UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

Fakulti/Pusat Pengajian : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL Kod Kursus : BBD 18104 Kursus Pra Syarat: TIADA Edisi :
MATLAMAT :

Mukasurat :1/3 Nama Kursus : PENGURUSAN PEMBELAJARAN Kredit: 4 Kuliah: 3 Tutorial: 0 Amali : 2

Tarikh Keluaran Januari 2011

Kursus ini bertujuan untuk memberi kefahaman dan pendedahan terhadap pengurusan pembelajaran HASIL PEMBELAJARAN : Pada akhir kursus, pelajar boleh: 1) Menerangkan faktor-faktor pengurusan pembelajaran yang berkesan (C6, LS2). 2) Menjelaskan prinsip dan amalan pengurusan yang pembelajaran (A3). bersesuaian dalam mengurus

3) Mempertahankan pengurusan pembelajaran yang dilaksanakan (C6, CS3). 4) Kebolehan membentangkan faktor-faktor pengurusan pembelajaran yang berkesan (C5, P4, CS3). SINOPSIS : Kursus ini membincangkan peranan guru sebagai pengurus pembelajaran dalam konteks pelbagai persekitaran pembelajaran. Pelajar akan diperkenalkan kepada pelbagai aspek pengurusan pembelajaran termasuk organisasi, kepemimpinan, tingkah laku, sumber, teknologi, budaya dan keupayaan. Kursus ini akan mendedahkan pelajar kepada pengalaman sebenar di sekolah yang akhirnya membolehkan mereka berfungsi secara berkesan dalam semua situasi pembelajaran. ISI KANDUNGAN : BAB 1.0 KANDUNGAN MENGURUS PEMBELAJARAN 1.1 Konsep mengurus pembelajaran 1.2 Fungsi-fungsi pembelajaran 1.3 Mengurus pembelajaran efektif. KAJIAN PENGURUSAN DAN PEMBELAJARAN PELAJAR 2.1 Pengurusan pembelajaran 2.2 perspektif multidisiplin pengurusan pembelajaran 2.3 kajian-kajian pengurusan pembelajaran pelajar. ORGANISASI DAN KEPIMPINAN 3.1 Pekeliling dan peraturan 3.2 organisasi sekolah (6 JAM)

2.0

(6 JAM)

3.0

(4 JAM)

0 (4 JAM) (4 JAM) 11. PENGURUSAN PELBAGAI BUDAYA.1 Unsur fizikal bilik darjah 7. (4 JAM) 12.3 strategi mengurus bilik darjah.0 STRATEGI MENGURUS BILIK (4 JAM) PEMBELAJARAN (BILIK DARJAH/MAKMAL/STUDIO/DLL).1 Ilmu mengurus bilik darjah 5. 5. (4 JAM) 5. 4. (4 JAM) 6. 4.UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Fakulti/Pusat Pengajian : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL Kod Kursus : BBD 18104 Kursus Pra Syarat: TIADA Edisi : Mukasurat :2/3 Nama Kursus : PENGURUSAN PEMBELAJARAN Kredit: 4 Kuliah: 3 Tutorial: 0 Amali : 2 Tarikh Keluaran Januari 2011 3. (4 JAM) 11.1 Konsep pembelajaran berasaskan sumber 6. pengayaan.0 .2 kesediaan murid belajar dan memotivasikan murid.0 PENGURUSAN MURID PELBAGAI UPAYA. SEKOLAH DAN PERSEKITARAN. (4 JAM) 8.0 PENGURUSAN BILIK DARJAH.0 10.0 (4 JAM) 7. PENGURUSAN SUMBER. penasihatan dan mentoring.2 Pengurusan devian dan salah laku.3 mengurus iklim pembelajaran positif.2 interaksi dalam bilik darjah 7.3 kepimpinan peringkat sekolah dan kepimpinan guru.3 kemahiran akses sumber pembelajaran.0 PENGURUSAN MURID 4.1 Pemulihan. 7. PENGURUSAN TINGKAH LAKU DAN DISIPLIN. pelbagai kecerdasan dan berkeperluan khas.2 kemahiran mengurus bilik darjah 5.1 Mengurus rekod murid.0 9. 10.1 Hubungan sekolah dengan masyarakat. PENGURUSAN PENASIHATAN MURID. 6.1 Bimbingan.1 Pengurusan tingkah laku.2 peranan dan fungsi sumber pembelajaran 6. guru dan ibu bapa 12. peraturan dan disiplin murid 8.1 Kepelbagaian budaya murid 10. 9. 8.2 Pengurusan merentas budaya.

H. (2004). E.UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Fakulti/Pusat Pengajian : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL Kod Kursus : BBD 18104 Kursus Pra Syarat: TIADA Edisi : 12. Globalisation. 5.(7th ed. L. * Kursus ini mengandungi kuliah yang melibat jumlah jam sebanyak 42 jam dan amali sebanyak 28 jam. & Baruth. M.2 pengurusan persekitaran. P. & Worsham. Tomlinson.) Boston : Allyn and Bacon. (4 JAM) 13.1 Persediaan ke alam persekolahan 13. E. Multicultural Education of Children and Adolescents. Harlow: Pearson Education. (ed). PENILAIAN : Kerja Kursus Peperiksaan Akhir Markah Keselurhan : : : 80% 20% 100% 13. Lifelong Learning and the Learning Society: Sociological Perspectives. M.0 RUJUKAN : 1. 3. Jarvis. Mukasurat :3/3 Nama Kursus : PENGURUSAN PEMBELAJARAN Kredit: 4 Kuliah: 3 Tutorial: 0 Amali : 2 Tarikh Keluaran Januari 2011 PENGURUSAN ALAM PEMBELAJARAN. 2.2 kajian di sekolah dan aksi guru di sekolah. Classroom Management for Middle and High School Teachers. S. Manning. London: Routledge Falmer.. C. London: Routledge. Disediakan oleh : Disahkan oleh : Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : Mawar Ain Binti Alias : : Januari 2011 Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : Prof Dr. (2004). (2007). M. Blandford. (4th ed. L.) Boston: Pearson. G. (2004).Wahid bin Razzaly : Dekan : Januari 2011 .T. School Discipline Manual a Practical Guide to Managing Behaviour in Schools. (2006). Emmer. 4. Educational Management Major Themes in Education.. Evertson.