Contoh Surat Kelulusan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan / Permainan

Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap, Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mutahir, Batu Berendam, 75350, Melaka. Pengetua, Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mutahir, Batu Berendam, 75350 Melaka.

Rujukan Kami: SMKTMu/ 700-15/1/7( ) Tarikh : Januari 2011 .

Melalui: Guru Penasihat / Pemimpin Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. Tuan, Permohonan Menubuhkan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mutahir. Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuk perkara di atas. 2. Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa saya …………………………..berdasarkan Peraturan (4) dalam Warta Kerajaan bertarikh 21 hb Mei 1998 P.U (A) 196, yang berkaitan dengan Seksyen 130, Akta Pendidikan 1996 dengan ini memohon untuk menubuhkan PERGERAKAN PENGAKAP SMK TUN MUTAHIR,BATU BERENDAM, MELAKA mulai 1 hb Januari, 2011. 3. Bersama-sama ini disertakan : • • • Draf Perlembagaan Draf Aktiviti Asas Senarai Nama Jawatankuasa Penaja

4, Kerjasama daripada pihak tuan meluluskan permohonan ini amat dihargai dan diucapkan terima kasih . Sekian Terima Kasih. “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menjalankan tugas, …………………………………………. ( Abu Bin Bakar ) Setiausaha, b.p Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap, Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mutahir, s.k 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum SMK Tun Mutahir, Batu Berendam, Melaka.

Permohonan Menubuhkan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mutahir Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki berasaskan surat SMKTMu/700-15/1/ 7( ) bertarikh 2 Januari 2011. Sekian Terima Kasih “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. . 2. MELAKA Tel Faks : 06 3174376 : 06 3171539 Kod Sekolah : MEA 2088 ______________________________________________________________________________ _ Contoh surat kelulusan Penubuhan Pasukan Pakaian seragam. SMK Tun Mutahir. …………………………………………. ( A ) 196. Batu Berendam. 4. (HJ. (U. Saudara. Melaka.U.P: En Abu Bin Bakar) Rujukan Kami: SMKTMu 900-4/33 ( Tarikh: Januari 2011 ) Melalui: Guru Penasihat / Pemimpin Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. sukacita dimaklumkan permohonan saudara untuk menubuhkan PERGERAKAN PENGAKAP SMK TUN MUTAHIR adalah DILULUSKAN berkuatkuasa mulai 2 hb Januari 2011 3. Sekolah menengah Kebangsaan Tun Mutahir Batu Berendam 75350 Melaka. Dinyatakan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh seksyen 130 Akta Pendidikan 1996 seperti termaktub dalam peraturan ( 4) Warta Kerajaan bertarikh 21 hb Mei 1998 P.SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN MUTAHIR 75350 BATU BERENDAM. Sukacita juga dimaklumkan bahawa kelulusan ini bermaksud Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mutahir sudah boleh bergerak sebagai sebuah persatuan yang sah dan berdaftar. Kelab /Persatuan dan Sukan /Permainan Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. ZOLKAPLY BIN YUNUS) Pengetua. Semoga saudara dapat melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi.

. Bersama-sama ini disertakan Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan. Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mutahir.U (A) 196.k 1. 21. Perundangan (A): P. Sukacita dimaklumkan bahawa mesyuarat Penubuhan Pergerakan Pengakap SMK Tun Mutahir telah di adakan pada 19 Januari 2011 jam 2. …………………………………. bertarikh 21 Mei 1998. Mesyuarat telah memutuskan dan mengesahkan dengan sebulat suara Perlembagaan dan Peraturan-peraturan Persatuan. ) Sekian Terima Kasih “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menjalankan tugas. 5. SMK Tun Mutahir s. Kelab /Persatuan dan sukan/ permainan. b.p Pengerusi Pergerakan Pengakap. 4.(Contoh Surat Permohonan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. Melalui: Guru Penasihat / Pemimpin Pergerakan Pengakap Tuan. saya bagi pihak Jawatankuasa Pergerakan Pengakap Sekolah dengan penuh harapan memohon sudilah apa kiranya tuan mengesahkan penubuhan Pergerakan Pengakap SMK Tun Mutahir ini dan mendaftarkannya sebagai sebuah Pasukan Pakaian Seragam dalam bidang Kokurikulum di sekolah ini berasaskan peraturan ( 4) dalam peraturan-peraturan Pendidikan ( Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Batu Berendam. 75350 Melaka. ( Abu Bin Bakar ) Setiausaha. dan senarai Ahli Jawatankuasa yang akan melaksanakan tugas masing-masing sehinggalah ke tarikh Mesyuarat Agung yang pertama akan diadakan secepat mungkin. Batu Berendam. 3. Senarai Ahli Jawatankuasa dan Senarai Aktiviti Utama. No. Senarai Aktiviti Utama. 2.) Abu Bin Bakar Setiausaha Pergerakan Pengakap. 11. Rujukan Kami: SMKTMu/700-15/1/7( Tarikh : 20 Januari 2011. Sehubungan dengan itu. Melaka.00 petang di Dewan Mesyuarat Sekolah. Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mutahir. Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuk perkara di atas berasaskan surat tuan SMKTMu/9004/33( ) bertarikh 6 Januari 2011. Jasa baik tuan meluluskan permohonan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. GPK Koku. Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Yun Mutahir. Tambahan No.

SMK Tun Mutahir. 4. …………………………………….SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN MUTAHIR 75350 BATU BERENDAM. ZOLKAPLY BIN YUNUS) Pengetua. (A) 196. . SMK Tun Mutahir..bertarikh 21 hb Mei 1998. MELAKA Tel Faks ____ (Contoh Surat Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian seragam.Pengesahan ini adalah berkuatkuasa mulai tarikh surat ini sehinggalah persatuan ini dibubarkan. maka saya dengan sukacitanya mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tun Mutahir dengan No. 3.Tambahan No 21. (HJ. Dengan pengesahan ini Pergerakan Pengakap SMK Tun Mutahir sudah boleh bergerak sebagai sebuah persatuan yang sah berdaftar dalam bidang Kokurikulum sekolah ini dengan diterajui olah Jawatankuasa yang telah dilantik dan mematuhi sepenuhnya perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan dan melaksanakan aktiviti utama yang dikemukakan kepada saya. Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-peraturan Pendidikan ( Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki berasaskan surat SMKTMu/700-15/1/7 ( ) bertarikh 20 Januari 2011. No 11. Rujukan Kami : SMKTMu 900-4/33 ( ) Tarikh: Januari 2011 Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pengakap SMK Tun Mutahir.U. “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menjalankan tugas.) : 06 3174376 : 06 3171539 Kod Sekolah : MEA 2088 ___________________________________________________________________________ Setiausaha Pergerakan Pengakap. Melaka. Kelab/Persatuan dan Sukan/ Permainan. 2.P: En Abu Bin Bakar) Saudara. (U. Sekian Terima Kasih. Batu Berendam. Saya terlebih dahului mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada tuan dan semua Ahli Jawatankuasa yang telah berusaha dengan bersungguh-sungguh bagi merealisasikan penubuhan Pergerakan Pengakap ini. Perundangan ( A):P. Pendaftaran ___/2011/SMKTMu.

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN MUTAHIR 75350 BATU BERENDAM. …………………………………. SMK Tun Mutahir Batu Berendam.12 ( Tarikh: 4 Januari 2011 ) : 06 3174376 : 06 3171539 Kod Sekolah : MEA 2088 ___________________________________________________________________________ Tuan. ZOLKAPLY BIN YUNUS ) Pengetua. Rujukan Kami: SMKTMu /900. 2. 3. Semoga dengan perlantikan ini tuan dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi perkhidmatan pendidikan dan Pergerakan Pandu Puteri. Berhubung perkara di atas. Batu Berendam. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya menurut perintah. dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh Seksyen 130 Akta Pendidikan 1996 seperti termaktub dalam Peraturan ( 4) Warta Kerajaan bertarikh 21 hb Mei 1998 P. Bersama-sama ini disertakan senarai tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh tuan. Perlantikan Sebagai Guru Penasihat / Guru Pemimpin Pergerakan Pandu Puteri SMK Tun Mutahir. (HJ. . Melaka. SMK Tun Mutahir. Sekian Terima Kasih. bahawa tuan telah dilantik sebagai Guru Pemimpin Pergerakan Pandu Puteri SMK Tun Mutahir berkuatkuasa mulai 2 hb Januari 2011 sehinnga 31hb Disember 2011. 75350 Melaka.U (A) 196. MELAKA Tel Faks ____ Cik Zulhaida Habsah.

k 1. 2. 3. SMK Tun Mutahir. ( ) s. 4. maka saya boleh dikenakan tindakan mengikut sub seksyen 135(1) dan 135(2) Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan 4 dalam bahagian 11 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan Dan Tatatertib) 1993. .AJK Induk KoKu SMK Tun Mutahir 2. 75350.GPK KoKu. Sehubungan itu. Batu Berendam. Melaka. kuasa dan tanggungjawab profesion saya.15/1/7( Tarikh: 4 Januari 2011 ) : 06 3174376 : 06 3171539 Kod Sekolah : MEA 2088 ___________________________________________________________________________ Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuki perkara di atas berasaskan surat tuan SMKTMu /90012 ( ) bertarikh 2 Januari 2011 yang berkaitan.SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN MUTAHIR 75350 BATU BERENDAM. ………………………………………. Tuan. alpa dan ingkar dalam melaksanakan tugas. dan berikrar akan menumpukan segala upaya dan segenap tenaga untuk menunai dan melaksanakannya. Pengetua. Perlantikan Sebagai Guru Penasihat ( ) SMK Tun Mutahir. kuasa dan tanggungjawab yang diamanahkan ini. Sekian Terima Kasih “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Terlebih dahulu saya merakamkam setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kepercayaan dan keyakinan tuan melantik saya sebagai Guru Pemimpin/ Penasihat Pergerakan Pengakap SMK Tun Mutahir berkuatkuasa mulai 2 Januari 2011. saya dengan sepenuh hati menerima perlantikan tersebut sebagai sebahagian tugas. Saya faham bahawa sekiranya saya lalai. MELAKA Tel Faks ____ Lee Kok Kong. SMK Tun Mutahir. Batu Berendam. Rujukan Kami: SMKTMu /700. Melaka.

Semoga dengan perlantikan ini saudara dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi Pergerakan Pengakap sekolah ini.U (A)196 bertarikh 21hb Mei 1998. No 11. Pergerakan Pengakap. Saudara. ZOLKAPLY BIN YUNUS ) Pengetua. SMK Tun Mutahir. Sekian Terima Kasih “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah ……………………………………. Rujukan Kami: SMKTMu /900-9/1 ( ) Tarikh: Januari 2011 : 06 3174376 : 06 3171539 Kod Sekolah : MEA 2088 ___________________________________________________________________________ Melalui dan salinan: Guru Pemimpin. Tambahan No 41 Perundangan (A) P. (HJ. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan yang perlu dilaksanakan oleh saudara. SMK Tun Mutahir. MELAKA Tel Faks ____ Contoh surat penurunan Kuasa Pengetua kepada Ahli Jawatankuasa Persatuan Melalui Guru Penasihat/ Pemimpin. 2. Johari Bin Mohd Daud Tingkatan 5 Sains 2. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. . Surat Penurunan Kuasa Kepada Ahli Jawatankuasa Persatuan Berhubung perkara tersebut di atas dinyatakan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya seperti mana dalam Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-peraturan Pendidikan ( Persatuan Sekolah ) 1998. SMK Tun Mutahir. saudara telah di lantik sebagai Pengerusi Pergerakan Pengakap SMK Tun MUtahir ( No Pendaftaran ___/2010/SMKTMu) berkuatkuasa mulai 30 Januari 2011.SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN MUTAHIR 75350 BATU BERENDAM.

Batu Berendam. 56000 Kuala Lumpur. Pendaftaran:___/2011/SMKTMu) oleh pihak pentadbiran sekolah sepertimana surat SMKTMu /700-15/9/8 ( ) bertarikh 25 Januari 2011. Rumah Pengakap.SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN MUTAHIR 75350 BATU BERENDAM.Oleh itu bersama-sama ini disertakan borang yang telah diisi dan wang pendaftaran. Memohon Pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tun Mutahir. ZOLKAPLY BIN YUNUS) Pengetua. AJK Induk Koku sekolah 5.k 1. Sehubungan itu. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah ……………………………………. Melaka. 3. Sekian Terima Kasih. 2. Pergerakan Pengakap SMK Tun Mutahir telah dilulus penubuhan dan pendaftaran (No. Berhubung perkara tersebut di atas. Pengarah Pelajaran Melaka 2. Jalan Hang Jebat.Senarai ahli-ahli Pergerakan Pengakap SMK Tun MUtahir. Pegawai Pelajaran Daerah Melaka Tengah 3. SMK Tun Mutahir. Fail Pengakap Rujukan Kami: SMKTMu /900-4/3 ( ) Tarikh: 5 Januari 2011 : 06 3174376 : 06 3171539 Kod Sekolah : MEA 2088 ___________________________________________________________________________ . GPK Koku 6. Semoga dengan pendaftaran ini pihak sekolah akan memperolehi segala berita perkembangan Persekutuan Pengakap Malaysia agar dapat membantu menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi Pergerakan Pengakap. Tuan. dan guru-guru Penasihat yang akan mengendalikan pergerakan pengakap tersebut juga disertakan. s. (HJ. MELAKA Tel Faks ____ (Contoh surat Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Kepada Persekutuan Pengakap Malaysia) Persekutuan Pengakap Malaysia. Pergerakan Pengakap SMK Tun Mutahir ingin memohon mendaftar pergerakan ini kepada Persekutuan Pengakap Malaysia. Pesuruhjaya Pengakap Daerah 4.

( EN LEE KOK KONG ) Guru Pemimpin / Penasihat. 6 7 JAWATAN Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa 1. Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa senarai Ahli Jawatankuasa di atas adalah mematuhi Subseksyen 6. 5. …………………………………. …………………………………….12 dalam artikel yang sama seperti dalam undang-undang dan Peraturan-Peraturan Persatuan. ( SELAMAT BIN MAT ) Setiausaha Pergerakan Pengakap. ( NO PENDAFTARAN ___/2011/SMKTMu ) SENARAI AHLIJAWATANKUASA PERSATUAN. ( JOHARI BIN MOHD DAUD ) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: ………………………… ………………………………….11 dalam artikel Enam dan perlantikan mereka mematuhi subseksyen 6. 4. BIL 1 2 3. bertarikh 21 hb Mei 1998. No 11 Tambahan no 41 . NAMA TING NO KAD PENGENALAN Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa senarai AJK di atas dan perlantikan mereka adalah mengikut undang-undang dan Peraturan-Peraturan ( Perlembagaan) Pergerakan Pengakap SMK Tun Mutahir. 3.U (A) 196. 2. Pada mematuhi subperaturan 5 (1) (b) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan ( Persatuan Sekolah)1996 Akta Pendidikan seperti dalam Warta Kerajaan Jilid 42. Tarikh:……………………………. 4. maka berikut ini disertakan Senarai Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SMK Tun Mutahir yang selepas ini disebut sebagai persatuan sahaja. 5. Perundangan P.PERGERAKAN PENGAKAP SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN MUTAHIR... .