UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

Fakulti/Pusat Pengajian : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL Kod Kursus : BBD 18104 Kursus Pra Syarat: TIADA Edisi :
MATLAMAT :

Mukasurat :1/3 Nama Kursus : PENGURUSAN PEMBELAJARAN Kredit: 4 Kuliah: 3 Tutorial: 0 Amali : 2

Tarikh Keluaran Januari 2011

Kursus ini bertujuan untuk memberi kefahaman dan pendedahan terhadap pengurusan pembelajaran HASIL PEMBELAJARAN : Pada akhir kursus, pelajar boleh: 1) Menerangkan faktor-faktor pengurusan pembelajaran yang berkesan (C6, LS2). 2) Menjelaskan prinsip dan amalan pengurusan yang pembelajaran (A3). bersesuaian dalam mengurus

3) Mempertahankan pengurusan pembelajaran yang dilaksanakan (C6, CS3). 4) Kebolehan membentangkan faktor-faktor pengurusan pembelajaran yang berkesan (C5, P4, CS3). SINOPSIS : Kursus ini membincangkan peranan guru sebagai pengurus pembelajaran dalam konteks pelbagai persekitaran pembelajaran. Pelajar akan diperkenalkan kepada pelbagai aspek pengurusan pembelajaran termasuk organisasi, kepemimpinan, tingkah laku, sumber, teknologi, budaya dan keupayaan. Kursus ini akan mendedahkan pelajar kepada pengalaman sebenar di sekolah yang akhirnya membolehkan mereka berfungsi secara berkesan dalam semua situasi pembelajaran. ISI KANDUNGAN : BAB 1.0 KANDUNGAN MENGURUS PEMBELAJARAN 1.1 Konsep mengurus pembelajaran 1.2 Fungsi-fungsi pembelajaran 1.3 Mengurus pembelajaran efektif. KAJIAN PENGURUSAN DAN PEMBELAJARAN PELAJAR 2.1 Pengurusan pembelajaran 2.2 perspektif multidisiplin pengurusan pembelajaran 2.3 kajian-kajian pengurusan pembelajaran pelajar. ORGANISASI DAN KEPIMPINAN 3.1 Pekeliling dan peraturan 3.2 organisasi sekolah (6 JAM)

2.0

(6 JAM)

3.0

(4 JAM)

2 interaksi dalam bilik darjah 7. 8. peraturan dan disiplin murid 8.1 Bimbingan. PENGURUSAN SUMBER. 7.0 (4 JAM) (4 JAM) 11. (4 JAM) 12.0 PENGURUSAN MURID PELBAGAI UPAYA. PENGURUSAN TINGKAH LAKU DAN DISIPLIN. (4 JAM) 6.2 kemahiran mengurus bilik darjah 5.3 strategi mengurus bilik darjah.1 Konsep pembelajaran berasaskan sumber 6.0 9. penasihatan dan mentoring.2 peranan dan fungsi sumber pembelajaran 6.0 STRATEGI MENGURUS BILIK (4 JAM) PEMBELAJARAN (BILIK DARJAH/MAKMAL/STUDIO/DLL).1 Pemulihan.1 Unsur fizikal bilik darjah 7. guru dan ibu bapa 12.0 (4 JAM) 7.2 Pengurusan merentas budaya.0 .1 Pengurusan tingkah laku.3 kepimpinan peringkat sekolah dan kepimpinan guru. (4 JAM) 8. 9.3 mengurus iklim pembelajaran positif. 5. 10. (4 JAM) 5.0 10. PENGURUSAN PELBAGAI BUDAYA. SEKOLAH DAN PERSEKITARAN.0 PENGURUSAN MURID 4. (4 JAM) 11.1 Ilmu mengurus bilik darjah 5.1 Mengurus rekod murid. 4. pelbagai kecerdasan dan berkeperluan khas. 6. PENGURUSAN PENASIHATAN MURID.1 Kepelbagaian budaya murid 10.UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Fakulti/Pusat Pengajian : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL Kod Kursus : BBD 18104 Kursus Pra Syarat: TIADA Edisi : Mukasurat :2/3 Nama Kursus : PENGURUSAN PEMBELAJARAN Kredit: 4 Kuliah: 3 Tutorial: 0 Amali : 2 Tarikh Keluaran Januari 2011 3.3 kemahiran akses sumber pembelajaran.2 Pengurusan devian dan salah laku.0 PENGURUSAN BILIK DARJAH. 4.2 kesediaan murid belajar dan memotivasikan murid. pengayaan.1 Hubungan sekolah dengan masyarakat.

S. Multicultural Education of Children and Adolescents. M.UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Fakulti/Pusat Pengajian : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL Kod Kursus : BBD 18104 Kursus Pra Syarat: TIADA Edisi : 12. (2004). & Worsham. P. Evertson. L. 4. Educational Management Major Themes in Education. Blandford. 3. 2. Harlow: Pearson Education. * Kursus ini mengandungi kuliah yang melibat jumlah jam sebanyak 42 jam dan amali sebanyak 28 jam. E. Jarvis. Lifelong Learning and the Learning Society: Sociological Perspectives.T. Classroom Management for Middle and High School Teachers. 5..Wahid bin Razzaly : Dekan : Januari 2011 . Emmer.) Boston: Pearson. Mukasurat :3/3 Nama Kursus : PENGURUSAN PEMBELAJARAN Kredit: 4 Kuliah: 3 Tutorial: 0 Amali : 2 Tarikh Keluaran Januari 2011 PENGURUSAN ALAM PEMBELAJARAN. (2007). M. C.) Boston : Allyn and Bacon. (4 JAM) 13. (2006).0 RUJUKAN : 1. H.(7th ed. (4th ed. (2004). School Discipline Manual a Practical Guide to Managing Behaviour in Schools. (ed). PENILAIAN : Kerja Kursus Peperiksaan Akhir Markah Keselurhan : : : 80% 20% 100% 13. Globalisation. & Baruth. Tomlinson.1 Persediaan ke alam persekolahan 13.2 kajian di sekolah dan aksi guru di sekolah. Disediakan oleh : Disahkan oleh : Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : Mawar Ain Binti Alias : : Januari 2011 Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : Prof Dr. G. Manning. London: Routledge Falmer. L. M..2 pengurusan persekitaran. E. London: Routledge. (2004).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful