Anda di halaman 1dari 4

CONTOH REKOD KERJA HARIAN

Subjek : Ekonomi Asas

Kelas : 5KI

Masa : 11.10 – 12.30 Perancangan


Pengajaran
Tajuk : Fungsi Wang

HP : Pada akhir pengajaran, pelajar dapat:


i. A1 – menyatakan tiga fungsi wang.
ii. A2 – menerangkan dua fungsi wang.

Aktiviti Penyampaian :

Induksi set :- pengetahuan sedia ada – sumbangsaran


- motivasi tajuk – penerangan.

Pengembangan :L1 – penerokaan buku teks – Fakta dan


keterangan – aktiviti kumpulan. Perancangan
L2 - Rumusan wakil kumpulan dan penerangan Penyampaian
Pengajaran
guru.
L3 –Aktiviti Pengukuhan – soal jawab – semak
pasangan.
L4 –Penilaian – berasaskan bahan kertas edaran .
L5- Pengayaan – soalan peperiksaan tahun-tahun
lepas.
- Pemulihan – bahan kertas edaran / LPG.

Penutup : a. Guru membuat peneguhan isi-isi utama.


b. Guru memberi subtopik untuk pelajaran akan
datang

Refleksi : 5/40 tidak dapat menyenaraikan 3 fungsi wang –


tindakan klinikal.
(Impak) 3/40 dapat menerangkan 2 fungsi wang-
tindakan klinikal
CARA PENULISAN RPH SEWAKTU GURU TIADA DI
SEKOLAH(KURSUS, MESYUARAT DAN LEBIH AWAL
MENGETAHUI TIADA DI SEKOLAH PADA HARI
BERLAKUNYA P&P)

REKOD KERJA HARIAN


Minggu yang ke 12 Hari : Isnin
Tarikh : 23.3.2009
Subjek : Ekonomi Asas
Kelas : 4SI
Masa : 10.10 – 10.50
Aktiviti Murid : a. Membaca Nota berpandu – Jenis
Pendapatan – 6 Fakta dan keterangan.
b. Menghafal 6 fakta.
c. Pengukuhan – Buku Kerja HOTS –
muka surat 12 dan 13
Catatan : Guru menghadiri Kursus Protokol – anjuran PPDHS

CARA PENULISAN RPH SEWAKTU UJIAN /


PEPERIKSAAN

REKOD KERJA HARIAN

Minggu yang ke 19 Hari : Selasa


Tarikh : 10.8.2009
Perkara : Ujian Pencapaian 2
Kelas : 5KI1
Masa : 8.50 - 10.10
Catatan : a. Mengedarkan Kertas Bahasa Inggeris 1
b. Mengawasi perjalanan ujian – sehingga 10.00 pagi
c. Mengawas pelajar sehingga 10.10 pagi
d. Ujian berjalan lancar.
CARA PENULISAN REKOD KERJA HARIAN
SEWAKTU PROGRAM SEKOLAH MENGIKUT TAKWIM
PENGURUSAN SEKOLAH

REKOD KERJA HARIAN

Minggu yang ke 7 Hari : Jumaat


Tarikh : 20.2.2009
Perkara : Sukan Tahunan SMK Kuala Kubu Bharu
Kelas : 5KI1
Masa : 7.30 - 12.30 ( mengikut buku program)
Catatan : a. Pegawai Sukan
b. Pembantu Pelepas

CARA PENULISAN REKOD KERJA HARIAN


BAGI GURU YANG JADUALNYA TIADA P&P PADA HARI
TERTENTU

REKOD KERJA HARIAN

Minggu yang ke 23 Hari : Rabu


Tarikh : 27.5.2009
Aktiviti :a. Menyediakan bahan P&P aktif / ABM / lembaran
kerja
b. Menyediakan soalan ujian / peperiksaan /latih tubi/
modul / LPG /
c. Memeriksa buku latihan /nota / tugasan / buku kerja /
ujian / peperiksaan
d. Menjalankan sesi klinikal / pengukuhan / pengayaan
CARA PENULISAN RPH SEWAKTU AKTIVITI
ULANGKAJI

REKOD KERJA HARIAN

Minggu yang ke 36 Hari : Rabu


Tarikh : 16.9.2009
Tajuk : Semua Tajuk Tingkatan 4
Kelas : 5KI1
Masa : 7.30 - 8.50
Objektif : Murid boleh merangka soalan peperiksaan
kertas 2 (esei).
Murid boleh menjawab 50% soalan objektif
Aktiviti USEA : a. Membaca dan menghafal - Nota peta minda
( 10:5:2)
b. Mengingat dan mencatat maklumat yang
dibaca (5:3:1)
c. Bengkel – merangka jawapan – soalan
percubaan negeri lain
d. Perbincangan dan Klinikal
Refkeksi : 30% tidak boleh merangka soalan esei yang
diberi.
5/25 tidak dapat menjawab 50% soalan objektif
yang diberi

CARA PENULISAN REKOD KERJA HARIAN


SEWAKTU KELAS RELIEF

REKOD KERJA HARIAN

Minggu yang ke 33 Hari : Rabu


Tarikh : 29.7.2009
Nota: Tampalkan slip relief yang telah dilengkapkan