UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

Fakulti/Pusat Pengajian : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL Kod Kursus : BBD 18104 Kursus Pra Syarat: TIADA Edisi :
MATLAMAT :

Mukasurat :1/3 Nama Kursus : PENGURUSAN PEMBELAJARAN Kredit: 4 Kuliah: 3 Tutorial: 0 Amali : 2

Tarikh Keluaran Januari 2011

Kursus ini bertujuan untuk memberi kefahaman dan pendedahan terhadap pengurusan pembelajaran HASIL PEMBELAJARAN : Pada akhir kursus, pelajar boleh: 1) Menerangkan faktor-faktor pengurusan pembelajaran yang berkesan (C6, LS2). 2) Menjelaskan prinsip dan amalan pengurusan yang pembelajaran (A3). bersesuaian dalam mengurus

3) Mempertahankan pengurusan pembelajaran yang dilaksanakan (C6, CS3). 4) Kebolehan membentangkan faktor-faktor pengurusan pembelajaran yang berkesan (C5, P4, CS3). SINOPSIS : Kursus ini membincangkan peranan guru sebagai pengurus pembelajaran dalam konteks pelbagai persekitaran pembelajaran. Pelajar akan diperkenalkan kepada pelbagai aspek pengurusan pembelajaran termasuk organisasi, kepemimpinan, tingkah laku, sumber, teknologi, budaya dan keupayaan. Kursus ini akan mendedahkan pelajar kepada pengalaman sebenar di sekolah yang akhirnya membolehkan mereka berfungsi secara berkesan dalam semua situasi pembelajaran. ISI KANDUNGAN : BAB 1.0 KANDUNGAN MENGURUS PEMBELAJARAN 1.1 Konsep mengurus pembelajaran 1.2 Fungsi-fungsi pembelajaran 1.3 Mengurus pembelajaran efektif. KAJIAN PENGURUSAN DAN PEMBELAJARAN PELAJAR 2.1 Pengurusan pembelajaran 2.2 perspektif multidisiplin pengurusan pembelajaran 2.3 kajian-kajian pengurusan pembelajaran pelajar. ORGANISASI DAN KEPIMPINAN 3.1 Pekeliling dan peraturan 3.2 organisasi sekolah (6 JAM)

2.0

(6 JAM)

3.0

(4 JAM)

peraturan dan disiplin murid 8.2 kemahiran mengurus bilik darjah 5. 5.0 (4 JAM) 7.3 kemahiran akses sumber pembelajaran.1 Pengurusan tingkah laku.2 peranan dan fungsi sumber pembelajaran 6.0 9. PENGURUSAN SUMBER. 4. PENGURUSAN PENASIHATAN MURID. (4 JAM) 6. SEKOLAH DAN PERSEKITARAN. 4.UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Fakulti/Pusat Pengajian : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL Kod Kursus : BBD 18104 Kursus Pra Syarat: TIADA Edisi : Mukasurat :2/3 Nama Kursus : PENGURUSAN PEMBELAJARAN Kredit: 4 Kuliah: 3 Tutorial: 0 Amali : 2 Tarikh Keluaran Januari 2011 3. (4 JAM) 8.1 Bimbingan. 9.2 Pengurusan devian dan salah laku. pelbagai kecerdasan dan berkeperluan khas.1 Hubungan sekolah dengan masyarakat.3 mengurus iklim pembelajaran positif. 10.0 STRATEGI MENGURUS BILIK (4 JAM) PEMBELAJARAN (BILIK DARJAH/MAKMAL/STUDIO/DLL).0 PENGURUSAN MURID 4.2 interaksi dalam bilik darjah 7. (4 JAM) 12.0 PENGURUSAN MURID PELBAGAI UPAYA. (4 JAM) 5.2 kesediaan murid belajar dan memotivasikan murid. 6. PENGURUSAN PELBAGAI BUDAYA. 8.0 10. pengayaan.1 Kepelbagaian budaya murid 10. penasihatan dan mentoring. guru dan ibu bapa 12.1 Mengurus rekod murid. 7.1 Ilmu mengurus bilik darjah 5.1 Pemulihan.0 (4 JAM) (4 JAM) 11.3 strategi mengurus bilik darjah. (4 JAM) 11. PENGURUSAN TINGKAH LAKU DAN DISIPLIN.1 Unsur fizikal bilik darjah 7.1 Konsep pembelajaran berasaskan sumber 6.0 PENGURUSAN BILIK DARJAH.0 .2 Pengurusan merentas budaya.3 kepimpinan peringkat sekolah dan kepimpinan guru.

) Boston: Pearson.(7th ed.UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Fakulti/Pusat Pengajian : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL Kod Kursus : BBD 18104 Kursus Pra Syarat: TIADA Edisi : 12.. (2006). (2004). 3. (2004). (4 JAM) 13. Mukasurat :3/3 Nama Kursus : PENGURUSAN PEMBELAJARAN Kredit: 4 Kuliah: 3 Tutorial: 0 Amali : 2 Tarikh Keluaran Januari 2011 PENGURUSAN ALAM PEMBELAJARAN. Multicultural Education of Children and Adolescents. Blandford. Lifelong Learning and the Learning Society: Sociological Perspectives. M. (2007).2 kajian di sekolah dan aksi guru di sekolah. L. S. London: Routledge Falmer.1 Persediaan ke alam persekolahan 13.) Boston : Allyn and Bacon. (4th ed. H. & Worsham. L. PENILAIAN : Kerja Kursus Peperiksaan Akhir Markah Keselurhan : : : 80% 20% 100% 13. School Discipline Manual a Practical Guide to Managing Behaviour in Schools. Harlow: Pearson Education.Wahid bin Razzaly : Dekan : Januari 2011 . (2004). 5. London: Routledge..2 pengurusan persekitaran. (ed). & Baruth. Tomlinson. M. Educational Management Major Themes in Education. Classroom Management for Middle and High School Teachers. C. 2. Globalisation. Emmer. Disediakan oleh : Disahkan oleh : Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : Mawar Ain Binti Alias : : Januari 2011 Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : Prof Dr. E. M.T. E. Evertson. 4.0 RUJUKAN : 1. P. * Kursus ini mengandungi kuliah yang melibat jumlah jam sebanyak 42 jam dan amali sebanyak 28 jam. Manning. G. Jarvis.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful