SALAM PENGENALAN

Pengetua, Sekolah Menengah Teknik Kuala Kangsar

Pengetua ± SMT Kuala Kangsar .‡ Tempat Lahir : Gunung Semanggol Perak ‡ Sejarah Kerjaya : ‡ 1 ‡ 2 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 3 4 5 6 7 8 Guru ± SMK King Edward Vii Taiping Pengetua ± SMK Labuan Wilayah Persekutuan Labuan Pengetua ± SMK Alor Pongsu Bagan Serai Penolong PPD (M) ± PPD Kerian Parit Buntar Pengetua ± SMK Hamid Khan Tapah Timbalan PPD ± PPD Kerian Parit Buntar Timbalan PPD ± PPD Kinta Ipoh.

PERSPEKTIF SOSIAL 1. 1. ekonomi dan politik. Sabah & Serawak) Sosioekonomi. 1.1 Latar belakang penduduk pribumi (Tanah Melayu.3 Langkah-langkah ke arah perpaduan. .sosio-budaya dan sosio politik.2 Kedatangan imigran ke Malaysia dan kesannya dari segi ekonomi serta sosial.Latar Belakang Masyarakat 1.

2.1 Perjuangan ke arah kemerdekaan sebelum Perang Dunia ke 2. Pengisian Kemerdekaan. 2.4.2. 2. PERSPEKTIF POLITIK 2. Penubuhan Malaysia.3.2 Detik-detik kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. .

3. 3.3 Perbezaan dan pengimbangan kedudukan ekonomi.2 Faktor-faktor yang menentukan keteguhan ekonomi.1 Latar belakang dan sistem ekonomi Malaysia semenjak tahun 1900. .PERSPEKTIF EKONOMI 3.

SELAMAT BERKURSUS Untuk Renungan: Katakanlah ³sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa Yang dikehendakiNya. dan menyempitkan (bagi siapa yang dikehendakiNya) akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui´ Surah Saba¶ Ayat 36 .

. you must work toward your objectives everyday.If you expect to make it big. Think Big.

.500 S. penduduk asal negara ini dikenali sebagai bumiputera. Orang Melayu adalah golongan penduduk bumiputera yang terbesar dan menduduki negara ni sejak 2.M.Latar Belakang Masyarakat Malaysia Pribumi Semenanjung Dan segi sejarah. perlembagaan dan sosio politik.mereka ini terdiri daripada orang Melayu dan Asli.Malaysia. Di S.

Orang Asli Yang Terdapat Di Semenanjung Negrito Kinsiu Kintak Lanoh Jahai Mendriq Bateq Senoi Temia Semai Sameq Beri Che Wang Jahut Mahmeri Melayu Asli (Proto Malay) Temuan Semelai Jakun Kanaq Kuala Seleta .

Pribumi Sabah Dusun ± Kadazan Murut Bajau (Darat/Laut) Melayu Londayuh Bisaya Orang Sungai Suang Latut Kedayan Pribumi Sarawak Iban (D.Laut) Bidayuh (D.Darat) Melayu Kayan Kenyah Kelabit Murut Penan Melanau Kedayan Bisayah Punan .

Sosio-ekonomi Penduduk Bumiputera Sebelum British ~ Di Semenanjung ~ Di Sabah ~ Di Sarawak .

Mereka dipengaruhi oleh sistem feudal (Sultan). . .Aktiviti perikanan dan pertanian. muara dan lembah sungai.Sosio-ekonomi Penduduk Semenanjung ~ Orang Melayu . .Tinggal di kawasan pantai.

Bengkoka. & Pindah Pedalaman (Panampang).Sosio-ekonomi Penduduk Sabah Petempatan dan Aktiviti Ekonomi Penduduk Bumiputera di Sabah Suku Kaum Petempatan Aktiviti Kawasan berbukit : ~ Dusun Pertanian (Kadazan) Pantai(Tuaran) Barat. Lembah Sg.Sugut & Kinabatangan Kawasan Pedalaman ~ Murut Tanaman Pindah/Hasil Hutan . Kudat.

Sosio-ekonomi Penduduk Sabah ~ Bajau Persisiran Pantai Pelaut. Semporna dan Kota Belut Pesawah Penternak ~ Orang Sungai ~ Suang Latut Di antara Kota Kinabalu dan Tuaran Lamang dan Bukit Garam Pertanian Pesawah Pekebun Pertanian Nelayan .

Papar dan Beufort Kuala Penyu Magalong Petanian Nelayan Pertanian Nelayan Nelayan Pertanian Pertanian .Sosio-ekonomi Penduduk Sabah ~ Kedayan ~ Melayu Brunei ~ Bisaya ~ Loh Dayuh Sipitang dan Teluk Labuan Begawan.

.Ke-2 & Ke-3) ~ Melayu Muara Batang Lumpur.Sosio-ekonomi Penduduk Sarawak Petempatan dan Aktiviti Ekonomi Kaum Bumiputera di Sarawak Suku Kaum Petempatan Aktiviti Ulu Batang Lupar . ~ Iban Tanaman (Dayak Laut) Batang saribas. Perdagangan Kuching & Samarahan Perlombongan Sadong. Saribas (Kawasan Pantai) Galian Nelayan. Batang Pindah Pesawah Rejang (Bah. Pesawah.

Bau. Balingian. Pengeluaran Mukah. Sagu Tatau. Tan.Sosio-ekonomi Penduduk Sarawak Suku Kaum Petempatan Aktiviti Lundu.1 & Ke-8) Pesawah ~ Melanau Hilir Sungai Igau.Oya.Ke-3 & Ke-4) Lembah Sg.Ke-7) ~ Kenyah da& Kayan Tan. Balui & Kemena (Bah.Rejang. Kemena (Bah.Pindah / Pesawah . Kuching. Pindah ~ Bidayuh (Dayak Darat) Serian(Bah.

Sosio-ekonomi Penduduk Sarawak Suku Kaum ~ Murut ~ Kelabit Petempatan Lembah Trusan (Bah.Ke-5) Aktiviti Pesawah Pesawah ~ Bisaya Pengeluaran Sagu .Ke-5) Tanah Tinggi (Bah.Ke-4 & Ke-5) Hilir Limbang (Bah.

Sosio-ekonomi Penduduk Sarawak Suku Kaum ~ Punan Petempatan Ulu Sg. Rejang. Baram (Bah.Ke-4 & Ke-5) (Bah.Ke-3 & Ke-4) Tanah Tinggi (Bah.Ke-4 & Ke-5) Aktiviti Pengeluaran Sagu Mengayam Tikar Pertanian ~ Penan ~ Kedayan .

Pertapakan lnggeris seperti pembukaan Pulau Pinang (1786). Belanda (1641) dan lnggeris (1786).Kedatangan Kaum Imigran Proses kedatangan orang-orang asing ke wilayah ini bermula sejak awal-awal lagi. . Kaum Cina. Kedatangan bangsa-bangsa asing terus berlaku bila ditakluki Portugis (1511). India dan Arab mula datang ke Tanah Melayu melalui Melaka sejak abad ke 15. S¶pura (1819) dan Negeri-negeri Selat (1826) memesatkan lagi kedatangan kaum imigran.

bijih timah diusahakan oleh Pembesar Melayu. 1873 1840an 1900-10 1911-20 . .amalan mengimpot buruh Cina oleh pembesar Melayu untuk bekerja di lombong-Iombong.buruh India dibawa masuk bekerja di ladangladang kopi dan tebu di Seberang Prai. .Faktor Penyebab Kedatangan Kaum Imigran Ekonomi 1820 1840-60 1870 .terdapat 908.000 orang Cina di Sungai Ujong Sistem Kangchu di Johor membawa masuk 100.Long Jaafar bawa 40. .000 buruh India di Tanah Melayu. .000 orang Cina ke Larut .terdapat 10.000 orang Cina bekerja di ladang-ladang gambir dan lade hitam.000 buruh India dibawa bekerja di ladangIadang getah.48. . .usahasama pemodal Cina & Inggeris daripada Negeri-Negert Selat. Iebih ramai buruh-buruh Cina dibawa masuk.

Politik Di Semenanjung : Ketakstabilan politik di 3 negeri-negeri Melayu misalnya Perang Saudara di Perak.154 (32% daripada jumlah penduduk). 1881. Pada 1960 jumlahnya meningkat kepada 229. terdapat 45. . Pada 1908.000 orang Cina di Sarawak. The British North Borneo Chartered Company diberi keizinan mentadbir Borneo Utara (Sabah). Selangor. Di Sarawak : 1841 Kerajaan Brunei mengisytiharkan James Brooke sebagai Raja Sarawak sebagai membalas budi menghapuskan lanun. Negeri Sembilan den Pahang. petani. Chartered membawa masuk ramai imigran Cina dan Jawa untuk dijadikan buruh di ladang kepunyaan syarikat tersebut. pelombong dan buruh Cina mula dibawa masuk ke Sarawak. Pedagang. Di Sabah : 1877 Sultan Brunei memajakkan kepada lnggeris kawasan antara Teluk Gaya dan Sungai Sibuku. Sya.

Faktor-faktor Penghijrahan Orang Cina a) Kekacauan di bawah pemerintahan Manchu 3 . f) Tempat buangan banduan dan tawanan perang dijadikan buruh binaan jalan raya dan jalan keretapi.Revolusi China b) Bencana alarn seperti banjir dan taufan.pemberontaken Tai Ping . c) Tarikan mendapat kekayaan di Seberang Laut (di kalangan kelas bawahan Cina). d) Pengaruh daripada keluarga yang berpindah. e) Dasar lnggeris menggalakkan kemasukan buruh Cina untuk mengaut kekayaan hasil bumi negeri-negeri Melayu. .pemberontakan Boxer .

b) Kadar pengangguran yang tinggi di India. kebuluran dan lain-lain. . c) Kesempitan hidup dan penindasan tuan tanah. d) Bencana alam seperti kemarau. e) Dasar lnggeris menggalakkan kemasukan buruh India khasnya dari India Selatan untuk bekerja di ladang-ladang getah.Faktor-faktor Kemasukan Orang India a) Tarikan mencari rezeki.

Kesan Imigran Terhadap Sosio Ekonomi Wujud Masyarakat Pelbagai Kaum Pembentukan Penempatan Baru Pemisahan Kaum Melalui Penempatan Pemisahan Kegiatan Ekonomi Pemisahan Melalui Pendidikan Pemisahan Pembangunan Kesan Segera .

.09 Catatan : Bagi tahun 1911 Bilangan Penduduk Melayu adalah dari Negeri Melayu Bersekutu sahaja . . 90.6 6 .Penduduk Semenanjung Tanah Melayu (tidak termasuk Singapura) Mengikut Kaum 1911-1947 Tahun layu % layu Cina India 9 9 9 9 0. 9 . . . . .990 . 0 % 9% % . . . . 6 9. 0 .

Kelang Bijih Negeri Sembilan : Sungai Ujong Ladang Getah Perak.Pembentukan Penempatan Baru Kaum Imigran Kaum ina Kaum India Aktiviti Ekonomi Penempatan Baru Perak : Lembah Kinta dan Larut Melombong Selangor:K.Ampang. Melaka. Kedah. Negeri Sembilan. Selangor.Lumpur. Seberang Prai .

.Pemisahan Kaum Melalui Penempatan Tumpuan kaum ina di kawasan perlombongan & kawasan Bandar. Kaum India tertumpu di kawasan perladangan getah dan Melayu di kawasan pertanian luar bandar.

Pemisahan Kaum Melalui Ekonomi Kaum-kaum terpisah mengikut kegiatan ekonomi. Pihak Inggeris memberi tumpuan lebih kepada ekonomi ekspot (getah & timah). Manakala sektor pertanian (padi dan perikanan) diabaikan. .

Pemisahan Kaum Melalui Pendidikan
Sukatan Pelajaran kaum imigran berasal daripada negara masingmasing. Objektif pelajaran untuk bumiputera pula ialah menjadikan mereka petani yang lebih baik dan cekap daripada ibubapa mereka.

Pemisahan Pembangunan Tumpuan pembangunan di kawasan bandar manakala di luar bandar diabaikan.

Kesan-kesan Segera
a) Terlepas penguasaan terhadap perusahaan timah. Peranan ini pedagang-pedagang pembesar Melayu melombong bijih diambilalih oleh ina,

b) Keruntuhan sistem ekonomi tradisional yang menjadi tunjang kekuasaan pembesar Melayu. Akibatnya sistem politik bumiputera menjadi lemah.

sosial & lokasi dalam sesebuah unit politik. .Konsep Perpaduan Satu proses bagi mengujudkan satu identiti nasional di kalangan kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan.

Perpaduan Wilayah Perpaduan Ekonomi Perpaduan Politik Perpaduan Pendidikan Perpaduan Kebudayaan Perpaduan Sosial Perpaduan Boleh Dilihat Dari Beberapa Sudut .

Sabah dan Sarawak) dan juga antara bandar & luar bandar.(Negeri Pantai Barat) dengan kurang maju (Negerinegeri Pantai Timur. .Perpaduan Wilayah Bermaksud penyelarasan dan pengagihan yang seimbang pembangunan sosio-ekonomi antara negeri/wilayah yang maju.

Penggubalan DEB dan DPN untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat.Perpaduan Ekonomi Bermaksud perkongsian ekonomi yang sama rata di antara kaum. .

tolak-ansur dan pembahagian kuasa politik. .Perpaduan Politik Menyatukan rakyat melalui kerjasama.

Perpaduan Pendidikan Semua rakyat dapat menikmati kemudahan pendidikan serta sistem persekolahan dengan kurikulum yang sama tanpa mengira kaum. .

tempat tinggal dan sebagainya. keperayaan agama. .Perpaduan Kebudayaan Proses pencapaian perpaduan melalui programprogram kebudayaan untuk seluruh rakyat tanpa mengira keturunan. kaum.

. perumahan.Perpaduan Sosial Proses pencapaian perpaduan di kalangan masyarakat Malaysia melalui penyediaan-penyediaan sosial seperti bidang pendidikan. kesihatan dan kemudahan-kemudahan asas atau pertubuhan/persatuan masyarakat untuk seluruh rakyat tanpa mengira latar belakang kaum dan tempat tinggal mereka.

Ekonomi
Masalah Perpaduan Melibatkan Aspekaspek

Politik
SosioBudaya

Aspek Ekonomi
Kedatangan kaum ina dan India di peringkat awal semata-mata untuk mencari nafkah dan pulang. Tiada integrasi ekonomi. Masingmasing terpisah; Melayu - pekerja tradisi, India - ladang dan ina Iombong. British menggalakkan pengasingan sosio-ekonomi.

Aspek Politik
a) Dasar pecah dan perintah British menguatkan perasaan perkauman, pengasingan bidang pekerjaan dan pendidikan. b) Akhbar pelbagai bahasa: ~ memberi perhatian kepada golongan sendiri sahaja. ~ menonjolkan berita tempat asal, menguatkan kecintaan kepada negara asal.

Chinese Club dan Indian Association.Jepun mendorong kaum Cina membantu saudara-mara mereka di di Tanah Besar China. ~ tertubuhnya parti politik berasaskan kaum. ~ 1930-an. mereka mula menuntut hak.C) Persatuan pelbagai kaum: ~ khusus untuk kepentingan kaum itu sahaja misalnya Malay Club. ~ kaum India juga menumpukan perhatian kepada India seperti dalam Gerakan Kemerdekaan India tahun 1940-an. ~ persatuan sukan berasaskan persaingan antara kaum mengakibatkan menebalnya semangat perkauman. penduduk Cina bertambah ramai . . d) Kecintaan terhadap negara asal: ~ pergeseran China .

~ akhbar Melayu paparkan kegiatankegiatan kaum Cina dan India.e) Kebimbangan orang Melayu : ~ fahaman politik India dan Cina menyebabkan setengah daripada pemimpin Melayu dapat bantuan dari Indonesia. ~ pengaruh kaum muda berdasarkan kepada perkembangan di Asia Barat. f) Akibat pemerintahan Jepun di Malaya. . ~ Bintang Tiga menentang Jepun dan Melayu.

Aspek Sosio-Budaya ~ Jurang pemisahan fizikal (tempat tinggal). ~ Pengasingan Sistem Pendidikan. ~ Peringkat awal kurang memahami budaya. agama dan adat resam kaum lain. ~ Agama pada umumnya mengikut kaum. .

India Pendidikan Pelbagai kaum tapi mereka terpisah dari cara Inggeris hidup kelompok masing-masing .Pengasingan Sistem Pendidikan Melayu Sekolah Melayu. guru dan Kurikulum mengikut negara asal. Guru dan Kurikulum dari Cina. Peringkat Rendah hingga melanjutkan pelajaran ke Negeri Cina. Sekolah Tamil. Pelajaran Asas Cina Sekolah Cina.

Peristiwa 13 Mei ~ Kemuncak daripada semangat perkauman yang kuat dan tidak dapat dibendung lagi di antara dua kaum terbesar di Malaysia (orang Melayu dan orang Cina) tercetusnya Tragedi 13 Mei 69 . .Cina) berikutan keputusan PR 1969. ~ rusuhan kaum (Melayu .

~ keuntungan kepada musuh negara. ~ menyekat pergerakan dan perjalanan aktiviti harian. . ~ Keadilan ekonomi penting bagi mencapai matlamat perpaduan masyarakat. ~ Perintah Berkurung yang dikenakan selepas peristiwa ini merugikan rakyat. ~ memberi kesedaran betapa pentingnya diadakan dasar perpaduan masyarakat. ~ pentingnya peranan Bahasa Kebangsaan sebagai alat perpaduan.Pengajaran daripada Peristiwa 13 Mei ~ kerosakan harta benda dan nyawa.

Langkahlangkah Ke Arah Perpaduan Negara Pembentukan Majlis Gerakan Negara (MAGERAN) Jabatan Perpaduan Negara dan Majlis Muhibbah Negara Majlis Perundangan Negara Rukun Negara Dasar Ekonomi Baru (DEB) Pembangunan Wilayah Integrasi Nasional .

mengembalikan suasana harmoni dan kepercayaan antara kaum di seluruh negara. .Pembentukan Majlis Gerakan Negara (MAGERAN) ~ ~ ~ mengembalikan keamanan dan undang-undang negara. menentukan pentadbiran yang licin dan teratur.

~ menghapuskan kesulitan dan perselisihan faham di kalangan kaum. . ~ menyusun kerja-kerja sukarela dalam kerja-kerja sosial dan kebajikan. ~ melaksanakan perpaduan kaum.Jabatan Perpaduan Negara dan Majlis Muhibbah Negara ~ menggalakkan perkembangan muhibbah dan berusaha memulihkan kepercayaan dan keyakinan di antara kaum.

.Majlis Perundangan Negara ~ membincang dan meneliti isu-isu dan masalah-masalah perpaduan kaum. ~ menyelesai dan mengelakkan perselisihan kaum dari berlaku lagi. ~ membincangkan sebarang isu dan masalah perpaduan kaum tanpa takuttakut tetapi dalam suasana yang tenteram.

~ membentuk sebuah masyarakat Malaysia yang baru dan maju.Rukun Negara ~ panduan yang boleh dijadikan pegangan masyarakat Malaysia dan boleh mengukuhkan perpaduan. . ~ memupuk semangat setiakawan dan kecemerlangan.

~ menjamin satu cara yang liberal. ~ kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. ~ membina sebuah masyarakat progresif dengan menggunakan sains dan teknologi moden. ~ memelihara cara hidup demokratik.~ mengajak rakyat Malaysia mendokong cita-cita berikut :­ ~ mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakat. ~ membina satu masyarakat yang adil. .

~ menyusun semula masyarakat.Dasar Ekonomi Baru (DEB) ~ membasmi kemiskinan di kalangan rakyat tanpa mengira kaum. ~ menjadikan Malaysia satu negara yang maju dari segi : - Keadilan Sosial Moral Ekonomi Kualiti Hidup Kecekapan Pentadbiran Kemajuan Sains dan Teknologi .

perindustrian dan sebagainya digembleng dan disalurkan ke arah pembangunan negara yang seimbang dan lebih menyeluruh. perusahaan. ~ agihan yang lebih seimbang dan adil dari segi : Pekerjaan Pendidikan Pendapatan Kesihatan Kemudahan Asas Sosial dan rekreasi .Pembangunan Wilayah ~ mengurangkan jurang perbezaan dari segi pembangunan ekonomi dan infrastruktur di antara negeri atau wilayah di Malaysia. ~ membolehkan pembangunan pertanian.

Integrasi Nasional ~ persefahaman antara rakyat tanpa mengira wilayah atau kawasan asal mereka terutama antara Semenanjung. Sabah dan Sarawak. ~ rancangan yang dijalankan bagi meningkatkan perpindahan penduduk : Rancangan Kebudayaan Kebangsaan Dasar Pendidikan Negara Kemakmuran Ekonomi Peranan Media Massa Peranan ahli-ahli politik dan pentadbir Penyeragaman waktu seluruh negara .

Ingin kembali ke tajuk terdahulu : Silakan Latarbelakang Masyarakat Malaysia Kesan Imigran Terhadap Malaya Masalah Perpaduan Dari Aspek (E/P/B) Langkah Ke Arah Perpaduan Negara Tamat Di Sini .

Latar Belakang Masyarakat Daripada Perspektif Politik Perjuangan Utama Mendapatkan Kemerdekaan .

1824 British : 1824 .1941 ~ Masyarakat Berpuak Kesan dari Dasar Pecah dan Perintah .Latar Belakang Masyarakat Masa Itu ~ Politik Feudal Kuasa mutlak terserah kepada raja Pentadbiran dibantu oleh Orangorang Besar ~ Kedatangan Kuasa Asing Portugis : 1511 .1641 Belanda : 1641 .

Kebangkitan Semangat Melayu Gerakan Awal Semangat Kebangsaan Di Tanah Melayu Kebangkitan Semangat Cina Kebangkitan Semangat Nasionalisma India .

.Penubuhan Kesatuan Melayu Singapura (1926) .Pelopor di Malaya : Sheikh Tahir Jalaluddin. . .Matlamat perjuangan Penyatuan Dunia . .Antaranya Mohd.Yunus Abdullah. . ~ Kesatuan Melayu . . Tengku Abd.Penubuhan Caw.Dipelopori oleh mereka yang berpendidikan barat .Bermula di Mesir dan Turki. Melaka. Kadir dan Empok Sulah.Kebangkitan Semangat Melayu ~ Gerakan Reformist Islam .Pelopor : Sheikh Mohd Abduh (1849-1905).1937 .Matlamat perjuangan memperbaiki kedudukan sosial dan ekonomi orang Melayu serta memupuk kesedaran Politik Melayu . .Pinang.Golongan Al Manan di Kaherah. P. .

Persatuan Melayu N. Tamin dan Alimin lari ke Tanah Melayu.Persatuan Melayu Perak .1938 . .Persatuan Melayu Kedah .Sembilan . .Persatuan Melayu Pahang .Kegagalan pemberontakan PKl 1926 di Indonesia menyebabkan tokoh-tokoh seperti Tan Melaka. .1937 .Peranan pelajar Maktab Perguruan MPSI.melalui suara Al-Azhar dan Pilihan Timur. ~ Persatuan Melayu di Negeri-negeri Melayu .1938 .penyatuan Tanah Melayu.1938 .Kebangkitan Semangat Melayu ~ Pengaruh Pelajar Melayu di Mesir dan Indonesia .konsep perjuangan. Indonesia dan Filipina di bawah Melayu Raya.Persatuan Melayu Selangor .1938 .

. .Pemimpin utama .Ibrahim Yaakub dan Ishak Haji Mohamad. .Anti birokrasi Melayu yang berpendidikan Inggeris.mempertingkatkan taraf pelajaran dan ekonomi masyarakat Melayu.memupuk perpaduan Melayu melalui Kongres Melayu hasil gabungan Persatuan-persatuan Melayu pada tahun 1939-1940.memperjuangkan hak-hak Melayu. ~ Kesatuan Melayu Muda . . .Asas kepada Penubuhan UMNO.Kebangkitan Semangat Melayu ~ Matlamat Perjuangan : .

Kebangkitan Semangat Cina ~ Kesan dari kejatuhan Kuomintang Negeri Cina dan tertubuhnya PKM. ~ Matlamat perjuangan menubuhkan Republik Komunis Melayu. ~ Akibat serangan Jepun tertubuhnya MPAJA. ~ Pengharaman PKM tahun 1948. ~ Tertubuhnya kesatuan Cina Malaya 1949 kerana pergolakan politik Tanah Melayu. .

~ Tujuan penubuhan ialah memaju dan memelihara kepentingan politik orang India di Tanah Melayu. ~ Penubuhan ClAM 1936 . .Kebangkitan Semangat Nasionalisma India ~ kegiatan anti-British orang Punjabi yang dipengaruhi oleh Pergerakan Ghadr. gabungan 12 buah Persatuan India dan 4 Dewan Perniagaan India.

Gerakan Semangat Kebangsaan Di Tanah Melayu Semasa/Selepas Perang Dunia Ke-2 Sebab-sebab yang mendorong mempercepatkan tuntutan kemerdekaan Kegiatan MPAJA dan keganasan 14 hari Tanah Melayu di bawah British Militery Administration (BMA) .

Sistem pendidikan mengutamakan watak dengan akademik.Kesan Politik a) Kesedaran semangat kebangsaan Asia untuk Asia b) Penubuhan KRIS dan pergerakan Aktif PKM . . Burma dan Filipina selepas pendudukan Jepun.Kesan Sosial a) seksaan fizikal & mental b) permusuhan antara kaum c) ekonomi meleset/inflasi . ~ Pengalaman Negara Jiran iaitu Kemerdekaan di Indonesia.~ kerana kejayaan dan pemerintahan Jepun selama 3 1/2 tahun (1942-1945) .

Melancarkan keganasan & pemberontakan selama 14 hari bagi menubuhkan Republik Komunis Malaya. Senjata dibekalkan oleh British.Kegiatan MPAJA dan keganasan 14 hari ~ ~ ~ ~ Ditubuhkan untuk menentang Jepun. Keahliannya 100% Cina. .

~ Tujuannya untuk membolehkan Tanah Melayu menggunakan undang-undang darurat.Tanah Melayu di bawah British Militery Administration (BMA) ~ Berkuasa selepas kejatuhan Jepun sehingga 1946. .

Malayan Union dan Pembentukan Persatuan Tanah Melayu Penubuhan dan Tentangan terhadap Malayan Union Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu .

.Sebab-sebab Penubuhan ~ Mewujudkan sistem pentadbiran Tanah Melayu selepas perang bagi menggantikan BMA. ~ Langkah ke arah pergerakan kepada pemerintahan sendiri. ~ Menifestasi perasaan Anti Melayu.

Ciri-ciri Utama Perlembagaan Malayan Union (MU)
~ Semua Negeri Melayu (termasuk PP & Melaka) disatukan di bawah satu pemerintahan pusat, ~ MU akan diperintah (diketuai) oleh seorang gabenor British dengan bantuan Majlis Mesyuarat Kerja dan Majlis Perundangan ~ Singapura tidak dimasukkan dalam MU tetapi dijadikan Tanah Jajahan Mahkota British yang berasingan di bawah kuasa Gabenor British.

~ Kedaulatan Raja-Raja Melayu dihapuskan dan hanya berkuasa dalam soal-soal Agama Islam. Mereka cuma menjadi raja kehormat sahaja dan Majlis Penasihat Melayu , ~ Majlis-Majlis Mesyuarat Negeri dikekalkan bagi menguruskan hal ehwal kerajaan tempatan dan majlismajlis ini diletakkan di bawah kawalan pemerintahan pusat,

~ Perlembagaan MU memberi hak kewarganegaraan yang sama rata bagi semua orang tanpa mengira bangsa dan asal ketururan. Hakhak ini termasuk kemasukan ke dalam perkhidmatan kerajaan dan satu undi dalam Pilihan raya, ~ Kewarganegaraan diberikan kepada semua orang asing yang dilahirkan di TM atau Singapura serta mereka yang berumur 18 tahun ke atas dan bermastautin di sana untuk selama 10 tahun daripada l5 tahun sebelum 15 Februari 1942.

~ Sir Edward Gent. Gabenor Pertama. . ~ Mei 1946 MU dipinda hasil perakuan Sir Edward Gent & Malcom Mac Donald. bagi menggubal satu perlembagaan baru.4.Catatan Pelarasan Malayan Union (MU) ~ Diwujudkan pada 1. Jawatankuasa kerja ditubuh. ~ Sultan. ~ keahlian Jawatankuasa kerja : 6 Pegawai British. Pembesar & Orang Melayu berkabung kerana menunjukkan penentangan atas kehilangan hak dan kuasa.1946. ~ Julai 46. 4 Wakil Raja dan 2 Wakil UMNO.

.Sebab-sebab kegagalan Malayan Union (MU) ~ Tentangan daripada orang Melayu. ~ Diperkenalkan ketika penduduk TM masih kuat ingatan terhadap kesan pendudukan Jepun. ~ Penggubalan Perlembagaan MU di buat tanpa penglibatan penduduk TM ~ Tentangan daripada bekas Pegawai Perkhidmatan Awam TM. ~ Tiada sokongan daripada orang Bukan Melayu.

. ~ Dato Onn Jaafar wujudkan Kongres Persatuan Melayu membawa kepada Penubuhan UMNO Mei 1946.Penentangan Malayan Union oleh Orang Melayu ~ Penentangan secara individu dan kolektif. ~ Demonstrasi dilancarkan.

iii) British memperolehi persetujuan sultan secara penipuan/paksaan. . ii) Raja-Raja Melayu kehilangan kuasa dan kedaulatan.~ Sebab-sebab penentangan i) pemberian hak kerakyatan mengikut prinsip Jus Soli.

.Reaksi Bangsa Asing Terhadap Malayan Union (MU) ~ Tidak setuju kerana ia bersifat kolonial dan bukan demokratik. ~ Penangguhan pemberian hak warganegara mengurangkan minat untuk menyokong MU. ~ Menganggap Sultan Melayu tidak mewakili mereka . ~ Lebih berminat menubuhkan pemerintahan sendiri berasaskan politik negara Gina/India.

kedudukan dan kuasa Raja. . hak kewarganegaraan yang lebih ketat. iii. ~ Penubuhan J/kuasa Perunding tahun 1946 untuk mendapatkan pandangan kaum bukan Melayu. ii. hak istimewa orang Melayu. ~ memberi penukaran kepada : i.Latar belakang wujudnya PTM ~ menggantikan gagasan MU.

Pemerintahan sendiri. ii. Penyatuan seluruh TM termasuk Singapura. ~ Perjuangan AMCJA : i.12.Latar belakang wujudnya PTM ~ Penubuhan AMCJA pada 22. iii.46 oleh kaum bukan Melayu . . Hak-hak kerakyatan yang sama.

ii. .2. ~ 1.2. Hal ehwal luar dan pertahanan sebagai tanggungjawab bersama. Penggunaan perkataan Melayu untuk kewarganegaraan TM.Latar belakang wujudnya PTM ~ Penubuhan PUTERA 22. Penggunaan warna kebangsaan untuk bendera TM. ~ Perjuangan PUTERA : i. iii. ~ Mac 47 AMCJA-PUTERA bergabung.1947 oleh kaum radikal Melayu.Bahasa Rasmi. ~ Hubungan UMNO-British lebih erat. Bahasa Melayu . iv.1948 pengisytiharan PTM .

PP dan Melaka.Ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ~ Perjanjian persekutuan meliputi 9 buah negeri Melayu. Singapura menjadi Tanah Jajahan British yang berasingan. ~ kerajaan persekutuan terdiri dari seorang Pesuruhjaya Tinggi British yang dilantik oleh kerajaan British. sebuah Majlis Mesyuarat Kerajaan Persekutuan dan sebuah Majlis Perundangan Persekutuan. . Pengerusi kedua-dua majlis tersebut adalah pesuruhjaya tinggi.

~ Majlis Mesyuarat Kerja terdiri dari : (a) 3 orang anggota ex-officio. . beliau tidak semestinya menerima nasihat berkenaan. Namun. (dilantik oleh PT) dan. (c) 5-7 orang anggota tidak rasmi (dilantik oleh PT). (b) 4 orang anggota rasmi.Ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ~ Majlis Mesyuarat Kerja dan Majlis Perundangan membantu dan menasihat P/jaya Tinggi dalam menjalankan tugas-tugasnya.

. (b) 9 orang Yang DiPertua Negeri atau Menteri Besar MajIis Mesyuarat Negeri serta 2 orang wakil Majlis Tempatan Pulau Pinang dan Melaka. dan.Ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ~ Majlis Perundangan terdiri daripada: (a) 3 orang anggota ex-officio. (c) 11 oranig anggota rasmi dan 50 orang anggota tidak rasmi (semuanya dilantik oleh PT).

. Majlis ini bersidang apabila perlu dan dipengerusikan oleh salah seorang daripada 9 orang raja.Ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ~ Sebuah Majlis Raja-Raja Melayu ditubuhkan untuk menasihatkan PT. Pengerusi dilantik oleh Persidangan. ~ Raja-raja diberikan semula hak-hak utama dan kuasa ke atas negerinegeri mereka seperti pada masa sebelum perang.

Kesihatan.Ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu Raja diberi kuasa memerintah negeri masing-masing dengan bantuan Majlis Mesy. ~ Kerajaan Negeri bertanggungjawab ke atas hal-hal Kerajaan Tempatan. Tanah dan Pertanian. Rang Undang-Undang yang diluluskan oleh Majlis Perundangan Negeri mesti diperkenankan Raja.Kerja Negeri & MajlisNegeri (diberi kuasa gubal Undang-undang) dianggotai oleh ahli rasmi dan t/rasmi. Pelajaran. .

. contoh : seorang yang layak mendapat kewarganegaraan secara permohonan mestilah lahir di TM dan bermastautin selama 8 daripada 12 tahun sebelum memohon atau telah bermastautin di TM tidak kurang 15 tahun daripada 20 tahun sebelum memohon.Ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ~ Syarat-syarat kewarganegaraan di ketatkan. Bagi kedua-dua kes. umur minimum 18 tahun dan perwatakan baik serta pengetahuan Bahasa Melayu atau Bahasa lnggeris.

Ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ~ Orang Melayu diberi hak. .hak istimewa kaum Bumiputera dan mempunyai perwakilan terbesar dalam Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri.

Ancaman Komunis Faktor-faktor PKM Melancarkan Pemberontakan 1948 Langkah-langkah Kerajaan Menghapuskan Pemberontakan Sebab-sebab PKM Gagal Mendapat Sokongan .

Faktor-faktor PKM Melancarkan Pemberontakan 1948 ~ Kegagalan polisi perdamaian Barisan Bersatu.PKM disahkan oleh kerajaan 1945-1948.Bergerak dalam kesatuan sekerja.Cita-cita perjuangan ialah penubuhan Rep. . Komunis Malaya melalui Barisan Bersatu.Cergas mencapai cita-cita secara perlembagaan . . . .

Chin Peng ambil alih parti Mac 1949. . .Rasuah di kalangan pimpinan. . .Faktor-faktor PKM Melancarkan Pemberontakan 1948 ~ Perubahan pucuk pimpinan dan krisis dalam PKM.SU Agung PKM Lai Teck didapati menjadi Agen British dan Jepun.Perselisihan dalam pucuk pimpinan parti. .

Persatuan daripada Parti Komunis Cina .Faktor-faktor PKM Melancarkan Pemberontakan 1948 ~ Pengaruh luar. . .Persatuan daripada Kongres Pemuda Komunis Asia di Calcutta 1948.lnspirasi daripada kejayaan komunis di Cina dan lndocina. . .

1948).Sistem pendaftaran kebangsaan diperkenalkan.6.Langkah-langkah K jaan Menghapuskan Pemberontakan ~ Pengistiharan Darurat (16.48 British mengistiharkan darurat dan PKM diharamkan. .16. .6.Kerajaan menahan orang-orang yang disyaki terlibat. . .Jun 48 PKM lancarkan pemberontakan. .

. ~ Penubuhan J/kuasa kerja perang. .Rancangan penempatan semula setinggan Cina dalam kampung baru yang berpagar. Negeri dan Daerah ditubuhkan. . . .J/Kuasa perang peringkat Persekutuan.Melemahkan Min Yeun PKM.Memaksa PKM keluar dari hutan.Langkah-langkah K jaan Menghapuskan Pemberontakan ~ Rancangan Briggs. .Tujuan J/k ini bagi menghubungkan semua pihak yang terlibat dalam perancangan menumbangkan komunis.

. .Rasa curiga di kalangan orang Melayu dan lndia.ldealogi komunis menolak agama dan tuhan tidak dapat ditenima oleh orang Melayu yang beragama Islam. .Sebab-sebab PKM Gagal Mendapat Sokongan ~ Idealogi komunis bertentangan dengan Agama Islam. . ~ Keanggotaan PKM yang dikuasai Orang Cina .Anggapan yang PKM lebih berminat dalam hal ehwal Negeri Cina .

Sebab-sebab PKM Gagal Mendapat Sokongan ~ Keadaan ekonomi negara yang stabil.1930 an ramai pemimpin dan ahli PKM di buang negeri ke China.1940 an Enakmen kesatuan sekerja diperkenalkan. . .Lebih bersifat kongsi gelap. .Percubaan membebaskan TM gagal. ~ Tindakan keras British & Kerajaan PTM. ~ Matlamat dan perkembangan PKM tidak jelas dan merugikan : . .

yang ditubuhkan di Singapura.Dasar Kuomintang . . ~ Teknik keganasan PKM. . semua orang Cina seberang laut adalah warga negara Cina mendapat sokongan. .Orang Cina beri sokongan kepada Kuomintang.keganasan & huruhara yang berlaku mengancam keselamatan penduduk. .Sebab-sebab PKM Gagal Mendapat Sokongan ~ Persaingan daripada kuomintang.

Kemunculan Parti Siasah Sebab-sebab Penubuhan UMNO MIC MCA .

~ untuk menyatupadukan perjuangan orang-onang Melayu dan persatuanpersatuan seluruh politik Melayu. ~ pengaruh akhbar-akhbar Melayu tempatan. . ~ kesan pendudukan Jepun 1942-45 & peristiwa keganasan 14 hari MPAJA.Sebab-sebab Penubuhan UMNO ~ untuk menentang MU & memelihara kepentingan orang-orang Melayu.

kepentingan kaum India. ~ dorongan Nehru. .Sebab-sebab Penubuhan MIC ~ melindungi kepentingan.orang India. ~ bagi menyekat pengaruh komunisme di kalangan orang. ~ kesan penentingan orang-orang Melayu ke atas Umno.

~ Sebagai petunjuk kepada British dan orang-orang Melayu bahawa majoriti orang-orang Cina tidak menyokong PKM. .Sebab-sebab Penubuhan MCA ~ Menjaga kepentingan kaum Cina.

DETIK ² DETIK KEMERDEKAAN Sistem Ahli 1951 Pilihanraya Tempatan Pilihanraya Persekutuan 1955 (P/Raya Pertama) Rombongan Merdeka 1955 .

Lee : H/Ehwal Kesihatan . Sistem Ahli ditubuhkan dalam kerajaan telah di perkenalkan kepada Majlis Undangan Persekutuan.S. Inggeris menyediakan rakyat TM dalam cara kerajaan sendiri dan demokrasi berparlimen.Sistem Ahli 1951 ~ Sementara Parti Politik berkembang. 9 orang rakyat TM di lantik dalam beberapa jawatan : *Dato Onn Jaafar : H/Ehwal Dalam Negeri *Dato Thuraisingham : H/Ehwal Pelajaran *Tun H.

Salah satu ialah : orang Cina dan India yang dilahirkan di TM dan sanggup menjadi rakyat yang setia kepada sultan diberi taraf WN. 250.000 orang asing jadi WN. ~ Beberapa pindaan kewarganegaraan dibuat pada 1952. Cuma mereka tidak digelar menteri dan tidak mempunyai kuasa seperti menteri sekarang. .Sistem Ahli 1951 ~ Sistem ini sama seperti jemaah menteri sekarang. ~ Semua ahli bertanggungjawab kepada Pesuruhjaya Tinggi (PT). ~ Pemimpin tempatan mendapat peluang mentadbir negara.

Asalnya PR ini adalah bagi memilih ahli majlis di peringkat Penguasa Tempatan. .Pilihanraya Tempatan ~ Usaha untuk memberi pendedahan dan pengalaman kepada pemimpin tempatan dan penduduk negara ini ke arah kerajaan sendiri. British perkenalkan satu proses pemilihan ahli Majlis Mesyuarat Perundangan melalui pilihanraya.

1952. ~ Proses wakil melalui PR ini telah di jalankan bagi Penguasa Tempatan yang lain. PR ini penting kerana UMNO dan MCA (Perikatan) bergabung dan memenangi semua kerusi yang dipertandingkan.Pinang. PR MBKL dijalankan bagi memilih 12 wakil.51 bagi memilih wakil dalam Majlis Bandaran P. Perikatan menang 9 daripada 12. 16 Feb. .12.Pilihanraya Tempatan ~ PR pertama diadakan pada 1.

~ Ahli Majlis Bandaran menjaga kepentingan puak di peringkat tempatan . memberi pengalaman mentadbir kerajaan di peringkat tempatan. ~ Mac 1953.Pilihanraya Tempatan ~ UMNO-MCA bekerjasama di PR JB. UMNO-MCA bersatu membentuk parti perikatan.Tunku Abdul Rahman menjadi pemimpin. Muar & Melaka : menang majoriti. .

. Ini penting bagi menghadapi PR umum pertama peringkat Negeri dan persekutuan kemudiannya. ~ Penduduk negara pula mendapat pengalaman berkerajaan sendiri melalui lunas-lunas demokrasi.Pilihanraya Tempatan ~ Pertubuhan politik telah mendapat pengalaman berguna & pendedahan awal tentang proses PR.

Pilihanraya Persekutuan (pertama) 1955 ~ Pada 1951. iaitu satu badan yang bertanggungjawab akan pentadbiran negara). . UMNO menuntut supaya ahli-ahli Mesyuarat Majiis Undangan Persekutuan dipilih melalui PR dan bukan dipilih oleh British. Mereka juga berpeluang untuk menganggotai MajIis Mesyuarat Kerajaan. (Dengan ini kumpulan majoriti dalam Majlis dapat ditentukan berdasarkan kumpulan majoriti ahli dalam Majlis Mesyuarat Persekutuan.

. pada Nov 54.Pilihanraya Persekutuan (pertama) 1955 ~ Sistem PR ini lebih menjamin keutamaan kepentingan orang tempatan berbanding dengan sistem PR Ahli Majlis (British) yang lebih pentingkan pilihan wakil-wakil mereka (British). ~ Perikatan cadangkan PR Umum pertama diadakan. Mereka yakin penuh akan menang kerana pengaruhnya berkembang luas di seluruh negara.

IMP tidak setuju dengan cadangan diadakan PR kerana pengaruh mereka belum luas. Mereka menganggap PRU belum lagi sesuai diadakan ketika itu. IMP & Pegawai British).Pilihanraya Persekutuan (pertama) 1955 ~ Kerajaan British menubuhkan satu JK mengkaji cadangan Perikatan (ahli JK tersebut adalah wakil perikatan. Perundangan Persekutuan dipilih melalui PR dan pemilihan dibuat secara pelantikan. ~ IMP mencadangkan hanya sebilangan kecil Ahli Majlis Mesy. .

Pilihanraya Persekutuan (pertama) 1955 ~ Julai 1953 Kerajaan British (dengan cadangan) mengadakan PRU bagi memilih sebahagian dari ahli dalam Maj. 52 ahli dipilih dari PR. kepentingan (pertubuhan buruh & ahli perniagaan).). Peguam Negara. 3 ahli melalui jawatan ex-officio (Ket. 22 mewakili pelbagai golongan mempunyai yg. . British tetapkan jumlah ahli dalam MP seramai 98 orang terdiri dari : 1 Speaker. Mesy. 11 mewakili negeri. SU Kew.SU. Undangan Persekutuan.

PRU yang pertama bagi negara ini diadakan. ~ Pada 25 Julai 55.Pilihanraya Persekutuan (pertama) 1955 ~ 3 ahli mewakili kaum minoriti (Asli. . 7 ahli dilantik oleh P/jaya Tinggi British setelah berunding dengan pemimpin politik yang mempunyai bilangan ahli teramai dalam majlis ini . Perikatan meletakkan calon di semua kawasan. Serani dan Selon).

Parti Buruh. Liga Melayu Perak. Perak.Menteri dan Menteri H. Sejak 1955 PTM menjadi sebuah negara berpemerintahan sendiri. Pemimpin Perikatan lain dijadikan menteri dan pegawai-pegawai perkhidmatan awam. Kerian). dikendalikan olehpemimpin tempatan walaupun masih di bawah jajahan Kerajaan British. Keb. TAR menjadi Ket. . Parti Progresif Rakyat & calon Bebas.Ehwal Dalam Negeri. Pers. Perikatan menang 51 dari 52 kerusi (1 oleh dimenangi PAS. Parti Islam Se-Malaya.Pilihanraya Persekutuan (pertama) 1955 Parti politik lain : Parti Negara.

. Perikatan telah menjalankan pelbagai usaha untuk mendapatkan kemerdekaan. 4 wakil Perikatan) ~ Rundingan (18 Jan. PTM diketuai oleh TAR. . 1956) di pengerusikan oleh Lord Lenno-Boyd. 8 wakil PTM (4 wakil Raja.8 Feb.Rombongan Merdeka 1955 ~ Setelah memenangi PRU dan berjaya menubuhkan kerajaan sendiri pada 1955. ~ TAR mengetuai satu rombongan ke London untuk berunding dengan British.

~ Perundingan ini telah menghasilkan persetujuan seperti berikut : 1. Negeri PTM berada di bawah lingkungan Commonwealth dan menjalankan pemerintahan secara demokrasi . . Kerajaan British setuju memberi kemerdekaan.Rombongan Merdeka 1955 ~ Keputusan : Kerajaan British setuju memberi kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 dan menubuhkan satu S/jaya untuk merangka Perlembagaan PTM .

Kerajaan British akan membayar ganti rugi kepada semua pegawai dagangan yg. .Rombongan Merdeka 1955 2. Jawatan Setiausaha Kewangan dan Pengarah Gerakan akan digantikan dengan jawatan Menteri Kewangan dan Menteri Pertahanan dan kedua jawatan ini disandang oleh orang tempatan. diberhentikan berikutan dengan kemerdekaan ini.

Penubuhan sebuah badan bebas untuk menggantikan pertembagaan bagi PTM yang berdaulat & merdeka.Rombongan Merdeka 1955 3. . Badan bebas ini . Kerajaan British berhak menetapkan tenteranya di negara ini.Suruhanjaya Reid. 4.

2 Kedudukan Raja-Raja Melayu.1 Pembentukan sebuah kerajaan pusat yang kuat dan berkuasa ke atas negeri-negeri.Melayu.3 Melantik seorang Ketua Negara.Suruhanjaya Reid 1.5 kedudukan istimewa Org. 1. 1. Tugas : Merangka Perlembagaan PTM (berdasarkan kepada pemerintahan secara demokrasi berparlimen) serta memasukkan perkara : 1. . dipilih dari Raja-Raja Melayu. 1.4 Satu rupa bangsa bagi seluruh negara dan. 1.

Ahli Suruhanjaya: .Lord Reid (British: Pengerusi) .Hakim Abdul Hamid (Pakistan) 3.B.Sir William Mc Kell (Australia) .Sir lvor Jennings (Britain) . Bersidang 118 kali antara Julai ke Oktober 1956. 4. . Menerima (menimbangkan) 131 memorandum bertulis daripada pertubuhan / individu termasuk Perikatan. Malik (India) .2.

. PT. Ketua SU dan Peguam Negara).5. Draf perlembagaan diumumkan pada Februari 1957 dan dikaji semula oleh JK kerja yang mengandungi 11 ahli (4 wakil Raja Melayu. 4 wakil k jaan. Rang Perlembagaan diluluskan oleh Majlis Perundangan pada 15 Ogos 57 dan berkuatkuasa 27 Ogos 57. 6.

Ciri-ciri penting perjanjian PTM : Struktur Kerajaan Kewarganegaraan Bahasa Peruntukan-peruntukan lain . Ditandatangani di Kuala Lumpur pada 5 Ogos 1957.Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1.

Ketua Kerajaan bagi Kerajaan Pusat (Persekutuan) ialah Perdana Menteri dilantik dari parti yang mempunyai bilangan ahli majoriti dalam Dewan Rakyat. PM menubuhkan Kabinet yang merupakan badan tertinggi yang bertanggungjawab membentuk dasar Kerajaan. b) .Struktur Kerajaan a) Ketua Negara bagi. Kerajaan PTM ialah DYMM Yang Di Pertuan Agong dipilih daripada 9 orang Raja Melayu.

Ahlinya dipilih melalui PR untuk tempoh 5 tahun.6 tahun.Struktur Kerajaan c) Penubuhan sebuah badan perundangan di peringkat Persekutuan iaitu Parlimen yang terdiri daripada Dewan Rakyat dan Dewan Negara. . kuasa eksekutif adalah pada Raja atau Yang Dipertuan Negeri. d) Di peringkat negeri. Dewan Negara dianggotai oleh 38 ahli perkhidmatan . Ketua kerajaan bagi setiap negeri ialah MB atau KM. Setiap negeri mempunyai Majlis Mesyuarat Undangan Negeri. Ahli Dewan Rakyat seramai 104 orang yang dipilih melalui PR bagi tempoh setiap 5 tahun.

Melayu dan sedia mengangkat sumpah taat setia. b) Semua orang yang dilahirkan di PTM atau selepas Hari Merdeka. c) Mereka yang berumur 18 tahun dan ke atas. . boleh memohon WN jika mereka mengetahui B. dilahirkan dan telah bermastautin di TM selama 5 tahun daripada 7 tahun yang lampau.Kewarganegaraan Pemberian taraf kewarganegaraan seperti berikut : a) Mereka yang telah menjadi warganegara PTM sebelum kemerdekaan.

Kewarganegaraan

d) Mereka yang berusia 21 tahun dan ke atas yang dilahirkan di luar PTM tetapi bermastautin di sini selama 8 hingga 12 tahun boleh juga memohon dengan syarat mengetahui B.Melayu & sedia mengangkat sumpah taat setia, e) Pemilihan dua kerakyatan tidak di benarkan kecuali bagi kerakyatan Commonwealth.

Bahasa

a) Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa kebangsaan di negara ini. Walau bagaimanapun, pembelajaran dan penggunaan bahasa asing yang lain secara umum tidak dilarang , b) Penggunaan Bahasa Inggeris dalam majlis-majlis Mesyuarat Undangan atau Mahkamah dibenarkan untuk tempoh 10 tahun selepas merdeka.

Peruntukan-peruntukan lain

a) Agama Islam dijadikan sebagai agama rasmi di negara ini. Namun kebebasan beragama diberikan kepada semua orang yang tinggal di negara ini, b) Kedudukan istimewa Orang Melayu di jamin oleh Perlembagaan.

Perspektif Sosial I. . Kedatangan imigran ke Malaysia dan kesannya dari segi ekonomi. politik sosial. Latar belakang penduduk pribumi ( Tanah Melayu. Sabah dan Serawak) ii. iii.Latar Belakang Masyarakat 1. Langkah-langkah ke arah perpaduan Ekonomi dan politik.

.2. Detik-detik kemerdakaan Persekutuan Tanah Melayu. Perjuangan kearah Kemerdekaan sebelum Perang Dunia ke-2 ii. iii. Penubuhan Malaysia. I. Perspektif Politik. Pengisian Kemerdekaan. iv.

Sabah & Serawak di bawah Jajahan Nahkoda British sejak tahun 1946.1957 . . . LATAR BELAKANG PENUBUHANNYA.MALAYSIA 1.8.Singapura mendapat kuasa pemerintahan penuh (kecuali pertahanan dan ehwal luar) daripada British mulai tahun 1959. . .Persekutuan Tanah Melayu telah pun merdeka 31.Brunei diperintah sultan dengan perlindungan British.

2. Menghalang komunis ambil Singapura. iii. Cara cepat/mudah dapat kemerdekaan. ii. . CADANGAN AWAL Kerajaan Parti Tindakan Rakyat Singapura mencadangkan pencantuman dengan Tanah Melayu. alasannya: I. Menguat pertahanan ancaman komunis.

. REAKSI AWAL 3.3. Tunku Abd.1 YTM.2 Prasangka Singapura menjadi pusat aktiviti China Komunis. Rahman dan kerajaan Tanah Melayu menentang cadangan pencantuman dengan Singapura kerana bimbang kedudukan dan politik bumiputra. 3.

ANCAMAN KOMUNIS DI SINGAPURA 4. 4.Lee.1 Bila aktivis komunis keluar dari PTR dan tubuh Barisan Sosialis. Kerajaan PTM mula sedar PTR lebih baik dan selamat.2 .4. Sikap kerajaan Tanah Melayu mula sokong PTR di bawah pimpinan En.K.Y.

1. REAKSI AWAL 5. 5.YTM.2 Persekutuan Tanah Melayu tidak boleh bersendirian. Tunku mengemukakan rancangan gagasan Malaysia pada 27 Mei 1961 di Singapura. 5.3 Peluang Sabah & Serawak untuk merdeka lebih cepat .5.

6 Bilangan rakyat keturunan Cina tidak akan melebihi bumiputra. 5.5 Mencegah kegiatan komunis di wilayah Borneo. . 5.4 Kemajuan bagi Sabah & Serawak dapat dibantu dalam persekutuan Malaysia. 5.7 Reaksi British amat baik bagi memberi kemerdekaan kepada Singapura dan Wilayah Borneo.5.

Lee Menyambut baik usul gagasan Malaysia. . Komunis menentang ± bercadang menjadikan Singapura pusat kegiatan mereka. Kerajaan K. Barisan Sosialis dan parti pembangkang menolak.Y. ii.6. REAKSI KEPADA GAGASAN MALAYSIA 6. iii.1 Di Singapura. I.

Parti UNKO (Kesatuan Rakyat Kadazan Bersatu). I.2 Wilayah Borneo. .6. Pertubuhan Kebangsaan Pasok Momogun dan Democratic Party (DP) telah bersetuju. Parti USNO (United Sabah Nasional Organization).

. Parti Bersatu Serawak (SUPP) ± diasaskan 1959 ± keahlian majoriti bangsa Cina telah menentang. Parti Rakyat Jati Serawak berkecuali. Parti Negara Sarawak (dianggotai oleh orang Melayu) bersetuju. Parti Kebangsaan Serawak ( SNAP) juga menentang.ii.

Parti Rakyat pimpinan Ahmad Azhari menentang ± hasratnya hendak mewujudkan Kerajaan Borneo Utara. Sultan telah menukar pendirian tidak mahu menyertai Malaysia J/k Majlis Muhibah Malaysia dibentuk dan dipengerusikan oleh En. Sultan Brunei peringkat awal menyokong.iii. . Donald Stephens. membantu mempengaruhi rakyat terhadap gagasan Malaysia iv. Selepas pemberontakan 8 Dec 1962.

2 I. Sabah dan Sarawak. Sumatera didakwa akan diambil oleh Malaysia. PKI menguasai pemerintah menentang gagasan Malaysia. Mendakwa satu rancangan mengekal kuasa Inggeris di Asia Tenggara. Singapura. Tentangan Dari Dalam Reaksi dari penduduk. Pemerintah Indonesia kuatir kesan sosioekonomi terhadap rakyatnya yang mundur. . pertubuhan serta Parti-parti politik di Tanah Melayu.1 7.7 CABARAN TERHADAP PENUBUHAN 7. Tentangan dari Luar. Indonesia.

.ii. Filipina. Filipina menuntut kedaulatan Sabah sebagai bekas wilayah kesultanan Sulu. Presiden mendakwa Malaysia satu penjajah baru.

1.1. Sidang kemuncak di Tokyo antara YTM. Pembentukan Suruhanjaya Cobbold. Seokarno dan Macapagal.2. 8. 8. Pengerusi: Lord Cobbold. Sidang kemuncak di Manila antara YTM Tunku.3. Dalam perjalanan singgah di Manila menemui Presiden Macapagal. LANGKAH ATASI TENTANGAN 8. . Tunku dengan Presiden Seokarno.

4000 individu ditemuramah. . Tujuan suruhanjaya ini untuk meninjau pendapat penduduk Sabah dan Sarawak terhadap Malaysia.2 orang anak tempatan menganggotainya Tan Sri Ghazali Shafie dan Dato¶ Wong Pow Nee.

Pemerhati dari Indonesia dan Filipina turut sama. Suruhanjaya Bangsa-Bangsa Bersatu.4. Tujuan untuk menyemak semula laporan Suruhanjaya Cobbold terhadap pilihanraya ke atas Sabah & Serawak.8. Rombongan PBB tiba Ogos 1963. Indonesia dan Filipina tetap tidak mengakui hasil laporan PBB dengan alasan mereka tidak mengikuti proses di peringkat awal .

dasar imigrasen.5. Jawatankuasa Antara Kerajaan. dasar bahasa. Bilangan anggota perwakilan . Dipengerusikan oleh Lord Lansdowne dan Timbalannya Tun Abd Razak.8. Tugasnya menilai kedudukan kaum bumiputra.

PENGISTIHARAN MALAYSIA Berdasarkan lapuran PBB: I. Pilihanraya di Sabah & Sarawak berjalan dengan baik dan lancar. iii.9. Tunku telah mengistiharkan pembentukan negara malaysia . Pada 29 Ogos 1963 YTM. Lapuran Suruhanjaya Cobbold adalah benar. ii. Majoriti rakyat di Sabah dan Sarawak bersetuju dalam Malaysia.

Singapura menjadi sebuah republik merdeka dalam negara-negara Commonwealth British.4.5.10. polisi serta matlamat yang berbeza.2 10. sosioekonomi. Percanggahan pendapat antara pemimpin. . 10. Tunku menasihatkan Singapura supaya meninggalkan Malaysia. PERPISAHAN SINGAPURA 10. 9 Ogos 1965 perjanjian perpisahan ditandatangani. 10.1 Percanggahan dari segi politik.3 10. YTM.

PEMBANGUNAN NEGARA 1. RTM1 dan RTM2 RM1 hingga RM7 .PENGISIAN KEMERDEKAAN 1.1 Dasar-Dasar Pembangunan Negara. Dasar Ekonomi Baru ( DEB ) Dasar Perindustrian Negara 1.2 Rancangan Pembangunan 5 Tahun.

1.3 Rangka Rancangan Jangka Panjang (RRJP) RRJP1 (DEB) ± RM2 hingga RM5 1971 hingga 1990 RRJP2 mulai 1991 .

MENJAMIN KESETABILAN NEGARA 2.1 Politik Barisan Nasional (BN) Undang-undang / Akta-Akta ISA Pasukan keselamatan. 2. Dayasaing. Dayamaju.2 Ekonomi Pemantapan Ekonomi Globalisasi.2. 2.3 Sosial Intergrasi Nasional Rukun Negara Rukun Tetangga .

3.3. Ekonomi & Sosial) 3.) SEAFET (1959) ( Southeast Asian & Econ Treaty) ASA (1961) (Association of Southeast Asia) MAPHILINDO (Ogos 1963) (Malaysian.1 Hubungan Serantau.2. PERANAN MALAYSIA DI ARENA ANTARABANGSA. Pertubuhan Serantau. Philippines. Kerjasama 2 hala ( Politik. SEATO (1954) ( Southeast Asian Treaty & Org. Indonesia Association) .

Negara Brunei menyertai tahun 1984. Gagasan EAEC.3. Kerjasama dibidang ekonomi dan sosial Sumbangan Malaysia. (Association of Southeast Asian Nation) Ditubuhkan berdasarkan deklarasi Bangkok 1967 Peringkat Awal 4 buah negara menggangotainya. Konsep ZOFFAN (1971) Isu Kemboja.3 ASIAN. .

3.Kemboja . CONGGO ± 1960 UNTAG ± 1989 ± Namibia UNTAG ± 1992 .4 HUBUNGAN ANTARABANGSA.1 Pertubuhan Antarabangsa. Pasukan Pengaman. Hubungan 2 hala. Misi-misi galakan pelaburan Misi galakan pelancungan. A.4.3.

Pasukan Pemerhati.B. Ruanda. Somalia . UNIMOG ± 1988 ± Iran/Iraq UNIMOG ± 1990 ± Iran/Kuwit UNIMOG ± Bosnia.

Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) Anggota ke 82 tahun 1957.4. . Isu-Isu Antarabangsa. A. C. Tahun 1965 dan Tahun 1988 B. Tan Sri Ghazali Ismail.2. Majlis Keselamatan PBB. Antartika. Presiden Perhimpunan PBB 1996. Alam sekitar.3. ekonomi dan politik. keadilan dunia.

3. . NAM (Non Aligtment Movement) Menjadi anggota yang ke 16 Menjawat Naib Presiden Tahun 1989 3. OIC ± (Persidangan Negara-Negara Islam) 3.4.4.4.5.4.4.3.6. Penubuhan Suruhanjaya Selatan-Selatan Pengerusi Kumpulan 77 Program Kerjasama Teknik Malaysia (untuk membantu negara Dunia ke 3) 3. Pertubuhan Negara-Negara ommonwealth. Kerjasama Selatan-Selatan.

4.3. Pemodenan Pasukan Keselamatan Undang-undang .3 LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN 4.1. Dalam Negeri Pemantapan aspek perpaduan Penstabilan ekonomi.

Luar Negara. ASEAN ± Konsep ZOPFAN.2. Perundingan politik Kerjasama pertahanan Forum serantau / antarabangsa .3.4.

sosio-budaya politik. KESELAMATAN NEGARA Keselamatan : ³ ancaman. dan undang-undang yang ada.4. . gangguan. halangan dari individu. kumpulan atau pertubuhan dari dalam dan luar negara´ yang bercanggah politik. tatasusila.

DALAM NEGERI.1.12. Dadah/HIV/AIDS Pelarian / Pendatang Tanpa Izin Pelampau agama . Komunis ± selesai dengan perjanjian Hadyai 2. Polarisasi kaum.89.4.

Kawasan Geostrategi ± isu pulau Spratly Pergolakan politik serantau / antarabangsa Hubungan diplomatik / ekonomi.4.2. LUAR NEGARA. Dadah / HIV / AIDS .

LATAR BELAKANG MASYARAKAT EKONOMI 1 .

LATAR BELAKANG MASYARAKAT (Ekonomi) FAKTOR YANG MENENTUKAN KETEGUHAN EKONOMI LATAR BELAKANG DAN SISTEM EKONOMI MALAYSIA SEMENJAK 1900 EKONOMI MALAYSIA PERBEDAAN DAN PENGIMBANGAN KEDUDUKAN EKONOMI .

ZAMAN SEBELUM MERDEKA. LATAR BELAKANG DAN SISTEM EKONOMI SEMENJAK TAHUN 1990 A. 2. . 1. Tanah Melayu (Khususnya Melaka ) menjadi idaman kuasa-kuasa asing. Zaman Kesultanan melayu Melaka. Kemakmuran dan kemasyhuran Melaka disebabkan sistem pemerintahan dan sistem ekonomi yang mantap ketika itu.1.

. Penjajah Inggeris memperkenalkan sistem ³EKONOMI DUALISME´ dalam pertanian. 6. wilayah dan kaum.Sistem ekonomi modern diterapkan. Bermula tahun 1511 hingga 1957 (446 Tahun) Tanah Melayu dijajah 4 kuasa asing. Ekonomi dan politik dieksploitasi oleh penjajah. 4. Sistem ekonomi sebelum dijajah Inggeris adalah berbentuk pertanian ³SARA DIRI´.3. Dasar ³PECAH & PERINTAH´ wujud ketidak seimbangan ekonomi. 5. Eksploitasi ekonomi Inggeris telah wujud ³MASYARAKAT MAJMUK´ ( Plural society) di Tanah Melayu.

PERDAGANGAN DAN BANK TANAH MELAYU & SARAWAK & SABAH SEKTOR TANI CARA KECILKECILAN EKSPORT BARANG UTAMA KEUNTUNGAN. GETAH. DIVIDEN BRITAIN SEKTOR INDUSTRI.SABAH & SARAWAK DAN HUBUNGANNYA DENGAN EKONOMI BRITAIN SEKTOR LOMBONG. PEMBUATAN DAN PUSAT KEWANGAN BUNGA DAN LAIN-LAIN IMPORT BARANG PEMBUATAN IMIGRAN BURUH ASING .SIFAT EKONOMI TANAH MELAYU.

Dasar pembangunan ekonomi:RTM 1 = 1956 ± 1960 ) sedikit kejayaan RTM 2 = 1961 ± 1965 ) dicapai RM 1 = 1966 ± 1970 ) . .Strategi memperbagaikan ekonomi.ZAMAN SELEPAS KEMERDEKAAN .

RM 2 = 1971 ± 1975 ) perlaksanaan Dasar Ekonomi RM 3 = 1976 ± 1980 ) Baru (RRJP 1) RM 4 = 1981 ± 1985 ) RM 5 = 1986 ± 1990 ) .

RM 6 = 1991 ± 1995 ) RRJP 2 RM 7 = 1996 ± 2000 ) RM 8 = 2001 ± 2005 ) RM 9 = 2006 ± 2010 ) -Tahun 1970an (DEB) pertumbuhan ekonomi mula meningkat dengan pesat kerana:I. iii. Pelaburan swasta/asing yang tinggi Penggunaan teknologi moden Kesetabilan politik iv. ii. Dasar ekonomi/kewangan yang praktikal .

KOMPOSISI KELUARAN DALAM NEGARA KASAR MENGIKUT SEKTOR (% KDNK) SEKTOR Pertanian Perlombongan Industri Pembinaan Perkhidmatan 1960 34 7 5 3 51 1970 32 12 6 4 46 1980 23 10 20 4 43 1990 19 10 27 4 40 .

180 (1990) kepada RM16. Pendapatan Perkapita dari RM 6. Pertambahan KDNK dari RM 115 b (1990) kepada RM 920b (2000) iaitu meningkat 2 kali ganda.0% dan lebih rendah dalam (RM6) dan seterusnya. .PROSPEK EKONOMI MALAYSIA 1.100 (2000) iaitu meningkat 4 kali ganda. 3. Kadar inflasi di tahap yang rendah seperti dalam RM5 iaitu 2. 2.

5 % (RM6) kepada 4. Kadar pengangguran dari 6.0 % tahun 2000.0 % (RM5) 4. Sumbangan sektor pembuatan ialah 40% dalam KDNK. . manakala sektor perkhidmatan ialah 50 % dalam KDNK. Dijangkakan Malaysia akan memasuki ³ERA POST ± INDUSTRIAL´ selepas tahun 2000. 5.4. 6.

3. Berkemahiran tinggi dan berhemah mulia. 2. kemahiran serta peredaran masa. Mengamalkan sistem kerja yang sesuai budaya. .PRASYARAT YANG PERLU DIMILIKI OLEH PEKERJA 1. Mempunyai etika dan nilai kerja yang positif.

NILAI-NILAI MURNI DALAM PERKHIDMATAN AMANAH BERSYUKUR BERTANGGUNG JAWAB PENERAPAN NILAI-NILAI DISIPLIN IKLAS TEKUN BEKERJASAMA DEDIKASI .

MATLAMAT SAINS DAN TEKNOLOGI ‡BILANGAN ‡KEMAHIRAN *PEGAWAI ROFESIONAL *PEKERJA MAHIR * PEKERJA SEPARA MAHIR STRATEGI ‡WUJUDKAN R&D * MENGUBAH SISTEM LATIHAN * BERKETERAMPILAN PENGGUNAAN BAHAN / SUMBER * BUDAYA INOVATIF KERJASAMA SEKTOR AWAM DAN SWASTA .

DASAR-DASAR PEMBENTUKAN NILAI ETIKA PERKHIDMATAN AWAM BERSIH. CEKAP & AMANAH DASAR-DASAR KERAJAAN YANG MENEKAN PEMBENTUKAN NILAI. DASAR PANDANG KE TIMUR KEPIMPINAN MELALUI TELADAN PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM DALAM PERKHIDMATAN BUDAYA KERJA CEMERLANG .

PROSES ³ GLOBALISATION´ 2.DAYA SAING DI PERINGKAT ANTARABANGSA 1. 4. EKONOMI BEBAS DALAM PERDAGANGAN ANTARABANGSA. 3. ³THIRD WAVE INDUSTRIAL REVOLUTION. NAFTA DAN SEBAGAINYA. BLOK PERDAGANGAN SEPERTI EEC.´ .

2. . inovatif dan kreatif. Menambah golongan pekerja bumiputra yang berkemahiran. 3. profesional dan teknikal dari segi bilangan dan kualiti. terlatih dan fleksibel. Pekerja yang mempunyai nilai positif.PEMBANGUNAN MANUSIA YANG BERKESAN TERAS UTAMA DALAM PEMBANGUNAN MANUSIA 1. 4. Tenaga kerja yang mahir dalam berbagai bidang. Menwujudkan tenaga kerja yang berpendidikan.

8 % daripada KNK.KEUPAYAAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN ( R & D) 1. 3. 4. Perbandingan. Kemampuan bersaing bergantung kepada kemampuan R & D dan teknologi 2. R & D di Jepun memperuntukkan 2. Produktiviti buruh berpunca dari teknologi yang tinggi. . Saintis dan penyelidik perlu ditingkatkan jumlahnya.8 % (1982). Di Malaysia Cuma 0.

³Advanced Material´ 3.Sains dan Teknologi BIDANG-BIDANG DIKENALPASTI 1. Elektronik 5. Teknologi perkilangan 2. Bioteknologi 4. Teknologi maklumat .

Strategi ekonomi yang membawa kejayaan . Pertumbuhan ekonomi 2.1 2. Peranan Sektor-sektor Ekonomi 2.PERBEDAAN DAN PENGIMBANGAN KEDUDUKAN EKONOMI 1.3 2.2 2.4 Sektor Pertanian Sektor Perlombongan / petrolium Sektor Perkilangan Sektor Perkhidmatan 3.

4. Perubahan struktur ekonomi 5. .3 5. Asas Sektor pembuatan yang sempit Penyertaan sektor awam yang besar. Kelemahan-kelemahan yang berpunca dari struktur ekonomi 5. Imbangan nagetif.4 Bergantung kepada ekonomi dunia.1 5.2 5.

0 1966 ± 1970 5.4 1971 ± 1975 8.6 1981 ± 1985 5.9 .0 1976 ± 1980 8.JADUAL 1 KADAR PURATA KELUARAN DALAM NEGARA KASAR (HARGA TETAP) RANCANGAN LIMA TAHUN 1956 1960 4.2 1986 ± 1990 6.1 1961 1965 5.

5 23.37 26.8 13.5 10.2 20.9 1980 5809 5374 5210 26188 22.55 12.4 40.4 20.7 16.8 Sumber : Kementerian kewangan Malaysia.7 1985 12046 11357 8582 59244 20.5 1990 15282 20974 10099 78889 19. Laporan Ekonomi 1970/71 ± 1990/91 .4 23.3 19.1 14.5 1970 3797 1650 2709 12308 30.KELUARAN DALAM NEGARA KASAR (KDNK) (DALAM $ JUTA) SEKTOR PERTANIAN PERKILANGAN PERKHIDMATAN JUMLAH KDNK PERTANIAN SBG % KDNK PERKILANGAN SBG % KDNK PERKHIDMATAN SBG % KDNK 1965 2066 682 2656 6552 31.0 1975 4808 2850 4156 17365 27.

7 44.1 80.3 5469 41.6 39.4 4020 35.SUMBANGAN SEKTOR EKONOMI KEPADA GUNATENAGA ( Dalam: Ribu ) SEKTOR PERTANIAN LOMBONG KILANG PEMBINAAN SERVIS 1970 1975 1980 1985 1990 JUM % JUM % JUM % JUM % JUM % 1776 53.8 .3 4817 37.4 588 45.1 775 15.6 424 6.1 1.6 220 3.6 2.7 855 15.1 0.6 1910 39.4 0.1 4247 34.3 88.2 378 6.5 301 9.2 1915 47.0 448 11.0 279 5.6 1759 31.3 1969 30.3 2.2 1159 17.6 88.

2 16.SUMBANGAN INDUSTRI PETROLEUM KEPADA HASIL KERAJAAN PERSEKUTUAN 1973 ± 1986 (DALAM & JUTA) TAHUN 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 JUM.9 31.1 13.7 .1 33.8 27.1 13. HASIL PETROLEUM 343 677 1254 1462 5036 5040 7121 % HASIL PETROLEUM DRP JUMLAH HASIL 10.

6 21.1 11.4 10.9 BARANG-BARANG PERABUT 2.9 1975 13.9 0.1 10.3 1980 47.2 6.0 46.4 Sumber: Kementerian Kewangan Malaysia laporan Ekonomi (1971/72 ± 1990 / 91) .3 10.5 19.7 13.2 2.4 11.1 1990 56.MALAYSIA : EKSPORT BARANG-BARANG INDUSTRI 1971 ± 1990 ( DALAM PERATUS ) INDUSTRI ELEKTRONIK TEKSTIL ASAS PERTANIAN MAKANAN.5 2.9 1971 8. MINUMAN DAN TEMBAKAU BARANG-BARANG GETAH 3.7 4.0 26.7 1985 52.7 12.6 13.5 3.8 0.3 0.

7 23.7 28.2 25.8 30.3 14.1 12.1 1970 1975 1980 1985 1990 Sumber: Laporan Ekonomi & Rancangan Malaysia .4 20.3 18.6 28.7 22.SUMBANGAN DALAM SUB-SUB SEKTOR KEPADA SEKTOR PERKHIDMATAN ( Dalam Peratus) TAHUN SEKTOR SEKTOR SEKTOR BORONG & KEWANGAN TRANSPORT RUNCIT & INSURAN & COMM 31.8 22.0 25.5 20.7 27.2 10.6 27.5 SEKTOR SERVIS KERAJAAN 25.6 14.8 26.

7. Kesan-kesan kelemahan struktur ekonomi 7.2 Pengurangan perbelanjaan awam Menggalakkan kegiatan sektor awam.6. .1 7. Langkah penyesuaian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful