Anda di halaman 1dari 1

BORANG MAKLUMBALAS PENGAJARAN BERPASANGAN

Catatan:
Sila fokuskan pemerhatian anda terhadap satu atau dua aspek/kemahiran sahaja dalam
setiap sesi pengajaran berpasangan. Sila rujuk aspek-aspek tersebut dalam Borang
Bimbingan PR1.
Tarikh :
Kelas :
Masa :
Mata pelajaran :
Nama Pelajar : 1.
2.
Nama sekolah:
Kekuatan / Kelebihan Perancangan / Pelaksanaan Sesi Pengajaran & Pembelajaran
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..
Kelemahan / Kekurangan Perancangan / Pelaksanaan Sesi Pengajaran & Pembelajaran
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..
Cadangan Mengatasi Kelemahan / Kekurangan (Hasil perbincangan)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………......

Tandatangan Nama pasangan yang mengajar Nama pasangan yang memerhati

Disemak oleh:
Guru Pembimbing Pensyarah Penyelia
Tandatangan

Nama

Tarikh

U.Prak/IPGKTI