PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

‡ Salah satu komponen Dinamika Guru bagi KPLI ‡ 2 kredit ‡ Penilaian: - kerja kursus (70%) - khidmat masyarakat / ujian (25%) - sahsiah (5%)

SUKATAN
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ UNIT 1: PENGENALAN PAS UNIT 2: PENGENALAN EKOLOGI ASAS UNIT 3: ISU ALAM SEKITAR UNIT 4: PEMBANGUNAN LESTARI UNIT 5: GAYA HIDUP LESTARI UNIT 6: PAS MERENTAS KURIKULUM

UNIT 1 PENGENALAN PENDIDIKAN ALAM SEKITAR (PAS) .

1 Sejarah ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Stockholm (1972) Tblisi (1977) Polisi Alam Sekitar Kebangsaan (RM3) Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 (EQA) Persidangan The Earth Summit .Rio .1.

2 MATLAMAT PAS ‡ Membantu masyarakat sejagat menyedari dan memahami isu-isu alam sekitar ‡ Menguasai kemahiran dan kesungguhan dalam membantu mengatasi isu alam sekitar ‡ Membentuk masyarakat yang lebih peka dan prihatin terhadap isu alam sekitar .1.

1.3 OBJEKTIF PAS ‡ Mendapat pengalaman. cintai alam sekitar dan bermotivasi utk terlibat secara aktif ‡ Memahami pembangunan negara perlu diterusksn dengan menggunakan sumber semulajadi yang ada dengan terancang ‡ Menguasai kemahiran bagi mengenal pasti masalah alam sekitar dan penyelesaiannya ‡ Memberi peluang penglibatan diri secara aktif dalam penyelesaian masalah alam sekitar . memupuk sikap positif. ‡ Memperolehi nilai. pengetahuan dan kefahaman asas tentang alam sekitar dan masalahnua ‡ Meningkatkan kesedaran. kepekaan dan keprihatinan terhdp alam dan masalahnya.

bila dan bagaimana dalam tempoh 5 minit dari sekarang.SIAPA PERGI KE MANA? ‡ Minggu lalu. Pengerusi WWF ingin mengetahui siapakah yang pergi ke mana. . 5 pegawai dari WWF Malaysia telah pergi ke 5 tempat berbeza pada 5 hari berbeza menggunakan kenderaan berbeza.

Maklumat perjalanan ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Ismail terbang dengan pesawat MAS Penerbangan ke Hong Kong pada hari Sabtu Sistem Penerbangan British terbang ke U.S Din pergi pada hari Rabu Jeffrey pergi ke New Zealand Sistem Penerbangan Qantas bertolak pada hari Jumaat Ah Chong bertolak pada hari Selasa Sistem Penerbangan Singapura terbang ke London Intan pergi dengan Sistem Penerbangan United Penerbangan ke Australia pada hari Isnin Sistem Penerbangan Malaysia bertolak pada hari Isnin Intan pergi ke Hong Kong .

UNIT 2: PENGENALAN EKOLOGI ASAS .

1 Komponen-Komponen Alam Sekitar .Definisi biotik dan abiotik Konsep nic Kitar semulajadi Rantai makanan Keseimbangan ekosistem .Alam sekitar semulajadi.Konsep biosfera.3 Ekosistem . ekologi 2. buatan dan sosiobudaya 2.2 Biosfera dan Ekologi .2.

Alam Sekitar Semulajadi (Ciptaan Tuhan) .

Alam Sekitar Buatan Namakan contoh-contoh alam buatan yang lain .

makanan. jangan menegur sebarang keganjilan yang ditemui atau berbuat bising elak bala ‡ Bumiputera Sabah/Sarawak: padi mempunyai semangat dan kuasa.Alam Sekitar Sosiobudaya ‡ Merangkumi etika persekitaran (environment ethics) ‡ Orang Melayu: jika masuk ke dalam hutan. rekreasi dsb. . adakan Pesta Menuai supaya semangat padi gembira dan hasil tuaian semakin bertambah ‡ Indigenous knowledge cara masyarakat pribumi di sesuatu tempat memanfaatkan sumber alam utk perubatan.

2.2 Biosfera dan Ekologi Atmosfera Hidrosfera Litosfera .

EKOLOGI ‡ OIKOS ? ‡ Ekologi moden Teori Evolusi Darwin ‡ Definisi: Kajian tentang hubungan organisma dengan persekitaran fizikal dan biologinya. .

gurun. ) ‡ Nic? Apakah komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi dalam suatu habitat seperti gambar di sebelah? Adakah komponen-komponen yang sama berfungsi di habitat yang lain? Apakah ekosistem yang telah dibentuk? .3 Ekosistem ‡ Hubungan antara komponen biotik dan abiotik dalam sesuatu komuniti (tasik.2. tanah tinggi.

Pemindahan Tenaga dalam Rantai Makanan Rantai makanan Piramid tenaga/ makanan .

Kitar Semulajadi ‡ ‡ ‡ ‡ Kitar karbon Kitar nutrien Kitar nitrogen Kitar hidrologi .

Pengaliran Tenaga ‡ Sesuatu ekosistem seimbang jika i) pengaliran tenaga dari suatu aras trof ke aras trof yang seterusnya berterusan ii)kitaran semulajadi (terutamanya kitaran nutrien) berlaku secara internal .

Berdiri dalam satu bulatan dengan memegang bahu rakan di hadapan anda.AKTIVITI 1: Keseimbangan Ekosistem 1. 2. apa yang anda rasa? Mengapa? . Turunkan badan anda dengan perlahan-lahan dan duduk di atas riba rakan di belakang anda. Apa yang anda rasa? Terbeban dengan berat rakan anda? (Lakukan satu aktiviti yang diarahkan) Sekarang. 4. 3.

Unit 3: ISU-ISU ALAM SEKITAR .

‡ ‡ ‡ ‡ 3.1 Jenis isu 3.4 Menangani isu .2 Punca isu 3.3 Kesan isu 3.

3.1 Jenis Isu
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Pertambahan penduduk Pelupusan spesis flora dan fauna Penebangan hutan Penghapusan paya (bakau, gambut) Peningkatan kawasan gurun Hakisan tanah Pencemaran air / udara / bunyi / tanah Penipisan lapisan ozon Kekurangan sumber bahan api / galian / air Pemendapan asid

PUNCA ISU ALAM SEKITAR
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Pertambahan penduduk Penggunaan teknologi Bencana alam Politik dan peperangan Budaya dan etika Penguatkuasaan undang-undang

KESAN ISU ALAM SEKITAR
‡ ‡ ‡ ‡ Kepupusan flora dan fauna Kualiti hidup menurun Degradasi alam dan sumber Pengaruh politik dan hubungan antarabangsa

TEMPAT KEJADIAN DAN SMS KEPADA NOMBOR: . undang-undang dan penguatkuasaan ‡ Penglibatan komuniti ‡ Penglibatan individu ANDA TERLIHAT ORANG MEMBUANG SAMPAH DARI KENDERAAN? LAPORKAN KEPADA KAMI! DBKK le! CATAT NOMBOR KENDERAAN. TARIKH.CARA-CARA MENANGANI ISU ‡ Akta.

kesan dan cadangan untuk mengatasi isu berkenaan. ‡ Sediakan hasil perbincangan anda dalam bentuk audio / visual / multimedia. ‡ Utamakan isu-isu yang berlegar di tempat tinggal / bertugas anda.AKTIVITI 1: ‡ Pilih satu tajuk dan bincangkan punca. .

udara. bunyi dan darat perubahan cuaca global .AKTIVITI 2: Bincangkan dengan terperinci isu-isu berikut dengan menjelaskan punca. kesan dan cara mengatasinya:pertambahan populasi penduduk kepupusan spesis flora dan fauna transisi kawasan hutan kepada kawasan pertanian pencemaran air.

UNIT 4: PEMBANGUNAN LESTARI .

3 Strategi Pembangunan Lestari 4.1 Konsep Pembangunan Lestari 4.2 Tujuan Pembangunan Lestari 4. Bukan Kerajaan dan Badan Korporat terhadap Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar .4 Peranan Organisasi Kerajaan.PEMBANGUNAN LESTARI 4.

Sustainability is the ability to support.4. provide or nurture the total life system in our biorigins and other biorigins on the planet: and the ability to supply in perpetuity all life forms with the necessities of life. .1 KONSEP PEMBANGUNAN LESTARI Pembangunan yang mengisi keperluan dan kehendak generasi masa kini tanpa mempertaruhkan atau menjejaskan keupayaan generasi yang akan datang untuk mengisi kehendak-kehendaknya.

sumber dalam keadaan baik sebelum dan selepas digunakan integriti dan diversiti sistem semula jadi dikekalkan atau dipulihkan dapat memelihara alam dan mewujudkan komuniti yang berbudaya setiap generasi dapat memberi atau mengekalkan hak generasi yang akan datang. .Pembangunan dikatakan lestari apabila: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ada imbangan antara sumber yang digunakan dengan sumber yang boleh diregenerasi/dihasilkan semula.

Definisi mengikut WCED 1987 (World commission on Environment and Development) atau Bruntland Commission: Pengolahan sumber-sumber alam secara terkawal dan terancang demi kesejahteraan generasi manusia masa kini tanpa menjejaskan masa depan generasi akan datang. .

Mengambilkira faktor kemusnahan alam dan mala petaka alam yang disebabkan oleh tindakan manusia.Apa implikasi laporan Bruntland ini? i) Mengambilkira hubungan antara penggunaan sumber alam. ii) iii) . pertumbuhan penduduk dunia dan pembangunan teknologi Mengambil kira faktor pembangunan yang tidak sekata di kalangan negara maju dan sedang membangun.

. pengguna sumber. mengawas dan mengurus alam sekitar dalam konteks pembangunan lestari yang bertunggakkan ekonomi.KONSEP PEMELIHARAAN ALAM SEKITAR menjaga. NGO dan orang awam). sosial dan perlindungan alam sekitar. sektor swasta. merancang dan melaksanakan aktiviti masing-masing (sektor awam. peningkatan berterusan kualiti alam sekitar penggunaan lestari sumber-sumber asli semua pembuat keputusan dasar mempunyai komitmen yang tinggi terhadap perlindungan alam sekitar ketika membentuk.

flora dan fauna yang hampir pupus .KONSEP PEMULIHARAAN ALAM SEKITAR memulihara ekosistem semulajadi untuk memastikan keutuhan. dan pencemar perlindungan kepada habitat. bahan bertoksik. kepelbagaian biologi dan sistem sokongan hidup memperbaiki pengurusan pembuangan sampah.

Jika lebih. Kolam ini dapat menampung maksima 16 ekor ikan. Kira jumlah ikan yang berjaya ditangkap dan ikan yang masih ada di dalam kolam pada akhir tangkapan. Bilangan ikan yang ditangkap antara 0 16 ekor. Anda diminta menangkap ikan dari kolam ini dan cara tangkapan terpulang kreativiti masing-masing.AKTIVITI 1: Pengusaha Kolam Ikan Paling Berjaya! Anda mempunyai sebuah kolam ikan air tawar. Catatkan bilangan ikan setiap tangkapan. Selepas setiap tangkapan. bilangan ikan yang sama dengan baki ikan dalam kolam akan terhasil Buat 4/6 tangkapan. ikan akan mati atau tidak membiak. Siapakah yang paling berjaya? .

angin) Strategi 3: Pembangunan ekonomi yang terancang Strategi 4: Pengelolaan Kempen Cintai Alam Sekitar Strategi 5: Undang-undang dan Konvensyen Antarabangsa Strategi 6: Peranan dan sumbangan Organisasi Kerajaan.STRATEGI PEMBANGUNAN LESTARI ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Strategi 1: Amalan Konsep 5R. Bukan Kerajaan dan Badan Korporat . Strategi 2: Penggunaan sumber tenaga yang boleh diperbaharui (cth: solar. ombak.

Amalan Konsep 5R ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Rethink (Fikir semula) Reduce (Kurangkan) Repair (Perbaiki) Reuse (Guna semula) Recycle (Kitar semula) .

sumber tenaga lestari yang baru dan boleh diperbaharui ‡ Penghasilan peralatan dan bangunan yang fleksibel dan bersedia menggunakan sumber tenaga baru mudah selenggara .Sumber Tenaga Re-generasi ‡ Dasar Tenaga Negara pembekalan tenaga yang cekap. kos jimat. R&D.

kurang alat pendingin hawa. lokasi sesuai. tapak pelupusan sisa sesuai. ‡ Industri mesra alam .Pembangunan Ekonomi Terancang ‡ Bangunan mesra alam . pembungkusan bio-degradasi . warna dan tekstur yang sesuai.penggunaan peralatan teknologi yang kurang hasilkan bahan cemar. bahan konkrit dan kaca untuk kurangkan penyimpanan haba. reka bentuk siling yang tinggi.sistem pengudaraan berkesan.

‡ Taman-taman perumahan mesra alam kekalkan kehijauan persekitaran. hutan simpanan. guna alat insinerasi untuk sisa perbandaran. pembangunan kawasan tadahan hujan. sistem saliran berkesan. pengolahan air sisa yang berkesan ‡ Perancangan guna tanah Kawasan pertanian. sistem pengangkutan. ‡ Sistem pengurusan sungai pelihara kualiti dan kebersihan sungai. lokasi pengumpulan . perumahan dan industri diselaras dan seimbang ‡ Pengurusan bahan sisa dan pelupusan sampah guna teknologi canggih dan bersepadu utk lupus bahan sisa berbahaya dan sampah.

Kempen Cintai Alam Sekitar Sambutan Hari Alam Sekitar/Hari Bumi Amalan 5R Jualbeli barangan terpakai Perisian komputer utk hasilkan grafik dan poster yang menarik ‡ Sekolah Lestari/ Penghijauan Sekolah/ Sekolah dalam Taman/Taman dalam sekolah ‡ Jaga Kebersihan dan Keindahan Bandaraya ‡ Hari Tak Mau Tapau! ‡ ‡ ‡ ‡ .

un.iwcoffice.aseansec.htm ‡ UN Commission on Sustainable Development (UNCSD) http://www.org/index. 1989 http://www.doe.org/esa/earthsummit ‡ Kuala Lumpur Accord.my/index. 1992 http://www.org/8558.Undang-Undang dan Konvensyen A/bangsa ‡ Langkawi Declaration.org/esa/sustdev/ ‡ International Whaling Commission (IWC) http://www.gov.php?option=com_content&task=view&id=561&Itemid= 472&lang=en ‡ Agenda 21 (Earth Summit) http://www.un.htm .

surforever.my/mission.jp/EAST_ASIA/malaysia/TREES.org.org/ Persatuan Pencinta Alam Malaysia (MNS) www.jeef. Hong Kong Bank. Badan Korporat ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Jabatan Alam Sekitar/ Jabatan Perlindungan Alam Sekitar (www.wwfmalaysia.my/fungsi. Bukan Kerajaan.Peranan dan sumbangan Organisasi Kerajaan.doe.gov.htm Tabung Alam Malaysia/WWFMalaysia www.my/seen Petronas.frim.nre. Toyota .php Sahabat Alam Malaysia SAM) www.my) Jab.html Treat Every Environment Special (TREES) www.sabah. Shell.htm Sabah Environmental Education Network (SEEN) www. Sime Darby.or.gov.mns.gov.com/sam/intro.my) Institut Penyelidikan Perhutanan (www.gov. Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN) www.

Tunjukkan jumlah kos yang anda perlukan. Infrastruktur yang sedia ada di kampung tersebut adalah seperti berikut: a) Jalanraya tidak berturap b) Jeti usang yang tidak digunakan c) 2 deret kedai kedai runcit. anda diminta menyediakan satu plan pembangunan lestari untuk kampung tersebut. Memandangkan bilangan penduduk semakin bertambah.Aktiviti 2: Ketua Kampung Bestari Kampung Kebayau akan dinaiktaraf menjadi sebuah pekan yang sempurna untuk memenuhi keperluan penduduk kampung tersebut. . kedai basikal. kedai gunting rambut d) Sebuah klinik desa e) Petempatan berselerak f) Sebuah sekolah rendah dan sebuah sekolah menengah daripada papan g) Sumber air dari sungai dan perigi Sebagai Ketua Kampung yang baru dilantik. satu plan pembangunan lestari perlu disegerakan untuk peningkatan taraf hidup.

UNIT 5: WARGA ALAM SEKITAR .

WARGA ALAM SEKITAR ‡ Gaya Hidup Lestari / Masyarakat Lestari ‡ Penglibatan Individu dalam usaha Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar .

Glosari Alam Sekitar. pemuliharaan dan kawalan kependudukan. DBP Gaya Hidup Lestari adalah gaya hidup mesra alam yang perlu diaplikasi dalam semua aktiviti harian kita.Gaya Hidup Lestari ‡ Definisi gaya hidup Cara hidup yang menggambarkan sikap dan nilai seseorang atau kumpulan seseorang. ‡ Definisi masyarakat lestari Masyarakat yang hidup dalam batasan yang ditentukan oleh alam semulajadi dgn mengamalkan penggunaan maksimum sumber yang boleh diperbaharui. American Heritage Dict. kitar semula. .

One day. This was what all the monkeys in the islands did. and then ate the fruit. this monkey. However what was surprising was that after some time it was observed that suddenly all the monkeys began showing this new behaviour. the monkeys would pick up the fruits and eat them straight away with much of the sand still sticking to the fruit. Whenever the fruits fell on to the sandy beach. This ¶critical mass· could be the nominal 100th monkey or the 100th person whose person whose action may trigger a transformation in the population. . The monkey then went and picked up the fruit and ate the clean fruit. When a fruit fell on the sand. picked up the fruit. a group of scientists were carrying out some study on the behaviour of monkeys which lived near the sea shore. a monkey observed a fruit fall and roll down to the water. What was more perplexing was that even the species of monkeys in the other islands also began to show this new behaviour. Not far from the shore were some fruit trees.The Story of the 100th Monkey. the action of this critical mass mysteriously influences the thought and action of the whole population. So the postulation : ¶You could become the 100th monkey. A few other monkeys started following this enlightened monkey . This study postulated the theory that when a ¶critical mass· is reached. took it to the water. It was observed that this particular monkey showed a new kind of behaviour the next day. In one group of islands in the northern most part of Japan. instead of putting the fruit in the mouth straight away.

.

.

.

. Apabila menanya anaknya. Halaman itu dikoyak-koyakkannya kepada beberapa keping untuk membentuk permainan mencantum kepingan. Untuk menghindari anaknya sementara dia habis membaca suratkhabarnya. Bapanya merasa cukup hairan kerana anaknya dapat menyelesaikannya dengan begitu cepat. anaknya muncul semula dengan gembira sambil menunjukkan peta dunia yang lengkap dicantumkan. Namun selepas beberapa minit. kepingan itu diserahkan kepada anaknya untuk dicantumkan. Ini kerja yang mudah sekali kerana di belakang halaman ini terdapat gambar besar seorang manusia. anaknya menjawab. seorang bapa diganggu anaknya ketika dia sedang asyik membaca suratkhabarnya. Dia begitu pasti bahawa anaknya akan mengambil masa yang lama untuk mencantumkannya.KISAH SEORANG BUDAK DAN PERMAINAN BERCANTUM Pada suatu hari. bapa pantas berfikir dan mendapat satu idea. Dia mengeluarkan satu halaman daripada suratkhabarnya yang mempunyai peta dunia di atasnya. Saya membetulkan manusia itu dan dengan sendirinya dunia dapat dipulihkan. Setelah mangacau-ngacaunya.

UNIT 6: PENDIDIKAN ALAM SEKITAR MERENTAS KURIKULUM .

PAS MERENTAS KURIKULUM ‡ Konsep Pendekatan Sekolah Secara Menyeluruh (Whole School Approach) ‡ Pendekatan Kurikulum ‡ Penerapan PAS dalam P&P ‡ Pendekatan Ko-Kurikulum ‡ Audit Hijau Sekolah/Institusi ‡ Program Penghijauan .

guru. staf sokongan. pelajar dan PIBG??? .Konsep Pendekatan Sekolah Secara Menyeluruh. Mengintegrasi Pendidikan Alam Sekitar terhadap a) Pengurusan dan pentadbiran sekolah b) Persekitaran sekolah c) P&P dalam bilik darjah Peranan pengurusan.

interaksi antara manusia dan persekitarannya Pendidikan DALAM alam sekitar .mengembangkan kemahiran dan nilai Pendidikan UNTUK alam sekitar .Pendekatan Kurikulum i) Pendidikan TENTANG alam sekitar . mengembangkan etika. motivasi dan kesediaan untuk terlibat i) i) .membina kesedaran.kefahaman tentang sistem alam.

Penerapan PAS dalam P&P a) Penerapan nilai-nilai murni Pendidikan Alam Sekitar dalam aktiviti pembelajaran b) Menyediakan rangsangan aktiviti yang membina kreativiti pelajar bagi menyelesaikan masalah berkaitan alam sekitar c) Penggunaan sumber/alat bahan bantu belajar berunsurkan Pendidikan Alam Sekitar bahan terbuang. kitar semula .

16 Nilai-Nilai Murni Alam Sekitar Kerjasama Perubahan berterusan Rendah diri Ekonomi bukan segalanya Menghormati alam Kehidupan seimbang Kesedarhanaan Kerosakan minima Mencintai persekitaran Etika melebihi hukum Kemapanan ekosistem Tanggungjawab setiap individu Mengekalkan kepelbagai hidupan Mengiktiraf hak generasi akan datang Perlindungan dan pemulihan ekosistem Mengalami dan menghayati sendiri lebih baik .

sambutan Hari Alam Sekitar.penubuhan kelab pencinta alam. lawatan sambil belajar. program kitar semula.aktiviti perkhemahan. kraftangan . penjagaan padang.pengurusan stor. gotong royong. kajian flora dan fauna. pertandingan kuiz/esei/melukis poster/debat. peralatan sukan dari bahan terbuang. marathon dan jogathon c) Persatuan dan Kelab .Pendekatan Ko-Kurikulum a) Unit Beruniform . papan kenyataan b) Sukan dan Permainan . ceramah/bengkel. membuat kompos. pameran.

Audit Hijau di Sekolah/Institusi Tujuan: i) Mengenalpasti masalah berkaitan alam sekitar di kawasan sekolah ii) Mengetahui tahap pelaksanaan dan penerapan Pendidikan Alam Sekitar di peringkat iii) Memberi cadangan mengatasi masalah yang telah dikenalpasti iv) Kesedaran terhadap kepentingan pemuliharaan alam sekitar kawasan sekolah .

.Aktiviti 1: Audit Hijau IP Kent (rujuk Borang Audit Hijau) ‡ Bentukkan lima kumpulan untuk menjalankan aktiviti ‡ Setiap kumpulan dikehendaki membuat auditan berdasarkan borang audit yang telah disediakan ‡ Merakam fenomena persekitaran IP Kent yang perlu diberi perhatian dan tindakan pemuliharaan ‡ Menganalisa item-item dan membentangkan dapatan serta cadangan penambahbaikan.

juga menumpu kepada pemeliharaan tenaga dan air.Program Penghijauan ‡ Tidak terhad kepada penanaman bunga-bungaan dan pokok. terutamanya pelajar ‡ Mengenalpasti pelan pembangunan sekolah kedudukan taman. pengurangan dan pengurusan bahan buangan dan mengitar semula ‡ Melibatkan semua warga sekolah. pemeliharaan sumber. penjimatan tenaga dan air . urusan bahan buangan.

membersihkan pantai . membersih kawasan taman/kolam.Aktiviti 2: Program Penghijauan Maktab ‡ Cuba fikirkan satu aktiviti alam sekitar ringkas yang kumpulan anda dapat laksanakan dalam tempoh yang singkat dan menggunakan kos yang paling minimum ‡ Sediakan pelan tindakan anda termasuk perbelanjaan yang diperlukan. ‡ Contoh aktiviti: Kitar semula kertas. pusat kompos.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful