PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

‡ Salah satu komponen Dinamika Guru bagi KPLI ‡ 2 kredit ‡ Penilaian: - kerja kursus (70%) - khidmat masyarakat / ujian (25%) - sahsiah (5%)

SUKATAN
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ UNIT 1: PENGENALAN PAS UNIT 2: PENGENALAN EKOLOGI ASAS UNIT 3: ISU ALAM SEKITAR UNIT 4: PEMBANGUNAN LESTARI UNIT 5: GAYA HIDUP LESTARI UNIT 6: PAS MERENTAS KURIKULUM

UNIT 1 PENGENALAN PENDIDIKAN ALAM SEKITAR (PAS) .

1 Sejarah ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Stockholm (1972) Tblisi (1977) Polisi Alam Sekitar Kebangsaan (RM3) Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 (EQA) Persidangan The Earth Summit .1.Rio .

1.2 MATLAMAT PAS ‡ Membantu masyarakat sejagat menyedari dan memahami isu-isu alam sekitar ‡ Menguasai kemahiran dan kesungguhan dalam membantu mengatasi isu alam sekitar ‡ Membentuk masyarakat yang lebih peka dan prihatin terhadap isu alam sekitar .

3 OBJEKTIF PAS ‡ Mendapat pengalaman. cintai alam sekitar dan bermotivasi utk terlibat secara aktif ‡ Memahami pembangunan negara perlu diterusksn dengan menggunakan sumber semulajadi yang ada dengan terancang ‡ Menguasai kemahiran bagi mengenal pasti masalah alam sekitar dan penyelesaiannya ‡ Memberi peluang penglibatan diri secara aktif dalam penyelesaian masalah alam sekitar . ‡ Memperolehi nilai. pengetahuan dan kefahaman asas tentang alam sekitar dan masalahnua ‡ Meningkatkan kesedaran.1. memupuk sikap positif. kepekaan dan keprihatinan terhdp alam dan masalahnya.

bila dan bagaimana dalam tempoh 5 minit dari sekarang. . Pengerusi WWF ingin mengetahui siapakah yang pergi ke mana.SIAPA PERGI KE MANA? ‡ Minggu lalu. 5 pegawai dari WWF Malaysia telah pergi ke 5 tempat berbeza pada 5 hari berbeza menggunakan kenderaan berbeza.

S Din pergi pada hari Rabu Jeffrey pergi ke New Zealand Sistem Penerbangan Qantas bertolak pada hari Jumaat Ah Chong bertolak pada hari Selasa Sistem Penerbangan Singapura terbang ke London Intan pergi dengan Sistem Penerbangan United Penerbangan ke Australia pada hari Isnin Sistem Penerbangan Malaysia bertolak pada hari Isnin Intan pergi ke Hong Kong .Maklumat perjalanan ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Ismail terbang dengan pesawat MAS Penerbangan ke Hong Kong pada hari Sabtu Sistem Penerbangan British terbang ke U.

UNIT 2: PENGENALAN EKOLOGI ASAS .

Konsep biosfera.2 Biosfera dan Ekologi .3 Ekosistem .2.1 Komponen-Komponen Alam Sekitar .Definisi biotik dan abiotik Konsep nic Kitar semulajadi Rantai makanan Keseimbangan ekosistem . buatan dan sosiobudaya 2. ekologi 2.Alam sekitar semulajadi.

Alam Sekitar Semulajadi (Ciptaan Tuhan) .

Alam Sekitar Buatan Namakan contoh-contoh alam buatan yang lain .

adakan Pesta Menuai supaya semangat padi gembira dan hasil tuaian semakin bertambah ‡ Indigenous knowledge cara masyarakat pribumi di sesuatu tempat memanfaatkan sumber alam utk perubatan. rekreasi dsb.Alam Sekitar Sosiobudaya ‡ Merangkumi etika persekitaran (environment ethics) ‡ Orang Melayu: jika masuk ke dalam hutan. jangan menegur sebarang keganjilan yang ditemui atau berbuat bising elak bala ‡ Bumiputera Sabah/Sarawak: padi mempunyai semangat dan kuasa. makanan. .

2.2 Biosfera dan Ekologi Atmosfera Hidrosfera Litosfera .

.EKOLOGI ‡ OIKOS ? ‡ Ekologi moden Teori Evolusi Darwin ‡ Definisi: Kajian tentang hubungan organisma dengan persekitaran fizikal dan biologinya.

) ‡ Nic? Apakah komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi dalam suatu habitat seperti gambar di sebelah? Adakah komponen-komponen yang sama berfungsi di habitat yang lain? Apakah ekosistem yang telah dibentuk? . tanah tinggi.2. gurun.3 Ekosistem ‡ Hubungan antara komponen biotik dan abiotik dalam sesuatu komuniti (tasik.

Pemindahan Tenaga dalam Rantai Makanan Rantai makanan Piramid tenaga/ makanan .

Kitar Semulajadi ‡ ‡ ‡ ‡ Kitar karbon Kitar nutrien Kitar nitrogen Kitar hidrologi .

Pengaliran Tenaga ‡ Sesuatu ekosistem seimbang jika i) pengaliran tenaga dari suatu aras trof ke aras trof yang seterusnya berterusan ii)kitaran semulajadi (terutamanya kitaran nutrien) berlaku secara internal .

3. 2.AKTIVITI 1: Keseimbangan Ekosistem 1. Apa yang anda rasa? Terbeban dengan berat rakan anda? (Lakukan satu aktiviti yang diarahkan) Sekarang. Berdiri dalam satu bulatan dengan memegang bahu rakan di hadapan anda. 4. Turunkan badan anda dengan perlahan-lahan dan duduk di atas riba rakan di belakang anda. apa yang anda rasa? Mengapa? .

Unit 3: ISU-ISU ALAM SEKITAR .

2 Punca isu 3.‡ ‡ ‡ ‡ 3.4 Menangani isu .3 Kesan isu 3.1 Jenis isu 3.

3.1 Jenis Isu
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Pertambahan penduduk Pelupusan spesis flora dan fauna Penebangan hutan Penghapusan paya (bakau, gambut) Peningkatan kawasan gurun Hakisan tanah Pencemaran air / udara / bunyi / tanah Penipisan lapisan ozon Kekurangan sumber bahan api / galian / air Pemendapan asid

PUNCA ISU ALAM SEKITAR
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Pertambahan penduduk Penggunaan teknologi Bencana alam Politik dan peperangan Budaya dan etika Penguatkuasaan undang-undang

KESAN ISU ALAM SEKITAR
‡ ‡ ‡ ‡ Kepupusan flora dan fauna Kualiti hidup menurun Degradasi alam dan sumber Pengaruh politik dan hubungan antarabangsa

undang-undang dan penguatkuasaan ‡ Penglibatan komuniti ‡ Penglibatan individu ANDA TERLIHAT ORANG MEMBUANG SAMPAH DARI KENDERAAN? LAPORKAN KEPADA KAMI! DBKK le! CATAT NOMBOR KENDERAAN. TEMPAT KEJADIAN DAN SMS KEPADA NOMBOR: . TARIKH.CARA-CARA MENANGANI ISU ‡ Akta.

‡ Utamakan isu-isu yang berlegar di tempat tinggal / bertugas anda. kesan dan cadangan untuk mengatasi isu berkenaan. ‡ Sediakan hasil perbincangan anda dalam bentuk audio / visual / multimedia.AKTIVITI 1: ‡ Pilih satu tajuk dan bincangkan punca. .

udara.AKTIVITI 2: Bincangkan dengan terperinci isu-isu berikut dengan menjelaskan punca. kesan dan cara mengatasinya:pertambahan populasi penduduk kepupusan spesis flora dan fauna transisi kawasan hutan kepada kawasan pertanian pencemaran air. bunyi dan darat perubahan cuaca global .

UNIT 4: PEMBANGUNAN LESTARI .

2 Tujuan Pembangunan Lestari 4.4 Peranan Organisasi Kerajaan.PEMBANGUNAN LESTARI 4.3 Strategi Pembangunan Lestari 4.1 Konsep Pembangunan Lestari 4. Bukan Kerajaan dan Badan Korporat terhadap Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar .

. Sustainability is the ability to support.1 KONSEP PEMBANGUNAN LESTARI Pembangunan yang mengisi keperluan dan kehendak generasi masa kini tanpa mempertaruhkan atau menjejaskan keupayaan generasi yang akan datang untuk mengisi kehendak-kehendaknya.4. provide or nurture the total life system in our biorigins and other biorigins on the planet: and the ability to supply in perpetuity all life forms with the necessities of life.

.Pembangunan dikatakan lestari apabila: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ada imbangan antara sumber yang digunakan dengan sumber yang boleh diregenerasi/dihasilkan semula. sumber dalam keadaan baik sebelum dan selepas digunakan integriti dan diversiti sistem semula jadi dikekalkan atau dipulihkan dapat memelihara alam dan mewujudkan komuniti yang berbudaya setiap generasi dapat memberi atau mengekalkan hak generasi yang akan datang.

Definisi mengikut WCED 1987 (World commission on Environment and Development) atau Bruntland Commission: Pengolahan sumber-sumber alam secara terkawal dan terancang demi kesejahteraan generasi manusia masa kini tanpa menjejaskan masa depan generasi akan datang. .

Apa implikasi laporan Bruntland ini? i) Mengambilkira hubungan antara penggunaan sumber alam. Mengambilkira faktor kemusnahan alam dan mala petaka alam yang disebabkan oleh tindakan manusia. ii) iii) . pertumbuhan penduduk dunia dan pembangunan teknologi Mengambil kira faktor pembangunan yang tidak sekata di kalangan negara maju dan sedang membangun.

NGO dan orang awam). pengguna sumber. peningkatan berterusan kualiti alam sekitar penggunaan lestari sumber-sumber asli semua pembuat keputusan dasar mempunyai komitmen yang tinggi terhadap perlindungan alam sekitar ketika membentuk. merancang dan melaksanakan aktiviti masing-masing (sektor awam. .KONSEP PEMELIHARAAN ALAM SEKITAR menjaga. sektor swasta. mengawas dan mengurus alam sekitar dalam konteks pembangunan lestari yang bertunggakkan ekonomi. sosial dan perlindungan alam sekitar.

bahan bertoksik. kepelbagaian biologi dan sistem sokongan hidup memperbaiki pengurusan pembuangan sampah.KONSEP PEMULIHARAAN ALAM SEKITAR memulihara ekosistem semulajadi untuk memastikan keutuhan. dan pencemar perlindungan kepada habitat. flora dan fauna yang hampir pupus .

Selepas setiap tangkapan.AKTIVITI 1: Pengusaha Kolam Ikan Paling Berjaya! Anda mempunyai sebuah kolam ikan air tawar. Anda diminta menangkap ikan dari kolam ini dan cara tangkapan terpulang kreativiti masing-masing. Kira jumlah ikan yang berjaya ditangkap dan ikan yang masih ada di dalam kolam pada akhir tangkapan. bilangan ikan yang sama dengan baki ikan dalam kolam akan terhasil Buat 4/6 tangkapan. Siapakah yang paling berjaya? . ikan akan mati atau tidak membiak. Jika lebih. Catatkan bilangan ikan setiap tangkapan. Bilangan ikan yang ditangkap antara 0 16 ekor. Kolam ini dapat menampung maksima 16 ekor ikan.

angin) Strategi 3: Pembangunan ekonomi yang terancang Strategi 4: Pengelolaan Kempen Cintai Alam Sekitar Strategi 5: Undang-undang dan Konvensyen Antarabangsa Strategi 6: Peranan dan sumbangan Organisasi Kerajaan.STRATEGI PEMBANGUNAN LESTARI ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Strategi 1: Amalan Konsep 5R. ombak. Strategi 2: Penggunaan sumber tenaga yang boleh diperbaharui (cth: solar. Bukan Kerajaan dan Badan Korporat .

Amalan Konsep 5R ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Rethink (Fikir semula) Reduce (Kurangkan) Repair (Perbaiki) Reuse (Guna semula) Recycle (Kitar semula) .

Sumber Tenaga Re-generasi ‡ Dasar Tenaga Negara pembekalan tenaga yang cekap. sumber tenaga lestari yang baru dan boleh diperbaharui ‡ Penghasilan peralatan dan bangunan yang fleksibel dan bersedia menggunakan sumber tenaga baru mudah selenggara . R&D. kos jimat.

tapak pelupusan sisa sesuai. ‡ Industri mesra alam . pembungkusan bio-degradasi . lokasi sesuai. bahan konkrit dan kaca untuk kurangkan penyimpanan haba. kurang alat pendingin hawa.penggunaan peralatan teknologi yang kurang hasilkan bahan cemar. warna dan tekstur yang sesuai. reka bentuk siling yang tinggi.sistem pengudaraan berkesan.Pembangunan Ekonomi Terancang ‡ Bangunan mesra alam .

sistem saliran berkesan. perumahan dan industri diselaras dan seimbang ‡ Pengurusan bahan sisa dan pelupusan sampah guna teknologi canggih dan bersepadu utk lupus bahan sisa berbahaya dan sampah. ‡ Sistem pengurusan sungai pelihara kualiti dan kebersihan sungai. sistem pengangkutan. hutan simpanan.‡ Taman-taman perumahan mesra alam kekalkan kehijauan persekitaran. pembangunan kawasan tadahan hujan. pengolahan air sisa yang berkesan ‡ Perancangan guna tanah Kawasan pertanian. guna alat insinerasi untuk sisa perbandaran. lokasi pengumpulan .

Kempen Cintai Alam Sekitar Sambutan Hari Alam Sekitar/Hari Bumi Amalan 5R Jualbeli barangan terpakai Perisian komputer utk hasilkan grafik dan poster yang menarik ‡ Sekolah Lestari/ Penghijauan Sekolah/ Sekolah dalam Taman/Taman dalam sekolah ‡ Jaga Kebersihan dan Keindahan Bandaraya ‡ Hari Tak Mau Tapau! ‡ ‡ ‡ ‡ .

org/8558.htm ‡ UN Commission on Sustainable Development (UNCSD) http://www.iwcoffice.aseansec.gov.doe.org/esa/sustdev/ ‡ International Whaling Commission (IWC) http://www. 1992 http://www. 1989 http://www.htm .my/index.Undang-Undang dan Konvensyen A/bangsa ‡ Langkawi Declaration.org/esa/earthsummit ‡ Kuala Lumpur Accord.un.un.php?option=com_content&task=view&id=561&Itemid= 472&lang=en ‡ Agenda 21 (Earth Summit) http://www.org/index.

org/ Persatuan Pencinta Alam Malaysia (MNS) www.html Treat Every Environment Special (TREES) www.my/mission.gov.org.my) Jab.Peranan dan sumbangan Organisasi Kerajaan.surforever.jeef.or. Shell. Toyota .wwfmalaysia.com/sam/intro. Badan Korporat ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Jabatan Alam Sekitar/ Jabatan Perlindungan Alam Sekitar (www.htm Sabah Environmental Education Network (SEEN) www.sabah.doe.gov.htm Tabung Alam Malaysia/WWFMalaysia www.jp/EAST_ASIA/malaysia/TREES. Bukan Kerajaan. Sime Darby. Hong Kong Bank.gov.nre.my/seen Petronas. Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN) www.frim.my/fungsi.gov.php Sahabat Alam Malaysia SAM) www.my) Institut Penyelidikan Perhutanan (www.mns.

Tunjukkan jumlah kos yang anda perlukan.Aktiviti 2: Ketua Kampung Bestari Kampung Kebayau akan dinaiktaraf menjadi sebuah pekan yang sempurna untuk memenuhi keperluan penduduk kampung tersebut. kedai gunting rambut d) Sebuah klinik desa e) Petempatan berselerak f) Sebuah sekolah rendah dan sebuah sekolah menengah daripada papan g) Sumber air dari sungai dan perigi Sebagai Ketua Kampung yang baru dilantik. Memandangkan bilangan penduduk semakin bertambah. kedai basikal. anda diminta menyediakan satu plan pembangunan lestari untuk kampung tersebut. . Infrastruktur yang sedia ada di kampung tersebut adalah seperti berikut: a) Jalanraya tidak berturap b) Jeti usang yang tidak digunakan c) 2 deret kedai kedai runcit. satu plan pembangunan lestari perlu disegerakan untuk peningkatan taraf hidup.

UNIT 5: WARGA ALAM SEKITAR .

WARGA ALAM SEKITAR ‡ Gaya Hidup Lestari / Masyarakat Lestari ‡ Penglibatan Individu dalam usaha Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar .

. pemuliharaan dan kawalan kependudukan. DBP Gaya Hidup Lestari adalah gaya hidup mesra alam yang perlu diaplikasi dalam semua aktiviti harian kita.Gaya Hidup Lestari ‡ Definisi gaya hidup Cara hidup yang menggambarkan sikap dan nilai seseorang atau kumpulan seseorang. American Heritage Dict. ‡ Definisi masyarakat lestari Masyarakat yang hidup dalam batasan yang ditentukan oleh alam semulajadi dgn mengamalkan penggunaan maksimum sumber yang boleh diperbaharui. Glosari Alam Sekitar. kitar semula.

This study postulated the theory that when a ¶critical mass· is reached. took it to the water. a group of scientists were carrying out some study on the behaviour of monkeys which lived near the sea shore. Whenever the fruits fell on to the sandy beach. a monkey observed a fruit fall and roll down to the water. the action of this critical mass mysteriously influences the thought and action of the whole population. and then ate the fruit. this monkey. picked up the fruit. So the postulation : ¶You could become the 100th monkey. In one group of islands in the northern most part of Japan. It was observed that this particular monkey showed a new kind of behaviour the next day. However what was surprising was that after some time it was observed that suddenly all the monkeys began showing this new behaviour. When a fruit fell on the sand. What was more perplexing was that even the species of monkeys in the other islands also began to show this new behaviour. This was what all the monkeys in the islands did. A few other monkeys started following this enlightened monkey . instead of putting the fruit in the mouth straight away. This ¶critical mass· could be the nominal 100th monkey or the 100th person whose person whose action may trigger a transformation in the population. Not far from the shore were some fruit trees. One day. the monkeys would pick up the fruits and eat them straight away with much of the sand still sticking to the fruit. .The Story of the 100th Monkey. The monkey then went and picked up the fruit and ate the clean fruit.

.

.

.

kepingan itu diserahkan kepada anaknya untuk dicantumkan. seorang bapa diganggu anaknya ketika dia sedang asyik membaca suratkhabarnya. Setelah mangacau-ngacaunya. Untuk menghindari anaknya sementara dia habis membaca suratkhabarnya. Apabila menanya anaknya. Namun selepas beberapa minit. anaknya muncul semula dengan gembira sambil menunjukkan peta dunia yang lengkap dicantumkan. Halaman itu dikoyak-koyakkannya kepada beberapa keping untuk membentuk permainan mencantum kepingan. anaknya menjawab. Dia mengeluarkan satu halaman daripada suratkhabarnya yang mempunyai peta dunia di atasnya. Dia begitu pasti bahawa anaknya akan mengambil masa yang lama untuk mencantumkannya. Bapanya merasa cukup hairan kerana anaknya dapat menyelesaikannya dengan begitu cepat. . Saya membetulkan manusia itu dan dengan sendirinya dunia dapat dipulihkan. Ini kerja yang mudah sekali kerana di belakang halaman ini terdapat gambar besar seorang manusia. bapa pantas berfikir dan mendapat satu idea.KISAH SEORANG BUDAK DAN PERMAINAN BERCANTUM Pada suatu hari.

UNIT 6: PENDIDIKAN ALAM SEKITAR MERENTAS KURIKULUM .

PAS MERENTAS KURIKULUM ‡ Konsep Pendekatan Sekolah Secara Menyeluruh (Whole School Approach) ‡ Pendekatan Kurikulum ‡ Penerapan PAS dalam P&P ‡ Pendekatan Ko-Kurikulum ‡ Audit Hijau Sekolah/Institusi ‡ Program Penghijauan .

pelajar dan PIBG??? . staf sokongan. Mengintegrasi Pendidikan Alam Sekitar terhadap a) Pengurusan dan pentadbiran sekolah b) Persekitaran sekolah c) P&P dalam bilik darjah Peranan pengurusan.Konsep Pendekatan Sekolah Secara Menyeluruh. guru.

interaksi antara manusia dan persekitarannya Pendidikan DALAM alam sekitar .Pendekatan Kurikulum i) Pendidikan TENTANG alam sekitar . mengembangkan etika.membina kesedaran.mengembangkan kemahiran dan nilai Pendidikan UNTUK alam sekitar .kefahaman tentang sistem alam. motivasi dan kesediaan untuk terlibat i) i) .

Penerapan PAS dalam P&P a) Penerapan nilai-nilai murni Pendidikan Alam Sekitar dalam aktiviti pembelajaran b) Menyediakan rangsangan aktiviti yang membina kreativiti pelajar bagi menyelesaikan masalah berkaitan alam sekitar c) Penggunaan sumber/alat bahan bantu belajar berunsurkan Pendidikan Alam Sekitar bahan terbuang. kitar semula .

16 Nilai-Nilai Murni Alam Sekitar Kerjasama Perubahan berterusan Rendah diri Ekonomi bukan segalanya Menghormati alam Kehidupan seimbang Kesedarhanaan Kerosakan minima Mencintai persekitaran Etika melebihi hukum Kemapanan ekosistem Tanggungjawab setiap individu Mengekalkan kepelbagai hidupan Mengiktiraf hak generasi akan datang Perlindungan dan pemulihan ekosistem Mengalami dan menghayati sendiri lebih baik .

penubuhan kelab pencinta alam.aktiviti perkhemahan. lawatan sambil belajar. kraftangan . penjagaan padang. marathon dan jogathon c) Persatuan dan Kelab . membuat kompos. gotong royong. sambutan Hari Alam Sekitar. pertandingan kuiz/esei/melukis poster/debat.pengurusan stor. program kitar semula. kajian flora dan fauna. ceramah/bengkel. pameran. papan kenyataan b) Sukan dan Permainan . peralatan sukan dari bahan terbuang.Pendekatan Ko-Kurikulum a) Unit Beruniform .

Audit Hijau di Sekolah/Institusi Tujuan: i) Mengenalpasti masalah berkaitan alam sekitar di kawasan sekolah ii) Mengetahui tahap pelaksanaan dan penerapan Pendidikan Alam Sekitar di peringkat iii) Memberi cadangan mengatasi masalah yang telah dikenalpasti iv) Kesedaran terhadap kepentingan pemuliharaan alam sekitar kawasan sekolah .

Aktiviti 1: Audit Hijau IP Kent (rujuk Borang Audit Hijau) ‡ Bentukkan lima kumpulan untuk menjalankan aktiviti ‡ Setiap kumpulan dikehendaki membuat auditan berdasarkan borang audit yang telah disediakan ‡ Merakam fenomena persekitaran IP Kent yang perlu diberi perhatian dan tindakan pemuliharaan ‡ Menganalisa item-item dan membentangkan dapatan serta cadangan penambahbaikan. .

juga menumpu kepada pemeliharaan tenaga dan air. urusan bahan buangan. pengurangan dan pengurusan bahan buangan dan mengitar semula ‡ Melibatkan semua warga sekolah. terutamanya pelajar ‡ Mengenalpasti pelan pembangunan sekolah kedudukan taman. pemeliharaan sumber. penjimatan tenaga dan air .Program Penghijauan ‡ Tidak terhad kepada penanaman bunga-bungaan dan pokok.

membersih kawasan taman/kolam. pusat kompos. ‡ Contoh aktiviti: Kitar semula kertas.Aktiviti 2: Program Penghijauan Maktab ‡ Cuba fikirkan satu aktiviti alam sekitar ringkas yang kumpulan anda dapat laksanakan dalam tempoh yang singkat dan menggunakan kos yang paling minimum ‡ Sediakan pelan tindakan anda termasuk perbelanjaan yang diperlukan. membersihkan pantai .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful