SALAM PENGENALAN

Pengetua, Sekolah Menengah Teknik Kuala Kangsar

Pengetua ± SMT Kuala Kangsar .‡ Tempat Lahir : Gunung Semanggol Perak ‡ Sejarah Kerjaya : ‡ 1 ‡ 2 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 3 4 5 6 7 8 Guru ± SMK King Edward Vii Taiping Pengetua ± SMK Labuan Wilayah Persekutuan Labuan Pengetua ± SMK Alor Pongsu Bagan Serai Penolong PPD (M) ± PPD Kerian Parit Buntar Pengetua ± SMK Hamid Khan Tapah Timbalan PPD ± PPD Kerian Parit Buntar Timbalan PPD ± PPD Kinta Ipoh.

Sabah & Serawak) Sosioekonomi.sosio-budaya dan sosio politik. .2 Kedatangan imigran ke Malaysia dan kesannya dari segi ekonomi serta sosial. PERSPEKTIF SOSIAL 1.3 Langkah-langkah ke arah perpaduan. 1. ekonomi dan politik. 1.Latar Belakang Masyarakat 1.1 Latar belakang penduduk pribumi (Tanah Melayu.

2 Detik-detik kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. 2. Pengisian Kemerdekaan. Penubuhan Malaysia. 2.1 Perjuangan ke arah kemerdekaan sebelum Perang Dunia ke 2. 2.4. PERSPEKTIF POLITIK 2.3.2. .

3 Perbezaan dan pengimbangan kedudukan ekonomi. 3. 3.1 Latar belakang dan sistem ekonomi Malaysia semenjak tahun 1900. .2 Faktor-faktor yang menentukan keteguhan ekonomi.PERSPEKTIF EKONOMI 3.

SELAMAT BERKURSUS Untuk Renungan: Katakanlah ³sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa Yang dikehendakiNya. dan menyempitkan (bagi siapa yang dikehendakiNya) akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui´ Surah Saba¶ Ayat 36 .

. you must work toward your objectives everyday. Think Big.If you expect to make it big.

Latar Belakang Masyarakat Malaysia Pribumi Semenanjung Dan segi sejarah. perlembagaan dan sosio politik. penduduk asal negara ini dikenali sebagai bumiputera.M.mereka ini terdiri daripada orang Melayu dan Asli.Malaysia. Di S. .500 S. Orang Melayu adalah golongan penduduk bumiputera yang terbesar dan menduduki negara ni sejak 2.

Orang Asli Yang Terdapat Di Semenanjung Negrito Kinsiu Kintak Lanoh Jahai Mendriq Bateq Senoi Temia Semai Sameq Beri Che Wang Jahut Mahmeri Melayu Asli (Proto Malay) Temuan Semelai Jakun Kanaq Kuala Seleta .

Pribumi Sabah Dusun ± Kadazan Murut Bajau (Darat/Laut) Melayu Londayuh Bisaya Orang Sungai Suang Latut Kedayan Pribumi Sarawak Iban (D.Darat) Melayu Kayan Kenyah Kelabit Murut Penan Melanau Kedayan Bisayah Punan .Laut) Bidayuh (D.

Sosio-ekonomi Penduduk Bumiputera Sebelum British ~ Di Semenanjung ~ Di Sabah ~ Di Sarawak .

Tinggal di kawasan pantai.Sosio-ekonomi Penduduk Semenanjung ~ Orang Melayu . . muara dan lembah sungai. .Aktiviti perikanan dan pertanian. .Mereka dipengaruhi oleh sistem feudal (Sultan).

Kudat. & Pindah Pedalaman (Panampang).Sosio-ekonomi Penduduk Sabah Petempatan dan Aktiviti Ekonomi Penduduk Bumiputera di Sabah Suku Kaum Petempatan Aktiviti Kawasan berbukit : ~ Dusun Pertanian (Kadazan) Pantai(Tuaran) Barat. Bengkoka. Lembah Sg.Sugut & Kinabatangan Kawasan Pedalaman ~ Murut Tanaman Pindah/Hasil Hutan .

Semporna dan Kota Belut Pesawah Penternak ~ Orang Sungai ~ Suang Latut Di antara Kota Kinabalu dan Tuaran Lamang dan Bukit Garam Pertanian Pesawah Pekebun Pertanian Nelayan .Sosio-ekonomi Penduduk Sabah ~ Bajau Persisiran Pantai Pelaut.

Sosio-ekonomi Penduduk Sabah ~ Kedayan ~ Melayu Brunei ~ Bisaya ~ Loh Dayuh Sipitang dan Teluk Labuan Begawan. Papar dan Beufort Kuala Penyu Magalong Petanian Nelayan Pertanian Nelayan Nelayan Pertanian Pertanian .

Pesawah. ~ Iban Tanaman (Dayak Laut) Batang saribas. Saribas (Kawasan Pantai) Galian Nelayan. Batang Pindah Pesawah Rejang (Bah. . Perdagangan Kuching & Samarahan Perlombongan Sadong.Sosio-ekonomi Penduduk Sarawak Petempatan dan Aktiviti Ekonomi Kaum Bumiputera di Sarawak Suku Kaum Petempatan Aktiviti Ulu Batang Lupar .Ke-2 & Ke-3) ~ Melayu Muara Batang Lumpur.

Bau.Rejang.Ke-7) ~ Kenyah da& Kayan Tan. Sagu Tatau.Sosio-ekonomi Penduduk Sarawak Suku Kaum Petempatan Aktiviti Lundu. Balui & Kemena (Bah. Balingian.Oya. Kemena (Bah.Pindah / Pesawah . Pindah ~ Bidayuh (Dayak Darat) Serian(Bah. Pengeluaran Mukah. Kuching.1 & Ke-8) Pesawah ~ Melanau Hilir Sungai Igau.Ke-3 & Ke-4) Lembah Sg. Tan.

Ke-5) Aktiviti Pesawah Pesawah ~ Bisaya Pengeluaran Sagu .Sosio-ekonomi Penduduk Sarawak Suku Kaum ~ Murut ~ Kelabit Petempatan Lembah Trusan (Bah.Ke-4 & Ke-5) Hilir Limbang (Bah.Ke-5) Tanah Tinggi (Bah.

Baram (Bah.Ke-4 & Ke-5) (Bah.Ke-3 & Ke-4) Tanah Tinggi (Bah.Sosio-ekonomi Penduduk Sarawak Suku Kaum ~ Punan Petempatan Ulu Sg. Rejang.Ke-4 & Ke-5) Aktiviti Pengeluaran Sagu Mengayam Tikar Pertanian ~ Penan ~ Kedayan .

S¶pura (1819) dan Negeri-negeri Selat (1826) memesatkan lagi kedatangan kaum imigran. India dan Arab mula datang ke Tanah Melayu melalui Melaka sejak abad ke 15. Kaum Cina. Belanda (1641) dan lnggeris (1786). . Pertapakan lnggeris seperti pembukaan Pulau Pinang (1786).Kedatangan Kaum Imigran Proses kedatangan orang-orang asing ke wilayah ini bermula sejak awal-awal lagi. Kedatangan bangsa-bangsa asing terus berlaku bila ditakluki Portugis (1511).

Iebih ramai buruh-buruh Cina dibawa masuk. .terdapat 10.000 buruh India di Tanah Melayu. . .Faktor Penyebab Kedatangan Kaum Imigran Ekonomi 1820 1840-60 1870 .48.000 orang Cina bekerja di ladang-ladang gambir dan lade hitam.Long Jaafar bawa 40.usahasama pemodal Cina & Inggeris daripada Negeri-Negert Selat.000 buruh India dibawa bekerja di ladangIadang getah.000 orang Cina ke Larut . .buruh India dibawa masuk bekerja di ladangladang kopi dan tebu di Seberang Prai.amalan mengimpot buruh Cina oleh pembesar Melayu untuk bekerja di lombong-Iombong.bijih timah diusahakan oleh Pembesar Melayu. . 1873 1840an 1900-10 1911-20 .000 orang Cina di Sungai Ujong Sistem Kangchu di Johor membawa masuk 100.terdapat 908. .

Pedagang. terdapat 45. Di Sabah : 1877 Sultan Brunei memajakkan kepada lnggeris kawasan antara Teluk Gaya dan Sungai Sibuku.Politik Di Semenanjung : Ketakstabilan politik di 3 negeri-negeri Melayu misalnya Perang Saudara di Perak. Negeri Sembilan den Pahang. . 1881. Di Sarawak : 1841 Kerajaan Brunei mengisytiharkan James Brooke sebagai Raja Sarawak sebagai membalas budi menghapuskan lanun. petani. Pada 1908. Pada 1960 jumlahnya meningkat kepada 229. The British North Borneo Chartered Company diberi keizinan mentadbir Borneo Utara (Sabah).154 (32% daripada jumlah penduduk). Sya. pelombong dan buruh Cina mula dibawa masuk ke Sarawak.000 orang Cina di Sarawak. Selangor. Chartered membawa masuk ramai imigran Cina dan Jawa untuk dijadikan buruh di ladang kepunyaan syarikat tersebut.

. e) Dasar lnggeris menggalakkan kemasukan buruh Cina untuk mengaut kekayaan hasil bumi negeri-negeri Melayu.Faktor-faktor Penghijrahan Orang Cina a) Kekacauan di bawah pemerintahan Manchu 3 .Revolusi China b) Bencana alarn seperti banjir dan taufan.pemberontaken Tai Ping . c) Tarikan mendapat kekayaan di Seberang Laut (di kalangan kelas bawahan Cina). d) Pengaruh daripada keluarga yang berpindah. f) Tempat buangan banduan dan tawanan perang dijadikan buruh binaan jalan raya dan jalan keretapi.pemberontakan Boxer .

kebuluran dan lain-lain. . e) Dasar lnggeris menggalakkan kemasukan buruh India khasnya dari India Selatan untuk bekerja di ladang-ladang getah. c) Kesempitan hidup dan penindasan tuan tanah. d) Bencana alam seperti kemarau. b) Kadar pengangguran yang tinggi di India.Faktor-faktor Kemasukan Orang India a) Tarikan mencari rezeki.

Kesan Imigran Terhadap Sosio Ekonomi Wujud Masyarakat Pelbagai Kaum Pembentukan Penempatan Baru Pemisahan Kaum Melalui Penempatan Pemisahan Kegiatan Ekonomi Pemisahan Melalui Pendidikan Pemisahan Pembangunan Kesan Segera .

990 . . . . .6 6 . 6 9. . . 0 % 9% % . . 9 . 90.09 Catatan : Bagi tahun 1911 Bilangan Penduduk Melayu adalah dari Negeri Melayu Bersekutu sahaja . .Penduduk Semenanjung Tanah Melayu (tidak termasuk Singapura) Mengikut Kaum 1911-1947 Tahun layu % layu Cina India 9 9 9 9 0. . 0 .

Ampang.Lumpur. Melaka. Selangor.Kelang Bijih Negeri Sembilan : Sungai Ujong Ladang Getah Perak. Negeri Sembilan. Kedah. Seberang Prai .Pembentukan Penempatan Baru Kaum Imigran Kaum ina Kaum India Aktiviti Ekonomi Penempatan Baru Perak : Lembah Kinta dan Larut Melombong Selangor:K.

. Kaum India tertumpu di kawasan perladangan getah dan Melayu di kawasan pertanian luar bandar.Pemisahan Kaum Melalui Penempatan Tumpuan kaum ina di kawasan perlombongan & kawasan Bandar.

Manakala sektor pertanian (padi dan perikanan) diabaikan. . Pihak Inggeris memberi tumpuan lebih kepada ekonomi ekspot (getah & timah).Pemisahan Kaum Melalui Ekonomi Kaum-kaum terpisah mengikut kegiatan ekonomi.

Pemisahan Kaum Melalui Pendidikan
Sukatan Pelajaran kaum imigran berasal daripada negara masingmasing. Objektif pelajaran untuk bumiputera pula ialah menjadikan mereka petani yang lebih baik dan cekap daripada ibubapa mereka.

Pemisahan Pembangunan Tumpuan pembangunan di kawasan bandar manakala di luar bandar diabaikan.

Kesan-kesan Segera
a) Terlepas penguasaan terhadap perusahaan timah. Peranan ini pedagang-pedagang pembesar Melayu melombong bijih diambilalih oleh ina,

b) Keruntuhan sistem ekonomi tradisional yang menjadi tunjang kekuasaan pembesar Melayu. Akibatnya sistem politik bumiputera menjadi lemah.

sosial & lokasi dalam sesebuah unit politik. .Konsep Perpaduan Satu proses bagi mengujudkan satu identiti nasional di kalangan kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan.

Perpaduan Wilayah Perpaduan Ekonomi Perpaduan Politik Perpaduan Pendidikan Perpaduan Kebudayaan Perpaduan Sosial Perpaduan Boleh Dilihat Dari Beberapa Sudut .

Sabah dan Sarawak) dan juga antara bandar & luar bandar.Perpaduan Wilayah Bermaksud penyelarasan dan pengagihan yang seimbang pembangunan sosio-ekonomi antara negeri/wilayah yang maju.(Negeri Pantai Barat) dengan kurang maju (Negerinegeri Pantai Timur. .

Penggubalan DEB dan DPN untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat.Perpaduan Ekonomi Bermaksud perkongsian ekonomi yang sama rata di antara kaum. .

.Perpaduan Politik Menyatukan rakyat melalui kerjasama. tolak-ansur dan pembahagian kuasa politik.

.Perpaduan Pendidikan Semua rakyat dapat menikmati kemudahan pendidikan serta sistem persekolahan dengan kurikulum yang sama tanpa mengira kaum.

tempat tinggal dan sebagainya. . keperayaan agama.Perpaduan Kebudayaan Proses pencapaian perpaduan melalui programprogram kebudayaan untuk seluruh rakyat tanpa mengira keturunan. kaum.

perumahan. kesihatan dan kemudahan-kemudahan asas atau pertubuhan/persatuan masyarakat untuk seluruh rakyat tanpa mengira latar belakang kaum dan tempat tinggal mereka.Perpaduan Sosial Proses pencapaian perpaduan di kalangan masyarakat Malaysia melalui penyediaan-penyediaan sosial seperti bidang pendidikan. .

Ekonomi
Masalah Perpaduan Melibatkan Aspekaspek

Politik
SosioBudaya

Aspek Ekonomi
Kedatangan kaum ina dan India di peringkat awal semata-mata untuk mencari nafkah dan pulang. Tiada integrasi ekonomi. Masingmasing terpisah; Melayu - pekerja tradisi, India - ladang dan ina Iombong. British menggalakkan pengasingan sosio-ekonomi.

Aspek Politik
a) Dasar pecah dan perintah British menguatkan perasaan perkauman, pengasingan bidang pekerjaan dan pendidikan. b) Akhbar pelbagai bahasa: ~ memberi perhatian kepada golongan sendiri sahaja. ~ menonjolkan berita tempat asal, menguatkan kecintaan kepada negara asal.

~ kaum India juga menumpukan perhatian kepada India seperti dalam Gerakan Kemerdekaan India tahun 1940-an.Jepun mendorong kaum Cina membantu saudara-mara mereka di di Tanah Besar China. d) Kecintaan terhadap negara asal: ~ pergeseran China . ~ persatuan sukan berasaskan persaingan antara kaum mengakibatkan menebalnya semangat perkauman. penduduk Cina bertambah ramai . ~ 1930-an.C) Persatuan pelbagai kaum: ~ khusus untuk kepentingan kaum itu sahaja misalnya Malay Club. . Chinese Club dan Indian Association. mereka mula menuntut hak. ~ tertubuhnya parti politik berasaskan kaum.

e) Kebimbangan orang Melayu : ~ fahaman politik India dan Cina menyebabkan setengah daripada pemimpin Melayu dapat bantuan dari Indonesia. f) Akibat pemerintahan Jepun di Malaya. . ~ pengaruh kaum muda berdasarkan kepada perkembangan di Asia Barat. ~ Bintang Tiga menentang Jepun dan Melayu. ~ akhbar Melayu paparkan kegiatankegiatan kaum Cina dan India.

~ Agama pada umumnya mengikut kaum. ~ Pengasingan Sistem Pendidikan.Aspek Sosio-Budaya ~ Jurang pemisahan fizikal (tempat tinggal). agama dan adat resam kaum lain. ~ Peringkat awal kurang memahami budaya. .

India Pendidikan Pelbagai kaum tapi mereka terpisah dari cara Inggeris hidup kelompok masing-masing . Peringkat Rendah hingga melanjutkan pelajaran ke Negeri Cina. Sekolah Tamil.Pengasingan Sistem Pendidikan Melayu Sekolah Melayu. Guru dan Kurikulum dari Cina. Pelajaran Asas Cina Sekolah Cina. guru dan Kurikulum mengikut negara asal.

. ~ rusuhan kaum (Melayu .Peristiwa 13 Mei ~ Kemuncak daripada semangat perkauman yang kuat dan tidak dapat dibendung lagi di antara dua kaum terbesar di Malaysia (orang Melayu dan orang Cina) tercetusnya Tragedi 13 Mei 69 .Cina) berikutan keputusan PR 1969.

~ memberi kesedaran betapa pentingnya diadakan dasar perpaduan masyarakat. ~ Perintah Berkurung yang dikenakan selepas peristiwa ini merugikan rakyat. ~ pentingnya peranan Bahasa Kebangsaan sebagai alat perpaduan.Pengajaran daripada Peristiwa 13 Mei ~ kerosakan harta benda dan nyawa. ~ Keadilan ekonomi penting bagi mencapai matlamat perpaduan masyarakat. ~ keuntungan kepada musuh negara. ~ menyekat pergerakan dan perjalanan aktiviti harian. .

Langkahlangkah Ke Arah Perpaduan Negara Pembentukan Majlis Gerakan Negara (MAGERAN) Jabatan Perpaduan Negara dan Majlis Muhibbah Negara Majlis Perundangan Negara Rukun Negara Dasar Ekonomi Baru (DEB) Pembangunan Wilayah Integrasi Nasional .

mengembalikan suasana harmoni dan kepercayaan antara kaum di seluruh negara. menentukan pentadbiran yang licin dan teratur. .Pembentukan Majlis Gerakan Negara (MAGERAN) ~ ~ ~ mengembalikan keamanan dan undang-undang negara.

~ melaksanakan perpaduan kaum.Jabatan Perpaduan Negara dan Majlis Muhibbah Negara ~ menggalakkan perkembangan muhibbah dan berusaha memulihkan kepercayaan dan keyakinan di antara kaum. ~ menghapuskan kesulitan dan perselisihan faham di kalangan kaum. ~ menyusun kerja-kerja sukarela dalam kerja-kerja sosial dan kebajikan. .

~ membincangkan sebarang isu dan masalah perpaduan kaum tanpa takuttakut tetapi dalam suasana yang tenteram.Majlis Perundangan Negara ~ membincang dan meneliti isu-isu dan masalah-masalah perpaduan kaum. ~ menyelesai dan mengelakkan perselisihan kaum dari berlaku lagi. .

~ membentuk sebuah masyarakat Malaysia yang baru dan maju. ~ memupuk semangat setiakawan dan kecemerlangan. .Rukun Negara ~ panduan yang boleh dijadikan pegangan masyarakat Malaysia dan boleh mengukuhkan perpaduan.

~ membina sebuah masyarakat progresif dengan menggunakan sains dan teknologi moden. .~ mengajak rakyat Malaysia mendokong cita-cita berikut :­ ~ mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakat. ~ kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. ~ memelihara cara hidup demokratik. ~ membina satu masyarakat yang adil. ~ menjamin satu cara yang liberal.

~ menyusun semula masyarakat.Dasar Ekonomi Baru (DEB) ~ membasmi kemiskinan di kalangan rakyat tanpa mengira kaum. ~ menjadikan Malaysia satu negara yang maju dari segi : - Keadilan Sosial Moral Ekonomi Kualiti Hidup Kecekapan Pentadbiran Kemajuan Sains dan Teknologi .

~ agihan yang lebih seimbang dan adil dari segi : Pekerjaan Pendidikan Pendapatan Kesihatan Kemudahan Asas Sosial dan rekreasi . ~ membolehkan pembangunan pertanian. perindustrian dan sebagainya digembleng dan disalurkan ke arah pembangunan negara yang seimbang dan lebih menyeluruh.Pembangunan Wilayah ~ mengurangkan jurang perbezaan dari segi pembangunan ekonomi dan infrastruktur di antara negeri atau wilayah di Malaysia. perusahaan.

Sabah dan Sarawak.Integrasi Nasional ~ persefahaman antara rakyat tanpa mengira wilayah atau kawasan asal mereka terutama antara Semenanjung. ~ rancangan yang dijalankan bagi meningkatkan perpindahan penduduk : Rancangan Kebudayaan Kebangsaan Dasar Pendidikan Negara Kemakmuran Ekonomi Peranan Media Massa Peranan ahli-ahli politik dan pentadbir Penyeragaman waktu seluruh negara .

Ingin kembali ke tajuk terdahulu : Silakan Latarbelakang Masyarakat Malaysia Kesan Imigran Terhadap Malaya Masalah Perpaduan Dari Aspek (E/P/B) Langkah Ke Arah Perpaduan Negara Tamat Di Sini .

Latar Belakang Masyarakat Daripada Perspektif Politik Perjuangan Utama Mendapatkan Kemerdekaan .

1641 Belanda : 1641 .1824 British : 1824 .Latar Belakang Masyarakat Masa Itu ~ Politik Feudal Kuasa mutlak terserah kepada raja Pentadbiran dibantu oleh Orangorang Besar ~ Kedatangan Kuasa Asing Portugis : 1511 .1941 ~ Masyarakat Berpuak Kesan dari Dasar Pecah dan Perintah .

Kebangkitan Semangat Melayu Gerakan Awal Semangat Kebangsaan Di Tanah Melayu Kebangkitan Semangat Cina Kebangkitan Semangat Nasionalisma India .

Golongan Al Manan di Kaherah.Bermula di Mesir dan Turki.Pinang.Penubuhan Kesatuan Melayu Singapura (1926) .Antaranya Mohd. Kadir dan Empok Sulah. Tengku Abd. ~ Kesatuan Melayu .Dipelopori oleh mereka yang berpendidikan barat .Kebangkitan Semangat Melayu ~ Gerakan Reformist Islam .1937 . . .Penubuhan Caw. P. .Matlamat perjuangan memperbaiki kedudukan sosial dan ekonomi orang Melayu serta memupuk kesedaran Politik Melayu . . .Yunus Abdullah. .Pelopor di Malaya : Sheikh Tahir Jalaluddin. Melaka. . .Matlamat perjuangan Penyatuan Dunia .Pelopor : Sheikh Mohd Abduh (1849-1905).

Persatuan Melayu Perak . Indonesia dan Filipina di bawah Melayu Raya.1938 .Persatuan Melayu N. .Persatuan Melayu Pahang .Sembilan .1937 .penyatuan Tanah Melayu. Tamin dan Alimin lari ke Tanah Melayu.1938 .Persatuan Melayu Selangor .konsep perjuangan.Persatuan Melayu Kedah .Peranan pelajar Maktab Perguruan MPSI. .1938 .Kebangkitan Semangat Melayu ~ Pengaruh Pelajar Melayu di Mesir dan Indonesia . .Kegagalan pemberontakan PKl 1926 di Indonesia menyebabkan tokoh-tokoh seperti Tan Melaka.1938 . ~ Persatuan Melayu di Negeri-negeri Melayu .melalui suara Al-Azhar dan Pilihan Timur.

Pemimpin utama .Kebangkitan Semangat Melayu ~ Matlamat Perjuangan : .Anti birokrasi Melayu yang berpendidikan Inggeris. .Ibrahim Yaakub dan Ishak Haji Mohamad. . .Asas kepada Penubuhan UMNO.memperjuangkan hak-hak Melayu. . .mempertingkatkan taraf pelajaran dan ekonomi masyarakat Melayu. ~ Kesatuan Melayu Muda .memupuk perpaduan Melayu melalui Kongres Melayu hasil gabungan Persatuan-persatuan Melayu pada tahun 1939-1940.

Kebangkitan Semangat Cina ~ Kesan dari kejatuhan Kuomintang Negeri Cina dan tertubuhnya PKM. ~ Akibat serangan Jepun tertubuhnya MPAJA. ~ Tertubuhnya kesatuan Cina Malaya 1949 kerana pergolakan politik Tanah Melayu. . ~ Matlamat perjuangan menubuhkan Republik Komunis Melayu. ~ Pengharaman PKM tahun 1948.

~ Penubuhan ClAM 1936 . . ~ Tujuan penubuhan ialah memaju dan memelihara kepentingan politik orang India di Tanah Melayu.Kebangkitan Semangat Nasionalisma India ~ kegiatan anti-British orang Punjabi yang dipengaruhi oleh Pergerakan Ghadr. gabungan 12 buah Persatuan India dan 4 Dewan Perniagaan India.

Gerakan Semangat Kebangsaan Di Tanah Melayu Semasa/Selepas Perang Dunia Ke-2 Sebab-sebab yang mendorong mempercepatkan tuntutan kemerdekaan Kegiatan MPAJA dan keganasan 14 hari Tanah Melayu di bawah British Militery Administration (BMA) .

Kesan Politik a) Kesedaran semangat kebangsaan Asia untuk Asia b) Penubuhan KRIS dan pergerakan Aktif PKM . Burma dan Filipina selepas pendudukan Jepun.Kesan Sosial a) seksaan fizikal & mental b) permusuhan antara kaum c) ekonomi meleset/inflasi . ~ Pengalaman Negara Jiran iaitu Kemerdekaan di Indonesia. .~ kerana kejayaan dan pemerintahan Jepun selama 3 1/2 tahun (1942-1945) .Sistem pendidikan mengutamakan watak dengan akademik.

Keahliannya 100% Cina. Senjata dibekalkan oleh British. Melancarkan keganasan & pemberontakan selama 14 hari bagi menubuhkan Republik Komunis Malaya. .Kegiatan MPAJA dan keganasan 14 hari ~ ~ ~ ~ Ditubuhkan untuk menentang Jepun.

. ~ Tujuannya untuk membolehkan Tanah Melayu menggunakan undang-undang darurat.Tanah Melayu di bawah British Militery Administration (BMA) ~ Berkuasa selepas kejatuhan Jepun sehingga 1946.

Malayan Union dan Pembentukan Persatuan Tanah Melayu Penubuhan dan Tentangan terhadap Malayan Union Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu .

~ Menifestasi perasaan Anti Melayu.Sebab-sebab Penubuhan ~ Mewujudkan sistem pentadbiran Tanah Melayu selepas perang bagi menggantikan BMA. ~ Langkah ke arah pergerakan kepada pemerintahan sendiri. .

Ciri-ciri Utama Perlembagaan Malayan Union (MU)
~ Semua Negeri Melayu (termasuk PP & Melaka) disatukan di bawah satu pemerintahan pusat, ~ MU akan diperintah (diketuai) oleh seorang gabenor British dengan bantuan Majlis Mesyuarat Kerja dan Majlis Perundangan ~ Singapura tidak dimasukkan dalam MU tetapi dijadikan Tanah Jajahan Mahkota British yang berasingan di bawah kuasa Gabenor British.

~ Kedaulatan Raja-Raja Melayu dihapuskan dan hanya berkuasa dalam soal-soal Agama Islam. Mereka cuma menjadi raja kehormat sahaja dan Majlis Penasihat Melayu , ~ Majlis-Majlis Mesyuarat Negeri dikekalkan bagi menguruskan hal ehwal kerajaan tempatan dan majlismajlis ini diletakkan di bawah kawalan pemerintahan pusat,

~ Perlembagaan MU memberi hak kewarganegaraan yang sama rata bagi semua orang tanpa mengira bangsa dan asal ketururan. Hakhak ini termasuk kemasukan ke dalam perkhidmatan kerajaan dan satu undi dalam Pilihan raya, ~ Kewarganegaraan diberikan kepada semua orang asing yang dilahirkan di TM atau Singapura serta mereka yang berumur 18 tahun ke atas dan bermastautin di sana untuk selama 10 tahun daripada l5 tahun sebelum 15 Februari 1942.

~ Mei 1946 MU dipinda hasil perakuan Sir Edward Gent & Malcom Mac Donald. ~ Julai 46. bagi menggubal satu perlembagaan baru. Jawatankuasa kerja ditubuh. Gabenor Pertama. . ~ keahlian Jawatankuasa kerja : 6 Pegawai British. Pembesar & Orang Melayu berkabung kerana menunjukkan penentangan atas kehilangan hak dan kuasa.1946. 4 Wakil Raja dan 2 Wakil UMNO. ~ Sir Edward Gent.Catatan Pelarasan Malayan Union (MU) ~ Diwujudkan pada 1. ~ Sultan.4.

~ Penggubalan Perlembagaan MU di buat tanpa penglibatan penduduk TM ~ Tentangan daripada bekas Pegawai Perkhidmatan Awam TM. ~ Diperkenalkan ketika penduduk TM masih kuat ingatan terhadap kesan pendudukan Jepun. ~ Tiada sokongan daripada orang Bukan Melayu.Sebab-sebab kegagalan Malayan Union (MU) ~ Tentangan daripada orang Melayu. .

~ Demonstrasi dilancarkan.Penentangan Malayan Union oleh Orang Melayu ~ Penentangan secara individu dan kolektif. . ~ Dato Onn Jaafar wujudkan Kongres Persatuan Melayu membawa kepada Penubuhan UMNO Mei 1946.

~ Sebab-sebab penentangan i) pemberian hak kerakyatan mengikut prinsip Jus Soli. ii) Raja-Raja Melayu kehilangan kuasa dan kedaulatan. iii) British memperolehi persetujuan sultan secara penipuan/paksaan. .

~ Menganggap Sultan Melayu tidak mewakili mereka . .Reaksi Bangsa Asing Terhadap Malayan Union (MU) ~ Tidak setuju kerana ia bersifat kolonial dan bukan demokratik. ~ Lebih berminat menubuhkan pemerintahan sendiri berasaskan politik negara Gina/India. ~ Penangguhan pemberian hak warganegara mengurangkan minat untuk menyokong MU.

~ memberi penukaran kepada : i. ii.Latar belakang wujudnya PTM ~ menggantikan gagasan MU. kedudukan dan kuasa Raja. hak kewarganegaraan yang lebih ketat. iii. . hak istimewa orang Melayu. ~ Penubuhan J/kuasa Perunding tahun 1946 untuk mendapatkan pandangan kaum bukan Melayu.

Hak-hak kerakyatan yang sama. . ~ Perjuangan AMCJA : i.46 oleh kaum bukan Melayu . Penyatuan seluruh TM termasuk Singapura.12. iii.Latar belakang wujudnya PTM ~ Penubuhan AMCJA pada 22. ii. Pemerintahan sendiri.

Bahasa Melayu .Bahasa Rasmi. Penggunaan perkataan Melayu untuk kewarganegaraan TM. iv. ~ 1. .2.2.Latar belakang wujudnya PTM ~ Penubuhan PUTERA 22. Hal ehwal luar dan pertahanan sebagai tanggungjawab bersama.1947 oleh kaum radikal Melayu. Penggunaan warna kebangsaan untuk bendera TM.1948 pengisytiharan PTM . ii. ~ Mac 47 AMCJA-PUTERA bergabung. ~ Hubungan UMNO-British lebih erat. iii. ~ Perjuangan PUTERA : i.

Pengerusi kedua-dua majlis tersebut adalah pesuruhjaya tinggi. sebuah Majlis Mesyuarat Kerajaan Persekutuan dan sebuah Majlis Perundangan Persekutuan.Ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ~ Perjanjian persekutuan meliputi 9 buah negeri Melayu. ~ kerajaan persekutuan terdiri dari seorang Pesuruhjaya Tinggi British yang dilantik oleh kerajaan British. . Singapura menjadi Tanah Jajahan British yang berasingan. PP dan Melaka.

. Namun. ~ Majlis Mesyuarat Kerja terdiri dari : (a) 3 orang anggota ex-officio. (c) 5-7 orang anggota tidak rasmi (dilantik oleh PT).Ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ~ Majlis Mesyuarat Kerja dan Majlis Perundangan membantu dan menasihat P/jaya Tinggi dalam menjalankan tugas-tugasnya. (b) 4 orang anggota rasmi. (dilantik oleh PT) dan. beliau tidak semestinya menerima nasihat berkenaan.

(b) 9 orang Yang DiPertua Negeri atau Menteri Besar MajIis Mesyuarat Negeri serta 2 orang wakil Majlis Tempatan Pulau Pinang dan Melaka. (c) 11 oranig anggota rasmi dan 50 orang anggota tidak rasmi (semuanya dilantik oleh PT).Ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ~ Majlis Perundangan terdiri daripada: (a) 3 orang anggota ex-officio. dan. .

Ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ~ Sebuah Majlis Raja-Raja Melayu ditubuhkan untuk menasihatkan PT. Majlis ini bersidang apabila perlu dan dipengerusikan oleh salah seorang daripada 9 orang raja. . ~ Raja-raja diberikan semula hak-hak utama dan kuasa ke atas negerinegeri mereka seperti pada masa sebelum perang. Pengerusi dilantik oleh Persidangan.

Kesihatan. . ~ Kerajaan Negeri bertanggungjawab ke atas hal-hal Kerajaan Tempatan.Ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu Raja diberi kuasa memerintah negeri masing-masing dengan bantuan Majlis Mesy. Rang Undang-Undang yang diluluskan oleh Majlis Perundangan Negeri mesti diperkenankan Raja.Kerja Negeri & MajlisNegeri (diberi kuasa gubal Undang-undang) dianggotai oleh ahli rasmi dan t/rasmi. Tanah dan Pertanian. Pelajaran.

umur minimum 18 tahun dan perwatakan baik serta pengetahuan Bahasa Melayu atau Bahasa lnggeris. Bagi kedua-dua kes.Ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ~ Syarat-syarat kewarganegaraan di ketatkan. . contoh : seorang yang layak mendapat kewarganegaraan secara permohonan mestilah lahir di TM dan bermastautin selama 8 daripada 12 tahun sebelum memohon atau telah bermastautin di TM tidak kurang 15 tahun daripada 20 tahun sebelum memohon.

Ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ~ Orang Melayu diberi hak.hak istimewa kaum Bumiputera dan mempunyai perwakilan terbesar dalam Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. .

Ancaman Komunis Faktor-faktor PKM Melancarkan Pemberontakan 1948 Langkah-langkah Kerajaan Menghapuskan Pemberontakan Sebab-sebab PKM Gagal Mendapat Sokongan .

Faktor-faktor PKM Melancarkan Pemberontakan 1948 ~ Kegagalan polisi perdamaian Barisan Bersatu. . .PKM disahkan oleh kerajaan 1945-1948.Bergerak dalam kesatuan sekerja. .Cergas mencapai cita-cita secara perlembagaan .Cita-cita perjuangan ialah penubuhan Rep. . Komunis Malaya melalui Barisan Bersatu.

. .Rasuah di kalangan pimpinan.Perselisihan dalam pucuk pimpinan parti. .SU Agung PKM Lai Teck didapati menjadi Agen British dan Jepun.Chin Peng ambil alih parti Mac 1949. .Faktor-faktor PKM Melancarkan Pemberontakan 1948 ~ Perubahan pucuk pimpinan dan krisis dalam PKM. .

Persatuan daripada Kongres Pemuda Komunis Asia di Calcutta 1948. .Faktor-faktor PKM Melancarkan Pemberontakan 1948 ~ Pengaruh luar.lnspirasi daripada kejayaan komunis di Cina dan lndocina. . . .Persatuan daripada Parti Komunis Cina .

. .16. .Sistem pendaftaran kebangsaan diperkenalkan.6.6.Kerajaan menahan orang-orang yang disyaki terlibat.Langkah-langkah K jaan Menghapuskan Pemberontakan ~ Pengistiharan Darurat (16.1948). .48 British mengistiharkan darurat dan PKM diharamkan. .Jun 48 PKM lancarkan pemberontakan.

. Negeri dan Daerah ditubuhkan.Tujuan J/k ini bagi menghubungkan semua pihak yang terlibat dalam perancangan menumbangkan komunis.Langkah-langkah K jaan Menghapuskan Pemberontakan ~ Rancangan Briggs. .Rancangan penempatan semula setinggan Cina dalam kampung baru yang berpagar.Melemahkan Min Yeun PKM. . .Memaksa PKM keluar dari hutan. . ~ Penubuhan J/kuasa kerja perang. .J/Kuasa perang peringkat Persekutuan.

Sebab-sebab PKM Gagal Mendapat Sokongan ~ Idealogi komunis bertentangan dengan Agama Islam. .ldealogi komunis menolak agama dan tuhan tidak dapat ditenima oleh orang Melayu yang beragama Islam.Rasa curiga di kalangan orang Melayu dan lndia.Anggapan yang PKM lebih berminat dalam hal ehwal Negeri Cina . . . . ~ Keanggotaan PKM yang dikuasai Orang Cina .

Lebih bersifat kongsi gelap.Sebab-sebab PKM Gagal Mendapat Sokongan ~ Keadaan ekonomi negara yang stabil.Percubaan membebaskan TM gagal.1930 an ramai pemimpin dan ahli PKM di buang negeri ke China. . ~ Tindakan keras British & Kerajaan PTM.1940 an Enakmen kesatuan sekerja diperkenalkan. . . ~ Matlamat dan perkembangan PKM tidak jelas dan merugikan : . .

Orang Cina beri sokongan kepada Kuomintang.Dasar Kuomintang . . ~ Teknik keganasan PKM. semua orang Cina seberang laut adalah warga negara Cina mendapat sokongan.Sebab-sebab PKM Gagal Mendapat Sokongan ~ Persaingan daripada kuomintang. . .keganasan & huruhara yang berlaku mengancam keselamatan penduduk. yang ditubuhkan di Singapura. .

Kemunculan Parti Siasah Sebab-sebab Penubuhan UMNO MIC MCA .

~ pengaruh akhbar-akhbar Melayu tempatan.Sebab-sebab Penubuhan UMNO ~ untuk menentang MU & memelihara kepentingan orang-orang Melayu. . ~ kesan pendudukan Jepun 1942-45 & peristiwa keganasan 14 hari MPAJA. ~ untuk menyatupadukan perjuangan orang-onang Melayu dan persatuanpersatuan seluruh politik Melayu.

~ dorongan Nehru. ~ bagi menyekat pengaruh komunisme di kalangan orang.orang India. ~ kesan penentingan orang-orang Melayu ke atas Umno. .kepentingan kaum India.Sebab-sebab Penubuhan MIC ~ melindungi kepentingan.

Sebab-sebab Penubuhan MCA ~ Menjaga kepentingan kaum Cina. . ~ Sebagai petunjuk kepada British dan orang-orang Melayu bahawa majoriti orang-orang Cina tidak menyokong PKM.

DETIK ² DETIK KEMERDEKAAN Sistem Ahli 1951 Pilihanraya Tempatan Pilihanraya Persekutuan 1955 (P/Raya Pertama) Rombongan Merdeka 1955 .

Lee : H/Ehwal Kesihatan .S. Inggeris menyediakan rakyat TM dalam cara kerajaan sendiri dan demokrasi berparlimen. Sistem Ahli ditubuhkan dalam kerajaan telah di perkenalkan kepada Majlis Undangan Persekutuan.Sistem Ahli 1951 ~ Sementara Parti Politik berkembang. 9 orang rakyat TM di lantik dalam beberapa jawatan : *Dato Onn Jaafar : H/Ehwal Dalam Negeri *Dato Thuraisingham : H/Ehwal Pelajaran *Tun H.

~ Pemimpin tempatan mendapat peluang mentadbir negara.000 orang asing jadi WN. Cuma mereka tidak digelar menteri dan tidak mempunyai kuasa seperti menteri sekarang.Sistem Ahli 1951 ~ Sistem ini sama seperti jemaah menteri sekarang. ~ Semua ahli bertanggungjawab kepada Pesuruhjaya Tinggi (PT). Salah satu ialah : orang Cina dan India yang dilahirkan di TM dan sanggup menjadi rakyat yang setia kepada sultan diberi taraf WN. . ~ Beberapa pindaan kewarganegaraan dibuat pada 1952. 250.

.Pilihanraya Tempatan ~ Usaha untuk memberi pendedahan dan pengalaman kepada pemimpin tempatan dan penduduk negara ini ke arah kerajaan sendiri. British perkenalkan satu proses pemilihan ahli Majlis Mesyuarat Perundangan melalui pilihanraya. Asalnya PR ini adalah bagi memilih ahli majlis di peringkat Penguasa Tempatan.

PR ini penting kerana UMNO dan MCA (Perikatan) bergabung dan memenangi semua kerusi yang dipertandingkan. PR MBKL dijalankan bagi memilih 12 wakil.51 bagi memilih wakil dalam Majlis Bandaran P.Pilihanraya Tempatan ~ PR pertama diadakan pada 1. 1952. 16 Feb.Pinang. .12. ~ Proses wakil melalui PR ini telah di jalankan bagi Penguasa Tempatan yang lain. Perikatan menang 9 daripada 12.

Muar & Melaka : menang majoriti. ~ Mac 1953. ~ Ahli Majlis Bandaran menjaga kepentingan puak di peringkat tempatan . UMNO-MCA bersatu membentuk parti perikatan. memberi pengalaman mentadbir kerajaan di peringkat tempatan.Pilihanraya Tempatan ~ UMNO-MCA bekerjasama di PR JB.Tunku Abdul Rahman menjadi pemimpin. .

.Pilihanraya Tempatan ~ Pertubuhan politik telah mendapat pengalaman berguna & pendedahan awal tentang proses PR. ~ Penduduk negara pula mendapat pengalaman berkerajaan sendiri melalui lunas-lunas demokrasi. Ini penting bagi menghadapi PR umum pertama peringkat Negeri dan persekutuan kemudiannya.

Mereka juga berpeluang untuk menganggotai MajIis Mesyuarat Kerajaan. . (Dengan ini kumpulan majoriti dalam Majlis dapat ditentukan berdasarkan kumpulan majoriti ahli dalam Majlis Mesyuarat Persekutuan.Pilihanraya Persekutuan (pertama) 1955 ~ Pada 1951. iaitu satu badan yang bertanggungjawab akan pentadbiran negara). UMNO menuntut supaya ahli-ahli Mesyuarat Majiis Undangan Persekutuan dipilih melalui PR dan bukan dipilih oleh British.

Mereka yakin penuh akan menang kerana pengaruhnya berkembang luas di seluruh negara. ~ Perikatan cadangkan PR Umum pertama diadakan. . pada Nov 54.Pilihanraya Persekutuan (pertama) 1955 ~ Sistem PR ini lebih menjamin keutamaan kepentingan orang tempatan berbanding dengan sistem PR Ahli Majlis (British) yang lebih pentingkan pilihan wakil-wakil mereka (British).

IMP tidak setuju dengan cadangan diadakan PR kerana pengaruh mereka belum luas. Perundangan Persekutuan dipilih melalui PR dan pemilihan dibuat secara pelantikan. Mereka menganggap PRU belum lagi sesuai diadakan ketika itu. ~ IMP mencadangkan hanya sebilangan kecil Ahli Majlis Mesy.Pilihanraya Persekutuan (pertama) 1955 ~ Kerajaan British menubuhkan satu JK mengkaji cadangan Perikatan (ahli JK tersebut adalah wakil perikatan. IMP & Pegawai British). .

SU. British tetapkan jumlah ahli dalam MP seramai 98 orang terdiri dari : 1 Speaker. SU Kew. Peguam Negara. 3 ahli melalui jawatan ex-officio (Ket. kepentingan (pertubuhan buruh & ahli perniagaan). Undangan Persekutuan. . 22 mewakili pelbagai golongan mempunyai yg. Mesy. 11 mewakili negeri.).Pilihanraya Persekutuan (pertama) 1955 ~ Julai 1953 Kerajaan British (dengan cadangan) mengadakan PRU bagi memilih sebahagian dari ahli dalam Maj. 52 ahli dipilih dari PR.

7 ahli dilantik oleh P/jaya Tinggi British setelah berunding dengan pemimpin politik yang mempunyai bilangan ahli teramai dalam majlis ini . ~ Pada 25 Julai 55. . Serani dan Selon). PRU yang pertama bagi negara ini diadakan.Pilihanraya Persekutuan (pertama) 1955 ~ 3 ahli mewakili kaum minoriti (Asli. Perikatan meletakkan calon di semua kawasan.

Ehwal Dalam Negeri. Perikatan menang 51 dari 52 kerusi (1 oleh dimenangi PAS. TAR menjadi Ket. Pers. Perak. Parti Islam Se-Malaya. Parti Buruh. Pemimpin Perikatan lain dijadikan menteri dan pegawai-pegawai perkhidmatan awam.Pilihanraya Persekutuan (pertama) 1955 Parti politik lain : Parti Negara. . Kerian).Menteri dan Menteri H. Keb. dikendalikan olehpemimpin tempatan walaupun masih di bawah jajahan Kerajaan British. Sejak 1955 PTM menjadi sebuah negara berpemerintahan sendiri. Parti Progresif Rakyat & calon Bebas. Liga Melayu Perak.

4 wakil Perikatan) ~ Rundingan (18 Jan.8 Feb. ~ TAR mengetuai satu rombongan ke London untuk berunding dengan British. 8 wakil PTM (4 wakil Raja.. PTM diketuai oleh TAR. 1956) di pengerusikan oleh Lord Lenno-Boyd. Perikatan telah menjalankan pelbagai usaha untuk mendapatkan kemerdekaan.Rombongan Merdeka 1955 ~ Setelah memenangi PRU dan berjaya menubuhkan kerajaan sendiri pada 1955. .

~ Perundingan ini telah menghasilkan persetujuan seperti berikut : 1. Negeri PTM berada di bawah lingkungan Commonwealth dan menjalankan pemerintahan secara demokrasi . Kerajaan British setuju memberi kemerdekaan.Rombongan Merdeka 1955 ~ Keputusan : Kerajaan British setuju memberi kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 dan menubuhkan satu S/jaya untuk merangka Perlembagaan PTM . .

Rombongan Merdeka 1955 2. diberhentikan berikutan dengan kemerdekaan ini. Jawatan Setiausaha Kewangan dan Pengarah Gerakan akan digantikan dengan jawatan Menteri Kewangan dan Menteri Pertahanan dan kedua jawatan ini disandang oleh orang tempatan. Kerajaan British akan membayar ganti rugi kepada semua pegawai dagangan yg. .

. Penubuhan sebuah badan bebas untuk menggantikan pertembagaan bagi PTM yang berdaulat & merdeka. 4.Suruhanjaya Reid. Badan bebas ini .Rombongan Merdeka 1955 3. Kerajaan British berhak menetapkan tenteranya di negara ini.

Melayu. Tugas : Merangka Perlembagaan PTM (berdasarkan kepada pemerintahan secara demokrasi berparlimen) serta memasukkan perkara : 1.1 Pembentukan sebuah kerajaan pusat yang kuat dan berkuasa ke atas negeri-negeri. 1. 1.2 Kedudukan Raja-Raja Melayu.3 Melantik seorang Ketua Negara. 1. .5 kedudukan istimewa Org. 1.Suruhanjaya Reid 1. dipilih dari Raja-Raja Melayu.4 Satu rupa bangsa bagi seluruh negara dan.

Hakim Abdul Hamid (Pakistan) 3.2.Sir lvor Jennings (Britain) .Sir William Mc Kell (Australia) . Malik (India) . .Lord Reid (British: Pengerusi) . Bersidang 118 kali antara Julai ke Oktober 1956.B. Menerima (menimbangkan) 131 memorandum bertulis daripada pertubuhan / individu termasuk Perikatan. 4. Ahli Suruhanjaya: .

Draf perlembagaan diumumkan pada Februari 1957 dan dikaji semula oleh JK kerja yang mengandungi 11 ahli (4 wakil Raja Melayu. 4 wakil k jaan. Ketua SU dan Peguam Negara). PT. Rang Perlembagaan diluluskan oleh Majlis Perundangan pada 15 Ogos 57 dan berkuatkuasa 27 Ogos 57.5. 6. .

Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1. Ciri-ciri penting perjanjian PTM : Struktur Kerajaan Kewarganegaraan Bahasa Peruntukan-peruntukan lain . Ditandatangani di Kuala Lumpur pada 5 Ogos 1957.

Kerajaan PTM ialah DYMM Yang Di Pertuan Agong dipilih daripada 9 orang Raja Melayu. b) . PM menubuhkan Kabinet yang merupakan badan tertinggi yang bertanggungjawab membentuk dasar Kerajaan.Struktur Kerajaan a) Ketua Negara bagi. Ketua Kerajaan bagi Kerajaan Pusat (Persekutuan) ialah Perdana Menteri dilantik dari parti yang mempunyai bilangan ahli majoriti dalam Dewan Rakyat.

. Setiap negeri mempunyai Majlis Mesyuarat Undangan Negeri. Ketua kerajaan bagi setiap negeri ialah MB atau KM.Struktur Kerajaan c) Penubuhan sebuah badan perundangan di peringkat Persekutuan iaitu Parlimen yang terdiri daripada Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Dewan Negara dianggotai oleh 38 ahli perkhidmatan . kuasa eksekutif adalah pada Raja atau Yang Dipertuan Negeri.6 tahun. Ahlinya dipilih melalui PR untuk tempoh 5 tahun. d) Di peringkat negeri. Ahli Dewan Rakyat seramai 104 orang yang dipilih melalui PR bagi tempoh setiap 5 tahun.

dilahirkan dan telah bermastautin di TM selama 5 tahun daripada 7 tahun yang lampau.Kewarganegaraan Pemberian taraf kewarganegaraan seperti berikut : a) Mereka yang telah menjadi warganegara PTM sebelum kemerdekaan. boleh memohon WN jika mereka mengetahui B.Melayu dan sedia mengangkat sumpah taat setia. b) Semua orang yang dilahirkan di PTM atau selepas Hari Merdeka. c) Mereka yang berumur 18 tahun dan ke atas. .

Kewarganegaraan

d) Mereka yang berusia 21 tahun dan ke atas yang dilahirkan di luar PTM tetapi bermastautin di sini selama 8 hingga 12 tahun boleh juga memohon dengan syarat mengetahui B.Melayu & sedia mengangkat sumpah taat setia, e) Pemilihan dua kerakyatan tidak di benarkan kecuali bagi kerakyatan Commonwealth.

Bahasa

a) Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa kebangsaan di negara ini. Walau bagaimanapun, pembelajaran dan penggunaan bahasa asing yang lain secara umum tidak dilarang , b) Penggunaan Bahasa Inggeris dalam majlis-majlis Mesyuarat Undangan atau Mahkamah dibenarkan untuk tempoh 10 tahun selepas merdeka.

Peruntukan-peruntukan lain

a) Agama Islam dijadikan sebagai agama rasmi di negara ini. Namun kebebasan beragama diberikan kepada semua orang yang tinggal di negara ini, b) Kedudukan istimewa Orang Melayu di jamin oleh Perlembagaan.

Sabah dan Serawak) ii. politik sosial. Latar belakang penduduk pribumi ( Tanah Melayu. Kedatangan imigran ke Malaysia dan kesannya dari segi ekonomi. Perspektif Sosial I. Langkah-langkah ke arah perpaduan Ekonomi dan politik.Latar Belakang Masyarakat 1. iii. .

iv. Pengisian Kemerdekaan.2. I. iii. Penubuhan Malaysia. . Detik-detik kemerdakaan Persekutuan Tanah Melayu. Perspektif Politik. Perjuangan kearah Kemerdekaan sebelum Perang Dunia ke-2 ii.

.Sabah & Serawak di bawah Jajahan Nahkoda British sejak tahun 1946.Singapura mendapat kuasa pemerintahan penuh (kecuali pertahanan dan ehwal luar) daripada British mulai tahun 1959. . .MALAYSIA 1. LATAR BELAKANG PENUBUHANNYA.Persekutuan Tanah Melayu telah pun merdeka 31. .8.1957 .Brunei diperintah sultan dengan perlindungan British.

Cara cepat/mudah dapat kemerdekaan. ii.2. Menghalang komunis ambil Singapura. . alasannya: I. CADANGAN AWAL Kerajaan Parti Tindakan Rakyat Singapura mencadangkan pencantuman dengan Tanah Melayu. Menguat pertahanan ancaman komunis. iii.

3.3.1 YTM. Tunku Abd.2 Prasangka Singapura menjadi pusat aktiviti China Komunis. . Rahman dan kerajaan Tanah Melayu menentang cadangan pencantuman dengan Singapura kerana bimbang kedudukan dan politik bumiputra. REAKSI AWAL 3.

2 . 4.1 Bila aktivis komunis keluar dari PTR dan tubuh Barisan Sosialis.Y. Sikap kerajaan Tanah Melayu mula sokong PTR di bawah pimpinan En. ANCAMAN KOMUNIS DI SINGAPURA 4.Lee.K.4. Kerajaan PTM mula sedar PTR lebih baik dan selamat.

1.YTM. 5. REAKSI AWAL 5.2 Persekutuan Tanah Melayu tidak boleh bersendirian.5. Tunku mengemukakan rancangan gagasan Malaysia pada 27 Mei 1961 di Singapura. 5.3 Peluang Sabah & Serawak untuk merdeka lebih cepat .

7 Reaksi British amat baik bagi memberi kemerdekaan kepada Singapura dan Wilayah Borneo. 5. 5.5 Mencegah kegiatan komunis di wilayah Borneo.4 Kemajuan bagi Sabah & Serawak dapat dibantu dalam persekutuan Malaysia.5. 5.6 Bilangan rakyat keturunan Cina tidak akan melebihi bumiputra. .

Barisan Sosialis dan parti pembangkang menolak. . I. Kerajaan K.6. ii.1 Di Singapura. Komunis menentang ± bercadang menjadikan Singapura pusat kegiatan mereka. iii.Y.Lee Menyambut baik usul gagasan Malaysia. REAKSI KEPADA GAGASAN MALAYSIA 6.

6. Parti UNKO (Kesatuan Rakyat Kadazan Bersatu).2 Wilayah Borneo. Pertubuhan Kebangsaan Pasok Momogun dan Democratic Party (DP) telah bersetuju. Parti USNO (United Sabah Nasional Organization). I. .

Parti Rakyat Jati Serawak berkecuali. Parti Bersatu Serawak (SUPP) ± diasaskan 1959 ± keahlian majoriti bangsa Cina telah menentang.ii. Parti Negara Sarawak (dianggotai oleh orang Melayu) bersetuju. Parti Kebangsaan Serawak ( SNAP) juga menentang. .

Donald Stephens. Sultan Brunei peringkat awal menyokong. Selepas pemberontakan 8 Dec 1962. Parti Rakyat pimpinan Ahmad Azhari menentang ± hasratnya hendak mewujudkan Kerajaan Borneo Utara.iii. membantu mempengaruhi rakyat terhadap gagasan Malaysia iv. . Sultan telah menukar pendirian tidak mahu menyertai Malaysia J/k Majlis Muhibah Malaysia dibentuk dan dipengerusikan oleh En.

1 7. Tentangan dari Luar. Pemerintah Indonesia kuatir kesan sosioekonomi terhadap rakyatnya yang mundur. Indonesia. .7 CABARAN TERHADAP PENUBUHAN 7. pertubuhan serta Parti-parti politik di Tanah Melayu. Sabah dan Sarawak. Singapura. Tentangan Dari Dalam Reaksi dari penduduk.2 I. PKI menguasai pemerintah menentang gagasan Malaysia. Mendakwa satu rancangan mengekal kuasa Inggeris di Asia Tenggara. Sumatera didakwa akan diambil oleh Malaysia.

Filipina menuntut kedaulatan Sabah sebagai bekas wilayah kesultanan Sulu. Presiden mendakwa Malaysia satu penjajah baru. . Filipina.ii.

1. Sidang kemuncak di Tokyo antara YTM. 8. LANGKAH ATASI TENTANGAN 8. Sidang kemuncak di Manila antara YTM Tunku. 8. Seokarno dan Macapagal.3. . Dalam perjalanan singgah di Manila menemui Presiden Macapagal.2. Pengerusi: Lord Cobbold. Pembentukan Suruhanjaya Cobbold.1. Tunku dengan Presiden Seokarno.

2 orang anak tempatan menganggotainya Tan Sri Ghazali Shafie dan Dato¶ Wong Pow Nee. 4000 individu ditemuramah. Tujuan suruhanjaya ini untuk meninjau pendapat penduduk Sabah dan Sarawak terhadap Malaysia. .

8. Indonesia dan Filipina tetap tidak mengakui hasil laporan PBB dengan alasan mereka tidak mengikuti proses di peringkat awal . Rombongan PBB tiba Ogos 1963. Pemerhati dari Indonesia dan Filipina turut sama. Tujuan untuk menyemak semula laporan Suruhanjaya Cobbold terhadap pilihanraya ke atas Sabah & Serawak. Suruhanjaya Bangsa-Bangsa Bersatu.4.

Jawatankuasa Antara Kerajaan. Dipengerusikan oleh Lord Lansdowne dan Timbalannya Tun Abd Razak. dasar bahasa.8. Tugasnya menilai kedudukan kaum bumiputra. dasar imigrasen. Bilangan anggota perwakilan .5.

ii. Lapuran Suruhanjaya Cobbold adalah benar. iii. Pilihanraya di Sabah & Sarawak berjalan dengan baik dan lancar. PENGISTIHARAN MALAYSIA Berdasarkan lapuran PBB: I. Tunku telah mengistiharkan pembentukan negara malaysia . Majoriti rakyat di Sabah dan Sarawak bersetuju dalam Malaysia.9. Pada 29 Ogos 1963 YTM.

YTM. sosioekonomi.3 10. PERPISAHAN SINGAPURA 10.1 Percanggahan dari segi politik.10. Singapura menjadi sebuah republik merdeka dalam negara-negara Commonwealth British.2 10.4. 9 Ogos 1965 perjanjian perpisahan ditandatangani. polisi serta matlamat yang berbeza. Tunku menasihatkan Singapura supaya meninggalkan Malaysia.5. 10. . Percanggahan pendapat antara pemimpin. 10.

RTM1 dan RTM2 RM1 hingga RM7 . PEMBANGUNAN NEGARA 1.1 Dasar-Dasar Pembangunan Negara. Dasar Ekonomi Baru ( DEB ) Dasar Perindustrian Negara 1.PENGISIAN KEMERDEKAAN 1.2 Rancangan Pembangunan 5 Tahun.

1.3 Rangka Rancangan Jangka Panjang (RRJP) RRJP1 (DEB) ± RM2 hingga RM5 1971 hingga 1990 RRJP2 mulai 1991 .

1 Politik Barisan Nasional (BN) Undang-undang / Akta-Akta ISA Pasukan keselamatan.2 Ekonomi Pemantapan Ekonomi Globalisasi. Dayasaing.2. MENJAMIN KESETABILAN NEGARA 2. Dayamaju. 2. 2.3 Sosial Intergrasi Nasional Rukun Negara Rukun Tetangga .

Philippines. Ekonomi & Sosial) 3.1 Hubungan Serantau.3. SEATO (1954) ( Southeast Asian Treaty & Org.2. 3. Pertubuhan Serantau. PERANAN MALAYSIA DI ARENA ANTARABANGSA. Kerjasama 2 hala ( Politik. Indonesia Association) .) SEAFET (1959) ( Southeast Asian & Econ Treaty) ASA (1961) (Association of Southeast Asia) MAPHILINDO (Ogos 1963) (Malaysian.

3 ASIAN. Gagasan EAEC.3. . (Association of Southeast Asian Nation) Ditubuhkan berdasarkan deklarasi Bangkok 1967 Peringkat Awal 4 buah negara menggangotainya.Negara Brunei menyertai tahun 1984. Kerjasama dibidang ekonomi dan sosial Sumbangan Malaysia. Konsep ZOFFAN (1971) Isu Kemboja.

1 Pertubuhan Antarabangsa.Kemboja . CONGGO ± 1960 UNTAG ± 1989 ± Namibia UNTAG ± 1992 . Misi-misi galakan pelaburan Misi galakan pelancungan.3. Hubungan 2 hala. 3. A. Pasukan Pengaman.4 HUBUNGAN ANTARABANGSA.4.

Somalia . Pasukan Pemerhati. UNIMOG ± 1988 ± Iran/Iraq UNIMOG ± 1990 ± Iran/Kuwit UNIMOG ± Bosnia.B. Ruanda.

Alam sekitar. keadilan dunia. Tan Sri Ghazali Ismail. . C.4.2. A. Antartika. Presiden Perhimpunan PBB 1996. Majlis Keselamatan PBB. Isu-Isu Antarabangsa. Tahun 1965 dan Tahun 1988 B. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) Anggota ke 82 tahun 1957. ekonomi dan politik.3.

4.4.4.4.3. Pertubuhan Negara-Negara ommonwealth.3.6.5. Kerjasama Selatan-Selatan. Penubuhan Suruhanjaya Selatan-Selatan Pengerusi Kumpulan 77 Program Kerjasama Teknik Malaysia (untuk membantu negara Dunia ke 3) 3.4. OIC ± (Persidangan Negara-Negara Islam) 3. NAM (Non Aligtment Movement) Menjadi anggota yang ke 16 Menjawat Naib Presiden Tahun 1989 3. .

1.3 LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN 4. Dalam Negeri Pemantapan aspek perpaduan Penstabilan ekonomi. Pemodenan Pasukan Keselamatan Undang-undang .4.3.

2. ASEAN ± Konsep ZOPFAN.4. Luar Negara.3. Perundingan politik Kerjasama pertahanan Forum serantau / antarabangsa .

gangguan. KESELAMATAN NEGARA Keselamatan : ³ ancaman. sosio-budaya politik. halangan dari individu. . kumpulan atau pertubuhan dari dalam dan luar negara´ yang bercanggah politik.4. dan undang-undang yang ada. tatasusila.

4. Komunis ± selesai dengan perjanjian Hadyai 2.12. Polarisasi kaum. Dadah/HIV/AIDS Pelarian / Pendatang Tanpa Izin Pelampau agama .1. DALAM NEGERI.89.

Kawasan Geostrategi ± isu pulau Spratly Pergolakan politik serantau / antarabangsa Hubungan diplomatik / ekonomi.4. Dadah / HIV / AIDS . LUAR NEGARA.2.

LATAR BELAKANG MASYARAKAT EKONOMI 1 .

LATAR BELAKANG MASYARAKAT (Ekonomi) FAKTOR YANG MENENTUKAN KETEGUHAN EKONOMI LATAR BELAKANG DAN SISTEM EKONOMI MALAYSIA SEMENJAK 1900 EKONOMI MALAYSIA PERBEDAAN DAN PENGIMBANGAN KEDUDUKAN EKONOMI .

2. Zaman Kesultanan melayu Melaka. . LATAR BELAKANG DAN SISTEM EKONOMI SEMENJAK TAHUN 1990 A. Tanah Melayu (Khususnya Melaka ) menjadi idaman kuasa-kuasa asing. 1. ZAMAN SEBELUM MERDEKA.1. Kemakmuran dan kemasyhuran Melaka disebabkan sistem pemerintahan dan sistem ekonomi yang mantap ketika itu.

6. Penjajah Inggeris memperkenalkan sistem ³EKONOMI DUALISME´ dalam pertanian. Bermula tahun 1511 hingga 1957 (446 Tahun) Tanah Melayu dijajah 4 kuasa asing. 4. . Eksploitasi ekonomi Inggeris telah wujud ³MASYARAKAT MAJMUK´ ( Plural society) di Tanah Melayu.3. 5. wilayah dan kaum. Dasar ³PECAH & PERINTAH´ wujud ketidak seimbangan ekonomi. Sistem ekonomi sebelum dijajah Inggeris adalah berbentuk pertanian ³SARA DIRI´.Sistem ekonomi modern diterapkan. Ekonomi dan politik dieksploitasi oleh penjajah.

PERDAGANGAN DAN BANK TANAH MELAYU & SARAWAK & SABAH SEKTOR TANI CARA KECILKECILAN EKSPORT BARANG UTAMA KEUNTUNGAN.SABAH & SARAWAK DAN HUBUNGANNYA DENGAN EKONOMI BRITAIN SEKTOR LOMBONG. PEMBUATAN DAN PUSAT KEWANGAN BUNGA DAN LAIN-LAIN IMPORT BARANG PEMBUATAN IMIGRAN BURUH ASING . GETAH. DIVIDEN BRITAIN SEKTOR INDUSTRI.SIFAT EKONOMI TANAH MELAYU.

ZAMAN SELEPAS KEMERDEKAAN . .Dasar pembangunan ekonomi:RTM 1 = 1956 ± 1960 ) sedikit kejayaan RTM 2 = 1961 ± 1965 ) dicapai RM 1 = 1966 ± 1970 ) .Strategi memperbagaikan ekonomi.

RM 2 = 1971 ± 1975 ) perlaksanaan Dasar Ekonomi RM 3 = 1976 ± 1980 ) Baru (RRJP 1) RM 4 = 1981 ± 1985 ) RM 5 = 1986 ± 1990 ) .

ii. Pelaburan swasta/asing yang tinggi Penggunaan teknologi moden Kesetabilan politik iv.RM 6 = 1991 ± 1995 ) RRJP 2 RM 7 = 1996 ± 2000 ) RM 8 = 2001 ± 2005 ) RM 9 = 2006 ± 2010 ) -Tahun 1970an (DEB) pertumbuhan ekonomi mula meningkat dengan pesat kerana:I. iii. Dasar ekonomi/kewangan yang praktikal .

KOMPOSISI KELUARAN DALAM NEGARA KASAR MENGIKUT SEKTOR (% KDNK) SEKTOR Pertanian Perlombongan Industri Pembinaan Perkhidmatan 1960 34 7 5 3 51 1970 32 12 6 4 46 1980 23 10 20 4 43 1990 19 10 27 4 40 .

3.180 (1990) kepada RM16. Pendapatan Perkapita dari RM 6. 2. Kadar inflasi di tahap yang rendah seperti dalam RM5 iaitu 2.0% dan lebih rendah dalam (RM6) dan seterusnya.PROSPEK EKONOMI MALAYSIA 1. Pertambahan KDNK dari RM 115 b (1990) kepada RM 920b (2000) iaitu meningkat 2 kali ganda. .100 (2000) iaitu meningkat 4 kali ganda.

0 % tahun 2000. Kadar pengangguran dari 6. 5.5 % (RM6) kepada 4. 6.0 % (RM5) 4. manakala sektor perkhidmatan ialah 50 % dalam KDNK. Dijangkakan Malaysia akan memasuki ³ERA POST ± INDUSTRIAL´ selepas tahun 2000. . Sumbangan sektor pembuatan ialah 40% dalam KDNK.4.

kemahiran serta peredaran masa. . Berkemahiran tinggi dan berhemah mulia. Mengamalkan sistem kerja yang sesuai budaya. 3.PRASYARAT YANG PERLU DIMILIKI OLEH PEKERJA 1. 2. Mempunyai etika dan nilai kerja yang positif.

NILAI-NILAI MURNI DALAM PERKHIDMATAN AMANAH BERSYUKUR BERTANGGUNG JAWAB PENERAPAN NILAI-NILAI DISIPLIN IKLAS TEKUN BEKERJASAMA DEDIKASI .

MATLAMAT SAINS DAN TEKNOLOGI ‡BILANGAN ‡KEMAHIRAN *PEGAWAI ROFESIONAL *PEKERJA MAHIR * PEKERJA SEPARA MAHIR STRATEGI ‡WUJUDKAN R&D * MENGUBAH SISTEM LATIHAN * BERKETERAMPILAN PENGGUNAAN BAHAN / SUMBER * BUDAYA INOVATIF KERJASAMA SEKTOR AWAM DAN SWASTA .

DASAR PANDANG KE TIMUR KEPIMPINAN MELALUI TELADAN PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM DALAM PERKHIDMATAN BUDAYA KERJA CEMERLANG .DASAR-DASAR PEMBENTUKAN NILAI ETIKA PERKHIDMATAN AWAM BERSIH. CEKAP & AMANAH DASAR-DASAR KERAJAAN YANG MENEKAN PEMBENTUKAN NILAI.

EKONOMI BEBAS DALAM PERDAGANGAN ANTARABANGSA.DAYA SAING DI PERINGKAT ANTARABANGSA 1. PROSES ³ GLOBALISATION´ 2. NAFTA DAN SEBAGAINYA. BLOK PERDAGANGAN SEPERTI EEC. ³THIRD WAVE INDUSTRIAL REVOLUTION. 3. 4.´ .

4. terlatih dan fleksibel. Menambah golongan pekerja bumiputra yang berkemahiran. Tenaga kerja yang mahir dalam berbagai bidang. Menwujudkan tenaga kerja yang berpendidikan. inovatif dan kreatif.PEMBANGUNAN MANUSIA YANG BERKESAN TERAS UTAMA DALAM PEMBANGUNAN MANUSIA 1. 3. 2. . profesional dan teknikal dari segi bilangan dan kualiti. Pekerja yang mempunyai nilai positif.

Di Malaysia Cuma 0. 4.8 % (1982). 3. Kemampuan bersaing bergantung kepada kemampuan R & D dan teknologi 2. Perbandingan. Produktiviti buruh berpunca dari teknologi yang tinggi. R & D di Jepun memperuntukkan 2. Saintis dan penyelidik perlu ditingkatkan jumlahnya.8 % daripada KNK.KEUPAYAAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN ( R & D) 1. .

Bioteknologi 4. ³Advanced Material´ 3. Teknologi maklumat . Elektronik 5.Sains dan Teknologi BIDANG-BIDANG DIKENALPASTI 1. Teknologi perkilangan 2.

1 2. Strategi ekonomi yang membawa kejayaan . Peranan Sektor-sektor Ekonomi 2.4 Sektor Pertanian Sektor Perlombongan / petrolium Sektor Perkilangan Sektor Perkhidmatan 3.3 2.2 2. Pertumbuhan ekonomi 2.PERBEDAAN DAN PENGIMBANGAN KEDUDUKAN EKONOMI 1.

Perubahan struktur ekonomi 5.2 5. . Imbangan nagetif.4.1 5. Asas Sektor pembuatan yang sempit Penyertaan sektor awam yang besar.3 5. Kelemahan-kelemahan yang berpunca dari struktur ekonomi 5.4 Bergantung kepada ekonomi dunia.

4 1971 ± 1975 8.9 .6 1981 ± 1985 5.1 1961 1965 5.0 1976 ± 1980 8.0 1966 ± 1970 5.JADUAL 1 KADAR PURATA KELUARAN DALAM NEGARA KASAR (HARGA TETAP) RANCANGAN LIMA TAHUN 1956 1960 4.2 1986 ± 1990 6.

4 40.7 1985 12046 11357 8582 59244 20.KELUARAN DALAM NEGARA KASAR (KDNK) (DALAM $ JUTA) SEKTOR PERTANIAN PERKILANGAN PERKHIDMATAN JUMLAH KDNK PERTANIAN SBG % KDNK PERKILANGAN SBG % KDNK PERKHIDMATAN SBG % KDNK 1965 2066 682 2656 6552 31.5 23.1 14.7 16.4 23.5 1990 15282 20974 10099 78889 19.8 13.8 Sumber : Kementerian kewangan Malaysia.5 10.37 26.5 1970 3797 1650 2709 12308 30.9 1980 5809 5374 5210 26188 22.4 20.0 1975 4808 2850 4156 17365 27.55 12.2 20. Laporan Ekonomi 1970/71 ± 1990/91 .3 19.

2 1159 17.3 4817 37.4 4020 35.3 2.0 448 11.4 588 45.3 1969 30.4 0.1 4247 34.5 301 9.SUMBANGAN SEKTOR EKONOMI KEPADA GUNATENAGA ( Dalam: Ribu ) SEKTOR PERTANIAN LOMBONG KILANG PEMBINAAN SERVIS 1970 1975 1980 1985 1990 JUM % JUM % JUM % JUM % JUM % 1776 53.6 2.1 775 15.0 279 5.1 1.7 855 15.2 378 6.6 39.6 88.6 424 6.6 1759 31.6 1910 39.1 0.6 220 3.1 80.8 .2 1915 47.3 88.7 44.3 5469 41.

1 13.1 33.SUMBANGAN INDUSTRI PETROLEUM KEPADA HASIL KERAJAAN PERSEKUTUAN 1973 ± 1986 (DALAM & JUTA) TAHUN 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 JUM.7 .1 13.2 16. HASIL PETROLEUM 343 677 1254 1462 5036 5040 7121 % HASIL PETROLEUM DRP JUMLAH HASIL 10.9 31.8 27.

9 0.MALAYSIA : EKSPORT BARANG-BARANG INDUSTRI 1971 ± 1990 ( DALAM PERATUS ) INDUSTRI ELEKTRONIK TEKSTIL ASAS PERTANIAN MAKANAN.5 2.2 2.4 11.1 1990 56.6 21.2 6.6 13.8 0.7 12.9 1971 8.3 1980 47.0 26.5 19.4 10.7 1985 52.5 3.4 Sumber: Kementerian Kewangan Malaysia laporan Ekonomi (1971/72 ± 1990 / 91) .3 0. MINUMAN DAN TEMBAKAU BARANG-BARANG GETAH 3.7 4.7 13.0 46.1 11.3 10.9 1975 13.1 10.9 BARANG-BARANG PERABUT 2.

8 30.4 20.8 26.7 23.3 14.SUMBANGAN DALAM SUB-SUB SEKTOR KEPADA SEKTOR PERKHIDMATAN ( Dalam Peratus) TAHUN SEKTOR SEKTOR SEKTOR BORONG & KEWANGAN TRANSPORT RUNCIT & INSURAN & COMM 31.2 10.8 22.7 27.6 28.5 SEKTOR SERVIS KERAJAAN 25.5 20.7 22.7 28.1 1970 1975 1980 1985 1990 Sumber: Laporan Ekonomi & Rancangan Malaysia .6 14.0 25.1 12.6 27.2 25.3 18.

Langkah penyesuaian. 7. Kesan-kesan kelemahan struktur ekonomi 7.6.2 Pengurangan perbelanjaan awam Menggalakkan kegiatan sektor awam.1 7. .