Contoh Surat Kelulusan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan / Permainan

Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap, Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mutahir, Batu Berendam, 75350, Melaka. Pengetua, Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mutahir, Batu Berendam, 75350 Melaka.

Rujukan Kami: SMKTMu/ 700-15/1/7( ) Tarikh : Januari 2011 .

Melalui: Guru Penasihat / Pemimpin Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. Tuan, Permohonan Menubuhkan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mutahir. Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuk perkara di atas. 2. Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa saya …………………………..berdasarkan Peraturan (4) dalam Warta Kerajaan bertarikh 21 hb Mei 1998 P.U (A) 196, yang berkaitan dengan Seksyen 130, Akta Pendidikan 1996 dengan ini memohon untuk menubuhkan PERGERAKAN PENGAKAP SMK TUN MUTAHIR,BATU BERENDAM, MELAKA mulai 1 hb Januari, 2011. 3. Bersama-sama ini disertakan : • • • Draf Perlembagaan Draf Aktiviti Asas Senarai Nama Jawatankuasa Penaja

4, Kerjasama daripada pihak tuan meluluskan permohonan ini amat dihargai dan diucapkan terima kasih . Sekian Terima Kasih. “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menjalankan tugas, …………………………………………. ( Abu Bin Bakar ) Setiausaha, b.p Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap, Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mutahir, s.k 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum SMK Tun Mutahir, Batu Berendam, Melaka.

(HJ. ( A ) 196.U. MELAKA Tel Faks : 06 3174376 : 06 3171539 Kod Sekolah : MEA 2088 ______________________________________________________________________________ _ Contoh surat kelulusan Penubuhan Pasukan Pakaian seragam.P: En Abu Bin Bakar) Rujukan Kami: SMKTMu 900-4/33 ( Tarikh: Januari 2011 ) Melalui: Guru Penasihat / Pemimpin Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. …………………………………………. SMK Tun Mutahir.SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN MUTAHIR 75350 BATU BERENDAM. Dinyatakan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh seksyen 130 Akta Pendidikan 1996 seperti termaktub dalam peraturan ( 4) Warta Kerajaan bertarikh 21 hb Mei 1998 P. (U. Semoga saudara dapat melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi. Kelab /Persatuan dan Sukan /Permainan Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. sukacita dimaklumkan permohonan saudara untuk menubuhkan PERGERAKAN PENGAKAP SMK TUN MUTAHIR adalah DILULUSKAN berkuatkuasa mulai 2 hb Januari 2011 3. Saudara. ZOLKAPLY BIN YUNUS) Pengetua. Sekian Terima Kasih “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Melaka. 2. . Sekolah menengah Kebangsaan Tun Mutahir Batu Berendam 75350 Melaka. Batu Berendam. Permohonan Menubuhkan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mutahir Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki berasaskan surat SMKTMu/700-15/1/ 7( ) bertarikh 2 Januari 2011. Sukacita juga dimaklumkan bahawa kelulusan ini bermaksud Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mutahir sudah boleh bergerak sebagai sebuah persatuan yang sah dan berdaftar. 4.

Mesyuarat telah memutuskan dan mengesahkan dengan sebulat suara Perlembagaan dan Peraturan-peraturan Persatuan. ( Abu Bin Bakar ) Setiausaha.00 petang di Dewan Mesyuarat Sekolah. Jasa baik tuan meluluskan permohonan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. dan senarai Ahli Jawatankuasa yang akan melaksanakan tugas masing-masing sehinggalah ke tarikh Mesyuarat Agung yang pertama akan diadakan secepat mungkin. Perundangan (A): P. Melalui: Guru Penasihat / Pemimpin Pergerakan Pengakap Tuan. 11. Tambahan No. SMK Tun Mutahir s. Batu Berendam.p Pengerusi Pergerakan Pengakap. saya bagi pihak Jawatankuasa Pergerakan Pengakap Sekolah dengan penuh harapan memohon sudilah apa kiranya tuan mengesahkan penubuhan Pergerakan Pengakap SMK Tun Mutahir ini dan mendaftarkannya sebagai sebuah Pasukan Pakaian Seragam dalam bidang Kokurikulum di sekolah ini berasaskan peraturan ( 4) dalam peraturan-peraturan Pendidikan ( Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. 3.) Abu Bin Bakar Setiausaha Pergerakan Pengakap. …………………………………. No. bertarikh 21 Mei 1998. . 75350 Melaka. Kelab /Persatuan dan sukan/ permainan. Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mutahir. Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mutahir. 21. 4. 2. 5. b. Senarai Aktiviti Utama. ) Sekian Terima Kasih “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menjalankan tugas. Bersama-sama ini disertakan Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan. Sehubungan dengan itu. Rujukan Kami: SMKTMu/700-15/1/7( Tarikh : 20 Januari 2011. Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuk perkara di atas berasaskan surat tuan SMKTMu/9004/33( ) bertarikh 6 Januari 2011. Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Yun Mutahir. Batu Berendam. GPK Koku.k 1.U (A) 196. Senarai Ahli Jawatankuasa dan Senarai Aktiviti Utama.(Contoh Surat Permohonan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. Sukacita dimaklumkan bahawa mesyuarat Penubuhan Pergerakan Pengakap SMK Tun Mutahir telah di adakan pada 19 Januari 2011 jam 2. Melaka.

U.Pengesahan ini adalah berkuatkuasa mulai tarikh surat ini sehinggalah persatuan ini dibubarkan. 2. Pendaftaran ___/2011/SMKTMu. No 11. ZOLKAPLY BIN YUNUS) Pengetua. “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menjalankan tugas.SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN MUTAHIR 75350 BATU BERENDAM. 4. Kelab/Persatuan dan Sukan/ Permainan.P: En Abu Bin Bakar) Saudara. …………………………………….Tambahan No 21. Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki berasaskan surat SMKTMu/700-15/1/7 ( ) bertarikh 20 Januari 2011. Rujukan Kami : SMKTMu 900-4/33 ( ) Tarikh: Januari 2011 Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pengakap SMK Tun Mutahir. Dengan pengesahan ini Pergerakan Pengakap SMK Tun Mutahir sudah boleh bergerak sebagai sebuah persatuan yang sah berdaftar dalam bidang Kokurikulum sekolah ini dengan diterajui olah Jawatankuasa yang telah dilantik dan mematuhi sepenuhnya perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan dan melaksanakan aktiviti utama yang dikemukakan kepada saya. Sekian Terima Kasih.) : 06 3174376 : 06 3171539 Kod Sekolah : MEA 2088 ___________________________________________________________________________ Setiausaha Pergerakan Pengakap. . Melaka. Batu Berendam.bertarikh 21 hb Mei 1998. Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-peraturan Pendidikan ( Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Saya terlebih dahului mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada tuan dan semua Ahli Jawatankuasa yang telah berusaha dengan bersungguh-sungguh bagi merealisasikan penubuhan Pergerakan Pengakap ini. (U. (A) 196. MELAKA Tel Faks ____ (Contoh Surat Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian seragam. Perundangan ( A):P.. 3. SMK Tun Mutahir. maka saya dengan sukacitanya mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tun Mutahir dengan No. SMK Tun Mutahir. (HJ.

2. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya menurut perintah. . (HJ. SMK Tun Mutahir Batu Berendam. dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh Seksyen 130 Akta Pendidikan 1996 seperti termaktub dalam Peraturan ( 4) Warta Kerajaan bertarikh 21 hb Mei 1998 P. Melaka. Rujukan Kami: SMKTMu /900. 75350 Melaka. Berhubung perkara di atas. bahawa tuan telah dilantik sebagai Guru Pemimpin Pergerakan Pandu Puteri SMK Tun Mutahir berkuatkuasa mulai 2 hb Januari 2011 sehinnga 31hb Disember 2011. Batu Berendam. ZOLKAPLY BIN YUNUS ) Pengetua. Perlantikan Sebagai Guru Penasihat / Guru Pemimpin Pergerakan Pandu Puteri SMK Tun Mutahir. …………………………………. 3. Semoga dengan perlantikan ini tuan dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi perkhidmatan pendidikan dan Pergerakan Pandu Puteri. Sekian Terima Kasih.SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN MUTAHIR 75350 BATU BERENDAM. Bersama-sama ini disertakan senarai tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh tuan.U (A) 196.12 ( Tarikh: 4 Januari 2011 ) : 06 3174376 : 06 3171539 Kod Sekolah : MEA 2088 ___________________________________________________________________________ Tuan. SMK Tun Mutahir. MELAKA Tel Faks ____ Cik Zulhaida Habsah.

( ) s. MELAKA Tel Faks ____ Lee Kok Kong. Tuan. SMK Tun Mutahir. Perlantikan Sebagai Guru Penasihat ( ) SMK Tun Mutahir.AJK Induk KoKu SMK Tun Mutahir 2. Sekian Terima Kasih “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.15/1/7( Tarikh: 4 Januari 2011 ) : 06 3174376 : 06 3171539 Kod Sekolah : MEA 2088 ___________________________________________________________________________ Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuki perkara di atas berasaskan surat tuan SMKTMu /90012 ( ) bertarikh 2 Januari 2011 yang berkaitan. Melaka. maka saya boleh dikenakan tindakan mengikut sub seksyen 135(1) dan 135(2) Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan 4 dalam bahagian 11 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan Dan Tatatertib) 1993. dan berikrar akan menumpukan segala upaya dan segenap tenaga untuk menunai dan melaksanakannya. Batu Berendam. 3. 75350. Pengetua.k 1. . Rujukan Kami: SMKTMu /700.GPK KoKu. Terlebih dahulu saya merakamkam setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kepercayaan dan keyakinan tuan melantik saya sebagai Guru Pemimpin/ Penasihat Pergerakan Pengakap SMK Tun Mutahir berkuatkuasa mulai 2 Januari 2011. Sehubungan itu.SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN MUTAHIR 75350 BATU BERENDAM. alpa dan ingkar dalam melaksanakan tugas. 4. kuasa dan tanggungjawab yang diamanahkan ini. kuasa dan tanggungjawab profesion saya. 2. ………………………………………. saya dengan sepenuh hati menerima perlantikan tersebut sebagai sebahagian tugas. Melaka. Saya faham bahawa sekiranya saya lalai. SMK Tun Mutahir. Batu Berendam.

ZOLKAPLY BIN YUNUS ) Pengetua. SMK Tun Mutahir. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Surat Penurunan Kuasa Kepada Ahli Jawatankuasa Persatuan Berhubung perkara tersebut di atas dinyatakan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya seperti mana dalam Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-peraturan Pendidikan ( Persatuan Sekolah ) 1998. Pergerakan Pengakap. Rujukan Kami: SMKTMu /900-9/1 ( ) Tarikh: Januari 2011 : 06 3174376 : 06 3171539 Kod Sekolah : MEA 2088 ___________________________________________________________________________ Melalui dan salinan: Guru Pemimpin. saudara telah di lantik sebagai Pengerusi Pergerakan Pengakap SMK Tun MUtahir ( No Pendaftaran ___/2010/SMKTMu) berkuatkuasa mulai 30 Januari 2011. MELAKA Tel Faks ____ Contoh surat penurunan Kuasa Pengetua kepada Ahli Jawatankuasa Persatuan Melalui Guru Penasihat/ Pemimpin. Saudara. SMK Tun Mutahir.U (A)196 bertarikh 21hb Mei 1998. SMK Tun Mutahir. Johari Bin Mohd Daud Tingkatan 5 Sains 2. (HJ. Semoga dengan perlantikan ini saudara dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi Pergerakan Pengakap sekolah ini.SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN MUTAHIR 75350 BATU BERENDAM. 2. . Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan yang perlu dilaksanakan oleh saudara. No 11. Tambahan No 41 Perundangan (A) P. Sekian Terima Kasih “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah …………………………………….

Sekian Terima Kasih. Rumah Pengakap. Fail Pengakap Rujukan Kami: SMKTMu /900-4/3 ( ) Tarikh: 5 Januari 2011 : 06 3174376 : 06 3171539 Kod Sekolah : MEA 2088 ___________________________________________________________________________ . MELAKA Tel Faks ____ (Contoh surat Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Kepada Persekutuan Pengakap Malaysia) Persekutuan Pengakap Malaysia.Senarai ahli-ahli Pergerakan Pengakap SMK Tun MUtahir.SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN MUTAHIR 75350 BATU BERENDAM. Batu Berendam. Jalan Hang Jebat. Pengarah Pelajaran Melaka 2. Melaka. s. AJK Induk Koku sekolah 5. Pegawai Pelajaran Daerah Melaka Tengah 3. Pendaftaran:___/2011/SMKTMu) oleh pihak pentadbiran sekolah sepertimana surat SMKTMu /700-15/9/8 ( ) bertarikh 25 Januari 2011. (HJ. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah ……………………………………. SMK Tun Mutahir. 56000 Kuala Lumpur. Semoga dengan pendaftaran ini pihak sekolah akan memperolehi segala berita perkembangan Persekutuan Pengakap Malaysia agar dapat membantu menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi Pergerakan Pengakap. Memohon Pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tun Mutahir.Oleh itu bersama-sama ini disertakan borang yang telah diisi dan wang pendaftaran. ZOLKAPLY BIN YUNUS) Pengetua. dan guru-guru Penasihat yang akan mengendalikan pergerakan pengakap tersebut juga disertakan. Berhubung perkara tersebut di atas. 2. 3. Sehubungan itu.k 1. Pergerakan Pengakap SMK Tun Mutahir ingin memohon mendaftar pergerakan ini kepada Persekutuan Pengakap Malaysia. Pergerakan Pengakap SMK Tun Mutahir telah dilulus penubuhan dan pendaftaran (No. GPK Koku 6. Pesuruhjaya Pengakap Daerah 4. Tuan.

maka berikut ini disertakan Senarai Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SMK Tun Mutahir yang selepas ini disebut sebagai persatuan sahaja. Tarikh:……………………………. 3. ( JOHARI BIN MOHD DAUD ) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: ………………………… …………………………………. NAMA TING NO KAD PENGENALAN Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa senarai AJK di atas dan perlantikan mereka adalah mengikut undang-undang dan Peraturan-Peraturan ( Perlembagaan) Pergerakan Pengakap SMK Tun Mutahir. ( SELAMAT BIN MAT ) Setiausaha Pergerakan Pengakap. 6 7 JAWATAN Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa 1.. …………………………………. 4. Perundangan P. 4. ……………………………………. Pada mematuhi subperaturan 5 (1) (b) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan ( Persatuan Sekolah)1996 Akta Pendidikan seperti dalam Warta Kerajaan Jilid 42.U (A) 196.12 dalam artikel yang sama seperti dalam undang-undang dan Peraturan-Peraturan Persatuan.. ( NO PENDAFTARAN ___/2011/SMKTMu ) SENARAI AHLIJAWATANKUASA PERSATUAN. Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa senarai Ahli Jawatankuasa di atas adalah mematuhi Subseksyen 6.PERGERAKAN PENGAKAP SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN MUTAHIR. 5. . No 11 Tambahan no 41 . 5. 2. BIL 1 2 3. ( EN LEE KOK KONG ) Guru Pemimpin / Penasihat. bertarikh 21 hb Mei 1998.11 dalam artikel Enam dan perlantikan mereka mematuhi subseksyen 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful