P. 1
SMK Chung Hua Miri Pendidikan Moral Folio

SMK Chung Hua Miri Pendidikan Moral Folio

5.0

|Views: 15,372|Likes:
Dipublikasikan oleh Alan Sii Hee Kwong
Hanya mengandungi muka depan, biodata, penghargaan, Isi Kandungan, dan Kesimpulan. Sila ambil perhatian bahawa semua tugasan harian dan kerja amal mesti ditulis menggunakan tangan. Pengcetakan melalui komputer adalah tidak sah dan tidak dibenarkan.
My Blog: http://alanlzy.tumblr.com/
Hanya mengandungi muka depan, biodata, penghargaan, Isi Kandungan, dan Kesimpulan. Sila ambil perhatian bahawa semua tugasan harian dan kerja amal mesti ditulis menggunakan tangan. Pengcetakan melalui komputer adalah tidak sah dan tidak dibenarkan.
My Blog: http://alanlzy.tumblr.com/

More info:

Published by: Alan Sii Hee Kwong on Apr 06, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/27/2014

pdf

text

original

SMK Chung HuaMiri

FOLIO PENDIDIKAN MORAL 1225/2 
  
NamaCalon: Alan SiiHeeKwong No MyKAD: AngkaGiliran:SM016A124 Kelas:5S4/2011 Biodata  
Nama:Alan SiiHeeKwong No MyKAD: AngkaGiliran: Kaum:Cina Agama:Kristian AlamatRumah: No Telefon:

Penghargaan
Pertamasekali, sayainginmengucapkanterimakasihkepadaibubapasaya yang telahmenolongsayamenjayakan folio ini.Merekatelahmenghulurkanmasasertatenagamerekauntukmemberibimbangankepadasay aselamasayamengadakanaktiviti-aktiviti.

Selainitu, sayajugainginmengucapkanterimakasihkepada guru subjekPendidikan Moral saya, Cikgu Wong Chui Ping yang telahmemberibimbanganbeliauselamaini.Cikgu Wong telahmemberibanyakpendapat yang baikkepadasayasupayasayadapatmenjayakan folio inidengancanggih.Cikgu Wong jugamemberitaklimattentangcaramembuat folio dalambentukpratikal.

Di sampingitu, kawankawansayajugamenghulurkantangankepadasayasemasasayamenghadapimasalahsepertiCik Chong Zhen Ning, Encik Sam Law PekKeedanEncik Wong Chung Yew.Jadi, sayajugainginmengucapkanterimakasihkepadamereka.

Akhirnya, sayadenganhati yang ikhlas, sekalilagimengucapkanterimakasihkepadasetiapindividu yang telahmenyumbangtenagabaikdarisegipanduanmahupunsokongan moral kepadasaya.

Isi Kandungan
Bilangan 1 2 3 Perkara Biodata Penghargaan Isi Kandungan: TugasanHarian TugasanHarian 1 Tajuk: KeruntuhanAkhlakDalamMasyarakat Malaysia Dan LangkahMengatasinya.
TugasanHarian 2 Tajuk: MakananTradisionalPelbagaiKaum Rakyat Malaysia. TugasanHarian 3 Tajuk: AsasPerpaduanKaum Yang UtuhDalamMasyarakatMajm uk Malaysia. TugasanHarian 4 Tajuk: RencanaTentangSambutanPerayaanMana-ManaKaum Di Negara Ini. TugasanHarian 5 Tajuk: Peranan Dan Penglibatan Malaysia MewujudkanKeamanan Dan Keharmonian Di PeringkatAntarabangsa. TugasanHarian 6 Tajuk: Kebebasan Media Massa Perlu Ada Sekatan Demi MenjagaKeamanan Dan KesejahteraanMasyarakatBerbilangKaum. TugasanHarian 7 Tajuk: Pelbagai Agama Yang DiamalkanOlehMasyarakat Malaysia. TugasanHarian 8 Tajuk: RencanaTentangKeindahanTempatMenarik yang Masih Kaya Dengan Flora Dan Fauna Di Negara Ini. KerjaAmal KerjaAmal 1: BidangKekeluargaan TajukAktiviti: Sambutanharijadiadik KerjaAmal 2: BidangAlamSekitar TajukAktiviti: Mengumpulbarang-barangterpakaiuntukdikitarsemula KerjaAmal 3: BidangPerkembanganDiri

MukaSurat

TajukAktiviti: Mengajaradikbermain piano KerjaAmal 4: BidangAlamSekitar TajukAktiviti: Gotong-royong

4

Kesimpulan

TugasanHarian 1

Tajuk: KeruntuhanAkhlakDalamMasyarakat Malaysia Dan LangkahMengatasinya.

TugasanHarian 2

Tajuk: MakananTradisionalPelbagaiKaum Rakyat Malaysia.

TugasanHarian 3

Tajuk: AsasPerpaduanKaum Yang UtuhDalamMasyarakatMajmuk Malaysia.

TugasanHarian 4

Tajuk: RencanaTentangSambutanPerayaanMana -manaKaum Di Negara Ini.

TugasanHarian 5

Tajuk: Peranan Dan Penglibatan Malaysia MewujudkanKeamanan Dan Keharmonian Di PeringkatAntarabangsa.

TugasanHarian 6

Tajuk: Kebebasan Media Massa Perlu Ada Sekatan Demi MenjagaKeamanan Dan KesejahteraanMasyarakatBerbilangKaum.

TugasanHarian 7

Tajuk: Pelbagai Agama Yang DiamalkanOlehMasyarakat Malaysia.

TugasanHarian 8

Tajuk: RencanaTentangKeindahanTempatMenari k yang Masih Kaya Dengan Flora Dan Fauna Di Negara Ini.

KerjaAmal 1: Bidangkekeluargaan

TajukAktiviti: Sambutanharijadiadik

KerjaAmal 2: BidangAlamSekitar

TajukAktiviti: Mengumpulbarangbarangterpakaiuntukdikitarsemula

KerjaAmal 3: BidangPerkembanganDiri

TajukAktiviti: Mangajaradikbermain piano

KerjaAmal 4: BidangAlamsekitar

TajukAktiviti: Gotong-Royong

Kesimpulan
Selepasmenyelesaikan folio ini, sayaberasasangatgembirakeranasayatelahmempelajaribanyakilmu yang baru.Misalnya, selepassayamengutipbarang-baranguntukdikitarsemula, sayatelahmemperolehilmubarumelalui computer.Sayatelahmengetahuibahawakitarsemulaakanmengurangkanpengeluarankarbon monoksida yang akanmenipiskanlapisanozon.

Selainitu, sayajugamempunyaikesedarantentangperlunyamengadakanaktivitibersamasekeluarga.Cont

ohnya, semasasayadankeluargasayamengadakansambutanharijadiadik, adiksayaberasasangatgembira.Hubunganadikdengansekeluargasayatelahbertambahbaik.

SayajugatelahmengetahuibahawapembelajaransubjekPendidikan Moral adalahsangatpentingdalamkehidupankitakeranakitaakanmemperolehbanyakmanfaattermas uklahpembangunanintelektualdanbanyaklagi.

Kesimpulannya, folio inimemangmembawabanyakmanfaatkepadapelajarpelajar.Sayatelahmempelajarinilai moral sepertinilaibertanggungjawab, pekaterhadapisu isualamsekitardansebagainya.Sayaberharapaktivitimembuat folio inibolehditeruskanpadamasa yang akandatangsupayagenerasimudabolehterusmendapatmanfaatdalam proses membuat folio inisertapendidikantanah air kitabolehmencapaimatlamat 1Malaysia, Rakyat Didahulukan, PencapaianDiutamakan. Sekain, terimakasih.

~TAMAT~

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->