UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

Fakulti/Pusat Pengajian : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL Kod Kursus : BBD 18104 Kursus Pra Syarat: TIADA Edisi :
MATLAMAT :

Mukasurat :1/3 Nama Kursus : PENGURUSAN PEMBELAJARAN Kredit: 4 Kuliah: 3 Tutorial: 0 Amali : 2

Tarikh Keluaran Januari 2011

Kursus ini bertujuan untuk memberi kefahaman dan pendedahan terhadap pengurusan pembelajaran HASIL PEMBELAJARAN : Pada akhir kursus, pelajar boleh: 1) Menerangkan faktor-faktor pengurusan pembelajaran yang berkesan (C6, LS2). 2) Menjelaskan prinsip dan amalan pengurusan yang pembelajaran (A3). bersesuaian dalam mengurus

3) Mempertahankan pengurusan pembelajaran yang dilaksanakan (C6, CS3). 4) Kebolehan membentangkan faktor-faktor pengurusan pembelajaran yang berkesan (C5, P4, CS3). SINOPSIS : Kursus ini membincangkan peranan guru sebagai pengurus pembelajaran dalam konteks pelbagai persekitaran pembelajaran. Pelajar akan diperkenalkan kepada pelbagai aspek pengurusan pembelajaran termasuk organisasi, kepemimpinan, tingkah laku, sumber, teknologi, budaya dan keupayaan. Kursus ini akan mendedahkan pelajar kepada pengalaman sebenar di sekolah yang akhirnya membolehkan mereka berfungsi secara berkesan dalam semua situasi pembelajaran. ISI KANDUNGAN : BAB 1.0 KANDUNGAN MENGURUS PEMBELAJARAN 1.1 Konsep mengurus pembelajaran 1.2 Fungsi-fungsi pembelajaran 1.3 Mengurus pembelajaran efektif. KAJIAN PENGURUSAN DAN PEMBELAJARAN PELAJAR 2.1 Pengurusan pembelajaran 2.2 perspektif multidisiplin pengurusan pembelajaran 2.3 kajian-kajian pengurusan pembelajaran pelajar. ORGANISASI DAN KEPIMPINAN 3.1 Pekeliling dan peraturan 3.2 organisasi sekolah (6 JAM)

2.0

(6 JAM)

3.0

(4 JAM)

1 Konsep pembelajaran berasaskan sumber 6.1 Unsur fizikal bilik darjah 7. 9. PENGURUSAN PELBAGAI BUDAYA. PENGURUSAN TINGKAH LAKU DAN DISIPLIN.1 Kepelbagaian budaya murid 10.0 10.0 (4 JAM) (4 JAM) 11.1 Hubungan sekolah dengan masyarakat.1 Ilmu mengurus bilik darjah 5.1 Bimbingan.0 STRATEGI MENGURUS BILIK (4 JAM) PEMBELAJARAN (BILIK DARJAH/MAKMAL/STUDIO/DLL). PENGURUSAN PENASIHATAN MURID.1 Pengurusan tingkah laku. (4 JAM) 6. 10.2 kesediaan murid belajar dan memotivasikan murid.0 PENGURUSAN MURID 4.1 Pemulihan.0 PENGURUSAN MURID PELBAGAI UPAYA. 5.2 peranan dan fungsi sumber pembelajaran 6.0 . PENGURUSAN SUMBER.3 mengurus iklim pembelajaran positif. 6. 4. pelbagai kecerdasan dan berkeperluan khas. (4 JAM) 12.2 Pengurusan devian dan salah laku. SEKOLAH DAN PERSEKITARAN.2 kemahiran mengurus bilik darjah 5.UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Fakulti/Pusat Pengajian : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL Kod Kursus : BBD 18104 Kursus Pra Syarat: TIADA Edisi : Mukasurat :2/3 Nama Kursus : PENGURUSAN PEMBELAJARAN Kredit: 4 Kuliah: 3 Tutorial: 0 Amali : 2 Tarikh Keluaran Januari 2011 3.2 Pengurusan merentas budaya. (4 JAM) 8.0 PENGURUSAN BILIK DARJAH.1 Mengurus rekod murid.3 kepimpinan peringkat sekolah dan kepimpinan guru. penasihatan dan mentoring. 7. 8.0 9. pengayaan. 4. (4 JAM) 5. guru dan ibu bapa 12.3 strategi mengurus bilik darjah.2 interaksi dalam bilik darjah 7.3 kemahiran akses sumber pembelajaran.0 (4 JAM) 7. peraturan dan disiplin murid 8. (4 JAM) 11.

London: Routledge Falmer. Jarvis. Emmer. H. G.UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Fakulti/Pusat Pengajian : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL Kod Kursus : BBD 18104 Kursus Pra Syarat: TIADA Edisi : 12. Lifelong Learning and the Learning Society: Sociological Perspectives. Mukasurat :3/3 Nama Kursus : PENGURUSAN PEMBELAJARAN Kredit: 4 Kuliah: 3 Tutorial: 0 Amali : 2 Tarikh Keluaran Januari 2011 PENGURUSAN ALAM PEMBELAJARAN.2 kajian di sekolah dan aksi guru di sekolah. & Baruth. M. (2004). 3. Blandford. Classroom Management for Middle and High School Teachers.2 pengurusan persekitaran. Manning. Globalisation. L. L. S. (2006). M.. Disediakan oleh : Disahkan oleh : Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : Mawar Ain Binti Alias : : Januari 2011 Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : Prof Dr. Harlow: Pearson Education.1 Persediaan ke alam persekolahan 13. E.) Boston : Allyn and Bacon. School Discipline Manual a Practical Guide to Managing Behaviour in Schools.(7th ed. 2. (2004).) Boston: Pearson. (4 JAM) 13. (ed). Multicultural Education of Children and Adolescents. (2007).. C. (4th ed. 4. 5. * Kursus ini mengandungi kuliah yang melibat jumlah jam sebanyak 42 jam dan amali sebanyak 28 jam.0 RUJUKAN : 1. (2004). E.T. & Worsham.Wahid bin Razzaly : Dekan : Januari 2011 . P. Educational Management Major Themes in Education. London: Routledge. PENILAIAN : Kerja Kursus Peperiksaan Akhir Markah Keselurhan : : : 80% 20% 100% 13. M. Tomlinson. Evertson.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful