SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TELOK AIR TAWAR 13050 BUTTERWORTH

SISTEM FAIL DI SEKOLAH-SEKOLAH
1. Definasi Fail : Proses menyimpan rekod dan butir-butir untuk simpanan selamat. Latar Belakang Sistem Fail Di Sekolah-sekolah Tiap-tiap sekolah mempunyai sistem fail sendiri, berbeza di antara sebuah sekolah dengan yang lain. Setengah daripada kelainan-kelainan ini adalah seperti berikut : 2.1 Cara mengkelaskan tajuk-tajuk besar dan pecahan tajuk kecil. 2.2 Nombor fail untuk satu-satu tajuk berbeza diantara sekolah. 2.3 Perkara yang digolongkan dalam satu tajuk besar diasingkan dan kesannya jadi bercampur aduk. 2.4 Kulit fail dan cara penulisan fail berbeza. Kulit fail mungkin dari fail tegak, lipat, spring dan sebagainya. 2.5 Susah hendak mengesan / mencari satu-satu fail. 2.6 Ada kecenderungan menambah nombor fail baru kepada nombor yang telah ada. Ini dibuat jika timbul sesuatu perkara / tajuk baru. Misalnya jika sebuah sekolah mempunyai 100 buah fail, akan ditambah 101, 102 dan seterusnya tanpa mengira tajuk / perkara tersebut. Prinsip-prinsip Sistem Fail. Diantaranya : 3.1 Tidak banyak menggunakan ruang. Fail berkulit nipis lebih baik berkulit keras. 3.2 Mudah disediakan dan disimpan. 3.3 Murah dan mudah didapati. 3.4 Cara yang mudah diperluas dan dipakai berterusan (Aktif) 3.5 Rekod mudah dicari bila diperlukan, tanpa membuang masa yang banyak 3.6 Beri cross-refference. 3.7 Beri tanda bila dikeluarkan. 3.8 Pengedaran fail bersistem

2.

3.

4.

Memandangkan adanya ketidakseragaman dan sistem fail yang kurang memuaskan, boleh menimbulkan banyak masalah. Diantaranya : 4.1 Penyimpanan rekod yang kurang kemas dan teratur. 4.2 Susah hendak mencari fail. Terpaksa membaca dari daftar fail. 4.3 Pengetua atau kakitangan baru terpaksa mengambil masa memahami sistem nombor sesebuah sekolah. Proses ini berulang jika berlaku jika berlaku pertukaran pengetua dan pegawai di sekolah. 4.4 Pengetua terpaksa mengambil masa memahami isi kandungan surat kerajaan jika kod / nombor fail yang serupa bagi semua sekolah. Pengetua akan tahu dengan segera maksud surat dengan melihat nombor failnya sahaja. Salah satu daripada cara-cara bagi melicinkan pentadbiran sekolah ialah dengan adanya suatu sistem fail yang baik dan seragam. Ini perlu dibuat walau ada juga pengetua berpendapat tidak perlu diubah sistem fail yang telah ada. Menurut mereka selama ini sekolah dapat berfungsi dengan menggunakan sistem yang ada. Sikap negatif seperti ini tidak wajar diteruskan lagi. Mengkelaskan Dan Menomborkan Fail Fail hendaklah dan diberi nombor kod yang sesuai. Fail boleh disusun mengikut tajuk-tajuk besar atau dikatakan ‘Level Pertama’. Tiap-tiap satu level pertama dipecahkan kepada perkara / tajuk kecil ‘Level Kedua’ dan seterusnya tajuktajuk level kedua boleh dipecahkan lagi pada tajuk-tajuk lebih kecil /aktiviti pada ‘Level Ketiga’.

5.

6.

FAIL : TAJUK BESAR / PERKARA / AKTIVITI Oleh kerana kesemua tajuk besar itu sama mustahaknya, adalah lebih baik jika disusun mengikut abjad, kerana ia lebih mudah mencari sesuatu fail. Cara susunan mengikut abjad juga diteruskan pada level kedua dan ketiga. 7. Dicadangkan ada 10 tajuk besar (Level Pertama) dan dituliskan mengikut abjad seperti berikut :

Level Pertama 01 Asrama 02 Hal Ehwal Pelajar 03 Kemudahan Fizikal 04 Kewangan dan Akaun 05 Kokurikulum 06 Kurikulum 07 Pentadbiran Am Sekolah 08 Perhubungan Masyarakat 09 Perjawatan & Perkhidmatan Kakitangan 10 Pengauditan Level Kedua & Ketiga Asrama 01/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 Bekalan Makanan Kakitangan Asrama Kemasukan Penghuni Kewangan Asrama Penyelenggaraan Alat Perkakas / Perabut Penyelenggaraan Bangunan / Kawasan Peraturan Asrama 01/07/001 Kebenaran Keluar Asrama 01/07/002 Peraturan & Tatatertib 01/07/003 Tindakan & Hukuman Yuran Asrama

01/08

-

ASRAMA
01/01 Bekalan Makanan 01/01/001 01/01/002 01/01/003 01/01/004 01/01/005 01/01/006 01/01/007 01/01/008 01/02 Kakitangan Asrama 01/02/001 01/02/002 01/02/003 01/02/004 01/03 Kemasukan Penghuni 01/03/001 01/03/002 01/03/003 01/03/004 01/04 Kewangan Asrama 01/04/001 01/04/002 01/04/003 01/04/004 01/04/005 01/04/006 01/05 Penyelenggaraan 01/05/001 01/05/002 01/05/003 Alat Perkakas & Perabut Asrama Bantuan Makanan & LPBT Wang Lebihan Makanan Tender Makanan Bermasak Ganti Bayaran Borang permohonan (Kemasukan) Enrolmen (DATA) Warden Asrama Penyelia Asrama Bekalan Makanan Laporan Bulanan Laporan Prestasi Kontraktor Markah Keupayaan Penender Piawai Kualiti Asrama Direktori Asrama Kantin Asrama

01/06

Penyelenggaraan Kawasan 01/06/001 01/06/002

01/07

Peraturan Asrama 01/07/001 01/07/002 01/07/003 01/07/004 01/07/005 Kebenaran Keluar Asrama Peraturan & Tatatertib Asrama Tindakan & Hukuman

01/08

Yuran Penghuni Asrama 01/08/001 01/08/002 01/08/003 01/08/004 Kelulusan JPN Pengecualian Membayar Yuran Makan

01/09

Pelbagai 01/09/001 01/09/002 01/09/003 01/09/004 01/09/005 01/09/006 01/09/007 01/09/008 01/09/009 01/09/010 01/09/011 01/09/012 01/09/013 01/09/014 Aktiviti Asrama Pakaian Seragam Pelancongan Anugerah Seri Asrama Terbilang Persatuan Waris Pelajar Asrama Pep. PMR & SPM Dan Analisis Peperiksaan Perayaan Kursus Pelajar Bantuan Kepada Pelajar Asrama Kokurikulum Pelajar Asrama Mesyuarat Asrama Kursus / Bengkel / Seminar / Taklimat asrama

HAL EHWAL PELAJAR

02/01

Bantuan Dan Biasiswa (Pentadbiran / Peraturan 02/01/001 02/01/002 02/01/003 02/01/004 02/01/005 02/01/006 02/01/007 02/01/008 02/01/009 02/01/010 02/01/011 Bantuan Murid Miskin Biasiswa Kecil Persekutuan Biasiswa Kecil Negeri KWAPM (Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin) Biasiswa Lain-lain Senarai Anak Yatim / Ibu Tunggal Bantuan Cermin Mata Murid Kurang Upaya Anugerah Kecemerlangan Pelajar

02/02

Bimbingan Dan Kaunseling 02/02/001 02/02/002 02/02/003 02/02/004 02/02/005 02/02/006 02/02/007 02/02/008 02/02/009 02/02/010 Bimbingan Dan Kerjaya Bimbingan Pelajaran / Kelas Tuisyen Kaunseling Penyalahgunaan Dadah Kursus Pelajar Penarafan Kendiri Seminar Teknik Menjawab Soalan

02/03

Berhenti Sekolah 02/03/001 02/03/002 02/03/003 02/03/004 02/03/005 Berhenti Sekolah Berhenti Sekolah Sebab Disiplin Keciciran Murid

02/04

Disiplin 02/04/001 02/04/002 Kesalahan Dan Hukuman Lembaga Pengawas / Pengawas Sekolah

02/04/003 02/04/004 02/04/005 02/04/006 02/04/007 02/04/008 02/04/009 02/04/010 02/04/011 02/04/012 02/04/013 02/04/014 02/04/015 02/04/016 02/05

Peraturan Sekolah Ponteng Sekolah Surat Kepada Waris Disiplin (Data Dan Maklumat) Gantung Sekolah Guru Disiplin Laporan Polis Masalah Disiplin Pelajar Surat Amaran Pertama Surat Amaran Kedua Surat Amaran Terakhir Buang Sekolah Akujanji Pelajar

Kemasukan Pelajar (Peraturan) 02/05/001 02/05/002 02/05/003 02/05/004 02/05/005 02/05/006 02/05/007 02/05/008 02/05/009 02/05/010 02/05/011 02/05/012 Kemasukan Peralihan / Tingkatan 1 Kemasukan Tingkatan 2 Kemasukan Tingkatan 3 Kemasukan Tingkaran 4 Kemasukan Tingkatan 5 Kemasukan Tingkatan 6 Murid Asing / Bukan Warganegara Salinan Surat Pertukaran Keluar Melanjutkan Pelajaran Ke Sekolah Luar (Pelajar) Kemasukan Semula Dari SAR Ke Sekolah Kerajaan Rayuan Bersekolah Semula Pendidikan Khas

02/06

Kesihatan 02/06/001 02/06/002 02/06/003 02/06/004 02/06/005 Rawatan Hospital Pelajar Pelajar Berpenyakit Panduan Kesihatan Tuntutan Insurans Pelajar / Takaful

02/07

Lawatan 02/07/001 Lawatan Dalam Pulau Pinang

02/07/002 02/07/003 02/08 Pelbagai 02/08/001 02/08/002 02/08/003 02/08/004 02/08/005 02/08/006 02/08/007 02/08/008 02/08/009 02/08/010 02/08/011 02/08/012 02/08/013 02/08/014 02/08/015 02/08/016 02/08/017 02/08/018 02/09

Lawatan Luar Pulau Pinang

Program Anak Angkat Aktiviti Lepas PMR Sekolah Tunas Bakti Surat Akuan Pelajar Melanjutkan Pelajaran Ke IPTA Surat Pengesahan Pelajar Aduan / Kes Sensasi Pegawai Perhubungan Sekolah (Polis) Pelbagai HEP PLKN HEM (Data Dan Maklumat) Majlis Amanah Rakyat (MARA) Rekod Pelajar Tukar Sekolah Surat Dari Waris RIMUP CCAD-Connecting Classrooms Asean Dialogues Permata Pintar

Skim Pinjaman Buku Teks 02/09/001 02/09/002 02/09/003 02/09/004 02/09/005 02/09/006 02/09/007 02/09/008 Hapuskira Invois Pengagihan SPBT Senarai Kelayakan Buku Teks Surat Menyurat Pelajar Yang Tidak Pulangkan Buku Teks

KEMUDAHAN FIZIKAL

03/01

Keselamatan 03/01/001 03/01/002 03/01/003 03/01/004 03/01/005 03/01/006 03/01/007 Kawalan Keselamatan Kunci Bilik Dan Bangunan Alat Pemadam api Keselamatan Dan Pencegahan Kebakaran Maklumat Am / Bencana Alam Keselamatan Pelajar Dan Sekolah

03/02

Pelbagai 03/02/001 03/02/002 03/02/003 03/02/004 03/02/005 03/02/006 Keceriaan Sekolah Penghawa Dingin Telefon Pembangunan Air Dan Elektrik Mesin Fotostat / Mesin Percetakan

03/03

Pembangunan 03/03/001 03/03/002 03/03/003 03/03/004 03/03/005 Pembangunan Sekolah Pembangunan Surau Pembangunan Asrama Pembangunan Dewan Sekolah Pelupusan

03/04

Penyelenggaraan 03/04/001 03/04/002 03/04/003 03/04/004 03/04/005 03/04/006 03/04/007 03/04/008 Pembentungan Bangunan Dan Kawasan Perabut Sekolah Inventori Sekolah Borang Inventori Perabut Asrama Perkhidmatan Pembersihan Kawasan Sekolah Hapuskira Perabut Sekolah

03/05

Rumah Kakitangan 03/05/001 03/05/002 03/05/003 Pembangunan Rumah Guru Kediaman Staf Kementerian Pendidikan

03/05/004 03/06 Tapak Dan Bangunan 03/06/001 03/06/002 03/07 Pekerja Swasta 03/07/001 03/07/002

KEWANGAN DAN AKAUN
04/01 Anggaran Belanjawan 04/01/001 Anggaran PCG

04/01/002 04/01/003 04/01/004 04/01/005 04/02

Anggaran Perbelanjaan Sekolah Bank Pelbagai

Bantuan Dan Biasiswa (Kewangan) 04/02/001 04/02/002 04/02/003 04/02/004 04/02/005 BKN BKP KWAMP Lain-lain

04/03

Bayaran 04/03/001 04/03/002 Pembelian Melebihi Had Bil Elektrik (JPN)

04/04

Elaun 04/04/001 04/04/002 04/04/003 04/04/004 04/04/005 04/04/006 04/04/007 04/04/008 Elaun Perjalanan Elaun Basikal Elaun Pindah Rumah Elaun Pakaian Seragam Elaun Bahasa Ibunda (POL) Elaun Keraian Elaun BISP

04/05

Gaji 04/05/001 04/05/002 04/05/003 04/05/004 04/05/005 04/05/006 04/05/007 04/05/008 04/05/009 04/05/010 04/05/011 Bilangan Gaji Potongan Gaji Potongan Lain-lain Tunggakan Gaji Penyelarasan Gaji Kenaikan Gaji Anjakan Gaji Potongan Syarikat-syarikat Baucar Gaji Berasingan Kewangan 8 KWSP

04/05/012 04/05/013 04/05/014 04/05/015 04/05/016 04/06

Zakat YPEIM Lembaga Tabung Haji Cukai Pendapatan

Insuran Kakitangan 04/06/001 04/06/002

04/07

Kehilangan Dan Hapuskira 04/07/001 04/07/002

04/08

Kantin 04/08/001 04/08/002 04/08/003 04/08/004 04/08/005 04/08/006 Kantin Sewa Kantin Tender Kantin Perjanjian Kantin

04/09

Kutipan 04/09/001 04/09/002 04/09/003 04/09/004 04/09/005 04/09/006 Bayaran Kutipan Memohon Kebenaran / Kelulusan Kutipan Yuran Surat Kuasa Kutipan Wang Yuran Sekolah Tunggakan Yuran

04/10

Audit 04/10/001 04/10/002 04/10/003 04/10/004 04/10/005 Penyata Akaun Belum Audit Surat Panggilan Audit Penyata Akaun Telah Di Audit Laporan Dan Pemerhatian Audit

04/10/006 04/11 Panjar Wang Runcit 04/11/001 04/11/002 04/11/003 04/12 Pelbagai 04/12/001 04/12/002 04/12/003 04/12/004 04/12/005 04/12/006 04/13 Pemberian Bantuan Sekolah 04/13/001 04/13/002 04/13/003 04/13/004 04/14 Pendahuluan / Pinjaman 04/14/001 04/14/002 04/14/003 04/15 Pesanan Pembelian 04/15/001 04/15/002 04/15/003 04/16 Sewa 04/16/001 04/16/002 04/16/003 04/17 Stok Bangunan Dan Kemudahan Sekolah Pembelian Melebihi Had Nota Minta Pinjaman Perumahan Pinjaman Kenderaan Tuntutan Bantuan Perkapita Pindah Peruntukan Anggaran Perbelanjaan Kawalan Dalaman Perakaunan Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Pelbagai Kewangan Tuntutan Ganti Bayaran Laporan Kewangan Bulanan Kumpulan Wang Kerajaan Dan Suwa Panjar Wang Runcit

04/17/001 04/17/002 04/18 Tuntutan RAMP 04/18/001 04/18/002 04/19 Sebutharga 04/19/001 04/19/002 04/19/003 04/19/004 04/19/005 Sebutharga Am Buku Dan Alatulis Alatan Dan Perabut Nota Minta Tender Kokurikulum

KOKURIKULUM
05/01 Hari Ucapan / Hari Anugerah 05/01/001 Hari Anugerah Kecemerlangan

05/01/002 05/02 Kelab Sukan Dan Perasmian 05/02/001 05/02/002 05/03 Kelas Tambahan 05/03/001 05/03/002 05/04 Koperasi Sekolah 05/04/001 05/04/002 05/05 Majalah Sekolah 05/05/001 05/05/002 05/05/003 05/05/004 05/06 Pameran Dan Pertandingan 05/06/001 05/06/002 05/06/003 05/07 Pelbagai 05/07/001 05/07/002 05/07/003 05/08 Persatuan Dan Kelab Ikhtisas 05/08/001 05/08/002 05/08/003 05/08/004 05/08/005 05/08/006 05/08/007 05/08/008 Kelab Astronomi Kelab Catur Dan Permainan Dalaman Kelab Kemahiran Hidup Kelab Keselamatan Jalanraya Kelab Komputer Kalab Pelancongan Kelab Fotografi Persatuan Bahasa Melayu Pelbagai Kokurikulum Pertandingan Kokurikulum Pameran Kokurikulum Yuran Majalah Majalah Sekolah Sebut Harga

05/08/009 05/08/010 05/08/011 05/08/012 05/08/013 05/08/014 05/08/015 05/08/016 05/08/017 05/08/018 05/08/019 05/08/020 05/08/021 05/08/022 05/08/023 05/08/024 05/08/025 05/08/026 05/08/027 05/08/028 05/08/029 05/08/030 05/08/031 05/09

Persatuan Bahasa Inggeris Persatuan Pendidikan Islam Persatuan Matematik Persatuan Sains Dan Teknologi Persatuan Sejarah Persatuan Geografi Persatuan Keusahawanan Persatuan Pendidikan Seni Persatuan Pengguna Persatuan Bahasa Cina PROSTAR (Program Sihat Tanpa AIDS) Persatuan tingkatan 6 Kelab ICT Kelab Kompang Kelab Pencegahan Jenayah Program Rakan Sebaya Kelab Kewangan Kelab Setia Kelab Kebudayaan / Teater Kelab Nafas Baru Kelab Usahawan Muda / Kewangan Rakan Muda

Pertubuhan Beruniform 05/09/001 05/09/002 05/09/003 05/09/004 05/09/005 05/09/006 05/09/007 05/09/008 05/09/009 05/09/010 05/09/011 05/09/012 Kadet Polis Pandu Puteri Pengakap Bulan Sabit Merah (PBSM) Puteri Islam St. John Ambulance Malaysia Kadet Alam Sekitar Kadet Remaja Sekolah Silat Olahraga Rakan Muda Taekwando Kadet Bomba

05/09/013 05/09/014 05/09/015 05/09/016 05/10 Sukan 05/10/001 05/10/002 05/10/003 05/10/004 05/10/005 05/10/006 05/11

SLAD Kadet Bersatu Udara (PKBM)

MSSPP / MSSM Sukan Sekolah Jalan Ria Merentas Desa

Kelab Sukan / Permainan 05/11/001 05/11/002 05/11/003 05/11/004 05/11/005 05/11/006 05/11/007 05/11/008 05/11/009 05/11/010 05/11/011 05/11/012 05/11/013 05/11/014 05/11/015 05/11/016 05/11/017 05/11/018 Bola Sepak Bola Jaring Sepak Takraw Badminton Hoki Bola Tampar Ping Pong Bola Keranjang Boling Padang (Lawn Ball) Bola Baling Softball Futsal Boling Tenis Olahraga Golf Tinju Sukan Lain-lain

KURIKULUM
06/01 Laporan Lawatan

06/01/001 06/01/002 06/01/003 06/01/004 06/02 Jadual Waktu 06/02/001 06/02/002 06/02/003 06/02/004 06/02/005 06/02/006 06/03

Laporan Jemaah Nazir Lawatan Pegawai-pegawai Luar

Jadual Waktu Gantian Jadual Waktu Latihan Mengajar Jadual Waktu Kelas Jadual Waktu Persendirian

Kursus Pengajian 06/03/001 06/03/002 06/03/003 06/03/004 Institut Perguruan Pendidikan Malaysia Tuanku Bainun Institut Perguruan Persekutuan Pulau Pinang USM / UUM/ UiTM / UPSI

06/04

Pelbagai 06/04/001 06/04/002 06/04/003 06/04/004 06/04/005 06/04/006 06/04/007 06/04/008 06/04/009 06/04/010 06/04/011 06/04/012 06/04/013 06/04/014 06/04/015 06/04/016 06/04/017 06/04/018 Kurikulum Kurikulum Sekolah Kelompok M5 Penyelidikan Dan Kajian Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) Laporan Pencerapan Guru Pencerapan Guru Kanan Bidang Sains Guru Kanan Bidang Bahasa Guru Kanan Bidang Kemanusiaan Guru Kanan Bidang Teknik Dan Vokasional Pertandingan Akademik Kelompok M5 NILAM Matrikulasi KPPK Projek Warga SMKTAT / USM PPPPSM Sekolah Bestari

06/05

Peperiksaan 06/05/001 Peperiksaan PMR 06/05/001/01 06/05/001/02 06/05/001/03 06/05/001/04 06/05/001/05 06/05/001/06 06/05/002 Peperiksaan SPM 06/05/002/01 06/05/002/02 06/05/002/03 06/05/002/04 06/05/002/05 06/05/002/06 06/05/002/07 06/05/002/08 06/05/003 Peperiksaan STPM 06/05/003/01 06/05/003/02 06/05/003/03 06/05/003/04 06/05/003/05 06/05/003/06 06/05/004 Peperiksaan-peperiksaan Lain 06/05/004/01 06/05/004/02 06/05/004/03 06/05/004/04 06/05/004/05 06/05/004/06 06/05/004/07 06/05/004/08 06/05/004/09 06/05/004/10 06/05/004/11 Maklumat Am SPDM Bahasa Inggeris 1119 MUET MPM ULBS Operasi Payung PLBS Analisis Pengumpulan Markah Peperiksaan Peperiksaan Percubaan PMR / SPM Maklumat Am Keputusan Analisis Pengawas / Pemeriksa Amali Maklumat Am Keputusan Analisis Pengawas / Pemeriksa Amali Sains Gerak Gempur Kerja Kursus (SPM) Maklumat Am Keputusan Analisis Pengawas / Pemeriksa Kerja Kursus (PMR)

06/05/004/12 06/06 Sukatan Pelajaran / Rancangan Pelajaran 06/06/001 06/06/002 06/06/003 06/06/004 06/06/005 06/06/006 06/06/007 06/06/008 06/06/009 06/06/010 06/06/011 06/06/012 06/06/013 06/06/014 06/06/015 06/06/016 06/06/017 06/06/018 06/06/019 06/06/020 06/06/021 06/06/022 06/06/023 06/06/024 06/06/025 06/06/026 06/06/027 06/06/028 06/07 Sumber Pendidikan 06/07/001 06/07/002 06/07/003 06/07/004 Perpustakaan Pusat Akses Alat Perkakas TV Pendidikan Agama Islam Bahasa Ibunda (Cina / Tamil) Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia Pengajian Am Pendidikan Seni Geografi Kesusasteraan Melayu Matematik Perdagangan PJK Sains ERT Kemahiran Hidup Sejarah Pendidikan Moral / Sivik Teknik Dan Vokasional PPSMI / Etems Ekonomi Asas Teknologi Maklumat (ICT) MPV EST Elektif Sains Pertanian English For Mathematics And Science (EMS) Prinsip Perakaunan

06/07/005 06/07/006 06/07/007 06/07/008 06/07/009 06/07/010

Radio Pendidikan Komputer Pusat Sumber (PSI) Pusat Kegiatan Guru (PKG) Schoolnet

PENTADBIRAN AM SEKOLAH
07/01 Bilik Gerakan

07/01/001 07/01/002 07/02 Kebajikan (Peraturan) 07/02/001 07/02/002 07/02/003 07/02/004 07/02/005 07/02/006 07/02/007 07/02/008 07/02/009 07/02/010 07/02/011 07/03 Lembaga Pengurus / Pengelola 07/03/001 07/03/002 07/04 Pelbagai 07/04/001 07/04/002 07/04/003 07/04/004 07/04/005 07/04/006 07/04/007 07/04/008 07/04/009 07/04/010 07/04/011 07/04/012 07/05 Perangkaan 07/05/001 07/05/002 07/05/003 07/05/004 Perangkaan Guru / Murid / Kelas Butir-butir Guru Dan Kakitangan Penyemakan Stok Hapuskira Mesyuarat Pengetua Mesyuarat Pentadbir Dengan Staf Sokongan Mesyuarat Pentadbir Dengan PPD, JPN Dll Takwim Sekolah Borang-borang Contoh Jadual Guru Bertugas Lawatan Keluar Negeri Mesyuarat Guru Permohonan Meninggalkan Sekolah Guru Dan Kakitangan Bermasalah Akuan Guru Staf Sokongan Kelab Sukan Kakitangan Kerajaan PESSCA PPP Siswazah Malaysia Koperasi Guru-guru Sekolah Malaysia Bhd. Penang Teachers Co-Operative Soc. Ltd. Kebajikan Guru Dan Staf Kelab Guru SMKTAT KPPK Sukan Kelompok M5 Kesatuan Guru-guru Melayu Malaysia Barat

07/05/005 07/05/006 07/05/007 07/05/008 07/05/009 07/05/010 07/06 Pekeliling 07/06/001 07/06/002 07/06/003 07/06/004 07/06/005 07/06/006 07/06/007 07/06/008 07/06/009 07/06/010 07/06/011 07/07 Return (Retan) 07/07/001 07/07/002 07/07/003 07/08

Pemantauan Kelas Pemantauan Persediaan Sekolah Permohonan Guru Ganti (GSTT) Emis / Data Hrmis

Pekeliling Perkhidmatan / Perjawatan Pekeliling Ikhtisas Pekeliling Perbendaharaan Pekeliling Akauntan Negara Pekeliling Kewangan Pekeliling JPN Pekeliling PPD Pekeliling Sekolah Pekeliling SPP Pekeliling ICT

Penyata Bulanan

Sambutan Perayaan 07/08/001 07/08/002 07/08/003 07/08/004 07/08/005 07/08/006 Hari Guru Hari Kebangsaan Perayaan Agama Perayaan Lain-lain Hari Perkembangan Staf

PERHUBUNGAN MASYARAKAT
08/01 Badan-badan Sukarela

08/01/001 08/01/002 08/01/003 08/01/004 08/02

Badan Sukarela Dari SMKTAT Puspanita JPN

Badan-badan Swasta 08/02/001 08/02/002 08/02/003 08/02/004 PERDA Pertahanan Awam

08/03

Derma Dan Bantuan 08/03/001 08/03/002 08/03/003 08/03/004 08/03/005 Derma Dari Luar Derma DAri SMKTAT Permohonan Sumbangan

08/04

Ibu Bapa 08/04/001 08/04/002 08/04/003 08/04/004 PIBG Majlis Malam Amal

08/05

Jabatan Kerajaan 08/05/001 08/05/002

08/06

Murid-murid Tua / Bekas Pelajar SMKTAT 08/06/001 08/06/002

08/07

Pelbagai 08/07/001 08/07/002 08/07/003 08/07/004 Perpustakaan Awam Pilihanraya Kelab Guru Dan Kakitangan

08/07/005 08/08 Penghargaan Dari Luar 08/08/001 08/08/002 08/09 Penghargaan Dari SMKTAT 08/09/001 08/09/002 08/10 Jemputan Dari SMKTAT 08/10/001 08/10/002 08/11 Jemputan Dari Luar 08/11/001 08/11/002 08/12 Pengaduan 08/12/001 08/12/002

PERJAWATAN DAN PERKHIDMATAN
09/01 Anggaran Perjawatan 09/01/001 Norma Perjawatan

09/01/002 09/01/003 09/02 Cuti (Peraturan) 09/02/001 09/02/002 09/02/003 09/02/004 09/02/005 09/02/006 09/02/007 09/02/008 09/02/009 09/02/010 09/03 Lembaga Pengurus / Pengelola 09/03/001 09/03/002 09/03/003 09/03/004 09/03/005 09/03/006 09/04 Penyata Kakitangan 09/04/001 09/04/002 09/05 Perkhidmatan Dan Perjawatan 09/05/001 09/05/002 09/05/003 09/05/004 09/05/005 09/05/006 09/05/007 09/05/008 09/05/009 09/05/010 Pelantikan Dan Pengesahan Perlanjutan Tempoh Percubaan Perletakan Jawatan Berpencen Pelepasan / Perletakan Jawatan Time-based Pengisian Jawatan Kosong Pengisytiharan Harta Guru Cemerlang Pemberian Taraf Berpencen Akujanji Kursus Ikhtisas/Simposium/Seminar/Bengkel/Taklimat Kursus Untuk Staf Sokongan Kursus Induksi Kursus BTN Cuti Belajar Cuti Bersalin / Perubahan Cuti Tanpa Gaji / Separuh Gaji Pelbagai Cuti Cuti Tanpa Rekod Cuti Peristiwa / Cuti Sekolah Cuti Rehat Cuti Rehat Khas

09/05/011 09/05/012 09/05/013 09/06 Pelbagai 09/06/001 09/06/002 09/07

Pengesahan Dalam Perkhidmatan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang

Pendaftaran Guru / Permit Mengajar 09/07/001 09/07/002

09/08

Permohonan Bahasa Ibunda 09/08/001 09/08/002

09/09

Tatatertib Dan Kenaikan Pangkat 09/09/001 09/09/002 09/09/003 09/09/004 09/09/005 09/09/006 09/09/007 09/09/008 09/09/009 09/09/010 Laporan Sulit Laporan Nilaian Kerja Tahunan Tindakan Tatatertib (SULIT) Penyata Tindakan Tatatertib Pemangkuan Dan Tanggung Kerja Laporan Nilaian Prestasi Tahunan Sasaran Kerja Tahunan Laporan Harta / Kelulusan

09/10

Peperiksaan 09/10/001 09/10/002 09/10/003 09/10/004 09/10/005 09/10/006 09/10/007 09/10/008 Peperiksaan Am Kerajaan Peperiksaan Kerani Peperiksaan Menaip Peperiksaan Pembantu Makmal Peperiksaan Lain-lain Peperiksaan PTK

09/11

Perubatan Dan Kesihatan

09/11/001 09/11/002 09/11/003 09/11/004 09/12 Peribadi 09/12/001 09/12/002 09/12/003 09/12/004 09/13 Pertukaran 09/13/001 09/13/002 09/13/003 09/13/004 09/13/005 09/14 Persaraan 09/14/001 09/14/002

Lembaga Perubatan Rawatan Hospital Guru Rawatan Hospital Guru Bukan Staf

Guru Staf Sokongan

Pertukaran Dalam Negeri Pertukaran Luar Negeri Pertukaran Staf Sokongan

Persaraan Guru Persaraan Staf Sokongan

PENGAUDITAN
10/01 Peraturan Audit

10/02 10/03 10/04 10/05 10/06 10/07 10/08

Pertanyaan Audit Maktab Pertanyaan Audit Sekolah Menengah Berasrama Penuh Pertanyaan Audit Sekolah Teknik Dan Vokasional Pertanyaan Audit Sekolah Menengah Pertanyaan Audit Sekolah Menengah Rendah Pertanyaan Audit Sekolah Rendah Laporan Audit Sekolah 10/08/001 10/08/002 10/08/003 10/08/004 10/08/005 10/08/006 10/08/007 10/08/008 10/08/009 Laporan Audit Maktab Laporan Sekolah Menengah Berasrama Penuh Laporan Audit Sekolah Teknik Dan Vokasional Laporan Audit Sekolah Menengah Laporan Audit Sekolah Menengah Rendah Laporan Audit Sekolah Rendah Tindak Ikut Laporan Audit