SALAM PENGENALAN

Pengetua, Sekolah Menengah Teknik Kuala Kangsar

‡ Tempat Lahir : Gunung Semanggol Perak ‡ Sejarah Kerjaya : ‡ 1 ‡ 2 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 3 4 5 6 7 8 Guru ± SMK King Edward Vii Taiping Pengetua ± SMK Labuan Wilayah Persekutuan Labuan Pengetua ± SMK Alor Pongsu Bagan Serai Penolong PPD (M) ± PPD Kerian Parit Buntar Pengetua ± SMK Hamid Khan Tapah Timbalan PPD ± PPD Kerian Parit Buntar Timbalan PPD ± PPD Kinta Ipoh. Pengetua ± SMT Kuala Kangsar .

2 Kedatangan imigran ke Malaysia dan kesannya dari segi ekonomi serta sosial. 1.3 Langkah-langkah ke arah perpaduan. ekonomi dan politik.1 Latar belakang penduduk pribumi (Tanah Melayu. PERSPEKTIF SOSIAL 1. 1. .sosio-budaya dan sosio politik.Latar Belakang Masyarakat 1. Sabah & Serawak) Sosioekonomi.

2.4.2 Detik-detik kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Pengisian Kemerdekaan. Penubuhan Malaysia.3. PERSPEKTIF POLITIK 2.1 Perjuangan ke arah kemerdekaan sebelum Perang Dunia ke 2. . 2. 2.2.

3 Perbezaan dan pengimbangan kedudukan ekonomi.PERSPEKTIF EKONOMI 3.2 Faktor-faktor yang menentukan keteguhan ekonomi. . 3.1 Latar belakang dan sistem ekonomi Malaysia semenjak tahun 1900. 3.

SELAMAT BERKURSUS Untuk Renungan: Katakanlah ³sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa Yang dikehendakiNya. dan menyempitkan (bagi siapa yang dikehendakiNya) akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui´ Surah Saba¶ Ayat 36 .

. you must work toward your objectives everyday. Think Big.If you expect to make it big.

mereka ini terdiri daripada orang Melayu dan Asli.Latar Belakang Masyarakat Malaysia Pribumi Semenanjung Dan segi sejarah.500 S. Orang Melayu adalah golongan penduduk bumiputera yang terbesar dan menduduki negara ni sejak 2. perlembagaan dan sosio politik. penduduk asal negara ini dikenali sebagai bumiputera.M. Di S.Malaysia. .

Orang Asli Yang Terdapat Di Semenanjung Negrito Kinsiu Kintak Lanoh Jahai Mendriq Bateq Senoi Temia Semai Sameq Beri Che Wang Jahut Mahmeri Melayu Asli (Proto Malay) Temuan Semelai Jakun Kanaq Kuala Seleta .

Darat) Melayu Kayan Kenyah Kelabit Murut Penan Melanau Kedayan Bisayah Punan .Laut) Bidayuh (D.Pribumi Sabah Dusun ± Kadazan Murut Bajau (Darat/Laut) Melayu Londayuh Bisaya Orang Sungai Suang Latut Kedayan Pribumi Sarawak Iban (D.

Sosio-ekonomi Penduduk Bumiputera Sebelum British ~ Di Semenanjung ~ Di Sabah ~ Di Sarawak .

Tinggal di kawasan pantai. .Aktiviti perikanan dan pertanian. .Mereka dipengaruhi oleh sistem feudal (Sultan).Sosio-ekonomi Penduduk Semenanjung ~ Orang Melayu . . muara dan lembah sungai.

& Pindah Pedalaman (Panampang). Kudat.Sugut & Kinabatangan Kawasan Pedalaman ~ Murut Tanaman Pindah/Hasil Hutan . Bengkoka.Sosio-ekonomi Penduduk Sabah Petempatan dan Aktiviti Ekonomi Penduduk Bumiputera di Sabah Suku Kaum Petempatan Aktiviti Kawasan berbukit : ~ Dusun Pertanian (Kadazan) Pantai(Tuaran) Barat. Lembah Sg.

Sosio-ekonomi Penduduk Sabah ~ Bajau Persisiran Pantai Pelaut. Semporna dan Kota Belut Pesawah Penternak ~ Orang Sungai ~ Suang Latut Di antara Kota Kinabalu dan Tuaran Lamang dan Bukit Garam Pertanian Pesawah Pekebun Pertanian Nelayan .

Sosio-ekonomi Penduduk Sabah ~ Kedayan ~ Melayu Brunei ~ Bisaya ~ Loh Dayuh Sipitang dan Teluk Labuan Begawan. Papar dan Beufort Kuala Penyu Magalong Petanian Nelayan Pertanian Nelayan Nelayan Pertanian Pertanian .

Batang Pindah Pesawah Rejang (Bah. Saribas (Kawasan Pantai) Galian Nelayan. Perdagangan Kuching & Samarahan Perlombongan Sadong. .Ke-2 & Ke-3) ~ Melayu Muara Batang Lumpur.Sosio-ekonomi Penduduk Sarawak Petempatan dan Aktiviti Ekonomi Kaum Bumiputera di Sarawak Suku Kaum Petempatan Aktiviti Ulu Batang Lupar . ~ Iban Tanaman (Dayak Laut) Batang saribas. Pesawah.

Kuching. Balui & Kemena (Bah. Pindah ~ Bidayuh (Dayak Darat) Serian(Bah. Tan.Oya. Pengeluaran Mukah.1 & Ke-8) Pesawah ~ Melanau Hilir Sungai Igau.Rejang.Pindah / Pesawah . Kemena (Bah.Sosio-ekonomi Penduduk Sarawak Suku Kaum Petempatan Aktiviti Lundu.Ke-7) ~ Kenyah da& Kayan Tan. Bau. Sagu Tatau.Ke-3 & Ke-4) Lembah Sg. Balingian.

Ke-4 & Ke-5) Hilir Limbang (Bah.Ke-5) Aktiviti Pesawah Pesawah ~ Bisaya Pengeluaran Sagu .Ke-5) Tanah Tinggi (Bah.Sosio-ekonomi Penduduk Sarawak Suku Kaum ~ Murut ~ Kelabit Petempatan Lembah Trusan (Bah.

Ke-3 & Ke-4) Tanah Tinggi (Bah. Rejang.Ke-4 & Ke-5) Aktiviti Pengeluaran Sagu Mengayam Tikar Pertanian ~ Penan ~ Kedayan . Baram (Bah.Sosio-ekonomi Penduduk Sarawak Suku Kaum ~ Punan Petempatan Ulu Sg.Ke-4 & Ke-5) (Bah.

India dan Arab mula datang ke Tanah Melayu melalui Melaka sejak abad ke 15. Belanda (1641) dan lnggeris (1786). S¶pura (1819) dan Negeri-negeri Selat (1826) memesatkan lagi kedatangan kaum imigran. Kaum Cina. .Kedatangan Kaum Imigran Proses kedatangan orang-orang asing ke wilayah ini bermula sejak awal-awal lagi. Pertapakan lnggeris seperti pembukaan Pulau Pinang (1786). Kedatangan bangsa-bangsa asing terus berlaku bila ditakluki Portugis (1511).

000 orang Cina bekerja di ladang-ladang gambir dan lade hitam. .usahasama pemodal Cina & Inggeris daripada Negeri-Negert Selat.terdapat 10.bijih timah diusahakan oleh Pembesar Melayu.48.000 buruh India dibawa bekerja di ladangIadang getah. Iebih ramai buruh-buruh Cina dibawa masuk.000 orang Cina ke Larut .000 buruh India di Tanah Melayu. .Long Jaafar bawa 40.amalan mengimpot buruh Cina oleh pembesar Melayu untuk bekerja di lombong-Iombong. .buruh India dibawa masuk bekerja di ladangladang kopi dan tebu di Seberang Prai. . 1873 1840an 1900-10 1911-20 . .terdapat 908.000 orang Cina di Sungai Ujong Sistem Kangchu di Johor membawa masuk 100. .Faktor Penyebab Kedatangan Kaum Imigran Ekonomi 1820 1840-60 1870 .

Negeri Sembilan den Pahang. Di Sabah : 1877 Sultan Brunei memajakkan kepada lnggeris kawasan antara Teluk Gaya dan Sungai Sibuku. Chartered membawa masuk ramai imigran Cina dan Jawa untuk dijadikan buruh di ladang kepunyaan syarikat tersebut. The British North Borneo Chartered Company diberi keizinan mentadbir Borneo Utara (Sabah). Selangor. Pada 1908.Politik Di Semenanjung : Ketakstabilan politik di 3 negeri-negeri Melayu misalnya Perang Saudara di Perak. terdapat 45. Pedagang.000 orang Cina di Sarawak.154 (32% daripada jumlah penduduk). petani. 1881. Sya. pelombong dan buruh Cina mula dibawa masuk ke Sarawak. Di Sarawak : 1841 Kerajaan Brunei mengisytiharkan James Brooke sebagai Raja Sarawak sebagai membalas budi menghapuskan lanun. . Pada 1960 jumlahnya meningkat kepada 229.

f) Tempat buangan banduan dan tawanan perang dijadikan buruh binaan jalan raya dan jalan keretapi.pemberontakan Boxer . d) Pengaruh daripada keluarga yang berpindah.pemberontaken Tai Ping . .Revolusi China b) Bencana alarn seperti banjir dan taufan.Faktor-faktor Penghijrahan Orang Cina a) Kekacauan di bawah pemerintahan Manchu 3 . c) Tarikan mendapat kekayaan di Seberang Laut (di kalangan kelas bawahan Cina). e) Dasar lnggeris menggalakkan kemasukan buruh Cina untuk mengaut kekayaan hasil bumi negeri-negeri Melayu.

Faktor-faktor Kemasukan Orang India a) Tarikan mencari rezeki. c) Kesempitan hidup dan penindasan tuan tanah. kebuluran dan lain-lain. d) Bencana alam seperti kemarau. e) Dasar lnggeris menggalakkan kemasukan buruh India khasnya dari India Selatan untuk bekerja di ladang-ladang getah. b) Kadar pengangguran yang tinggi di India. .

Kesan Imigran Terhadap Sosio Ekonomi Wujud Masyarakat Pelbagai Kaum Pembentukan Penempatan Baru Pemisahan Kaum Melalui Penempatan Pemisahan Kegiatan Ekonomi Pemisahan Melalui Pendidikan Pemisahan Pembangunan Kesan Segera .

6 9. . 90. . . 0 % 9% % .Penduduk Semenanjung Tanah Melayu (tidak termasuk Singapura) Mengikut Kaum 1911-1947 Tahun layu % layu Cina India 9 9 9 9 0. 0 . 9 . . .6 6 .990 .09 Catatan : Bagi tahun 1911 Bilangan Penduduk Melayu adalah dari Negeri Melayu Bersekutu sahaja . . . . .

Melaka. Selangor.Pembentukan Penempatan Baru Kaum Imigran Kaum ina Kaum India Aktiviti Ekonomi Penempatan Baru Perak : Lembah Kinta dan Larut Melombong Selangor:K.Kelang Bijih Negeri Sembilan : Sungai Ujong Ladang Getah Perak. Negeri Sembilan.Lumpur.Ampang. Seberang Prai . Kedah.

Pemisahan Kaum Melalui Penempatan Tumpuan kaum ina di kawasan perlombongan & kawasan Bandar. . Kaum India tertumpu di kawasan perladangan getah dan Melayu di kawasan pertanian luar bandar.

Pihak Inggeris memberi tumpuan lebih kepada ekonomi ekspot (getah & timah).Pemisahan Kaum Melalui Ekonomi Kaum-kaum terpisah mengikut kegiatan ekonomi. Manakala sektor pertanian (padi dan perikanan) diabaikan. .

Pemisahan Kaum Melalui Pendidikan
Sukatan Pelajaran kaum imigran berasal daripada negara masingmasing. Objektif pelajaran untuk bumiputera pula ialah menjadikan mereka petani yang lebih baik dan cekap daripada ibubapa mereka.

Pemisahan Pembangunan Tumpuan pembangunan di kawasan bandar manakala di luar bandar diabaikan.

Kesan-kesan Segera
a) Terlepas penguasaan terhadap perusahaan timah. Peranan ini pedagang-pedagang pembesar Melayu melombong bijih diambilalih oleh ina,

b) Keruntuhan sistem ekonomi tradisional yang menjadi tunjang kekuasaan pembesar Melayu. Akibatnya sistem politik bumiputera menjadi lemah.

Konsep Perpaduan Satu proses bagi mengujudkan satu identiti nasional di kalangan kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan.sosial & lokasi dalam sesebuah unit politik. .

Perpaduan Wilayah Perpaduan Ekonomi Perpaduan Politik Perpaduan Pendidikan Perpaduan Kebudayaan Perpaduan Sosial Perpaduan Boleh Dilihat Dari Beberapa Sudut .

Perpaduan Wilayah Bermaksud penyelarasan dan pengagihan yang seimbang pembangunan sosio-ekonomi antara negeri/wilayah yang maju. .(Negeri Pantai Barat) dengan kurang maju (Negerinegeri Pantai Timur. Sabah dan Sarawak) dan juga antara bandar & luar bandar.

Penggubalan DEB dan DPN untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. .Perpaduan Ekonomi Bermaksud perkongsian ekonomi yang sama rata di antara kaum.

tolak-ansur dan pembahagian kuasa politik. .Perpaduan Politik Menyatukan rakyat melalui kerjasama.

Perpaduan Pendidikan Semua rakyat dapat menikmati kemudahan pendidikan serta sistem persekolahan dengan kurikulum yang sama tanpa mengira kaum. .

. kaum.Perpaduan Kebudayaan Proses pencapaian perpaduan melalui programprogram kebudayaan untuk seluruh rakyat tanpa mengira keturunan. tempat tinggal dan sebagainya. keperayaan agama.

. kesihatan dan kemudahan-kemudahan asas atau pertubuhan/persatuan masyarakat untuk seluruh rakyat tanpa mengira latar belakang kaum dan tempat tinggal mereka. perumahan.Perpaduan Sosial Proses pencapaian perpaduan di kalangan masyarakat Malaysia melalui penyediaan-penyediaan sosial seperti bidang pendidikan.

Ekonomi
Masalah Perpaduan Melibatkan Aspekaspek

Politik
SosioBudaya

Aspek Ekonomi
Kedatangan kaum ina dan India di peringkat awal semata-mata untuk mencari nafkah dan pulang. Tiada integrasi ekonomi. Masingmasing terpisah; Melayu - pekerja tradisi, India - ladang dan ina Iombong. British menggalakkan pengasingan sosio-ekonomi.

Aspek Politik
a) Dasar pecah dan perintah British menguatkan perasaan perkauman, pengasingan bidang pekerjaan dan pendidikan. b) Akhbar pelbagai bahasa: ~ memberi perhatian kepada golongan sendiri sahaja. ~ menonjolkan berita tempat asal, menguatkan kecintaan kepada negara asal.

. Chinese Club dan Indian Association. ~ persatuan sukan berasaskan persaingan antara kaum mengakibatkan menebalnya semangat perkauman. ~ tertubuhnya parti politik berasaskan kaum. ~ kaum India juga menumpukan perhatian kepada India seperti dalam Gerakan Kemerdekaan India tahun 1940-an.C) Persatuan pelbagai kaum: ~ khusus untuk kepentingan kaum itu sahaja misalnya Malay Club. d) Kecintaan terhadap negara asal: ~ pergeseran China . ~ 1930-an. penduduk Cina bertambah ramai .Jepun mendorong kaum Cina membantu saudara-mara mereka di di Tanah Besar China. mereka mula menuntut hak.

f) Akibat pemerintahan Jepun di Malaya.e) Kebimbangan orang Melayu : ~ fahaman politik India dan Cina menyebabkan setengah daripada pemimpin Melayu dapat bantuan dari Indonesia. . ~ pengaruh kaum muda berdasarkan kepada perkembangan di Asia Barat. ~ Bintang Tiga menentang Jepun dan Melayu. ~ akhbar Melayu paparkan kegiatankegiatan kaum Cina dan India.

Aspek Sosio-Budaya ~ Jurang pemisahan fizikal (tempat tinggal). agama dan adat resam kaum lain. . ~ Pengasingan Sistem Pendidikan. ~ Agama pada umumnya mengikut kaum. ~ Peringkat awal kurang memahami budaya.

Guru dan Kurikulum dari Cina. India Pendidikan Pelbagai kaum tapi mereka terpisah dari cara Inggeris hidup kelompok masing-masing . Pelajaran Asas Cina Sekolah Cina. Peringkat Rendah hingga melanjutkan pelajaran ke Negeri Cina.Pengasingan Sistem Pendidikan Melayu Sekolah Melayu. Sekolah Tamil. guru dan Kurikulum mengikut negara asal.

~ rusuhan kaum (Melayu .Peristiwa 13 Mei ~ Kemuncak daripada semangat perkauman yang kuat dan tidak dapat dibendung lagi di antara dua kaum terbesar di Malaysia (orang Melayu dan orang Cina) tercetusnya Tragedi 13 Mei 69 .Cina) berikutan keputusan PR 1969. .

~ keuntungan kepada musuh negara. ~ pentingnya peranan Bahasa Kebangsaan sebagai alat perpaduan.Pengajaran daripada Peristiwa 13 Mei ~ kerosakan harta benda dan nyawa. ~ menyekat pergerakan dan perjalanan aktiviti harian. ~ Keadilan ekonomi penting bagi mencapai matlamat perpaduan masyarakat. ~ memberi kesedaran betapa pentingnya diadakan dasar perpaduan masyarakat. . ~ Perintah Berkurung yang dikenakan selepas peristiwa ini merugikan rakyat.

Langkahlangkah Ke Arah Perpaduan Negara Pembentukan Majlis Gerakan Negara (MAGERAN) Jabatan Perpaduan Negara dan Majlis Muhibbah Negara Majlis Perundangan Negara Rukun Negara Dasar Ekonomi Baru (DEB) Pembangunan Wilayah Integrasi Nasional .

menentukan pentadbiran yang licin dan teratur.Pembentukan Majlis Gerakan Negara (MAGERAN) ~ ~ ~ mengembalikan keamanan dan undang-undang negara. . mengembalikan suasana harmoni dan kepercayaan antara kaum di seluruh negara.

.Jabatan Perpaduan Negara dan Majlis Muhibbah Negara ~ menggalakkan perkembangan muhibbah dan berusaha memulihkan kepercayaan dan keyakinan di antara kaum. ~ menyusun kerja-kerja sukarela dalam kerja-kerja sosial dan kebajikan. ~ menghapuskan kesulitan dan perselisihan faham di kalangan kaum. ~ melaksanakan perpaduan kaum.

~ menyelesai dan mengelakkan perselisihan kaum dari berlaku lagi. ~ membincangkan sebarang isu dan masalah perpaduan kaum tanpa takuttakut tetapi dalam suasana yang tenteram. .Majlis Perundangan Negara ~ membincang dan meneliti isu-isu dan masalah-masalah perpaduan kaum.

. ~ memupuk semangat setiakawan dan kecemerlangan.Rukun Negara ~ panduan yang boleh dijadikan pegangan masyarakat Malaysia dan boleh mengukuhkan perpaduan. ~ membentuk sebuah masyarakat Malaysia yang baru dan maju.

~ menjamin satu cara yang liberal. ~ membina satu masyarakat yang adil. ~ membina sebuah masyarakat progresif dengan menggunakan sains dan teknologi moden.~ mengajak rakyat Malaysia mendokong cita-cita berikut :­ ~ mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakat. ~ memelihara cara hidup demokratik. . ~ kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama.

~ menyusun semula masyarakat.Dasar Ekonomi Baru (DEB) ~ membasmi kemiskinan di kalangan rakyat tanpa mengira kaum. ~ menjadikan Malaysia satu negara yang maju dari segi : - Keadilan Sosial Moral Ekonomi Kualiti Hidup Kecekapan Pentadbiran Kemajuan Sains dan Teknologi .

~ membolehkan pembangunan pertanian. perusahaan. ~ agihan yang lebih seimbang dan adil dari segi : Pekerjaan Pendidikan Pendapatan Kesihatan Kemudahan Asas Sosial dan rekreasi .Pembangunan Wilayah ~ mengurangkan jurang perbezaan dari segi pembangunan ekonomi dan infrastruktur di antara negeri atau wilayah di Malaysia. perindustrian dan sebagainya digembleng dan disalurkan ke arah pembangunan negara yang seimbang dan lebih menyeluruh.

Integrasi Nasional ~ persefahaman antara rakyat tanpa mengira wilayah atau kawasan asal mereka terutama antara Semenanjung. ~ rancangan yang dijalankan bagi meningkatkan perpindahan penduduk : Rancangan Kebudayaan Kebangsaan Dasar Pendidikan Negara Kemakmuran Ekonomi Peranan Media Massa Peranan ahli-ahli politik dan pentadbir Penyeragaman waktu seluruh negara . Sabah dan Sarawak.

Ingin kembali ke tajuk terdahulu : Silakan Latarbelakang Masyarakat Malaysia Kesan Imigran Terhadap Malaya Masalah Perpaduan Dari Aspek (E/P/B) Langkah Ke Arah Perpaduan Negara Tamat Di Sini .

Latar Belakang Masyarakat Daripada Perspektif Politik Perjuangan Utama Mendapatkan Kemerdekaan .

1824 British : 1824 .Latar Belakang Masyarakat Masa Itu ~ Politik Feudal Kuasa mutlak terserah kepada raja Pentadbiran dibantu oleh Orangorang Besar ~ Kedatangan Kuasa Asing Portugis : 1511 .1641 Belanda : 1641 .1941 ~ Masyarakat Berpuak Kesan dari Dasar Pecah dan Perintah .

Kebangkitan Semangat Melayu Gerakan Awal Semangat Kebangsaan Di Tanah Melayu Kebangkitan Semangat Cina Kebangkitan Semangat Nasionalisma India .

. .Pinang. .Penubuhan Kesatuan Melayu Singapura (1926) .Penubuhan Caw.Yunus Abdullah.Matlamat perjuangan memperbaiki kedudukan sosial dan ekonomi orang Melayu serta memupuk kesedaran Politik Melayu .Pelopor : Sheikh Mohd Abduh (1849-1905). P.1937 . .Bermula di Mesir dan Turki.Kebangkitan Semangat Melayu ~ Gerakan Reformist Islam . . Tengku Abd. ~ Kesatuan Melayu .Golongan Al Manan di Kaherah.Matlamat perjuangan Penyatuan Dunia . . .Pelopor di Malaya : Sheikh Tahir Jalaluddin. .Antaranya Mohd. Kadir dan Empok Sulah. Melaka.Dipelopori oleh mereka yang berpendidikan barat .

Persatuan Melayu N.penyatuan Tanah Melayu.1938 . ~ Persatuan Melayu di Negeri-negeri Melayu .Persatuan Melayu Selangor .Persatuan Melayu Perak . Indonesia dan Filipina di bawah Melayu Raya.Kebangkitan Semangat Melayu ~ Pengaruh Pelajar Melayu di Mesir dan Indonesia .Persatuan Melayu Pahang .1937 . .Persatuan Melayu Kedah .1938 . .1938 .Kegagalan pemberontakan PKl 1926 di Indonesia menyebabkan tokoh-tokoh seperti Tan Melaka.melalui suara Al-Azhar dan Pilihan Timur. Tamin dan Alimin lari ke Tanah Melayu.Peranan pelajar Maktab Perguruan MPSI.konsep perjuangan. .1938 .Sembilan .

Kebangkitan Semangat Melayu ~ Matlamat Perjuangan : . . . .Anti birokrasi Melayu yang berpendidikan Inggeris.Pemimpin utama .Asas kepada Penubuhan UMNO.Ibrahim Yaakub dan Ishak Haji Mohamad. ~ Kesatuan Melayu Muda . .memperjuangkan hak-hak Melayu.mempertingkatkan taraf pelajaran dan ekonomi masyarakat Melayu.memupuk perpaduan Melayu melalui Kongres Melayu hasil gabungan Persatuan-persatuan Melayu pada tahun 1939-1940. .

~ Matlamat perjuangan menubuhkan Republik Komunis Melayu.Kebangkitan Semangat Cina ~ Kesan dari kejatuhan Kuomintang Negeri Cina dan tertubuhnya PKM. ~ Pengharaman PKM tahun 1948. ~ Tertubuhnya kesatuan Cina Malaya 1949 kerana pergolakan politik Tanah Melayu. . ~ Akibat serangan Jepun tertubuhnya MPAJA.

. ~ Penubuhan ClAM 1936 .Kebangkitan Semangat Nasionalisma India ~ kegiatan anti-British orang Punjabi yang dipengaruhi oleh Pergerakan Ghadr. ~ Tujuan penubuhan ialah memaju dan memelihara kepentingan politik orang India di Tanah Melayu. gabungan 12 buah Persatuan India dan 4 Dewan Perniagaan India.

Gerakan Semangat Kebangsaan Di Tanah Melayu Semasa/Selepas Perang Dunia Ke-2 Sebab-sebab yang mendorong mempercepatkan tuntutan kemerdekaan Kegiatan MPAJA dan keganasan 14 hari Tanah Melayu di bawah British Militery Administration (BMA) .

~ Pengalaman Negara Jiran iaitu Kemerdekaan di Indonesia. .~ kerana kejayaan dan pemerintahan Jepun selama 3 1/2 tahun (1942-1945) .Kesan Politik a) Kesedaran semangat kebangsaan Asia untuk Asia b) Penubuhan KRIS dan pergerakan Aktif PKM .Sistem pendidikan mengutamakan watak dengan akademik. Burma dan Filipina selepas pendudukan Jepun.Kesan Sosial a) seksaan fizikal & mental b) permusuhan antara kaum c) ekonomi meleset/inflasi .

Keahliannya 100% Cina. Senjata dibekalkan oleh British. .Kegiatan MPAJA dan keganasan 14 hari ~ ~ ~ ~ Ditubuhkan untuk menentang Jepun. Melancarkan keganasan & pemberontakan selama 14 hari bagi menubuhkan Republik Komunis Malaya.

Tanah Melayu di bawah British Militery Administration (BMA) ~ Berkuasa selepas kejatuhan Jepun sehingga 1946. ~ Tujuannya untuk membolehkan Tanah Melayu menggunakan undang-undang darurat. .

Malayan Union dan Pembentukan Persatuan Tanah Melayu Penubuhan dan Tentangan terhadap Malayan Union Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu .

~ Menifestasi perasaan Anti Melayu. .Sebab-sebab Penubuhan ~ Mewujudkan sistem pentadbiran Tanah Melayu selepas perang bagi menggantikan BMA. ~ Langkah ke arah pergerakan kepada pemerintahan sendiri.

Ciri-ciri Utama Perlembagaan Malayan Union (MU)
~ Semua Negeri Melayu (termasuk PP & Melaka) disatukan di bawah satu pemerintahan pusat, ~ MU akan diperintah (diketuai) oleh seorang gabenor British dengan bantuan Majlis Mesyuarat Kerja dan Majlis Perundangan ~ Singapura tidak dimasukkan dalam MU tetapi dijadikan Tanah Jajahan Mahkota British yang berasingan di bawah kuasa Gabenor British.

~ Kedaulatan Raja-Raja Melayu dihapuskan dan hanya berkuasa dalam soal-soal Agama Islam. Mereka cuma menjadi raja kehormat sahaja dan Majlis Penasihat Melayu , ~ Majlis-Majlis Mesyuarat Negeri dikekalkan bagi menguruskan hal ehwal kerajaan tempatan dan majlismajlis ini diletakkan di bawah kawalan pemerintahan pusat,

~ Perlembagaan MU memberi hak kewarganegaraan yang sama rata bagi semua orang tanpa mengira bangsa dan asal ketururan. Hakhak ini termasuk kemasukan ke dalam perkhidmatan kerajaan dan satu undi dalam Pilihan raya, ~ Kewarganegaraan diberikan kepada semua orang asing yang dilahirkan di TM atau Singapura serta mereka yang berumur 18 tahun ke atas dan bermastautin di sana untuk selama 10 tahun daripada l5 tahun sebelum 15 Februari 1942.

~ Mei 1946 MU dipinda hasil perakuan Sir Edward Gent & Malcom Mac Donald. bagi menggubal satu perlembagaan baru. .4.1946. 4 Wakil Raja dan 2 Wakil UMNO. ~ keahlian Jawatankuasa kerja : 6 Pegawai British. ~ Sir Edward Gent. ~ Sultan. ~ Julai 46. Gabenor Pertama. Jawatankuasa kerja ditubuh. Pembesar & Orang Melayu berkabung kerana menunjukkan penentangan atas kehilangan hak dan kuasa.Catatan Pelarasan Malayan Union (MU) ~ Diwujudkan pada 1.

Sebab-sebab kegagalan Malayan Union (MU) ~ Tentangan daripada orang Melayu. ~ Penggubalan Perlembagaan MU di buat tanpa penglibatan penduduk TM ~ Tentangan daripada bekas Pegawai Perkhidmatan Awam TM. . ~ Tiada sokongan daripada orang Bukan Melayu. ~ Diperkenalkan ketika penduduk TM masih kuat ingatan terhadap kesan pendudukan Jepun.

Penentangan Malayan Union oleh Orang Melayu ~ Penentangan secara individu dan kolektif. ~ Dato Onn Jaafar wujudkan Kongres Persatuan Melayu membawa kepada Penubuhan UMNO Mei 1946. . ~ Demonstrasi dilancarkan.

~ Sebab-sebab penentangan i) pemberian hak kerakyatan mengikut prinsip Jus Soli. ii) Raja-Raja Melayu kehilangan kuasa dan kedaulatan. iii) British memperolehi persetujuan sultan secara penipuan/paksaan. .

~ Lebih berminat menubuhkan pemerintahan sendiri berasaskan politik negara Gina/India. ~ Menganggap Sultan Melayu tidak mewakili mereka . ~ Penangguhan pemberian hak warganegara mengurangkan minat untuk menyokong MU.Reaksi Bangsa Asing Terhadap Malayan Union (MU) ~ Tidak setuju kerana ia bersifat kolonial dan bukan demokratik. .

hak kewarganegaraan yang lebih ketat. ~ Penubuhan J/kuasa Perunding tahun 1946 untuk mendapatkan pandangan kaum bukan Melayu. iii. ii. .Latar belakang wujudnya PTM ~ menggantikan gagasan MU. ~ memberi penukaran kepada : i. hak istimewa orang Melayu. kedudukan dan kuasa Raja.

ii. iii.Latar belakang wujudnya PTM ~ Penubuhan AMCJA pada 22. Hak-hak kerakyatan yang sama. .46 oleh kaum bukan Melayu .12. Pemerintahan sendiri. Penyatuan seluruh TM termasuk Singapura. ~ Perjuangan AMCJA : i.

Penggunaan perkataan Melayu untuk kewarganegaraan TM.Latar belakang wujudnya PTM ~ Penubuhan PUTERA 22. ~ Perjuangan PUTERA : i. iii.1947 oleh kaum radikal Melayu. .2. ~ Hubungan UMNO-British lebih erat. ~ 1. Penggunaan warna kebangsaan untuk bendera TM.1948 pengisytiharan PTM .Bahasa Rasmi. ii. Hal ehwal luar dan pertahanan sebagai tanggungjawab bersama. Bahasa Melayu . ~ Mac 47 AMCJA-PUTERA bergabung. iv.2.

Pengerusi kedua-dua majlis tersebut adalah pesuruhjaya tinggi. PP dan Melaka.Ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ~ Perjanjian persekutuan meliputi 9 buah negeri Melayu. . Singapura menjadi Tanah Jajahan British yang berasingan. sebuah Majlis Mesyuarat Kerajaan Persekutuan dan sebuah Majlis Perundangan Persekutuan. ~ kerajaan persekutuan terdiri dari seorang Pesuruhjaya Tinggi British yang dilantik oleh kerajaan British.

(dilantik oleh PT) dan. Namun. (c) 5-7 orang anggota tidak rasmi (dilantik oleh PT).Ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ~ Majlis Mesyuarat Kerja dan Majlis Perundangan membantu dan menasihat P/jaya Tinggi dalam menjalankan tugas-tugasnya. (b) 4 orang anggota rasmi. . ~ Majlis Mesyuarat Kerja terdiri dari : (a) 3 orang anggota ex-officio. beliau tidak semestinya menerima nasihat berkenaan.

.Ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ~ Majlis Perundangan terdiri daripada: (a) 3 orang anggota ex-officio. dan. (c) 11 oranig anggota rasmi dan 50 orang anggota tidak rasmi (semuanya dilantik oleh PT). (b) 9 orang Yang DiPertua Negeri atau Menteri Besar MajIis Mesyuarat Negeri serta 2 orang wakil Majlis Tempatan Pulau Pinang dan Melaka.

Ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ~ Sebuah Majlis Raja-Raja Melayu ditubuhkan untuk menasihatkan PT. Pengerusi dilantik oleh Persidangan. . ~ Raja-raja diberikan semula hak-hak utama dan kuasa ke atas negerinegeri mereka seperti pada masa sebelum perang. Majlis ini bersidang apabila perlu dan dipengerusikan oleh salah seorang daripada 9 orang raja.

Tanah dan Pertanian.Kerja Negeri & MajlisNegeri (diberi kuasa gubal Undang-undang) dianggotai oleh ahli rasmi dan t/rasmi.Ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu Raja diberi kuasa memerintah negeri masing-masing dengan bantuan Majlis Mesy. Pelajaran. Kesihatan. ~ Kerajaan Negeri bertanggungjawab ke atas hal-hal Kerajaan Tempatan. . Rang Undang-Undang yang diluluskan oleh Majlis Perundangan Negeri mesti diperkenankan Raja.

. Bagi kedua-dua kes. contoh : seorang yang layak mendapat kewarganegaraan secara permohonan mestilah lahir di TM dan bermastautin selama 8 daripada 12 tahun sebelum memohon atau telah bermastautin di TM tidak kurang 15 tahun daripada 20 tahun sebelum memohon. umur minimum 18 tahun dan perwatakan baik serta pengetahuan Bahasa Melayu atau Bahasa lnggeris.Ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ~ Syarat-syarat kewarganegaraan di ketatkan.

Ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ~ Orang Melayu diberi hak.hak istimewa kaum Bumiputera dan mempunyai perwakilan terbesar dalam Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. .

Ancaman Komunis Faktor-faktor PKM Melancarkan Pemberontakan 1948 Langkah-langkah Kerajaan Menghapuskan Pemberontakan Sebab-sebab PKM Gagal Mendapat Sokongan .

Cergas mencapai cita-cita secara perlembagaan .PKM disahkan oleh kerajaan 1945-1948. . . .Bergerak dalam kesatuan sekerja. .Cita-cita perjuangan ialah penubuhan Rep.Faktor-faktor PKM Melancarkan Pemberontakan 1948 ~ Kegagalan polisi perdamaian Barisan Bersatu. Komunis Malaya melalui Barisan Bersatu.

SU Agung PKM Lai Teck didapati menjadi Agen British dan Jepun. .Chin Peng ambil alih parti Mac 1949. . .Perselisihan dalam pucuk pimpinan parti. .Faktor-faktor PKM Melancarkan Pemberontakan 1948 ~ Perubahan pucuk pimpinan dan krisis dalam PKM.Rasuah di kalangan pimpinan. .

Persatuan daripada Kongres Pemuda Komunis Asia di Calcutta 1948. .Persatuan daripada Parti Komunis Cina . . . .Faktor-faktor PKM Melancarkan Pemberontakan 1948 ~ Pengaruh luar.lnspirasi daripada kejayaan komunis di Cina dan lndocina.

Jun 48 PKM lancarkan pemberontakan.48 British mengistiharkan darurat dan PKM diharamkan. . .1948).Sistem pendaftaran kebangsaan diperkenalkan. .Langkah-langkah K jaan Menghapuskan Pemberontakan ~ Pengistiharan Darurat (16.16. .Kerajaan menahan orang-orang yang disyaki terlibat. .6.6.

Negeri dan Daerah ditubuhkan.Langkah-langkah K jaan Menghapuskan Pemberontakan ~ Rancangan Briggs.Melemahkan Min Yeun PKM.Tujuan J/k ini bagi menghubungkan semua pihak yang terlibat dalam perancangan menumbangkan komunis. . . . . .J/Kuasa perang peringkat Persekutuan.Memaksa PKM keluar dari hutan. ~ Penubuhan J/kuasa kerja perang. .Rancangan penempatan semula setinggan Cina dalam kampung baru yang berpagar.

. .ldealogi komunis menolak agama dan tuhan tidak dapat ditenima oleh orang Melayu yang beragama Islam.Rasa curiga di kalangan orang Melayu dan lndia.Anggapan yang PKM lebih berminat dalam hal ehwal Negeri Cina . . ~ Keanggotaan PKM yang dikuasai Orang Cina . .Sebab-sebab PKM Gagal Mendapat Sokongan ~ Idealogi komunis bertentangan dengan Agama Islam.

Percubaan membebaskan TM gagal. ~ Matlamat dan perkembangan PKM tidak jelas dan merugikan : . .1930 an ramai pemimpin dan ahli PKM di buang negeri ke China.Lebih bersifat kongsi gelap. .Sebab-sebab PKM Gagal Mendapat Sokongan ~ Keadaan ekonomi negara yang stabil.1940 an Enakmen kesatuan sekerja diperkenalkan. . ~ Tindakan keras British & Kerajaan PTM. .

~ Teknik keganasan PKM.Dasar Kuomintang . .Orang Cina beri sokongan kepada Kuomintang. . yang ditubuhkan di Singapura. .Sebab-sebab PKM Gagal Mendapat Sokongan ~ Persaingan daripada kuomintang. . semua orang Cina seberang laut adalah warga negara Cina mendapat sokongan.keganasan & huruhara yang berlaku mengancam keselamatan penduduk.

Kemunculan Parti Siasah Sebab-sebab Penubuhan UMNO MIC MCA .

~ kesan pendudukan Jepun 1942-45 & peristiwa keganasan 14 hari MPAJA. ~ pengaruh akhbar-akhbar Melayu tempatan.Sebab-sebab Penubuhan UMNO ~ untuk menentang MU & memelihara kepentingan orang-orang Melayu. . ~ untuk menyatupadukan perjuangan orang-onang Melayu dan persatuanpersatuan seluruh politik Melayu.

~ dorongan Nehru. ~ bagi menyekat pengaruh komunisme di kalangan orang.orang India.kepentingan kaum India. ~ kesan penentingan orang-orang Melayu ke atas Umno.Sebab-sebab Penubuhan MIC ~ melindungi kepentingan. .

Sebab-sebab Penubuhan MCA ~ Menjaga kepentingan kaum Cina. . ~ Sebagai petunjuk kepada British dan orang-orang Melayu bahawa majoriti orang-orang Cina tidak menyokong PKM.

DETIK ² DETIK KEMERDEKAAN Sistem Ahli 1951 Pilihanraya Tempatan Pilihanraya Persekutuan 1955 (P/Raya Pertama) Rombongan Merdeka 1955 .

Lee : H/Ehwal Kesihatan . Inggeris menyediakan rakyat TM dalam cara kerajaan sendiri dan demokrasi berparlimen.S. 9 orang rakyat TM di lantik dalam beberapa jawatan : *Dato Onn Jaafar : H/Ehwal Dalam Negeri *Dato Thuraisingham : H/Ehwal Pelajaran *Tun H.Sistem Ahli 1951 ~ Sementara Parti Politik berkembang. Sistem Ahli ditubuhkan dalam kerajaan telah di perkenalkan kepada Majlis Undangan Persekutuan.

~ Pemimpin tempatan mendapat peluang mentadbir negara. ~ Beberapa pindaan kewarganegaraan dibuat pada 1952. . ~ Semua ahli bertanggungjawab kepada Pesuruhjaya Tinggi (PT). Cuma mereka tidak digelar menteri dan tidak mempunyai kuasa seperti menteri sekarang.Sistem Ahli 1951 ~ Sistem ini sama seperti jemaah menteri sekarang. 250.000 orang asing jadi WN. Salah satu ialah : orang Cina dan India yang dilahirkan di TM dan sanggup menjadi rakyat yang setia kepada sultan diberi taraf WN.

British perkenalkan satu proses pemilihan ahli Majlis Mesyuarat Perundangan melalui pilihanraya. . Asalnya PR ini adalah bagi memilih ahli majlis di peringkat Penguasa Tempatan.Pilihanraya Tempatan ~ Usaha untuk memberi pendedahan dan pengalaman kepada pemimpin tempatan dan penduduk negara ini ke arah kerajaan sendiri.

12. 16 Feb. PR MBKL dijalankan bagi memilih 12 wakil. PR ini penting kerana UMNO dan MCA (Perikatan) bergabung dan memenangi semua kerusi yang dipertandingkan.51 bagi memilih wakil dalam Majlis Bandaran P.Pinang. 1952. . Perikatan menang 9 daripada 12. ~ Proses wakil melalui PR ini telah di jalankan bagi Penguasa Tempatan yang lain.Pilihanraya Tempatan ~ PR pertama diadakan pada 1.

.Pilihanraya Tempatan ~ UMNO-MCA bekerjasama di PR JB. UMNO-MCA bersatu membentuk parti perikatan. memberi pengalaman mentadbir kerajaan di peringkat tempatan. ~ Mac 1953. Muar & Melaka : menang majoriti. ~ Ahli Majlis Bandaran menjaga kepentingan puak di peringkat tempatan .Tunku Abdul Rahman menjadi pemimpin.

~ Penduduk negara pula mendapat pengalaman berkerajaan sendiri melalui lunas-lunas demokrasi. Ini penting bagi menghadapi PR umum pertama peringkat Negeri dan persekutuan kemudiannya.Pilihanraya Tempatan ~ Pertubuhan politik telah mendapat pengalaman berguna & pendedahan awal tentang proses PR. .

Mereka juga berpeluang untuk menganggotai MajIis Mesyuarat Kerajaan.Pilihanraya Persekutuan (pertama) 1955 ~ Pada 1951. (Dengan ini kumpulan majoriti dalam Majlis dapat ditentukan berdasarkan kumpulan majoriti ahli dalam Majlis Mesyuarat Persekutuan. UMNO menuntut supaya ahli-ahli Mesyuarat Majiis Undangan Persekutuan dipilih melalui PR dan bukan dipilih oleh British. iaitu satu badan yang bertanggungjawab akan pentadbiran negara). .

Pilihanraya Persekutuan (pertama) 1955 ~ Sistem PR ini lebih menjamin keutamaan kepentingan orang tempatan berbanding dengan sistem PR Ahli Majlis (British) yang lebih pentingkan pilihan wakil-wakil mereka (British). pada Nov 54. ~ Perikatan cadangkan PR Umum pertama diadakan. . Mereka yakin penuh akan menang kerana pengaruhnya berkembang luas di seluruh negara.

. ~ IMP mencadangkan hanya sebilangan kecil Ahli Majlis Mesy. Perundangan Persekutuan dipilih melalui PR dan pemilihan dibuat secara pelantikan.Pilihanraya Persekutuan (pertama) 1955 ~ Kerajaan British menubuhkan satu JK mengkaji cadangan Perikatan (ahli JK tersebut adalah wakil perikatan. IMP tidak setuju dengan cadangan diadakan PR kerana pengaruh mereka belum luas. IMP & Pegawai British). Mereka menganggap PRU belum lagi sesuai diadakan ketika itu.

Pilihanraya Persekutuan (pertama) 1955 ~ Julai 1953 Kerajaan British (dengan cadangan) mengadakan PRU bagi memilih sebahagian dari ahli dalam Maj. Mesy. kepentingan (pertubuhan buruh & ahli perniagaan). 22 mewakili pelbagai golongan mempunyai yg. Peguam Negara.). 3 ahli melalui jawatan ex-officio (Ket. 52 ahli dipilih dari PR. . SU Kew. Undangan Persekutuan.SU. 11 mewakili negeri. British tetapkan jumlah ahli dalam MP seramai 98 orang terdiri dari : 1 Speaker.

7 ahli dilantik oleh P/jaya Tinggi British setelah berunding dengan pemimpin politik yang mempunyai bilangan ahli teramai dalam majlis ini . PRU yang pertama bagi negara ini diadakan. .Pilihanraya Persekutuan (pertama) 1955 ~ 3 ahli mewakili kaum minoriti (Asli. ~ Pada 25 Julai 55. Serani dan Selon). Perikatan meletakkan calon di semua kawasan.

TAR menjadi Ket.Menteri dan Menteri H. Keb. Pers.Ehwal Dalam Negeri. Parti Buruh. dikendalikan olehpemimpin tempatan walaupun masih di bawah jajahan Kerajaan British. Sejak 1955 PTM menjadi sebuah negara berpemerintahan sendiri. Perak. Parti Progresif Rakyat & calon Bebas. . Pemimpin Perikatan lain dijadikan menteri dan pegawai-pegawai perkhidmatan awam. Parti Islam Se-Malaya. Perikatan menang 51 dari 52 kerusi (1 oleh dimenangi PAS.Pilihanraya Persekutuan (pertama) 1955 Parti politik lain : Parti Negara. Liga Melayu Perak. Kerian).

. ~ TAR mengetuai satu rombongan ke London untuk berunding dengan British. PTM diketuai oleh TAR.Rombongan Merdeka 1955 ~ Setelah memenangi PRU dan berjaya menubuhkan kerajaan sendiri pada 1955.8 Feb. 1956) di pengerusikan oleh Lord Lenno-Boyd. 4 wakil Perikatan) ~ Rundingan (18 Jan. 8 wakil PTM (4 wakil Raja. . Perikatan telah menjalankan pelbagai usaha untuk mendapatkan kemerdekaan.

Negeri PTM berada di bawah lingkungan Commonwealth dan menjalankan pemerintahan secara demokrasi . . Kerajaan British setuju memberi kemerdekaan.Rombongan Merdeka 1955 ~ Keputusan : Kerajaan British setuju memberi kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 dan menubuhkan satu S/jaya untuk merangka Perlembagaan PTM . ~ Perundingan ini telah menghasilkan persetujuan seperti berikut : 1.

. diberhentikan berikutan dengan kemerdekaan ini. Jawatan Setiausaha Kewangan dan Pengarah Gerakan akan digantikan dengan jawatan Menteri Kewangan dan Menteri Pertahanan dan kedua jawatan ini disandang oleh orang tempatan. Kerajaan British akan membayar ganti rugi kepada semua pegawai dagangan yg.Rombongan Merdeka 1955 2.

Badan bebas ini . Penubuhan sebuah badan bebas untuk menggantikan pertembagaan bagi PTM yang berdaulat & merdeka.Suruhanjaya Reid. Kerajaan British berhak menetapkan tenteranya di negara ini. 4. .Rombongan Merdeka 1955 3.

1 Pembentukan sebuah kerajaan pusat yang kuat dan berkuasa ke atas negeri-negeri.2 Kedudukan Raja-Raja Melayu. 1. .Melayu. dipilih dari Raja-Raja Melayu.4 Satu rupa bangsa bagi seluruh negara dan. 1. 1. 1.3 Melantik seorang Ketua Negara.Suruhanjaya Reid 1. Tugas : Merangka Perlembagaan PTM (berdasarkan kepada pemerintahan secara demokrasi berparlimen) serta memasukkan perkara : 1.5 kedudukan istimewa Org.

.Lord Reid (British: Pengerusi) . Bersidang 118 kali antara Julai ke Oktober 1956.Sir lvor Jennings (Britain) .2. Menerima (menimbangkan) 131 memorandum bertulis daripada pertubuhan / individu termasuk Perikatan.Sir William Mc Kell (Australia) .Hakim Abdul Hamid (Pakistan) 3.B. 4. Ahli Suruhanjaya: . Malik (India) .

Draf perlembagaan diumumkan pada Februari 1957 dan dikaji semula oleh JK kerja yang mengandungi 11 ahli (4 wakil Raja Melayu.5. Ketua SU dan Peguam Negara). 6. . PT. 4 wakil k jaan. Rang Perlembagaan diluluskan oleh Majlis Perundangan pada 15 Ogos 57 dan berkuatkuasa 27 Ogos 57.

Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1. Ciri-ciri penting perjanjian PTM : Struktur Kerajaan Kewarganegaraan Bahasa Peruntukan-peruntukan lain . Ditandatangani di Kuala Lumpur pada 5 Ogos 1957.

Ketua Kerajaan bagi Kerajaan Pusat (Persekutuan) ialah Perdana Menteri dilantik dari parti yang mempunyai bilangan ahli majoriti dalam Dewan Rakyat.Struktur Kerajaan a) Ketua Negara bagi. PM menubuhkan Kabinet yang merupakan badan tertinggi yang bertanggungjawab membentuk dasar Kerajaan. b) . Kerajaan PTM ialah DYMM Yang Di Pertuan Agong dipilih daripada 9 orang Raja Melayu.

6 tahun. d) Di peringkat negeri.Struktur Kerajaan c) Penubuhan sebuah badan perundangan di peringkat Persekutuan iaitu Parlimen yang terdiri daripada Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Dewan Negara dianggotai oleh 38 ahli perkhidmatan . kuasa eksekutif adalah pada Raja atau Yang Dipertuan Negeri. Ahlinya dipilih melalui PR untuk tempoh 5 tahun. Ahli Dewan Rakyat seramai 104 orang yang dipilih melalui PR bagi tempoh setiap 5 tahun. . Ketua kerajaan bagi setiap negeri ialah MB atau KM. Setiap negeri mempunyai Majlis Mesyuarat Undangan Negeri.

. dilahirkan dan telah bermastautin di TM selama 5 tahun daripada 7 tahun yang lampau.Kewarganegaraan Pemberian taraf kewarganegaraan seperti berikut : a) Mereka yang telah menjadi warganegara PTM sebelum kemerdekaan. c) Mereka yang berumur 18 tahun dan ke atas.Melayu dan sedia mengangkat sumpah taat setia. boleh memohon WN jika mereka mengetahui B. b) Semua orang yang dilahirkan di PTM atau selepas Hari Merdeka.

Kewarganegaraan

d) Mereka yang berusia 21 tahun dan ke atas yang dilahirkan di luar PTM tetapi bermastautin di sini selama 8 hingga 12 tahun boleh juga memohon dengan syarat mengetahui B.Melayu & sedia mengangkat sumpah taat setia, e) Pemilihan dua kerakyatan tidak di benarkan kecuali bagi kerakyatan Commonwealth.

Bahasa

a) Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa kebangsaan di negara ini. Walau bagaimanapun, pembelajaran dan penggunaan bahasa asing yang lain secara umum tidak dilarang , b) Penggunaan Bahasa Inggeris dalam majlis-majlis Mesyuarat Undangan atau Mahkamah dibenarkan untuk tempoh 10 tahun selepas merdeka.

Peruntukan-peruntukan lain

a) Agama Islam dijadikan sebagai agama rasmi di negara ini. Namun kebebasan beragama diberikan kepada semua orang yang tinggal di negara ini, b) Kedudukan istimewa Orang Melayu di jamin oleh Perlembagaan.

iii. .Latar Belakang Masyarakat 1. Sabah dan Serawak) ii. Langkah-langkah ke arah perpaduan Ekonomi dan politik. Perspektif Sosial I. politik sosial. Kedatangan imigran ke Malaysia dan kesannya dari segi ekonomi. Latar belakang penduduk pribumi ( Tanah Melayu.

I. iii. . Pengisian Kemerdekaan. Detik-detik kemerdakaan Persekutuan Tanah Melayu. Perspektif Politik. Penubuhan Malaysia. Perjuangan kearah Kemerdekaan sebelum Perang Dunia ke-2 ii.2. iv.

Persekutuan Tanah Melayu telah pun merdeka 31. . .8.MALAYSIA 1. . LATAR BELAKANG PENUBUHANNYA.Brunei diperintah sultan dengan perlindungan British.Sabah & Serawak di bawah Jajahan Nahkoda British sejak tahun 1946. .1957 .Singapura mendapat kuasa pemerintahan penuh (kecuali pertahanan dan ehwal luar) daripada British mulai tahun 1959.

Cara cepat/mudah dapat kemerdekaan. .2. Menghalang komunis ambil Singapura. alasannya: I. CADANGAN AWAL Kerajaan Parti Tindakan Rakyat Singapura mencadangkan pencantuman dengan Tanah Melayu. ii. Menguat pertahanan ancaman komunis. iii.

Tunku Abd. Rahman dan kerajaan Tanah Melayu menentang cadangan pencantuman dengan Singapura kerana bimbang kedudukan dan politik bumiputra. 3. REAKSI AWAL 3.2 Prasangka Singapura menjadi pusat aktiviti China Komunis.1 YTM. .3.

2 . Sikap kerajaan Tanah Melayu mula sokong PTR di bawah pimpinan En.4.K.Lee.1 Bila aktivis komunis keluar dari PTR dan tubuh Barisan Sosialis. Kerajaan PTM mula sedar PTR lebih baik dan selamat. 4.Y. ANCAMAN KOMUNIS DI SINGAPURA 4.

REAKSI AWAL 5.1.YTM.3 Peluang Sabah & Serawak untuk merdeka lebih cepat . Tunku mengemukakan rancangan gagasan Malaysia pada 27 Mei 1961 di Singapura. 5.2 Persekutuan Tanah Melayu tidak boleh bersendirian.5. 5.

. 5.5 Mencegah kegiatan komunis di wilayah Borneo. 5.4 Kemajuan bagi Sabah & Serawak dapat dibantu dalam persekutuan Malaysia.7 Reaksi British amat baik bagi memberi kemerdekaan kepada Singapura dan Wilayah Borneo. 5.6 Bilangan rakyat keturunan Cina tidak akan melebihi bumiputra.5.

. Kerajaan K.Y. ii. REAKSI KEPADA GAGASAN MALAYSIA 6. Komunis menentang ± bercadang menjadikan Singapura pusat kegiatan mereka.6. iii. I. Barisan Sosialis dan parti pembangkang menolak.Lee Menyambut baik usul gagasan Malaysia.1 Di Singapura.

2 Wilayah Borneo.6. I. Pertubuhan Kebangsaan Pasok Momogun dan Democratic Party (DP) telah bersetuju. Parti UNKO (Kesatuan Rakyat Kadazan Bersatu). . Parti USNO (United Sabah Nasional Organization).

.ii. Parti Rakyat Jati Serawak berkecuali. Parti Bersatu Serawak (SUPP) ± diasaskan 1959 ± keahlian majoriti bangsa Cina telah menentang. Parti Negara Sarawak (dianggotai oleh orang Melayu) bersetuju. Parti Kebangsaan Serawak ( SNAP) juga menentang.

Donald Stephens. . Selepas pemberontakan 8 Dec 1962. Sultan Brunei peringkat awal menyokong. membantu mempengaruhi rakyat terhadap gagasan Malaysia iv. Parti Rakyat pimpinan Ahmad Azhari menentang ± hasratnya hendak mewujudkan Kerajaan Borneo Utara.iii. Sultan telah menukar pendirian tidak mahu menyertai Malaysia J/k Majlis Muhibah Malaysia dibentuk dan dipengerusikan oleh En.

1 7. Singapura. PKI menguasai pemerintah menentang gagasan Malaysia. . Pemerintah Indonesia kuatir kesan sosioekonomi terhadap rakyatnya yang mundur.7 CABARAN TERHADAP PENUBUHAN 7.2 I. Sumatera didakwa akan diambil oleh Malaysia. Indonesia. Tentangan dari Luar. Mendakwa satu rancangan mengekal kuasa Inggeris di Asia Tenggara. pertubuhan serta Parti-parti politik di Tanah Melayu. Tentangan Dari Dalam Reaksi dari penduduk. Sabah dan Sarawak.

Filipina menuntut kedaulatan Sabah sebagai bekas wilayah kesultanan Sulu. . Filipina. Presiden mendakwa Malaysia satu penjajah baru.ii.

. 8. Pembentukan Suruhanjaya Cobbold.1. Dalam perjalanan singgah di Manila menemui Presiden Macapagal. Seokarno dan Macapagal. 8. Sidang kemuncak di Manila antara YTM Tunku. Pengerusi: Lord Cobbold.2.3. Tunku dengan Presiden Seokarno. LANGKAH ATASI TENTANGAN 8. Sidang kemuncak di Tokyo antara YTM.1.

. 4000 individu ditemuramah. Tujuan suruhanjaya ini untuk meninjau pendapat penduduk Sabah dan Sarawak terhadap Malaysia.2 orang anak tempatan menganggotainya Tan Sri Ghazali Shafie dan Dato¶ Wong Pow Nee.

8.4. Indonesia dan Filipina tetap tidak mengakui hasil laporan PBB dengan alasan mereka tidak mengikuti proses di peringkat awal . Rombongan PBB tiba Ogos 1963. Tujuan untuk menyemak semula laporan Suruhanjaya Cobbold terhadap pilihanraya ke atas Sabah & Serawak. Suruhanjaya Bangsa-Bangsa Bersatu. Pemerhati dari Indonesia dan Filipina turut sama.

8. Bilangan anggota perwakilan . Dipengerusikan oleh Lord Lansdowne dan Timbalannya Tun Abd Razak. dasar bahasa. Tugasnya menilai kedudukan kaum bumiputra.5. dasar imigrasen. Jawatankuasa Antara Kerajaan.

iii. Pilihanraya di Sabah & Sarawak berjalan dengan baik dan lancar. ii.9. PENGISTIHARAN MALAYSIA Berdasarkan lapuran PBB: I. Lapuran Suruhanjaya Cobbold adalah benar. Tunku telah mengistiharkan pembentukan negara malaysia . Pada 29 Ogos 1963 YTM. Majoriti rakyat di Sabah dan Sarawak bersetuju dalam Malaysia.

Singapura menjadi sebuah republik merdeka dalam negara-negara Commonwealth British. polisi serta matlamat yang berbeza. Tunku menasihatkan Singapura supaya meninggalkan Malaysia.2 10. YTM.10.1 Percanggahan dari segi politik. . 10. 10. sosioekonomi.3 10.5. PERPISAHAN SINGAPURA 10.4. Percanggahan pendapat antara pemimpin. 9 Ogos 1965 perjanjian perpisahan ditandatangani.

1 Dasar-Dasar Pembangunan Negara. Dasar Ekonomi Baru ( DEB ) Dasar Perindustrian Negara 1. PEMBANGUNAN NEGARA 1. RTM1 dan RTM2 RM1 hingga RM7 .2 Rancangan Pembangunan 5 Tahun.PENGISIAN KEMERDEKAAN 1.

3 Rangka Rancangan Jangka Panjang (RRJP) RRJP1 (DEB) ± RM2 hingga RM5 1971 hingga 1990 RRJP2 mulai 1991 .1.

2. Dayasaing. MENJAMIN KESETABILAN NEGARA 2.2 Ekonomi Pemantapan Ekonomi Globalisasi.3 Sosial Intergrasi Nasional Rukun Negara Rukun Tetangga . 2.2.1 Politik Barisan Nasional (BN) Undang-undang / Akta-Akta ISA Pasukan keselamatan. Dayamaju.

Pertubuhan Serantau. PERANAN MALAYSIA DI ARENA ANTARABANGSA. Ekonomi & Sosial) 3. Kerjasama 2 hala ( Politik.1 Hubungan Serantau.3. Philippines. 3.2.) SEAFET (1959) ( Southeast Asian & Econ Treaty) ASA (1961) (Association of Southeast Asia) MAPHILINDO (Ogos 1963) (Malaysian. Indonesia Association) . SEATO (1954) ( Southeast Asian Treaty & Org.

3.Negara Brunei menyertai tahun 1984.3 ASIAN. Gagasan EAEC. . (Association of Southeast Asian Nation) Ditubuhkan berdasarkan deklarasi Bangkok 1967 Peringkat Awal 4 buah negara menggangotainya. Konsep ZOFFAN (1971) Isu Kemboja. Kerjasama dibidang ekonomi dan sosial Sumbangan Malaysia.

4 HUBUNGAN ANTARABANGSA.Kemboja .4. Misi-misi galakan pelaburan Misi galakan pelancungan. 3. CONGGO ± 1960 UNTAG ± 1989 ± Namibia UNTAG ± 1992 .3. Hubungan 2 hala.1 Pertubuhan Antarabangsa. Pasukan Pengaman. A.

Somalia . UNIMOG ± 1988 ± Iran/Iraq UNIMOG ± 1990 ± Iran/Kuwit UNIMOG ± Bosnia.B. Pasukan Pemerhati. Ruanda.

2.4. Antartika. Presiden Perhimpunan PBB 1996. Tan Sri Ghazali Ismail.3. . keadilan dunia. A. ekonomi dan politik. Isu-Isu Antarabangsa. Majlis Keselamatan PBB. C. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) Anggota ke 82 tahun 1957. Alam sekitar. Tahun 1965 dan Tahun 1988 B.

4.3.4.4. NAM (Non Aligtment Movement) Menjadi anggota yang ke 16 Menjawat Naib Presiden Tahun 1989 3. .6. OIC ± (Persidangan Negara-Negara Islam) 3.4. Pertubuhan Negara-Negara ommonwealth.4.3.5. Kerjasama Selatan-Selatan. Penubuhan Suruhanjaya Selatan-Selatan Pengerusi Kumpulan 77 Program Kerjasama Teknik Malaysia (untuk membantu negara Dunia ke 3) 3.

3 LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN 4.1. Dalam Negeri Pemantapan aspek perpaduan Penstabilan ekonomi.4.3. Pemodenan Pasukan Keselamatan Undang-undang .

Luar Negara.4. ASEAN ± Konsep ZOPFAN.2.3. Perundingan politik Kerjasama pertahanan Forum serantau / antarabangsa .

gangguan. sosio-budaya politik.4. dan undang-undang yang ada. . KESELAMATAN NEGARA Keselamatan : ³ ancaman. kumpulan atau pertubuhan dari dalam dan luar negara´ yang bercanggah politik. tatasusila. halangan dari individu.

Dadah/HIV/AIDS Pelarian / Pendatang Tanpa Izin Pelampau agama .4. Komunis ± selesai dengan perjanjian Hadyai 2.1. DALAM NEGERI. Polarisasi kaum.12.89.

2. Dadah / HIV / AIDS . LUAR NEGARA. Kawasan Geostrategi ± isu pulau Spratly Pergolakan politik serantau / antarabangsa Hubungan diplomatik / ekonomi.4.

LATAR BELAKANG MASYARAKAT EKONOMI 1 .

LATAR BELAKANG MASYARAKAT (Ekonomi) FAKTOR YANG MENENTUKAN KETEGUHAN EKONOMI LATAR BELAKANG DAN SISTEM EKONOMI MALAYSIA SEMENJAK 1900 EKONOMI MALAYSIA PERBEDAAN DAN PENGIMBANGAN KEDUDUKAN EKONOMI .

Tanah Melayu (Khususnya Melaka ) menjadi idaman kuasa-kuasa asing. LATAR BELAKANG DAN SISTEM EKONOMI SEMENJAK TAHUN 1990 A. ZAMAN SEBELUM MERDEKA. Zaman Kesultanan melayu Melaka. 1.1. . 2. Kemakmuran dan kemasyhuran Melaka disebabkan sistem pemerintahan dan sistem ekonomi yang mantap ketika itu.

3. wilayah dan kaum. . Eksploitasi ekonomi Inggeris telah wujud ³MASYARAKAT MAJMUK´ ( Plural society) di Tanah Melayu. Dasar ³PECAH & PERINTAH´ wujud ketidak seimbangan ekonomi.Sistem ekonomi modern diterapkan. Bermula tahun 1511 hingga 1957 (446 Tahun) Tanah Melayu dijajah 4 kuasa asing. 5. Ekonomi dan politik dieksploitasi oleh penjajah. Sistem ekonomi sebelum dijajah Inggeris adalah berbentuk pertanian ³SARA DIRI´. 6. 4. Penjajah Inggeris memperkenalkan sistem ³EKONOMI DUALISME´ dalam pertanian.

SIFAT EKONOMI TANAH MELAYU. DIVIDEN BRITAIN SEKTOR INDUSTRI. PERDAGANGAN DAN BANK TANAH MELAYU & SARAWAK & SABAH SEKTOR TANI CARA KECILKECILAN EKSPORT BARANG UTAMA KEUNTUNGAN. GETAH. PEMBUATAN DAN PUSAT KEWANGAN BUNGA DAN LAIN-LAIN IMPORT BARANG PEMBUATAN IMIGRAN BURUH ASING .SABAH & SARAWAK DAN HUBUNGANNYA DENGAN EKONOMI BRITAIN SEKTOR LOMBONG.

Dasar pembangunan ekonomi:RTM 1 = 1956 ± 1960 ) sedikit kejayaan RTM 2 = 1961 ± 1965 ) dicapai RM 1 = 1966 ± 1970 ) .Strategi memperbagaikan ekonomi.ZAMAN SELEPAS KEMERDEKAAN . .

RM 2 = 1971 ± 1975 ) perlaksanaan Dasar Ekonomi RM 3 = 1976 ± 1980 ) Baru (RRJP 1) RM 4 = 1981 ± 1985 ) RM 5 = 1986 ± 1990 ) .

RM 6 = 1991 ± 1995 ) RRJP 2 RM 7 = 1996 ± 2000 ) RM 8 = 2001 ± 2005 ) RM 9 = 2006 ± 2010 ) -Tahun 1970an (DEB) pertumbuhan ekonomi mula meningkat dengan pesat kerana:I. ii. iii. Dasar ekonomi/kewangan yang praktikal . Pelaburan swasta/asing yang tinggi Penggunaan teknologi moden Kesetabilan politik iv.

KOMPOSISI KELUARAN DALAM NEGARA KASAR MENGIKUT SEKTOR (% KDNK) SEKTOR Pertanian Perlombongan Industri Pembinaan Perkhidmatan 1960 34 7 5 3 51 1970 32 12 6 4 46 1980 23 10 20 4 43 1990 19 10 27 4 40 .

3. Pertambahan KDNK dari RM 115 b (1990) kepada RM 920b (2000) iaitu meningkat 2 kali ganda.0% dan lebih rendah dalam (RM6) dan seterusnya.PROSPEK EKONOMI MALAYSIA 1. Kadar inflasi di tahap yang rendah seperti dalam RM5 iaitu 2.180 (1990) kepada RM16. Pendapatan Perkapita dari RM 6. . 2.100 (2000) iaitu meningkat 4 kali ganda.

Kadar pengangguran dari 6. . manakala sektor perkhidmatan ialah 50 % dalam KDNK. 6. Dijangkakan Malaysia akan memasuki ³ERA POST ± INDUSTRIAL´ selepas tahun 2000.0 % tahun 2000.0 % (RM5) 4. 5.5 % (RM6) kepada 4.4. Sumbangan sektor pembuatan ialah 40% dalam KDNK.

. kemahiran serta peredaran masa. Berkemahiran tinggi dan berhemah mulia.PRASYARAT YANG PERLU DIMILIKI OLEH PEKERJA 1. 3. Mempunyai etika dan nilai kerja yang positif. Mengamalkan sistem kerja yang sesuai budaya. 2.

NILAI-NILAI MURNI DALAM PERKHIDMATAN AMANAH BERSYUKUR BERTANGGUNG JAWAB PENERAPAN NILAI-NILAI DISIPLIN IKLAS TEKUN BEKERJASAMA DEDIKASI .

MATLAMAT SAINS DAN TEKNOLOGI ‡BILANGAN ‡KEMAHIRAN *PEGAWAI ROFESIONAL *PEKERJA MAHIR * PEKERJA SEPARA MAHIR STRATEGI ‡WUJUDKAN R&D * MENGUBAH SISTEM LATIHAN * BERKETERAMPILAN PENGGUNAAN BAHAN / SUMBER * BUDAYA INOVATIF KERJASAMA SEKTOR AWAM DAN SWASTA .

DASAR PANDANG KE TIMUR KEPIMPINAN MELALUI TELADAN PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM DALAM PERKHIDMATAN BUDAYA KERJA CEMERLANG . CEKAP & AMANAH DASAR-DASAR KERAJAAN YANG MENEKAN PEMBENTUKAN NILAI.DASAR-DASAR PEMBENTUKAN NILAI ETIKA PERKHIDMATAN AWAM BERSIH.

4. ³THIRD WAVE INDUSTRIAL REVOLUTION. NAFTA DAN SEBAGAINYA. EKONOMI BEBAS DALAM PERDAGANGAN ANTARABANGSA.´ . BLOK PERDAGANGAN SEPERTI EEC. PROSES ³ GLOBALISATION´ 2. 3.DAYA SAING DI PERINGKAT ANTARABANGSA 1.

2. . inovatif dan kreatif. 3. profesional dan teknikal dari segi bilangan dan kualiti. Tenaga kerja yang mahir dalam berbagai bidang.PEMBANGUNAN MANUSIA YANG BERKESAN TERAS UTAMA DALAM PEMBANGUNAN MANUSIA 1. 4. terlatih dan fleksibel. Pekerja yang mempunyai nilai positif. Menambah golongan pekerja bumiputra yang berkemahiran. Menwujudkan tenaga kerja yang berpendidikan.

Di Malaysia Cuma 0. Produktiviti buruh berpunca dari teknologi yang tinggi.8 % daripada KNK. . 4.8 % (1982). Perbandingan.KEUPAYAAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN ( R & D) 1. R & D di Jepun memperuntukkan 2. Saintis dan penyelidik perlu ditingkatkan jumlahnya. 3. Kemampuan bersaing bergantung kepada kemampuan R & D dan teknologi 2.

³Advanced Material´ 3. Elektronik 5.Sains dan Teknologi BIDANG-BIDANG DIKENALPASTI 1. Bioteknologi 4. Teknologi perkilangan 2. Teknologi maklumat .

4 Sektor Pertanian Sektor Perlombongan / petrolium Sektor Perkilangan Sektor Perkhidmatan 3. Pertumbuhan ekonomi 2.PERBEDAAN DAN PENGIMBANGAN KEDUDUKAN EKONOMI 1. Peranan Sektor-sektor Ekonomi 2.1 2.2 2. Strategi ekonomi yang membawa kejayaan .3 2.

Imbangan nagetif.3 5. Kelemahan-kelemahan yang berpunca dari struktur ekonomi 5. .1 5. Perubahan struktur ekonomi 5. Asas Sektor pembuatan yang sempit Penyertaan sektor awam yang besar.4.4 Bergantung kepada ekonomi dunia.2 5.

JADUAL 1 KADAR PURATA KELUARAN DALAM NEGARA KASAR (HARGA TETAP) RANCANGAN LIMA TAHUN 1956 1960 4.0 1966 ± 1970 5.4 1971 ± 1975 8.9 .0 1976 ± 1980 8.6 1981 ± 1985 5.2 1986 ± 1990 6.1 1961 1965 5.

Laporan Ekonomi 1970/71 ± 1990/91 .0 1975 4808 2850 4156 17365 27.2 20.1 14.55 12.5 1970 3797 1650 2709 12308 30.8 13.3 19.7 16.5 10.8 Sumber : Kementerian kewangan Malaysia.KELUARAN DALAM NEGARA KASAR (KDNK) (DALAM $ JUTA) SEKTOR PERTANIAN PERKILANGAN PERKHIDMATAN JUMLAH KDNK PERTANIAN SBG % KDNK PERKILANGAN SBG % KDNK PERKHIDMATAN SBG % KDNK 1965 2066 682 2656 6552 31.7 1985 12046 11357 8582 59244 20.9 1980 5809 5374 5210 26188 22.5 23.4 40.37 26.4 23.4 20.5 1990 15282 20974 10099 78889 19.

7 44.5 301 9.3 5469 41.6 88.2 1915 47.1 0.6 424 6.3 88.1 775 15.1 1.7 855 15.3 2.4 0.6 2.SUMBANGAN SEKTOR EKONOMI KEPADA GUNATENAGA ( Dalam: Ribu ) SEKTOR PERTANIAN LOMBONG KILANG PEMBINAAN SERVIS 1970 1975 1980 1985 1990 JUM % JUM % JUM % JUM % JUM % 1776 53.0 279 5.6 39.6 1910 39.8 .4 588 45.0 448 11.2 378 6.3 1969 30.6 220 3.3 4817 37.6 1759 31.1 4247 34.4 4020 35.2 1159 17.1 80.

HASIL PETROLEUM 343 677 1254 1462 5036 5040 7121 % HASIL PETROLEUM DRP JUMLAH HASIL 10.1 13.2 16.9 31.1 13.8 27.7 .SUMBANGAN INDUSTRI PETROLEUM KEPADA HASIL KERAJAAN PERSEKUTUAN 1973 ± 1986 (DALAM & JUTA) TAHUN 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 JUM.1 33.

9 1975 13.MALAYSIA : EKSPORT BARANG-BARANG INDUSTRI 1971 ± 1990 ( DALAM PERATUS ) INDUSTRI ELEKTRONIK TEKSTIL ASAS PERTANIAN MAKANAN.9 1971 8.6 13. MINUMAN DAN TEMBAKAU BARANG-BARANG GETAH 3.1 1990 56.4 Sumber: Kementerian Kewangan Malaysia laporan Ekonomi (1971/72 ± 1990 / 91) .8 0.0 46.3 1980 47.5 2.3 10.5 3.7 13.7 1985 52.9 BARANG-BARANG PERABUT 2.4 11.2 6.1 10.3 0.5 19.4 10.7 12.0 26.2 2.7 4.6 21.9 0.1 11.

8 30.SUMBANGAN DALAM SUB-SUB SEKTOR KEPADA SEKTOR PERKHIDMATAN ( Dalam Peratus) TAHUN SEKTOR SEKTOR SEKTOR BORONG & KEWANGAN TRANSPORT RUNCIT & INSURAN & COMM 31.6 14.6 27.1 12.6 28.8 26.5 SEKTOR SERVIS KERAJAAN 25.2 10.2 25.7 23.1 1970 1975 1980 1985 1990 Sumber: Laporan Ekonomi & Rancangan Malaysia .3 18.7 27.8 22.4 20.3 14.0 25.5 20.7 22.7 28.

7.6. Langkah penyesuaian. Kesan-kesan kelemahan struktur ekonomi 7. .2 Pengurangan perbelanjaan awam Menggalakkan kegiatan sektor awam.1 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful