UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

Fakulti/Pusat Pengajian : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL Kod Kursus : BBD 18104 Kursus Pra Syarat: TIADA Edisi :
MATLAMAT :

Mukasurat :1/3 Nama Kursus : PENGURUSAN PEMBELAJARAN Kredit: 4 Kuliah: 3 Tutorial: 0 Amali : 2

Tarikh Keluaran Januari 2011

Kursus ini bertujuan untuk memberi kefahaman dan pendedahan terhadap pengurusan pembelajaran HASIL PEMBELAJARAN : Pada akhir kursus, pelajar boleh: 1) Menerangkan faktor-faktor pengurusan pembelajaran yang berkesan (C6, LS2). 2) Menjelaskan prinsip dan amalan pengurusan yang pembelajaran (A3). bersesuaian dalam mengurus

3) Mempertahankan pengurusan pembelajaran yang dilaksanakan (C6, CS3). 4) Kebolehan membentangkan faktor-faktor pengurusan pembelajaran yang berkesan (C5, P4, CS3). SINOPSIS : Kursus ini membincangkan peranan guru sebagai pengurus pembelajaran dalam konteks pelbagai persekitaran pembelajaran. Pelajar akan diperkenalkan kepada pelbagai aspek pengurusan pembelajaran termasuk organisasi, kepemimpinan, tingkah laku, sumber, teknologi, budaya dan keupayaan. Kursus ini akan mendedahkan pelajar kepada pengalaman sebenar di sekolah yang akhirnya membolehkan mereka berfungsi secara berkesan dalam semua situasi pembelajaran. ISI KANDUNGAN : BAB 1.0 KANDUNGAN MENGURUS PEMBELAJARAN 1.1 Konsep mengurus pembelajaran 1.2 Fungsi-fungsi pembelajaran 1.3 Mengurus pembelajaran efektif. KAJIAN PENGURUSAN DAN PEMBELAJARAN PELAJAR 2.1 Pengurusan pembelajaran 2.2 perspektif multidisiplin pengurusan pembelajaran 2.3 kajian-kajian pengurusan pembelajaran pelajar. ORGANISASI DAN KEPIMPINAN 3.1 Pekeliling dan peraturan 3.2 organisasi sekolah (6 JAM)

2.0

(6 JAM)

3.0

(4 JAM)

3 strategi mengurus bilik darjah. (4 JAM) 6.0 9.0 (4 JAM) (4 JAM) 11.3 kepimpinan peringkat sekolah dan kepimpinan guru.1 Bimbingan. PENGURUSAN TINGKAH LAKU DAN DISIPLIN. 10.1 Pengurusan tingkah laku.1 Hubungan sekolah dengan masyarakat. penasihatan dan mentoring. PENGURUSAN SUMBER.3 mengurus iklim pembelajaran positif.1 Pemulihan. 5.0 (4 JAM) 7.UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Fakulti/Pusat Pengajian : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL Kod Kursus : BBD 18104 Kursus Pra Syarat: TIADA Edisi : Mukasurat :2/3 Nama Kursus : PENGURUSAN PEMBELAJARAN Kredit: 4 Kuliah: 3 Tutorial: 0 Amali : 2 Tarikh Keluaran Januari 2011 3.0 . PENGURUSAN PENASIHATAN MURID.1 Konsep pembelajaran berasaskan sumber 6. (4 JAM) 12. peraturan dan disiplin murid 8.2 peranan dan fungsi sumber pembelajaran 6.0 10. PENGURUSAN PELBAGAI BUDAYA. pengayaan.0 PENGURUSAN BILIK DARJAH. 6. 8.2 kesediaan murid belajar dan memotivasikan murid.2 Pengurusan devian dan salah laku.1 Mengurus rekod murid.0 PENGURUSAN MURID PELBAGAI UPAYA.2 interaksi dalam bilik darjah 7. guru dan ibu bapa 12. 4.0 PENGURUSAN MURID 4. pelbagai kecerdasan dan berkeperluan khas. (4 JAM) 5.2 Pengurusan merentas budaya. 4.1 Kepelbagaian budaya murid 10.1 Unsur fizikal bilik darjah 7. 9. 7. SEKOLAH DAN PERSEKITARAN.3 kemahiran akses sumber pembelajaran. (4 JAM) 8.1 Ilmu mengurus bilik darjah 5.0 STRATEGI MENGURUS BILIK (4 JAM) PEMBELAJARAN (BILIK DARJAH/MAKMAL/STUDIO/DLL). (4 JAM) 11.2 kemahiran mengurus bilik darjah 5.

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Fakulti/Pusat Pengajian : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL Kod Kursus : BBD 18104 Kursus Pra Syarat: TIADA Edisi : 12. Classroom Management for Middle and High School Teachers. Disediakan oleh : Disahkan oleh : Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : Mawar Ain Binti Alias : : Januari 2011 Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : Prof Dr.1 Persediaan ke alam persekolahan 13.. Emmer. P. H.T. Lifelong Learning and the Learning Society: Sociological Perspectives. PENILAIAN : Kerja Kursus Peperiksaan Akhir Markah Keselurhan : : : 80% 20% 100% 13. & Worsham. Evertson. Globalisation. G.Wahid bin Razzaly : Dekan : Januari 2011 . (4th ed. Tomlinson.2 kajian di sekolah dan aksi guru di sekolah.) Boston: Pearson. L. S. London: Routledge.0 RUJUKAN : 1. E. 3. M. M. Manning. C..2 pengurusan persekitaran. Jarvis. Harlow: Pearson Education. (2004). M. Multicultural Education of Children and Adolescents. (2006). * Kursus ini mengandungi kuliah yang melibat jumlah jam sebanyak 42 jam dan amali sebanyak 28 jam. (2004). L. (2004). (2007). (ed). E. School Discipline Manual a Practical Guide to Managing Behaviour in Schools. & Baruth. 2. 5.) Boston : Allyn and Bacon. (4 JAM) 13. 4.(7th ed. Mukasurat :3/3 Nama Kursus : PENGURUSAN PEMBELAJARAN Kredit: 4 Kuliah: 3 Tutorial: 0 Amali : 2 Tarikh Keluaran Januari 2011 PENGURUSAN ALAM PEMBELAJARAN. Educational Management Major Themes in Education. London: Routledge Falmer. Blandford.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful