SALAM PENGENALAN

Pengetua, Sekolah Menengah Teknik Kuala Kangsar

Pengetua ± SMT Kuala Kangsar .‡ Tempat Lahir : Gunung Semanggol Perak ‡ Sejarah Kerjaya : ‡ 1 ‡ 2 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 3 4 5 6 7 8 Guru ± SMK King Edward Vii Taiping Pengetua ± SMK Labuan Wilayah Persekutuan Labuan Pengetua ± SMK Alor Pongsu Bagan Serai Penolong PPD (M) ± PPD Kerian Parit Buntar Pengetua ± SMK Hamid Khan Tapah Timbalan PPD ± PPD Kerian Parit Buntar Timbalan PPD ± PPD Kinta Ipoh.

Sabah & Serawak) Sosioekonomi. 1. .sosio-budaya dan sosio politik.3 Langkah-langkah ke arah perpaduan.Latar Belakang Masyarakat 1. ekonomi dan politik. 1.1 Latar belakang penduduk pribumi (Tanah Melayu.2 Kedatangan imigran ke Malaysia dan kesannya dari segi ekonomi serta sosial. PERSPEKTIF SOSIAL 1.

Penubuhan Malaysia. PERSPEKTIF POLITIK 2. 2.4.1 Perjuangan ke arah kemerdekaan sebelum Perang Dunia ke 2. . 2. Pengisian Kemerdekaan. 2.3.2 Detik-detik kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.2.

2 Faktor-faktor yang menentukan keteguhan ekonomi. 3.1 Latar belakang dan sistem ekonomi Malaysia semenjak tahun 1900. 3.3 Perbezaan dan pengimbangan kedudukan ekonomi. .PERSPEKTIF EKONOMI 3.

SELAMAT BERKURSUS Untuk Renungan: Katakanlah ³sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa Yang dikehendakiNya. dan menyempitkan (bagi siapa yang dikehendakiNya) akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui´ Surah Saba¶ Ayat 36 .

you must work toward your objectives everyday.If you expect to make it big. Think Big. .

. Orang Melayu adalah golongan penduduk bumiputera yang terbesar dan menduduki negara ni sejak 2.Malaysia.Latar Belakang Masyarakat Malaysia Pribumi Semenanjung Dan segi sejarah.mereka ini terdiri daripada orang Melayu dan Asli. Di S.500 S. penduduk asal negara ini dikenali sebagai bumiputera. perlembagaan dan sosio politik.M.

Orang Asli Yang Terdapat Di Semenanjung Negrito Kinsiu Kintak Lanoh Jahai Mendriq Bateq Senoi Temia Semai Sameq Beri Che Wang Jahut Mahmeri Melayu Asli (Proto Malay) Temuan Semelai Jakun Kanaq Kuala Seleta .

Pribumi Sabah Dusun ± Kadazan Murut Bajau (Darat/Laut) Melayu Londayuh Bisaya Orang Sungai Suang Latut Kedayan Pribumi Sarawak Iban (D.Laut) Bidayuh (D.Darat) Melayu Kayan Kenyah Kelabit Murut Penan Melanau Kedayan Bisayah Punan .

Sosio-ekonomi Penduduk Bumiputera Sebelum British ~ Di Semenanjung ~ Di Sabah ~ Di Sarawak .

.Tinggal di kawasan pantai.Sosio-ekonomi Penduduk Semenanjung ~ Orang Melayu .Aktiviti perikanan dan pertanian. muara dan lembah sungai. .Mereka dipengaruhi oleh sistem feudal (Sultan). .

Lembah Sg. Kudat. & Pindah Pedalaman (Panampang).Sosio-ekonomi Penduduk Sabah Petempatan dan Aktiviti Ekonomi Penduduk Bumiputera di Sabah Suku Kaum Petempatan Aktiviti Kawasan berbukit : ~ Dusun Pertanian (Kadazan) Pantai(Tuaran) Barat. Bengkoka.Sugut & Kinabatangan Kawasan Pedalaman ~ Murut Tanaman Pindah/Hasil Hutan .

Semporna dan Kota Belut Pesawah Penternak ~ Orang Sungai ~ Suang Latut Di antara Kota Kinabalu dan Tuaran Lamang dan Bukit Garam Pertanian Pesawah Pekebun Pertanian Nelayan .Sosio-ekonomi Penduduk Sabah ~ Bajau Persisiran Pantai Pelaut.

Papar dan Beufort Kuala Penyu Magalong Petanian Nelayan Pertanian Nelayan Nelayan Pertanian Pertanian .Sosio-ekonomi Penduduk Sabah ~ Kedayan ~ Melayu Brunei ~ Bisaya ~ Loh Dayuh Sipitang dan Teluk Labuan Begawan.

~ Iban Tanaman (Dayak Laut) Batang saribas. Pesawah.Sosio-ekonomi Penduduk Sarawak Petempatan dan Aktiviti Ekonomi Kaum Bumiputera di Sarawak Suku Kaum Petempatan Aktiviti Ulu Batang Lupar . Batang Pindah Pesawah Rejang (Bah. Perdagangan Kuching & Samarahan Perlombongan Sadong. Saribas (Kawasan Pantai) Galian Nelayan.Ke-2 & Ke-3) ~ Melayu Muara Batang Lumpur. .

Ke-3 & Ke-4) Lembah Sg.1 & Ke-8) Pesawah ~ Melanau Hilir Sungai Igau.Oya.Rejang. Bau.Ke-7) ~ Kenyah da& Kayan Tan.Sosio-ekonomi Penduduk Sarawak Suku Kaum Petempatan Aktiviti Lundu. Pengeluaran Mukah. Balui & Kemena (Bah. Kuching.Pindah / Pesawah . Balingian. Tan. Pindah ~ Bidayuh (Dayak Darat) Serian(Bah. Kemena (Bah. Sagu Tatau.

Ke-5) Tanah Tinggi (Bah.Sosio-ekonomi Penduduk Sarawak Suku Kaum ~ Murut ~ Kelabit Petempatan Lembah Trusan (Bah.Ke-5) Aktiviti Pesawah Pesawah ~ Bisaya Pengeluaran Sagu .Ke-4 & Ke-5) Hilir Limbang (Bah.

Ke-4 & Ke-5) (Bah. Baram (Bah. Rejang.Ke-4 & Ke-5) Aktiviti Pengeluaran Sagu Mengayam Tikar Pertanian ~ Penan ~ Kedayan .Ke-3 & Ke-4) Tanah Tinggi (Bah.Sosio-ekonomi Penduduk Sarawak Suku Kaum ~ Punan Petempatan Ulu Sg.

Kedatangan Kaum Imigran Proses kedatangan orang-orang asing ke wilayah ini bermula sejak awal-awal lagi. Kedatangan bangsa-bangsa asing terus berlaku bila ditakluki Portugis (1511). Kaum Cina. . Pertapakan lnggeris seperti pembukaan Pulau Pinang (1786). S¶pura (1819) dan Negeri-negeri Selat (1826) memesatkan lagi kedatangan kaum imigran. India dan Arab mula datang ke Tanah Melayu melalui Melaka sejak abad ke 15. Belanda (1641) dan lnggeris (1786).

000 orang Cina ke Larut .bijih timah diusahakan oleh Pembesar Melayu.Faktor Penyebab Kedatangan Kaum Imigran Ekonomi 1820 1840-60 1870 .buruh India dibawa masuk bekerja di ladangladang kopi dan tebu di Seberang Prai.terdapat 908.000 orang Cina di Sungai Ujong Sistem Kangchu di Johor membawa masuk 100.terdapat 10.Long Jaafar bawa 40. . .000 buruh India di Tanah Melayu.usahasama pemodal Cina & Inggeris daripada Negeri-Negert Selat. . . .000 buruh India dibawa bekerja di ladangIadang getah.000 orang Cina bekerja di ladang-ladang gambir dan lade hitam. 1873 1840an 1900-10 1911-20 .48.amalan mengimpot buruh Cina oleh pembesar Melayu untuk bekerja di lombong-Iombong. . Iebih ramai buruh-buruh Cina dibawa masuk.

Pedagang. Pada 1960 jumlahnya meningkat kepada 229. The British North Borneo Chartered Company diberi keizinan mentadbir Borneo Utara (Sabah). Sya. . Di Sarawak : 1841 Kerajaan Brunei mengisytiharkan James Brooke sebagai Raja Sarawak sebagai membalas budi menghapuskan lanun.154 (32% daripada jumlah penduduk).000 orang Cina di Sarawak. Pada 1908. Di Sabah : 1877 Sultan Brunei memajakkan kepada lnggeris kawasan antara Teluk Gaya dan Sungai Sibuku. Selangor. terdapat 45. Negeri Sembilan den Pahang. pelombong dan buruh Cina mula dibawa masuk ke Sarawak.Politik Di Semenanjung : Ketakstabilan politik di 3 negeri-negeri Melayu misalnya Perang Saudara di Perak. 1881. petani. Chartered membawa masuk ramai imigran Cina dan Jawa untuk dijadikan buruh di ladang kepunyaan syarikat tersebut.

Faktor-faktor Penghijrahan Orang Cina a) Kekacauan di bawah pemerintahan Manchu 3 .Revolusi China b) Bencana alarn seperti banjir dan taufan. e) Dasar lnggeris menggalakkan kemasukan buruh Cina untuk mengaut kekayaan hasil bumi negeri-negeri Melayu. .pemberontakan Boxer .pemberontaken Tai Ping . d) Pengaruh daripada keluarga yang berpindah. f) Tempat buangan banduan dan tawanan perang dijadikan buruh binaan jalan raya dan jalan keretapi. c) Tarikan mendapat kekayaan di Seberang Laut (di kalangan kelas bawahan Cina).

b) Kadar pengangguran yang tinggi di India. e) Dasar lnggeris menggalakkan kemasukan buruh India khasnya dari India Selatan untuk bekerja di ladang-ladang getah. c) Kesempitan hidup dan penindasan tuan tanah. d) Bencana alam seperti kemarau. . kebuluran dan lain-lain.Faktor-faktor Kemasukan Orang India a) Tarikan mencari rezeki.

Kesan Imigran Terhadap Sosio Ekonomi Wujud Masyarakat Pelbagai Kaum Pembentukan Penempatan Baru Pemisahan Kaum Melalui Penempatan Pemisahan Kegiatan Ekonomi Pemisahan Melalui Pendidikan Pemisahan Pembangunan Kesan Segera .

0 % 9% % . .09 Catatan : Bagi tahun 1911 Bilangan Penduduk Melayu adalah dari Negeri Melayu Bersekutu sahaja . 90.Penduduk Semenanjung Tanah Melayu (tidak termasuk Singapura) Mengikut Kaum 1911-1947 Tahun layu % layu Cina India 9 9 9 9 0. . 9 . . . . 6 9. .6 6 . . . . 0 .990 .

Lumpur. Selangor. Kedah.Pembentukan Penempatan Baru Kaum Imigran Kaum ina Kaum India Aktiviti Ekonomi Penempatan Baru Perak : Lembah Kinta dan Larut Melombong Selangor:K.Kelang Bijih Negeri Sembilan : Sungai Ujong Ladang Getah Perak. Melaka. Negeri Sembilan. Seberang Prai .Ampang.

. Kaum India tertumpu di kawasan perladangan getah dan Melayu di kawasan pertanian luar bandar.Pemisahan Kaum Melalui Penempatan Tumpuan kaum ina di kawasan perlombongan & kawasan Bandar.

. Manakala sektor pertanian (padi dan perikanan) diabaikan. Pihak Inggeris memberi tumpuan lebih kepada ekonomi ekspot (getah & timah).Pemisahan Kaum Melalui Ekonomi Kaum-kaum terpisah mengikut kegiatan ekonomi.

Pemisahan Kaum Melalui Pendidikan
Sukatan Pelajaran kaum imigran berasal daripada negara masingmasing. Objektif pelajaran untuk bumiputera pula ialah menjadikan mereka petani yang lebih baik dan cekap daripada ibubapa mereka.

Pemisahan Pembangunan Tumpuan pembangunan di kawasan bandar manakala di luar bandar diabaikan.

Kesan-kesan Segera
a) Terlepas penguasaan terhadap perusahaan timah. Peranan ini pedagang-pedagang pembesar Melayu melombong bijih diambilalih oleh ina,

b) Keruntuhan sistem ekonomi tradisional yang menjadi tunjang kekuasaan pembesar Melayu. Akibatnya sistem politik bumiputera menjadi lemah.

.Konsep Perpaduan Satu proses bagi mengujudkan satu identiti nasional di kalangan kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan.sosial & lokasi dalam sesebuah unit politik.

Perpaduan Wilayah Perpaduan Ekonomi Perpaduan Politik Perpaduan Pendidikan Perpaduan Kebudayaan Perpaduan Sosial Perpaduan Boleh Dilihat Dari Beberapa Sudut .

Perpaduan Wilayah Bermaksud penyelarasan dan pengagihan yang seimbang pembangunan sosio-ekonomi antara negeri/wilayah yang maju.(Negeri Pantai Barat) dengan kurang maju (Negerinegeri Pantai Timur. . Sabah dan Sarawak) dan juga antara bandar & luar bandar.

Perpaduan Ekonomi Bermaksud perkongsian ekonomi yang sama rata di antara kaum. Penggubalan DEB dan DPN untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. .

Perpaduan Politik Menyatukan rakyat melalui kerjasama. tolak-ansur dan pembahagian kuasa politik. .

.Perpaduan Pendidikan Semua rakyat dapat menikmati kemudahan pendidikan serta sistem persekolahan dengan kurikulum yang sama tanpa mengira kaum.

kaum. tempat tinggal dan sebagainya. keperayaan agama. .Perpaduan Kebudayaan Proses pencapaian perpaduan melalui programprogram kebudayaan untuk seluruh rakyat tanpa mengira keturunan.

Perpaduan Sosial Proses pencapaian perpaduan di kalangan masyarakat Malaysia melalui penyediaan-penyediaan sosial seperti bidang pendidikan. perumahan. kesihatan dan kemudahan-kemudahan asas atau pertubuhan/persatuan masyarakat untuk seluruh rakyat tanpa mengira latar belakang kaum dan tempat tinggal mereka. .

Ekonomi
Masalah Perpaduan Melibatkan Aspekaspek

Politik
SosioBudaya

Aspek Ekonomi
Kedatangan kaum ina dan India di peringkat awal semata-mata untuk mencari nafkah dan pulang. Tiada integrasi ekonomi. Masingmasing terpisah; Melayu - pekerja tradisi, India - ladang dan ina Iombong. British menggalakkan pengasingan sosio-ekonomi.

Aspek Politik
a) Dasar pecah dan perintah British menguatkan perasaan perkauman, pengasingan bidang pekerjaan dan pendidikan. b) Akhbar pelbagai bahasa: ~ memberi perhatian kepada golongan sendiri sahaja. ~ menonjolkan berita tempat asal, menguatkan kecintaan kepada negara asal.

~ kaum India juga menumpukan perhatian kepada India seperti dalam Gerakan Kemerdekaan India tahun 1940-an. . ~ persatuan sukan berasaskan persaingan antara kaum mengakibatkan menebalnya semangat perkauman. Chinese Club dan Indian Association. d) Kecintaan terhadap negara asal: ~ pergeseran China . mereka mula menuntut hak. penduduk Cina bertambah ramai .C) Persatuan pelbagai kaum: ~ khusus untuk kepentingan kaum itu sahaja misalnya Malay Club.Jepun mendorong kaum Cina membantu saudara-mara mereka di di Tanah Besar China. ~ tertubuhnya parti politik berasaskan kaum. ~ 1930-an.

f) Akibat pemerintahan Jepun di Malaya. ~ akhbar Melayu paparkan kegiatankegiatan kaum Cina dan India. .e) Kebimbangan orang Melayu : ~ fahaman politik India dan Cina menyebabkan setengah daripada pemimpin Melayu dapat bantuan dari Indonesia. ~ Bintang Tiga menentang Jepun dan Melayu. ~ pengaruh kaum muda berdasarkan kepada perkembangan di Asia Barat.

~ Pengasingan Sistem Pendidikan. agama dan adat resam kaum lain. ~ Agama pada umumnya mengikut kaum. ~ Peringkat awal kurang memahami budaya.Aspek Sosio-Budaya ~ Jurang pemisahan fizikal (tempat tinggal). .

Peringkat Rendah hingga melanjutkan pelajaran ke Negeri Cina. India Pendidikan Pelbagai kaum tapi mereka terpisah dari cara Inggeris hidup kelompok masing-masing . Sekolah Tamil. Pelajaran Asas Cina Sekolah Cina.Pengasingan Sistem Pendidikan Melayu Sekolah Melayu. Guru dan Kurikulum dari Cina. guru dan Kurikulum mengikut negara asal.

.Cina) berikutan keputusan PR 1969. ~ rusuhan kaum (Melayu .Peristiwa 13 Mei ~ Kemuncak daripada semangat perkauman yang kuat dan tidak dapat dibendung lagi di antara dua kaum terbesar di Malaysia (orang Melayu dan orang Cina) tercetusnya Tragedi 13 Mei 69 .

~ Keadilan ekonomi penting bagi mencapai matlamat perpaduan masyarakat. . ~ Perintah Berkurung yang dikenakan selepas peristiwa ini merugikan rakyat.Pengajaran daripada Peristiwa 13 Mei ~ kerosakan harta benda dan nyawa. ~ pentingnya peranan Bahasa Kebangsaan sebagai alat perpaduan. ~ menyekat pergerakan dan perjalanan aktiviti harian. ~ keuntungan kepada musuh negara. ~ memberi kesedaran betapa pentingnya diadakan dasar perpaduan masyarakat.

Langkahlangkah Ke Arah Perpaduan Negara Pembentukan Majlis Gerakan Negara (MAGERAN) Jabatan Perpaduan Negara dan Majlis Muhibbah Negara Majlis Perundangan Negara Rukun Negara Dasar Ekonomi Baru (DEB) Pembangunan Wilayah Integrasi Nasional .

Pembentukan Majlis Gerakan Negara (MAGERAN) ~ ~ ~ mengembalikan keamanan dan undang-undang negara. . mengembalikan suasana harmoni dan kepercayaan antara kaum di seluruh negara. menentukan pentadbiran yang licin dan teratur.

. ~ melaksanakan perpaduan kaum. ~ menyusun kerja-kerja sukarela dalam kerja-kerja sosial dan kebajikan.Jabatan Perpaduan Negara dan Majlis Muhibbah Negara ~ menggalakkan perkembangan muhibbah dan berusaha memulihkan kepercayaan dan keyakinan di antara kaum. ~ menghapuskan kesulitan dan perselisihan faham di kalangan kaum.

~ menyelesai dan mengelakkan perselisihan kaum dari berlaku lagi. ~ membincangkan sebarang isu dan masalah perpaduan kaum tanpa takuttakut tetapi dalam suasana yang tenteram. .Majlis Perundangan Negara ~ membincang dan meneliti isu-isu dan masalah-masalah perpaduan kaum.

~ membentuk sebuah masyarakat Malaysia yang baru dan maju.Rukun Negara ~ panduan yang boleh dijadikan pegangan masyarakat Malaysia dan boleh mengukuhkan perpaduan. ~ memupuk semangat setiakawan dan kecemerlangan. .

~ memelihara cara hidup demokratik. . ~ membina sebuah masyarakat progresif dengan menggunakan sains dan teknologi moden. ~ kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. ~ membina satu masyarakat yang adil.~ mengajak rakyat Malaysia mendokong cita-cita berikut :­ ~ mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakat. ~ menjamin satu cara yang liberal.

~ menyusun semula masyarakat.Dasar Ekonomi Baru (DEB) ~ membasmi kemiskinan di kalangan rakyat tanpa mengira kaum. ~ menjadikan Malaysia satu negara yang maju dari segi : - Keadilan Sosial Moral Ekonomi Kualiti Hidup Kecekapan Pentadbiran Kemajuan Sains dan Teknologi .

~ membolehkan pembangunan pertanian. perindustrian dan sebagainya digembleng dan disalurkan ke arah pembangunan negara yang seimbang dan lebih menyeluruh. perusahaan.Pembangunan Wilayah ~ mengurangkan jurang perbezaan dari segi pembangunan ekonomi dan infrastruktur di antara negeri atau wilayah di Malaysia. ~ agihan yang lebih seimbang dan adil dari segi : Pekerjaan Pendidikan Pendapatan Kesihatan Kemudahan Asas Sosial dan rekreasi .

Integrasi Nasional ~ persefahaman antara rakyat tanpa mengira wilayah atau kawasan asal mereka terutama antara Semenanjung. ~ rancangan yang dijalankan bagi meningkatkan perpindahan penduduk : Rancangan Kebudayaan Kebangsaan Dasar Pendidikan Negara Kemakmuran Ekonomi Peranan Media Massa Peranan ahli-ahli politik dan pentadbir Penyeragaman waktu seluruh negara . Sabah dan Sarawak.

Ingin kembali ke tajuk terdahulu : Silakan Latarbelakang Masyarakat Malaysia Kesan Imigran Terhadap Malaya Masalah Perpaduan Dari Aspek (E/P/B) Langkah Ke Arah Perpaduan Negara Tamat Di Sini .

Latar Belakang Masyarakat Daripada Perspektif Politik Perjuangan Utama Mendapatkan Kemerdekaan .

Latar Belakang Masyarakat Masa Itu ~ Politik Feudal Kuasa mutlak terserah kepada raja Pentadbiran dibantu oleh Orangorang Besar ~ Kedatangan Kuasa Asing Portugis : 1511 .1941 ~ Masyarakat Berpuak Kesan dari Dasar Pecah dan Perintah .1824 British : 1824 .1641 Belanda : 1641 .

Kebangkitan Semangat Melayu Gerakan Awal Semangat Kebangsaan Di Tanah Melayu Kebangkitan Semangat Cina Kebangkitan Semangat Nasionalisma India .

Melaka.Kebangkitan Semangat Melayu ~ Gerakan Reformist Islam . P. Tengku Abd.Matlamat perjuangan Penyatuan Dunia . ~ Kesatuan Melayu . .1937 .Antaranya Mohd.Golongan Al Manan di Kaherah. .Pinang.Pelopor : Sheikh Mohd Abduh (1849-1905).Matlamat perjuangan memperbaiki kedudukan sosial dan ekonomi orang Melayu serta memupuk kesedaran Politik Melayu .Penubuhan Caw. .Pelopor di Malaya : Sheikh Tahir Jalaluddin. . .Dipelopori oleh mereka yang berpendidikan barat .Yunus Abdullah.Penubuhan Kesatuan Melayu Singapura (1926) . . Kadir dan Empok Sulah.Bermula di Mesir dan Turki. . .

1938 . ~ Persatuan Melayu di Negeri-negeri Melayu .1938 .Peranan pelajar Maktab Perguruan MPSI. .Persatuan Melayu Perak .Persatuan Melayu N.Sembilan .Persatuan Melayu Kedah .melalui suara Al-Azhar dan Pilihan Timur.Kebangkitan Semangat Melayu ~ Pengaruh Pelajar Melayu di Mesir dan Indonesia . .Persatuan Melayu Pahang .konsep perjuangan.Kegagalan pemberontakan PKl 1926 di Indonesia menyebabkan tokoh-tokoh seperti Tan Melaka.penyatuan Tanah Melayu.1938 . Tamin dan Alimin lari ke Tanah Melayu. .Persatuan Melayu Selangor .1937 . Indonesia dan Filipina di bawah Melayu Raya.1938 .

Anti birokrasi Melayu yang berpendidikan Inggeris.Ibrahim Yaakub dan Ishak Haji Mohamad.Pemimpin utama .Asas kepada Penubuhan UMNO.memperjuangkan hak-hak Melayu.mempertingkatkan taraf pelajaran dan ekonomi masyarakat Melayu. .memupuk perpaduan Melayu melalui Kongres Melayu hasil gabungan Persatuan-persatuan Melayu pada tahun 1939-1940. . .Kebangkitan Semangat Melayu ~ Matlamat Perjuangan : . . . ~ Kesatuan Melayu Muda .

~ Pengharaman PKM tahun 1948. ~ Akibat serangan Jepun tertubuhnya MPAJA. ~ Matlamat perjuangan menubuhkan Republik Komunis Melayu.Kebangkitan Semangat Cina ~ Kesan dari kejatuhan Kuomintang Negeri Cina dan tertubuhnya PKM. . ~ Tertubuhnya kesatuan Cina Malaya 1949 kerana pergolakan politik Tanah Melayu.

gabungan 12 buah Persatuan India dan 4 Dewan Perniagaan India. ~ Tujuan penubuhan ialah memaju dan memelihara kepentingan politik orang India di Tanah Melayu. ~ Penubuhan ClAM 1936 .Kebangkitan Semangat Nasionalisma India ~ kegiatan anti-British orang Punjabi yang dipengaruhi oleh Pergerakan Ghadr. .

Gerakan Semangat Kebangsaan Di Tanah Melayu Semasa/Selepas Perang Dunia Ke-2 Sebab-sebab yang mendorong mempercepatkan tuntutan kemerdekaan Kegiatan MPAJA dan keganasan 14 hari Tanah Melayu di bawah British Militery Administration (BMA) .

Sistem pendidikan mengutamakan watak dengan akademik. Burma dan Filipina selepas pendudukan Jepun.Kesan Sosial a) seksaan fizikal & mental b) permusuhan antara kaum c) ekonomi meleset/inflasi .Kesan Politik a) Kesedaran semangat kebangsaan Asia untuk Asia b) Penubuhan KRIS dan pergerakan Aktif PKM . .~ kerana kejayaan dan pemerintahan Jepun selama 3 1/2 tahun (1942-1945) . ~ Pengalaman Negara Jiran iaitu Kemerdekaan di Indonesia.

Kegiatan MPAJA dan keganasan 14 hari ~ ~ ~ ~ Ditubuhkan untuk menentang Jepun. Melancarkan keganasan & pemberontakan selama 14 hari bagi menubuhkan Republik Komunis Malaya. . Keahliannya 100% Cina. Senjata dibekalkan oleh British.

.Tanah Melayu di bawah British Militery Administration (BMA) ~ Berkuasa selepas kejatuhan Jepun sehingga 1946. ~ Tujuannya untuk membolehkan Tanah Melayu menggunakan undang-undang darurat.

Malayan Union dan Pembentukan Persatuan Tanah Melayu Penubuhan dan Tentangan terhadap Malayan Union Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu .

Sebab-sebab Penubuhan ~ Mewujudkan sistem pentadbiran Tanah Melayu selepas perang bagi menggantikan BMA. . ~ Menifestasi perasaan Anti Melayu. ~ Langkah ke arah pergerakan kepada pemerintahan sendiri.

Ciri-ciri Utama Perlembagaan Malayan Union (MU)
~ Semua Negeri Melayu (termasuk PP & Melaka) disatukan di bawah satu pemerintahan pusat, ~ MU akan diperintah (diketuai) oleh seorang gabenor British dengan bantuan Majlis Mesyuarat Kerja dan Majlis Perundangan ~ Singapura tidak dimasukkan dalam MU tetapi dijadikan Tanah Jajahan Mahkota British yang berasingan di bawah kuasa Gabenor British.

~ Kedaulatan Raja-Raja Melayu dihapuskan dan hanya berkuasa dalam soal-soal Agama Islam. Mereka cuma menjadi raja kehormat sahaja dan Majlis Penasihat Melayu , ~ Majlis-Majlis Mesyuarat Negeri dikekalkan bagi menguruskan hal ehwal kerajaan tempatan dan majlismajlis ini diletakkan di bawah kawalan pemerintahan pusat,

~ Perlembagaan MU memberi hak kewarganegaraan yang sama rata bagi semua orang tanpa mengira bangsa dan asal ketururan. Hakhak ini termasuk kemasukan ke dalam perkhidmatan kerajaan dan satu undi dalam Pilihan raya, ~ Kewarganegaraan diberikan kepada semua orang asing yang dilahirkan di TM atau Singapura serta mereka yang berumur 18 tahun ke atas dan bermastautin di sana untuk selama 10 tahun daripada l5 tahun sebelum 15 Februari 1942.

Gabenor Pertama. ~ Julai 46. 4 Wakil Raja dan 2 Wakil UMNO.1946.Catatan Pelarasan Malayan Union (MU) ~ Diwujudkan pada 1.4. ~ Sir Edward Gent. ~ Mei 1946 MU dipinda hasil perakuan Sir Edward Gent & Malcom Mac Donald. Pembesar & Orang Melayu berkabung kerana menunjukkan penentangan atas kehilangan hak dan kuasa. bagi menggubal satu perlembagaan baru. Jawatankuasa kerja ditubuh. ~ keahlian Jawatankuasa kerja : 6 Pegawai British. . ~ Sultan.

. ~ Penggubalan Perlembagaan MU di buat tanpa penglibatan penduduk TM ~ Tentangan daripada bekas Pegawai Perkhidmatan Awam TM. ~ Tiada sokongan daripada orang Bukan Melayu.Sebab-sebab kegagalan Malayan Union (MU) ~ Tentangan daripada orang Melayu. ~ Diperkenalkan ketika penduduk TM masih kuat ingatan terhadap kesan pendudukan Jepun.

~ Demonstrasi dilancarkan. .Penentangan Malayan Union oleh Orang Melayu ~ Penentangan secara individu dan kolektif. ~ Dato Onn Jaafar wujudkan Kongres Persatuan Melayu membawa kepada Penubuhan UMNO Mei 1946.

~ Sebab-sebab penentangan i) pemberian hak kerakyatan mengikut prinsip Jus Soli. ii) Raja-Raja Melayu kehilangan kuasa dan kedaulatan. . iii) British memperolehi persetujuan sultan secara penipuan/paksaan.

~ Menganggap Sultan Melayu tidak mewakili mereka . ~ Penangguhan pemberian hak warganegara mengurangkan minat untuk menyokong MU. ~ Lebih berminat menubuhkan pemerintahan sendiri berasaskan politik negara Gina/India. .Reaksi Bangsa Asing Terhadap Malayan Union (MU) ~ Tidak setuju kerana ia bersifat kolonial dan bukan demokratik.

kedudukan dan kuasa Raja. ii. iii. hak istimewa orang Melayu. . hak kewarganegaraan yang lebih ketat.Latar belakang wujudnya PTM ~ menggantikan gagasan MU. ~ memberi penukaran kepada : i. ~ Penubuhan J/kuasa Perunding tahun 1946 untuk mendapatkan pandangan kaum bukan Melayu.

. ~ Perjuangan AMCJA : i. ii. Pemerintahan sendiri.Latar belakang wujudnya PTM ~ Penubuhan AMCJA pada 22. iii. Hak-hak kerakyatan yang sama.12. Penyatuan seluruh TM termasuk Singapura.46 oleh kaum bukan Melayu .

Hal ehwal luar dan pertahanan sebagai tanggungjawab bersama.1947 oleh kaum radikal Melayu.Bahasa Rasmi. . ~ Perjuangan PUTERA : i. Bahasa Melayu .2.Latar belakang wujudnya PTM ~ Penubuhan PUTERA 22.2. ~ 1. ii. Penggunaan perkataan Melayu untuk kewarganegaraan TM. iii. iv.1948 pengisytiharan PTM . ~ Hubungan UMNO-British lebih erat. ~ Mac 47 AMCJA-PUTERA bergabung. Penggunaan warna kebangsaan untuk bendera TM.

PP dan Melaka. sebuah Majlis Mesyuarat Kerajaan Persekutuan dan sebuah Majlis Perundangan Persekutuan.Ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ~ Perjanjian persekutuan meliputi 9 buah negeri Melayu. . Pengerusi kedua-dua majlis tersebut adalah pesuruhjaya tinggi. ~ kerajaan persekutuan terdiri dari seorang Pesuruhjaya Tinggi British yang dilantik oleh kerajaan British. Singapura menjadi Tanah Jajahan British yang berasingan.

Namun. (dilantik oleh PT) dan. ~ Majlis Mesyuarat Kerja terdiri dari : (a) 3 orang anggota ex-officio.Ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ~ Majlis Mesyuarat Kerja dan Majlis Perundangan membantu dan menasihat P/jaya Tinggi dalam menjalankan tugas-tugasnya. beliau tidak semestinya menerima nasihat berkenaan. (c) 5-7 orang anggota tidak rasmi (dilantik oleh PT). (b) 4 orang anggota rasmi. .

dan. . (b) 9 orang Yang DiPertua Negeri atau Menteri Besar MajIis Mesyuarat Negeri serta 2 orang wakil Majlis Tempatan Pulau Pinang dan Melaka.Ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ~ Majlis Perundangan terdiri daripada: (a) 3 orang anggota ex-officio. (c) 11 oranig anggota rasmi dan 50 orang anggota tidak rasmi (semuanya dilantik oleh PT).

Majlis ini bersidang apabila perlu dan dipengerusikan oleh salah seorang daripada 9 orang raja. ~ Raja-raja diberikan semula hak-hak utama dan kuasa ke atas negerinegeri mereka seperti pada masa sebelum perang. .Ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ~ Sebuah Majlis Raja-Raja Melayu ditubuhkan untuk menasihatkan PT. Pengerusi dilantik oleh Persidangan.

Pelajaran.Ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu Raja diberi kuasa memerintah negeri masing-masing dengan bantuan Majlis Mesy. Kesihatan. .Kerja Negeri & MajlisNegeri (diberi kuasa gubal Undang-undang) dianggotai oleh ahli rasmi dan t/rasmi. Rang Undang-Undang yang diluluskan oleh Majlis Perundangan Negeri mesti diperkenankan Raja. ~ Kerajaan Negeri bertanggungjawab ke atas hal-hal Kerajaan Tempatan. Tanah dan Pertanian.

contoh : seorang yang layak mendapat kewarganegaraan secara permohonan mestilah lahir di TM dan bermastautin selama 8 daripada 12 tahun sebelum memohon atau telah bermastautin di TM tidak kurang 15 tahun daripada 20 tahun sebelum memohon. Bagi kedua-dua kes.Ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ~ Syarat-syarat kewarganegaraan di ketatkan. umur minimum 18 tahun dan perwatakan baik serta pengetahuan Bahasa Melayu atau Bahasa lnggeris. .

Ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ~ Orang Melayu diberi hak. .hak istimewa kaum Bumiputera dan mempunyai perwakilan terbesar dalam Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri.

Ancaman Komunis Faktor-faktor PKM Melancarkan Pemberontakan 1948 Langkah-langkah Kerajaan Menghapuskan Pemberontakan Sebab-sebab PKM Gagal Mendapat Sokongan .

Bergerak dalam kesatuan sekerja.Faktor-faktor PKM Melancarkan Pemberontakan 1948 ~ Kegagalan polisi perdamaian Barisan Bersatu. . .Cita-cita perjuangan ialah penubuhan Rep. Komunis Malaya melalui Barisan Bersatu. .Cergas mencapai cita-cita secara perlembagaan . .PKM disahkan oleh kerajaan 1945-1948.

Perselisihan dalam pucuk pimpinan parti. .Rasuah di kalangan pimpinan. . .Chin Peng ambil alih parti Mac 1949.SU Agung PKM Lai Teck didapati menjadi Agen British dan Jepun. . .Faktor-faktor PKM Melancarkan Pemberontakan 1948 ~ Perubahan pucuk pimpinan dan krisis dalam PKM.

.lnspirasi daripada kejayaan komunis di Cina dan lndocina. .Persatuan daripada Kongres Pemuda Komunis Asia di Calcutta 1948.Persatuan daripada Parti Komunis Cina .Faktor-faktor PKM Melancarkan Pemberontakan 1948 ~ Pengaruh luar. . .

Jun 48 PKM lancarkan pemberontakan.48 British mengistiharkan darurat dan PKM diharamkan.6.6. . .16. .Sistem pendaftaran kebangsaan diperkenalkan.Kerajaan menahan orang-orang yang disyaki terlibat. . .Langkah-langkah K jaan Menghapuskan Pemberontakan ~ Pengistiharan Darurat (16.1948).

Langkah-langkah K jaan Menghapuskan Pemberontakan ~ Rancangan Briggs. ~ Penubuhan J/kuasa kerja perang. . .Melemahkan Min Yeun PKM.Memaksa PKM keluar dari hutan.J/Kuasa perang peringkat Persekutuan. Negeri dan Daerah ditubuhkan.Tujuan J/k ini bagi menghubungkan semua pihak yang terlibat dalam perancangan menumbangkan komunis. . . .Rancangan penempatan semula setinggan Cina dalam kampung baru yang berpagar. .

~ Keanggotaan PKM yang dikuasai Orang Cina . . .Sebab-sebab PKM Gagal Mendapat Sokongan ~ Idealogi komunis bertentangan dengan Agama Islam.Anggapan yang PKM lebih berminat dalam hal ehwal Negeri Cina .ldealogi komunis menolak agama dan tuhan tidak dapat ditenima oleh orang Melayu yang beragama Islam.Rasa curiga di kalangan orang Melayu dan lndia. . .

Lebih bersifat kongsi gelap. ~ Matlamat dan perkembangan PKM tidak jelas dan merugikan : . .Percubaan membebaskan TM gagal. . .1930 an ramai pemimpin dan ahli PKM di buang negeri ke China. .Sebab-sebab PKM Gagal Mendapat Sokongan ~ Keadaan ekonomi negara yang stabil.1940 an Enakmen kesatuan sekerja diperkenalkan. ~ Tindakan keras British & Kerajaan PTM.

Orang Cina beri sokongan kepada Kuomintang. . semua orang Cina seberang laut adalah warga negara Cina mendapat sokongan.Dasar Kuomintang . yang ditubuhkan di Singapura.Sebab-sebab PKM Gagal Mendapat Sokongan ~ Persaingan daripada kuomintang. . ~ Teknik keganasan PKM.keganasan & huruhara yang berlaku mengancam keselamatan penduduk. . .

Kemunculan Parti Siasah Sebab-sebab Penubuhan UMNO MIC MCA .

. ~ untuk menyatupadukan perjuangan orang-onang Melayu dan persatuanpersatuan seluruh politik Melayu. ~ pengaruh akhbar-akhbar Melayu tempatan.Sebab-sebab Penubuhan UMNO ~ untuk menentang MU & memelihara kepentingan orang-orang Melayu. ~ kesan pendudukan Jepun 1942-45 & peristiwa keganasan 14 hari MPAJA.

~ kesan penentingan orang-orang Melayu ke atas Umno. ~ dorongan Nehru. ~ bagi menyekat pengaruh komunisme di kalangan orang.Sebab-sebab Penubuhan MIC ~ melindungi kepentingan.orang India. .kepentingan kaum India.

Sebab-sebab Penubuhan MCA ~ Menjaga kepentingan kaum Cina. . ~ Sebagai petunjuk kepada British dan orang-orang Melayu bahawa majoriti orang-orang Cina tidak menyokong PKM.

DETIK ² DETIK KEMERDEKAAN Sistem Ahli 1951 Pilihanraya Tempatan Pilihanraya Persekutuan 1955 (P/Raya Pertama) Rombongan Merdeka 1955 .

9 orang rakyat TM di lantik dalam beberapa jawatan : *Dato Onn Jaafar : H/Ehwal Dalam Negeri *Dato Thuraisingham : H/Ehwal Pelajaran *Tun H.Lee : H/Ehwal Kesihatan .Sistem Ahli 1951 ~ Sementara Parti Politik berkembang. Inggeris menyediakan rakyat TM dalam cara kerajaan sendiri dan demokrasi berparlimen. Sistem Ahli ditubuhkan dalam kerajaan telah di perkenalkan kepada Majlis Undangan Persekutuan.S.

Cuma mereka tidak digelar menteri dan tidak mempunyai kuasa seperti menteri sekarang. . ~ Pemimpin tempatan mendapat peluang mentadbir negara. ~ Semua ahli bertanggungjawab kepada Pesuruhjaya Tinggi (PT). ~ Beberapa pindaan kewarganegaraan dibuat pada 1952. Salah satu ialah : orang Cina dan India yang dilahirkan di TM dan sanggup menjadi rakyat yang setia kepada sultan diberi taraf WN. 250.Sistem Ahli 1951 ~ Sistem ini sama seperti jemaah menteri sekarang.000 orang asing jadi WN.

. Asalnya PR ini adalah bagi memilih ahli majlis di peringkat Penguasa Tempatan. British perkenalkan satu proses pemilihan ahli Majlis Mesyuarat Perundangan melalui pilihanraya.Pilihanraya Tempatan ~ Usaha untuk memberi pendedahan dan pengalaman kepada pemimpin tempatan dan penduduk negara ini ke arah kerajaan sendiri.

51 bagi memilih wakil dalam Majlis Bandaran P. PR ini penting kerana UMNO dan MCA (Perikatan) bergabung dan memenangi semua kerusi yang dipertandingkan.Pinang. .Pilihanraya Tempatan ~ PR pertama diadakan pada 1. 1952.12. Perikatan menang 9 daripada 12. PR MBKL dijalankan bagi memilih 12 wakil. 16 Feb. ~ Proses wakil melalui PR ini telah di jalankan bagi Penguasa Tempatan yang lain.

~ Mac 1953. ~ Ahli Majlis Bandaran menjaga kepentingan puak di peringkat tempatan . memberi pengalaman mentadbir kerajaan di peringkat tempatan.Pilihanraya Tempatan ~ UMNO-MCA bekerjasama di PR JB.Tunku Abdul Rahman menjadi pemimpin. UMNO-MCA bersatu membentuk parti perikatan. . Muar & Melaka : menang majoriti.

~ Penduduk negara pula mendapat pengalaman berkerajaan sendiri melalui lunas-lunas demokrasi. Ini penting bagi menghadapi PR umum pertama peringkat Negeri dan persekutuan kemudiannya. .Pilihanraya Tempatan ~ Pertubuhan politik telah mendapat pengalaman berguna & pendedahan awal tentang proses PR.

Mereka juga berpeluang untuk menganggotai MajIis Mesyuarat Kerajaan. UMNO menuntut supaya ahli-ahli Mesyuarat Majiis Undangan Persekutuan dipilih melalui PR dan bukan dipilih oleh British.Pilihanraya Persekutuan (pertama) 1955 ~ Pada 1951. (Dengan ini kumpulan majoriti dalam Majlis dapat ditentukan berdasarkan kumpulan majoriti ahli dalam Majlis Mesyuarat Persekutuan. . iaitu satu badan yang bertanggungjawab akan pentadbiran negara).

pada Nov 54. ~ Perikatan cadangkan PR Umum pertama diadakan. .Pilihanraya Persekutuan (pertama) 1955 ~ Sistem PR ini lebih menjamin keutamaan kepentingan orang tempatan berbanding dengan sistem PR Ahli Majlis (British) yang lebih pentingkan pilihan wakil-wakil mereka (British). Mereka yakin penuh akan menang kerana pengaruhnya berkembang luas di seluruh negara.

IMP tidak setuju dengan cadangan diadakan PR kerana pengaruh mereka belum luas. Perundangan Persekutuan dipilih melalui PR dan pemilihan dibuat secara pelantikan. Mereka menganggap PRU belum lagi sesuai diadakan ketika itu. . IMP & Pegawai British). ~ IMP mencadangkan hanya sebilangan kecil Ahli Majlis Mesy.Pilihanraya Persekutuan (pertama) 1955 ~ Kerajaan British menubuhkan satu JK mengkaji cadangan Perikatan (ahli JK tersebut adalah wakil perikatan.

SU. SU Kew.). Undangan Persekutuan. British tetapkan jumlah ahli dalam MP seramai 98 orang terdiri dari : 1 Speaker. Mesy. kepentingan (pertubuhan buruh & ahli perniagaan). 52 ahli dipilih dari PR. 11 mewakili negeri. Peguam Negara. 3 ahli melalui jawatan ex-officio (Ket. 22 mewakili pelbagai golongan mempunyai yg.Pilihanraya Persekutuan (pertama) 1955 ~ Julai 1953 Kerajaan British (dengan cadangan) mengadakan PRU bagi memilih sebahagian dari ahli dalam Maj. .

. Serani dan Selon). 7 ahli dilantik oleh P/jaya Tinggi British setelah berunding dengan pemimpin politik yang mempunyai bilangan ahli teramai dalam majlis ini . PRU yang pertama bagi negara ini diadakan. Perikatan meletakkan calon di semua kawasan. ~ Pada 25 Julai 55.Pilihanraya Persekutuan (pertama) 1955 ~ 3 ahli mewakili kaum minoriti (Asli.

Parti Islam Se-Malaya. Parti Buruh. Kerian). Sejak 1955 PTM menjadi sebuah negara berpemerintahan sendiri. Perak.Ehwal Dalam Negeri.Menteri dan Menteri H. . Pemimpin Perikatan lain dijadikan menteri dan pegawai-pegawai perkhidmatan awam. dikendalikan olehpemimpin tempatan walaupun masih di bawah jajahan Kerajaan British. Liga Melayu Perak.Pilihanraya Persekutuan (pertama) 1955 Parti politik lain : Parti Negara. Parti Progresif Rakyat & calon Bebas. TAR menjadi Ket. Keb. Pers. Perikatan menang 51 dari 52 kerusi (1 oleh dimenangi PAS.

8 Feb. 8 wakil PTM (4 wakil Raja. Perikatan telah menjalankan pelbagai usaha untuk mendapatkan kemerdekaan. ~ TAR mengetuai satu rombongan ke London untuk berunding dengan British.Rombongan Merdeka 1955 ~ Setelah memenangi PRU dan berjaya menubuhkan kerajaan sendiri pada 1955. 4 wakil Perikatan) ~ Rundingan (18 Jan. . PTM diketuai oleh TAR.. 1956) di pengerusikan oleh Lord Lenno-Boyd.

Rombongan Merdeka 1955 ~ Keputusan : Kerajaan British setuju memberi kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 dan menubuhkan satu S/jaya untuk merangka Perlembagaan PTM . Negeri PTM berada di bawah lingkungan Commonwealth dan menjalankan pemerintahan secara demokrasi . . ~ Perundingan ini telah menghasilkan persetujuan seperti berikut : 1. Kerajaan British setuju memberi kemerdekaan.

Jawatan Setiausaha Kewangan dan Pengarah Gerakan akan digantikan dengan jawatan Menteri Kewangan dan Menteri Pertahanan dan kedua jawatan ini disandang oleh orang tempatan. Kerajaan British akan membayar ganti rugi kepada semua pegawai dagangan yg. .Rombongan Merdeka 1955 2. diberhentikan berikutan dengan kemerdekaan ini.

Rombongan Merdeka 1955 3. . Badan bebas ini . Kerajaan British berhak menetapkan tenteranya di negara ini. Penubuhan sebuah badan bebas untuk menggantikan pertembagaan bagi PTM yang berdaulat & merdeka. 4.Suruhanjaya Reid.

Suruhanjaya Reid 1. dipilih dari Raja-Raja Melayu.Melayu. 1. 1. 1.4 Satu rupa bangsa bagi seluruh negara dan.3 Melantik seorang Ketua Negara.5 kedudukan istimewa Org. Tugas : Merangka Perlembagaan PTM (berdasarkan kepada pemerintahan secara demokrasi berparlimen) serta memasukkan perkara : 1.2 Kedudukan Raja-Raja Melayu.1 Pembentukan sebuah kerajaan pusat yang kuat dan berkuasa ke atas negeri-negeri. 1. .

Menerima (menimbangkan) 131 memorandum bertulis daripada pertubuhan / individu termasuk Perikatan.B.2. Malik (India) . . 4.Sir lvor Jennings (Britain) .Lord Reid (British: Pengerusi) . Ahli Suruhanjaya: . Bersidang 118 kali antara Julai ke Oktober 1956.Hakim Abdul Hamid (Pakistan) 3.Sir William Mc Kell (Australia) .

. Ketua SU dan Peguam Negara).5. 6. Draf perlembagaan diumumkan pada Februari 1957 dan dikaji semula oleh JK kerja yang mengandungi 11 ahli (4 wakil Raja Melayu. PT. Rang Perlembagaan diluluskan oleh Majlis Perundangan pada 15 Ogos 57 dan berkuatkuasa 27 Ogos 57. 4 wakil k jaan.

Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1. Ditandatangani di Kuala Lumpur pada 5 Ogos 1957. Ciri-ciri penting perjanjian PTM : Struktur Kerajaan Kewarganegaraan Bahasa Peruntukan-peruntukan lain .

Kerajaan PTM ialah DYMM Yang Di Pertuan Agong dipilih daripada 9 orang Raja Melayu. PM menubuhkan Kabinet yang merupakan badan tertinggi yang bertanggungjawab membentuk dasar Kerajaan. b) . Ketua Kerajaan bagi Kerajaan Pusat (Persekutuan) ialah Perdana Menteri dilantik dari parti yang mempunyai bilangan ahli majoriti dalam Dewan Rakyat.Struktur Kerajaan a) Ketua Negara bagi.

Struktur Kerajaan c) Penubuhan sebuah badan perundangan di peringkat Persekutuan iaitu Parlimen yang terdiri daripada Dewan Rakyat dan Dewan Negara. kuasa eksekutif adalah pada Raja atau Yang Dipertuan Negeri. Ahlinya dipilih melalui PR untuk tempoh 5 tahun. Setiap negeri mempunyai Majlis Mesyuarat Undangan Negeri. Dewan Negara dianggotai oleh 38 ahli perkhidmatan . .6 tahun. Ketua kerajaan bagi setiap negeri ialah MB atau KM. Ahli Dewan Rakyat seramai 104 orang yang dipilih melalui PR bagi tempoh setiap 5 tahun. d) Di peringkat negeri.

boleh memohon WN jika mereka mengetahui B.Kewarganegaraan Pemberian taraf kewarganegaraan seperti berikut : a) Mereka yang telah menjadi warganegara PTM sebelum kemerdekaan.Melayu dan sedia mengangkat sumpah taat setia. c) Mereka yang berumur 18 tahun dan ke atas. . b) Semua orang yang dilahirkan di PTM atau selepas Hari Merdeka. dilahirkan dan telah bermastautin di TM selama 5 tahun daripada 7 tahun yang lampau.

Kewarganegaraan

d) Mereka yang berusia 21 tahun dan ke atas yang dilahirkan di luar PTM tetapi bermastautin di sini selama 8 hingga 12 tahun boleh juga memohon dengan syarat mengetahui B.Melayu & sedia mengangkat sumpah taat setia, e) Pemilihan dua kerakyatan tidak di benarkan kecuali bagi kerakyatan Commonwealth.

Bahasa

a) Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa kebangsaan di negara ini. Walau bagaimanapun, pembelajaran dan penggunaan bahasa asing yang lain secara umum tidak dilarang , b) Penggunaan Bahasa Inggeris dalam majlis-majlis Mesyuarat Undangan atau Mahkamah dibenarkan untuk tempoh 10 tahun selepas merdeka.

Peruntukan-peruntukan lain

a) Agama Islam dijadikan sebagai agama rasmi di negara ini. Namun kebebasan beragama diberikan kepada semua orang yang tinggal di negara ini, b) Kedudukan istimewa Orang Melayu di jamin oleh Perlembagaan.

iii. Latar belakang penduduk pribumi ( Tanah Melayu. Kedatangan imigran ke Malaysia dan kesannya dari segi ekonomi. Perspektif Sosial I. Langkah-langkah ke arah perpaduan Ekonomi dan politik.Latar Belakang Masyarakat 1. . Sabah dan Serawak) ii. politik sosial.

iv. Pengisian Kemerdekaan. iii. . Perspektif Politik. I.2. Detik-detik kemerdakaan Persekutuan Tanah Melayu. Penubuhan Malaysia. Perjuangan kearah Kemerdekaan sebelum Perang Dunia ke-2 ii.

MALAYSIA 1.Persekutuan Tanah Melayu telah pun merdeka 31.Sabah & Serawak di bawah Jajahan Nahkoda British sejak tahun 1946. LATAR BELAKANG PENUBUHANNYA.8. .Brunei diperintah sultan dengan perlindungan British. . . .1957 .Singapura mendapat kuasa pemerintahan penuh (kecuali pertahanan dan ehwal luar) daripada British mulai tahun 1959.

Menguat pertahanan ancaman komunis. iii. Menghalang komunis ambil Singapura. Cara cepat/mudah dapat kemerdekaan. alasannya: I.2. CADANGAN AWAL Kerajaan Parti Tindakan Rakyat Singapura mencadangkan pencantuman dengan Tanah Melayu. . ii.

.3. 3. Tunku Abd.1 YTM.2 Prasangka Singapura menjadi pusat aktiviti China Komunis. Rahman dan kerajaan Tanah Melayu menentang cadangan pencantuman dengan Singapura kerana bimbang kedudukan dan politik bumiputra. REAKSI AWAL 3.

4. Sikap kerajaan Tanah Melayu mula sokong PTR di bawah pimpinan En.4. Kerajaan PTM mula sedar PTR lebih baik dan selamat.1 Bila aktivis komunis keluar dari PTR dan tubuh Barisan Sosialis. ANCAMAN KOMUNIS DI SINGAPURA 4.Y.K.Lee.2 .

YTM. 5. REAKSI AWAL 5.5.1. 5.3 Peluang Sabah & Serawak untuk merdeka lebih cepat . Tunku mengemukakan rancangan gagasan Malaysia pada 27 Mei 1961 di Singapura.2 Persekutuan Tanah Melayu tidak boleh bersendirian.

6 Bilangan rakyat keturunan Cina tidak akan melebihi bumiputra.7 Reaksi British amat baik bagi memberi kemerdekaan kepada Singapura dan Wilayah Borneo. 5. 5.4 Kemajuan bagi Sabah & Serawak dapat dibantu dalam persekutuan Malaysia.5 Mencegah kegiatan komunis di wilayah Borneo.5. 5. .

Lee Menyambut baik usul gagasan Malaysia.Y. . Komunis menentang ± bercadang menjadikan Singapura pusat kegiatan mereka. I. ii.6. REAKSI KEPADA GAGASAN MALAYSIA 6. Kerajaan K. Barisan Sosialis dan parti pembangkang menolak.1 Di Singapura. iii.

2 Wilayah Borneo. Pertubuhan Kebangsaan Pasok Momogun dan Democratic Party (DP) telah bersetuju. . I. Parti UNKO (Kesatuan Rakyat Kadazan Bersatu). Parti USNO (United Sabah Nasional Organization).6.

Parti Negara Sarawak (dianggotai oleh orang Melayu) bersetuju. Parti Bersatu Serawak (SUPP) ± diasaskan 1959 ± keahlian majoriti bangsa Cina telah menentang. Parti Rakyat Jati Serawak berkecuali. Parti Kebangsaan Serawak ( SNAP) juga menentang.ii. .

Selepas pemberontakan 8 Dec 1962. Sultan telah menukar pendirian tidak mahu menyertai Malaysia J/k Majlis Muhibah Malaysia dibentuk dan dipengerusikan oleh En. Sultan Brunei peringkat awal menyokong. . Parti Rakyat pimpinan Ahmad Azhari menentang ± hasratnya hendak mewujudkan Kerajaan Borneo Utara.iii. Donald Stephens. membantu mempengaruhi rakyat terhadap gagasan Malaysia iv.

Sumatera didakwa akan diambil oleh Malaysia. Sabah dan Sarawak. pertubuhan serta Parti-parti politik di Tanah Melayu. Mendakwa satu rancangan mengekal kuasa Inggeris di Asia Tenggara. . PKI menguasai pemerintah menentang gagasan Malaysia. Singapura.2 I. Tentangan Dari Dalam Reaksi dari penduduk. Pemerintah Indonesia kuatir kesan sosioekonomi terhadap rakyatnya yang mundur. Tentangan dari Luar. Indonesia.7 CABARAN TERHADAP PENUBUHAN 7.1 7.

ii. Filipina menuntut kedaulatan Sabah sebagai bekas wilayah kesultanan Sulu. Filipina. . Presiden mendakwa Malaysia satu penjajah baru.

2.1.1. Pengerusi: Lord Cobbold. 8. Tunku dengan Presiden Seokarno. LANGKAH ATASI TENTANGAN 8. . Seokarno dan Macapagal. Sidang kemuncak di Tokyo antara YTM.3. 8. Sidang kemuncak di Manila antara YTM Tunku. Pembentukan Suruhanjaya Cobbold. Dalam perjalanan singgah di Manila menemui Presiden Macapagal.

2 orang anak tempatan menganggotainya Tan Sri Ghazali Shafie dan Dato¶ Wong Pow Nee. 4000 individu ditemuramah. . Tujuan suruhanjaya ini untuk meninjau pendapat penduduk Sabah dan Sarawak terhadap Malaysia.

Indonesia dan Filipina tetap tidak mengakui hasil laporan PBB dengan alasan mereka tidak mengikuti proses di peringkat awal .4.8. Suruhanjaya Bangsa-Bangsa Bersatu. Tujuan untuk menyemak semula laporan Suruhanjaya Cobbold terhadap pilihanraya ke atas Sabah & Serawak. Pemerhati dari Indonesia dan Filipina turut sama. Rombongan PBB tiba Ogos 1963.

Tugasnya menilai kedudukan kaum bumiputra. Dipengerusikan oleh Lord Lansdowne dan Timbalannya Tun Abd Razak. Bilangan anggota perwakilan . dasar bahasa. dasar imigrasen.8. Jawatankuasa Antara Kerajaan.5.

iii. Pada 29 Ogos 1963 YTM. Tunku telah mengistiharkan pembentukan negara malaysia . Lapuran Suruhanjaya Cobbold adalah benar. PENGISTIHARAN MALAYSIA Berdasarkan lapuran PBB: I. Majoriti rakyat di Sabah dan Sarawak bersetuju dalam Malaysia. ii.9. Pilihanraya di Sabah & Sarawak berjalan dengan baik dan lancar.

Tunku menasihatkan Singapura supaya meninggalkan Malaysia.5. polisi serta matlamat yang berbeza. 9 Ogos 1965 perjanjian perpisahan ditandatangani. PERPISAHAN SINGAPURA 10. YTM.3 10. Singapura menjadi sebuah republik merdeka dalam negara-negara Commonwealth British. . sosioekonomi.4.1 Percanggahan dari segi politik.2 10.10. Percanggahan pendapat antara pemimpin. 10. 10.

2 Rancangan Pembangunan 5 Tahun. RTM1 dan RTM2 RM1 hingga RM7 . Dasar Ekonomi Baru ( DEB ) Dasar Perindustrian Negara 1.1 Dasar-Dasar Pembangunan Negara.PENGISIAN KEMERDEKAAN 1. PEMBANGUNAN NEGARA 1.

3 Rangka Rancangan Jangka Panjang (RRJP) RRJP1 (DEB) ± RM2 hingga RM5 1971 hingga 1990 RRJP2 mulai 1991 .1.

MENJAMIN KESETABILAN NEGARA 2. 2. 2. Dayamaju.2 Ekonomi Pemantapan Ekonomi Globalisasi. Dayasaing.1 Politik Barisan Nasional (BN) Undang-undang / Akta-Akta ISA Pasukan keselamatan.3 Sosial Intergrasi Nasional Rukun Negara Rukun Tetangga .2.

Indonesia Association) .2. Kerjasama 2 hala ( Politik. 3. Philippines. Pertubuhan Serantau. PERANAN MALAYSIA DI ARENA ANTARABANGSA.1 Hubungan Serantau.3.) SEAFET (1959) ( Southeast Asian & Econ Treaty) ASA (1961) (Association of Southeast Asia) MAPHILINDO (Ogos 1963) (Malaysian. Ekonomi & Sosial) 3. SEATO (1954) ( Southeast Asian Treaty & Org.

Kerjasama dibidang ekonomi dan sosial Sumbangan Malaysia. .Negara Brunei menyertai tahun 1984. Gagasan EAEC.3 ASIAN. (Association of Southeast Asian Nation) Ditubuhkan berdasarkan deklarasi Bangkok 1967 Peringkat Awal 4 buah negara menggangotainya.3. Konsep ZOFFAN (1971) Isu Kemboja.

Misi-misi galakan pelaburan Misi galakan pelancungan. Pasukan Pengaman. CONGGO ± 1960 UNTAG ± 1989 ± Namibia UNTAG ± 1992 . A.4 HUBUNGAN ANTARABANGSA. 3.1 Pertubuhan Antarabangsa. Hubungan 2 hala.Kemboja .4.3.

Pasukan Pemerhati. Ruanda. Somalia . UNIMOG ± 1988 ± Iran/Iraq UNIMOG ± 1990 ± Iran/Kuwit UNIMOG ± Bosnia.B.

Presiden Perhimpunan PBB 1996. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) Anggota ke 82 tahun 1957. Antartika.4. Tan Sri Ghazali Ismail. Tahun 1965 dan Tahun 1988 B. A. Isu-Isu Antarabangsa.3. ekonomi dan politik.2. Alam sekitar. . Majlis Keselamatan PBB. keadilan dunia. C.

4.3. .4. OIC ± (Persidangan Negara-Negara Islam) 3.6.3. Penubuhan Suruhanjaya Selatan-Selatan Pengerusi Kumpulan 77 Program Kerjasama Teknik Malaysia (untuk membantu negara Dunia ke 3) 3. Kerjasama Selatan-Selatan. NAM (Non Aligtment Movement) Menjadi anggota yang ke 16 Menjawat Naib Presiden Tahun 1989 3.4.4.5. Pertubuhan Negara-Negara ommonwealth.4.

4.3.3 LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN 4.1. Pemodenan Pasukan Keselamatan Undang-undang . Dalam Negeri Pemantapan aspek perpaduan Penstabilan ekonomi.

2. Luar Negara. ASEAN ± Konsep ZOPFAN. Perundingan politik Kerjasama pertahanan Forum serantau / antarabangsa .3.4.

KESELAMATAN NEGARA Keselamatan : ³ ancaman. dan undang-undang yang ada.4. halangan dari individu. . kumpulan atau pertubuhan dari dalam dan luar negara´ yang bercanggah politik. tatasusila. sosio-budaya politik. gangguan.

89. Komunis ± selesai dengan perjanjian Hadyai 2. DALAM NEGERI.4.1. Dadah/HIV/AIDS Pelarian / Pendatang Tanpa Izin Pelampau agama .12. Polarisasi kaum.

Kawasan Geostrategi ± isu pulau Spratly Pergolakan politik serantau / antarabangsa Hubungan diplomatik / ekonomi. Dadah / HIV / AIDS .2. LUAR NEGARA.4.

LATAR BELAKANG MASYARAKAT EKONOMI 1 .

LATAR BELAKANG MASYARAKAT (Ekonomi) FAKTOR YANG MENENTUKAN KETEGUHAN EKONOMI LATAR BELAKANG DAN SISTEM EKONOMI MALAYSIA SEMENJAK 1900 EKONOMI MALAYSIA PERBEDAAN DAN PENGIMBANGAN KEDUDUKAN EKONOMI .

2. . Kemakmuran dan kemasyhuran Melaka disebabkan sistem pemerintahan dan sistem ekonomi yang mantap ketika itu. 1. LATAR BELAKANG DAN SISTEM EKONOMI SEMENJAK TAHUN 1990 A.1. ZAMAN SEBELUM MERDEKA. Zaman Kesultanan melayu Melaka. Tanah Melayu (Khususnya Melaka ) menjadi idaman kuasa-kuasa asing.

4. Dasar ³PECAH & PERINTAH´ wujud ketidak seimbangan ekonomi. . Sistem ekonomi sebelum dijajah Inggeris adalah berbentuk pertanian ³SARA DIRI´. 5.Sistem ekonomi modern diterapkan.3. Eksploitasi ekonomi Inggeris telah wujud ³MASYARAKAT MAJMUK´ ( Plural society) di Tanah Melayu. Penjajah Inggeris memperkenalkan sistem ³EKONOMI DUALISME´ dalam pertanian. 6. wilayah dan kaum. Ekonomi dan politik dieksploitasi oleh penjajah. Bermula tahun 1511 hingga 1957 (446 Tahun) Tanah Melayu dijajah 4 kuasa asing.

DIVIDEN BRITAIN SEKTOR INDUSTRI.SABAH & SARAWAK DAN HUBUNGANNYA DENGAN EKONOMI BRITAIN SEKTOR LOMBONG. PERDAGANGAN DAN BANK TANAH MELAYU & SARAWAK & SABAH SEKTOR TANI CARA KECILKECILAN EKSPORT BARANG UTAMA KEUNTUNGAN. PEMBUATAN DAN PUSAT KEWANGAN BUNGA DAN LAIN-LAIN IMPORT BARANG PEMBUATAN IMIGRAN BURUH ASING .SIFAT EKONOMI TANAH MELAYU. GETAH.

Strategi memperbagaikan ekonomi. .Dasar pembangunan ekonomi:RTM 1 = 1956 ± 1960 ) sedikit kejayaan RTM 2 = 1961 ± 1965 ) dicapai RM 1 = 1966 ± 1970 ) .ZAMAN SELEPAS KEMERDEKAAN .

RM 2 = 1971 ± 1975 ) perlaksanaan Dasar Ekonomi RM 3 = 1976 ± 1980 ) Baru (RRJP 1) RM 4 = 1981 ± 1985 ) RM 5 = 1986 ± 1990 ) .

RM 6 = 1991 ± 1995 ) RRJP 2 RM 7 = 1996 ± 2000 ) RM 8 = 2001 ± 2005 ) RM 9 = 2006 ± 2010 ) -Tahun 1970an (DEB) pertumbuhan ekonomi mula meningkat dengan pesat kerana:I. Dasar ekonomi/kewangan yang praktikal . ii. iii. Pelaburan swasta/asing yang tinggi Penggunaan teknologi moden Kesetabilan politik iv.

KOMPOSISI KELUARAN DALAM NEGARA KASAR MENGIKUT SEKTOR (% KDNK) SEKTOR Pertanian Perlombongan Industri Pembinaan Perkhidmatan 1960 34 7 5 3 51 1970 32 12 6 4 46 1980 23 10 20 4 43 1990 19 10 27 4 40 .

100 (2000) iaitu meningkat 4 kali ganda. Pendapatan Perkapita dari RM 6.PROSPEK EKONOMI MALAYSIA 1. .180 (1990) kepada RM16. Kadar inflasi di tahap yang rendah seperti dalam RM5 iaitu 2.0% dan lebih rendah dalam (RM6) dan seterusnya. 2. 3. Pertambahan KDNK dari RM 115 b (1990) kepada RM 920b (2000) iaitu meningkat 2 kali ganda.

6. . Kadar pengangguran dari 6. Dijangkakan Malaysia akan memasuki ³ERA POST ± INDUSTRIAL´ selepas tahun 2000.4.0 % (RM5) 4.5 % (RM6) kepada 4. manakala sektor perkhidmatan ialah 50 % dalam KDNK. 5. Sumbangan sektor pembuatan ialah 40% dalam KDNK.0 % tahun 2000.

2. Mempunyai etika dan nilai kerja yang positif. kemahiran serta peredaran masa.PRASYARAT YANG PERLU DIMILIKI OLEH PEKERJA 1. . 3. Mengamalkan sistem kerja yang sesuai budaya. Berkemahiran tinggi dan berhemah mulia.

NILAI-NILAI MURNI DALAM PERKHIDMATAN AMANAH BERSYUKUR BERTANGGUNG JAWAB PENERAPAN NILAI-NILAI DISIPLIN IKLAS TEKUN BEKERJASAMA DEDIKASI .

MATLAMAT SAINS DAN TEKNOLOGI ‡BILANGAN ‡KEMAHIRAN *PEGAWAI ROFESIONAL *PEKERJA MAHIR * PEKERJA SEPARA MAHIR STRATEGI ‡WUJUDKAN R&D * MENGUBAH SISTEM LATIHAN * BERKETERAMPILAN PENGGUNAAN BAHAN / SUMBER * BUDAYA INOVATIF KERJASAMA SEKTOR AWAM DAN SWASTA .

DASAR PANDANG KE TIMUR KEPIMPINAN MELALUI TELADAN PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM DALAM PERKHIDMATAN BUDAYA KERJA CEMERLANG . CEKAP & AMANAH DASAR-DASAR KERAJAAN YANG MENEKAN PEMBENTUKAN NILAI.DASAR-DASAR PEMBENTUKAN NILAI ETIKA PERKHIDMATAN AWAM BERSIH.

´ . 3. BLOK PERDAGANGAN SEPERTI EEC.DAYA SAING DI PERINGKAT ANTARABANGSA 1. ³THIRD WAVE INDUSTRIAL REVOLUTION. NAFTA DAN SEBAGAINYA. PROSES ³ GLOBALISATION´ 2. EKONOMI BEBAS DALAM PERDAGANGAN ANTARABANGSA. 4.

inovatif dan kreatif. 3. profesional dan teknikal dari segi bilangan dan kualiti. Menwujudkan tenaga kerja yang berpendidikan. 4. 2. terlatih dan fleksibel. Menambah golongan pekerja bumiputra yang berkemahiran. . Tenaga kerja yang mahir dalam berbagai bidang.PEMBANGUNAN MANUSIA YANG BERKESAN TERAS UTAMA DALAM PEMBANGUNAN MANUSIA 1. Pekerja yang mempunyai nilai positif.

8 % daripada KNK. . Saintis dan penyelidik perlu ditingkatkan jumlahnya. R & D di Jepun memperuntukkan 2.8 % (1982). Kemampuan bersaing bergantung kepada kemampuan R & D dan teknologi 2.KEUPAYAAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN ( R & D) 1. 3. Perbandingan. Produktiviti buruh berpunca dari teknologi yang tinggi. 4. Di Malaysia Cuma 0.

³Advanced Material´ 3. Teknologi maklumat . Elektronik 5. Teknologi perkilangan 2. Bioteknologi 4.Sains dan Teknologi BIDANG-BIDANG DIKENALPASTI 1.

Strategi ekonomi yang membawa kejayaan . Peranan Sektor-sektor Ekonomi 2.2 2. Pertumbuhan ekonomi 2.1 2.PERBEDAAN DAN PENGIMBANGAN KEDUDUKAN EKONOMI 1.4 Sektor Pertanian Sektor Perlombongan / petrolium Sektor Perkilangan Sektor Perkhidmatan 3.3 2.

3 5.4.1 5. Asas Sektor pembuatan yang sempit Penyertaan sektor awam yang besar. Imbangan nagetif. .4 Bergantung kepada ekonomi dunia.2 5. Perubahan struktur ekonomi 5. Kelemahan-kelemahan yang berpunca dari struktur ekonomi 5.

9 .2 1986 ± 1990 6.JADUAL 1 KADAR PURATA KELUARAN DALAM NEGARA KASAR (HARGA TETAP) RANCANGAN LIMA TAHUN 1956 1960 4.0 1966 ± 1970 5.6 1981 ± 1985 5.1 1961 1965 5.0 1976 ± 1980 8.4 1971 ± 1975 8.

1 14.9 1980 5809 5374 5210 26188 22.5 10.55 12. Laporan Ekonomi 1970/71 ± 1990/91 .7 1985 12046 11357 8582 59244 20.4 23.4 20.5 23.3 19.8 Sumber : Kementerian kewangan Malaysia.5 1970 3797 1650 2709 12308 30.2 20.5 1990 15282 20974 10099 78889 19.7 16.37 26.4 40.0 1975 4808 2850 4156 17365 27.8 13.KELUARAN DALAM NEGARA KASAR (KDNK) (DALAM $ JUTA) SEKTOR PERTANIAN PERKILANGAN PERKHIDMATAN JUMLAH KDNK PERTANIAN SBG % KDNK PERKILANGAN SBG % KDNK PERKHIDMATAN SBG % KDNK 1965 2066 682 2656 6552 31.

6 2.4 588 45.6 1759 31.1 80.5 301 9.3 1969 30.SUMBANGAN SEKTOR EKONOMI KEPADA GUNATENAGA ( Dalam: Ribu ) SEKTOR PERTANIAN LOMBONG KILANG PEMBINAAN SERVIS 1970 1975 1980 1985 1990 JUM % JUM % JUM % JUM % JUM % 1776 53.2 1159 17.3 5469 41.1 775 15.4 4020 35.0 279 5.2 378 6.7 44.0 448 11.1 1.6 88.3 4817 37.2 1915 47.3 2.1 0.1 4247 34.7 855 15.6 1910 39.6 220 3.8 .3 88.4 0.6 39.6 424 6.

1 13.SUMBANGAN INDUSTRI PETROLEUM KEPADA HASIL KERAJAAN PERSEKUTUAN 1973 ± 1986 (DALAM & JUTA) TAHUN 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 JUM.7 .9 31.1 33.2 16. HASIL PETROLEUM 343 677 1254 1462 5036 5040 7121 % HASIL PETROLEUM DRP JUMLAH HASIL 10.8 27.1 13.

7 13.7 4.1 1990 56.6 13.MALAYSIA : EKSPORT BARANG-BARANG INDUSTRI 1971 ± 1990 ( DALAM PERATUS ) INDUSTRI ELEKTRONIK TEKSTIL ASAS PERTANIAN MAKANAN.1 11.9 0.9 1975 13.4 Sumber: Kementerian Kewangan Malaysia laporan Ekonomi (1971/72 ± 1990 / 91) .4 11.5 19.6 21.9 1971 8.1 10.0 26. MINUMAN DAN TEMBAKAU BARANG-BARANG GETAH 3.0 46.4 10.7 1985 52.9 BARANG-BARANG PERABUT 2.5 2.2 6.7 12.3 0.3 1980 47.2 2.3 10.8 0.5 3.

SUMBANGAN DALAM SUB-SUB SEKTOR KEPADA SEKTOR PERKHIDMATAN ( Dalam Peratus) TAHUN SEKTOR SEKTOR SEKTOR BORONG & KEWANGAN TRANSPORT RUNCIT & INSURAN & COMM 31.8 26.5 SEKTOR SERVIS KERAJAAN 25.2 10.7 23.4 20.6 14.8 22.1 12.2 25.7 27.7 22.3 18.5 20.7 28.6 28.6 27.8 30.1 1970 1975 1980 1985 1990 Sumber: Laporan Ekonomi & Rancangan Malaysia .3 14.0 25.

Langkah penyesuaian. Kesan-kesan kelemahan struktur ekonomi 7. .1 7.2 Pengurangan perbelanjaan awam Menggalakkan kegiatan sektor awam.6. 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful