Contoh Surat Kelulusan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan / Permainan

Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap, Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mutahir, Batu Berendam, 75350, Melaka. Pengetua, Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mutahir, Batu Berendam, 75350 Melaka.

Rujukan Kami: SMKTMu/ 700-15/1/7( ) Tarikh : Januari 2011 .

Melalui: Guru Penasihat / Pemimpin Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. Tuan, Permohonan Menubuhkan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mutahir. Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuk perkara di atas. 2. Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa saya …………………………..berdasarkan Peraturan (4) dalam Warta Kerajaan bertarikh 21 hb Mei 1998 P.U (A) 196, yang berkaitan dengan Seksyen 130, Akta Pendidikan 1996 dengan ini memohon untuk menubuhkan PERGERAKAN PENGAKAP SMK TUN MUTAHIR,BATU BERENDAM, MELAKA mulai 1 hb Januari, 2011. 3. Bersama-sama ini disertakan : • • • Draf Perlembagaan Draf Aktiviti Asas Senarai Nama Jawatankuasa Penaja

4, Kerjasama daripada pihak tuan meluluskan permohonan ini amat dihargai dan diucapkan terima kasih . Sekian Terima Kasih. “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menjalankan tugas, …………………………………………. ( Abu Bin Bakar ) Setiausaha, b.p Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap, Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mutahir, s.k 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum SMK Tun Mutahir, Batu Berendam, Melaka.

Kelab /Persatuan dan Sukan /Permainan Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. Saudara. Melaka. sukacita dimaklumkan permohonan saudara untuk menubuhkan PERGERAKAN PENGAKAP SMK TUN MUTAHIR adalah DILULUSKAN berkuatkuasa mulai 2 hb Januari 2011 3. ( A ) 196. 4. 2. MELAKA Tel Faks : 06 3174376 : 06 3171539 Kod Sekolah : MEA 2088 ______________________________________________________________________________ _ Contoh surat kelulusan Penubuhan Pasukan Pakaian seragam. Dinyatakan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh seksyen 130 Akta Pendidikan 1996 seperti termaktub dalam peraturan ( 4) Warta Kerajaan bertarikh 21 hb Mei 1998 P. (U. …………………………………………. ZOLKAPLY BIN YUNUS) Pengetua. Semoga saudara dapat melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi.U. . Sekian Terima Kasih “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Batu Berendam. Sekolah menengah Kebangsaan Tun Mutahir Batu Berendam 75350 Melaka. Permohonan Menubuhkan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mutahir Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki berasaskan surat SMKTMu/700-15/1/ 7( ) bertarikh 2 Januari 2011. (HJ.SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN MUTAHIR 75350 BATU BERENDAM. Sukacita juga dimaklumkan bahawa kelulusan ini bermaksud Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mutahir sudah boleh bergerak sebagai sebuah persatuan yang sah dan berdaftar.P: En Abu Bin Bakar) Rujukan Kami: SMKTMu 900-4/33 ( Tarikh: Januari 2011 ) Melalui: Guru Penasihat / Pemimpin Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. SMK Tun Mutahir.

Melaka. Senarai Aktiviti Utama. 11. Batu Berendam. b. Bersama-sama ini disertakan Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan. 21. Senarai Ahli Jawatankuasa dan Senarai Aktiviti Utama.00 petang di Dewan Mesyuarat Sekolah. bertarikh 21 Mei 1998. Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mutahir. 4.k 1. Sehubungan dengan itu. Tambahan No. Melalui: Guru Penasihat / Pemimpin Pergerakan Pengakap Tuan. Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Yun Mutahir. dan senarai Ahli Jawatankuasa yang akan melaksanakan tugas masing-masing sehinggalah ke tarikh Mesyuarat Agung yang pertama akan diadakan secepat mungkin.p Pengerusi Pergerakan Pengakap. Rujukan Kami: SMKTMu/700-15/1/7( Tarikh : 20 Januari 2011.U (A) 196. ) Sekian Terima Kasih “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menjalankan tugas. saya bagi pihak Jawatankuasa Pergerakan Pengakap Sekolah dengan penuh harapan memohon sudilah apa kiranya tuan mengesahkan penubuhan Pergerakan Pengakap SMK Tun Mutahir ini dan mendaftarkannya sebagai sebuah Pasukan Pakaian Seragam dalam bidang Kokurikulum di sekolah ini berasaskan peraturan ( 4) dalam peraturan-peraturan Pendidikan ( Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. No. Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuk perkara di atas berasaskan surat tuan SMKTMu/9004/33( ) bertarikh 6 Januari 2011. 3. Perundangan (A): P. 5.(Contoh Surat Permohonan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. 75350 Melaka.) Abu Bin Bakar Setiausaha Pergerakan Pengakap. Mesyuarat telah memutuskan dan mengesahkan dengan sebulat suara Perlembagaan dan Peraturan-peraturan Persatuan. Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mutahir. Batu Berendam. …………………………………. 2. Kelab /Persatuan dan sukan/ permainan. ( Abu Bin Bakar ) Setiausaha. Sukacita dimaklumkan bahawa mesyuarat Penubuhan Pergerakan Pengakap SMK Tun Mutahir telah di adakan pada 19 Januari 2011 jam 2. . SMK Tun Mutahir s. Jasa baik tuan meluluskan permohonan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. GPK Koku.

(A) 196. (U. Pendaftaran ___/2011/SMKTMu. SMK Tun Mutahir. 4. Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-peraturan Pendidikan ( Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Batu Berendam. MELAKA Tel Faks ____ (Contoh Surat Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian seragam.Tambahan No 21. Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki berasaskan surat SMKTMu/700-15/1/7 ( ) bertarikh 20 Januari 2011. Rujukan Kami : SMKTMu 900-4/33 ( ) Tarikh: Januari 2011 Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pengakap SMK Tun Mutahir.U.. Saya terlebih dahului mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada tuan dan semua Ahli Jawatankuasa yang telah berusaha dengan bersungguh-sungguh bagi merealisasikan penubuhan Pergerakan Pengakap ini. “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menjalankan tugas. . Sekian Terima Kasih. No 11. ……………………………………. SMK Tun Mutahir. Dengan pengesahan ini Pergerakan Pengakap SMK Tun Mutahir sudah boleh bergerak sebagai sebuah persatuan yang sah berdaftar dalam bidang Kokurikulum sekolah ini dengan diterajui olah Jawatankuasa yang telah dilantik dan mematuhi sepenuhnya perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan dan melaksanakan aktiviti utama yang dikemukakan kepada saya. 2. (HJ. 3.Pengesahan ini adalah berkuatkuasa mulai tarikh surat ini sehinggalah persatuan ini dibubarkan.bertarikh 21 hb Mei 1998. maka saya dengan sukacitanya mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tun Mutahir dengan No. Kelab/Persatuan dan Sukan/ Permainan.P: En Abu Bin Bakar) Saudara.) : 06 3174376 : 06 3171539 Kod Sekolah : MEA 2088 ___________________________________________________________________________ Setiausaha Pergerakan Pengakap. ZOLKAPLY BIN YUNUS) Pengetua. Perundangan ( A):P.SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN MUTAHIR 75350 BATU BERENDAM. Melaka.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya menurut perintah. bahawa tuan telah dilantik sebagai Guru Pemimpin Pergerakan Pandu Puteri SMK Tun Mutahir berkuatkuasa mulai 2 hb Januari 2011 sehinnga 31hb Disember 2011. 3. 75350 Melaka.12 ( Tarikh: 4 Januari 2011 ) : 06 3174376 : 06 3171539 Kod Sekolah : MEA 2088 ___________________________________________________________________________ Tuan.SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN MUTAHIR 75350 BATU BERENDAM. Rujukan Kami: SMKTMu /900. Semoga dengan perlantikan ini tuan dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi perkhidmatan pendidikan dan Pergerakan Pandu Puteri. ZOLKAPLY BIN YUNUS ) Pengetua. Perlantikan Sebagai Guru Penasihat / Guru Pemimpin Pergerakan Pandu Puteri SMK Tun Mutahir. . SMK Tun Mutahir Batu Berendam. Berhubung perkara di atas. Sekian Terima Kasih. Batu Berendam. Bersama-sama ini disertakan senarai tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh tuan. Melaka. (HJ. dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh Seksyen 130 Akta Pendidikan 1996 seperti termaktub dalam Peraturan ( 4) Warta Kerajaan bertarikh 21 hb Mei 1998 P. SMK Tun Mutahir. ………………………………….U (A) 196. MELAKA Tel Faks ____ Cik Zulhaida Habsah. 2.

GPK KoKu. Batu Berendam. Rujukan Kami: SMKTMu /700. saya dengan sepenuh hati menerima perlantikan tersebut sebagai sebahagian tugas. alpa dan ingkar dalam melaksanakan tugas. SMK Tun Mutahir.15/1/7( Tarikh: 4 Januari 2011 ) : 06 3174376 : 06 3171539 Kod Sekolah : MEA 2088 ___________________________________________________________________________ Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuki perkara di atas berasaskan surat tuan SMKTMu /90012 ( ) bertarikh 2 Januari 2011 yang berkaitan. maka saya boleh dikenakan tindakan mengikut sub seksyen 135(1) dan 135(2) Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan 4 dalam bahagian 11 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan Dan Tatatertib) 1993. Saya faham bahawa sekiranya saya lalai. dan berikrar akan menumpukan segala upaya dan segenap tenaga untuk menunai dan melaksanakannya. . Sekian Terima Kasih “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Perlantikan Sebagai Guru Penasihat ( ) SMK Tun Mutahir. SMK Tun Mutahir.SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN MUTAHIR 75350 BATU BERENDAM. kuasa dan tanggungjawab profesion saya. 4. Melaka. MELAKA Tel Faks ____ Lee Kok Kong.AJK Induk KoKu SMK Tun Mutahir 2. Batu Berendam. ( ) s. 3. 2. Terlebih dahulu saya merakamkam setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kepercayaan dan keyakinan tuan melantik saya sebagai Guru Pemimpin/ Penasihat Pergerakan Pengakap SMK Tun Mutahir berkuatkuasa mulai 2 Januari 2011. Melaka. ………………………………………. Sehubungan itu. 75350. Pengetua. kuasa dan tanggungjawab yang diamanahkan ini. Tuan.k 1.

ZOLKAPLY BIN YUNUS ) Pengetua. Rujukan Kami: SMKTMu /900-9/1 ( ) Tarikh: Januari 2011 : 06 3174376 : 06 3171539 Kod Sekolah : MEA 2088 ___________________________________________________________________________ Melalui dan salinan: Guru Pemimpin. 2. Saudara. Johari Bin Mohd Daud Tingkatan 5 Sains 2. MELAKA Tel Faks ____ Contoh surat penurunan Kuasa Pengetua kepada Ahli Jawatankuasa Persatuan Melalui Guru Penasihat/ Pemimpin. . Surat Penurunan Kuasa Kepada Ahli Jawatankuasa Persatuan Berhubung perkara tersebut di atas dinyatakan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya seperti mana dalam Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-peraturan Pendidikan ( Persatuan Sekolah ) 1998. saudara telah di lantik sebagai Pengerusi Pergerakan Pengakap SMK Tun MUtahir ( No Pendaftaran ___/2010/SMKTMu) berkuatkuasa mulai 30 Januari 2011. No 11. SMK Tun Mutahir. Sekian Terima Kasih “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah …………………………………….SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN MUTAHIR 75350 BATU BERENDAM. Pergerakan Pengakap. Semoga dengan perlantikan ini saudara dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi Pergerakan Pengakap sekolah ini. (HJ. SMK Tun Mutahir. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan yang perlu dilaksanakan oleh saudara. Tambahan No 41 Perundangan (A) P. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. SMK Tun Mutahir.U (A)196 bertarikh 21hb Mei 1998.

Senarai ahli-ahli Pergerakan Pengakap SMK Tun MUtahir. SMK Tun Mutahir. Pendaftaran:___/2011/SMKTMu) oleh pihak pentadbiran sekolah sepertimana surat SMKTMu /700-15/9/8 ( ) bertarikh 25 Januari 2011. Rumah Pengakap. Pengarah Pelajaran Melaka 2. Fail Pengakap Rujukan Kami: SMKTMu /900-4/3 ( ) Tarikh: 5 Januari 2011 : 06 3174376 : 06 3171539 Kod Sekolah : MEA 2088 ___________________________________________________________________________ . Pesuruhjaya Pengakap Daerah 4. Melaka. AJK Induk Koku sekolah 5. ZOLKAPLY BIN YUNUS) Pengetua. Sekian Terima Kasih. 2. Batu Berendam. 3. s. Sehubungan itu. Pergerakan Pengakap SMK Tun Mutahir ingin memohon mendaftar pergerakan ini kepada Persekutuan Pengakap Malaysia. Tuan. Pergerakan Pengakap SMK Tun Mutahir telah dilulus penubuhan dan pendaftaran (No. Berhubung perkara tersebut di atas.SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN MUTAHIR 75350 BATU BERENDAM. 56000 Kuala Lumpur.Oleh itu bersama-sama ini disertakan borang yang telah diisi dan wang pendaftaran. GPK Koku 6. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah …………………………………….k 1. Jalan Hang Jebat. (HJ. dan guru-guru Penasihat yang akan mengendalikan pergerakan pengakap tersebut juga disertakan. MELAKA Tel Faks ____ (Contoh surat Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Kepada Persekutuan Pengakap Malaysia) Persekutuan Pengakap Malaysia. Memohon Pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tun Mutahir. Pegawai Pelajaran Daerah Melaka Tengah 3. Semoga dengan pendaftaran ini pihak sekolah akan memperolehi segala berita perkembangan Persekutuan Pengakap Malaysia agar dapat membantu menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi Pergerakan Pengakap.

maka berikut ini disertakan Senarai Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SMK Tun Mutahir yang selepas ini disebut sebagai persatuan sahaja. No 11 Tambahan no 41 . .11 dalam artikel Enam dan perlantikan mereka mematuhi subseksyen 6. 4.U (A) 196. BIL 1 2 3. 3. 4. Tarikh:……………………………. bertarikh 21 hb Mei 1998. ( EN LEE KOK KONG ) Guru Pemimpin / Penasihat... ……………………………………. 6 7 JAWATAN Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa 1. Perundangan P. ( JOHARI BIN MOHD DAUD ) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: ………………………… ………………………………….PERGERAKAN PENGAKAP SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN MUTAHIR. Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa senarai Ahli Jawatankuasa di atas adalah mematuhi Subseksyen 6. …………………………………. ( NO PENDAFTARAN ___/2011/SMKTMu ) SENARAI AHLIJAWATANKUASA PERSATUAN. 5. ( SELAMAT BIN MAT ) Setiausaha Pergerakan Pengakap. Pada mematuhi subperaturan 5 (1) (b) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan ( Persatuan Sekolah)1996 Akta Pendidikan seperti dalam Warta Kerajaan Jilid 42. 2.12 dalam artikel yang sama seperti dalam undang-undang dan Peraturan-Peraturan Persatuan. NAMA TING NO KAD PENGENALAN Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa senarai AJK di atas dan perlantikan mereka adalah mengikut undang-undang dan Peraturan-Peraturan ( Perlembagaan) Pergerakan Pengakap SMK Tun Mutahir. 5.