Anda di halaman 1dari 19

 

c Ujian yang dilakukan untuk menguji kekuatan ialah :


- ujian kekuatan mampatan (menggunakan ujian kiub)
- ujian kekuatan tegangan

ALAT DAN BAHAN:


1. Acuan kiub berukuran 150mm atau 100mm. Ia digunakan bagi batu baur
yang bersaiz tidak melebihi 40mm dan 25mm. Acuan kiub untuk ujian
hendaklah diperbuat daripada keluli atau besi tuang dengan permukaan
dalam yang licin. Setiap acuan metilah mempunyai plat tapak daripada
keluli untuk menyokong dan mengelakkan kebocoran.
2. Rod pemadat diperbuat daripada keluli berdiameter 16mm dan
panjangnya 600mm
3. Mesin ujian mampatan
¦ROSEDUR:
1. Acuan dan plat tapak hendaklah dibersihkan dan disapu dengna minyak
untuk mengelakkan konkrit melekat pada sisi kiub. ¦lat tapak diapitkan
pada acuan dengan menggunakan bolt dan nat.
2. Isikan konkrit ke dalam acuan sebanyak tiga lapisan.
3. Setiap lapisan mestilah dihentam dengan rod sebanyak 25kali. ¦roses ini
dilakukan dengan sistematik dan hentaman disebarkan secara seragam ke
seluruh permukaan konkrit. ¦emadatan juga boleh dijalankan dengan
menggunakan mesin.
4. ¦ermukaan konkrit hendaklah diratakan supaya sama aras dengan bahagian
atas acuan.
5. Kiub yang dibuat di tapak binaan hendaklah dibungkus dengan plastik
selama 24jam sebelum acuan ditanggalkan.
6. Setelah acuan pada kiub konkrit ditanggalkan, kiub konkrit direndam dalam
air untuk tujuan kuring.
7. Ujian kekuatan mampatan hendaklah dibuat pada konkrit yang berumur
7hari, 14hari dan 28hari.
 

KE¦UTUSAN:

r Nilai kekuatan setiap kiub hedaklah dicatakan dan dibandingkan


dengan nilai kekuatan yang dikehendaki.

r Tujuan ujian konkrit 7 hari dan 14 hari dilakukan adalah untuk


meramal sama ada kekuatan yang dikehendaki pada 28 hari boleh
dicapai atau tidak.

r Umumnya, konkrit telah mencapai kekuatan 70% pada hari yang


ketujuh.
6 

 

6enis konkrit yang digunakan dalam


pembinaan adalah:

c Konkrit 6isim
c Konkrit Bertetulang
c Konkrit ¦rategasan
-konkrit prategangan
-konkrit pascategangan
c Õ 
 
  

 
c  
    
  
c  
 
  
   
  
 
c  

  
  
 
  
  
c Konkrit ini mempunyai kekuatan mampatan yang tinggi tetapi

kekuatan tegangan yang rendah.

c Struktur konkrit yang mengalami tegangan yang tinggi

memerlukan tetulang untuk merintangi tegasan tegangan yang

dihasilkan.

c Konkrit ini dinamakan konkrit bertetulang.


r a 
 
  
 

 
 
 

  
 

r a

   


r 


   

     
 
c  

    

  

  


c 
 
      
 

c  
 


  

 

  

c 
   


c 
 

  

  
  
  
c   
 

   
 
 

   
  

c 
  
    
 

  
c        
  

c  
 
 
   
c        
 
 

  


 
c   
 
 

 
 
 
 
  
   

 
c 


   
 
  
 

c 
 

  
 
   
 
c !
  

  
 
 

 

 
  

  

 

c 

    


c Õ
  

  
 
  
c  
  


"
# 

 
# 

 
r 

 
  
 
 
 
 
   

r $ 
 

 
  

  
 
 


r 
  
  
  


  

r 

 
  
 
  
  
  

r  

  
 
     
 
 

  

 

r $ 
  
  
 

 

 # 


r %  
   

 

  
 
  
r 


    # &'(   
 

 

 

r 


      
  

r  
 
 

 

r 

 
  
  
  


 


 
) 
  
 ) Õ  

  
   
) Õ 
 
  
 ) 
   
) Õ  
 
  ) Õ  

 
 


 
 
  
 
)  
    
  

  

Õ 
)     
 
 
) 
)