P. 1
buku gaya penulisan UMS

buku gaya penulisan UMS

|Views: 3,207|Likes:
Dipublikasikan oleh Alfero Matchitehew Malmsteen

More info:

Published by: Alfero Matchitehew Malmsteen on Apr 05, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/20/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1. Pendahuluan
 • ABSTRAK
 • Bagi Pelajar Sains Sosial:
 • Bagi Pelajar Sains:
 • Contoh Rajah Bagi Pelajar Sastera (Sains Sosial):
 • Pelajar Sains Sosial:
 • 2.Kandungan teks tesis dan disertasi
 • SOROTAN LITERATUR
 • 2.1.Pendahuluan
 • 3. Bahan Tambahan
 • Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan Ibid
 • Contoh:
 • Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan op. cit. dalam teks:
 • Model indeks-indeks pasaran saham di Bursa Saham Kuala
 • Lumpur
 • FORMAT BIBLIOGRAFI
 • FORMAT RUJUKAN
 • PENYERAHAN TESIS
 • RUJUKAN
 • TANDA PRUF DAN CARA PENANDAAN DALAM TEKS
 • Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks

Gaya Penulisan UMS

MUKADIMAH
Garis panduan ini diadakan sebagai menyelaras panduan dikalangan pelajar dalam menyediakan penulisan tesis dan disertasi. Panduan ini menjelaskan keperluan minimum format dalam menyediakan tesis dan disertasi. Garis panduan ini boleh digunakan bersama kaedah penulisan mengikut disiplin kajian.

ETIKA PENYELIDIKAN
Plaglarisme merupakan idea-idea atau perkataan-perkataan daripada karya orang lain yang telah diterbitkan dan digunakan dalam penulisan seseorang tanpa mencatatkan penghargaan kepada penulis asalnya. Penggunaan idea atau perkataan-perkataan orang lain mesti diakui setiap satunya dengan jelas dalam teks. Sebarang penggunaan perkataan sebenar dari orang lain harus diakui dengan menggunakan tanda petik (“……..”) serta dengan menyatakan sumbernya di dalam teks.

PANDUAN UMUM
1. Kertas Saiz A4 (210cm x 297cm) Kertas Simili 80gm Warna putih

2.

Jenis Huruf Tahoma ataupun Arial * Nota: Hanya menggunakan satu jenis huruf sahaja sepanjang penulisan teks.

1

Gaya Penulisan UMS

TERTIB SUSUNAN TESIS
Tajuk pada helaian pertama Pengakuan Penghargaan Abstrak (Bahasa Melayu) Abstrak (Bahasa Inggeris) –Tulisan dicondongkan (Italic) Kata Kunci Isi Kandungan Senarai Rajah Senarai Jadual Senarai Singkatan Senarai Simbol Senarai Glosari Bab (Bab 1 hingga bab ……) Rujukan/Bibliografi Lampiran (LAMPIRAN A, LAMPIRAN B…..) Nota: Mungkin ada di antara perkara yang tercatat ini tidak diperlukan dalam tesis/disertasi anda.

PENULISAN TESIS/DISERTASI
1. a. Jumlah Perkataan Dalam Tesis Secara Penyelidikan Tesis Doktor Falsafah Tesis Sarjana/Sarjana Falsafah b. Secara Kerja Kursus Disertasi Doktor Falsafah Disertasi Sarjana : Tidak melebihi 100,000 patah perkataan : Tidak melebihi 60,000 patah perkataan : Tidak melebihi 60,000 patah perkataan : Tidak melebihi 20,000 patah perkataan

* Nota: Jumlah perkataan yang dimaksudkan ialah perkataan dalam teks sahaja iaitu tidak termasuk jadual, rajah, nota kaki dan lampiran. Jumlah ini adalah panduan sahaja. Sesetengah tesis/disertasi mungkin tidak memerlukan jumlah sebanyak itu atau memerlukan lebih daripada jumlah tersebut.

2

Gaya Penulisan UMS

STRUKTUR TESIS

Pada asasnya setiap Tesis dan disertasi terbahagi kepada 3 bahagian utama iaitu: 1. Pendahuluan 2. Kandungan teks 3. Bahan Tambahan 1. Pendahuluan Setiap pendahuluan mengandungi dan disusun seperti berikut: 1.1 Tajuk Tesis/Disertasi – Pelajar perlu memasukkan nama calon, tajuk tesis /disertasi yang diluluskan oleh senat, nama sekolah dan tahun viva.

1.2

Muka Hadapan Bahagian ini memerlukan sebanyak 2 halaman yang mana halaman kedua pelajar harus memasukkan kenyataan ”....TESIS/DISERTASI INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI....” Format penulisan adalah seperti berikut: Tajuk Tesis Nama Calon (centre) Nama Sekolah Tahun Viva Saiz Tulisan :Tajuk tesis jika lebih daripada satu baris ditulis dalam bentuk centre. : Nama penuh calon mengikut kad pengenalan : Sekolah di mana calon mendaftar (centre) : Tahun Viva Voce (centre) : 18 (Huruf Besar)

Nota: *Sila potong mana yang tidak berkenaan.

3

Gaya Penulisan UMS

Contoh:

SATU KAJIAN ETNOGRAFI: MASYARAKAT KADAYAN DI SIPITANG, SABAH.

INTAN AZIRAH ABDUL RAHMAN

SEKOLAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2006

4

Gaya Penulisan UMS

Contoh:

SATU KAJIAN ETNOGRAFI: MASYARAKAT KADAYAN DI SIPITANG, SABAH.

INTAN AZIRAH ABDUL RAHMAN

TESIS INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA/DOKTOR FALSAFAH*

SEKOLAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2006

5

..4 1. Dedikasi tidak dibenarkan. ringkasan dan rujukan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya..5 Abstrak (Dalam Bahasa Melayu) Dalam penulisan tesis/disertasi hendaklah ditulis dalam dua bahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. 1. * Nota: Bagi abstrak Bahasa Melayu tidak mempunyai tajuk.Segala nukilan.” Penghargaan Pelajar boleh merakamkan penghargaan kepada orang perseorangan ataupun pertubuhan/persatuan yang membantu dalam melakukan kajian dan digalakkan supaya tidak panjang.Gaya Penulisan UMS 1. Biasanya 5 kata kunci sahaja.. Setiap abstrak mempunyai kata kunci.. hasil yang diperolehi serta sedikit pernyataan dalam kajian. kaedah yang digunakan semasa menjalankan kajian. Jika tesis/disertasi ditulis dalam Bahasa Melayu. mesti didahului dengan abstrak dalam Bahasa Melayu dan diikuti dengan abstrak dalam Bahasa Inggeris yang dicondongkan (Italic).3 Pengakuan Pelajar perlu memasukkan kenyataan ”.. Begitulah sebaliknya. Hanya abstrak Bahasa Inggeris sahaja yang mempunyai tajuk dan dicondongkan.. Format Abstrak adalah seperti berikut: Saiz Huruf :11 Selang Baris : Satu (1) langkau Jumlah Perkataan :Ditulis dalam satu perenggan dan satu muka surat sahaja dan tidak melebihi 500 patah perkataan untuk tesis dan 250 patah perkataan untuk disertasi. Penulisan abstrak perlu dimasukkan isu utama kajian. 6 .

.. jumlah pendaratan sumber marin.. 7 .. kepelbagaian spesis marin dan lain-lain lagi.Gaya Penulisan UMS Contoh abstrak Bahasa Melayu: ABSTRAK Penulisan mengenai pembangunan industri hiliran berasaskan perikanan di negeri Sabah oleh para sarjana tempatan lebih menumpukan kepada persoalan di peringkat “hulu” sahaja seperti status sumber marin. bilangan nelayan dan bot menangkap ikan. teknologi menangkap ikan. Penulisan mengenai pembangunan industri perikanan di peringkat “hiliran” seringkali dipinggirkan dan tidak mendapat tempat yang sewajarnya. taraf sosio-ekonomi komuniti nelayan. peranan golongan pemodal.

Writings by local scholars on the development of the downstream industry based on fisheries in the state of Sabah have been limited and basically are more focused on the “upstream” level of the fishery industry. varieties of marine species and other topics which are related and geared towards “upstream” issues. this has affected the attention on the issues at the “downstream” level. the sosioeconomic level of fishermen in their community. which have occasionally been marginalized…… 8 . These writings have attempted to answer questions such as: the status of marine sources. due to the focus towards study on the development of the fishery industry at the “upstream” level.Gaya Penulisan UMS Contoh abstrak Bahasa Inggeris: ABSTRACT THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE DOWNSTREAM INDUSTRY BASED ON FISHERIES IN SABAH. 1786-2000. Hence.

permasalahan 1.6 Kata Kunci Kata kunci ialah perkataan atau ungkapan penting yang boleh memberi gambaran ringkas dan menyeluruh tentang tesis tersebut. Jumlah kata kunci hendaklah tidak melebihi dari lima (5) perkataan atau rangkai kata.7 Isi Kandungan Semua tajuk. peribumi. Contoh: Masyarakat akademik. kemiskinan. 9 . Kata kunci terdiri daripada satu perkataan atau ungkapan yang tidak melebihi tiga perkataan.Gaya Penulisan UMS 1. bab dan pecahan bab kecil yang utama hendaklah disenaraikan dan disusun mengikut tertib.

PENGENALAN KEPADA TEMPLAT GAYA UMS 1.1.2.Gaya Penulisan UMS Contoh: ISI KANDUNGAN M/S TAJUK PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SINGKATAN ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL BAB 1: PENGENALAN 1. PENGGUNAAN TEMPLAT i ii iii iv v vi vii viii 1 1 1 2 10 .1.1. MENDAPATKAN TEMPLAT 1.1.

beserta dengan muka surat.8 Senarai Rajah Bahagian ini menyenaraikan kesemua rajah. Bagi Pelajar Sains Sosial: Tajuk Sumber :Di bahagian atas :Di bahagian bawah rajah Bagi Pelajar Sains: Tajuk Sumber :Di bahagian bawah rajah :Di bahagian bawah tajuk rajah 11 . foto. contengan.Gaya Penulisan UMS 1. sketsa. gambar rajah atau gambar foto mengikut susunan tertibnya dalam teks tesis atau disertasi. lukisan atau ilustrasi dan gambar foto. gambar rajah. Susunan senarai rajah haruslah mengikut susunan dalam teks. Rajah membawa maksud graf. gambar.

12 .Gaya Penulisan UMS Contoh Rajah Bagi Pelajar Sastera (Sains Sosial): Rajah 1.2 : Rizab Sungai tidak Mengikut Liku-liku Sungai.

Contoh Rajah Bagi Pelajar Sains: 13 .Gaya Penulisan UMS Sumber: Jabatan Pemetaan Sabah.

Gaya Penulisan UMS Rajah 1. Bahagian ini menyenaraikan jadual mengikut susunan tertibnya dalam teks tesis atau disertasi.9 Senarai Jadual Bahagian ini berupa senarai daftar atau maklumat yang diringkaskan. Pelajar Sains Sosial: Tajuk Sumber :Di bahagian atas :Di bahagian bawah jadual 14 . Susunan senarai jadual haruslah mengikut susunan dalam teks.2 : Rizab Sungai tidak Mengikut Liku-liku Sungai Sumber: Jabatan Pemetaan Sabah 1.

Gaya Penulisan UMS Contoh Jadual Pelajar Sains dan Sastera: Jadual 1. 1991 dan 1996 mengikut jantina dan lokasi 15 .1: Kadar literasi/kebolehan membaca.

10 o o Senarai Simbol/Singkatan (Jika ada) Senarai ini diletakkan selepas senarai rajah dan senarai jadual.Gaya Penulisan UMS Sumber: Banci Penduduk Tahun 2000 1. Contoh: AFC Komunikasi Secara Efektif 16 .

Susunan terpulang kepada penyelia dan pelajarnya.Gaya Penulisan UMS USIA WHO United Sabah Islamic Association World Health Organisation 1. 17 . Perenggan seterusnya dimulakan selepas ketukan yang ke-12 (1 Tab). Perkataan hendaklah disusun mengikut abjad. Lazimnya dalam kandungan teks tesis dan disertasi perlu ada perkara-perkara berikut: Penaipan Teks Saiz Saiz Saiz Saiz Huruf Huruf Huruf Huruf Teks Tajuk Wajib (huruf besar) Subtajuk (huruf kecil) : Nota Bawah (jika digunakan) : 11 : 12 (Bold) 11 (Bold) : 10 Selang Baris Perenggan :2 langkau (double spacing) Langkau 1 baris untuk Nota Bawah :Perenggan pertama dimulakan di sebelah kiri sekali. Kandungan teks tesis dan disertasi Kandungan teks tesis dan disertasi tidak mempunyai satu format yang tetap. Contoh untuk gugusan Sains: Agranulosit Blastofor Dendrit Diastol Sejenis sel darah putih tanpa granul sitoplasma Lekukan pada gastrula pada peringkat awal embrio Neuron yang menalar impuls Tempoh rehat semasa satu kitar kardium Contoh untuk gugusan Sastera/Sains Sosial: Baptis Ekstrinsik Interpersonal Korelasi Upacara mengkristiankan seseorang upacara permandian Berasal atau bertindak dari luar Hubungan sesama manusia Hubungan atau kaitan secara timbal balik melalui 2.11 Glosari Glosari ialah senarai istilah/perkataan yang digunakan dalam teks yang mempunyai erti khusus sesuatu bidang ilmu pengetahuan.

kanan dan bawah.Gaya Penulisan UMS Nomboran Muka Surat Margin Bahasa Warna Huruf Cetakan :Mengekalkan dengan satu format :1½ inci/38mm dari birai kiri 1 inci/25mm dari birai atas. :Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris. 18 . (Bahasa asing dalam teks hendaklah dicondongkan/Italic) : Hitam :Cetakan dotmatrix tidak dibenarkan Contoh: 25mm dari birai atas.

Muka surat 25mm dari birai bawah 36 2..1. pernyataan masalah kajian. 2. Pendahuluan 25mm dari birai kanan. Universiti Malaysia Sabah (UMS) ditubuhkan pada 24 November 1994……. Sorotan Literatur Satu bahagian yang mengandungi huraian kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan topik kajian. Banyak change sudah berlaku……. Perenggan baru dimulakan dengan 12 ketukan atau 1 tab Sesi 1996/97 merupakan sesi kedua kewujudan UMS.1 Pengenalan Pengenalan meliputi latar belakang. objektif dan hipotesis. SOROTAN LITERATUR 2.Gaya Penulisan UMS BAB 2 38mm dari birai kiri.2 19 .

1 Sistem pengarang-tarikh Peringatan -Pelajar gugusan sains dan sains sosial boleh menggunakan teknik sistem pengarang-tarikh sepenuhnya.1. Perbincangan Bahagian yang menghuraikan mengenai hasil kajian dan analisis kajian yang dilakukan oleh penyelidik. Kesimpulan Setiap bab yang mempunyai pengenalan harus mempunyai penutup yang menyimpulkan hasil perbincangan dalam bab itu. Sistem ini mengandungi sekurang-kurangnya dua perkara asas. Sekiranya penulis 20 . iaitu pengarang dan tahun terbitan.1 Rujukan Teks Dalam Tesis/Disertasi Rujukan ini ialah untuk menghargai karya penulis yang menjadi sumber rujukan berkenaan disamping memudahkan penulis atau pembaca berikutnya mengetahui sumber yang telah digunakan dalam sesuatu penulisan. 3. Cadangan Bahagian ini tidak wajib dan hanya dimasukkan jika difikirkan sesuai dengan kajian. Terdapat 2 sistem rujukan dalam sesebuah tulisan iaitu: 3. Hasil Hasil merupakan keputusan yang diperolehi dan dibentangkan dalam penulisan teks. Bahan Tambahan Bahan tambahan terdiri daripada: 3.Gaya Penulisan UMS Metodologi Satu bahagian yang menghuraikan dengan mendalam kaedah-kaedah dan tatacara yang digunakan oleh penyelidik dalam membuat kajian.

N.Stephenson. Jika lebih dari dua orang pengarang..J.Latham. M. hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: Williams (1965) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: William (1965:34) c. & Kinoti S. Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: Adams et al.C. halaman tersebut hendaklah dinyatakan selepas tanda noktah bertindih (:) yang diletakkan selepas tahun terbitan. 1965) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: (Williams. 1965: 34) b. Contoh: - a. hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: (Williams. (Misalnya nama pengarang pada judul. hendaklah ditulis nama pengarang pertama diikuti dengan perkataan et al. 1994. S. Jika nama pengarang pada permulaan ayat.Gaya Penulisan UMS - merujuk kepada halaman tertentu. Jika nama pengarang pada pertengahan atau akhiran ayat. Rujukan hendaklah diletakkan dalam kurungan. nama keluarga sahaja digunakan. E. Bagi pengarang Barat atau yang mempunyai nama keluarga (surname). Adams.L.) hendaklah ditulis dalam teks seperti berikut: Contoh pelajar Sains: Adams et al. 1994: 35 21 .

Contoh pelajar Sains: (Ong t. Bagi pengarang Melayu.th. 1998b: 118) e. Bagi rujukan yang dibuat lebih daripada satu sumber pada satu tempat. 1998a: 77) (Cheah. boleh ditulis dengan nama Contoh pelajar Sains: (Ahmat. 1998b) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Cheah. Elakkan dari merujuk rujukan sedemikian. Contoh pelajar Sains: 22 . pengarang sahaja.th. maka hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: (Cheah.). 1992) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ahmat.: 7) *Nota: t. Sekiranya merujuk kepada penulis yang menghasilkan 2 karya atau lebih pada satu tahun tertentu. g. 1998a) (Cheah. 1992: 23) f.) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ong t. semua sumber rujukan itu hendaklah ditulis dan dipisahkan dengan tanda koma bertindih (. Bagi hasil karya yang tahun terbitannya tidak dinyatakan.Gaya Penulisan UMS d. adalah singkatan bagi tarikh dan halaman yang dirujuk ialah 7.th.

Bagi rujukan tanpa pengarang. ditulis seperti berikut: (Akta perancangan bandar dan desa 1976 (Akta 171).). 1997: 25) Sekiranya rujukan dibuat daripada pengarang yang sama tetapi lebih daripada satu sumber. 2001:3. Seventh-day adventist encyclopedia 1966: 45) 3.1. 1998b: 15) h. Sistem Nota bawah dan Nota hujung digunakan bagi disiplin tertentu untuk menerangkan sumber rujukan yang digunakan pada halaman teks tersebut ataupun di hujung setiap bab (Catatan akhir). . sistem ini digunakan untuk memberi penerangan tentang sesuatu perkara dalam teks yang menjadi rujukan kepada pembaca. 1992: 12. Manakala pelajar sejarah mesti menggunakan sistem nota bawah sepenuhnya. Selain itu juga. 1997) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ahmat. Contoh pelajar Sains: (Cheah. rujukan tersebut dipisahkan dengan tanda koma (.2 Sistem Nota bawah/Nota hujung Peringatan– Pelajar gugusan sains sosial boleh menggunakan sistem nota bawah/nota hujung untuk membuat huraian atau penerangan selain daripada dalam teks. 1992. 1998b) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Cheah.Gaya Penulisan UMS (Ahmat. Mohd Sarim. 1998a: 25. Format penulisan sistem nota bawah/nota hujung:Jenis Tulisan : Tahoma/ Arial Saiz Huruf : 10 Format : Justify 23 . 1998a. Mohd Sarim.

judul-italic (.Gaya Penulisan UMS Butiran catatan bawah disusun mengikut tertib. Penggunaan Ibid Singkatan ibid berasal daripada perkataan Latin.) noktah. iaitu masih menggunakan sumber sama dan tidak ada rujukan lain selepas nota bawah 1. c.) koma. hendaklah ditulis Ibid.. edisi (.Penduduk di kawasan tersebut terdiri daripada subkumpulan etnik Gana1 yang mengamalkan kepercayaan adat.) koma. penerbit (. Contoh ayat dalam teks: . hendaklah dimasukkan halaman tersebut. Jika rujukan berikutnya.) koma. (apabila halamannya sama) dan apabila halaman yang berlainan.2 Walau bagaimanapun bagi beliau 24 .) koma. tempat (:) noktah bertindih... halaman (. iaitu ibidem yang bermaksud pada tempat yang sama. iaitu Nama Pengarang (diengsot) (.) koma. tahun (.

. 63. Penggunaan op. 3. ______________________ 1 Mohd Farid Linggi.. hlm.3.1.. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ibid. Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan Ibid. cit.. Perkataan ini digunakan apabila sumber rujukan yang digunakan oleh penulis tidak lagi berturutan. Ibid. 3. beliau telah terpengaruh dan terpikat dengan ajaran Kristian yang diajar oleh warden asrama tersebut. cit. Kehidupan Dalam Tiga Dimensi. 1998. Semasa beliau tinggal di asrama.. hlm.9. 25 . 2. Berasal daripada perkataan Latin opere citato yang bermaksud dalam karya tersebut. Perkataan op.Gaya Penulisan UMS telah berubah.

keamanan dan ketenteraan di Negeri Sabah telah dapat dipulihkan dalam tempoh yang singkat. Sandakan yang pernah menjadi pusat pentadbiran.. Sir Edward Twinning3 yang telah dilantik oleh Kerajaan British menjadi gabenor Negeri Sabah (Borneo Utara) yang pertama selepas tamatnya Perang Dunia Kedua telah menggambarkan kemusnahan bandar Sandakan seperti berikut: No town in the world wear the wounds of war more terribly and more honourably than does Sandakan. Kebanyakan penduduk yang melarikan diri ke kawasan pedalaman semasa pentadbiran tentera Jepun telah kembali semula ke pusat-pusat bandar yang ditinggalkan semasa Perang Dunia Kedua.Setelah berjaya di tawan semula dari tentera Jepun. Julai 19462. It is because of this nearly total destruction that Sandakan now appears a new town in spite of its hundred years old history4..Gaya Penulisan UMS Contoh: . kemusnahan Negeri Sabah akibat Perang Dunia Kedua telah dijelaskan oleh H. Sementara itu. Negeri Sabah telah ditadbir sementara oleh British Military Administration1 (BMA) sehingga 15hb. far beyond more repair. Baker seperti berikut: 26 . Ini bertujuan untuk memulihkan semula keamanan dan ketenteraman yang pada masa itu masih lagi berada dalam keadaan peperangan dan ketegangan antara kaum kesan peninggalan dasar pentadbiran tentera Jepun. Di bawah pentadbiran BMA. perdagangan dan pelabuhan yang terpenting semasa pentadbiran BNBCC telah terjejas teruk akibat Perang Dunia kedua. Where ever we look there is destruction.M.

.M. Bhd. Such roads as had existed had been damaged by Japanese heavy and tracked vehicles and..M.... including Jesselton. Cecilia Leong. Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan op. Sabah The Land Below The Wind.4000. Kuala Lumpur: Percetakan Nan Yang Muda Sdn. hlm... hlm. op. 14 H. Baker. Julai 1946.000. cit. hlm. op.Communition never good.006 melalui North Borneo Order in Council7 pada 10hb.. Kota Kinabalu: Foto Technik Sdn. 1988. Sabah The First 100 Years. surat. H.. Baker.. Baker. sila lihat Peter Chay. Setiap lampiran harus disertakan tajuk. Singapore:Malaya Publishing House.2 Lampiran-lampiran Lampiran mengandungi borang soal selidik. 27 . 37. 33. 5 6 7 3. hlm 31-32.. Bhd.North Borneo was more heavily damaged in the war than any other British Colony. were now almost non-existent. dalam teks: _____________________ 1 Untuk penjelasan lanjut. laporan-laporan berkaitan. 3 4 Supriya Bhar. foto. 1965. Juga lihat H.. 18. hlm.. cit. cit. bridges had been blown up5 Kemusnahan besar yang dialami oleh Negeri Sabah telah menyebabkan pentadbiran BNBCC telah menyerahkan Negeri Sabah kepada Kerajaan British dengan pampasan sebanyak £1. hlm. peta. 2 Peter Chay. program komputer dan sebagainya. “Sandakan One Hundred Years 1879-1979”. op. Sabah The first Ten Years As A Colony 1946-1956. 1982. 197.Gaya Penulisan UMS The general situation was at first chaotic and one of the essential needs was the situation of law and order. Ibid. as the end of the war approached.. The general health of the population had suffered from malnutritim and lack of drugs. Sandakan and Labuan towns had been completely destroyed and others. statistik.. (tiada tahun & tiada penerbitan).M. data mentah. cit. heavilly damaged.

Gaya Penulisan UMS Perkataan “LAMPIRAN” diletakkan di sudut atas sebelah kanan (santak kanan) Format: Huruf Saiz Huruf Selang Baris Susunan tesis/disertasi : Tahoma/Arial : 11 : Satu (1) Langkau :Disusun mengikut urutan muka surat Contoh: LAMPIRAN A 28 .

824 – 0.3821BR7DAY (-3.274IBR7DAY (-2.48AVR3MTH (-5.308TBIL3MTH + 0. Model 1: KLSECI = 0.988)* Model 2: HARTANAH = 0.934)* (3.696)* Model 3: KEWANGAN = 1.335 – 0.549AVR3MTH -0. Semua bahan yang dirujuk dan digunakan dalam sesuatu penulisan.403)* (-3.575)* (-2.Gaya Penulisan UMS Model indeks-indeks pasaran saham di Bursa Saham Kuala Lumpur.608 – 0. sama 29 .4461 IBR 7 DAY – 0.055)* FORMAT BIBLIOGRAFI Rujukan merangkumi semua sumber yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan tesis/disertasi.084)* (5.384TBIL3MTH + 0. Rujukan disetiap hujung bab tidak diperlukan.

Nama Penerbit. Kerajaan Negeri Sabah.O.2 C. 1. Bilangan Edisi (jika ada).3 Laporan-Laporan Kerajaan Contoh: 30 . Setiap rujukan yang digunakan mestilah disusun mengikut abjad.1 Rekod Kerajaan Yang Tidak Diterbitkan Contoh: 1. Colonial Office 874/1104 – War With Japan. Format menulis bibliografi seperti berikut: Saiz Huruf Jenis Huruf Selang Baris Selang Antara Rujukan : : : : 11 Tahoma/Arial Satu (1) Langkau (Single Spacing) Dua (2) Langkau (Double Spacing) Contoh menulis bibliografi: 1. Dokumen Rasmi yang Tidak Diterbitkan Contoh: 1. hendaklah dimasukkan ke dalam bahagian ini. Tahun diterbitkan. Setiap bibliografi ditulis seperti berikut: Nama Pengarang (nyatakan sama ada penyunting. Nombor muka surat (untuk artikel dalam jurnal atau bab dalam buku). Bilangan Jilid (jika ada). Kota Kinabalu: Sabah Government Printers. penyusun atau penyelenggara-jika berkaitan). 2. Tajuk Penerbitan. Tempat diterbitkan. Memorandum Persefahaman Antara Kerajaan Negeri Sabah dan The Summer Institute of Linguistics. 874/466-Immigration. 1.Gaya Penulisan UMS ada dalam sistem pengarang-tarikh atau nota bawah atau nota hujung. 2. Manakala rujukan untuk laman Web/e-mel tidak melebihi daripada 5% daripada rujukan yang digunakan. Sabah Second Agriculture Policy: 19992010.

Annual 3. 66 – Educational Policy of State-General. 2. USA: Shrimp News International. Los Angeles Times. M. World shrimp farming 2002. Fail Pejabat Daerah Beaufort PDB. . A Report on Socio-Economic Survey of Fisherman at Kuala Penyu District. 725. 1. 1986. 1. 1992. World Health Organization (WHO).6 Akhbar Contoh: 1. Berita Harian.Gaya Penulisan UMS 1. 4 August 1992.7 Tesis/Latihan Ilmiah Contoh: 31 . Kebangkitan Masyarakat Melayu.). 1.4 Fail-fail Arkib Contoh: 1. San Diego. firm helps utility with innovative plan. KO-NELAYAN. Report Number 15. 1986. North Borneo Central Archive. 3-21.5 Fail-fail Jabatan Contoh: 1. Parrish. A. 1987. No. PERANGKAAN PERDAGANGAN LUAR SABAH.General. 2002. Jabatan Perangkaan Malaysia. No. 1. North Borneo Central Archive. L. 2.Borneo Fishing Company at Si Amil Island. 2. R. 2 pp. 1998. (ed. 7/273/11 – Waran Peruntukan 1986. 2. Rosenberry. World Health Report 1998.

3. J.Gaya Penulisan UMS 1. Shrimp farming in the Asia Pasific: Environmental and trade issues and regional cooperation. H.: Prospects for regional cooperation. Bengkel Enviro-course 2002. Kedudukan Saudara Kita di Sabah. (Kumpulan thoracius) Sabah sebagai agen kawalan biologi serangga perosak. Kertas Kerja Dialog Borneo II. Ismail Abas. 1992. East-West Centre Honolulu. 1. Zulkornain bin Yusof. Satu Kajian Permulaan. (Tidak diterbitkan). Cheong. 2. Primavera. Paper presented at the Nautilus Institute Workshop on Trade and Environment in Asia-Pacific. 12-16 September. A.9 Buku Contoh: 1. Perbandingan morfologi Dolichoderus (Kumpulan thoracius) (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) dari Sabah dan Semenanjung Malaysia serta potensi Dolichoderus sp. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. J. 32 . C. Tarian-tarian Ritual Sabah. 23-25 September. H. Tesis Sarjana.Kualiti Air. 1996. Bioindicators in River Quality Maganegemt.8 Kertas Kerja Contoh: 1. Sejarah dan Bibliografi Akhbar dan Majalah Melayu Abad Kesembilan Belas. Kota Kinabalu. Fuzzy set theory and its application. Universiti Malaysia Sabah. 1. Fungsinya dan Masa Depannya. 2nd ed. Anton. 1999. Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah. 2. H. Philipines. 2003. P. 2.1989. Ahmat Adam. New Delhi: Allied Publishers Ltd and Kluwer Academic Publishers. Kertas Projek Institut Teknologi MARA Cawangan Sabah. Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia. Badan Bahasa Sabah Dengan Kerjasama GAPENA dan Kerajaan Negeri Sabah. 1994. 1996. Zimmerman.

1993. R. J.N. In Calow. pp. with menadione.13 Filem Contoh: Filem Cereka. P. 1996. “Murut Depopulation and The Sipitang Lun Dayeh.S. 1. P. 289-313. 1996. pp. S. 798-868. Peta Taburan Asosiasi Tanah.. & Sorgeloos.D.11 Kamus Contoh: Abd. S. In McVey. J. Oxford. Termites. Lavens. volume 1.Gaya Penulisan UMS 3. Jakarta: Puncak Keris. J. Bignell. Preparation and use of Artemia as food for shrimp and prawn larvae. Quantifying the vitamin K requirement of juvenile marine shrimp. 1972. Coolier’s Encyclopedia. Shiau. 2. D. 1998.45 (2). & Eggleton. E. P. London: Macmillan Educational Company. P.Y. 1. 3. Encyclopedia of Aquaculture. Kuala Lumpur: Victory Agencies. 33 .) Encyclopedia of ecology and environmental management. Journal of Nutrition 124:227-282. Appell. In Stickney. Penaeus monodon. 2.R. CRC Handbook of Mariculture Crustacean Aquaculture 2nd edition. 16. New York: John Wiley and Sons. Dhont. 1985. vol. Bin Nuh dan Oemar Bakry. Boca Raton: CRC Press.14 Peta Contoh: Jabatan Pertanian Sabah. (ed. 1994.12 Artikel Contoh: 1.” JMBRAS. pp 744-746. Kabus Malam. G. (ed. 1. Blackwell scientific.1972. Kamus Melayu-Arab-Inggeris. 2000. P. & Liu.). 1. Shrimp Culture. (ed).10 Ensiklopedia Contoh: 1. Treece. 1.

15 Laman Web/E-mel Contoh: 1. L. www.edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re14. 2. Temubual peribadi. & Byron.Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua.htm.16 Responden Yang Ditemu Bual Contoh: Razak Janau.hk/www/what is salvation army/home. 26 September 2004. 2002.Gaya Penulisan UMS 1. Kampung Padas. http//www. *Nota: . FORMAT RUJUKAN Rujukan merupakan bahan yang dirujuk dalam teks sahaja. Bahan rujukan hendaklah disusun mengikut abjad.htm.. Anonymous dan juga 34 . Papar.Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi.unu. H. . Brookfield. “Sosio-ekonomi Penduduk Tempatan Pada Zaman Penjajah. Ketua Kampung Padas. “Salvation Army International Headquaters” dlm. 74 tahun. Y. Jalan Bukit. The eastern Sundaland region of south-east Asia. Potter. termasuk tarikh bahan tersebut dicetak.org.salvation. 1.” 26 September 2003.

117-123. The International Jew.) Edisi – jika ada (. W.) Tempat Terbit (Bukan Negara) (:) Nama Penerbit(. S. Pengarang Tunggal Contoh: 1. Booth. pp.) Format menulis rujukan seperti berikut: Saiz Huruf Jenis Huruf Selang Baris Selang Antara Rujukan Contoh menulis rujukan: a. Terrestrial ants (Hymenoptera: Formicidea) of Poring. Penterjemah. Kluwer Academic Publishers..) Tahun Penerbitan (. C. Ahmad Fawzi Basri. 1996. In Edwards. Kinabalu Park.) Bilangan Jilid – jika ada (. & Choy. Ford. Pengarang Bersama Contoh: 1. London. Magurran. Edisi Contoh: 35 . A. Penyusun. Sabah. London: Croom Helm.. Tropical rainforest research-current issues. Idris Salleh & Shafee Saad. Penyelenggara – jika ada(. K. : : : : 11 Tahoma/Arial Satu (1) Langkau (Single Spacing) Dua (2) Langkau (Double Spacing) 2. c. Maryati. Berikan semua maklumat yang lengkap yang mengandungi butiran seperti berikut: Nama Pengarang (. & Arbain. Monographiae biologicae (eds). H. E. D. Azizah. Johannesburg: Global Publisher. M. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohd. 1997.) Penyunting. E. 1991. H. Bumi Kita Dipijak Milik Orang. 2.) Judul Buku – condong (. Ecological diversity and its measurement. S.) Nama Siri Buku dan Jilid atau Bilangan Dalam Siri – jika ada (. b. 1988.Gaya Penulisan UMS rujukan daripada internet tidak dibenarkan melainkan sumber rasmi dan EJurnal yang diperakui.

D. 2. Esei Sastera Dalam Pengajaran. 2001.S. Karya Susunan Contoh: Hamzah Hamdani (ed. Barnes. 1996. f. R. London: d. (ed).1974. h.). Kuala Lumpur: International Law Book Service.Gaya Penulisan UMS 1. Karya Selenggaraan Contoh: Badriyah Haji Salleh & Tan Liok Ee (ed). J. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (3rd edition). Karya dengan judul sahaja (Tanpa pengarang) Contoh: Akta. Karya Suntingan Contoh: Rose. 1980. Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 171). Estuarine Biology (2nd edition). Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Edward Arnold. 1989. R. g. Gilchrist.K. Alam Pensejarahan Dari Pelbagai Perspektif. Oxford: Pergamon Press. 1984. Electoral Behavior: A Comparative Handbook. Kumpulan Kertas Kerja 2. Karya Terjemahan Contoh: 36 . New York: Free Press. Extractive Metallurgy. e. Penyelidikan dan Pentadbiran Universiti.

Zainah Ahmad. Kertas Kadangkala Bil. K. m. *Nota: Jld. Teknologi Pengangkapan Ikan di Sabah. 1999. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Kota Kinabalu: Usaha Baru. 65(2):151-182. Jld. Perayaan Di Sabah. l.Gaya Penulisan UMS Wheare. Khazanah. Kertas Kadangkala Contoh: Sharifah Rofidah Habib Hassan. Karya Dalam Jurnal Contoh: Mahani Musa. Siri Dokumentasi Akademi Pengajian Melayu. 1993. 3. Monograf 3. j. Kerajaan Persekutuan. Malay Secret Societies in Penang: 1830s1920s. Monograf Contoh: 1. *Nota: Huruf tebal ialah nombor jilid dan nombor dalam kurungan ialah nombor keluaran dan diikuti dengan nombor halaman selepas noktah bertindih. Bil. Bermaksud Jilid. 1980. 2. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. 1981. C. 2003. k. 2. Karya Berbilang Jilid Contoh: Ensiklopedia Pembangunan Sabah. 2003. i. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Ariff. Mohammad Raduan Mohd. Berita/Rencana Dalam Akhbar 37 . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 6. Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society. Terj. Politik Sabah Sebelum Penjajahan Jepun..

Rastrelliger Kanagurta. Borneo 2000: environment. 2001. R.). & Ridzwan. Ismail Haji Ibrahim.). Sabah dalam Perluasan Pasaran. UMS. New Straits Times. hlm. Nucleic acid profiles in mackerel. In Mohamed. (eds. From west coast of Sabah. 2. 2003. Borneo 2000: Proceedings of the Sixth Biennial Borneo Research Conference. Karya Dalam Pascasidang Contoh: 1. D. Kesan Politik. T. Senario Seni Lukis Sabah: Stail dan Tema. Mustafa. Karya Dalam Majalah 38 . R.Gaya Penulisan UMS Contoh: New Straits Times. Homathevi. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. S. Jones. & Davies. o. Tropical Ecosystem Research in Sabah. Termites (Insecta: Isoptera) Fauna of Danum Valley Conservation Area. Sabah. *Nota: Nama Pengarang (. Abdul Halim (ed.) Tahun (. conservation and land. H. p. July 10-14... A. Proceedings of sixth biennial Borneo research conference.) Hari/Bulan (:) Halaman (. Kuching Sarawak. Zaki Tahir. 3 October: 9. Bab Dalam Buku Contoh: 1. Pendatang Asing Di Sabah. R. Maryati. P.) Nama Akhbar (. 2000.. 3.42. 31.. 18-38. 2000.. Sabah to Tap Potential in Health Tourism. Tawau: Pusat Kegiatan Ekonomi Orang Jepun. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. M. hlm. 2000. 2. G. Eggleton.). East Malaysia. Kota Kinabalu:ums. M. Dalam Sharifah Habib Hasan dan Zainah Ahmad (ed.. 56-52. Sabihah Osman. Bernard. 2000.) n. pp. 557-586.) Tajuk Berita/ Rencana (. 1998.

Yap Beng Liang. An Economic History of Malaysia. Singapura: Shaw Brother. 2000. Ulasan Buku Contoh: Badriyah Haji Salleh. Sabah. 1977. 2001. 5 Jun. H. P. Kertas Kerja. Laporan dan Minit Mesyuarat Contoh: Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah. Perkembangan Mazhab-mazhab Agama Kristian di Sabah. Tesis/Disertasi Contoh: 1. Video 39 . Ulasan buku J. Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah. Sabah: Satu Kajian Tentang Sistem Budaya. Pusat Pengajian Pascasiswazah Universiti Malaysia Sabah Kali Pertama.Gaya Penulisan UMS Contoh: Aliran. Laksamana Do Re Mi. 2000. c. Filem cereka. Filem dan Karya Muzik i. Sekolah Sains Sosial. s. 1962. t. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. 2002. ii. r. Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society 124(1):111-114. Hampshire: Macmillan Press. Kota KInabalu. Orang Bajau Pulau Omadal. Drabble. 1800-1990: The Transition to Modern Economic Growth. 2. Filem Contoh: Ramlee. 2000. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Sarawak native blockade pulp mill project. Aliran 20 (10:33) q. Mat Zin bin Mat Kib.

J. 2. Jabatan Muzium Sabah. iii. 25 Mei. Slaid Contoh: Pugh-Kitingan. Sabah. Potter. Santiago: Delta Music Incorporated. vii. Tuaran. H. B. & Byron. “Keputusan Mahkamah Internasional atas Permohonan Intervensi Pemerintah Filipina dalam Kasus Pulau Sipadan dan Ligitan” (atas talian) http://www. Slaid. 1998.Gaya Penulisan UMS Contoh: Muzium Sabah. L. Menangkap Ketam Batu di Mengkabong. Brookfield. Laserlight Series 12036. iv. 1976. Universiti Malaysia Sabah. vi. Temubual Contoh: Stephens. 40 . 1995. 1968. Karya Muzik Contoh: Johari Salleh. CD-Rom Contoh: MacRae.. v.id/policy/releases/2002/pr56-251001. 2002.go. Temu bual. The Eastern Sundaland region of south-east Asia. Filem Dokumentari. Dicetak 13 September 2002. Lambaian Kasih dalam Citra Malaysia. Kegiatan Mubaligh Kristian di Sabah. CD Leicester: British Pshychological Society. Kassim Masdor (konduktor).htm. 1986. Jenis-jenis Tarian Masyarakat Peribumi Sabah. Bahan Rujukan Elektronik Contoh: 1. S. Introduction to Research Design and Statistic. Sekolah Sains Sosial. Chorus dan Orkestra. Y.dfadeplu.

Gaya Penulisan UMS www.htm. . termasuk tarikh bahan tersebut dicetak.edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re14 .unu.Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi. *Nota: . FORMAT KULIT DAN PENJILIDAN 41 .Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua.

Bahagian tulang belakang tesis tebalnya kurang 25mm wajib mengandungi perkara-perkara berikut mengikut tertib. Nama Pengarang (memanjang) : Nama Ijazah (memanjang) : Tarikh Tahun Viva (memanjang) : Singkatan Nama Universiti (memanjang): Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial 16 16 16 16 b.Gaya Penulisan UMS 1. Bahagian tulang belakang tesis tebalnya lebih 25mm wajib mengandungi perkara-perkara berikut mengikut tertib.2Bahagian Tulang Belakang Tesis a. Nama Pengarang (memanjang) Nama Ijazah (melintang) Tarikh Tahun Viva (melintang) Singkatan Nama Universiti (melintang) : : : : Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial 16 16 16 16 42 . Tajuk Tesis Nama Calon Nama Sekolah Nama Universiti Tarikh Tahun Viva Warna Kulit Warna Huruf Logo Jenis Kulit tesis wajib mengandungi perkara-perkara berikut : : : : : : : : : Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Biru gelap Emas Tidak dibenarkan Keras 1.1Muka Kulit Bahagian Depan Tesis Bahagian kulit depan mengikut tertib.

a.Gaya Penulisan UMS 1. 43 .3Penjilidan Tesis dijilid secara Jahit Kekulit dan bermuka kulit keras di bahagian depan dan belakang. Contoh tesis yang tebalnya kurang 25mm.

Gaya Penulisan UMS b. Contoh tesis yang tebalnya melebihi 25mm. 44 .

45 .Gaya Penulisan UMS c. Contoh tesis yang disediakan lebih daripada satu jilid.

London: Kogan Page Cavina. Gaya Dewan. B. Jawatankuasa Pascasiswazah (JPSPIU) mencadangkan nama Pemeriksa Luar dan Dalam serta Ahli Jawatankuasa Viva Voce dalam borang PPPSUMS13/2004. Bagi tujuan Pemeriksaan Lisan perlu diserahkan sebanyak 5 naskhah. 1995. Pemeriksa Dalam dicadangkan oleh SPIU dari kalangan tenaga akademik UMS yang berkaitan dengan bidang tesis calon. London: SAGE Publications. Gaya Dewan (edisi ketiga). Preparing Dissertations and Thesis. 1994. f. b. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. RUJUKAN Allison. Gaya UKM. d. Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. Creswell.Gaya Penulisan UMS PENYERAHAN TESIS Setiap pelajar harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Pascasiswazah seperti berikut: a. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Kristan. c. Panduan Menulis Tesis Gaya UKM (edisi keenam). 1998. Tempoh penyerahan Notis Tesis/Disertasi perlu diselaraskan. Belmont : Wadsworth Publishing Company. John W. LAMPIRAN A 46 . Calon Pascasiswazah hendaklah menyerahkan Notis Penyerahan Tesis/Disertasi (Borang PPPSUMS 13/2004) dalam tempoh 3 bulan sebelum tarikh penyerahan tesis. 1995. 1997. Critical Thinking and Writing: A Developing Writesr’s guide with readings. Limited. e. Setelah pembetulan perlu diserahkan sekurang-kurangnya 4 naskah kepada PPPS dan PPPS akan menghantar kepada SPIU dan Perpustakaan.

supaya tidak mengelirukan golongan pelajar.Gaya Penulisan UMS TANDA PRUF DAN CARA PENANDAAN DALAM TEKS Kerja pruf bertujuan untuk menyemak penulisan ilmiah pelajar. Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 47 . Berikut adalah prosedur penandaan pruf. Penyelia diminta agar merujuk kepada sistem penandaan pruf.

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 48 .

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 49 .

Gaya Penulisan UMS LAMPIRAN B 50 .

b.Gaya Penulisan UMS PERKARA-PERKARA YANG DIPERLUKAN DALAM MENULIS CADANGAN PENYELIDIKAN i. Metodologi Kajian Bibliografi/Rujukan iv. c. iii. v. ii. d.Merupakan ulasan kajian lepas atau terdahulu yang berkaitan dengan penyelidikan. 51 . Tajuk Kajian Pengenalan: Permasalahan Kajian Hipotesis Kajian Hasil Yang Diharapkan Objektif Kajian Sorotan Kajian Lepas / Sorotan Literatur . a.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->