MESYUARAT AGUNG TAHUNAN PERSATUAN BELIA (MBFM) FELDA AIR TAWAR 2 81900 KOTA TINGGI, JOHOR TAHUN 2010

TARIKH : HARI : MASA : TEMPAT

08 MEI 2010 SABTU 8.30 MALAM : WISMA JKKK KG FELDA AIR TAWAR 2

DIRASMIKAN OLEH : EN ISHAK BIN ISMAIL Naib Presiden 1 Majlis Belia Negeri Johor merangkap Pengerusi Majlis Belia Daerah Kota Tinggi

ATURCARA MESYUARAT AGUNG TAHUNAN PERSATUAN BELIA (MBFM) FELDA AIR TAWAR 2 81900 KOTA TINGGI, JOHOR

ATURCARA MAJLIS
0830 Malam 0845 Malam 0900 Malam Kehadiran Ahli Persatuan Belia (MBFM) Felda Air Tawar 2 Ketibaan Tetamu Jemputan dan VIP Bacaan Doa Oleh EN MOHD KHAIRUL RAZI BIN HJ BANI Ahli Jawatankuasa Biro Agama Persatuan Belia (MBFM) Felda Air Tawar 2 Ucapan Aluan oleh EN ROSLI BIN AMAT BUHARI Pengerusi Persatuan Belia (MBFM) Felda Air Tawar 2 : Ucapan Perasmian oleh EN ISHAK BIN ISMAIL Naib Presiden 1 Majlis Belia Negeri Johor merangkap Pengerusi Majlis Belia Daerah Kota Tinggi Penyampaian Cenderahati Jamuan Mesyuarat dimulakan

-

-

UCAPAN ALUAN

EN ROSLI BIN AMAT BUHARI
Assalamualaikum WBT.

Pengerusi Persatuan Belia (MBFM) Felda Air Tawar 2

2|Page

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan sekalian alam, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW serta ahli keluarga Baginda. Selaku Pengerusi Persatuan Belia (MBFM) Felda Air Tawar 2, saya meletakkan harapan yang tinggi dalam mesyuarat agung pada kali ini agar dapat dijalankan dengan jayanya. Selama saya bersama ahli jawatankuasa berserta ahli persatuan dengan penuh kesungguhan dan keazaman untuk memajukan lagi persatuan dalam mencapai matlamatnya. Kejayaan masyarakat dan kesempurnaan hidup adalah menjadi asas matlamat kami. Kami mahu melihat remaja dan para belia Felda Air Tawar 2 berjaya menjalani kehidupan dengan sempurna dan terhindar daripada gejala sosial serta taat di atas perintah dan larangan Allah juga bersatu padu dengan semua golongan. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang menyokong dan memberikan komitmen sehingga Persatuan Belia (MBFM) Felda Air Tawar 2 berjaya. Sekian terima kasih.

UCAPAN PERASMIAN

EN ISHAK BIN ISMAIL
Naib Presiden 1 Majlis Belia Negeri Johor merangkap Pengerusi Majlis Belia Daerah Kota Tinggi
Assalamualaikum WBT Terlebih dahulu ingin saya mengucapkan syukur kehadrat Illahi dan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada persatuan ini kerana telah menjemput saya di dalam Mesyuarat Agung Tahun 2010. Saya menyokong penuh segala usaha yang dijalankan oleh persatuan ini selama ini. Ianya adalah sematamata bagi memastikan generasi pelapis rancangan mampu berdiri sama tinggi dengan badan dan agensi rancangan yang lain dalam usaha membangunkan rancangan sejajar dengan matlamat dan misi persatuan. Saya juga merasa yakin dan percaya dengan segala usaha gigih ahli dan kekuatan yang sedia ada serta dorongan dan kerjasama dari setiap lapisan masyarakat dan badanbadan rancangan, matlamat ini akan dicapai dengan lebih cemerlang lagi. Saya merasa bangga dengan kesungguhan yang ditunjukkan oleh persatuan ini. Saya mendoakan agar Persatuan Belia Rancangan ini akan berada dipuncak kejayaan dengan mengamalkan nilai-nilai murni dalam segala aspek Pengurusan Persatuan demi kebaikan persatuan, ahli dan masyarakat rancangan keseluruhannya. Akhir kata, dengan lafaz Bismillahhirrahmanirrahim saya merasmikan Mesyuarat Agung Persatuan Belia (MBFM) Felda Air Tawar 2 Tahun 2010. Sekian, terima kasih.

MESYUARAT AGUNG TAHUNAN
3|Page

PERSATUAN BELIA (MBFM) FELDA AIR TAWAR 2 81900 KOTA TINGGI, JOHOR TAHUN 2010

TARIKH HARI MASA TEMPAT

: : :

08 MEI 2010 SABTU : 8.30 MALAM WISMA JKKK KG FELDA AIR TAWAR 2

AGENDA MESYUARAT
1. UCAPAN DASAR PENGERUSI

2. MEMBENTANGKAN DAN PENGESAHAN MINIT MESYUARAT AGUNG TAHUN 2009
3. MEMBENTANGKAN LAPORAN PROGRAM DAN AKTIVITI TAHUN 2009 4. MEMBENTANGKAN PENYATA KEWANGAN DAN PENGESAHAN TAHUN 2009 5. MELANTIK PENGERUSI SEMENTARA

6. MELANTIK PENCATIT MINIT
7. PEMILIHAN AHLI JAWATANKUASA a. SEORANG PENGERUSI b. SEORANG NAIB PENGERUSI 1 c. SEORANG NAIB PENGERUSI 2 (WANITA) d. 7 ORANG AHLI JAWATANKUASA e. 2 ORANG PEMERIKSA KIRA-KIRA f. 2 ORANG PEMEGANG AMANAH 8. MEMILIH 2 ORANG PERWAKILAN KE MESYUARAT AGUNG MAJLIS BELIA FELDA (MBF) WILAYAH JOHOR BAHRU 9. MEMBENTANGKAN USUL 10. LAIN – LAIN HAL 11. UCAPAN PENANGGUHAN DAN PENUTUP

MINIT MESYUARAT AGUNG PERSATUAN BELIA (MBFM) FELDA AIR TAWAR 2 81900 KOTA TINGGI, JOHOR. TAHUN 2010

Agenda Mesyuarat

4|Page

1.0

Ucapan Dasar Pengerusi En. Rosli Bin Amat Buhari Pengerusi Persatuan Belia (MBFM) En. Rosli Bin Amat Buhari mengumumkan jumlah ahli yang hadir dalam Mesyuarat Agung kali ini adalah seramai 88 orang. Beliau amat berbesar hati di atas kehadiran ahli – ahli Persatuan Belia (MBFM) Felda Air Tawar 2 yang semakin bertambah setiap tahun dan berterima kasih di atas sokongan daripada ahli-ahli persatuan yang banyak membantu sepanjang beliau berkhidmat.

2.0 Membentangkan Dan Pengesahan Minit Mesyuarat Agung Tahun 2009 Dibentangkan oleh Setiausaha Persatuan Belia (MBFM) Felda Air Tawar 2 En. Mohammad Nizam Bin Maslar Disahkan Sokongan 3.0 : : En. Ruhaizad Bin Daud En. Muhammad Fadzli Bin Hasan

Membentangkan Laporan Program Dan Aktiviti Tahun 2009

Dibentangkan oleh Setiausaha Persatuan Belia (MBFM) Felda Air Tawar 2 En. Mohammad Nizam Bin Maslar Disahkan Sokongan 4.0 : : En. Yusri Bin Misro En. Ruhaizad Bin Daud

Membentangkan Penyata Kewangan Dan Pengesahan Tahun 2009 Dibentangkan oleh Bendahari Persatuan Belia (MBFM) Felda Air Tawar 2 Pn. Azizah Binti Manisan Disahkan Sokongan : : En. Muhammad Fadzli Bin Hasan En. Ruhaizad Bin Daud

5.0

Melantik Pengerusi Tetap Sementara Mesyuarat Agung. En. Sharon Bin Ab Rahman Pencadang : En. Mohammad Nizam Bin Maslar Sokongan : En. Yusri Bin Misro

6.0

Melantik Pencatit Minit Cik Norhidayu Binti Md Toha Pencadang : Pn. Mazni Binti Maarop Sokongan : En. Rosli Bin Amat Buhari

7.0

Pemilihan Ahli Jawatankuasa

5|Page

i)

Pengerusi En. Muhammad Fadzli Bin Hasan Pencadang : En. Rosli Bin Ahmad Juini Sokongan : Pn. Mazni Binti Maarop

ii)

Naib Pengerusi 1 En. Saufi Aizuddin Bin Mohamad Pencadang : En. Rosli Bin Ahmad Juini Sokongan : En. Mohammad Nizam Bin Maslar

iii)

Naib Pengerusi 2 (Wanita) Pn. Mazni Binti Maarop Pencadang : En. Mohammad Nizam Bin Maslar Sokongan : En. Rosli Bin Amat Buhari

iv)

Perlantikan Ahli Jawatankuasa En. Dr Fitri Bin Saion Pencadang : En. Muhammad Fadzli Bin Hasan Sokongan : En. Yusri Bin Misro Pn. Zurina Binti Md Zum Pencadang : Cik Rosnita Binti Abd Rahim Sokongan : Pn. Noreha Binti Kamis En. Aszahari Bin Seman Pencadang : En. Mohammad Nizam Bin Maslar Sokongan : En. Yusri Bin Misro Pn. Hamidah Binti Mansur Pencadang : Cik Rosnita Binti Abd Rahim Sokongan : En. Muhammad Fadzli Bin Hasan Cik Rosnita Binti Abd Rahim Pencadang : En. Ruhaizad Bin Daud Sokongan : En. Mohammad Nizam Bin Maslar En. Md Yusof Bin Maarop Pencadang : Pn. Mazni Binti Maarop Sokongan : Pn. Hamidah Binti Mansur En. Mohd Sahrizan Bin Mahmood Pencadang : En. Mohd Razi Bin Hj Bani Sokongan : En. Aszahari Bin Seman

v)

Dua Orang Pemeriksa Kira - Kira.

a)

Pemeriksa Kira - Kira Pertama En. Sharon Bin Ab Rahman Pencadang : En. Mohammad Nizam Bin Maslar

6|Page

Sokongan

:

Cik Rosnita Binti Abd Rahim

b)

Pemeriksa Kira - Kira Ke Dua En. Rosli Bin Amat Buhari Pencadang : En. Ruhaizad Bin Daud Sokongan : Pn. Hamidah Binti Mansur

vi)

Dua Orang Pemegang Amanah. a) Pemegang Amanah Pertama En. Ruhaizad Bin Daud Pencadang : Cik Rosnita Binti Abd Rahim Sokongan : Pn. Noreha Binti Kamis b) Pemegang Amanah Kedua En. Mahmod Bin Mat Zahir Pencadang : En. Mohammad Nizam Bin Maslar Sokongan : Cik Rosnita Binti Abd Rahim

8.0

Melantik 2 orang perwakilan Wilayah Johor Bahru i) ii)

ke

Mesyuarat

Agung

MBFM

En. Muhammad Fadzli Bin Hasan Perlantikan secara automatik Cik Norhidayu Binti Md Toha Pencadang : Pn. Hamidah Binti Mansur Sokongan : Pn. Mazni Binti Maarop Pn. Azizah Binti Manisan Pencadang : En. Aszahari Bin Seman Sokongan : Pn. Noreha Binti Kamis

iii)

9.0

Membentangkan Usul

i)

En. Mohammad Nizam Bin Maslar membentangkan usul supaya penyata akaun bank Persatuan Belia (MBFM) Felda Air Tawar 2 dikekalkan. Sokongan : Sebulat suara

10.0 Lain - lain Hal Tiada

11.0 Ucapan Penangguhan Dan Penutup EN. MUHAMMAD FADZLI BIN HASAN Pengerusi Persatuan Belia (MBFM) Felda Air Tawar 2 En. Muhammad Fadzli Bin Hasan mengucapkan ribuan terima kasih di atas kepercayaan semua ahli persatuan kepada beliau di atas perlantikan beliau sebagai Pengerusi Persatuan Belia (MBFM) Felda Air

7|Page

Tawar 2 pada sesi 2010 – 2012 ini. Beliau menyatakan bahawa perlantikan ini diadakan secara sihat tanpa ada sebarang permasalahan yang timbul. Beliau juga mengharapkan semua ahli jawatankuasa yang telah dilantik agar dapat menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan dengan jujur dan amanah. EN. ISHAK BIN ISMAIL Naib Presiden 1 Majlis Belia Negeri Johor merangkap Pengerusi Majlis Belia Daerah Kota Tinggi En. Ishak Bin Ismail mengharapkan agar semua ahli memberi sokongan yang penuh kepada En. Muhammad Fadzli Bin Hasan selaku Pengerusi Baru Persatuan Belia (MBFM) Felda Air Tawar 2 pada sesi 2010 – 2012 kali ini. Diharap dengan adanya perlantikan baru ini dapat menaikkan lagi nama persatuan di mata orang luar.

Penutup Mesyuarat agung ditangguhkan pada jam 11.25 malam.

Disediakan Oleh

Disemak Oleh

………………………………. NORHIDAYU BINTI MD TOHA HASAN Setiausaha Persatuan Belia (MBFM) Felda Air Tawar 2

..……………………………… MUHAMMAD FADZLI Pengerusi Persatuan Belia (MBFM) Felda Air Tawar 2

BIN

8|Page