Anda di halaman 1dari 3

TUGASAN KERJA KURSUS PENDEK

TAJUK PROGRAM : NAMA GURU PELATIH :


 KPLI KDC

TAJUK KURSUS : SEMESTER : 1


TAMADUN ISLAM

TARIKH MULA ESEI 17 MAC 2011 TARIKH HANTAR ESEI 31 MAC 2011

Hasil Pembelajaran Kursus

i. Mengembangkan ilmu ketamadunan demi memajukan ilmu pengetahuan


seluruhnya dengan menggabungkan penggunaan teknologi maklumat
dan kemahiran berfikir di dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

ii. Membekalkan bakal pendidik dengan ilmu pengetahuan dan ketahanan


diri yang membolehkan mereka memahami serta menghadapi pergolakan
dunia dan cabaran global semasa.

iii. Melahirkan bangsa Malaysia yang bertamadun tinggi dan sanggup


memperjuangkan nilai - nilai ketamadunan universal yang luhur dan
murni.

iv. Memupuk persefahaman sejagat dan sikap hormat menghormati di


kalangan rakyat Malaysia khususnya para pendidik yang pelbagai
bangsa, keturuanan dan budaya di negara ini.

v. Memperkukuhkan jati diri Malaysia sebagai negara majmuk yang


mengamalkan nilai –nilai dalam kehidupan.

Kerja Kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1, 2,3,4 dan 5

Objektif KKP

Melalui KKP ini, pelajar dapat :

1. Menerangkan konsep kesepaduan ilmu yang boleh membawa kepada kemajuan


sesebuah tamadun serta kesepaduan ilmu ini juga dapat membekal para

1
pendidik dengan pengetahuan yang dapat diguna semasa menghadapi cabaran
kehidupan terkini.

2. Membuat rumusan bahawa masyarakat yang berakhlak pasti dapat


membangunkan tamadun dengan membina jati diri sendiri disamping dapat
mengukuhkan perpaduan kaum bersesuaian dengan kehidupan masyarakat
majmuk

3. Menganalisis peranan aqidah dan syariat yang dapat membangunkan tamadun


kini.

TUGASAN INI MENGANDUNGI SATU KKP PENULISAN ESEI

Tajuk Penulisan Esei ( 100 markah, wajaran 100 % )

Soalan-soalan esei:

1. Konsep kesepaduan ilmu membawa kemajuan kepada sesebuah tamadun. Oleh


itu anda diminta menjelaskannya.
2. Untuk membawa kemajuan kepada negara. Peranan akhlak masyarakatnya
adalah penting. Bincangkankan.
3. Peranan aqidah dan syariat adalah faktor penting membangun tamadun.
Bincangkan.

Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus

1. Tugasan ini adalah tugasan individu.


2. Tugasan ini berbentuk kerja kursus pendek (KKP) yang berkaitan dengan
penguasaan ilmu.
3. Anda boleh bergerak secara kolaboratif untuk mengumpul maklumat.
4. Panjang penulisan esei tidak kurang daripada 20 muka surat.
5. Format penulisan tugasan adalah seperti berikut :
i. Font Arial
ii. Saiz huruf ialah 12
iii. Langkau satu setengah baris (1.5 spacing)
iv. Rujukan mengikut format APA
v. Lampiran
7. Amalan plagiat tidak dibenarkan
8. Tugasan ini membawa markah 100%

Tugasan yang baik harus menunjukkan kriteria-kriteria berikut:

1. Liputan isi kandungan yang menyeluruh, konsisten dan terperinci


2. Membuat rujukan terhadap sumber-sumber premier yang dapat menyokong
pencarian maklumat yang berkaitan dengan tajuk.

2
3. Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian hasil kajian,
sokongan ilmiah, kefasihan bahasa, kematangan hujah serta kemampuan
menterjemah maklumat secara analitikal.
4. Setiap ambilan yang diperolehi daripada mana-mana sumber hendaklah
dinyatakan secara telus.

Kriteria Pentaksiran

Tugasan KKP ini akan disemak berdasarkan kriteria pentaksiran yang


disediakan.

Tugasan disediakan oleh Disahkan oleh

________________________________ _______________________
( SHABIBAH BT SHAUFIT AFFANDI ) ( )
Pensyarah Tamadun Islam

Anda mungkin juga menyukai