NAZAM NASIHAT IBU DAN BAPA Ibumengandung Sembilan bulan Lebihdankurangtakditentukan Lahirkandikauberapakesakitan Berpantang pula minumdanmakan

Cukuplahmasasampaiketika Lahirlahengkaukedalamdunia Barulahsukaibudanbapa Kepadaengkausangatkasihnya

Harapibumubukansedikit Tinggilahharapdarinyabukit Lama ibumuberasasakit Sembilan bulantidakberbangkit

Setelahkamusudahlahada Siang danmalamibumujaga Tidurpuntidakbarangseketika Makandanminumtidakberasa.