Contoh Surat Kelulusan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan / Permainan

Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap, Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mutahir, Batu Berendam, 75350, Melaka. Pengetua, Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mutahir, Batu Berendam, 75350 Melaka.

Rujukan Kami: SMKTMu/ 700-15/1/7( ) Tarikh : Januari 2011 .

Melalui: Guru Penasihat / Pemimpin Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. Tuan, Permohonan Menubuhkan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mutahir. Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuk perkara di atas. 2. Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa saya …………………………..berdasarkan Peraturan (4) dalam Warta Kerajaan bertarikh 21 hb Mei 1998 P.U (A) 196, yang berkaitan dengan Seksyen 130, Akta Pendidikan 1996 dengan ini memohon untuk menubuhkan PERGERAKAN PENGAKAP SMK TUN MUTAHIR,BATU BERENDAM, MELAKA mulai 1 hb Januari, 2011. 3. Bersama-sama ini disertakan : • • • Draf Perlembagaan Draf Aktiviti Asas Senarai Nama Jawatankuasa Penaja

4, Kerjasama daripada pihak tuan meluluskan permohonan ini amat dihargai dan diucapkan terima kasih . Sekian Terima Kasih. “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menjalankan tugas, …………………………………………. ( Abu Bin Bakar ) Setiausaha, b.p Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap, Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mutahir, s.k 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum SMK Tun Mutahir, Batu Berendam, Melaka.

Kelab /Persatuan dan Sukan /Permainan Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. Batu Berendam. Dinyatakan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh seksyen 130 Akta Pendidikan 1996 seperti termaktub dalam peraturan ( 4) Warta Kerajaan bertarikh 21 hb Mei 1998 P. Melaka. Sekian Terima Kasih “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.U. …………………………………………. MELAKA Tel Faks : 06 3174376 : 06 3171539 Kod Sekolah : MEA 2088 ______________________________________________________________________________ _ Contoh surat kelulusan Penubuhan Pasukan Pakaian seragam. Permohonan Menubuhkan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mutahir Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki berasaskan surat SMKTMu/700-15/1/ 7( ) bertarikh 2 Januari 2011.SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN MUTAHIR 75350 BATU BERENDAM. (U. Sukacita juga dimaklumkan bahawa kelulusan ini bermaksud Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mutahir sudah boleh bergerak sebagai sebuah persatuan yang sah dan berdaftar. 4. (HJ. . 2. ZOLKAPLY BIN YUNUS) Pengetua. Sekolah menengah Kebangsaan Tun Mutahir Batu Berendam 75350 Melaka. SMK Tun Mutahir. ( A ) 196. Semoga saudara dapat melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi. sukacita dimaklumkan permohonan saudara untuk menubuhkan PERGERAKAN PENGAKAP SMK TUN MUTAHIR adalah DILULUSKAN berkuatkuasa mulai 2 hb Januari 2011 3. Saudara.P: En Abu Bin Bakar) Rujukan Kami: SMKTMu 900-4/33 ( Tarikh: Januari 2011 ) Melalui: Guru Penasihat / Pemimpin Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap.

Perundangan (A): P. dan senarai Ahli Jawatankuasa yang akan melaksanakan tugas masing-masing sehinggalah ke tarikh Mesyuarat Agung yang pertama akan diadakan secepat mungkin. Sukacita dimaklumkan bahawa mesyuarat Penubuhan Pergerakan Pengakap SMK Tun Mutahir telah di adakan pada 19 Januari 2011 jam 2. Melalui: Guru Penasihat / Pemimpin Pergerakan Pengakap Tuan. Tambahan No.(Contoh Surat Permohonan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. Senarai Ahli Jawatankuasa dan Senarai Aktiviti Utama. . Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mutahir.) Abu Bin Bakar Setiausaha Pergerakan Pengakap. GPK Koku.p Pengerusi Pergerakan Pengakap. 2. Batu Berendam. Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mutahir. Sehubungan dengan itu. ) Sekian Terima Kasih “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menjalankan tugas. ( Abu Bin Bakar ) Setiausaha. 3. Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Yun Mutahir. Rujukan Kami: SMKTMu/700-15/1/7( Tarikh : 20 Januari 2011. 5. Kelab /Persatuan dan sukan/ permainan. Melaka. 11. No. 75350 Melaka. Senarai Aktiviti Utama. Bersama-sama ini disertakan Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan.00 petang di Dewan Mesyuarat Sekolah. 21. Mesyuarat telah memutuskan dan mengesahkan dengan sebulat suara Perlembagaan dan Peraturan-peraturan Persatuan.U (A) 196.k 1. saya bagi pihak Jawatankuasa Pergerakan Pengakap Sekolah dengan penuh harapan memohon sudilah apa kiranya tuan mengesahkan penubuhan Pergerakan Pengakap SMK Tun Mutahir ini dan mendaftarkannya sebagai sebuah Pasukan Pakaian Seragam dalam bidang Kokurikulum di sekolah ini berasaskan peraturan ( 4) dalam peraturan-peraturan Pendidikan ( Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. b. Jasa baik tuan meluluskan permohonan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. Batu Berendam. bertarikh 21 Mei 1998. SMK Tun Mutahir s. …………………………………. 4. Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuk perkara di atas berasaskan surat tuan SMKTMu/9004/33( ) bertarikh 6 Januari 2011.

Rujukan Kami : SMKTMu 900-4/33 ( ) Tarikh: Januari 2011 Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pengakap SMK Tun Mutahir. Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-peraturan Pendidikan ( Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. MELAKA Tel Faks ____ (Contoh Surat Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian seragam. 3.. 4. maka saya dengan sukacitanya mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tun Mutahir dengan No. SMK Tun Mutahir. Perundangan ( A):P. Dengan pengesahan ini Pergerakan Pengakap SMK Tun Mutahir sudah boleh bergerak sebagai sebuah persatuan yang sah berdaftar dalam bidang Kokurikulum sekolah ini dengan diterajui olah Jawatankuasa yang telah dilantik dan mematuhi sepenuhnya perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan dan melaksanakan aktiviti utama yang dikemukakan kepada saya.Tambahan No 21. . (HJ. No 11. (A) 196.bertarikh 21 hb Mei 1998. Batu Berendam.) : 06 3174376 : 06 3171539 Kod Sekolah : MEA 2088 ___________________________________________________________________________ Setiausaha Pergerakan Pengakap. Sekian Terima Kasih. ZOLKAPLY BIN YUNUS) Pengetua. Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki berasaskan surat SMKTMu/700-15/1/7 ( ) bertarikh 20 Januari 2011. Melaka. SMK Tun Mutahir.SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN MUTAHIR 75350 BATU BERENDAM. ……………………………………. 2. “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menjalankan tugas. (U. Pendaftaran ___/2011/SMKTMu.Pengesahan ini adalah berkuatkuasa mulai tarikh surat ini sehinggalah persatuan ini dibubarkan.P: En Abu Bin Bakar) Saudara. Kelab/Persatuan dan Sukan/ Permainan.U. Saya terlebih dahului mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada tuan dan semua Ahli Jawatankuasa yang telah berusaha dengan bersungguh-sungguh bagi merealisasikan penubuhan Pergerakan Pengakap ini.

Perlantikan Sebagai Guru Penasihat / Guru Pemimpin Pergerakan Pandu Puteri SMK Tun Mutahir. SMK Tun Mutahir. Rujukan Kami: SMKTMu /900. 75350 Melaka.12 ( Tarikh: 4 Januari 2011 ) : 06 3174376 : 06 3171539 Kod Sekolah : MEA 2088 ___________________________________________________________________________ Tuan. Batu Berendam. SMK Tun Mutahir Batu Berendam. Berhubung perkara di atas. Melaka. Semoga dengan perlantikan ini tuan dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi perkhidmatan pendidikan dan Pergerakan Pandu Puteri.SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN MUTAHIR 75350 BATU BERENDAM. Sekian Terima Kasih. ………………………………….U (A) 196. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya menurut perintah. (HJ. Bersama-sama ini disertakan senarai tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh tuan. 2. dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh Seksyen 130 Akta Pendidikan 1996 seperti termaktub dalam Peraturan ( 4) Warta Kerajaan bertarikh 21 hb Mei 1998 P. ZOLKAPLY BIN YUNUS ) Pengetua. 3. . MELAKA Tel Faks ____ Cik Zulhaida Habsah. bahawa tuan telah dilantik sebagai Guru Pemimpin Pergerakan Pandu Puteri SMK Tun Mutahir berkuatkuasa mulai 2 hb Januari 2011 sehinnga 31hb Disember 2011.

k 1. Melaka. Pengetua. 3.GPK KoKu. 75350. MELAKA Tel Faks ____ Lee Kok Kong.AJK Induk KoKu SMK Tun Mutahir 2.SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN MUTAHIR 75350 BATU BERENDAM. dan berikrar akan menumpukan segala upaya dan segenap tenaga untuk menunai dan melaksanakannya. kuasa dan tanggungjawab yang diamanahkan ini. maka saya boleh dikenakan tindakan mengikut sub seksyen 135(1) dan 135(2) Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan 4 dalam bahagian 11 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan Dan Tatatertib) 1993. ………………………………………. Perlantikan Sebagai Guru Penasihat ( ) SMK Tun Mutahir. Batu Berendam. alpa dan ingkar dalam melaksanakan tugas.15/1/7( Tarikh: 4 Januari 2011 ) : 06 3174376 : 06 3171539 Kod Sekolah : MEA 2088 ___________________________________________________________________________ Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuki perkara di atas berasaskan surat tuan SMKTMu /90012 ( ) bertarikh 2 Januari 2011 yang berkaitan. Rujukan Kami: SMKTMu /700. kuasa dan tanggungjawab profesion saya. Sekian Terima Kasih “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Sehubungan itu. Batu Berendam. Saya faham bahawa sekiranya saya lalai. SMK Tun Mutahir. Melaka. saya dengan sepenuh hati menerima perlantikan tersebut sebagai sebahagian tugas. 4. . Terlebih dahulu saya merakamkam setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kepercayaan dan keyakinan tuan melantik saya sebagai Guru Pemimpin/ Penasihat Pergerakan Pengakap SMK Tun Mutahir berkuatkuasa mulai 2 Januari 2011. ( ) s. SMK Tun Mutahir. Tuan. 2.

2. Pergerakan Pengakap. Sekian Terima Kasih “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah ……………………………………. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan yang perlu dilaksanakan oleh saudara. Rujukan Kami: SMKTMu /900-9/1 ( ) Tarikh: Januari 2011 : 06 3174376 : 06 3171539 Kod Sekolah : MEA 2088 ___________________________________________________________________________ Melalui dan salinan: Guru Pemimpin. Semoga dengan perlantikan ini saudara dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi Pergerakan Pengakap sekolah ini. No 11. saudara telah di lantik sebagai Pengerusi Pergerakan Pengakap SMK Tun MUtahir ( No Pendaftaran ___/2010/SMKTMu) berkuatkuasa mulai 30 Januari 2011. SMK Tun Mutahir. Saudara. (HJ. Johari Bin Mohd Daud Tingkatan 5 Sains 2. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. ZOLKAPLY BIN YUNUS ) Pengetua. Tambahan No 41 Perundangan (A) P.U (A)196 bertarikh 21hb Mei 1998. SMK Tun Mutahir. . MELAKA Tel Faks ____ Contoh surat penurunan Kuasa Pengetua kepada Ahli Jawatankuasa Persatuan Melalui Guru Penasihat/ Pemimpin. Surat Penurunan Kuasa Kepada Ahli Jawatankuasa Persatuan Berhubung perkara tersebut di atas dinyatakan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya seperti mana dalam Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-peraturan Pendidikan ( Persatuan Sekolah ) 1998. SMK Tun Mutahir.SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN MUTAHIR 75350 BATU BERENDAM.

Berhubung perkara tersebut di atas. Pesuruhjaya Pengakap Daerah 4. Melaka. Rumah Pengakap. GPK Koku 6. Pengarah Pelajaran Melaka 2. Pegawai Pelajaran Daerah Melaka Tengah 3. Jalan Hang Jebat. Fail Pengakap Rujukan Kami: SMKTMu /900-4/3 ( ) Tarikh: 5 Januari 2011 : 06 3174376 : 06 3171539 Kod Sekolah : MEA 2088 ___________________________________________________________________________ . “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah ……………………………………. MELAKA Tel Faks ____ (Contoh surat Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Kepada Persekutuan Pengakap Malaysia) Persekutuan Pengakap Malaysia. Pergerakan Pengakap SMK Tun Mutahir ingin memohon mendaftar pergerakan ini kepada Persekutuan Pengakap Malaysia. ZOLKAPLY BIN YUNUS) Pengetua.k 1. AJK Induk Koku sekolah 5. Pergerakan Pengakap SMK Tun Mutahir telah dilulus penubuhan dan pendaftaran (No. 2. 56000 Kuala Lumpur. Tuan.Oleh itu bersama-sama ini disertakan borang yang telah diisi dan wang pendaftaran. Pendaftaran:___/2011/SMKTMu) oleh pihak pentadbiran sekolah sepertimana surat SMKTMu /700-15/9/8 ( ) bertarikh 25 Januari 2011. s. dan guru-guru Penasihat yang akan mengendalikan pergerakan pengakap tersebut juga disertakan. SMK Tun Mutahir. Batu Berendam.SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN MUTAHIR 75350 BATU BERENDAM. 3.Senarai ahli-ahli Pergerakan Pengakap SMK Tun MUtahir. Memohon Pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tun Mutahir. Sehubungan itu. Sekian Terima Kasih. Semoga dengan pendaftaran ini pihak sekolah akan memperolehi segala berita perkembangan Persekutuan Pengakap Malaysia agar dapat membantu menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi Pergerakan Pengakap. (HJ.

12 dalam artikel yang sama seperti dalam undang-undang dan Peraturan-Peraturan Persatuan. BIL 1 2 3. ( JOHARI BIN MOHD DAUD ) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: ………………………… …………………………………. ( SELAMAT BIN MAT ) Setiausaha Pergerakan Pengakap. Tarikh:……………………………. 3. bertarikh 21 hb Mei 1998.11 dalam artikel Enam dan perlantikan mereka mematuhi subseksyen 6.. NAMA TING NO KAD PENGENALAN Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa senarai AJK di atas dan perlantikan mereka adalah mengikut undang-undang dan Peraturan-Peraturan ( Perlembagaan) Pergerakan Pengakap SMK Tun Mutahir. maka berikut ini disertakan Senarai Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SMK Tun Mutahir yang selepas ini disebut sebagai persatuan sahaja. .U (A) 196. ………………………………….. 4. ……………………………………. 5. 5. ( EN LEE KOK KONG ) Guru Pemimpin / Penasihat. 2.PERGERAKAN PENGAKAP SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN MUTAHIR. 6 7 JAWATAN Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa 1. Perundangan P. Pada mematuhi subperaturan 5 (1) (b) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan ( Persatuan Sekolah)1996 Akta Pendidikan seperti dalam Warta Kerajaan Jilid 42. ( NO PENDAFTARAN ___/2011/SMKTMu ) SENARAI AHLIJAWATANKUASA PERSATUAN. No 11 Tambahan no 41 . 4. Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa senarai Ahli Jawatankuasa di atas adalah mematuhi Subseksyen 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful