Anda di halaman 1dari 7

BAGAIMANA MENGUASAI

BAHASA
Y Pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana
kita menguasai bahasa dapat membantu kita
membimbing pelajar sekolah dalam pengajaran
dan pemblajaran
Y Ada beberapa teori pembelajaran bahasa yang
boleh digunakan untuk menghuraikan
pembelajaran bahasa;
Teori Behaviuris
Teori Mentalis
Teori Interaksionalis
Teori Behaviuris

Y Berlandaskan tingkah laku iaitu proses yang


boleh dibentuk melalui pengulangan
Y Pengulagan secara latih tubi akan membawa
kepada kebiasaan
Y Pengulangan boleh berlaku dengan adanya
gerak balas
Y Gerak balas memerlukan motivasi pelajar
Y Motivasi boleh diwujudkan melalui ganjaran
yang positif
|  
  
 
 

 
 

   
 


    
 


  
  
 
 
!  
  

o Titikberat penggunaan otak untuk buat rumusan


(generalisasi)
Y Pembelajaran bahasa sebagai proses mental
Y Kanak ² kanak dilahirkan dengan kebolehan
semula jadi
Y Setiap pengalaman baru akan digunakan untuk
membentuk andaian tentangnya.
Y Pengalaman diperoleh secara langsung aatau
tidak langsung
Y Pembelajaran perlu menguasai sistem bahasa
yang dipelajari
Y Pendedahan pelbagai situasi kebahasaan
cekaplah ia menggunakan bahasa
|    
 
  |  


    


 

  
 

    

 
  
  

 


 
 
  
 

! 
 

Y   


  
  
Y  
   
 
 

Y 
   
 
 
  
 
  
°