil.
meletupkan diri mereka untuk memusnahkan
1. Hukum menziarahi negara yang dijajah oleh orang-orang Israel atau tempat-tempat Israel.
3. Ulama di Iraq juga mengeluarkan fatwa Yahudi haram syar'ie kerana memberi
pada masa yang sama mengenai kewajipan keuntungan kepada penjajah dan seolah-olah SEBAB-SEBABNYA:
setiap individu muslim menentang usaha meredhokan mereka. (Dikeluarkan oleh
menegakkan megara Yahudi di Palestin. Fadhilatul Syeikh Saiyyid Askar, Mudir am
bagi bahagian da'wah dan penerangan agama di
• Israel adalah negara perang dan seluruh
4. Syeikh Muhammad Rashid Redha juga Al Azhar as syarif) penduduknya adalah ahli yang boleh
berfatwa menyatakan sesiapa yang diperangi dan darah mereka adalah halal.
menjual mana-mana tanah Palsetin kepada 2. Tambahan: selari dengan pandangan As-
Yahudi atau Inggeris maka dia seolah-olah syeikh Yusof Qardhawi atas larangan umat • Negara Palestin adalah tempat yang suci
menjual Masjidil Aqsa dan watan (tanah Islam menziarahi masjidil Aqsa – kerana yang mana adalah lebih berhak nyawa,
air umat Islam) seluruhnya. implikasinya mengiktiraf penjajahan darah dan harta dikorbankan kerana syahid
Yahudi. di bumi Palestin adalah semulia-mulia
HUKUM MENGAMBIL KERAKYATAN 3. Tambahan 2: Raja Saudi , Al-Malik Faizal syuhada' muslimin.
ISRAEL pada tahun 70'an dulu pernah mengatakan
Di dalam akhbar Al Muslimun bertarikh umat Islam dibolehkan untuk menziarahi Compilation
23/8/96, Mufti Quds dan Palestin, Syeikh masjidil aqsa dengan satu syarat iaitu Dr Hafidzi Mohd Noor