Contoh Surat Kelulusan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan / Permainan

Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap, Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mutahir, Batu Berendam, 75350, Melaka. Pengetua, Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mutahir, Batu Berendam, 75350 Melaka.

Rujukan Kami: SMKTMu/ 700-15/1/7( ) Tarikh : Januari 2011 .

Melalui: Guru Penasihat / Pemimpin Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. Tuan, Permohonan Menubuhkan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mutahir. Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuk perkara di atas. 2. Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa saya …………………………..berdasarkan Peraturan (4) dalam Warta Kerajaan bertarikh 21 hb Mei 1998 P.U (A) 196, yang berkaitan dengan Seksyen 130, Akta Pendidikan 1996 dengan ini memohon untuk menubuhkan PERGERAKAN PENGAKAP SMK TUN MUTAHIR,BATU BERENDAM, MELAKA mulai 1 hb Januari, 2011. 3. Bersama-sama ini disertakan : • • • Draf Perlembagaan Draf Aktiviti Asas Senarai Nama Jawatankuasa Penaja

4, Kerjasama daripada pihak tuan meluluskan permohonan ini amat dihargai dan diucapkan terima kasih . Sekian Terima Kasih. “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menjalankan tugas, …………………………………………. ( Abu Bin Bakar ) Setiausaha, b.p Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap, Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mutahir, s.k 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum SMK Tun Mutahir, Batu Berendam, Melaka.

sukacita dimaklumkan permohonan saudara untuk menubuhkan PERGERAKAN PENGAKAP SMK TUN MUTAHIR adalah DILULUSKAN berkuatkuasa mulai 2 hb Januari 2011 3. Semoga saudara dapat melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi. Dinyatakan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh seksyen 130 Akta Pendidikan 1996 seperti termaktub dalam peraturan ( 4) Warta Kerajaan bertarikh 21 hb Mei 1998 P. Batu Berendam.SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN MUTAHIR 75350 BATU BERENDAM. 4. (U. ZOLKAPLY BIN YUNUS) Pengetua. ( A ) 196. Kelab /Persatuan dan Sukan /Permainan Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. SMK Tun Mutahir. Melaka. ………………………………………….U. Sekian Terima Kasih “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. 2. Sukacita juga dimaklumkan bahawa kelulusan ini bermaksud Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mutahir sudah boleh bergerak sebagai sebuah persatuan yang sah dan berdaftar. (HJ. Permohonan Menubuhkan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mutahir Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki berasaskan surat SMKTMu/700-15/1/ 7( ) bertarikh 2 Januari 2011. MELAKA Tel Faks : 06 3174376 : 06 3171539 Kod Sekolah : MEA 2088 ______________________________________________________________________________ _ Contoh surat kelulusan Penubuhan Pasukan Pakaian seragam.P: En Abu Bin Bakar) Rujukan Kami: SMKTMu 900-4/33 ( Tarikh: Januari 2011 ) Melalui: Guru Penasihat / Pemimpin Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. . Saudara. Sekolah menengah Kebangsaan Tun Mutahir Batu Berendam 75350 Melaka.

Kelab /Persatuan dan sukan/ permainan. Bersama-sama ini disertakan Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan. ) Sekian Terima Kasih “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menjalankan tugas.(Contoh Surat Permohonan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mutahir. Mesyuarat telah memutuskan dan mengesahkan dengan sebulat suara Perlembagaan dan Peraturan-peraturan Persatuan. No. Jasa baik tuan meluluskan permohonan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. 75350 Melaka. Sukacita dimaklumkan bahawa mesyuarat Penubuhan Pergerakan Pengakap SMK Tun Mutahir telah di adakan pada 19 Januari 2011 jam 2.00 petang di Dewan Mesyuarat Sekolah. dan senarai Ahli Jawatankuasa yang akan melaksanakan tugas masing-masing sehinggalah ke tarikh Mesyuarat Agung yang pertama akan diadakan secepat mungkin. saya bagi pihak Jawatankuasa Pergerakan Pengakap Sekolah dengan penuh harapan memohon sudilah apa kiranya tuan mengesahkan penubuhan Pergerakan Pengakap SMK Tun Mutahir ini dan mendaftarkannya sebagai sebuah Pasukan Pakaian Seragam dalam bidang Kokurikulum di sekolah ini berasaskan peraturan ( 4) dalam peraturan-peraturan Pendidikan ( Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Yun Mutahir. GPK Koku.) Abu Bin Bakar Setiausaha Pergerakan Pengakap. Rujukan Kami: SMKTMu/700-15/1/7( Tarikh : 20 Januari 2011. Perundangan (A): P. Melalui: Guru Penasihat / Pemimpin Pergerakan Pengakap Tuan. 3.U (A) 196. 5. Melaka. Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuk perkara di atas berasaskan surat tuan SMKTMu/9004/33( ) bertarikh 6 Januari 2011. Batu Berendam. ( Abu Bin Bakar ) Setiausaha. 11. b. Senarai Aktiviti Utama. Sehubungan dengan itu. 2.k 1.p Pengerusi Pergerakan Pengakap. SMK Tun Mutahir s. Batu Berendam. bertarikh 21 Mei 1998. . …………………………………. 21. Tambahan No. Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mutahir. Senarai Ahli Jawatankuasa dan Senarai Aktiviti Utama. 4.

3. Sekian Terima Kasih.) : 06 3174376 : 06 3171539 Kod Sekolah : MEA 2088 ___________________________________________________________________________ Setiausaha Pergerakan Pengakap. Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki berasaskan surat SMKTMu/700-15/1/7 ( ) bertarikh 20 Januari 2011. maka saya dengan sukacitanya mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tun Mutahir dengan No. Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-peraturan Pendidikan ( Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.Pengesahan ini adalah berkuatkuasa mulai tarikh surat ini sehinggalah persatuan ini dibubarkan. Melaka. Batu Berendam. Rujukan Kami : SMKTMu 900-4/33 ( ) Tarikh: Januari 2011 Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pengakap SMK Tun Mutahir. (U. “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menjalankan tugas. Dengan pengesahan ini Pergerakan Pengakap SMK Tun Mutahir sudah boleh bergerak sebagai sebuah persatuan yang sah berdaftar dalam bidang Kokurikulum sekolah ini dengan diterajui olah Jawatankuasa yang telah dilantik dan mematuhi sepenuhnya perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan dan melaksanakan aktiviti utama yang dikemukakan kepada saya. ZOLKAPLY BIN YUNUS) Pengetua.bertarikh 21 hb Mei 1998. (A) 196. Saya terlebih dahului mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada tuan dan semua Ahli Jawatankuasa yang telah berusaha dengan bersungguh-sungguh bagi merealisasikan penubuhan Pergerakan Pengakap ini. Pendaftaran ___/2011/SMKTMu.U. . 2. Kelab/Persatuan dan Sukan/ Permainan. SMK Tun Mutahir. SMK Tun Mutahir.P: En Abu Bin Bakar) Saudara. 4. (HJ.. ……………………………………. Perundangan ( A):P. No 11.SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN MUTAHIR 75350 BATU BERENDAM.Tambahan No 21. MELAKA Tel Faks ____ (Contoh Surat Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian seragam.

Rujukan Kami: SMKTMu /900. . Batu Berendam.U (A) 196. bahawa tuan telah dilantik sebagai Guru Pemimpin Pergerakan Pandu Puteri SMK Tun Mutahir berkuatkuasa mulai 2 hb Januari 2011 sehinnga 31hb Disember 2011. SMK Tun Mutahir. Berhubung perkara di atas. (HJ. ZOLKAPLY BIN YUNUS ) Pengetua. Sekian Terima Kasih.SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN MUTAHIR 75350 BATU BERENDAM. 3. Semoga dengan perlantikan ini tuan dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi perkhidmatan pendidikan dan Pergerakan Pandu Puteri. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya menurut perintah. 75350 Melaka. …………………………………. SMK Tun Mutahir Batu Berendam. 2. MELAKA Tel Faks ____ Cik Zulhaida Habsah. Bersama-sama ini disertakan senarai tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh tuan. Perlantikan Sebagai Guru Penasihat / Guru Pemimpin Pergerakan Pandu Puteri SMK Tun Mutahir.12 ( Tarikh: 4 Januari 2011 ) : 06 3174376 : 06 3171539 Kod Sekolah : MEA 2088 ___________________________________________________________________________ Tuan. dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh Seksyen 130 Akta Pendidikan 1996 seperti termaktub dalam Peraturan ( 4) Warta Kerajaan bertarikh 21 hb Mei 1998 P. Melaka.

3.AJK Induk KoKu SMK Tun Mutahir 2. kuasa dan tanggungjawab yang diamanahkan ini. Perlantikan Sebagai Guru Penasihat ( ) SMK Tun Mutahir. Saya faham bahawa sekiranya saya lalai. Melaka. alpa dan ingkar dalam melaksanakan tugas. SMK Tun Mutahir. Tuan. ( ) s. 4. Sekian Terima Kasih “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Terlebih dahulu saya merakamkam setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kepercayaan dan keyakinan tuan melantik saya sebagai Guru Pemimpin/ Penasihat Pergerakan Pengakap SMK Tun Mutahir berkuatkuasa mulai 2 Januari 2011. kuasa dan tanggungjawab profesion saya. Melaka. Sehubungan itu. MELAKA Tel Faks ____ Lee Kok Kong. Batu Berendam.k 1. 75350. dan berikrar akan menumpukan segala upaya dan segenap tenaga untuk menunai dan melaksanakannya. Batu Berendam. maka saya boleh dikenakan tindakan mengikut sub seksyen 135(1) dan 135(2) Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan 4 dalam bahagian 11 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan Dan Tatatertib) 1993.15/1/7( Tarikh: 4 Januari 2011 ) : 06 3174376 : 06 3171539 Kod Sekolah : MEA 2088 ___________________________________________________________________________ Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuki perkara di atas berasaskan surat tuan SMKTMu /90012 ( ) bertarikh 2 Januari 2011 yang berkaitan. Pengetua.GPK KoKu. ……………………………………….SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN MUTAHIR 75350 BATU BERENDAM. saya dengan sepenuh hati menerima perlantikan tersebut sebagai sebahagian tugas. SMK Tun Mutahir. . Rujukan Kami: SMKTMu /700. 2.

ZOLKAPLY BIN YUNUS ) Pengetua. Rujukan Kami: SMKTMu /900-9/1 ( ) Tarikh: Januari 2011 : 06 3174376 : 06 3171539 Kod Sekolah : MEA 2088 ___________________________________________________________________________ Melalui dan salinan: Guru Pemimpin. SMK Tun Mutahir. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan yang perlu dilaksanakan oleh saudara. Saudara. (HJ. . No 11. Surat Penurunan Kuasa Kepada Ahli Jawatankuasa Persatuan Berhubung perkara tersebut di atas dinyatakan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya seperti mana dalam Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-peraturan Pendidikan ( Persatuan Sekolah ) 1998. Sekian Terima Kasih “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah ……………………………………. SMK Tun Mutahir. SMK Tun Mutahir. 2.U (A)196 bertarikh 21hb Mei 1998. Pergerakan Pengakap. saudara telah di lantik sebagai Pengerusi Pergerakan Pengakap SMK Tun MUtahir ( No Pendaftaran ___/2010/SMKTMu) berkuatkuasa mulai 30 Januari 2011. Johari Bin Mohd Daud Tingkatan 5 Sains 2.SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN MUTAHIR 75350 BATU BERENDAM. Tambahan No 41 Perundangan (A) P. Semoga dengan perlantikan ini saudara dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi Pergerakan Pengakap sekolah ini. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. MELAKA Tel Faks ____ Contoh surat penurunan Kuasa Pengetua kepada Ahli Jawatankuasa Persatuan Melalui Guru Penasihat/ Pemimpin.

Pegawai Pelajaran Daerah Melaka Tengah 3. Fail Pengakap Rujukan Kami: SMKTMu /900-4/3 ( ) Tarikh: 5 Januari 2011 : 06 3174376 : 06 3171539 Kod Sekolah : MEA 2088 ___________________________________________________________________________ . Tuan. Sehubungan itu. Sekian Terima Kasih. (HJ. s. SMK Tun Mutahir. Pendaftaran:___/2011/SMKTMu) oleh pihak pentadbiran sekolah sepertimana surat SMKTMu /700-15/9/8 ( ) bertarikh 25 Januari 2011. AJK Induk Koku sekolah 5. Batu Berendam.Oleh itu bersama-sama ini disertakan borang yang telah diisi dan wang pendaftaran. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah ……………………………………. Pesuruhjaya Pengakap Daerah 4. Pengarah Pelajaran Melaka 2. Jalan Hang Jebat. 2. Pergerakan Pengakap SMK Tun Mutahir ingin memohon mendaftar pergerakan ini kepada Persekutuan Pengakap Malaysia. Pergerakan Pengakap SMK Tun Mutahir telah dilulus penubuhan dan pendaftaran (No. Memohon Pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tun Mutahir. ZOLKAPLY BIN YUNUS) Pengetua. MELAKA Tel Faks ____ (Contoh surat Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Kepada Persekutuan Pengakap Malaysia) Persekutuan Pengakap Malaysia. Rumah Pengakap. Melaka. 56000 Kuala Lumpur. dan guru-guru Penasihat yang akan mengendalikan pergerakan pengakap tersebut juga disertakan. 3.SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN MUTAHIR 75350 BATU BERENDAM.k 1. Semoga dengan pendaftaran ini pihak sekolah akan memperolehi segala berita perkembangan Persekutuan Pengakap Malaysia agar dapat membantu menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi Pergerakan Pengakap.Senarai ahli-ahli Pergerakan Pengakap SMK Tun MUtahir. Berhubung perkara tersebut di atas. GPK Koku 6.

No 11 Tambahan no 41 . ( SELAMAT BIN MAT ) Setiausaha Pergerakan Pengakap.U (A) 196. ……………………………………. ( NO PENDAFTARAN ___/2011/SMKTMu ) SENARAI AHLIJAWATANKUASA PERSATUAN. 3. Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa senarai Ahli Jawatankuasa di atas adalah mematuhi Subseksyen 6. . Perundangan P. 4. 5. 5.12 dalam artikel yang sama seperti dalam undang-undang dan Peraturan-Peraturan Persatuan. 4..11 dalam artikel Enam dan perlantikan mereka mematuhi subseksyen 6. 6 7 JAWATAN Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa 1. maka berikut ini disertakan Senarai Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SMK Tun Mutahir yang selepas ini disebut sebagai persatuan sahaja. ( EN LEE KOK KONG ) Guru Pemimpin / Penasihat. bertarikh 21 hb Mei 1998.. Pada mematuhi subperaturan 5 (1) (b) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan ( Persatuan Sekolah)1996 Akta Pendidikan seperti dalam Warta Kerajaan Jilid 42. BIL 1 2 3. …………………………………. 2. ( JOHARI BIN MOHD DAUD ) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: ………………………… ………………………………….PERGERAKAN PENGAKAP SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN MUTAHIR. Tarikh:……………………………. NAMA TING NO KAD PENGENALAN Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa senarai AJK di atas dan perlantikan mereka adalah mengikut undang-undang dan Peraturan-Peraturan ( Perlembagaan) Pergerakan Pengakap SMK Tun Mutahir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful