SALAM PENGENALAN

Pengetua, Sekolah Menengah Teknik Kuala Kangsar

‡ Tempat Lahir : Gunung Semanggol Perak ‡ Sejarah Kerjaya : ‡ 1 ‡ 2 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 3 4 5 6 7 8 Guru ± SMK King Edward Vii Taiping Pengetua ± SMK Labuan Wilayah Persekutuan Labuan Pengetua ± SMK Alor Pongsu Bagan Serai Penolong PPD (M) ± PPD Kerian Parit Buntar Pengetua ± SMK Hamid Khan Tapah Timbalan PPD ± PPD Kerian Parit Buntar Timbalan PPD ± PPD Kinta Ipoh. Pengetua ± SMT Kuala Kangsar .

3 Langkah-langkah ke arah perpaduan.Latar Belakang Masyarakat 1. 1.sosio-budaya dan sosio politik. PERSPEKTIF SOSIAL 1.2 Kedatangan imigran ke Malaysia dan kesannya dari segi ekonomi serta sosial. . 1. ekonomi dan politik. Sabah & Serawak) Sosioekonomi.1 Latar belakang penduduk pribumi (Tanah Melayu.

. Pengisian Kemerdekaan. Penubuhan Malaysia. 2. 2.4.1 Perjuangan ke arah kemerdekaan sebelum Perang Dunia ke 2. PERSPEKTIF POLITIK 2.2.2 Detik-detik kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.3. 2.

1 Latar belakang dan sistem ekonomi Malaysia semenjak tahun 1900.PERSPEKTIF EKONOMI 3.3 Perbezaan dan pengimbangan kedudukan ekonomi. 3.2 Faktor-faktor yang menentukan keteguhan ekonomi. . 3.

dan menyempitkan (bagi siapa yang dikehendakiNya) akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui´ Surah Saba¶ Ayat 36 .SELAMAT BERKURSUS Untuk Renungan: Katakanlah ³sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa Yang dikehendakiNya.

If you expect to make it big. Think Big. you must work toward your objectives everyday. .

mereka ini terdiri daripada orang Melayu dan Asli. Orang Melayu adalah golongan penduduk bumiputera yang terbesar dan menduduki negara ni sejak 2. .M. perlembagaan dan sosio politik.500 S. penduduk asal negara ini dikenali sebagai bumiputera. Di S.Latar Belakang Masyarakat Malaysia Pribumi Semenanjung Dan segi sejarah.Malaysia.

Orang Asli Yang Terdapat Di Semenanjung Negrito Kinsiu Kintak Lanoh Jahai Mendriq Bateq Senoi Temia Semai Sameq Beri Che Wang Jahut Mahmeri Melayu Asli (Proto Malay) Temuan Semelai Jakun Kanaq Kuala Seleta .

Pribumi Sabah Dusun ± Kadazan Murut Bajau (Darat/Laut) Melayu Londayuh Bisaya Orang Sungai Suang Latut Kedayan Pribumi Sarawak Iban (D.Laut) Bidayuh (D.Darat) Melayu Kayan Kenyah Kelabit Murut Penan Melanau Kedayan Bisayah Punan .

Sosio-ekonomi Penduduk Bumiputera Sebelum British ~ Di Semenanjung ~ Di Sabah ~ Di Sarawak .

Tinggal di kawasan pantai.Mereka dipengaruhi oleh sistem feudal (Sultan). muara dan lembah sungai. . .Aktiviti perikanan dan pertanian.Sosio-ekonomi Penduduk Semenanjung ~ Orang Melayu . .

& Pindah Pedalaman (Panampang).Sosio-ekonomi Penduduk Sabah Petempatan dan Aktiviti Ekonomi Penduduk Bumiputera di Sabah Suku Kaum Petempatan Aktiviti Kawasan berbukit : ~ Dusun Pertanian (Kadazan) Pantai(Tuaran) Barat. Lembah Sg. Kudat.Sugut & Kinabatangan Kawasan Pedalaman ~ Murut Tanaman Pindah/Hasil Hutan . Bengkoka.

Sosio-ekonomi Penduduk Sabah ~ Bajau Persisiran Pantai Pelaut. Semporna dan Kota Belut Pesawah Penternak ~ Orang Sungai ~ Suang Latut Di antara Kota Kinabalu dan Tuaran Lamang dan Bukit Garam Pertanian Pesawah Pekebun Pertanian Nelayan .

Sosio-ekonomi Penduduk Sabah ~ Kedayan ~ Melayu Brunei ~ Bisaya ~ Loh Dayuh Sipitang dan Teluk Labuan Begawan. Papar dan Beufort Kuala Penyu Magalong Petanian Nelayan Pertanian Nelayan Nelayan Pertanian Pertanian .

Saribas (Kawasan Pantai) Galian Nelayan.Ke-2 & Ke-3) ~ Melayu Muara Batang Lumpur. . ~ Iban Tanaman (Dayak Laut) Batang saribas.Sosio-ekonomi Penduduk Sarawak Petempatan dan Aktiviti Ekonomi Kaum Bumiputera di Sarawak Suku Kaum Petempatan Aktiviti Ulu Batang Lupar . Perdagangan Kuching & Samarahan Perlombongan Sadong. Batang Pindah Pesawah Rejang (Bah. Pesawah.

Oya. Bau.Pindah / Pesawah . Balingian. Pindah ~ Bidayuh (Dayak Darat) Serian(Bah.Ke-3 & Ke-4) Lembah Sg.Rejang. Kuching. Tan. Kemena (Bah.Ke-7) ~ Kenyah da& Kayan Tan. Balui & Kemena (Bah.Sosio-ekonomi Penduduk Sarawak Suku Kaum Petempatan Aktiviti Lundu.1 & Ke-8) Pesawah ~ Melanau Hilir Sungai Igau. Pengeluaran Mukah. Sagu Tatau.

Ke-4 & Ke-5) Hilir Limbang (Bah.Ke-5) Aktiviti Pesawah Pesawah ~ Bisaya Pengeluaran Sagu .Sosio-ekonomi Penduduk Sarawak Suku Kaum ~ Murut ~ Kelabit Petempatan Lembah Trusan (Bah.Ke-5) Tanah Tinggi (Bah.

Ke-4 & Ke-5) (Bah. Baram (Bah.Ke-3 & Ke-4) Tanah Tinggi (Bah. Rejang.Sosio-ekonomi Penduduk Sarawak Suku Kaum ~ Punan Petempatan Ulu Sg.Ke-4 & Ke-5) Aktiviti Pengeluaran Sagu Mengayam Tikar Pertanian ~ Penan ~ Kedayan .

India dan Arab mula datang ke Tanah Melayu melalui Melaka sejak abad ke 15. . Kedatangan bangsa-bangsa asing terus berlaku bila ditakluki Portugis (1511). S¶pura (1819) dan Negeri-negeri Selat (1826) memesatkan lagi kedatangan kaum imigran. Belanda (1641) dan lnggeris (1786). Pertapakan lnggeris seperti pembukaan Pulau Pinang (1786).Kedatangan Kaum Imigran Proses kedatangan orang-orang asing ke wilayah ini bermula sejak awal-awal lagi. Kaum Cina.

.terdapat 908.bijih timah diusahakan oleh Pembesar Melayu.amalan mengimpot buruh Cina oleh pembesar Melayu untuk bekerja di lombong-Iombong.buruh India dibawa masuk bekerja di ladangladang kopi dan tebu di Seberang Prai.Faktor Penyebab Kedatangan Kaum Imigran Ekonomi 1820 1840-60 1870 .usahasama pemodal Cina & Inggeris daripada Negeri-Negert Selat. 1873 1840an 1900-10 1911-20 .Long Jaafar bawa 40.terdapat 10.000 orang Cina bekerja di ladang-ladang gambir dan lade hitam. .000 orang Cina di Sungai Ujong Sistem Kangchu di Johor membawa masuk 100.000 orang Cina ke Larut .48. .000 buruh India dibawa bekerja di ladangIadang getah.000 buruh India di Tanah Melayu. Iebih ramai buruh-buruh Cina dibawa masuk. . . .

Selangor.000 orang Cina di Sarawak. Chartered membawa masuk ramai imigran Cina dan Jawa untuk dijadikan buruh di ladang kepunyaan syarikat tersebut. petani. The British North Borneo Chartered Company diberi keizinan mentadbir Borneo Utara (Sabah). 1881. Di Sabah : 1877 Sultan Brunei memajakkan kepada lnggeris kawasan antara Teluk Gaya dan Sungai Sibuku. terdapat 45. Pada 1960 jumlahnya meningkat kepada 229. Pedagang. Negeri Sembilan den Pahang. Di Sarawak : 1841 Kerajaan Brunei mengisytiharkan James Brooke sebagai Raja Sarawak sebagai membalas budi menghapuskan lanun.Politik Di Semenanjung : Ketakstabilan politik di 3 negeri-negeri Melayu misalnya Perang Saudara di Perak. .154 (32% daripada jumlah penduduk). pelombong dan buruh Cina mula dibawa masuk ke Sarawak. Pada 1908. Sya.

d) Pengaruh daripada keluarga yang berpindah.Faktor-faktor Penghijrahan Orang Cina a) Kekacauan di bawah pemerintahan Manchu 3 .pemberontakan Boxer . e) Dasar lnggeris menggalakkan kemasukan buruh Cina untuk mengaut kekayaan hasil bumi negeri-negeri Melayu.pemberontaken Tai Ping . c) Tarikan mendapat kekayaan di Seberang Laut (di kalangan kelas bawahan Cina).Revolusi China b) Bencana alarn seperti banjir dan taufan. f) Tempat buangan banduan dan tawanan perang dijadikan buruh binaan jalan raya dan jalan keretapi. .

b) Kadar pengangguran yang tinggi di India. kebuluran dan lain-lain.Faktor-faktor Kemasukan Orang India a) Tarikan mencari rezeki. e) Dasar lnggeris menggalakkan kemasukan buruh India khasnya dari India Selatan untuk bekerja di ladang-ladang getah. c) Kesempitan hidup dan penindasan tuan tanah. . d) Bencana alam seperti kemarau.

Kesan Imigran Terhadap Sosio Ekonomi Wujud Masyarakat Pelbagai Kaum Pembentukan Penempatan Baru Pemisahan Kaum Melalui Penempatan Pemisahan Kegiatan Ekonomi Pemisahan Melalui Pendidikan Pemisahan Pembangunan Kesan Segera .

. 6 9.990 .6 6 .09 Catatan : Bagi tahun 1911 Bilangan Penduduk Melayu adalah dari Negeri Melayu Bersekutu sahaja . . . . 9 . 0 . . 90. . 0 % 9% % . . .Penduduk Semenanjung Tanah Melayu (tidak termasuk Singapura) Mengikut Kaum 1911-1947 Tahun layu % layu Cina India 9 9 9 9 0. .

Kedah. Selangor. Melaka.Lumpur. Seberang Prai .Ampang.Pembentukan Penempatan Baru Kaum Imigran Kaum ina Kaum India Aktiviti Ekonomi Penempatan Baru Perak : Lembah Kinta dan Larut Melombong Selangor:K. Negeri Sembilan.Kelang Bijih Negeri Sembilan : Sungai Ujong Ladang Getah Perak.

.Pemisahan Kaum Melalui Penempatan Tumpuan kaum ina di kawasan perlombongan & kawasan Bandar. Kaum India tertumpu di kawasan perladangan getah dan Melayu di kawasan pertanian luar bandar.

Pihak Inggeris memberi tumpuan lebih kepada ekonomi ekspot (getah & timah).Pemisahan Kaum Melalui Ekonomi Kaum-kaum terpisah mengikut kegiatan ekonomi. . Manakala sektor pertanian (padi dan perikanan) diabaikan.

Pemisahan Kaum Melalui Pendidikan
Sukatan Pelajaran kaum imigran berasal daripada negara masingmasing. Objektif pelajaran untuk bumiputera pula ialah menjadikan mereka petani yang lebih baik dan cekap daripada ibubapa mereka.

Pemisahan Pembangunan Tumpuan pembangunan di kawasan bandar manakala di luar bandar diabaikan.

Kesan-kesan Segera
a) Terlepas penguasaan terhadap perusahaan timah. Peranan ini pedagang-pedagang pembesar Melayu melombong bijih diambilalih oleh ina,

b) Keruntuhan sistem ekonomi tradisional yang menjadi tunjang kekuasaan pembesar Melayu. Akibatnya sistem politik bumiputera menjadi lemah.

Konsep Perpaduan Satu proses bagi mengujudkan satu identiti nasional di kalangan kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan. .sosial & lokasi dalam sesebuah unit politik.

Perpaduan Wilayah Perpaduan Ekonomi Perpaduan Politik Perpaduan Pendidikan Perpaduan Kebudayaan Perpaduan Sosial Perpaduan Boleh Dilihat Dari Beberapa Sudut .

(Negeri Pantai Barat) dengan kurang maju (Negerinegeri Pantai Timur.Perpaduan Wilayah Bermaksud penyelarasan dan pengagihan yang seimbang pembangunan sosio-ekonomi antara negeri/wilayah yang maju. Sabah dan Sarawak) dan juga antara bandar & luar bandar. .

Perpaduan Ekonomi Bermaksud perkongsian ekonomi yang sama rata di antara kaum. Penggubalan DEB dan DPN untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. .

tolak-ansur dan pembahagian kuasa politik.Perpaduan Politik Menyatukan rakyat melalui kerjasama. .

Perpaduan Pendidikan Semua rakyat dapat menikmati kemudahan pendidikan serta sistem persekolahan dengan kurikulum yang sama tanpa mengira kaum. .

tempat tinggal dan sebagainya. keperayaan agama. kaum. .Perpaduan Kebudayaan Proses pencapaian perpaduan melalui programprogram kebudayaan untuk seluruh rakyat tanpa mengira keturunan.

kesihatan dan kemudahan-kemudahan asas atau pertubuhan/persatuan masyarakat untuk seluruh rakyat tanpa mengira latar belakang kaum dan tempat tinggal mereka. . perumahan.Perpaduan Sosial Proses pencapaian perpaduan di kalangan masyarakat Malaysia melalui penyediaan-penyediaan sosial seperti bidang pendidikan.

Ekonomi
Masalah Perpaduan Melibatkan Aspekaspek

Politik
SosioBudaya

Aspek Ekonomi
Kedatangan kaum ina dan India di peringkat awal semata-mata untuk mencari nafkah dan pulang. Tiada integrasi ekonomi. Masingmasing terpisah; Melayu - pekerja tradisi, India - ladang dan ina Iombong. British menggalakkan pengasingan sosio-ekonomi.

Aspek Politik
a) Dasar pecah dan perintah British menguatkan perasaan perkauman, pengasingan bidang pekerjaan dan pendidikan. b) Akhbar pelbagai bahasa: ~ memberi perhatian kepada golongan sendiri sahaja. ~ menonjolkan berita tempat asal, menguatkan kecintaan kepada negara asal.

Chinese Club dan Indian Association. ~ persatuan sukan berasaskan persaingan antara kaum mengakibatkan menebalnya semangat perkauman. ~ kaum India juga menumpukan perhatian kepada India seperti dalam Gerakan Kemerdekaan India tahun 1940-an. mereka mula menuntut hak. . ~ 1930-an.Jepun mendorong kaum Cina membantu saudara-mara mereka di di Tanah Besar China.C) Persatuan pelbagai kaum: ~ khusus untuk kepentingan kaum itu sahaja misalnya Malay Club. d) Kecintaan terhadap negara asal: ~ pergeseran China . penduduk Cina bertambah ramai . ~ tertubuhnya parti politik berasaskan kaum.

~ akhbar Melayu paparkan kegiatankegiatan kaum Cina dan India. ~ pengaruh kaum muda berdasarkan kepada perkembangan di Asia Barat.e) Kebimbangan orang Melayu : ~ fahaman politik India dan Cina menyebabkan setengah daripada pemimpin Melayu dapat bantuan dari Indonesia. f) Akibat pemerintahan Jepun di Malaya. ~ Bintang Tiga menentang Jepun dan Melayu. .

~ Pengasingan Sistem Pendidikan. ~ Agama pada umumnya mengikut kaum.Aspek Sosio-Budaya ~ Jurang pemisahan fizikal (tempat tinggal). agama dan adat resam kaum lain. ~ Peringkat awal kurang memahami budaya. .

Pelajaran Asas Cina Sekolah Cina. Peringkat Rendah hingga melanjutkan pelajaran ke Negeri Cina. guru dan Kurikulum mengikut negara asal.Pengasingan Sistem Pendidikan Melayu Sekolah Melayu. Sekolah Tamil. Guru dan Kurikulum dari Cina. India Pendidikan Pelbagai kaum tapi mereka terpisah dari cara Inggeris hidup kelompok masing-masing .

.Cina) berikutan keputusan PR 1969. ~ rusuhan kaum (Melayu .Peristiwa 13 Mei ~ Kemuncak daripada semangat perkauman yang kuat dan tidak dapat dibendung lagi di antara dua kaum terbesar di Malaysia (orang Melayu dan orang Cina) tercetusnya Tragedi 13 Mei 69 .

~ Perintah Berkurung yang dikenakan selepas peristiwa ini merugikan rakyat. ~ keuntungan kepada musuh negara. ~ pentingnya peranan Bahasa Kebangsaan sebagai alat perpaduan.Pengajaran daripada Peristiwa 13 Mei ~ kerosakan harta benda dan nyawa. ~ memberi kesedaran betapa pentingnya diadakan dasar perpaduan masyarakat. ~ menyekat pergerakan dan perjalanan aktiviti harian. ~ Keadilan ekonomi penting bagi mencapai matlamat perpaduan masyarakat. .

Langkahlangkah Ke Arah Perpaduan Negara Pembentukan Majlis Gerakan Negara (MAGERAN) Jabatan Perpaduan Negara dan Majlis Muhibbah Negara Majlis Perundangan Negara Rukun Negara Dasar Ekonomi Baru (DEB) Pembangunan Wilayah Integrasi Nasional .

mengembalikan suasana harmoni dan kepercayaan antara kaum di seluruh negara.Pembentukan Majlis Gerakan Negara (MAGERAN) ~ ~ ~ mengembalikan keamanan dan undang-undang negara. . menentukan pentadbiran yang licin dan teratur.

~ menyusun kerja-kerja sukarela dalam kerja-kerja sosial dan kebajikan.Jabatan Perpaduan Negara dan Majlis Muhibbah Negara ~ menggalakkan perkembangan muhibbah dan berusaha memulihkan kepercayaan dan keyakinan di antara kaum. . ~ menghapuskan kesulitan dan perselisihan faham di kalangan kaum. ~ melaksanakan perpaduan kaum.

~ membincangkan sebarang isu dan masalah perpaduan kaum tanpa takuttakut tetapi dalam suasana yang tenteram.Majlis Perundangan Negara ~ membincang dan meneliti isu-isu dan masalah-masalah perpaduan kaum. ~ menyelesai dan mengelakkan perselisihan kaum dari berlaku lagi. .

.Rukun Negara ~ panduan yang boleh dijadikan pegangan masyarakat Malaysia dan boleh mengukuhkan perpaduan. ~ memupuk semangat setiakawan dan kecemerlangan. ~ membentuk sebuah masyarakat Malaysia yang baru dan maju.

~ membina satu masyarakat yang adil. ~ menjamin satu cara yang liberal. ~ membina sebuah masyarakat progresif dengan menggunakan sains dan teknologi moden. ~ kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. ~ memelihara cara hidup demokratik. .~ mengajak rakyat Malaysia mendokong cita-cita berikut :­ ~ mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakat.

~ menyusun semula masyarakat. ~ menjadikan Malaysia satu negara yang maju dari segi : - Keadilan Sosial Moral Ekonomi Kualiti Hidup Kecekapan Pentadbiran Kemajuan Sains dan Teknologi .Dasar Ekonomi Baru (DEB) ~ membasmi kemiskinan di kalangan rakyat tanpa mengira kaum.

perusahaan. ~ agihan yang lebih seimbang dan adil dari segi : Pekerjaan Pendidikan Pendapatan Kesihatan Kemudahan Asas Sosial dan rekreasi . ~ membolehkan pembangunan pertanian. perindustrian dan sebagainya digembleng dan disalurkan ke arah pembangunan negara yang seimbang dan lebih menyeluruh.Pembangunan Wilayah ~ mengurangkan jurang perbezaan dari segi pembangunan ekonomi dan infrastruktur di antara negeri atau wilayah di Malaysia.

Sabah dan Sarawak.Integrasi Nasional ~ persefahaman antara rakyat tanpa mengira wilayah atau kawasan asal mereka terutama antara Semenanjung. ~ rancangan yang dijalankan bagi meningkatkan perpindahan penduduk : Rancangan Kebudayaan Kebangsaan Dasar Pendidikan Negara Kemakmuran Ekonomi Peranan Media Massa Peranan ahli-ahli politik dan pentadbir Penyeragaman waktu seluruh negara .

Ingin kembali ke tajuk terdahulu : Silakan Latarbelakang Masyarakat Malaysia Kesan Imigran Terhadap Malaya Masalah Perpaduan Dari Aspek (E/P/B) Langkah Ke Arah Perpaduan Negara Tamat Di Sini .

Latar Belakang Masyarakat Daripada Perspektif Politik Perjuangan Utama Mendapatkan Kemerdekaan .

1641 Belanda : 1641 .1824 British : 1824 .Latar Belakang Masyarakat Masa Itu ~ Politik Feudal Kuasa mutlak terserah kepada raja Pentadbiran dibantu oleh Orangorang Besar ~ Kedatangan Kuasa Asing Portugis : 1511 .1941 ~ Masyarakat Berpuak Kesan dari Dasar Pecah dan Perintah .

Kebangkitan Semangat Melayu Gerakan Awal Semangat Kebangsaan Di Tanah Melayu Kebangkitan Semangat Cina Kebangkitan Semangat Nasionalisma India .

Melaka.Matlamat perjuangan Penyatuan Dunia .Penubuhan Kesatuan Melayu Singapura (1926) .Golongan Al Manan di Kaherah. .Dipelopori oleh mereka yang berpendidikan barat .1937 .Bermula di Mesir dan Turki. ~ Kesatuan Melayu .Penubuhan Caw.Kebangkitan Semangat Melayu ~ Gerakan Reformist Islam . . .Pelopor di Malaya : Sheikh Tahir Jalaluddin.Antaranya Mohd. .Pinang. . P.Yunus Abdullah. . .Pelopor : Sheikh Mohd Abduh (1849-1905). Kadir dan Empok Sulah.Matlamat perjuangan memperbaiki kedudukan sosial dan ekonomi orang Melayu serta memupuk kesedaran Politik Melayu . Tengku Abd. .

konsep perjuangan.Persatuan Melayu Kedah .Kebangkitan Semangat Melayu ~ Pengaruh Pelajar Melayu di Mesir dan Indonesia .Persatuan Melayu N.Persatuan Melayu Perak . Tamin dan Alimin lari ke Tanah Melayu.Persatuan Melayu Pahang .1938 .Sembilan .1938 . . .1938 .melalui suara Al-Azhar dan Pilihan Timur.penyatuan Tanah Melayu.1938 .Persatuan Melayu Selangor .1937 . Indonesia dan Filipina di bawah Melayu Raya.Kegagalan pemberontakan PKl 1926 di Indonesia menyebabkan tokoh-tokoh seperti Tan Melaka. ~ Persatuan Melayu di Negeri-negeri Melayu .Peranan pelajar Maktab Perguruan MPSI. .

.memperjuangkan hak-hak Melayu. .mempertingkatkan taraf pelajaran dan ekonomi masyarakat Melayu.Pemimpin utama .Kebangkitan Semangat Melayu ~ Matlamat Perjuangan : .Asas kepada Penubuhan UMNO. . ~ Kesatuan Melayu Muda .memupuk perpaduan Melayu melalui Kongres Melayu hasil gabungan Persatuan-persatuan Melayu pada tahun 1939-1940. .Anti birokrasi Melayu yang berpendidikan Inggeris. .Ibrahim Yaakub dan Ishak Haji Mohamad.

Kebangkitan Semangat Cina ~ Kesan dari kejatuhan Kuomintang Negeri Cina dan tertubuhnya PKM. ~ Tertubuhnya kesatuan Cina Malaya 1949 kerana pergolakan politik Tanah Melayu. ~ Matlamat perjuangan menubuhkan Republik Komunis Melayu. ~ Pengharaman PKM tahun 1948. ~ Akibat serangan Jepun tertubuhnya MPAJA. .

~ Penubuhan ClAM 1936 .Kebangkitan Semangat Nasionalisma India ~ kegiatan anti-British orang Punjabi yang dipengaruhi oleh Pergerakan Ghadr. ~ Tujuan penubuhan ialah memaju dan memelihara kepentingan politik orang India di Tanah Melayu. . gabungan 12 buah Persatuan India dan 4 Dewan Perniagaan India.

Gerakan Semangat Kebangsaan Di Tanah Melayu Semasa/Selepas Perang Dunia Ke-2 Sebab-sebab yang mendorong mempercepatkan tuntutan kemerdekaan Kegiatan MPAJA dan keganasan 14 hari Tanah Melayu di bawah British Militery Administration (BMA) .

Burma dan Filipina selepas pendudukan Jepun.~ kerana kejayaan dan pemerintahan Jepun selama 3 1/2 tahun (1942-1945) .Kesan Politik a) Kesedaran semangat kebangsaan Asia untuk Asia b) Penubuhan KRIS dan pergerakan Aktif PKM . ~ Pengalaman Negara Jiran iaitu Kemerdekaan di Indonesia.Sistem pendidikan mengutamakan watak dengan akademik.Kesan Sosial a) seksaan fizikal & mental b) permusuhan antara kaum c) ekonomi meleset/inflasi . .

Senjata dibekalkan oleh British. Melancarkan keganasan & pemberontakan selama 14 hari bagi menubuhkan Republik Komunis Malaya.Kegiatan MPAJA dan keganasan 14 hari ~ ~ ~ ~ Ditubuhkan untuk menentang Jepun. . Keahliannya 100% Cina.

~ Tujuannya untuk membolehkan Tanah Melayu menggunakan undang-undang darurat.Tanah Melayu di bawah British Militery Administration (BMA) ~ Berkuasa selepas kejatuhan Jepun sehingga 1946. .

Malayan Union dan Pembentukan Persatuan Tanah Melayu Penubuhan dan Tentangan terhadap Malayan Union Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu .

~ Menifestasi perasaan Anti Melayu. .Sebab-sebab Penubuhan ~ Mewujudkan sistem pentadbiran Tanah Melayu selepas perang bagi menggantikan BMA. ~ Langkah ke arah pergerakan kepada pemerintahan sendiri.

Ciri-ciri Utama Perlembagaan Malayan Union (MU)
~ Semua Negeri Melayu (termasuk PP & Melaka) disatukan di bawah satu pemerintahan pusat, ~ MU akan diperintah (diketuai) oleh seorang gabenor British dengan bantuan Majlis Mesyuarat Kerja dan Majlis Perundangan ~ Singapura tidak dimasukkan dalam MU tetapi dijadikan Tanah Jajahan Mahkota British yang berasingan di bawah kuasa Gabenor British.

~ Kedaulatan Raja-Raja Melayu dihapuskan dan hanya berkuasa dalam soal-soal Agama Islam. Mereka cuma menjadi raja kehormat sahaja dan Majlis Penasihat Melayu , ~ Majlis-Majlis Mesyuarat Negeri dikekalkan bagi menguruskan hal ehwal kerajaan tempatan dan majlismajlis ini diletakkan di bawah kawalan pemerintahan pusat,

~ Perlembagaan MU memberi hak kewarganegaraan yang sama rata bagi semua orang tanpa mengira bangsa dan asal ketururan. Hakhak ini termasuk kemasukan ke dalam perkhidmatan kerajaan dan satu undi dalam Pilihan raya, ~ Kewarganegaraan diberikan kepada semua orang asing yang dilahirkan di TM atau Singapura serta mereka yang berumur 18 tahun ke atas dan bermastautin di sana untuk selama 10 tahun daripada l5 tahun sebelum 15 Februari 1942.

4 Wakil Raja dan 2 Wakil UMNO.Catatan Pelarasan Malayan Union (MU) ~ Diwujudkan pada 1. ~ Julai 46. Pembesar & Orang Melayu berkabung kerana menunjukkan penentangan atas kehilangan hak dan kuasa. ~ Sultan. Gabenor Pertama. ~ Mei 1946 MU dipinda hasil perakuan Sir Edward Gent & Malcom Mac Donald. ~ Sir Edward Gent. .1946. Jawatankuasa kerja ditubuh. bagi menggubal satu perlembagaan baru. ~ keahlian Jawatankuasa kerja : 6 Pegawai British.4.

~ Tiada sokongan daripada orang Bukan Melayu. ~ Diperkenalkan ketika penduduk TM masih kuat ingatan terhadap kesan pendudukan Jepun. ~ Penggubalan Perlembagaan MU di buat tanpa penglibatan penduduk TM ~ Tentangan daripada bekas Pegawai Perkhidmatan Awam TM. .Sebab-sebab kegagalan Malayan Union (MU) ~ Tentangan daripada orang Melayu.

. ~ Demonstrasi dilancarkan. ~ Dato Onn Jaafar wujudkan Kongres Persatuan Melayu membawa kepada Penubuhan UMNO Mei 1946.Penentangan Malayan Union oleh Orang Melayu ~ Penentangan secara individu dan kolektif.

.~ Sebab-sebab penentangan i) pemberian hak kerakyatan mengikut prinsip Jus Soli. iii) British memperolehi persetujuan sultan secara penipuan/paksaan. ii) Raja-Raja Melayu kehilangan kuasa dan kedaulatan.

Reaksi Bangsa Asing Terhadap Malayan Union (MU) ~ Tidak setuju kerana ia bersifat kolonial dan bukan demokratik. ~ Lebih berminat menubuhkan pemerintahan sendiri berasaskan politik negara Gina/India. ~ Penangguhan pemberian hak warganegara mengurangkan minat untuk menyokong MU. ~ Menganggap Sultan Melayu tidak mewakili mereka . .

~ memberi penukaran kepada : i. hak kewarganegaraan yang lebih ketat. kedudukan dan kuasa Raja. ii. iii. hak istimewa orang Melayu. ~ Penubuhan J/kuasa Perunding tahun 1946 untuk mendapatkan pandangan kaum bukan Melayu. .Latar belakang wujudnya PTM ~ menggantikan gagasan MU.

12. Penyatuan seluruh TM termasuk Singapura.46 oleh kaum bukan Melayu . Pemerintahan sendiri. . ~ Perjuangan AMCJA : i.Latar belakang wujudnya PTM ~ Penubuhan AMCJA pada 22. iii. Hak-hak kerakyatan yang sama. ii.

ii.Bahasa Rasmi. ~ Hubungan UMNO-British lebih erat. Penggunaan perkataan Melayu untuk kewarganegaraan TM. . Bahasa Melayu .2.2. iv. iii.1948 pengisytiharan PTM . Hal ehwal luar dan pertahanan sebagai tanggungjawab bersama. Penggunaan warna kebangsaan untuk bendera TM. ~ Perjuangan PUTERA : i. ~ 1. ~ Mac 47 AMCJA-PUTERA bergabung.Latar belakang wujudnya PTM ~ Penubuhan PUTERA 22.1947 oleh kaum radikal Melayu.

sebuah Majlis Mesyuarat Kerajaan Persekutuan dan sebuah Majlis Perundangan Persekutuan.Ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ~ Perjanjian persekutuan meliputi 9 buah negeri Melayu. ~ kerajaan persekutuan terdiri dari seorang Pesuruhjaya Tinggi British yang dilantik oleh kerajaan British. Singapura menjadi Tanah Jajahan British yang berasingan. . PP dan Melaka. Pengerusi kedua-dua majlis tersebut adalah pesuruhjaya tinggi.

. (b) 4 orang anggota rasmi. Namun. (dilantik oleh PT) dan. ~ Majlis Mesyuarat Kerja terdiri dari : (a) 3 orang anggota ex-officio.Ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ~ Majlis Mesyuarat Kerja dan Majlis Perundangan membantu dan menasihat P/jaya Tinggi dalam menjalankan tugas-tugasnya. beliau tidak semestinya menerima nasihat berkenaan. (c) 5-7 orang anggota tidak rasmi (dilantik oleh PT).

.Ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ~ Majlis Perundangan terdiri daripada: (a) 3 orang anggota ex-officio. (b) 9 orang Yang DiPertua Negeri atau Menteri Besar MajIis Mesyuarat Negeri serta 2 orang wakil Majlis Tempatan Pulau Pinang dan Melaka. (c) 11 oranig anggota rasmi dan 50 orang anggota tidak rasmi (semuanya dilantik oleh PT). dan.

Ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ~ Sebuah Majlis Raja-Raja Melayu ditubuhkan untuk menasihatkan PT. Majlis ini bersidang apabila perlu dan dipengerusikan oleh salah seorang daripada 9 orang raja. ~ Raja-raja diberikan semula hak-hak utama dan kuasa ke atas negerinegeri mereka seperti pada masa sebelum perang. . Pengerusi dilantik oleh Persidangan.

Rang Undang-Undang yang diluluskan oleh Majlis Perundangan Negeri mesti diperkenankan Raja.Ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu Raja diberi kuasa memerintah negeri masing-masing dengan bantuan Majlis Mesy. Kesihatan. Tanah dan Pertanian.Kerja Negeri & MajlisNegeri (diberi kuasa gubal Undang-undang) dianggotai oleh ahli rasmi dan t/rasmi. ~ Kerajaan Negeri bertanggungjawab ke atas hal-hal Kerajaan Tempatan. . Pelajaran.

Bagi kedua-dua kes.Ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ~ Syarat-syarat kewarganegaraan di ketatkan. . umur minimum 18 tahun dan perwatakan baik serta pengetahuan Bahasa Melayu atau Bahasa lnggeris. contoh : seorang yang layak mendapat kewarganegaraan secara permohonan mestilah lahir di TM dan bermastautin selama 8 daripada 12 tahun sebelum memohon atau telah bermastautin di TM tidak kurang 15 tahun daripada 20 tahun sebelum memohon.

Ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ~ Orang Melayu diberi hak.hak istimewa kaum Bumiputera dan mempunyai perwakilan terbesar dalam Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. .

Ancaman Komunis Faktor-faktor PKM Melancarkan Pemberontakan 1948 Langkah-langkah Kerajaan Menghapuskan Pemberontakan Sebab-sebab PKM Gagal Mendapat Sokongan .

.Bergerak dalam kesatuan sekerja.Faktor-faktor PKM Melancarkan Pemberontakan 1948 ~ Kegagalan polisi perdamaian Barisan Bersatu. Komunis Malaya melalui Barisan Bersatu. .Cergas mencapai cita-cita secara perlembagaan . . .Cita-cita perjuangan ialah penubuhan Rep.PKM disahkan oleh kerajaan 1945-1948.

Chin Peng ambil alih parti Mac 1949.Perselisihan dalam pucuk pimpinan parti. .SU Agung PKM Lai Teck didapati menjadi Agen British dan Jepun. . . .Faktor-faktor PKM Melancarkan Pemberontakan 1948 ~ Perubahan pucuk pimpinan dan krisis dalam PKM.Rasuah di kalangan pimpinan. .

. . .Persatuan daripada Parti Komunis Cina .Persatuan daripada Kongres Pemuda Komunis Asia di Calcutta 1948. .Faktor-faktor PKM Melancarkan Pemberontakan 1948 ~ Pengaruh luar.lnspirasi daripada kejayaan komunis di Cina dan lndocina.

.Kerajaan menahan orang-orang yang disyaki terlibat.48 British mengistiharkan darurat dan PKM diharamkan. .Sistem pendaftaran kebangsaan diperkenalkan.1948).6.Jun 48 PKM lancarkan pemberontakan.16. . .Langkah-langkah K jaan Menghapuskan Pemberontakan ~ Pengistiharan Darurat (16. .6.

Tujuan J/k ini bagi menghubungkan semua pihak yang terlibat dalam perancangan menumbangkan komunis. .Langkah-langkah K jaan Menghapuskan Pemberontakan ~ Rancangan Briggs. ~ Penubuhan J/kuasa kerja perang. . . . Negeri dan Daerah ditubuhkan.Rancangan penempatan semula setinggan Cina dalam kampung baru yang berpagar.J/Kuasa perang peringkat Persekutuan.Memaksa PKM keluar dari hutan. . .Melemahkan Min Yeun PKM.

. ~ Keanggotaan PKM yang dikuasai Orang Cina .ldealogi komunis menolak agama dan tuhan tidak dapat ditenima oleh orang Melayu yang beragama Islam.Anggapan yang PKM lebih berminat dalam hal ehwal Negeri Cina . . .Rasa curiga di kalangan orang Melayu dan lndia.Sebab-sebab PKM Gagal Mendapat Sokongan ~ Idealogi komunis bertentangan dengan Agama Islam. .

Lebih bersifat kongsi gelap. ~ Tindakan keras British & Kerajaan PTM.Percubaan membebaskan TM gagal. .1940 an Enakmen kesatuan sekerja diperkenalkan. ~ Matlamat dan perkembangan PKM tidak jelas dan merugikan : . . . .1930 an ramai pemimpin dan ahli PKM di buang negeri ke China.Sebab-sebab PKM Gagal Mendapat Sokongan ~ Keadaan ekonomi negara yang stabil.

yang ditubuhkan di Singapura. . semua orang Cina seberang laut adalah warga negara Cina mendapat sokongan.Orang Cina beri sokongan kepada Kuomintang. . . ~ Teknik keganasan PKM. .Sebab-sebab PKM Gagal Mendapat Sokongan ~ Persaingan daripada kuomintang.keganasan & huruhara yang berlaku mengancam keselamatan penduduk.Dasar Kuomintang .

Kemunculan Parti Siasah Sebab-sebab Penubuhan UMNO MIC MCA .

~ untuk menyatupadukan perjuangan orang-onang Melayu dan persatuanpersatuan seluruh politik Melayu. ~ pengaruh akhbar-akhbar Melayu tempatan. .Sebab-sebab Penubuhan UMNO ~ untuk menentang MU & memelihara kepentingan orang-orang Melayu. ~ kesan pendudukan Jepun 1942-45 & peristiwa keganasan 14 hari MPAJA.

Sebab-sebab Penubuhan MIC ~ melindungi kepentingan. .kepentingan kaum India. ~ kesan penentingan orang-orang Melayu ke atas Umno. ~ dorongan Nehru.orang India. ~ bagi menyekat pengaruh komunisme di kalangan orang.

~ Sebagai petunjuk kepada British dan orang-orang Melayu bahawa majoriti orang-orang Cina tidak menyokong PKM. .Sebab-sebab Penubuhan MCA ~ Menjaga kepentingan kaum Cina.

DETIK ² DETIK KEMERDEKAAN Sistem Ahli 1951 Pilihanraya Tempatan Pilihanraya Persekutuan 1955 (P/Raya Pertama) Rombongan Merdeka 1955 .

Inggeris menyediakan rakyat TM dalam cara kerajaan sendiri dan demokrasi berparlimen.Sistem Ahli 1951 ~ Sementara Parti Politik berkembang. Sistem Ahli ditubuhkan dalam kerajaan telah di perkenalkan kepada Majlis Undangan Persekutuan.Lee : H/Ehwal Kesihatan . 9 orang rakyat TM di lantik dalam beberapa jawatan : *Dato Onn Jaafar : H/Ehwal Dalam Negeri *Dato Thuraisingham : H/Ehwal Pelajaran *Tun H.S.

. Salah satu ialah : orang Cina dan India yang dilahirkan di TM dan sanggup menjadi rakyat yang setia kepada sultan diberi taraf WN. Cuma mereka tidak digelar menteri dan tidak mempunyai kuasa seperti menteri sekarang.000 orang asing jadi WN. 250.Sistem Ahli 1951 ~ Sistem ini sama seperti jemaah menteri sekarang. ~ Beberapa pindaan kewarganegaraan dibuat pada 1952. ~ Semua ahli bertanggungjawab kepada Pesuruhjaya Tinggi (PT). ~ Pemimpin tempatan mendapat peluang mentadbir negara.

Pilihanraya Tempatan ~ Usaha untuk memberi pendedahan dan pengalaman kepada pemimpin tempatan dan penduduk negara ini ke arah kerajaan sendiri. Asalnya PR ini adalah bagi memilih ahli majlis di peringkat Penguasa Tempatan. . British perkenalkan satu proses pemilihan ahli Majlis Mesyuarat Perundangan melalui pilihanraya.

Pilihanraya Tempatan ~ PR pertama diadakan pada 1. Perikatan menang 9 daripada 12. . 1952. PR MBKL dijalankan bagi memilih 12 wakil. PR ini penting kerana UMNO dan MCA (Perikatan) bergabung dan memenangi semua kerusi yang dipertandingkan.Pinang.51 bagi memilih wakil dalam Majlis Bandaran P. ~ Proses wakil melalui PR ini telah di jalankan bagi Penguasa Tempatan yang lain. 16 Feb.12.

~ Mac 1953.Pilihanraya Tempatan ~ UMNO-MCA bekerjasama di PR JB. ~ Ahli Majlis Bandaran menjaga kepentingan puak di peringkat tempatan . . UMNO-MCA bersatu membentuk parti perikatan. memberi pengalaman mentadbir kerajaan di peringkat tempatan.Tunku Abdul Rahman menjadi pemimpin. Muar & Melaka : menang majoriti.

Pilihanraya Tempatan ~ Pertubuhan politik telah mendapat pengalaman berguna & pendedahan awal tentang proses PR. ~ Penduduk negara pula mendapat pengalaman berkerajaan sendiri melalui lunas-lunas demokrasi. Ini penting bagi menghadapi PR umum pertama peringkat Negeri dan persekutuan kemudiannya. .

Mereka juga berpeluang untuk menganggotai MajIis Mesyuarat Kerajaan. (Dengan ini kumpulan majoriti dalam Majlis dapat ditentukan berdasarkan kumpulan majoriti ahli dalam Majlis Mesyuarat Persekutuan. iaitu satu badan yang bertanggungjawab akan pentadbiran negara). . UMNO menuntut supaya ahli-ahli Mesyuarat Majiis Undangan Persekutuan dipilih melalui PR dan bukan dipilih oleh British.Pilihanraya Persekutuan (pertama) 1955 ~ Pada 1951.

Pilihanraya Persekutuan (pertama) 1955 ~ Sistem PR ini lebih menjamin keutamaan kepentingan orang tempatan berbanding dengan sistem PR Ahli Majlis (British) yang lebih pentingkan pilihan wakil-wakil mereka (British). Mereka yakin penuh akan menang kerana pengaruhnya berkembang luas di seluruh negara. . ~ Perikatan cadangkan PR Umum pertama diadakan. pada Nov 54.

Perundangan Persekutuan dipilih melalui PR dan pemilihan dibuat secara pelantikan. ~ IMP mencadangkan hanya sebilangan kecil Ahli Majlis Mesy. IMP tidak setuju dengan cadangan diadakan PR kerana pengaruh mereka belum luas. IMP & Pegawai British). Mereka menganggap PRU belum lagi sesuai diadakan ketika itu.Pilihanraya Persekutuan (pertama) 1955 ~ Kerajaan British menubuhkan satu JK mengkaji cadangan Perikatan (ahli JK tersebut adalah wakil perikatan. .

SU Kew. Mesy. .Pilihanraya Persekutuan (pertama) 1955 ~ Julai 1953 Kerajaan British (dengan cadangan) mengadakan PRU bagi memilih sebahagian dari ahli dalam Maj. kepentingan (pertubuhan buruh & ahli perniagaan).). 11 mewakili negeri. 52 ahli dipilih dari PR. Undangan Persekutuan. 22 mewakili pelbagai golongan mempunyai yg. Peguam Negara. British tetapkan jumlah ahli dalam MP seramai 98 orang terdiri dari : 1 Speaker.SU. 3 ahli melalui jawatan ex-officio (Ket.

7 ahli dilantik oleh P/jaya Tinggi British setelah berunding dengan pemimpin politik yang mempunyai bilangan ahli teramai dalam majlis ini .Pilihanraya Persekutuan (pertama) 1955 ~ 3 ahli mewakili kaum minoriti (Asli. . PRU yang pertama bagi negara ini diadakan. Serani dan Selon). Perikatan meletakkan calon di semua kawasan. ~ Pada 25 Julai 55.

Pers. dikendalikan olehpemimpin tempatan walaupun masih di bawah jajahan Kerajaan British. Parti Progresif Rakyat & calon Bebas. Perak. Kerian). Sejak 1955 PTM menjadi sebuah negara berpemerintahan sendiri.Pilihanraya Persekutuan (pertama) 1955 Parti politik lain : Parti Negara. Liga Melayu Perak.Ehwal Dalam Negeri.Menteri dan Menteri H. . Parti Buruh. TAR menjadi Ket. Perikatan menang 51 dari 52 kerusi (1 oleh dimenangi PAS. Parti Islam Se-Malaya. Keb. Pemimpin Perikatan lain dijadikan menteri dan pegawai-pegawai perkhidmatan awam.

1956) di pengerusikan oleh Lord Lenno-Boyd.Rombongan Merdeka 1955 ~ Setelah memenangi PRU dan berjaya menubuhkan kerajaan sendiri pada 1955. ~ TAR mengetuai satu rombongan ke London untuk berunding dengan British. 4 wakil Perikatan) ~ Rundingan (18 Jan. . PTM diketuai oleh TAR. 8 wakil PTM (4 wakil Raja.. Perikatan telah menjalankan pelbagai usaha untuk mendapatkan kemerdekaan.8 Feb.

~ Perundingan ini telah menghasilkan persetujuan seperti berikut : 1. Kerajaan British setuju memberi kemerdekaan.Rombongan Merdeka 1955 ~ Keputusan : Kerajaan British setuju memberi kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 dan menubuhkan satu S/jaya untuk merangka Perlembagaan PTM . . Negeri PTM berada di bawah lingkungan Commonwealth dan menjalankan pemerintahan secara demokrasi .

diberhentikan berikutan dengan kemerdekaan ini. Kerajaan British akan membayar ganti rugi kepada semua pegawai dagangan yg. .Rombongan Merdeka 1955 2. Jawatan Setiausaha Kewangan dan Pengarah Gerakan akan digantikan dengan jawatan Menteri Kewangan dan Menteri Pertahanan dan kedua jawatan ini disandang oleh orang tempatan.

Kerajaan British berhak menetapkan tenteranya di negara ini. Penubuhan sebuah badan bebas untuk menggantikan pertembagaan bagi PTM yang berdaulat & merdeka.Rombongan Merdeka 1955 3.Suruhanjaya Reid. Badan bebas ini . 4. .

1 Pembentukan sebuah kerajaan pusat yang kuat dan berkuasa ke atas negeri-negeri. Tugas : Merangka Perlembagaan PTM (berdasarkan kepada pemerintahan secara demokrasi berparlimen) serta memasukkan perkara : 1. dipilih dari Raja-Raja Melayu.5 kedudukan istimewa Org.4 Satu rupa bangsa bagi seluruh negara dan. 1.3 Melantik seorang Ketua Negara.Melayu. 1. .Suruhanjaya Reid 1. 1. 1.2 Kedudukan Raja-Raja Melayu.

Malik (India) .Sir lvor Jennings (Britain) . 4.Hakim Abdul Hamid (Pakistan) 3.B.Lord Reid (British: Pengerusi) . Menerima (menimbangkan) 131 memorandum bertulis daripada pertubuhan / individu termasuk Perikatan.2.Sir William Mc Kell (Australia) . . Bersidang 118 kali antara Julai ke Oktober 1956. Ahli Suruhanjaya: .

5. 4 wakil k jaan. Rang Perlembagaan diluluskan oleh Majlis Perundangan pada 15 Ogos 57 dan berkuatkuasa 27 Ogos 57. Ketua SU dan Peguam Negara). 6. PT. . Draf perlembagaan diumumkan pada Februari 1957 dan dikaji semula oleh JK kerja yang mengandungi 11 ahli (4 wakil Raja Melayu.

Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1. Ditandatangani di Kuala Lumpur pada 5 Ogos 1957. Ciri-ciri penting perjanjian PTM : Struktur Kerajaan Kewarganegaraan Bahasa Peruntukan-peruntukan lain .

Ketua Kerajaan bagi Kerajaan Pusat (Persekutuan) ialah Perdana Menteri dilantik dari parti yang mempunyai bilangan ahli majoriti dalam Dewan Rakyat. Kerajaan PTM ialah DYMM Yang Di Pertuan Agong dipilih daripada 9 orang Raja Melayu. b) . PM menubuhkan Kabinet yang merupakan badan tertinggi yang bertanggungjawab membentuk dasar Kerajaan.Struktur Kerajaan a) Ketua Negara bagi.

Ketua kerajaan bagi setiap negeri ialah MB atau KM. Ahlinya dipilih melalui PR untuk tempoh 5 tahun.6 tahun. Dewan Negara dianggotai oleh 38 ahli perkhidmatan .Struktur Kerajaan c) Penubuhan sebuah badan perundangan di peringkat Persekutuan iaitu Parlimen yang terdiri daripada Dewan Rakyat dan Dewan Negara. kuasa eksekutif adalah pada Raja atau Yang Dipertuan Negeri. Setiap negeri mempunyai Majlis Mesyuarat Undangan Negeri. . d) Di peringkat negeri. Ahli Dewan Rakyat seramai 104 orang yang dipilih melalui PR bagi tempoh setiap 5 tahun.

boleh memohon WN jika mereka mengetahui B.Kewarganegaraan Pemberian taraf kewarganegaraan seperti berikut : a) Mereka yang telah menjadi warganegara PTM sebelum kemerdekaan. b) Semua orang yang dilahirkan di PTM atau selepas Hari Merdeka.Melayu dan sedia mengangkat sumpah taat setia. c) Mereka yang berumur 18 tahun dan ke atas. dilahirkan dan telah bermastautin di TM selama 5 tahun daripada 7 tahun yang lampau. .

Kewarganegaraan

d) Mereka yang berusia 21 tahun dan ke atas yang dilahirkan di luar PTM tetapi bermastautin di sini selama 8 hingga 12 tahun boleh juga memohon dengan syarat mengetahui B.Melayu & sedia mengangkat sumpah taat setia, e) Pemilihan dua kerakyatan tidak di benarkan kecuali bagi kerakyatan Commonwealth.

Bahasa

a) Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa kebangsaan di negara ini. Walau bagaimanapun, pembelajaran dan penggunaan bahasa asing yang lain secara umum tidak dilarang , b) Penggunaan Bahasa Inggeris dalam majlis-majlis Mesyuarat Undangan atau Mahkamah dibenarkan untuk tempoh 10 tahun selepas merdeka.

Peruntukan-peruntukan lain

a) Agama Islam dijadikan sebagai agama rasmi di negara ini. Namun kebebasan beragama diberikan kepada semua orang yang tinggal di negara ini, b) Kedudukan istimewa Orang Melayu di jamin oleh Perlembagaan.

Perspektif Sosial I. Langkah-langkah ke arah perpaduan Ekonomi dan politik. Sabah dan Serawak) ii. politik sosial. iii. . Kedatangan imigran ke Malaysia dan kesannya dari segi ekonomi. Latar belakang penduduk pribumi ( Tanah Melayu.Latar Belakang Masyarakat 1.

iii. iv.2. Perspektif Politik. Perjuangan kearah Kemerdekaan sebelum Perang Dunia ke-2 ii. . Penubuhan Malaysia. I. Detik-detik kemerdakaan Persekutuan Tanah Melayu. Pengisian Kemerdekaan.

Singapura mendapat kuasa pemerintahan penuh (kecuali pertahanan dan ehwal luar) daripada British mulai tahun 1959.MALAYSIA 1.8. . .Sabah & Serawak di bawah Jajahan Nahkoda British sejak tahun 1946. LATAR BELAKANG PENUBUHANNYA.1957 .Brunei diperintah sultan dengan perlindungan British. .Persekutuan Tanah Melayu telah pun merdeka 31. .

iii. Menguat pertahanan ancaman komunis. . ii. CADANGAN AWAL Kerajaan Parti Tindakan Rakyat Singapura mencadangkan pencantuman dengan Tanah Melayu. Menghalang komunis ambil Singapura. Cara cepat/mudah dapat kemerdekaan. alasannya: I.2.

REAKSI AWAL 3.1 YTM. 3. Tunku Abd. Rahman dan kerajaan Tanah Melayu menentang cadangan pencantuman dengan Singapura kerana bimbang kedudukan dan politik bumiputra.3. .2 Prasangka Singapura menjadi pusat aktiviti China Komunis.

1 Bila aktivis komunis keluar dari PTR dan tubuh Barisan Sosialis.2 . Kerajaan PTM mula sedar PTR lebih baik dan selamat. Sikap kerajaan Tanah Melayu mula sokong PTR di bawah pimpinan En.Lee.K. 4. ANCAMAN KOMUNIS DI SINGAPURA 4.Y.4.

3 Peluang Sabah & Serawak untuk merdeka lebih cepat . 5. Tunku mengemukakan rancangan gagasan Malaysia pada 27 Mei 1961 di Singapura. 5.1.2 Persekutuan Tanah Melayu tidak boleh bersendirian. REAKSI AWAL 5.5.YTM.

.5. 5.5 Mencegah kegiatan komunis di wilayah Borneo.4 Kemajuan bagi Sabah & Serawak dapat dibantu dalam persekutuan Malaysia. 5.7 Reaksi British amat baik bagi memberi kemerdekaan kepada Singapura dan Wilayah Borneo.6 Bilangan rakyat keturunan Cina tidak akan melebihi bumiputra. 5.

1 Di Singapura. Komunis menentang ± bercadang menjadikan Singapura pusat kegiatan mereka. . Barisan Sosialis dan parti pembangkang menolak. I.Y.Lee Menyambut baik usul gagasan Malaysia. REAKSI KEPADA GAGASAN MALAYSIA 6. ii.6. iii. Kerajaan K.

Parti USNO (United Sabah Nasional Organization). I. Pertubuhan Kebangsaan Pasok Momogun dan Democratic Party (DP) telah bersetuju. Parti UNKO (Kesatuan Rakyat Kadazan Bersatu).6.2 Wilayah Borneo. .

ii. Parti Bersatu Serawak (SUPP) ± diasaskan 1959 ± keahlian majoriti bangsa Cina telah menentang. Parti Kebangsaan Serawak ( SNAP) juga menentang. Parti Rakyat Jati Serawak berkecuali. Parti Negara Sarawak (dianggotai oleh orang Melayu) bersetuju. .

Parti Rakyat pimpinan Ahmad Azhari menentang ± hasratnya hendak mewujudkan Kerajaan Borneo Utara. Sultan telah menukar pendirian tidak mahu menyertai Malaysia J/k Majlis Muhibah Malaysia dibentuk dan dipengerusikan oleh En. membantu mempengaruhi rakyat terhadap gagasan Malaysia iv.iii. Selepas pemberontakan 8 Dec 1962. Donald Stephens. Sultan Brunei peringkat awal menyokong. .

7 CABARAN TERHADAP PENUBUHAN 7. Pemerintah Indonesia kuatir kesan sosioekonomi terhadap rakyatnya yang mundur. Indonesia. Sabah dan Sarawak.2 I. Singapura. Sumatera didakwa akan diambil oleh Malaysia. Tentangan Dari Dalam Reaksi dari penduduk. Mendakwa satu rancangan mengekal kuasa Inggeris di Asia Tenggara.1 7. . pertubuhan serta Parti-parti politik di Tanah Melayu. PKI menguasai pemerintah menentang gagasan Malaysia. Tentangan dari Luar.

Presiden mendakwa Malaysia satu penjajah baru. .ii. Filipina. Filipina menuntut kedaulatan Sabah sebagai bekas wilayah kesultanan Sulu.

1. Pengerusi: Lord Cobbold. LANGKAH ATASI TENTANGAN 8.1.2. Seokarno dan Macapagal. Sidang kemuncak di Tokyo antara YTM. Pembentukan Suruhanjaya Cobbold. Sidang kemuncak di Manila antara YTM Tunku.3. 8. 8. Tunku dengan Presiden Seokarno. . Dalam perjalanan singgah di Manila menemui Presiden Macapagal.

Tujuan suruhanjaya ini untuk meninjau pendapat penduduk Sabah dan Sarawak terhadap Malaysia. . 4000 individu ditemuramah.2 orang anak tempatan menganggotainya Tan Sri Ghazali Shafie dan Dato¶ Wong Pow Nee.

8. Tujuan untuk menyemak semula laporan Suruhanjaya Cobbold terhadap pilihanraya ke atas Sabah & Serawak. Suruhanjaya Bangsa-Bangsa Bersatu.4. Rombongan PBB tiba Ogos 1963. Pemerhati dari Indonesia dan Filipina turut sama. Indonesia dan Filipina tetap tidak mengakui hasil laporan PBB dengan alasan mereka tidak mengikuti proses di peringkat awal .

Bilangan anggota perwakilan . Dipengerusikan oleh Lord Lansdowne dan Timbalannya Tun Abd Razak. dasar imigrasen. Jawatankuasa Antara Kerajaan. dasar bahasa.5. Tugasnya menilai kedudukan kaum bumiputra.8.

PENGISTIHARAN MALAYSIA Berdasarkan lapuran PBB: I. Pilihanraya di Sabah & Sarawak berjalan dengan baik dan lancar.9. ii. Pada 29 Ogos 1963 YTM. Majoriti rakyat di Sabah dan Sarawak bersetuju dalam Malaysia. Lapuran Suruhanjaya Cobbold adalah benar. iii. Tunku telah mengistiharkan pembentukan negara malaysia .

PERPISAHAN SINGAPURA 10.10. . Tunku menasihatkan Singapura supaya meninggalkan Malaysia. YTM. Singapura menjadi sebuah republik merdeka dalam negara-negara Commonwealth British. 10. polisi serta matlamat yang berbeza.5.2 10.4. 9 Ogos 1965 perjanjian perpisahan ditandatangani. 10.3 10. sosioekonomi.1 Percanggahan dari segi politik. Percanggahan pendapat antara pemimpin.

RTM1 dan RTM2 RM1 hingga RM7 . PEMBANGUNAN NEGARA 1.1 Dasar-Dasar Pembangunan Negara.2 Rancangan Pembangunan 5 Tahun. Dasar Ekonomi Baru ( DEB ) Dasar Perindustrian Negara 1.PENGISIAN KEMERDEKAAN 1.

3 Rangka Rancangan Jangka Panjang (RRJP) RRJP1 (DEB) ± RM2 hingga RM5 1971 hingga 1990 RRJP2 mulai 1991 .1.

Dayamaju. 2.3 Sosial Intergrasi Nasional Rukun Negara Rukun Tetangga . 2.1 Politik Barisan Nasional (BN) Undang-undang / Akta-Akta ISA Pasukan keselamatan. MENJAMIN KESETABILAN NEGARA 2.2 Ekonomi Pemantapan Ekonomi Globalisasi.2. Dayasaing.

SEATO (1954) ( Southeast Asian Treaty & Org. Kerjasama 2 hala ( Politik.) SEAFET (1959) ( Southeast Asian & Econ Treaty) ASA (1961) (Association of Southeast Asia) MAPHILINDO (Ogos 1963) (Malaysian. Ekonomi & Sosial) 3.3. 3. PERANAN MALAYSIA DI ARENA ANTARABANGSA.2.1 Hubungan Serantau. Philippines. Pertubuhan Serantau. Indonesia Association) .

(Association of Southeast Asian Nation) Ditubuhkan berdasarkan deklarasi Bangkok 1967 Peringkat Awal 4 buah negara menggangotainya. Konsep ZOFFAN (1971) Isu Kemboja. Kerjasama dibidang ekonomi dan sosial Sumbangan Malaysia.3.Negara Brunei menyertai tahun 1984. .3 ASIAN. Gagasan EAEC.

3.1 Pertubuhan Antarabangsa. A. Misi-misi galakan pelaburan Misi galakan pelancungan. Pasukan Pengaman.3.4. Hubungan 2 hala.4 HUBUNGAN ANTARABANGSA.Kemboja . CONGGO ± 1960 UNTAG ± 1989 ± Namibia UNTAG ± 1992 .

Pasukan Pemerhati. Somalia . Ruanda.B. UNIMOG ± 1988 ± Iran/Iraq UNIMOG ± 1990 ± Iran/Kuwit UNIMOG ± Bosnia.

4.2. C. keadilan dunia. Tan Sri Ghazali Ismail. Alam sekitar. Majlis Keselamatan PBB. Tahun 1965 dan Tahun 1988 B. .3. A. ekonomi dan politik. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) Anggota ke 82 tahun 1957. Presiden Perhimpunan PBB 1996. Antartika. Isu-Isu Antarabangsa.

Kerjasama Selatan-Selatan.4. Pertubuhan Negara-Negara ommonwealth. OIC ± (Persidangan Negara-Negara Islam) 3.4. NAM (Non Aligtment Movement) Menjadi anggota yang ke 16 Menjawat Naib Presiden Tahun 1989 3.3.3.4.6.4. Penubuhan Suruhanjaya Selatan-Selatan Pengerusi Kumpulan 77 Program Kerjasama Teknik Malaysia (untuk membantu negara Dunia ke 3) 3.5. .4.

Dalam Negeri Pemantapan aspek perpaduan Penstabilan ekonomi.3. Pemodenan Pasukan Keselamatan Undang-undang .4.1.3 LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN 4.

Luar Negara. Perundingan politik Kerjasama pertahanan Forum serantau / antarabangsa .2.3. ASEAN ± Konsep ZOPFAN.4.

kumpulan atau pertubuhan dari dalam dan luar negara´ yang bercanggah politik. tatasusila. sosio-budaya politik. halangan dari individu. . gangguan. KESELAMATAN NEGARA Keselamatan : ³ ancaman.4. dan undang-undang yang ada.

DALAM NEGERI. Dadah/HIV/AIDS Pelarian / Pendatang Tanpa Izin Pelampau agama .4.1.89. Polarisasi kaum.12. Komunis ± selesai dengan perjanjian Hadyai 2.

4.2. Dadah / HIV / AIDS . LUAR NEGARA. Kawasan Geostrategi ± isu pulau Spratly Pergolakan politik serantau / antarabangsa Hubungan diplomatik / ekonomi.

LATAR BELAKANG MASYARAKAT EKONOMI 1 .

LATAR BELAKANG MASYARAKAT (Ekonomi) FAKTOR YANG MENENTUKAN KETEGUHAN EKONOMI LATAR BELAKANG DAN SISTEM EKONOMI MALAYSIA SEMENJAK 1900 EKONOMI MALAYSIA PERBEDAAN DAN PENGIMBANGAN KEDUDUKAN EKONOMI .

ZAMAN SEBELUM MERDEKA. Zaman Kesultanan melayu Melaka. . 1.1. Tanah Melayu (Khususnya Melaka ) menjadi idaman kuasa-kuasa asing. LATAR BELAKANG DAN SISTEM EKONOMI SEMENJAK TAHUN 1990 A. Kemakmuran dan kemasyhuran Melaka disebabkan sistem pemerintahan dan sistem ekonomi yang mantap ketika itu. 2.

Eksploitasi ekonomi Inggeris telah wujud ³MASYARAKAT MAJMUK´ ( Plural society) di Tanah Melayu.Sistem ekonomi modern diterapkan. 4.3. Dasar ³PECAH & PERINTAH´ wujud ketidak seimbangan ekonomi. wilayah dan kaum. Bermula tahun 1511 hingga 1957 (446 Tahun) Tanah Melayu dijajah 4 kuasa asing. Penjajah Inggeris memperkenalkan sistem ³EKONOMI DUALISME´ dalam pertanian. . Sistem ekonomi sebelum dijajah Inggeris adalah berbentuk pertanian ³SARA DIRI´. 5. Ekonomi dan politik dieksploitasi oleh penjajah. 6.

GETAH.SIFAT EKONOMI TANAH MELAYU. PERDAGANGAN DAN BANK TANAH MELAYU & SARAWAK & SABAH SEKTOR TANI CARA KECILKECILAN EKSPORT BARANG UTAMA KEUNTUNGAN. PEMBUATAN DAN PUSAT KEWANGAN BUNGA DAN LAIN-LAIN IMPORT BARANG PEMBUATAN IMIGRAN BURUH ASING .SABAH & SARAWAK DAN HUBUNGANNYA DENGAN EKONOMI BRITAIN SEKTOR LOMBONG. DIVIDEN BRITAIN SEKTOR INDUSTRI.

.ZAMAN SELEPAS KEMERDEKAAN .Dasar pembangunan ekonomi:RTM 1 = 1956 ± 1960 ) sedikit kejayaan RTM 2 = 1961 ± 1965 ) dicapai RM 1 = 1966 ± 1970 ) .Strategi memperbagaikan ekonomi.

RM 2 = 1971 ± 1975 ) perlaksanaan Dasar Ekonomi RM 3 = 1976 ± 1980 ) Baru (RRJP 1) RM 4 = 1981 ± 1985 ) RM 5 = 1986 ± 1990 ) .

iii. Pelaburan swasta/asing yang tinggi Penggunaan teknologi moden Kesetabilan politik iv.RM 6 = 1991 ± 1995 ) RRJP 2 RM 7 = 1996 ± 2000 ) RM 8 = 2001 ± 2005 ) RM 9 = 2006 ± 2010 ) -Tahun 1970an (DEB) pertumbuhan ekonomi mula meningkat dengan pesat kerana:I. Dasar ekonomi/kewangan yang praktikal . ii.

KOMPOSISI KELUARAN DALAM NEGARA KASAR MENGIKUT SEKTOR (% KDNK) SEKTOR Pertanian Perlombongan Industri Pembinaan Perkhidmatan 1960 34 7 5 3 51 1970 32 12 6 4 46 1980 23 10 20 4 43 1990 19 10 27 4 40 .

. 2. Pendapatan Perkapita dari RM 6. 3.0% dan lebih rendah dalam (RM6) dan seterusnya.PROSPEK EKONOMI MALAYSIA 1. Kadar inflasi di tahap yang rendah seperti dalam RM5 iaitu 2.180 (1990) kepada RM16. Pertambahan KDNK dari RM 115 b (1990) kepada RM 920b (2000) iaitu meningkat 2 kali ganda.100 (2000) iaitu meningkat 4 kali ganda.

. Sumbangan sektor pembuatan ialah 40% dalam KDNK. manakala sektor perkhidmatan ialah 50 % dalam KDNK. 6. Kadar pengangguran dari 6.4. 5. Dijangkakan Malaysia akan memasuki ³ERA POST ± INDUSTRIAL´ selepas tahun 2000.0 % (RM5) 4.5 % (RM6) kepada 4.0 % tahun 2000.

Mengamalkan sistem kerja yang sesuai budaya. 3. Berkemahiran tinggi dan berhemah mulia. . kemahiran serta peredaran masa.PRASYARAT YANG PERLU DIMILIKI OLEH PEKERJA 1. 2. Mempunyai etika dan nilai kerja yang positif.

NILAI-NILAI MURNI DALAM PERKHIDMATAN AMANAH BERSYUKUR BERTANGGUNG JAWAB PENERAPAN NILAI-NILAI DISIPLIN IKLAS TEKUN BEKERJASAMA DEDIKASI .

MATLAMAT SAINS DAN TEKNOLOGI ‡BILANGAN ‡KEMAHIRAN *PEGAWAI ROFESIONAL *PEKERJA MAHIR * PEKERJA SEPARA MAHIR STRATEGI ‡WUJUDKAN R&D * MENGUBAH SISTEM LATIHAN * BERKETERAMPILAN PENGGUNAAN BAHAN / SUMBER * BUDAYA INOVATIF KERJASAMA SEKTOR AWAM DAN SWASTA .

DASAR PANDANG KE TIMUR KEPIMPINAN MELALUI TELADAN PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM DALAM PERKHIDMATAN BUDAYA KERJA CEMERLANG .DASAR-DASAR PEMBENTUKAN NILAI ETIKA PERKHIDMATAN AWAM BERSIH. CEKAP & AMANAH DASAR-DASAR KERAJAAN YANG MENEKAN PEMBENTUKAN NILAI.

NAFTA DAN SEBAGAINYA. 4.DAYA SAING DI PERINGKAT ANTARABANGSA 1. PROSES ³ GLOBALISATION´ 2. 3.´ . BLOK PERDAGANGAN SEPERTI EEC. EKONOMI BEBAS DALAM PERDAGANGAN ANTARABANGSA. ³THIRD WAVE INDUSTRIAL REVOLUTION.

inovatif dan kreatif. 2. terlatih dan fleksibel. Menambah golongan pekerja bumiputra yang berkemahiran. Tenaga kerja yang mahir dalam berbagai bidang. . profesional dan teknikal dari segi bilangan dan kualiti. 3. Pekerja yang mempunyai nilai positif.PEMBANGUNAN MANUSIA YANG BERKESAN TERAS UTAMA DALAM PEMBANGUNAN MANUSIA 1. Menwujudkan tenaga kerja yang berpendidikan. 4.

Di Malaysia Cuma 0. Produktiviti buruh berpunca dari teknologi yang tinggi. R & D di Jepun memperuntukkan 2.8 % (1982). . Perbandingan. Kemampuan bersaing bergantung kepada kemampuan R & D dan teknologi 2. Saintis dan penyelidik perlu ditingkatkan jumlahnya.KEUPAYAAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN ( R & D) 1. 4. 3.8 % daripada KNK.

Elektronik 5. Teknologi maklumat . Bioteknologi 4.Sains dan Teknologi BIDANG-BIDANG DIKENALPASTI 1. ³Advanced Material´ 3. Teknologi perkilangan 2.

1 2.3 2. Strategi ekonomi yang membawa kejayaan .PERBEDAAN DAN PENGIMBANGAN KEDUDUKAN EKONOMI 1.2 2. Pertumbuhan ekonomi 2.4 Sektor Pertanian Sektor Perlombongan / petrolium Sektor Perkilangan Sektor Perkhidmatan 3. Peranan Sektor-sektor Ekonomi 2.

4. Imbangan nagetif. Kelemahan-kelemahan yang berpunca dari struktur ekonomi 5.1 5. . Perubahan struktur ekonomi 5.2 5. Asas Sektor pembuatan yang sempit Penyertaan sektor awam yang besar.3 5.4 Bergantung kepada ekonomi dunia.

2 1986 ± 1990 6.0 1976 ± 1980 8.4 1971 ± 1975 8.JADUAL 1 KADAR PURATA KELUARAN DALAM NEGARA KASAR (HARGA TETAP) RANCANGAN LIMA TAHUN 1956 1960 4.9 .6 1981 ± 1985 5.0 1966 ± 1970 5.1 1961 1965 5.

7 1985 12046 11357 8582 59244 20.4 20.5 1970 3797 1650 2709 12308 30.7 16.5 10.8 13.55 12.0 1975 4808 2850 4156 17365 27.37 26.KELUARAN DALAM NEGARA KASAR (KDNK) (DALAM $ JUTA) SEKTOR PERTANIAN PERKILANGAN PERKHIDMATAN JUMLAH KDNK PERTANIAN SBG % KDNK PERKILANGAN SBG % KDNK PERKHIDMATAN SBG % KDNK 1965 2066 682 2656 6552 31.4 40.8 Sumber : Kementerian kewangan Malaysia.5 1990 15282 20974 10099 78889 19.1 14.9 1980 5809 5374 5210 26188 22.4 23.5 23.3 19. Laporan Ekonomi 1970/71 ± 1990/91 .2 20.

3 5469 41.1 0.1 1.3 88.2 1915 47.4 0.8 .2 1159 17.4 4020 35.6 1910 39.7 855 15.6 88.6 424 6.3 1969 30.6 220 3.6 2.4 588 45.1 4247 34.6 1759 31.0 279 5.SUMBANGAN SEKTOR EKONOMI KEPADA GUNATENAGA ( Dalam: Ribu ) SEKTOR PERTANIAN LOMBONG KILANG PEMBINAAN SERVIS 1970 1975 1980 1985 1990 JUM % JUM % JUM % JUM % JUM % 1776 53.1 80.3 2.5 301 9.7 44.6 39.0 448 11.1 775 15.3 4817 37.2 378 6.

HASIL PETROLEUM 343 677 1254 1462 5036 5040 7121 % HASIL PETROLEUM DRP JUMLAH HASIL 10.1 13.SUMBANGAN INDUSTRI PETROLEUM KEPADA HASIL KERAJAAN PERSEKUTUAN 1973 ± 1986 (DALAM & JUTA) TAHUN 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 JUM.2 16.8 27.7 .1 13.9 31.1 33.

3 10.MALAYSIA : EKSPORT BARANG-BARANG INDUSTRI 1971 ± 1990 ( DALAM PERATUS ) INDUSTRI ELEKTRONIK TEKSTIL ASAS PERTANIAN MAKANAN.4 10.7 12.0 46.3 1980 47.9 1975 13.9 BARANG-BARANG PERABUT 2.5 3.2 6.6 21.7 1985 52.1 10.9 0.2 2.5 2.7 4.5 19.4 11.0 26. MINUMAN DAN TEMBAKAU BARANG-BARANG GETAH 3.7 13.4 Sumber: Kementerian Kewangan Malaysia laporan Ekonomi (1971/72 ± 1990 / 91) .3 0.6 13.9 1971 8.1 11.1 1990 56.8 0.

7 27.2 10.7 23.8 22.8 30.3 18.6 27.6 14.4 20.6 28.0 25.1 12.7 28.5 20.2 25.5 SEKTOR SERVIS KERAJAAN 25.7 22.1 1970 1975 1980 1985 1990 Sumber: Laporan Ekonomi & Rancangan Malaysia .3 14.SUMBANGAN DALAM SUB-SUB SEKTOR KEPADA SEKTOR PERKHIDMATAN ( Dalam Peratus) TAHUN SEKTOR SEKTOR SEKTOR BORONG & KEWANGAN TRANSPORT RUNCIT & INSURAN & COMM 31.8 26.

Kesan-kesan kelemahan struktur ekonomi 7.1 7.2 Pengurangan perbelanjaan awam Menggalakkan kegiatan sektor awam. 7.6. . Langkah penyesuaian.