UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

Fakulti/Pusat Pengajian : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL Kod Kursus : BBD 18104 Kursus Pra Syarat: TIADA Edisi :
MATLAMAT :

Mukasurat :1/3 Nama Kursus : PENGURUSAN PEMBELAJARAN Kredit: 4 Kuliah: 3 Tutorial: 0 Amali : 2

Tarikh Keluaran Januari 2011

Kursus ini bertujuan untuk memberi kefahaman dan pendedahan terhadap pengurusan pembelajaran HASIL PEMBELAJARAN : Pada akhir kursus, pelajar boleh: 1) Menerangkan faktor-faktor pengurusan pembelajaran yang berkesan (C6, LS2). 2) Menjelaskan prinsip dan amalan pengurusan yang pembelajaran (A3). bersesuaian dalam mengurus

3) Mempertahankan pengurusan pembelajaran yang dilaksanakan (C6, CS3). 4) Kebolehan membentangkan faktor-faktor pengurusan pembelajaran yang berkesan (C5, P4, CS3). SINOPSIS : Kursus ini membincangkan peranan guru sebagai pengurus pembelajaran dalam konteks pelbagai persekitaran pembelajaran. Pelajar akan diperkenalkan kepada pelbagai aspek pengurusan pembelajaran termasuk organisasi, kepemimpinan, tingkah laku, sumber, teknologi, budaya dan keupayaan. Kursus ini akan mendedahkan pelajar kepada pengalaman sebenar di sekolah yang akhirnya membolehkan mereka berfungsi secara berkesan dalam semua situasi pembelajaran. ISI KANDUNGAN : BAB 1.0 KANDUNGAN MENGURUS PEMBELAJARAN 1.1 Konsep mengurus pembelajaran 1.2 Fungsi-fungsi pembelajaran 1.3 Mengurus pembelajaran efektif. KAJIAN PENGURUSAN DAN PEMBELAJARAN PELAJAR 2.1 Pengurusan pembelajaran 2.2 perspektif multidisiplin pengurusan pembelajaran 2.3 kajian-kajian pengurusan pembelajaran pelajar. ORGANISASI DAN KEPIMPINAN 3.1 Pekeliling dan peraturan 3.2 organisasi sekolah (6 JAM)

2.0

(6 JAM)

3.0

(4 JAM)

2 Pengurusan merentas budaya. pelbagai kecerdasan dan berkeperluan khas.1 Bimbingan. 9. (4 JAM) 8. (4 JAM) 11. PENGURUSAN TINGKAH LAKU DAN DISIPLIN. SEKOLAH DAN PERSEKITARAN.0 9. guru dan ibu bapa 12.UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Fakulti/Pusat Pengajian : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL Kod Kursus : BBD 18104 Kursus Pra Syarat: TIADA Edisi : Mukasurat :2/3 Nama Kursus : PENGURUSAN PEMBELAJARAN Kredit: 4 Kuliah: 3 Tutorial: 0 Amali : 2 Tarikh Keluaran Januari 2011 3.1 Kepelbagaian budaya murid 10. (4 JAM) 5. penasihatan dan mentoring.0 . PENGURUSAN PENASIHATAN MURID.2 Pengurusan devian dan salah laku. PENGURUSAN PELBAGAI BUDAYA. (4 JAM) 12.1 Konsep pembelajaran berasaskan sumber 6.2 peranan dan fungsi sumber pembelajaran 6.3 mengurus iklim pembelajaran positif. PENGURUSAN SUMBER. 5.1 Pengurusan tingkah laku.1 Unsur fizikal bilik darjah 7.1 Hubungan sekolah dengan masyarakat.0 (4 JAM) (4 JAM) 11.0 PENGURUSAN MURID PELBAGAI UPAYA. (4 JAM) 6. 6.2 interaksi dalam bilik darjah 7. peraturan dan disiplin murid 8. pengayaan.0 PENGURUSAN BILIK DARJAH. 8.1 Mengurus rekod murid. 4.0 (4 JAM) 7.1 Ilmu mengurus bilik darjah 5.1 Pemulihan. 7.3 kepimpinan peringkat sekolah dan kepimpinan guru.3 strategi mengurus bilik darjah.2 kemahiran mengurus bilik darjah 5.0 PENGURUSAN MURID 4.0 STRATEGI MENGURUS BILIK (4 JAM) PEMBELAJARAN (BILIK DARJAH/MAKMAL/STUDIO/DLL).3 kemahiran akses sumber pembelajaran. 4. 10.2 kesediaan murid belajar dan memotivasikan murid.0 10.

Jarvis. M. L.1 Persediaan ke alam persekolahan 13. (2006). Harlow: Pearson Education. Classroom Management for Middle and High School Teachers. C.2 kajian di sekolah dan aksi guru di sekolah. Lifelong Learning and the Learning Society: Sociological Perspectives. Educational Management Major Themes in Education. PENILAIAN : Kerja Kursus Peperiksaan Akhir Markah Keselurhan : : : 80% 20% 100% 13. M. (2007).. Mukasurat :3/3 Nama Kursus : PENGURUSAN PEMBELAJARAN Kredit: 4 Kuliah: 3 Tutorial: 0 Amali : 2 Tarikh Keluaran Januari 2011 PENGURUSAN ALAM PEMBELAJARAN. Blandford. School Discipline Manual a Practical Guide to Managing Behaviour in Schools.(7th ed. Manning. (ed). M. 4. London: Routledge.. S. * Kursus ini mengandungi kuliah yang melibat jumlah jam sebanyak 42 jam dan amali sebanyak 28 jam. Multicultural Education of Children and Adolescents.T. 2. 3. (2004). Tomlinson.) Boston: Pearson. P. (4 JAM) 13. E. (2004). Disediakan oleh : Disahkan oleh : Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : Mawar Ain Binti Alias : : Januari 2011 Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : Prof Dr. & Worsham.) Boston : Allyn and Bacon. L. Globalisation.2 pengurusan persekitaran. (2004). 5. London: Routledge Falmer. Evertson. (4th ed.0 RUJUKAN : 1. E. H. & Baruth. G. Emmer.UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Fakulti/Pusat Pengajian : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL Kod Kursus : BBD 18104 Kursus Pra Syarat: TIADA Edisi : 12.Wahid bin Razzaly : Dekan : Januari 2011 .