Pegawai Eksekutif (Pentadbir & Kewangan), Pejabat Daerah Kemaman, 24000 Kemaman, Terengganu.

Umi Syahida Binti Sabri Politeknik Kota Bharu, Km.24, Kok Lanas 16450 Kota Bharu, Kelantan. 07 Oktober 2010

Tuan,
PEMBATALAN TEMPAT UNTUK MENJALANI PROGRAM LATIHAN INDUSTR I

Merujuk kepada perkara diatas, terdapat beberapa masalah yang tidak dapat dielakkan. Disamping ingin mencari tempat latihan industri yang lebih bersesuaian dengan kursus supaya lebih memahami pembelajaran yang dipelajari di tempat latihan industri untuk dibawa ke sesi pembelajaran depan. Dengan ini saya pelajar seperti berikut : Nama Pelajar : Umi Syahida Binti Sabri

No. Pendaftaran : 04DAT09F1100 No. K/P Kursus Kelas : 910513115616 : Diploma Akauntansi(DAT) : DAT 3A

Sebagai sokongan dan bukti untuk diserahkan kepada Pegawai Perhubungan & Latihan Industri bahawa pembatalan tempat latihan industri dibatalkan . Sekian, untuk perhatian dan tindakan pihak tuan selanjutnya. Terima kasih. Tandatangan Pelajar Tandatangan Pegawai

( UMI SYAHIDA BT SABRI )

Nama : Cop :